Đọc tin trên nền tảng Androi

7 192 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 15:35

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SINH VIÊN: ĐỖ ANH DŨNG TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐỌC TIN TỨC TRÊN NỀN TẢNG ANDROID Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã ngành: Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Ngọc Khải Hà Nội - 2015 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 1.1 Khái niệm Android 1.2 Lịch sử phát triển hệ điều hành Android 1.3 Một số phiên hệ điều hành Android 1.4 Kiến trúc Android 10 CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ KĨ THUẬT TRONG ADNROID 16 2.1 Cấu trúc ứng dụng Android 16 2.2 Một số kĩ thuật sử dụng Android 30 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG 38 3.1 Đặc tả toán 38 3.2 Đặc tả chức 38 3.3 Các biểu đồ hệ thống 42 3.4 Thiết kế sở liệu 60 3.5 Một số giao diện ứng dụng 63 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Ảnh Mô Tả Hình 1.1 Lịch sử phát triển hệ điều hành Android Hình 1.2 Mô hình tổng quan thành phần hệ điều hành Android Hình 1.3 Linux Kernel Hình 1.4 Library Android Runtime Hình 1.5 Framework Hình 2.1 Thành phần Android Project Hình 2.2 Chu kì ứng dụng Android Hình 2.3 Chu kì sống thành phần Hình 2.4 Activity Stack Hình 2.5 Các trạng thái chu kỳ Hình 2.6 Cấu trúc giao diện ứng dụng Android Hình 2.7 Bố trí widget sử dụng LinearLayout Hình 2.8 Bố trí widget RelativeLayout Hình 2.9 Bố trí widget TableLayout Hình 2.10 Truyền liệu Activity Hình 2.11 Chương trình SQLite Database Browser Hình 2.12 Cấu trúc XML Hình 2.13 Cấu trúc RSS Hình 2.14 Mô hình ứng dụng Web Service Hình 2.15 Định dạng Object JSON Hình 2.16 Định dạng array JSON Hình 3.1 Biểu đồ user case tổng quát Hình 3.2 Biểu đồ user case tìm kiếm Hình 3.3 Biểu đồ user case quản lý tin tức yêu thích Hình 3.4 Biểu đồ user case quản lý trang tin Hình 3.5 Biểu đồ xem tin tức Hình 3.6 Biểu đồ tìm kiếm Hình 3.7 Biểu đồ lưu tin tức yêu thích Hình 3.8 Biểu đồ xóa tin tức yêu thích Hình 3.9 Biểu đồ thay đổi cỡ chữ Hình 3.10 Biểu đồ đánh giá tin tức Hình 3.11 Biểu đồ quản lý trang tin Hình 3.12 Biểu đồ chia sẻ tin tức Hình 3.13 Biểu đồ hoạt động xem tin tức Hình 3.14 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm Hình 3.15 Biểu đồ hoạt động thay đổi cỡ chữ Hình 3.16 Biểu đồ hoạt động đánh giá tin tức Hình 3.17 Biểu đồ hoạt động quản lý tin tức yêu thích Hình 3.18 Biểu đồ hoạt động quản lý chuyên mục Hình 3.19 Biểu đồ hoạt động chia sẻ tin tức Hình 3.20 Biểu đồ lớp Hình 3.21 Mô hình quan hệ liệu Hình 3.22 Giao diện Hình 3.23 Giao diện trang báo Hình 3.24 Giao diện trang chủ trang báo Hình 3.25 Giao diện trang tin Hình 3.26 Giao diện chức Hình 3.27 Giao diện lưu tin LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian tìm hiểu đồ án này, em hoàn thành tiến độ theo dự kiến Để đạt kết này, em nỗ lực thực đồng thời nhận nhiều giúp đỡ, quan tâm thầy cô, bạn bè gia đình Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Ngọc Khải – trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội tận tình giúp đỡ em hoàn thành đồ án chuyên ngành Em xin chân thành cảm ơn thầy cô ban lãnh đạo trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu bổ ích suốt trình em học tập trường Em xin chân thành cảm ơn Giám đốc anh, chị công ty Điện toán truyền số liệu VDC tạo điều kiện giúp đỡ e tận tình trình em thực tập công ty Cuối em xin kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng chúc anh, chị công ty Điện toán truyền số liệu VDC đạt nhiều thành công công việc Sinh viên thực Đỗ Anh Dũng MỞ ĐẦU Lí lựa chọn đồ án Ngày với phát triển vũ bão công nghệ thông tin, hệ điều hành thiết bị di dộng trở nên quan tâm Các hệ điều hành tiêu biểu Windows Phone Microsoft, Symbian Motorola, iOS Apple,… đặc biệt hệ điều hành em muốn nói tới Android Google – hệ điều hành phổ biến giới Android hệ điều hành di động tương lai, nhiều người ưa chuộng tính dễ sử dụng, mã nguồn mở dễ phát triển,… Kết hợp với phát triển nhanh chóng xã hội, nhu cầu cập nhật tin tức xã hội lúc nơi cần thiết, em chọn đề tài “Tìm hiểu xây dựng ứng dụng đọc tin tức tảng Android” với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu hệ điều hành Android xây dựng ứng dụng đọc tin tức để đáp ứng nhu cầu cập nhật tin tức xã hội cách nhanh chóng tiện lợi Tính cấp thiết đồ án Di động trở thành xu tương lai Cho nên hãng thiết bị di động tiếng giới vô khuyến khích nhà lập trình viên lên ý tưởng làm ứng dụng ý tưởng Google ngoại lệ họ khuyến khích nhà lập trình viên xây dựng nhiều ứng dụng tảng Android để phục vụ nhu cầu người sử dụng Cùng với đó, vai trò ứng dụng đọc tin tức thiết bị di động ngày trở nên quan trọng Khác với báo chí truyền thông có giới hạn cập nhật tin tức, tờ báo trực tuyến cung cấp tiện lợi việc cập nhật phát hành thông tin Về phía người dùng, họ xem thông tin lúc nơi với thiết bị di động Về phía người cung cấp thông tin, họ dễ dàng cập nhật tin tức nhất, thời Do việc sử dụng ứng dụng đọc tin tức điều cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin người Vì nhằm đáp ứng yêu cầu cập nhật tin tức người dùng nơi, lúc với thiết bị di động mình, chủ yếu với người sử dụng hệ điều hành Android nên em chọn thực đề tài Mục tiêu đồ án - Tìm hiểu hệ điều hành Android, nắm bắt cách thức xây dựng ứng dụng hệ điều hành Android - Phân tích thiết kế ứng dụng đọc tin tức - Xây dựng ứng dụng đọc tin tức Nội dung đồ án - Chương 1: Tổng quan hệ điều hành Android - Chương 2: Cấu trúc ứng dụng số kĩ thuật Android - Chương 3: Phân tích thiết kế số giao diện ứng dụng ... “Tìm hiểu xây dựng ứng dụng đọc tin tức tảng Android” với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu hệ điều hành Android xây dựng ứng dụng đọc tin tức để đáp ứng nhu cầu cập nhật tin tức xã hội cách nhanh... Android, nắm bắt cách thức xây dựng ứng dụng hệ điều hành Android - Phân tích thiết kế ứng dụng đọc tin tức - Xây dựng ứng dụng đọc tin tức Nội dung đồ án - Chương 1: Tổng quan hệ điều hành Android... hành thông tin Về phía người dùng, họ xem thông tin lúc nơi với thiết bị di động Về phía người cung cấp thông tin, họ dễ dàng cập nhật tin tức nhất, thời Do việc sử dụng ứng dụng đọc tin tức điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đọc tin trên nền tảng Androi, Đọc tin trên nền tảng Androi, Đọc tin trên nền tảng Androi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay