bluetooth 140603041636 phpapp01

40 328 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 15:16

Mạng không dây truyền thông di động Đề tài Tìm hiểu công nghệ Bluetooth Tìm hiểu báo: “” Nội dung  Phần 1: Tìm hiểu Bluetooth  Giới thiệu chung công nghệ Bluetooth  Kỹ thuật Bluetooth  Vấn đề bảo mật công nghệ Bluetooth  Ưu điểm, nhược điểm Bluetooth hướng phát triển  Phần 2: Tìm hiểu báo Phân công công việc Công việc Thực Phần Tìm hiểu công nghệ Tìm hiểu chung Bluetooth Nguyễn Đức Mạnh Bluetooth Kỹ thuật Bluetooth Đỗ Hoàng Nam An toàn bảo mật Bluetooth Lại Thị Kim Oanh Ưu, nhược điểm hướng phát triển Công Nam Bluetooth Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetoothBluetooth công nghệ không dây cho phép thiết bị điện, điện tử giao tiếp với khoảng cách ngắn, sóng vô tuyến qua băng tần chung ISM dãy tầng 2.40- 4,48 GHz  Mục đích: thay dây cable máy tính thiết bị truyền thông cá nhân, kết nối vô tuyến thiết bị điện tử lại với cách thuận lợi, giá thành rẻ Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Lịch sử phát triển:  Năm1994: Lần đầu hãng Ericsson dưa đề án nhằm hợp thiết bị điện tử không cần sử dụng sợi cáp  Năm 1998: triển khai công nghệ kết nối không dây mang tên “BLUETOOTH”  Tháng 7/1999: Bluetooth phiên 1.0  Năm 2001 : Bluetooth 1.1 đời vói bluetooth softftware development kit- XTNDAcess Blue SDK  Tháng 5/2003: CSR cho đời chip Bluetooth với khả tích hợp Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Đặc điểm Bluetooth:  Tiêu thụ lượng thấp, ứng dụng nhiều loại thiết bị  Giá thành rẻ  Khoảng cách giao tiếp ngắn  Tốc độ truyền liệu đạt tối đa 1Mbps  Dễ dàng việc phát triển ứng dụng  Được dùng giao tiếp liệu tiếng nói  An toàn bảo mật cao  Tính tương thích cao nên nhiểu nhà sản xuất phần cứng phần mềm hỗ trợ Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Ứng dụng Bluetooth Thiết bị truyền liệu Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Ứng dụng Bluetooth Thiết bị truyền Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Ứng dụng Bluetooth Thiết bị di động Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Ứng dụng Bluetooth Các ứng dụng nhúng Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Một số nguy xảy ra: o o o o o Thông tin nhạy cảm, quan trọng bị lộ không mã hóa, mã hóa đơn giản Truy cập bất hợp pháp vào chi nhánh thông qua mạng không dây Tấn công nội thông qua đường truyền đặc biệt Nhận dạng người dùng bị đánh cắp, bị giả mạo Virus làm hỏng liệu thiết bị không dây v…v… Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Các chế độ bảo mật bluetooth Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Các chế độ bảo mật bluetooth Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Các mức độ bảo mật bluetooth Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Các mức độ bảo mật bluetooth Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Tạo Bluetooth key từ số PIN (Personal Identification Number) PIN: Mã gồm >=4 ký tự người dùng chọn ngẫu nhiên Hình Tạo Bluetooth key sử dụng mã PIN Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Mức độ tin cậy thiết bị: o Trusted Device o Untrusted Device  Mức độ bảo mật theo dịch vụ: o Mức độ 1: Authorization Authentication o Mức độ 2: Authentication o Mức độ 3: Dịch vụ mở với tất thiết bị Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Authentication o o o BD_ADDR: Bluetooth Device Address AU_RAND: số ngẫu nhiên giả ngẫu nhiên SRES: Secret Response Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Encryption: cần phải mã hóa đường truyền trước truy cập vào dịch vụ o o o Chế độ mã hóa 1: không thực mã hóa truyền thông Chế độ mã hóa 2: truyền thông quảng bá (broadcast) không cần bảo vệ (không mã hóa), truyền cho cá nhân phải mã hóa link key riêng Chế độ mã hóa 3: mã hóa tất truyền thông theo link key master Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Authorization: trình định thiết bị X có phép truy cập vào thiết bị Y không o o o Chỉ có thiết bị đáng tin cậy (trusted) cho phép truy cập vào dịch vụ Thiết bị không đáng tin cậy (untrusted) yếu cầu authorization dựa vào tương tác người dùng trước truy cập vào dịch vụ hợp lệ Authorization bao gồm Authentication Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Hacking:  Mạo danh cách chèn/ thay liệu: thay đổi liệu truyền  sửa mã CRC check data  Bluejacking: gửi tin nhắn nặc danh cách lợi dụng tiến trình pairing hai thiết bị  Bluetooth Wardriving: Bản đồ vị trí người sử dụng mở thiết bị Bluetooth  DoS (Denial-of-Service): yêu cầu nạn nhân phải trả lời liên tục yêu cầu  Một số loại khác: BlueStumbling, Pairing attack, Backdoor attack, Unit Key attack… Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 An toàn, bảo mật Bluetooth  Các giải pháp an toàn bảo mật Bluetooth Để đảm bảo an toàn cho thiết bị:         Chỉ mở Bluetooth cần thiết Giữ thiết bị chế độ ‘hidden’ Sử dụng PIN dài khó đoán Khi nhận lời mời nên yêu cầu PIN code Kiểm tra định kỳ danh sách thiết bị paired Nên mã hóa thiết lập Bluetooth với máy tính Sử dụng phần mềm diệt virus Sử dụng quét virus định kỳ Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 ưu, nhược điểm hướng phát triển tương lai bluetooth  Nếu muốn chia sẻ liệu đơn giản Bluetooth tốt Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 ưu, nhược điểm hướng phát triển tương lai bluetoothBluetooth phiên 4.1  Phiên Bluetooth 4.1 đánh giá mang tính ”cách mạng” hứa hẹn nhiều ứng dụng  Bluetooth 4.1 có hay so với Bluetooth 4.0 ???  Tăng khả chung sống  Khả kết nối thông minh  Cải thiện khả truyền liệu  Công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) => Thu hút nhiều nhà phát triển thiết bị lựa chọn, hứa hẹn có nhiều ứng dụng thú vị sống Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.3 ưu, nhược điểm hướng phát triển tương lai bluetooth  Một số ứng dụng công nghệ Bluetooth  Sản phẩm Nike + FuelBand  Ứng dụng thiết bị thử máu vòng thử huyết áp  Căn nhà thông minh  iBeacon – sản phẩm Apple phát triển ... chung Bluetooth Nguyễn Đức Mạnh Bluetooth Kỹ thuật Bluetooth Đỗ Hoàng Nam An toàn bảo mật Bluetooth Lại Thị Kim Oanh Ưu, nhược điểm hướng phát triển Công Nam Bluetooth Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth. .. hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Ứng dụng Bluetooth Thiết bị truyền liệu Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Ứng dụng Bluetooth Thiết... hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Ứng dụng Bluetooth Thiết bị di động Phần Tìm hiểu công nghệ Bluetooth 1.1 Giới thiệu công nghệ bluetooth  Ứng dụng Bluetooth Các
- Xem thêm -

Xem thêm: bluetooth 140603041636 phpapp01, bluetooth 140603041636 phpapp01, bluetooth 140603041636 phpapp01, 1 Giới thiệu công nghệ bluetooth, 3 An toàn, bảo mật trong Bluetooth

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay