đề cương ôn tập môn công nghệ truy nhập quang

30 140 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 13:56

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP QUANG MỤC LỤC TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP Kiến trúc đặc điểm công nghệ ADSL Khái niệm ADSL công nghệ đg dây thuê bao số bất đối xứng dựa mạng truyền thống với tốc độ đg lên cực đại 1Mb/s tốc độ luồng xuống lên tới 8Mb/s, cung cấp đồng thời dịch vụ thoại hay ISDN Đặc điểm + ADSL truy nhập băng rộng, ổn định + Chất lượng phụ thuộc vào chất lượng đường truyền + Chi phí hệ thống cao + Truyền dẫn chiều bất đối xứng: tốc độ đg lên đg xuống chênh lệch lớn + Môi trường truyền dẫn cáp đồng xoắn đôi + Tốc độ đg lên tối đa 1Mb/s (16->640kb/s) tốc độ đg xuống 8Mb/s + Khoảng cách truyền dẫn đạt 5km giảm tốc độ lên cao + Độ tin cậy cao + Có kỹ thuật điều chế đc sử dụng CN ADSL, QAM, CAP DMT Trong kỹ thuật điều chế đa tần rời rạc DMT chứng minh đc ưu việt đc sd rộng rãi DMT kỹ thuật điều chế sóng mang, phân chia phổ tần ADSL (từ 26khz đến 1,1 Mhz) thành băng tần con, băng tần có độ rộng băng tần thoại khoảng 4khz Trên băng tần đc đchế QAM cách độc lập Việc sd QAM kênh phụ thuộc vào tỷ số SNR kênh ( SNR cao đchế QAM 256,…; SNR thấp đchế QAM 4,16,32….) + Sử dụng kỹ thuật truyền dẫn song công ghép kênh phân chia theo tần số (FDD) song công có triệt tiếng vọng (EC) Với kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số, dải tần lên đc tách biệt với dải tần xuống dải bảo vệ tránh đc xuyên âm Với kĩ thuật song công có triệt tiếng vọng, dải tần hướng lên nằm dải tần hướng xuống nên cho hiệu suất băng tần cao kỹ thuật gây xuyên âm, đòi hỏi việc xử lý tín hiệu số phức tạp + Chế độ truyền tải: Chuỗi bit khung ADSL chia tối đa thành kênh tải tin thời điểm Các kênh chia thành lớp chính: đơn hướng song hướng kênh tải tin kênh logic chuỗi bit từ tất kênh truyền đồng thời đường truyền ADSL mà sử dụng băng tần riêng Bất kỳ kênh tải đựơc lập trình để mang tốc độ bội số tốc độ 32Kbps Đối với tốc bội số 32Kbps phải sử dụng đến bit phụ phần mào đầu khung ADSL Công nghệ FTTx: kiến trúc tổng quát phân loại Kiến trúc - FTTC: Sợi quang tới vùng dân cư - FTTO: sợi quang tới quan - FTTB: sợi quang tới tòa nhà - FTTH: sợi quang tới tận nhà Phân loại - FTTx theo cấu trúc dạng Point to Point: Theo phương án kết nối này, từ nhà cung cấp dẫn đường cáp quang tới tận nhà khách hàng, đường quang chuyển đổi ngược lại thành tín hiệu điện cấp cho khách hàng Theo phương án này, số đơn vị phân làm hai loại: + Loại 1: Kết nối vào hệ thống IP-DSLAM: việc mua thêm card mở rộng hệ thống IP-DSLAM + Loại 2: lắp thêm Ethernet Switches layer nhà cung cấp chuyển đổi thành tín hiệu quang cấp cho khách hàng - Theo cấu hình Point to Multi-Point: nhà cung cấp đặt thiết bị làm việc theo chuẩn PON, gọi OLT, từ OLT tín hiệu quang chia thông qua chia quang đến đầu khách hàng thông thường OLT làm việc sợi quang card lắp OLT quản lý khoảng 64 thuê bao MẠNG PON Mô hình tham chiếu: chức thành phần hoạt động Hoạt động Các phần tử thụ động PON nằm mạng phân bố quang ODN, bao gồm sợi quang, tách/ghép quang thụ động đầu nối Các phần tử tích cực OLT ONU nằm đầu cuối mạng PON Tín hiệu PON phân truyền theo nhiều sợi quang kết hợp lại truyền sợi quang thông qua tách/ghép quang Tín hiệu đường xuống (download) truyền đến tất nhánh sợi sở Tín hiệu tới hộ gia đình mã hóa để bảo mật thông tin Tín hiệu upload kết hợp việc sử dụng giao thức đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA) OLT điều khiển ONU sử dụng khe thời gian cho việc truyền liệu đường lên (uplink) Mạng PON xây dựng nhằm giảm số lượng thiết bị thu phát sợi quang mạng thông tin FTTx Công nghệ sử dụng thiết bị splitter không cần cấp nguồn, có giá thành rẻ đặt đâu, không phụ thuộc điều kiện môi trường, không cần phải cung cấp lượng cho thiết bị phòng máy trung tâm phía người dùng Ngoài ra, ưu điểm giúp nhà khai thác giảm chi phí bảo dưỡng, vận hành Kiến trúc PON cho phép giảm chi phí cáp sợi quang giảm chi phí cho thiết bị CO cho phép nhiều người dùng (thường 32) chia sẻ chung sợi quang Truyền dẫn TDM-PON: đặc điểm nguyên lý hoạt động Trong TDM PON, việc truyền đồng thời từ vài ONU gây xung đột đến kết hợp Để ngăn chặn xung đột liệu, ONU phải truyền cửa sổ (khe thời gian) truyền Với TDM PON, tất ONU hoạt động bước sóng, OLT cần thu đơn Bộ thu phát ONU hoạt động tốc độ đường truyền, chí băng thông dùng ONU thấp Tuy nhiên, đặc tính cho phép TDM PON đạt hiệu thay đổi băng thông dùng cho ONU cách thay đổi kích cở khe thời gian ấn định chí sử dụng ghép kênh thống kê để tận dụng hết băng thông dùng mạng PON Có cách truyền dẫn chiều TDM PON: - Sử dụng sợi quang bước sóng - Truyền song công sợi quang: o Truyền song công phân chia theo thời gian o Truyền song công phân chia theo bước sóng Để tiết kiệm cho sợi quang giảm chi phí sửa chữa bảo quản, người ta thường áp dụng truyền song công theo bước sóng, với bước sóng hướng xuống 1490nm, hướng lên 1310nm Dung lượng kênh bước sóng phân phối linh động ONU OLT: sơ đồ khối, chức thành phần hoạt động – Khối đầu cuối đường quang OLT cung cấp giao diện quang phía mạng với ODN, đồng thời cung cấp giao diện phía mạng dịch vụ – OLT chia thành dịch vụ chuyển mạch dịch vụ không chuyển mạch – OLT quản lý báo hiệu thông tin giám sát điều khiển đến từ ONU, từ cung cấp chức bảo dưỡng cho ONU OLT lắp đặt tổng đài nội hạt vị trí phân phối đầu xa – Lớp thích ứng dịch vụ: cung cấp chuyển đổi tín hiệu định dạng từ mạng trục (lõi) tín hiệu mạng PON Giao diện từ OLT tới mạng lõi gọi giao diện mạng dịch vụ (SNI) – Khối kết nối chéo: cung cấp chức kết nối chéo chuyển mạch hệ thống PON, ONU khác mạng lõi – Lớp MAC: lập lịch cho phép sử dụng môi trường vật lý đảm bảo tránh nghẽn (xung đột) xảy tuyến sợi quang chia sẻ ONU khác – Lớp PMD: bao gồm thu phát quang ghép WDM song công – Một OLT có nhiều lớp MAC PMD để kết nối với nhiều ONU ONU/ONT: sơ đồ khối, chức thành phần hoạt động ONU – Khối mạng quang ONU/ONT đặt ODN thuê bao – Phía mạng ONU có giao diện quang, phía thuê bao làgiao diện điện – Do đó, ONU có chức biến đổi quang/điện Đồng thời thực chức xử lý quản lý bảo dưỡng loại tín hiệu điện – ONU đặt phía khách hàng (FTTH/B) trời (FTTC) – Do ONU thường đặt trời nên tủ bảo vệ cần đảm bảo để ONU hoạt động điều kiện môi trường thay đổi khác – Lớp thích ứng dịch vụ: cung cấp chuyển đổi định dạng tín hiệu yêu cầu cho kết nối với thiết bị khách hàng định dạng tín hiệu PON Giao diện từ ONU tới thiết bị mạng khách hàng gọi giao diện mạng người dùng (UNI) – Khối MUX/DEMUX: cung cấp chức ghép kênh cho giao diện khách hàng khác Thông thường, nhiều UNI sẵn có ONU cho kiểu dịch vụ khác Mỗi UNI hỗ trợ định dạng tín hiệu khác yêu cầu trình thích ứng dịch vụ tương ứng – Lớp MAC: ONU hoạt động kiểu chế độ khách (phụ thuộc) OLT hoạt động chế độ chủ xác định thời điểm bắt đầu kết thúc mà ONU cụ thể phép truyền tin ONT – Cấu trúc chức ONU đặt trực tiếp sở khách hàng – Phụ thuộc vào yêu cầu liên lạc khách hàng nhóm người dùng, ONT thường hỗ trợ hỗn hợp dịch vụ khác gồm tốc độ Ethernet hay tốc độ số khác – Nhiều kiểu thiết kế cấu hình giá máy thiết bị ONT sẵn có để đáp ứng mức nhu cầu khác Kích thước ONT từ phạm vi hộp đơn giản gắn bên nhà tới khối thiết bị phức tạp lắp khung giá tiêu chuẩn sử dụng tòa nhà hay văn phòng – Một ONT tập hợp, gom truyền tải kiểu lưu lượng thông tin khác từ phía người dùng gửi theo hướng lên sợi quang Chế độ truyền dẫn kiểu burst: đặc điểm hoạt động Do hoạt động hướng lên dựa kỹ thuật TDMA nên toàn hệ thống cần đồng để liệu từ ONU khác không giao thoa với Do đó, OLT thu nhận chùm gói liệu (burst) cách khoảng thời gian bảo vệ Bộ thu • OLT cấp phát khe thời gian (các cổng Gate) cho ONU • ONU thu khung Gate phát khung MAC tốc độ định sẵn khoảng khe thời gian cấp phát • Biên độ pha gói tin thu khe thời gian liên tiếp từ vị trí người dùng khác biến đổi lớn từ gói sang gói khác • Bộ thu thông thường xử lý tức thời thay đổi nhanh chóng độ lệch mức tín hiệu trình đồng chỉnh pha đồng hồ  OLT đòi hỏi thu kiểu burst • Bộ thu kiểu burst: hiệu chỉnh nhanh chóng ngưỡng định xácđịnh pha tín hiệu từ tập bit mào đầu đặt bắt đầu chùm gói tin • Các yêu cầu quan trọng: – Độ nhạy cao – Dải động lớn – Thời gian đáp ứng nhanh Bộ phát • Laser phát quang: định thiên ban đầu để đảm bảo đáp ứng nhanh có tín hiệu điện kích thích  không sử dụng ONU/ONT • Tại ONU: laser phát hoạt động khoảng thời gian cấp phát, lại trạng thái tắt hoàn toàn Nếu không đảm bảo tắt hoàn toàn thời gian không phép  có phần công suất dư từ ONU thu OLT  tích lũy gây nhiễu thu OLT • Yêu cầu: trạng thái trống, mức công suất đầu nên thấp mức công suất phát cho xung bit cỡ 20 – 30 dB • Laser cần thời gian ngắn để ổn định bật lên đột ngột từ trạng thái tắt  có khe thời gian cỡ vài bit trước burst liệu phép laser chuyển tiếp tới trạng thái định thiên ổn định đầu + thời gian bit cuối burst phát phép laser tắt tránh phần dư giao thoa sang burst lân cận tới từ ONU khác  ONU đòi hỏi phát kiểu burst GPON Kiến trúc Hệ thống G-PON bao gồm thành phần chính: - OLT (Optical Line Terminator): thiết bị kết cuối quang, thường đặt phòng máy CO (Central Office) - ONT (Optical Network Terminer – thiết bị đầu cuối quang) ONU (Optical Network Unit – khồi mạng quang) đặt phía khách hàng, kết nối với OLT thông qua mạng phân phối quang ODN - ODN (Optical Distribution Network): mạng phân phối quang Gồm thành phần chia/ghép quang thụ động (Splitter) sợi quang Splitter có tác dụng chia/ghép thụ động tín hiệu quang từ nhà cung câp dịch vụ đến khách hàng ngược lại giúp tận dụng hiệu sợi quang vật lý Splitter thường đặt điểm phân phối quang (DP) điểm truy nhập quang (AP) Trong mạng GPON có loại phần tử thiết bị tích cực (yêu cầu phải có nguồn điện) OLT, ONT/ONU Các thành phần khác mạng (splitter, phụ kiện quang…) thiết bị thụ động (không yêu cầu phải cấp nguồn) giảm thiểu nhiều cố có phần tử tích cực Cấu trúc khung phương pháp đóng gói tin (GEM) GPON GEM (GPON Encapsulation Method): phương thức đóng gói liệu GPON • GEM cung cấp phương tiện chung để truyền dịch vụ khác GPON • Tải trọng đóng gói dài lên tới 1500 byte Nếu ONU có gói để gửi lớn 1500 byte ONU phải cắt gói thành mảnh nhỏ để phù hợp với độ dài tải trọng cho phép • Thiết bị đích đến chịu trách nhiệm tập hợp lại mảnh tin thành định dạng gói tin gốc ban đầu • Cấu trúc GEM gồm trường tiêu đề (header) tải trọng dài L byte • Các trường tiêu đề bao gồm: − Một thị độ dài tải trọng (PLI) 12 bit: cho biết độ dài theo byte tải trọng đóng gói theo GEM − Một số nhận dạng cổng 12 bit: cho biết phần đoạn tin thuộc luồng dịch vụ − Một thị kiểu tải trọng (PTI) bit: dùng để xác định xem phần đoạn tin có kết thúc liệu người dùng, luồng lưu lượng có bị tắc nghẽn, hay tải trọng GEM có chứa thông tin OAM − Một mã CRC 13 bit cho kiểm soát lỗi tiêu đề: cho phép sửa bit lỗi phát lỗi bit tiêu đề • GEM cung cấp cách phân mảnh gói tin người dùng đóng gói tin hiệu  cho phép quản lý thích hợp nhiều luồng dịch vụ từ ONU khác chia sẻ tuyến truyền dẫn quang sợi chung lớn 1536, khung kiểu khung lựa chọn giá trị trường Length/Type định kiểu khung gởi nhận • Data: Là nối tiếp n byte giá trị với n ≤ 1500 Nếu chiều dài trường liệu nhỏ 46, trường liệu phải mở rộng cách thêm filler thích hợp để mang trường liệu dài 46 byte • FCS(Frame Check Sequence): byte: trường chứa giá trị 32 bit kiểm tra độ dư vòng tạo lớp MAC bên gởi tính toán lại lớp MAC bên thu để kiểm tra độ hư hại khung FCS phát trường DA,SA, Length/Type Data Sự truyền khung liệu Bất lúc nào, trạm MAC đầu cuối nhận yêu cầu truyền khung kèm theo địa thông tin liệu từ lớp LLC, lớp MAC bắt đầu truyền cách cách truyền thông tin LLC vào đệm khung lớp MAC • Việc định ranh giới mào đầu khung chèn vào trường PRE SOF • Địa nguồn đích chèn vào trường địa • Số byte liệu LLC tính chèn vào trường Length/Type • Số byte liệu LLC chèn vào trường liệu Nếu lượng byte liệu LLC nhỏ 46 phải đệm thêm để trường liệu dài 46byte • Một giá trị FCS phát trường DA, SA, Length/Type, data gán vào phần sau trường liệu Sau khung tập hợp, trình phát khung phụ thuộc vào lớp MAC hoạt động chế độ đơn công hay song công Chuẩn IEEE 802.3 tịa yêu cầu tất lớp MAC Etherhet hỗ trợ hoạt động chế độ đơn công, chế độ lớp MAC truyền nhận khung thực hai Ở chế độ hoạt động song công cho phép lớp MAC đồng thời truyền nhận khung Truyền đơn công phương thức truy nhập CSMA/CD Giao thức CSMA/CD bắt đầu phát triển phương thức để hai nhiều trạm chia chung phương tiện môi trường không chuyển mạch giao thức không yêu cầu xử lý tập trung, truy nhập Token ấn định khe thời gian biết trạm phép truyền Mỗi Ethernet MAC tự định phép gởi khung liệu • Carrier sense: trạm liên tục lắng nghe lưu lượng cáp để xác định khoảng trống khung truyền xãy • Multiple Access: trạm bắt đầu truyền lúc dò thấy mạng rỗi • Collision detect: hai nhiều trạm mạng CSMA/CD bắt đầu truyền lúc, luồng bit bị xung đột xãy trước hoàn thành việc gởi liệu Nó phải ngưng truyền phát xung đột phải đợi đến khoảng thời gian ngẫu nhiên thử truyền lại Truyền song công-một cách tiếp cận để hiệu mạng cao Sự hoạt động song công khả lựa chọn MAC cho phép truyền đồng thời theo hai hướng tông qua kết nối điểm điểm Truyền song công mặt chức đơn giản truyền đơn công không tranh chấp phương tiện truyền thông, không xung đột, truyền lại không caan fbit mở rộng khung ngắn Kết có nhiều thời gian cho việc truyền tải liệu mà gấp đôi hiệu băng thông đường hổ trợ tốc độ cao truyền đồng thời theo hai hướng Quá trình truyền thường bắt đầu khung sẵn sàng để gởi Chỉ có giới hạn phải có khoảng trống IFG(InterFrame Gap) khung liên tiếp (hình 3.7) khung phải phù hợp với dạng khung Ethernet chuẩn Hình 3.7: Khuôn dạng truyền liệu song công Lớp vật lý Ethernet Các thiết bị Ethernet sử dụng lớp ngăn giao thức OSI, thiết bị điển hình sử dụng Card giao tiếp mạng (NIC) Các NIC khác xác định dựa thuộc tính lớp vật lý Việc đặt tên qui ước sâu chuỗi ba thuật ngữ xác định tốc độ truyền, phương pháp truyền phương tiện mã hoá tín hiệu Ví dụ: • 10 Base-T = 10 Mbps, băng thông sở, cáp xoắn đôi • 100 Base-T2 = 100 Mbps, băng thông sở, cáp xoắn đôi • 100 Base-T4 = 100 Mbps, băng thông sở, cáp xoắn đôi • 1000 Base-LX = 1000 Mbps, bước sóng dài cáp sợi quang 12.MPCP: Quá trình khám phá, ranging cấp phát băng thong Giao thức điều khiển đa điểm MPCP(Multi Point Control Protocol) Để hổ trợ việc định vị khe thời gian OLT, giao thức MPCP nhóm IEEE 802.3ah phát triển MPCP không xây dựng chế phân bổ băng tần cụ thể, mà thay vào đó, chế hổ trợ thiết lập thuật toán phân bổ băng tần khác EPON Giao thức dựa vào hai tin Ethernet: Gate Report Bản tin Gate gởi từ OLT đến ONU để ấn định khe thời gian truyền Bản tin Report ONU sử dụng để truyền đạt thông tin trạng thái (như mức chiếm đệm) đến OLT, giúp OLT phân bổ khe thời gian cách hợp lý Cả hai tin Gate Report khung điều khiển MAC (loại 88-08) xử lý lớp điều khiển MAC Có hai mô hình hoạt động MPCP: tự khởi tạo hoạt động bình thường Trong mô hình tự khởi tạo dùng để dò kết nối ONU mới, nhận biết trễ Round-trip địa MAC ONU Trong mô hình bình thường dùng để phân bổ hội truyền dẫn cho tất ONU khởi tạo Từ nhiều ONU yêu cầu khởi tạo lúc, mô hình khởi tạo tự động thủ tục dựa vào cạnh tranh Ở lớp cao làm việc sau: OLT định khe khởi tạo, khoảng thời gian mà ONU khởi tạo trước phép truyền Chiều dài khe khởi tạo phải tối thiểu là: + - ; với chiều dài cửa sổ truyền mà ONU không khởi tạo dùng OLT gởi tin khởi tạo Gate báo hiệu thời gian bắt đầu khe khởi tạo chiều dài Trong chuyển tiếp tin từ lớp cao đến lớp MAC, MPCP gán nhãn thời gian lấy theo đồng hồ Chỉ ONU chưa khởi tạo đáp ứng tin khởi tạo Gate Trong lúc nhận tin khởi tạo Gate, ONU thiết lập thời gian đồng hồ theo nhãn thời gian đến tin khởi tạo Gate Khi đồng hồ ONU đến thời gian bắt đầu khe thời gian khởi tạo (cũng phân phối tin Gate), ONU truyền tin (khởi tạo Report) Bản tin Report chứa địa nguồn ONU nhãn thời gian tượng trưng cho thời gian bên ONU tin Report gởi Khi OLT nhận tin Report từ ONU chưa khởi tạo, nhận biết địa MAC thời gian Round-trip Như minh họa hình 4.3, thời gian Round-trip ONU thời gian sai biệt thời gian tin Report nhận OLT nhãn thời gian chứa tin Report Hình 4.3: Thời gian Round-trip Từ nhiều ONU chưa khởi tạo, đáp ứng tin khởi tạo Gate, tin Report xung đột Trong trường hợp đó, tin Report ONU bị xung đột không thiết lập khe cho hoạt động bình thường Nếu ONU không nhận khe thời gian khoảng thời gian đó, kết luận xung đột xãy thử khởi tạo lại sau bỏ qua số tin khởi tạo Gate ngẫu nhiên Số tin bỏ chọn ngẫu nhiên từ khoảng thời gian gấp đôi sau lần xung đột Dưới mô tả hoạt động bình thường MPCP: Từ lớp cao (MAC control client), MPCP OLT đưa yêu cầu để truyền tin Gate đến ONU cụ thể với thông tin sau: thời điểm ONU bắt đầu truyền dẫn thời gian trình truyền dẫn (hình 4.4) Hình 4.4: Giao thức MPCP-hoạt động tin Gate Trong lớp MPCP (của OLT ONU) trì đồng hồ Trong truyền tin Gate từ lớp cao đến lớp MAC, MPCP gán vào tin nhãn thời gian lấy theo đồng hồ Trong tiếp nhận tin Gate có địa MAC phù hợp (địa tin Gate nhất), ONU ghi lên ghi thời gian bắt đầu truyền khoảng thời gian truyền ONU cập nhật đồng hồ theo thời gian lưu nhãn tin Gate nhận Nếu sai biệt vượt ngưỡng định trước ONU cho rằng, đồng tự chuyển vào mode chưa khởi tạo Ở mode này, ONU không phép truyền Nó chờ đến tin Gate khởi tạo để khởi tạo lại Nếu thời gian tin Gate nhận gần giống với thời gian lưu nhãn tin Gate, ONU cập nhật đồng hồ theo nhãn thời gian Khi đồng hồ ONU đến thời điểm bắt đầu khe thời gian truyền dẫn, ONU bắt đầu phiên truyền dẫn Quá trình truyền dẫn chứa nhiều khung Ethernet ONU đảm bảo khung bị truyền gián đoạn Nếu phần lại khe thời gian không đủ cho khung khung để lại cho khe thời gian truyền dẫn để trống phần không sử dụng khe thời gian Bản tin Report ONU gởi cửa sổ truyền dẫn gán cho với khung liệu Các tin Report gởi cách tự động hay theo yêu cầu OLT Các tin Report tạo lớp lớp điều khiển MAC (MAC Control Client) gán nhãn thời gian lớp điều khiển MAC (Hình 4.5) Thông thường Report chứa độ dài yêu cầu cho khe thời gian dựa độ dài hàng đợi ONU Khi yêu cầu khe thời gian, ONU có tính đến phần mào đầu tin, khung mào đầu 64 bit khung mào đầu IFG 96 bit ghép vào khung liệu Hình 4.5: Giao thức MPCP-hoạt động tin Report Khi tin Report gán nhãn thời gian đến OLT, qua lớp MAC (lớp chịu trách nhiệm phân bổ băng tần) Ngoài ra, OLT tính lại chu trình với nguồn ONU hình 3.8 Sẽ có số chênh lệch nhỏ RTT RTT tính từ trước bắt nguồn từ thay đổi chiết suất sợi quang nhiệt độ thay đổi Nếu chênh lệch lớn OLT cảnh báo ONU đồng OLT không cấp phiên truyền dẫn cho ONU khởi tạo lại Hiện giao thức MPCP tiếp tục xây dựng phát triển nhóm 802.3ah IEEE Đây nhóm có nhiệm vụ phát triển đưa giải pháp Ethernet cho thuê bao mạng truy nhập NG-PON1 Một yêu cầu chung NG-PON1 cung cấp truyền liệu cao giá GPON Ngoài ra, nhà khai thác mong đợi NG-PON1 đòn bẩy triển khai quang học có Do đó, FSAN ITU-T quy định NG-PON1 tương thích ngược với triển khai di sản GPON để bảo vệ ban đầu đầu tư GPON nhà khai thác Các quy định hệ thống NG-PON1 gọi XG-PON1 Trong hệ thống XGPON1, tốc độ thượng nguồn 2.5G tỷ lệ hạ lưu 10G Do đó, băng thông hạ lưu XG-PON1 bốn lần so với GPON, băng thông ngược dòng XG-PON1 hai lần GPON Đặc biệt, ODN XG-PON1 hoàn toàn kế thừa GPON, ngụ ý sợi quang học tách hệ thống GPON di sản tái sử dụng XG-PON1 Sau 10G hội đồng quản trị giao diện thêm vào OLT, tiến hóa mịn từ GPON để XGPON1 đạt được, mà hoàn toàn thúc đẩy giá trị GPON ODN Như nâng cao để GPON, XG-PON1 thừa hưởng khung quản lý từ GPON XG-PON1 cung cấp hoạt động đầy đủ dịch vụ qua tỷ lệ cao phân chia lớn để hỗ trợ cấu trúc mạng PON dẹt Các tiêu chuẩn XG-PON1 hoàn thành Vào tháng Mười năm 2009, ITU-T đồng ý yêu cầu chung chi tiết kỹ thuật lớp vật lý XG-PON1 xuất chúng tháng ba năm 2010, công bố thời đại NG-PON Trong tháng năm 2010, hội tụ truyền dẫn lớp (TC) mạng quang quản lý chấm dứt giao diện điều khiển (OMCI) tiêu chuẩn cho XGPON1 đồng ý họp chung ITU-T SG15, tiêu chuẩn công bố sớm Hình 3-1 cho thấy phát triển tiêu chuẩn XG-PON1 13.Kiến trúc mạng XG-PON1 tồn với GPON so với ODN, bảo vệ đầu tư nhà khai thác GPON Như nêu lớp vật lý XG-PON1 thông số kỹ thuật, upstream / downstream bước sóng XG-PON1 khác từ GPON Khả tương thích XG-PON1 GPON đạt cách thực WDM vùng hạ lưu WDMA thượng nguồn Cái là, WDM1r triển khai văn phòng trung tâm (CO) WBF triển khai phía người sử dụng (có thể đặt bên ONU, ONU tách quang, tách quang) để multiplex Phân tách bước sóng nhiều tín hiệu theo hướng hạ lưu thượng lưu Các tồn GPON XG-PON1 thể hình 3-3 FSAN ITU-T đề xuất hai kịch tiến hóa để Greenfield Brownfield kịch Greenfield triển khai cáp quang từ trước Do đó, kịch sử dụng XG-PON1 để thay cho dòng di sản đồng hệ thống kịch Greenfield đòi hỏi việc triển khai hệ thống PON mới, thẳng phía trước; Vì vậy, viết không mô tả chi tiết 14.Đặc điểm lớp vật lý XG-PON1 thông số kỹ thuật lớp vật lý hoàn thành vào tháng 10 năm 2009 xuất ITU-T Tháng Ba năm 2010 Bảng 3-1 liệt kê thông số kỹ thuật chi tiết cho XG-PON1 [1] kế hoạch XG-PON1wavelength chủ đề nóng thảo luận FSAN nhà cung cấp nhà khai thác Được dẫn dắt thị trường thu phát quang 10G, FSAN chọn bước sóng hạ lưu 1575-1580 nm để thúc đẩy công nghệ trưởng thành Mục Sợi quang Thong số kĩ thuật Các bước song hoạt động Đường xuống: 1575-1581 đường lên: 1260 to1280 nm (cho nm đường xg: 1575-1580 triển khai trời) nm Công suất Tốc độ đường truyền Tỉ lệ mã Đường truyền vật lý tối đa Chú thích sợi quang học phù Tương thích với [ITU-T với [ITU-T G.657] G.652] áp dụng cho XG-PON1 triển khai N1: 14-29 dB (cho ứng dụng mà đồng tồn tại) N2: 16-31 dB (được sử dụng cho ứng dụng tồn tại; số liệu bao gồm WDM1r chèn mất) ngân sách thêm: tối thiểu 33 dB, khả mở rộng đến 35 dB) Đường lên: 2,48832 Gbps Đường xuống: 9,95328 Gbps Ít 1:64 Khả mở rộng đến 1: 128 1: 256 Ít 20 km Đường truyền tối đa hơp lý Tầm tối đa logic Ít 60 km Khả mở rộng đến 40 km NG-PON2 15.Kiến trúc mạng 16.Đặc điểm lớp vật lý Các thành phần lớp vật lý bao gồm máy thu phát quang học chế độ chụp CDR SERDES Các Stratix IV V Stratix gia đình FPGAs tích hợp chế độ chụp CDR SERDES hỗ trợ loạt máy thu phát quang thị trường Các biến thể Stratix IV GX có tối đa 48 máy thu phát chạy lên đến 8,5 Gbps, biến thể Stratix IV GT có tối đa 48 máy thu phát, chạy lên đến 11,3 Gbps, biến thể Stratix V GX có tối đa 66 máy thu phát chạy lên tới 12,5 Gbps Việc lồng ghép chế độ chụp CDR SERDES vào FPGA giúp giảm hóa đơn vật liệu (BOM) chi phí, không gian bảng, quyền lực tiêu thụ Như ví dụ, Bảng cho thấy số đặc tính 10G-EPON kết cho biến thể Stratix IV GT Stratix IV GT FPGA đáp ứng bùng nổ 10G-EPON chế độ CDR đặc điểm kỹ thuật (
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn tập môn công nghệ truy nhập quang, đề cương ôn tập môn công nghệ truy nhập quang, đề cương ôn tập môn công nghệ truy nhập quang, Cấu trúc khung và phương pháp đóng gói tin (GEM) trong GPON, Cấu trúc khung EPON, MPCP: Quá trình khám phá, ranging và cấp phát băng thong, Đặc điểm lớp vật lý

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay