ôn thi tốt nghiệp môn Lý: tóm tắt lý thuyết, dạng bài tập

172 198 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 13:26

ôn thi tốt nghiệp môn Lý: tóm tắt lý thuyết, dạng bài tập tham khảo 1 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý M U Vt lý l khoa hc nghiờn cu v cỏc quy lut ng ca t nhiờn, t thang vi mụ (cỏc ht cu to nờn vt cht) cho n thang v mụ (cỏc hnh tinh, thiờn h v v tr) i tng nghiờn cu chớnh ca vt lý hin bao gm vt cht, nng lng, khụng gian v thi gian Vt lý cũn c xem l ngnh khoa hc c bn bi vỡ cỏc nh lut vt lý chi phi tt c cỏc ngnh khoa hc t nhiờn khỏc iu ny cú ngha l nhng ngnh khoa hc t nhiờn nh sinh hc, húa hc, a lý hc, khoa hc mỏy tớnh ch nghiờn cu tng phn c th ca t nhiờn v u phi tuõn th cỏc nh lut vt lý Vớ d, tớnh cht hoỏ hc ca cỏc cht u b chi phi bi cỏc nh lut vt lý v c hc lng t, nhit ng lc hc v in t hc Vt lý cú quan h mt thit vi toỏn hc Cỏc lý thuyt vt lý l bt bin biu din di dng cỏc quan h toỏn hc, v s xut hin ca toỏn hc cỏc thuyt vt lý cng thng phc hn cỏc ngnh khoa hc khỏc Vt lý, nú cha nú nhng tru tng, cỏch m ngi nhỡn nhn, ỏnh giỏ v th gii xung quanh Trong th gii y, logic, toỏn hc l nhng cụng c chim u th Nờn vt lý ụi rt rt khú cm nhn Tuy nhiờn cỏi khú ú cú th vt qua mt cỏch d dng cỏch tip cn Vt lý bng u úc ngõy th kốm vi tớnh hoi nghi! Ti phi ngõy th, ngõy th bt u chp nhn lng nghe; khụng b bt c th tõm lý vng vt no cn tr, cú c s tru tng cao nht! Hoi nghi luụn hi ti sao, luụn luụn rừ rng v chớnh xỏc! Môn vật lý chiếm giữ vị trí quan trọng việc phát triển lực t- sáng tạo, hình thành kỹ năng, kỹ xảo cho học sinh Nó môn khoa học thực nghiệm có liên hệ mật thiết với t-ợng tự nhiên đ-ợc ứng dụng nhiều sống Qua việc học môn học này, học sinh biết vận dụng kiến thức để liên hệ thực tiễn cải tạo thiên nhiên Hiện giáo dục tiến hành thay sách giáo khoa Đối với môn vật lý, học sinh không tiếp thu kiến thức mang tính hàn lâm cao nh- tr-ớc mà tăng c-ờng thực hành, tự tìm hiểu để rút vấn đề cần lĩnh hội Với cách học này, tập đóng vai trò quan trọng, giúp học sinh hiểu sâu chất vật lý t-ợng Để từ biết vận dụng kiến thức để ứng dụng đời sống kỹ thuật Vỡ th tụi son b bi lp 12 ny vi nhng mc ớch trờn Khi lm bi ca b bi ny hc sinh cú c: - Hc sinh cú th hiu lý thuyt v gii c cỏc bi chng trỡnh 12 - Hc sinh cú th gii c v hiu tt c cỏc dng bi theo chng trỡnh chun trờn lp chng trỡnh 12 (by chng) - Hc sinh hiu v cú th lm c nhng bi nõng cao, chun b cho k thi THPT quc gia - Quan trng nht cú y kin thc thi k thi THPT quc gia t t 5,5 im tr lờn HC TRế Vui chi gii hn hi trũ i Vic hc chuyờn tõm ch c vi Ngha m cụng cha ngn bin rng n thy lc nc trựng Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý n chi trỏc tỏng ng nờn vng Hc chm ngoan phỳc c i Nu thun li thy trũ s tin Bng khụng ch ỏng k rong chi Vỡ thi gian ca cỏc trũ trờn i ny ch l hu hn, cỏc trũ s gi i, v chc chn cỏc trũ khụng mun tr thnh mt ngi gi chỡm m hi tic v quỏ kh b b l Vỡ th hóy lm nhng gỡ cú th khng nh s tn ti ca mỡnh, hóy lm tt c nhng gỡ cú th cú th thc hin nhng gỡ mỡnh ao c Chỳc cỏc trũ hc tht tt Thy Tho CU TRệC THI 2015 I- Phn chung cho tt c thớ sinh khụng cú phn riờng(50 cõu): - Dao ng c: 10 cõu - Súng c: cõu - Dũng in xoay chiu: cõu - Dao ng v súng in t: cõu - Súng ỏnh sỏng: cõu - Lng t ỏnh sỏng: cõu - Ht nhõn nguyờn t: cõu CHệ í V MT S NI DUNG GIM TI SGK VT Lí 12: - Dao ng c: Bi toỏn v lc n s khụng s dng n cụng thc tớnh tc v=2gl(coscoso) in xoay chiu: + B i phn kin thc liờn quan n cỏc cỏch mc mch ba pha hỡnh v hỡnh tam giỏc ng ngha vi vic loi b nhng bi toỏn dựng cụng thc Ud=3Up, + Phn ng c khụng ng b ch cn nh nht nh ngha ng c khụng ng b ba v c im ca ng c (tc gúc ca khung dõy nh hn tc gúc ca t trng quay) - Mch dao ng in t: B i phn thuyt in t ca Max-oen, hai gi thuyt ca maxoen thỡ ch nm c gi thuyt v t trng bin thiờn - Lng t ỏnh sỏng: Ch yờu cu hc sinh nm c nh ngha Laze v cỏc c im ca laze (cú c im) T vi mụ n v mụ: B hon ton Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý CHNG DAO NG C I DAO NG IU HO - MT S CCH GII TRUYN THNG Phng trỡnh dao ng: x = Acos(t + ) Vn tc tc thi: v = -Asin(t + ) v luụn cựng chiu vi chiu chuyn ng (vt chuyn ng theo chiu dng thỡ v>0, theo chiu õm thỡ v T/2 T Tỏch t n t ' T ú n N ;0 t ' * Ths Trn Vn Tho M2 P A -A P2 O P -A x O A P D: 0934040564 x M1 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Trong thi gian n T quóng ng luụn l 2nA Trong thi gian t thỡ quóng ng ln nht, nh nht tớnh nh trờn + Tc trung bỡnh ln nht v nh nht ca khong thi gian t: vtbMax S Max S v vtbMin Min vi SMax; SMin tớnh nh trờn t t 14 Cỏc bc lp phng trỡnh dao ng dao ng iu ho (ch yu dựng phng phỏp bm mỏy tớnh): * Tớnh * Tớnh A x Acos(t0 ) * Tớnh da vo iu kin u: lỳc t = t0 (thng t0 = 0) v Asin(t0 ) Lu ý: + Vt chuyn ng theo chiu dng thỡ v > 0, ngc li v < + Trc tớnh cn xỏc nh rừ thuc gúc phn t th my ca ng trũn lng giỏc (thng ly - < ) 15 Cỏc bc gii bi toỏn tớnh thi im vt i qua v trớ ó bit x (hoc v, a, Wt, W, F) ln th n * Gii phng trỡnh lng giỏc ly cỏc nghim ca t (Vi t > phm vi giỏ tr ca k ) * Lit kờ n nghim u tiờn (thng n nh) * Thi im th n chớnh l giỏ tr ln th n Cỏch khỏc: + Biu din trờn vũng trũn , xỏc nh v trớ xut phỏt + Xỏc nh gúc quột = t. + Phõn tớch gúc quột = n1.2 + n2. + ; n1 v n2 : s nguyờn ; vớ d : = = 4.2 + + Biu din v m trờn vũng trũn - Khi vt quột mt gúc = (mt chu k thỡ qua mt v trớ bt k ln , mt ln theo chiu dng , mt ln theo chiu õm ) Lu ý:+ thng cho giỏ tr n nh, cũn nu n ln thỡ tỡm quy lut suy nghim th n + Cú th gii bi toỏn bng cỏch s dng mi liờn h gia dao ng iu ho v chuyn ng trũn u 16 Cỏc bc gii bi toỏn tỡm s ln vt i qua v trớ ó bit x (hoc v, a, Wt, W, F) t thi im t1 n t2 * Gii phng trỡnh lng giỏc c cỏc nghim * T t1 < t t2 Phm vi giỏ tr ca (Vi k Z) * Tng s giỏ tr ca k chớnh l s ln vt i qua v trớ ú Lu ý: + Cú th gii bi toỏn bng cỏch s dng mi liờn h gia dao ng iu ho v chuyn ng trũn u + Trong mi chu k (mi dao ng) vt qua mi v trớ biờn ln cũn cỏc v trớ khỏc ln 17 Cỏc bc gii bi toỏn tỡm li , tc dao ng sau (trc) thi im t mt khong thi gian t Bit ti thi im t vt cú li x = x0 Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý * T phng trỡnh dao ng iu ho: x = Acos(t + ) cho x = x0 Ly nghim t + = vi ng vi x ang gim (vt chuyn ng theo chiu õm vỡ v < 0) hoc t + = - ng vi x ang tng (vt chuyn ng theo chiu dng) * Li v tc dao ng sau (trc) thi im ú t giõy l x Acos(t ) x Acos(t ) hoc v A sin(t ) v A sin(t ) 18 Dao ng cú phng trỡnh c bit: * x = a Acos(t + ) vi a = const Biờn l A, tn s gúc l , pha ban u x l to , x0 = Acos(t + ) l li To v trớ cõn bng x = a, to v trớ biờn x = a A Vn tc v = x = x0, gia tc a = v = x = x0 H thc c lp: a = -2x0 v A2 x02 ( ) * x = a Acos2(t + ) (ta h bc) Biờn A/2; tn s gúc 2, pha ban u 19 Tỡm chu k tn s thụng qua chng minh vt dao ng u hũa Phõn tớch lc tỏc dng lờn vt v ch F = -kx - Chn trc ta Ox, gc ta l VTCB - Xỏc nh lc tỏc dng lờn vt nú ang ng yờn - Xỏc nh lc tỏc dng lờn vt nú v trớ bt k + Bin i ch rừ hp lc F k x + Chiu biu thc trờn theo trc Ox + Quan trng tỡm c tng hp lc tỏc dng lờn h thi im bt k Cui cựng l ỏp dng nh lut II Niuton v suy dng x = x '' x Lỳc by gi ta xỏc nh c v sau ú tớnh T v f 20 Tc trung bỡnh v tc trung bỡnh S tocdotrungbinh t x x vantoctrungbinh sau truoc t 4A Tc trung bỡnh mt chu k: tocdotrungbinh(T ) T x x 00 Vn tc trung bỡnh mt chu k: vantoctrungbinh(T ) sau truoc T T 2A 4A Tc trung bỡnh na chu k: tocdotrungbinh(T / 2) T /2 T x x A ( A) A Vn tc trung bỡnh mt chu k: vantoctrungbinh(T / 2) sau truoc T /2 T /2 T II CON LC Lế XO MT S CCH GII TRUYN THNG Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Tn s gúc: f T 2 k m ; chu k: T ; tn s: m k k m iu kin dao ng iu ho: B qua ma sỏt, lc cn v vt dao ng gii hn n hi 1 C nng: W m A2 kA2 2 -A l -A l gión O O A * bin dng ca lũ xo thng ng vt VTCB: l mg T l k g nộn x Hỡnh a (A < l) gión A x Hỡnh b (A > l) * bin dng ca lũ xo vt VTCB vi lc lũ xo nm trờn mt phng nghiờng cú gúc nghiờng : l mg sin Gión T l Nộn k A g sin -A l + Chiu di lũ xo ti VTCB: lCB = l0 + l (l0 l chiu di t x nhiờn) + Chiu di cc tiu (khi vt v trớ cao nht): lMin = l0 + l A + Chiu di cc i (khi vt v trớ thp nht): lMax = l0 + l + A Hỡnh v th hin thi gian lũ xo nộn v gión lCB = (lMin + lMax)/2 chu k (Ox hng xung) + Khi A >l (Vi Ox hng xung): - Thi gian lũ xo nộn ln l thi gian ngn nht vt i t v trớ x1 = -l n x2 = -A - Thi gian lũ xo gión ln l thi gian ngn nht vt i t v trớ x1 = -l n x2 = A, Lu ý: Trong mt dao ng (mt chu k) lũ xo nộn ln v gión ln Lc kộo v hay lc hi phc F = -kx = -m2x c im: * L lc gõy dao ng cho vt * Luụn hng v VTCB * Bin thiờn iu ho cựng tn s vi li Lc n hi l lc a vt v v trớ lũ xo khụng bin dng Cú ln Fh = kx* (x* l bin dng ca lũ xo) * Vi lc lũ xo nm ngang thỡ lc kộo v v lc n hi l mt (vỡ ti VTCB lũ xo khụng bin dng) * Vi lc lũ xo thng ng hoc t trờn mt phng nghiờng + ln lc n hi cú biu thc: * Fh = kl + x vi chiu dng hng xung * Fh = kl - x vi chiu dng hng lờn + Lc n hi cc i (lc kộo): FMax = k(l + A) = FKmax (lỳc vt v trớ thp nht) + Lc n hi cc tiu: * Nu A < l FMin = k(l - A) = FKMin * Nu A l FMin = (lỳc vt i qua v trớ lũ xo khụng bin dng) Lc y (lc nộn) n hi cc i: FNmax = k(A - l) (lỳc vt v trớ cao nht) Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Mt lũ xo cú cng k, chiu di l c ct thnh cỏc lũ xo cú cng k1, k2, v chiu di tng ng l l1, l2, thỡ cú: kl = k1l1 = k2l2 = Ghộp lũ xo: 1) Lũ xo ghộp ni tip: a) cng ca h k: 1 1 knt k1 k2 kn Nhn xột: kntkn c bit: k1 = k2 = k: thỡ kss = 2k Hai lũ xo cú cng k1 v k2 ghộp song song cú th xem nh mt lũ xo cú cng k tho biu thc: kss = k1 + k2 (2) Chng minh: Khi vt ly x thỡ: L1, k1 L2, k2 f kx, F1 k1x1 , F2 k x x x1 x x x1 x x x1 x k ss = k + k kx k x k x 1 2 F F1 F2 F F F b) Chu k dao ng T - tn s dao ng: Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý + Khi ch cú lũ xo1( k1): T1 m m k1 k1 T12 + Khi ch cú lũ xo2( k2): T2 m m k2 k2 T2 2 m m kss + Khi ghộp song song lũ xo trờn: Tss kss Tss m m m 1 = + 2 2 T2 T2 T T1 T2 Tss 2 2 Tn s dao ng: fss = f1 + f1 M kss = k1 + k2 nờn c) Khi ghộp xung i cụng thc ging ghộp song song L1, k1 Lu ý: Khi gii cỏc bi toỏn dng ny, nu gp trng hp mt lũ xo cú di t nhiờn ( cng k0) c ct thnh n phn (k1, l1) ; (k2, l2) ; (k3, l3) (kn, ln) lũ xo cú chiu di ln lt l ( cng k1) v ( cng k2) thỡ ta cú: k0 = k1 = k2 = = knln * Nhn xột : k t l nghch l ; k tng bao nhiờu ln thỡ l gim by nhiờu v ngc li Trong ú k0 = L2, k2 ES const = ; E: sut Young (N/m2); S: tit din ngang (m2) 0 d)Thay i m chu kỡ thay i Gn lũ xo k vo vt lng m1 c chu kỡ T1, vo vt lng m2 c T2, vo vt lng m1 + m2 c chu k T3, vo vt lng m1 m2 (m1 > m2) c chu kỡ T4 T32 T12 T22 Thỡ ta cú : T42 T12 T22 * Ni tip 1 cựng treo mt vt lng nh k k1 k2 thỡ: T2 = T12 + T22 * Song song: k = k1 + k2 + cựng treo mt vt lng nh thỡ: 1 T T1 T2 Gn lũ xo k vo vt lng m1 c chu k T1, vo vt lng m2 c T2, vo vt lng m1+m2 c chu k T3, vo vt lng m1 m2 (m1 > m2) c chu k T4 Thỡ ta cú: T32 T12 T22 v T42 T12 T22 o chu k bng phng phỏp trựng phựng xỏc nh chu k T ca mt lc lũ xo (con lc n) ngi ta so sỏnh vi chu k T (ó bit) ca mt lc khỏc (T T0) Hai lc gi l trựng phựng chỳng ng thi i qua mt v trớ xỏc nh theo cựng mt chiu Thi gian gia hai ln trựng phựng TT0 T T0 Nu T > T0 = (n+1)T = nT0 Nu T < T0 = nT = (n+1)T0 vi n N* III CON LC N Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 10 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý g l ; chu k: T ; tn s: f l T 2 g Tn s gúc: g l iu kin dao ng iu ho: B qua ma sỏt, lc cn v Trong N ht ht nhõn X cú : N.Z ht proton v (A-Z) N ht notron Dng 4: Cho tng s ht c bn v hiu s ht mang in nguyờn t ( Ht mang in gm Prụtụn v Electrụn) Gi tng s ht mang in l S, hiu l a, ta d dng cú cụng thc sau: Z = (S + a) : Cn c vo Z ta s xỏc nh c nguyờn t ú l thuc nguyờn t húa hc no (cụng thc rt d chng minh) II.NH LUT PHểNG X- PHểNG X Dng 1: Xỏc nh lng cht cũn li (N hay m), phúng x: a.Phng phỏp: Vn dng cụng thc: -Khi lng cũn li ca X sau thi gian t : m -S ht nhõn X cũn li sau thi gian t : N H H H T ; hay t t T Ths Trn Vn Tho t T m0 t T m0 e t t N0 T N t N N e t 2T t - phúng x: H tb m0 H H0 e t H e t Vi : ln T D: 0934040564 159 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý n -Cụng thc tỡm s mol : N m NA A -Chỳ ý: + t v T phi a v cựng n v + m v m0 cựng n v v khụng cn i n v Cỏc trng hp c bit, hc sinh cn nh gii nhanh cỏc cõu hi trc nghim: t Cũn li N= N0 B phõn ró N0 N T s T s N/N0 hay t (%) (N0 (%) 2T N)/N0 t =T N = N0 1/2 hay ( 50%) N0/2 hay ( 50%) 1/2 N0 N0 21 t =2T N = N0 2 N N = 20 t =3T N = N0 N N = 30 t =4T N = N0 N N = 40 16 T s (N0N)/N = t =5T N = N N N0 = 50 32 t =6T N = N0 26 N N = 60 64 t =7T N = N0 27 N N = 70 128 t =8T N = N0 28 N N = 80 256 t =9T Hay: Thi gian t Cũn li: N/N0 hay m/m0 ó ró: (N0 N)/N0 T l % ó ró T l ( t s) ht ó ró v cũn li T l ( t s) ht cũn li v ó b phõn ró Ths Trn Vn Tho 1/2 1/2 1/4 hay (25%) 3N0/4 hay (75%) 3/4 1/8 hay (12,5%) 7N0/8 hay (87,5%) 7/8 1/16 hay (6,25%) 15N0/16 hay (93,75%) 15/16 15 1/32 hay (3,125%) 31N0/32 hay (96,875%) 31/32 31 1/64 hay (1,5625%) 63N0/64 hay (98,4375%) 63/64 63 1/128 hay (0,78125%) 127N0/128 hay (99,21875%) 127/128 127 1/256 hay(0,390625%) 255N0/256 hay (99,609375%) 255/256 255 - - - T 2T 3T 4T 5T 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 75% 7/8 87,5% 15/16 93,75% 31/32 96,875% 15 1/3 1/7 1/15 50% 6T 1/2 7T 1/2 31 63/64 98,4375 % 63 127/128 99,2187 5% 127 1/31 1/63 1/127 D: 0934040564 160 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Dng - Xỏc nh lng cht ó b phõn ró : a.Phng phỏp: - Cho lng ht nhõn ban u m0 ( hoc s ht nhõn ban u N0 ) v T Tỡm lng ht nhõn hoc s ht nhõn ó b phõn ró thi gian t ? -Khi lng ht nhõn b phõn ró: m = m0 m m0 (1 N = N N N (1 -S ht nhõn b phõn ró l : t T t T ) m0 (1 e .t ) ) N (1 e .t ) -> Hay Tỡm s nguyờn t phõn ró sau thi gian t: N N N N N e t 1 et N (1 e ) N (1 k ) N (1 t ) N t e e t t Nu t B + C Thỡ: mA mB + mC Dng - Xỏc nh lng ca ht nhõn : a.Phng phỏp: - Cho phõn ró : ZA X ZB'Y + tia phúng x Bit m0 , T ca ht nhõn m Ta cú : ht nhõn m phõn ró thỡ s cú ht nhõn tao thnh Do ú : NX (phúng x) = NY (to thnh) -S mol cht b phõn ró bng s mol cht to thnh n X -Khi lng cht to thnh l mY m X nY A m X B Tng quỏt : A mcon = m m e Acon Am e -Hay Khi lng cht mi c to thnh sau thi gian t m1 AN A N A1 (1 et ) m0 (1 et ) NA NA A Trong ú: A, A1 l s ca cht phúng x ban u v ca cht mi c to thnh NA = 6,022.10-23 mol-1 l s Avụgarụ -Lu ý : Ttrong phõn ró : lng ht nhõn hỡnh thnh bng lng ht nhõn m b phõn ró (Trng hp phúng x +, - thỡ A = A1 m1 = m ) Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 161 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Dng - Xỏc nh chu kỡ bỏn ró T a.Phng phỏp: 1) Tỡm chu kỡ bỏn ró bit cho bit m & m0 ( hoc N & N0 ; H&H0 ): - Bit sau thi gian t thỡ mu vt cú t l m/m0 ( hay N/N0 ) Tỡm chu kỡ bỏn ró T ca mu vt ? a) T s s nguyờn t ban u v s nguyờn t cũn li sau thi gian phúng x t t ln t ln t Hoc m=m0 e => T= N m ln ln N m N m t t Nu 2x => x = Hoc: 2x => x = T T N m N= N0 e t => T= Nu m N = = n m0 N0 m Nu: = m0 (vi n N * ) N khụng p thỡ: m N0 t t n T T n m0 t T t T m m t log m0 T m0 T= Tng t cho s nguyờn t v phúng x: t t N N t T T log N N N0 T N0 T = t t H H t T T T = log H H H0 T H b)T s s nguyờn t ban u v s nguyờn t b phõn ró sau thi gian phúng x t N= N0(1- e t ) => N =1- e t =>T= N0 t ln N ln(1 ) N0 2)Tỡm chu kỡ bỏn ró bit s ht nhõn(hay lng) cỏc thi im t1 v t2 -Theo s ht nhõn: N1= N0 e t1 ; N2=N0 e t ; (t t ) N1 =e =e N2 ln ( t2 t1 ) T =>T = (t t1 ) ln N ln N2 -Theo s lng: m1= m0 e t1 ; m2= m0 e t ln m1 (t2 t1 ) => =e =e T m2 ( t2 t1 ) =>T = (t2 t1 ) ln m ln m2 3)Tỡm chu kỡ bỏn bit s ht nhõn b phõn ró hai thi gian khỏc N l s ht nhõn b phõn ró thi gian t1 Sau ú t (s) : N l s ht nhõn b phõn ró thi gian t2-t1 Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 162 -Ban u : H0= Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý t t ln N N ; -Sau ú t(s) H= m H=H0 e t1 t2 => T= ln N N b S dng lnh SOLVE mỏy tớnh Fx-570ES tỡm nhanh mt i lng cha bit : -Mỏy Fx570ES Ch dựng COMP: MODE ) SHIFT MODE Mn hỡnh: Math Cỏc bc Chn ch Nỳt lnh í ngha- Kt qu Dựng COMP COMP l tớnh toỏn chung Bm: MODE Ch nh dng nhp / xut toỏn Mn hỡnh xut hin Math Bm: SHIFT MODE Math Nhp bin X (i lng cn Mn hỡnh xut hin X Bm: ALPHA ) tỡm) Nhp du = Mn hỡnh xut hin du = Bm: ALPHA CALC Chc nng SOLVE: hin th kt qu X= Bm: SHIFT CALC = Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 163 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý DNG - Phúng x thi im t1 v t2 : 1.Tỡm chu kỡ bỏn ró bit s ht nhõn cũn li cỏc thi im t1 v t2 t Dựng cụng thc: N1= N0 e t1 ; N2=N0 e (t2 t1 ) (t t ) ln N1 =e =>T = N N2 ln N2 Lp t s: 2.Tỡm chu kỡ bỏn ró bit s ht nhõn b phõn ró hai thi gian khỏc N l s ht nhõn b phõn ró thi gian t1 Sau ú t (s): N l s ht nhõn b phõn ró thi gian t2- t1 -Ban u : H0 = -Sau ú t(s): H= N t1 N t ln m H=H0 e t => T= N t2 ln N 3.Dựng mỏy o xung phúng x phỏt ra: a.Phng phỏp: Mt mu vt cht cha phúng x ti thi im t1 mỏy o c H1 xung phúng x v sau ú khong t ti t2 o c H2 xung phúng x Tỡm chu kỡ bỏn ró ca ng v phúng x ú l ? Chn thi im ban u ti t1 Khi ú : t0 t1 cú H0 H1 v t t2 cú H H2 Suy c : H H e .t e t Hoc H H Ths Trn Vn Tho t T H H0 t T T t ln H ln H H t H log T H0 H0 D: 0934040564 164 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Dng 9- Xỏc nh thi gian phúng x t, tui th vt cht a.Phng phỏp: Tng t nh dng : Lu ý : cỏc i lng m & m0 , N & N0 , H &H0 phi cựng n v Tui ca vt c: t N m T T N m ln ln hay t ln ln ln N ln m N m Dng 10 - XC NH PHểNG X H a.Phng phỏp: p dng cụng thc:H = H0 e t vi H0 = N0; H = N n v phúng x l Bq hoc Ci: Ci = 3,7.1010 Bq Do ú phi tớnh theo n v (j-1); thi gian n v l giõy Dng 11: Xỏc nh ht nhõn cha bit v s ht (tia phúng x) phn ng ht nhõn a.Phng phỏp: i) Xỏc nh tờn ht nhõn cha bit ( ZA X cũn thiu) : - p dng nh lut bo ton s v in tớch Chỳ ý : nờn hc thuc mt vi cht cú s in tớch Z thng gp phn ng ht nhõn (khụng cn quan tõm n s vỡ nguyờn t loi no ch ph thuc vo Z : s th t bng HTTH - Mt vi loi ht phúng x v c trng v in tớch, s ca chỳng : Ht 42 He , ht ntron 01 n , ht proton 11 p , tia 01 e , tia + .01 e , tia cú bn cht l súng in t ii) Xỏc nh s cỏc ht ( tia ) phúng x phỏt ca mt phn ng : - Thụng thng thỡ loi bi ny thuc phn ng phõn ró ht nhõn Khi ú ht nhõn m sau nhiu ln phúng x to x ht v y ht ( chỳ ý l cỏc phn ng ch yu to loi vỡ ngun phúng x + l rt him ) Do ú gii bi loi ny c cho ú l , nu gii h hai n khụng cú nghim thỡ mi gii vi + - Vic gii s ht hai loi tia phúng x thỡ da trờn bi dng a) trờn Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 165 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Dng 12: Tỡm nng lng to ca phn ng phõn hch, nhit hch bit lng v tớnh nng lng cho nh mỏy ht nhõn hoc nng lng thay th : a.Phng phỏp: - Lu ý phn ng nhit hch hay phn ng phõn hch l cỏc phn ng ta nng lng - Cho lng ca cỏc ht nhõn trc v sau phn ng : M0 v M Tỡm nng lng to xy phn ng: Nng lng to : E = ( M0 M ).c2 MeV m A -Suy nng lng to m gam phõn hch (hay nhit hch ) : E = Q.N = Q .N A MeV Dng 13: Xỏc nh phn ng ht nhõn ta hoc thu nng lng a.Phng phỏp: - Xột phn ng ht nhõn : A + B C + D - Khi ú : + M0 = mA + mB l tng lng ngh ca cỏc ht nhõn trc phn ng + M = mC + mD l tng lng ngh ca cỏc ht nhõn sau phn ng - Ta cú nng lng ca phn ng c xỏc nh : E = ( M0 M)c2 + nu M0 > M E > : phn ng to nhit + nu M0 < M E < : phn ng thu nhit Dng 14 ng nng v tc ca cỏc ht phn ng ht nhõn a.Phng phỏp: a) Xột phn ng ht nhõn : A + B C + D Hay: Bo ton s nuclụn: A1 + A2 = A3 + A4 Bo ton in tớch: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 A1 Z1 X1 + A2 Z2 X2 A3 Z3 X3 + A4 Z4 X4 Bo ton ng lng: m1 v1 + m2 v = m3 v + m4 v 1 1 m1v 12 + m2v 22 = (m3 + m4)c2 + m3v 32 + m4v 24 2 2 Liờn h gia ng lng p = m v v ng nng W = mv2: p2 = 2mW Bo ton nng lng: (m1 + m2)c2 + b) Khi bit lng y ca cỏc cht tham gia phn ng - Ta s ỏp dng nh lut bo ton nng lng : M0c2 + KA +KB = Mc2 + KC +KD E = (M0 M )c2 Nờn: E + KA + KB = KC + KD -Du ca E cho bit phn ng thu hay ta nng lng Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 166 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý m0c -Khi ú nng lng ca vt (nng lng ton phn) l E = mc2 = -Nng lng E0 = m0c2 c gi l nng lng ngh v hiu s l ng nng ca vt v2 c2 E E0 = (m - m0)c2 chớnh c) Khi bit lng khụng y v mt vi iu kin v ng nng v tc ca ht nhõn - Ta s ỏp dng nh lut bo ton ng lng : PA PB PC PD - Lu ý : P 2mK K P2 2m ( K l ng nng ca cỏc ht ) d) Dng bi tớnh gúc gia cỏc ht to thnh Cho ht X1 bn phỏ ht X2 (ng yờn p2 = 0) sinh ht X3 v X4 theo phng trỡnh: X1 + X = X + X Theo nh lut bo ton ng lng ta cú: p1 p3 p4 (1) Mun tớnh gúc gia hai ht no thỡ ta quy v vect ng lng ca ht ú ri ỏp dng cụng thc: ( a b ) a 2ab cos( a ; b ) b 1.Mun tớnh gúc gia ht X3 v X4 ta bỡnh phng hai v (1) => ( p1 )2 ( p3 p4 )2 => p12 p32 p3 p4 cos( p3 ; p4 ) p42 2.Mun tớnh gúc gia ht X1 v X3 : T ( ) => p1 p3 p4 ( p1 p3 )2 ( p4 )2 p12 p1 p3 cos( p1 ; p3 ) p32 p42 Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 167 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý DNG 15 PHN NG HT NHN TNG HP Phng trỡnh phn ng: A1 Z1 Trng hp phúng x: A ZA22 B ZA33 C ZA44 D A1 Z1 A ZA33 C ZA44 D A l ht nhõn m, C l ht nhõn con, D l ht hoc + Cỏc nh lut bo ton - Bo ton s nuclụn (s khi): A1 + A2 = A3 + A4 - Bo ton in tớch (nguyờn t s): Z1 + Z2 = Z3 + Z4 - Bo ton ng lng: p1 p2 p3 p4 hay m1 v1 m2 v2 m4 v3 m4 v4 - Bo ton nng lng: K X K X E K X K X ; Trong ú: E l nng lng phn ng ht nhõn; K X mx vx2 l ng nng chuyn ng ca ht X Lu ý: - Khụng cú nh lut bo ton lng - Mi quan h gia ng lng pX v ng nng KX ca ht X l: pX2 2mX K X - Khi tớnh tc v hay ng nng K thng ỏp dng quy tc hỡnh bỡnh hnh p1 Vớ d: p p1 p2 bit p1 , p2 => p2 p12 p22 p1 p2cos hay (mv)2 (m1v1 )2 (m2v2 )2 2m1m2v1v2cos hay mK m1K1 m2 K2 m1m2 K1K2 cos Tng t bit p1 , p hoc p2 , p Trng hp c bit: p1 p2 p2 p12 p22 Tng t p1 p hoc p2 p K v m A v = (p = 0) p1 = p2 K v2 m1 A1 p p2 Tng t v1 = hoc v2 = Nng lng phn ng ht nhõn: E = (M0 - M)c2 Trong ú: M mA mB l tng lng cỏc ht nhõn trc phn ng E0 = m0c2 M mX mX l tng lng cỏc ht nhõn sau phn ng E = mc Lu ý: - Nu M0 > M thỡ phn ng to nng lng |E| = |E0-E| di dng ng nng ca cỏc ht C, D hoc phụtụn Cỏc ht sinh cú ht ln hn nờn bn vng hn - Nu M0 < M thỡ phn ng thu nng lng E =|E0-E| di dng ng nng ca cỏc ht A, B hoc phụtụn Cỏc ht sinh cú ht nh hn nờn kộm bn vng + Trong phn ng ht nhõn ZA A ZA B ZA C ZA D Cỏc ht nhõn A, B, C, D cú: 4 -Nng lng liờn kt riờng tng ng l 1, 2, 3, -Nng lng liờn kt tng ng l E1, E2, E3, E4 - ht tng ng l m1, m2, m3, m4 -Nng lng ca phn ng ht nhõn E = A33 +A44 - A11 - A22 Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 168 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý E = E3 + E4 E1 E2 E = (m3 + m4 - m1 - m2)c2 Quy tc dch chuyn ca s phúng x +Phúng x ( 24 He ): ZA X 24 He ZA42Y : So vi ZA X , ht nhõn ZA42Y lựi ụ (BngTH) v s gim +Phúng x - ( 01e ): ZA X 10e Z A1Y : So vi ZA X , ht nhõn Z A1Y tin ụ (BngTH) v cú cựng s Thc cht ca phúng x - l mt ht ntrụn bin thnh mt ht prụtụn, mt ht electrụn v mt ht ntrinụ: n p e v Lu ý: - Bn cht (thc cht) ca tia phúng x - l ht electrụn (e-) - Ht ntrinụ (v) khụng mang in, khụng lng (hoc rt nh) chuyn ng vi tc ca ỏnh sỏng v hu nh khụng tng tỏc vi vt cht +Phúng x + ( 01e ): ZA X 10e Z A1Y :So vi ZA X , ht nhõn Z A1Y lựi ụ (BngTH) v cú cựng s Thc cht ca phúng x + l mt ht prụtụn bin thnh mt ht ntrụn, mt ht pụzitrụn v mt ht ntrinụ: p n e v Lu ý: Bn cht (thc cht) ca tia phúng x + l ht pụzitrụn (e+) + Phúng x (ht phụtụn): Ht nhõn sinh trng thỏi kớch thớch cú mc nng lng E1 chuyn xung mc nng lng E2 ng thi phúng mt phụtụn cú nng lng: hf hc E1 E2 Lu ý: Trong phúng x khụng cú s bin i ht nhõn phúng x thng i kốm theo phúng x v ng dng cỏc nh lut bo ton gii mt bi toỏn vt lý ht nhõn Xột phn ng: Z1 X Z X Z3 X Z X E Gi: * K X ; K X ; K X ; K X : L ng nng ca cỏc ht nhõn X1 ; X2 ; X3 ;X4 A A A A Vi K X mx vx2 ; dv : J Nu ht nhõn ng yờn thỡ K = Trong ú: m: l lng tng ht nhõn v: kg , u v: l tc tng ht nhõn v: m/s * p1 ; p2 ; p3 ; p4 : L ng lng ca cỏc ht nhõn X1 ; X2 ; X3 ; X4 Vi pX = mX.vX v: kg.m/s - Mi quan h gia ng lng pX v ng nng KX ca ht X l: pX2 2mX K X (mX vX )2 2mX K X mX vX 2mX K X a.Cỏc nh lut bo ton: + Bo ton ng lng: p1 p2 p3 p4 hay m1 v1 m2 v2 m4 v3 m4 v4 + Bo ton nng lng: K X K X E K X K X (1) Trong ú: E l nng lng phn ng ht nhõn - Nu phn ng ta nng lng thỡ phng trỡnh (1) ly +E - Nu phn ng thu nng lng thỡ phng trỡnh (1)ly E Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 169 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Lu ý: - Khụng cú nh lut bo ton lng b Dng bi tớnh gúc gia cỏc ht to thnh Cho ht X1 bn phỏ ht X2 (ng yờn p2 = 0) sinh ht X3 v X4 theo phng trỡnh: X1 + X = X + X Theo nh lut bo ton ng lng ta cú: p1 p3 p4 (1) Mun tớnh gúc gia hai ht no thỡ ta quy v vect ng lng ca ht ú ri ỏp dng cụng thc: ( a b ) a 2ab cos( a ; b ) b 1.Mun tớnh gúc gia ht X3 v X4 ta bỡnh phng hai v (1) => ( p1 )2 ( p3 p4 )2 => p12 p32 p3 p4 cos( p3 ; p4 ) p42 2.Mun tớnh gúc gia ht X1 v X3 : T ( ) => p1 p3 p4 ( p1 p3 )2 ( p4 )2 p12 p1 p3 cos( p1 ; p3 ) p32 p42 Cỏc hng s v n v thng s dng + S Avụgarụ: NA = 6,022.1023 mol-1 + n v nng lng: 1eV = 1,6.10-19 J; 1MeV = 1,6.10-13 J + n v lng nguyờn t (n v Cacbon): 1u = 1,66055.10-27kg = 931,5 MeV/c2 + in tớch nguyờn t: e = 1,6.10-19 C + Khi lng prụtụn: mp = 1,0073u + Khi lng ntrụn: mn = 1,0087u + Khi lng electrụn: me = 9,1.10-31kg = 0,0005u Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 170 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Dng 10: Xỏc nh ht nhõn cha bit v s ht (tia phúng x) phn ng ht nhõn a.Phng phỏp: i) Xỏc nh tờn ht nhõn cha bit ( ZA X cũn thiu) : - p dng nh lut bo ton s v in tớch Chỳ ý : nờn hc thuc mt vi cht cú s in tớch Z thng gp phn ng ht nhõn (khụng cn quan tõm n s vỡ nguyờn t loi no ch ph thuc vo Z : s th t bng HTTH - Mt vi loi ht phúng x v c trng v in tớch, s ca chỳng : Ht 42 He , ht ntron 01 n , ht proton 11 p , tia 01 e , tia + .01 e , tia cú bn cht l súng in t ii) Xỏc nh s cỏc ht ( tia ) phúng x phỏt ca mt phn ng : - Thụng thng thỡ loi bi ny thuc phn ng phõn ró ht nhõn Khi ú ht nhõn m sau nhiu ln phúng x to x ht v y ht ( chỳ ý l cỏc phn ng ch yu to loi vỡ ngun phúng x + l rt him ) Do ú gii bi loi ny c cho ú l , nu gii h hai n khụng cú nghim thỡ mi gii vi + - Vic gii s ht hai loi tia phúng x thỡ da trờn bi dng a) trờn Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 171 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý Dng 11: Tỡm nng lng to ca phn ng phõn hch, nhit hch bit lng v tớnh nng lng cho nh mỏy ht nhõn hoc nng lng thay th : a.Phng phỏp: - Lu ý phn ng nhit hch hay phn ng phõn hch l cỏc phn ng ta nng lng - Cho lng ca cỏc ht nhõn trc v sau phn ng : M0 v M Tỡm nng lng to xy phn ng: Nng lng to : E = ( M0 M ).c2 MeV m A -Suy nng lng to m gam phõn hch (hay nhit hch ) : E = Q.N = Q .N A - MeV a.Phng phỏp: Xột phn ng ht nhõn : A + B C + D Khi ú : + M0 = mA + mB l tng lng ngh ca cỏc ht nhõn trc phn ng + M = mC + mD l tng lng ngh ca cỏc ht nhõn sau phn ng - Ta cú nng lng ca phn ng c xỏc nh : E = ( M0 M)c2 + nu M0 > M E > : phn ng to nhit + nu M0 < M E < : phn ng thu nhit Dng 11 ng nng v tc ca cỏc ht phn ng ht nhõn a.Phng phỏp: A A A A a) Xột phn ng ht nhõn : A + B C + D Hay: Z11 X1 + Z 22 X2 Z 33 X3 + Z 44 X4 Bo ton s nuclụn: A1 + A2 = A3 + A4 Bo ton in tớch: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 Bo ton ng lng: m1 v1 + m2 v = m3 v + m4 v Bo ton nng lng: (m1 + m2)c2 + 1 1 m1v 12 + m2v 22 = (m3 + m4)c2 + m3v 32 + 2 2 m4v 24 Liờn h gia ng lng p = m v v ng nng W = - mv2: p2 = 2mW b) Khi bit lng y ca cỏc cht tham gia phn ng Ta s ỏp dng nh lut bo ton nng lng : M0c2 + KA +KB = Mc2 + KC +KD E = (M0 M )c2 Nờn: E + KA + KB = KC + KD -Du ca E cho bit phn ng thu hay ta nng lng m0c 2 -Khi ú nng lng ca vt (nng lng ton phn) l E = mc = -Nng lng E0 = m0c2 c gi l nng lng ngh v hiu s chớnh l ng nng ca vt - v2 c2 E E0 = (m - m0)c2 c) Khi bit lng khụng y v mt vi iu kin v ng nng v tc ca ht nhõn Ta s ỏp dng nh lut bo ton ng lng : PA PB PC PD Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 172 Túm tt lý thuyt ụn thi i hc mụn Lý - Lu ý : P 2mK K P 2m ( K l ng nng ca cỏc ht ) d) Dng bi tớnh gúc gia cỏc ht to thnh Cho ht X1 bn phỏ ht X2 (ng yờn p2 = 0) sinh ht X3 v X4 theo phng trỡnh: X1 + X = X + X Theo nh lut bo ton ng lng ta cú: p1 p3 p4 (1) Mun tớnh gúc gia hai ht no thỡ ta quy v vect ng lng ca ht ú ri ỏp dng cụng thc: ( a b ) a 2ab cos( a ; b ) b 1.Mun tớnh gúc gia ht X3 v X4 ta bỡnh phng hai v (1) => ( p1 )2 ( p3 p4 )2 => p12 p32 p3 p4 cos( p3 ; p4 ) p42 2.Mun tớnh gúc gia ht X1 v X3 : T ( ) => p1 p3 p4 ( p1 p3 )2 ( p4 )2 p12 p1 p3 cos( p1 ; p3 ) p32 p42 Ths Trn Vn Tho D: 0934040564 ... nhớ Ths Trần Văn Thảo DĐ: 0934040564 t 13 Tóm tắt lý thuyết ơn thi đại học mơn Lý Ths Trần Văn Thảo DĐ: 0934040564 14 Tóm tắt lý thuyết ơn thi đại học mơn Lý Những khoảng thời gian ứng với qng đƣờng... trí lò xo khơng biến dạng) Lực đẩy (lực nén) đàn hồi cực đại: FNmax = k(A - l) (lúc vật vị trí cao nhất) Ths Trần Văn Thảo DĐ: 0934040564 Tóm tắt lý thuyết ơn thi đại học mơn Lý Một lò xo có độ...2 Tóm tắt lý thuyết ơn thi đại học mơn Lý Ăn chơi trác táng đừng nên vướng Học tập chăm ngoan phúc đời Nếu thuận lời thầy trò tiến Bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi tốt nghiệp môn Lý: tóm tắt lý thuyết, dạng bài tập, ôn thi tốt nghiệp môn Lý: tóm tắt lý thuyết, dạng bài tập, ôn thi tốt nghiệp môn Lý: tóm tắt lý thuyết, dạng bài tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay