bài tập môn luật hình sự

10 23 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 13:12

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? MỞ ĐẦU Xã hội ngày phát triển, với phát triển đời sống người ngày trọng, nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh phát triển luôn tồn mặt trái, số vấn đề tội phạm Có thực tế phủ nhận với lên đời sống xã hội số lượng tội phạm ngày gia tăng, trở thành vấn đề vô nhức nhối Trong đó, phải kể đến tội xâm phạm sở hữu tội cướp tài sản (Điều 133), tội cướp giật tài sản (Điều 136), tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 135),… chiều hướng gia tăng mà thủ đoạn phạm tội ngày tình vi, xảo quyệt diễn biến vô phức tạp phạm vi lãnh thổ Việt Nam nói riêng quốc gia khác giới nói chung Để tìm hiểu rõ vấn đề này, em xin xem xét giải tình cụ thể đây: Đề 5: K H bàn bạc trước việc chiếm đoạt tài sản gia đình ông N (giám đốc doanh nghiệp) Chiều 07/02/2010, lợi dụng gia đình ông N sắm tết, K H mang theo túi quà đến gõ cửa nhà ông N nói với bà P (là người giúp việc nhà ông N) đến chúc tết gia đình Không nghi ngờ gì, bà P mở cửa cho K H vào nhà Sau vào nhà, chúng vờ xin nước uống xông vào đe doạ định trói bà P Bà P sợ hãi van xin K, H nói: “Các anh lấy lấy, người giúp việc thôi” K H phá két sắt lấy nhà ông N 70 triệu đồng, 50 vàng số ngoại tệ Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt 600 triệu đồng Sau K, H lấy tài sản bỏ bà P chạy đường hô hoán Một tuần sau K H bị công an bắt giữ Có ý kiến khác tội danh K H: a, K H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng có hành vi gian dối đánh lừa người giúp việc b, K H phạm tội trộm cắp tài sản chúng có hành vi lợi dụng lúc gia đình ông N vắng để lấy tài sản Tuy bà P nhà bà P người giúp việc, chủ sở hữu tài sản c, K H phạm tội chiếm đoạt tài sản chúng công khai lấy tài sản trước mắt người giúp việc d, K H phạm tội cướp tài sản Hỏi Hãy phân tích phản bác ý kiến không xác định tội danh Giả định K đủ 17 tuổi H đủ 15 tuổi có vụ đồng phạm không mức hình phạt cao áp dụng trường hợp phạm tội nêu năm tù? NỘI DUNG I Hãy phân tích phản bác ý kiến không xác định tội danh Ý kiến thứ “K H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng có hành vi gian dối đánh lừa người giúp việc.” Định nghĩa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Khoản – Điều 139 – BLHS 1999 (Sửa đổi bổ sung năm 2009) sau: “Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến năm mươi triệu đồng năm trăm nghìn đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xoá án tích mà vi phạm, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Mặt khách quan tội phạm rõ: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai thật để người chủ hay người quản lý hợp pháp tin tưởng, giao tài sản cho kẻ phạm tội Thủ đoạn gian dối người phạm tội phải có trước việc giao tài sản người bị hại người phạm tội Về phía người bị hại, người cảnh giác, nhẹ dạ, tin hay tham lam nên nên tạo điều kiện cho người phạm tội lừa Một đặc điểm quan trọng tội phạm bị lừa, người bị hại phải tự nguyện giao tài sản cho kẻ phạm tội, tin việc giao tài sản hoàn toàn hợp pháp Từ đối chiếu với tình mà đề cho: K H sử dụng thủ đoạn lừa dối mang gói quà đến nhà ông N danh nghĩa chúc tết để lừa bà giúp việc P, với mục đích tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng đến tài sản gia đình ông N Chúng lợi dụng bà P chúng vào nhà không lừa bà P đưa tài sản cho chúng, bà P sau bị H K dọa trói biết mục đích chiếm đoạt tài sản chúng N K tự mở két để lấy số tài sản ông N Vì vậy, ý kiến cho K H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng có hành vi gian dối đánh lừa người giúp việc sai Ý kiến thứ hai “K H phạm tội trộm cắp tài sản chúng có hành vi lợi dụng lúc gia đình ông N vắng để lấy tài sản Tuy bà P nhà bà P người giúp việc, chủ sở hữu tài sản đó.” Theo quy định Khoản – Điều 138 – BLHS tội trộm cắp tài sản thì: “Người trộm cắp tài sản người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến năm mươi triệu đồng năm trăm nghìn đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xoá án tích mà vi phạm, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Có thể định nghĩa tội trộm cắp tài sản sau: Trộm cắp tài sản hành vi lút chiếm đoạt tài sản người khác Với đặc điểm bật người phạm tội phải lút (bí mật), không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay thủ đoạn nhằm uy hiếp tinh thần, lấy tài sản mà chủ sở hữu hay người quản lý tài sản bị tài sản, sau biết Theo tình đề bài, H K phá két sắt lấy tài sản nhà ông N, bà giúp việc P có mặt Ở đây, bà P coi người quản lý tài sản tạm thời cho số tài sản gia đình ông N (Người quản lý tài sản người nắm giữ trông coi, bảo vệ tài sản lại chủ sở hữu tài sản quyền định đoạt tài sản) Hơn nữa, bà P hoàn toàn biết ý đồ hành vi chiếm đoạt tài sản H K, bà bị chúng dọa trói, bà van xin để không bị trói chứng kiến toàn việc H K lấy tài sản Do đó, hành vi H K tính lút hay bí mật (hay lút với chủ tài sản ông N) Vì vậy, N K không phạm tội trộm cắp tài sản Ý kiến thứ ba “K H phạm tội chiếm đoạt tài sản chúng công khai lấy tài sản trước mắt người giúp việc.” Ý kiến không đúng, Theo Khoản – Điều 137 – BLHS tội chiếm đoạt tài sản có quy định: “Người chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến năm mươi triệu đồng năm trăm nghìn đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xoá án tích mà vi phạm, bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Tuy chưa quy định rõ ràng hình thức, hành vi chiếm đoạt tài sản thực nào, vào lý luận thực tiễn xét xử chiếm đoạt tài sản hành vi công khai (không giấu giếm hành vi, thực cách trắng trợn) lấy tài sản trước chứng kiến người chủ người quản lý tài sản mà họ làm hay biện pháp ngăn cản hành vi chiếm đoạt, kẻ phạm tội không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay thủ đoan nhằm uy hiếp tinh thần Từ thấy dấu hiệu rõ ràng tội phạm này: Thứ tính chất công khai, trắng trợn hành vi chiếm đoạt – Áp dụng vào tình đề bài, N K tự phá két, lấy tài sản trước chứng kiến bà P Thứ hai, người chủ người quản lý tài sản hoàn toàn biết được, chứng kiến hành vi chiếm đoạt tài sản, khả năng, biện pháp ngăn cản hành vi phạm tội – bà P hoàn toàn nhận biết ý định chiếm đoạt tài sản kẻ phạm tội, nhìn thấy toàn việc lấy tài sản H K Có thể sợ hãi lo hai kẻ phạm tội làm nguy hại tới nên bà P hành vi ngăn cản nào, chúng bà đường hô hoán Tuy nhiên, khẳng định hoàn toàn bà P biện pháp ngăn cản H K (bà lợi dụng lúc sơ hở lúc chúng phá két để chạy hô hoán cho hàng xóm biết,… ý định vô nguy hiểm) Nếu bà P không coi người quản lý tài sản tạm thời cho ông N lúc đó, dấu hiệu hiện, gia đình ông N lúc mặt nhà, biết hành vi chiếm đoạt tài sản H K Thứ ba, người phạm tội không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay thủ đoan nhằm uy hiếp tinh thần người chủ sở hữu hay người quản lý tài sản – H K hoàn toàn vi phạm dấu hiệu này, hành vi dọa trói bà P từ vào nhà, để bà P không cản trở việc chúng chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên sau nghe bà P van xin chúng không quan tâm đến bà mà vào lấy tài sản Do có ý định nhằm dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần bà P (có thể coi người quản lý tài sản tạm thời cho gia đình ông N lúc giờ) nên dấu hiệu cách xác Hơn H K có hành vi gian dối bà P để vào nhà,… Vì vậy, H K không phạm tội chiếm đoạt tài sản Ý kiến thứ tư “K H phạm tội cướp tài sản.” Theo Khoản – Điều 133 – BLHS có quy định tội cướp tài sản sau: “Người dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị công lâm vào tình trạng chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản, bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.” Căn vào cấu thành tội phạm tội cướp tài sản, ta thấy: - Mặt khách thể tội phạm: Tội cướp tài sản xâm hại lúc đến hai khách thể – quan hệ nhân thân (sức khỏe, tính mạng công dân) quan hệ tài sản (quyền sở hữu tài sản) Cụ thể trường hợp đề bài, H K xâm hại đến quyền sở hữu ông N với số tiền mặt, vàng ngoại tệ két sắt, đe dọa xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng bà P - Mặt khách quan: với hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc làm cho người bị công lâm vào tình trạng chống cự Trong trường hợp này, H K sử dụng đe doạ dùng vũ lực tức khắc bà P, với biểu như: + Nội dung hình thức hành vi đe dọa: K H có hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc nhằm chống lại phản kháng bà P để chiếm đoạt tài sản (ý định, hành vi trói bà P lại) Ngay tức khắc H K vờ uống nước xông vào đe dọa trói bà P + Sự tương quan lực lượng hai bên: Có thể thấy rõ không cân bên bị hại lúc có bà P người giúp việc đối mặt với kẻ phạm tội H K đàn ông, khỏe mạnh bà P nhiều K H dễ dàng đe dọa đến sức khỏe tính mạng bà P chúng tay + Hoàn cảnh: Thời điểm H K phạm tội lúc ông N vắng, có người giúp việc bà P nhà Hơn ngày tết, thời điểm mà người khác vô bận rộn, việc chúc tết H K giả tạo mờ ám – hành vi phạm tội nhà ông N khó phát - Mặt chủ quan: Tội phạm thực hình thức lỗi cố ý trực tiếp, xu hướng vụ lợi Mục đích chiếm đoạt coi dấu hiệu thuộc mặt chủ quan Trong tội phạm này, mục đích chiếm đoạt người phạm tội phải có trước hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực… Tuy nhiên, số trường hợp khác theo lý luận thực tiễn xét xử, bị quy tội cướp tài sản, như: Mục đích chiếm đoạt đến sau chủ thể thực hành vi phạm tội với mục đích khác (trả thù,…), cuối chiếm đoạt số tài sản từ người bị hại Cũng thế, vài trường hợp không bị coi tội cướp đoạt tài sản, mà chủ thể phạm tội có mục đích chiếm đoạt từ trước, thực hành vi tội cướp tài sản, sau lại bỏ chạy, để lại tài sản phía sau,… Có thể thấy, H K lên kế hoạch kĩ lưỡng, rõ ràng việc chiếm tài sản từ ông N, chúng tìm hiểu rõ ràng, lợi dụng thời điểm gia đình ông N sắm tết, với thủ đoạn lừa gạt – mang túi quà danh nghĩa chúc tết để lừa bà P vào nhà, dễ dàng tiếp cận đến số tài sản Lỗi H K lỗi cố ý trực tiếp – chúng có ý định từ trước, tự mình, cố tình thực thấy hậu xảy gia đình ông N bị tài sản, bà P bị đe dọa đến sức khỏe, tính mạng cố ngăn cản H K Qua phân tích trên, ta thấy H K phạm tội cướp tài sản Vậy khẳng định thứ tư II Giả định K đủ 17 tuổi H đủ 15 tuổi có vụ đồng phạm không mức hình phạt cao áp dụng trường hợp phạm tội nêu năm tù? Vụ đồng phạm Theo quy định Điều 20 – BLHS, coi K H vụ đồng phạm, đầy đủ đồng phạm đơn giản (do K H có vai trò người thực hành) Bởi H K thực tội phạm, có ý định, mục đích chung (cướp tài sản gia đình ông N), có bàn bạc trước với Cả hai nhận thức hành vi nguy hiểm, gây hậu để mặc hậu xảy Hình phạt cao áp dụng Ở đây, ta xét đến Điều 12 Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thấy: H 15 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình tội nghiêm trọng cố ý tội nghiêm trọng, K đủ 17 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình tội mà gây Hơn nữa, theo Điều 133 – BLHS Khoản Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân tử hình: …“Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên”… Do tổng số tiền từ số tài sản mà H K chiếm 600 triệu đồng, nên H K phải chịu tội đặc biệt nghiêm trọng (Khoản – Điều 8) Theo Điều 68 – BLHS đặc biệt Điều 74 – BLHS “Người chưa thành niên phạm tội bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây: Đối với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội, điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân tử hình, mức hình phạt cao áp dụng không mười tám năm tù; tù có thời hạn mức hình phạt cao áp dụng không ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định; Đối với người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội, điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân tử hình, mức hình phạt cao áp dụng không mười hai năm tù; tù có thời hạn mức hình phạt cao áp dụng không phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.” Vì vậy, từ phân tích trên, thấy mức hình phạt cao mà H phải chịu 12 năm tù Còn K phải chịu nhiều 18 năm tù KẾT LUẬN Việc gia tăng tội phạm với tính chất hành vi ngày tinh vi, chuyên nghiệp vào thời điểm tại, đòi hỏi trước hết vào mạnh mẽ quan chức năng, ngăn chặn tận gốc hành vi, thủ đoạn kẻ phạm tội, đề hình thức xử lý nhằm răn đe Hơn nữa, người dân phải biết tự đề cao cảnh giác tội phạm, đặc biệt tội xâm phâm phạm tới quyền sở hữu, bảo đảm an toàn cho thân, người xung quanh tài sản TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật Hình Việt Nam tập – 2, Nxb CAND, 2007 Bình luận khoa học Luật Hình sự, phần tội phạm, tập 2, Nxb Tp Hồ Chí Minh, 2002 Bộ Luật Hình 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 Đấu tranh phòng, chống tội trộm cắp tài sản Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Hoàng Văn Hùng, Trường ĐH Luật Hà Nội, 2008 www.cand.com www.moj.gov.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Error: Reference source not found NỘI DUNG Error: Reference source not found I Hãy phân tích phản bác ý kiến không xác định tội danh đúng.Error: Reference source not found Ý kiến thứ Error: Reference source not found Ý kiến thứ hai Error: Reference source not found Ý kiến thứ ba .Error: Reference source not found Ý kiến thứ tư Error: Reference source not found II Giả định K đủ 17 tuổi H đủ 15 tuổi có vụ đồng phạm không mức hình phạt cao áp dụng trường hợp phạm tội nêu năm tù? .Error: Reference source not found Vụ đồng phạm .Error: Reference source not found Hình phạt cao áp dụng Error: Reference source not found KẾT LUẬN Error: Reference source not found TÀI LIỆU THAM KHẢO Error: Reference source not found 10 ... TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật Hình Việt Nam tập – 2, Nxb CAND, 2007 Bình luận khoa học Luật Hình sự, phần tội phạm, tập 2, Nxb Tp Hồ Chí Minh, 2002 Bộ Luật Hình 1999, sửa đổi bổ sung năm... điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân tử hình, mức hình phạt cao áp dụng không mười hai năm tù; tù có thời hạn mức hình phạt cao áp dụng không phần hai mức phạt tù mà điều luật quy... điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân tử hình, mức hình phạt cao áp dụng không mười tám năm tù; tù có thời hạn mức hình phạt cao áp dụng không ba phần tư mức phạt tù mà điều luật
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập môn luật hình sự, bài tập môn luật hình sự, bài tập môn luật hình sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay