Một số câu hỏi và đáp án đề thi môn ĐIACHẤTĐẠICƯƠNG

14 257 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 12:48

10 câu hỏi và trả lời trong Đề thi cao học môn Địa chất Đại cương, trường Đại học Mỏ Địa chất gồm: Câu 1: Trình bày cấu tạo bên trong, tính chất vật lý của trái đất:; Câu 2: Trình bày cấu trúc của vỏ Trái đất.; Câu 3: Trình bày thành phần hóa học và thành phần khoáng vật của vỏ Trái đất; Câu 4: Đá; Câu 5: Tuổi tương đối, tuổi tuyệt đối và phương pháp xác định... Câu 1: Trình bày cấu tạo bên trong, tính chất vật lý trái đất: I Cấu tạo bên Trái đất: Các kết vật lý cho thấy cấu trúc bên Trái đất có thành phần quyển, có nghĩa có không đồng mặt vật chất theo chiều thẳng đứng Cơ sở để vạch ranh giới bên Trái đất từ kết địa vật lý: sử dụng sóng dọc Vp sóng ngang Vs.Theo đó, bên Trái đất chia thành quyển: vỏ Trái đất, man ti nhân a Vỏ Trái đất Từ 0-70 km coi vỏ Trái đất, trạng thái rắn, thành phần đa số granit Trong vỏ Trái đất, Vp tăng từ 6,5-7,3 km.s, Vs tăng từ 3,8-3,8 km.s b Manti: Manti phân bố từ lớp vỏ độ sâu 2900km, có thành phần chủ yếu bazo Tốc độ truyền sóng dọc Vp tăng từ 7,98,3 km.s, sóng ngang Vs tăng từ 4,5-4,7 km.s Phần manti (nằm khoảng đọ sâu 60-250 km) vật chất trạng thái dẻo nên gọi mềm Quyển mềm có ý nghĩa lớn đến hoạt động kiến tọa vỏ trái đất c Nhân: nhân Trái đất nằm độ sâu 2900-6387 km (tâm trái đất), có thành phần chủ yếu Ni Fe) Nhân Trái đất gồm phần: - Phần từ độ sâu 2900-4980 km trạng thái lỏng gọi nhân - Phần từ 4980-5120 km gọi lớp chuyển tiếp - Phần từ 5120-6378 km trạng thái rắn gọi nhân Tốc độ truyền sóng Vp giảm từ 13,64-7,98, Vs giảm từ 7,23-0 km II Tính chất vật lý Trái đất a Trường trọng lực: Là khoảng không gian bao quanh Trái đất, có tác dụng trọng trường Trái đất Đại lượng đặc trưng gia tốc rơi tự 9,8 m.s (phông) Các giá trị sai khác gọi dị thường trọng lực Càng lên cao , trọng lực giảm, vùng cực, trọng lực tăng Tại tâm Trái đất g=0 b Từ trường: Là khoảng không gian bao quanh Trái đất, có tác dụng từ lực Trục từ trường lệch so với trục địa lý góc khoảng 11 độ 44 phút Đại lượng đặc trưng véc tơ cường độ từ trường E=0,24.10 Tesla Giá trị sai khác gọi dị thường từ - Độ từ thiên góc hợp kinh tuyến địa lý kinh tuyến địa từ - Độ từ khuynh góc hợp Vecsto Cường độ từ trường mặt phẳng nằm ngang Cổ từ từ trường Trái đất thời kỳ lịch sử địa chất đó, bị biến đổi c Nhiệt: Nhiệt Trái đất bao gồm nhiệt mặt trời cung cấp nhiệt bên trái đất - Do mặt trời cung cấp chủ yếu làm nóng Trái đất độ sâu định, có ảnh hưởng không sâu, biến thiên theo thời tiết theo khu vực - Nhiệt bên Trái đất: + Do phản ứng nhiệt hạch bên Trái đất nguyên tố phóng xạ (U235, U238, Th232…) + Do Magma cung cấp + Do phân dị vật chất + Càng xuống sâu, nhiệt độ tăng, khoảng độ.100m (gọi Gradien địa nhiệt) + Những nơi có địa nhiệt lớn vượt xa gradien địa nhiệt gọi dị thường nhiệt d Tỉ trọng Áp lực Trái đất: Tỉ trọng bình quân trái đất 5,5516 g.cm3 - Áp lực thủy tĩnh: Vật chất bên đè nén vật chất bên dưới, cường độ không thay đổi theo phương - Áp lực định hướng: dịch chuyển học vỏ Trái đất gây nên, cường độ khác theo phương khác Càng xuống sâu áp lực tăng 270 Pa.km Câu 2: Trình bày cấu trúc vỏ Trái đất Vỏ Trái đất có cấu trúc gồm thành phần vỏ lục địa vỏ địa dương, có thành phần phụ vỏ lục địa vỏ đại dương a Vỏ lục địa: Vỏ lục địa phân bố trùng với lục địa tại, dày trung bình 45 km, tồn trạng thái rắn, thành phần chủ yếu axit Vỏ lục địa có bề dày không đồng đều: - Vùng có bề dày từ 35-40 km - Vùng công trình tạo núi trẻ có bề dày 55-70 km - Vùng Himalaya, Ấn độ 70-75 km Vỏ lục địa có cấu trúc gồm phần chính: - Lớp 1: lớp đá trầm tích (lớp trầm tích) tạo thành Bề dày dao động từ 0-5 km (vùng đồng bằng) dày từ 8-10 km vùng trũng lớn - Lớp 2: lớp đá cứng gồm đá magma đá biến chất bao gồm: + Lớp 2a: lớp granito-gnai hay granit biến chất, bề dày từ 10-25 km, vùng núi dày 20-25 km + Lớp 2b: lớp bazan, bề dày trung bình từ 15-20 km (vùng nền), 2535 km (vùng tạo núi) b Vỏ đại dương: Phân bố trùng với đại dương tại, dày từ 3-7 km, thành phần bazo , tồn trạng thái rắn Vỏ đại dương có cấu trúc lớp: - Lớp nước che phủ đại dương - Lớp thứ lớp trầm tích bở rời dày từ vài trăm m tới km - Lớp thứ có thành phần dung nham bazan xen lớp đá Silic Cacbonat, dày từ 1-1,5 km - Lớp thứ có thành phần đá bazic siêu bazic c Vỏ lục địa đại dương - Vỏ lục địa Phân bố cung đảo lục địa, cấu trúc gần với vỏ lục địa bề dày nhỏ, trung bình 25 km Thành phần đan xen axit bazo - Vỏ địa dương Phân bố trũng nước sâu bao quanh biển Tổng chiều dày từ 10-20 km, có nơi lên tới 25 km Có cấu trúc gồm: + Lớp nước: + Lớp trầm tích dày 4-10 km, có nơi 15-20 km + Lớp vỏ đại dương dày 5-10 km Câu 3: Trình bày thành phần hóa học thành phần khoáng vật vỏ Trái đất I Thành phần hóa học vỏ Trái đất: Vỏ Trái đất có mặt hầu hết nguyên tố tự nhiên tuần hoàn Hàm lượng không đồng đều, kết hợp biến đổi khoáng vật đá khác - Các nguyên tố tạo đá Oxi 49,52% Si 25,75% Al 7,15% Fe 4,17% Ca 3,39% Na 2,43% Mg 1,94% Mức độ tập trung phân tán nguyên tố phụ thuộc vào điều kiện hóa lý, hóa sinh tính chất nguyên tố II Thành phần khoáng vật Vỏ Trái đất Khái niệm: Khoáng vật đơn chất hợp chất sinh điều kiện tự nhiên, hình thành trình vật lý hóa học định vỏ Trái đất bề mặt đất Khoáng vật có tính chất vật lý hóa học xác định Phần lớn khoáng vật thể rắn, có số thể lỏng dầu mỏ, thủy ngân, nước… số thể khí metal, hydro… Nguồn gốc khoáng vật: - Khoáng vật nội sinh: hình thành có liên quan tới trình xảy vỏ Trái đất phần manti-quá trình magma, biến chất - Khoáng vật ngoại sinh: hình thành phần mặt Trái đất vỏ có liên quan tới trình địa chất ngoại sinh Tính chất hình học khoáng vật: - Khoáng vật vô định hình: khoáng vật thể thủy tinh, phân tử chưa kịp xếp theo trật tự có tính quy luật tuần hoàn không gian - Khoáng vật dạng keo: khoáng vật trạng thái keo từ chất keo kết tinh lại Chất keo gồm hạt keo có kích thước có kịch thước từ 1-100 micromet hòa tan nước Khoáng vật kết tinh: khoáng vật hình thành kết tinh nguyên tố thành tinh thể gắn kết lại với Đặc trưng tinh thể có cấu trúc mạng, cấu trúc có hạt vật chất cấu tạo nên tinh thể phân bố xắp xếp theo quy luật không gian, tạo thành ô mạng Mỗi tinh thể có ô mạng riêng Các tính chất vật lý khoáng vật a Màu sắc: Là hấp thụ bước sóng vùng ánh sáng nhìn thấy khoáng vật Màu sắc khoáng vật bao gồm loại : - Màu thật: nguyên tố hình thành lên khoáng vật tạo - Màu giả sắc màu nguyên tố phân tán khoáng vật tạo b Độ cứng: Độ cứng khả khoáng vật chống lại tác dộng ngoại lực, độ cứng thường chia thành 10 bậc: 10 Kim cương corindon topaz thạch anh Octopaz (phenspat) Apatit flourit Canxi Thạch cao Tan c Từ tính: Là khả hút đẩy kim nam châm Hút gọi thuận từ , đẩy gọi nghịch từ d Phát quang: khả phát ánh sáng điều kiện định ví dụ apatit e.Cát khai: Là khả vỡ theo bề mặt định khoáng vật chịu tác dụng ngoại lực f tỉ trọng: Là tỉ số khối lượng khoáng vật khối lượng nước thể tích Chia thành nhóm - Nặng > 3.5 - Trung bình 2.7 – 3.5 - Nhẹ < 2.7 Phân loại khoáng vật: Dựa vào thành phần khoáng vật cấu trúc tinh thể, chia khoáng vật thành nhóm : - Nguyên tố tự nhiên: Tồn bền vững điều kiện tự nhiên bề mặt trái đất Vd Au, Ag, Pt, Hg, Fe, Kim cương - Hợp chất với sunfua: Trong thành phần chứa lưu huỳnh, chủ yếu tạo loại quặng Vd Galenit (PbS ), Sptaleit (ZnS) - Hợp chất với Oxi: Các khoáng vật nằm nhóm có thành phần oxi chiếm thành phần chủ đạo vỏ TĐ, Vd Thạch anh (SiO ), Canxiterit (SnO2), Canxit , Thạch cao - Hợp chất Halogen: Trong thành phần có chứa nguyên tố Halogen vd NaCl (Halit), Sinvin (KCl), NaKCl (Cacnalit), CaF (Flourit) - Hợp chất hữu cơ: thành phần chứa cấu trúc sinh vật, Vd Than, dần Câu 4: Đá Khái niệm: Đá tập hợp tự nhiên mảnh vụn khoáng vật có thành phần cấu tạo kiến trúc riêng biệt, ranh giới rõ ràng so với đá vây quanh Căn vào nguồn gốc, người ta chia đá thành nhóm: Magma, Trầm tích, Biến chất - Đá hình thành từ khoáng vật gọi đơn khoáng, Và từ nhiều khoáng vật gọi đa khoáng Đá magm : a Khái niệm: Đá magma hình thành đông cứng tinh thể silicat (SiO2) vỏ TĐ điều kiện T p giảm dần Điều kiện hình thành : Nhiệt độ, áp suất giảm, có nước b Thành phần đá magma: Dựa vào hàm lượng SiO2 vị trí đông cứng , người ta chia đá magma thành nhóm sau: Magma Siêu Mafic Trung tính 52- Axit mafic Bazơ 65 >=65% (siêu 45-52 bazơ) 1mm đặc trưng cho đá xâm nhập sâu - Trung bình mắt thường =2dm - Dăm kết - Sạn kết - Cuội kết 2mm – dm - Sỏi kết - Cát kết 0.05 – 2mm - Bột kết 0.005 – 0.05 - Sét kết < 0.005 * Sinh Vật - Than - Đá san hô - Diatomit, sponginit * Hóa học - Đá vôi hóa học - Trầm tích Al - Trầm tích Fe - TRầm tích Si - Trầm tích Mn - Trầm tích muối (Muối mỏ , thạch cao) * Hỗn hợp: Trong thành phần có từ loại nguồn gốc trở lên vs sét silic, sét vôi , sét than c Thành phần đá trầm tích - Hạt vụn - Hóa học CaCO3, NaCl, KCl, CaSO4.nH2O, SiO2.nH2O, Fe2O3.nH2O, Fe(OH)3, Al(OH)3, Mn(OH)2 - Sinh vật: San hô , Tảo silic , sinh vật photpho , thực vật tạo than d Cấu tạo đá trầm tích: Đặc thù cấu tạo phân lớp - Phân lớp song song: đặc trưng cho trầm tích biển , hồ , đầm lầy - Phân lớp xiên đơn: đặc trưng cho trầm tích sông - Phân lớp xiên chéo: đặc trưng cho trầm tích cửa song song e Kiến trúc đá trầm tích: Gọi theo vật liệu Vd: Cát kết: kiến trúc cát; bột kết: kiến trúc bột; kiến trúc kết hạch (trầm tích hóa học) f Các thể đá trầm tích - Thể tầm lớp: Chiều dày ổn định , đặc trưng cho trầm tích biển - Thể nêm: Chiều dày vát nhọn phía, đặc trưng cho trầm tích kiểu bãi bờ ven sông - Thể thấu kính: Dày trung tâm, vát nhọn phía, đặc trưng cho trầm tích hồ, đầm lầy, trầm tích sông kiểu bãi bờ sông g Các yếu tố nằm đá trầm tích - Đường phương giao tuyến mặt phẳng ngang với mặt phẳng lớp - Đường dốc đường nằm mặt phẳng lớp, vuông góc với đường phương hướng theo chiều dốc đá - Đường hướng dốc hình chiếu đường dốc lên mặt phẳng nằm ngang - Góc dốc góc hợp đường dốc đường hướng dốc - Góc phương vị a45 Đá biến chất a khái niệm: Đá biến chất đá hình thành biến đổi từ đá trước vỏ TĐ điều kiện nhiệt độ áp suất tăng cao b Các nhân tố gây biến chất - Nhiệt độ + Do nhiệt magma cung cấp, thường mang tính cục + Do Gradient địa nhiệt cung cấp, thường mang tính khu vực quy mô lớn - Áp lực + Áp lực thủy tĩnh thường mang tính khu vực, quy mô lớn + Áp lực đinh hướng mang tính cục - Dung dịch + Nước ngầm, nước khoáng vật ngậm nước, nước dung thể magma + Chất tan: đá Magma, đá chứa khe nứt nơi dung dịch qua - Thời gian c Phân loại: Dựa vào nhân tố gây biến chất giữ vai trò chủ đạo - Biến chất nhiệt: Do nhiệt độ giữ vai trò chủ đạo trình biến chất , nhiệt độ từ 500 – 1200 độ ,bao gồm : đá hoa , quacit (SiO2) , đá sừng - Biến chất động lực: Do áp lực định hướng tạo lên (dăm kết kiến tạo) + vd: kataclagit, miolit, plantomilonit - Biến chất trao đổi: Do dung dịch hóa học gây lên, điển hình Greigen, skarn - Biến chất nhiệt động: Do gradient địa nhiệt, áp lực thủy tĩnh dung dịch hóa học gây lên Điển hình Granulit, eclogit, phiên (Biotit , Mutxcovit, Amplybolit, clocit, d Thành phần: granat, amphybol, clorit, xericit, Andalugrt, Kyanit, Biotit, Mutxcovit e Cấu tạo - Phiến - Cà nát: đặc trưng cho đá biến chất động lực - Gơ nai: đá biến chất nhiệt động f Kiến trúc - Biến sot (biến dư) - Tái kết tinh - Kiến trúc Milonit - Kiến trúc dạng vẩy Câu 5: Tuổi tương đối, tuổi tuyệt đối phương pháp xác định Tuổi tuyệt đối : a khái niệm: Tuổi tuyệt đối thành tạo địa chất khoảng thời gian tính từ thành tạo địa chất sinh Đơn vị tính năm b Các phuong pháp xác định - Nguyên lý: Dựa vào chu kỳ bán phân rã nguyên tố phóng xạ + U238 -> Pb206 + 8He 4,51.109 tỷ năm + C14 -> N14 5692 năm + t=1.λ.ln(1+D.P) + λ số phóng xạ + D nguyên tố + P nguyên tố mẹ + Đá già dùng cặp có chu kỳ bán phân hủy dài + Đá trẻ dùng cặp có chu kỳ bán phân hủy ngắn Xác định tuổi TĐ cỡ tỷ năm, đá già cỡ 3,83 tỷ năm - Nhược điểm + Số lượng đo nhỏ nên dễ có sai số lớn + Độ xác không cao lấy mẫu không tốt + Chỉ có biết tuổi khoáng vật chứa nguyên tố phong xạ đá trầm tích Tuổi tương đối : Tuổi tương đối tuổi mang tính chất so sánh (già , trẻ tuổi) Các phương pháp xác định - Địa tầng: Các đá nằm có tuổi cao đá nằm Phạm vi áp dụng: nơi vỏ TĐ hoạt động yếu - Thạch học: Các đá có thành phần có tuổi Áp dụng cho khu vực hoạt động - Địa vật lý: Các đá có tính chất vật lý có tuổi - Karota lỗ khoan: Đo thông số địa vật lý đá lỗ khoan để phân định đá, từ xác định địa tầng tương đối - Phương pháp thành lập mặt cắt vật lý: qua xác định thứ tự địa tầng - Phương pháp địa chấn địa tầng: phân tích băng ghi kết thu sóng địa chấn nhân tạp, xác lập địa tầng thạch học, phương pháp sử dụng nghiên cứu địa tầng không lộ mặt đất - Phương pháp cổ từ : Xác định độ từ dư khoáng vật nhiễm từ, Từ tính tuổi hình thành chúng Áp dụng phạm vi hẹp - Cổ địa lý tường đá: Các trầm tích cỏ thể bị thay đổi tùy theo thành phần chúng hình thành khoảng thời gian Tùy theo điều kiện cổ địa lý bồn trũng, lớp đá khác có tuổi với - Xuyên cắt: Đá xuyên cắt trẻ đá bị xuyên cắt Phạm vi áp dụng toàn giới - Cổ sinh: Các đá chứa tập hợp sinh vật tuổi Phạm vi áp dụng rộng rãi Câu 6: Trình bày loại biến dạng: đứt gãy, uốn nếp, khe nứt Các trình địa chất nội sinh trình diễn vỏ TĐ, lượng TĐ chi phối I Chuyển động kiến tạo: Chuyển động kiến tạo chuyển động học vỏ TĐ theo phương nằm ngang thẳng đứng Hoạt động thăng trầm: Chuyển động chậm chạp cỏ TĐ theo phương thẳng đứng kết hình thành biển , lục địa đại dương Dấu hiệu nhận biết la địa tầng điêu khắc, thành tạo biển hình thành lục địa Hoạt động tạo sơn: Là hoạt động theo phương nằm ngang, làm vỏ TĐ tách thành mảnh, nơi tách dãn hình thành sông núi đại dương tạo thành dãy núi cao, tao cung đảo máng nước sâu Hoạt động thường kèm theo hoạt động magma, hoạt động núi lửa , hoạt động biến dạng hoạt động biến chất Hoạt động biến dạng: Quá trình làm cho đá bị thay đổi thể tích , nằm , làm biến dạng phá hủy đá Gồm loại: - Biến dạng dòn - Biến dạng dẻo - Biến dạng đàn hồi II Đứt gãy: Là hoạt động biến dạng giòn làm cho đá bị tính liên tục gay lên dịch chuyển Quy mô từ nhỏ (vài – vài trăm cm) lớn (hàng trăm nghìn km) Các yếu tố hình học đứt gãy: Mặt đứt gãy nơi đá bị phá hủy, trung tâm dịch trượt đá bên Cánh phần đán nằm mặt đứt gãy Cánh nằm mặt đứt gãy gọi cánh cánh nằm, cánh nằm mặt đứt gãy gọi cánh hay cánh treo - Cự ly dịch chuyển: a cự ly dịch chuyển thậ:t a = sqrt (b2 + c2 ) b cự ly dịch chuyển đứng: a = sqrt (x^2 + y^2 +z^2) c cự ly dịch chuyển ngang: Phân loại đứt gãy a Dựa vào dịch chuyển tương đối cánh - Đứt gãy thuận: Cánh hạ xuống, cánh đẩy lên - Đứt gãy nghịch: Cánh đẩy lên, cánh trượt xuống - Đứt gãy trượt bằng: đứt gãy trượt phương song song với mặt phẳng nằm ngang + Nếu thuận chiều kim đồng hồ trượt phải + Nếu ngược chiều kim đồng hồ trượt trái - Đứt gãy chờm: Là loại đứt gãy nghịch có góc alpha Fe2O3+nH2O+SO42- Hòa tan: Phá hủy đá phản ứng hòa tan, phá hủy đá muối muối mỏ, thạch anh,đá vôi - Hydrat hóa: Chuyển khoáng vật không chưa nước thành khoáng vật chứa nước kèm theo tăng thể tích CaSO4(Anhidrit)+2H2O->CaSO4.2H2O (Thạch cao) - Thủy phân: Phân hủy đá giàu silicat KalSi3O8(Octolag)+O2+H2O->Al4Si4O10 Sản phẩm - Tạo đá khoáng vật - Tạo thành hang động cac tơ Câu 8: Tác dụng địa chất dòng chảy (dòng chảy tạm thời dòng chảy thường xuyên) Dòng chảy bề mặt toàn dòng chảy phân bố địa hình lục địa bao gồm dòng chảy thường xuyên dòng chảy tạm thời I Tác dụng địa chất dòng chảy tạm thời: Dòng chảy tạm thời không xuất quanh năm, xuất mùa mưa sau mưa, có loại: dòng chảy tràn dòng chảy lũ Tác dụng địa chất dòng chảy tràn a Khái niệm: Dòng chảy tràn dòng chảy không chảy theo thung lũng cố định, có vận tốc nhỏ dẫn tới động năng, dòng chảy thấp, lôi vật liệu hạt nhỏ dăm, sạn, cát, bột, sét di tích thực vật Di chuyển từ nơi cao xuống nơi thấp b.Tác dụng địa chất - Tác dụng phá hủy: Rửa trôi vật liệu bở rời phong hóa từ đá mẹ Cường độ rửa trôi chủ yếu phụ thuộc vào lượng mưa, cường độ mưa, bờ dốc, đá mẹ thảm thực vật Nói chung mưa lớn dễ bị rửa trôi nhiều Tác dụng phá hoại rửa trôi mạnh, cắt sâu bề mặt xuống tạo thành mạng lưới chằng chịt nhiều rãnh nhỏ gây nên phá hủy nhanh chóng đá bờ dốc - Tác dụng vận chuyển: Mang vật liệu rửa trôi đưa xuống chỗ thấp, thoải lắng đọng lại Khả vận chuyển yếu: không mang xa được, không mang nhiều Ở nơi cao thấp vật liệu thô cát, xa vận chuyển hạt nhỏ cát sét, sét - Tác dụng trầm tích (Tích tụ): Khi tốc độ dòng chảy tạm thời giảm, vật liệu lắng đọng bờ sườn thoải hình thành trầm tích gọi sườn tích (deluvi) Ở chân núi có dạng hình hạt bao quanh Thành phần chủ yếu cát, sét , trầm tích hạt nhỏ Một số trường hợp có bờ dốc lớn có tảng tương đối lớn Cũng có có lớp thấu kính hạt thô xen vào trầm tích hạt nhỏ Các hạt có tích phân chọn , độ mài tròn Tác dụng địa chất dòng lũ : a Khái niệm: Dòng lũ dòng có động lớn, xuất kết thúc bất ngờ , lôi kéo vật liệu kích thước lớn tảng, cuội, dăm b Tác dụng địa chất - Tác dụng phá hủy: Dòng lũ xâm thực bào mòn đất đá mương xói, suối…Vật liệu dòng lũ mang theo đập vào đáy hai bên bờ, đào khoét dòng chảy, tạo thác ghềnh Trong trường hợp lũ lớn nhanh chóng xuất dòng bùn, dòng đá chảy trôi vật liệu theo sườn gây phá hủy lớn - Tác dụng vận chuyển: Dòng lũ tải nhiều vật liệu từ đá tảng, cuội cát, bùn Lũ xuất nhanh lắng đọng vận tốc giảm, khu vựa gốc xâm thực Đặc tính vật liệu dòng lũ vận chuyển phân chọn, lẫn lộn lớn nhỏ, mức độ mài mòn kém, vật liệu chưa chuyển xa khỏi nơi xâm thực bao mòn nhiều - Tác dụng trầm tích (tích tụ): Vận tốc dòng lũ dễ thay đổi tùy theo điều kiện địa hình lượng nước Vận tốc giảm nên rải rác có trầm tích số dạng địa hình định - Sườn tích (deluvi): Trầm tích sườn thung lũng bờ dốc đá thoải Tình hình giống dòng chảy tràn - Lũ tích (proluvi): Trầm tích hình thành mùa mưa lũ Có đặc trưng là: Phân bố nơi giảm nhanh vận tốc Có hình quạt, đỉnh nhọn quay hướng cửa xả nước, thoải dần xuôi theo chiều dòng chảy Vật liệu trầm tích có thành phần hỗn tạp, tính phân chọn kém, tính phân lớp không rõ ràng, kích thước hạt to II Tác dụng địa chất dòng chảy thường xuyên (sông) Dòng chảy thường xuyên dòng xuất quanh năm, tồn không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết - Các yếu tố sông + Nguồn sông: Nơi sông bắt đầu dòng chảy, thung lũng dạng khe hẹp (thung lũng chữ V) + Cửa sông: nơi sông đổ biển, hồ , vào sông khác, thung lũng có dạng lòng chảo + Đoạn chảy: nơi nối nguồn sông với cửa sông , thung lũng thường có dạng chữ U Bờ sông có hai loại bờ trái bờ phải Tác dụng địa chất a Tác dụng phá hủy (Tác dụng xâm thực): Biểu chủ yếu phá hủy học Phân chia thành xâm thực dọc xâm thực ngang - Xâm thực dọc: Dòng chảy đào khoét thung lũng sông theo phương thẳng đứng Tạo lên thác, ghềnh, tạo nên thềm sông, dẫn tới tượng cướp dòng Hiện tượng cướp dòng tượng xảy sông có chung đường phân thủy, sông có tốc độ xâm thực nhanh có mức xâm thực gốc thấp dần lấn đường phân thủy, bắt lấy dòng sông đổ vào - Xâm thực ngang: Dòng chảy phá hủy bờ dẫn tới vị trí dòng chảy thay đổi, dòng sông uốn khúc quanh co, kết thúc tạo nên hồ móng ngựa, phát triển chủ yếu phía hạ lưu sông b Tác dụng vận chuyển: Khả vận chuyển sông lớn sông lớn Khả vận chuyển sông phụ thuộc vận tốc dòng nước Có hai phương thức vận chuyển phương thức học phương thức hóa học b.1.Vận chuyển theo phương thức học - Phương thức lăn đẩy: Khi lực đẩy sông lớn lực ma sát vật liệu vật liệu bị đẩy Như tảng , cuội, sỏi - Phương thức lơ lửng: Khi trọng lượng hạt nhỏ sức đẩy vật liệu bị trôi lơ lửng nước Như hạt nhỏ: Cát, bột, sét b.2 Vận chuyển theo phương thức hóa học: Nước sông hòa tan số khoáng vật đá thành dung dịch chất keo vận chuyển chúng tới nơi khác c Tác dụng trầm tích: Là nguyên nhân động dòng chảy giảm, môi trường hóa lý bị thay đổi - Đặc điểm: có độ phân dị chọn lọc cao, vật liệu có độ mài tròn tốt, trầm tích có tích phân lớp rõ ràng c.1 Trầm tích miền núi - Trầm tích gần nơi có thác ghềnh: dòng nước sau chảy qua thác ghềnh dễ tạo dòng xoáy làm vật liệu lắng động Trầm tích chủ yếu tảng, cục lớn, cuội lớn Ngoài có cuội, cát, sỏi Dễ bị lần lũ lớn sau biến đổi - Trầm tích lòng sông vùng miền núi: Trầm tích hình thành sau lũ Gồm trầm tích vụn, cỡ từ cuội tới cát Tính phân chọn kém, mài mòn kém, phân lớp kém, thành phần hỗn hợp c.2 Trầm tích vùng trung lưu hạ lưu - Trầm tích đoạn sông thẳng: Các bãi cát nông phân bố thuận theo hướng dòng sông Các hạt vụn có độ mài mòn tương đối tốt Trầm tích phía có hạt tương đối lớn song phần hạt nhỏ Các bãi cát lòng sông hình thành sông có bề rộng tương đối lớn, có biến đổi lượng nước không giống thời kỳ nước nhỏ nước lớn - Trầm tích đoạn sông uốn cong: Ở chỗ uốn cong sông, phần lõm bị xói lở phần lồi trầm tích tạo thành bãi ven sông Khai vận tốc dòng nước bị giảm, vật liệu tải theo dòng nước lắng đọng làm cho bãi lớn lên , phát triển kéo dài tạo thành gờ ven sông Nếu trầm tích tiếp tục phát triển diện tích hình thành bãi bồi… Trầm tích bãi bồi có đặc điểm + Trầm tích cỡ hạt nhỏ bột., sét hạt nhỏ + Bãi bồi lộ khỏi mặt nước nước nhỏ + Có dạng lớp phủ với thành phần lớp hạt cát, sét + Hình thành đồng bồi tích (đồng aluvi): Sông chảy tới hạ lưu phát triển xâm thực ngang Vào mùa lũ, nước chảy tràn bên ngoài, lòng sông mở rộng, thúc đẩy trầm tích, nhiều lần tạo đồng Trầm tích chủ yếu cát bộ, sét, có gợn sóng nhỏ cấu tạo xiên chéo Lớp nằm ngang cắt chéo Ở chỗ thấp chứa nước, có cối mọc bị vùi lấp tạo thành than bùn c.3 Trầm tích vùng cửa sông: Hình thành nên tam giác châu vịnh tam giác a Tam giác châu: Bồi tích cửa sông có hình tam giác với đỉnh quay thượng lưu đáy hướng biển Trong điều kiện biến đổi lớn chuyển động nâng hạ, vật liệu tải lấp dần cửa sông Đến mùa nước lớn, sông lại xâm thực tạo đường Kết tam giác chảy sông nhanh phát triển thành hệ chằng chịt Đặc trưng trầm tích tam giác châu hình thành cấu trúc ba tầng: - Tầng có phần: + Trầm tích kéo dài lòng sông, nằm mực nước, thành phần chủ yếu cát bột + Trầm tích nằm mực nước, phân lớp song song, bồi tích mực nước biển - Tầng dưới: Là bãi bồi tích bờ, nằm nghiêng phía trước, thành phần chủ yếu bột, bột sét, phân lớp xiên chéo, có dấu vết song song - Tầng đáy: trầm tích nằm mặt thoải, vật liệu lơ lửng, chất keo cửa sông đưa lắng đọng, hạt mịn, tầng mỏng, có phân lớp nằm ngang xiên chéo b Vịnh tam giác: Ở cửa sông không hình thành tam giác châu, mà hình thành vịnh sâu ăn vào cửa sông, tạo vịnh tam giác có đỉnh nhọn vào cửa sông Các vật liệu vụn không lắng đọng tam giác châu mà bị đẩy biển Dòng ven bờ làm cho tốc độ dòng chảy sông giảm đi, lắng đọng bồi tích tạo kiểu trầm tích miệng cát, lưỡi cát, đảo cát… Câu 9: Tác dụng trầm tích biển Trầm tích ven bờ: Đới ven bờ có loại bờ thoải, bờ kéo dài tới vài trăm mét, có loại bờ dốc, có loại bờ đá lởm chởm, rộng độ vài trăm mét Trầm tích phức tạp, tùy thuộc vào tình hình nước biển, sóng biển, thủy triều, địa hình Trầm tích chủ yếu nguồn gốc lục địa - Nơi thủy triều sóng lớn: trầm tích chủ yếu cuội, sỏi, độ mài mòn tốt, di tích sinh vật biển Sông nhỏ, dòng nước, trầm tích chủ yếu cát, di tích sinh vật chủ yếu mảnh vụn - Nơi có dòng triều chảy ven bờ: trầm tích thường cát, phát triển kế thừa mũi bán đảo - Nơi có cửa sông, dòng triều ven bờ, sóng nhỏ: tồn đồng tam giác châu - Nơi có dòng triều sóng lớn không hình thành đồng tam giác châu Trầm tích biển nông: Từ đới ven bờ độ sâu 50 mét, trầm tích chủ yếu bột, sét, keo Al, keo Fe Các di tích thực vật bảo quản tốt - Trầm tích vụn: Nguồn cung cấp chủ yếu từ lục địa, có phần it từ bờ biển Thành phần chủ yếu cát sét, cuội Đậc trưng trầm tích có tính phân đới Ở đới có dòng chảy thủy triều trầm tích có độ hạt thay đổi theo phương vuông góc với dòng chảy Ở đới biển mở rộng có thềm lục địa lớn trầm tích thành đới song song với bờ biển Trầm tích có độ phân chọn mài tròn tương đối tốt Trầm tích hóa học: Biển nông môi trường thuận lợi cho trầm tích hóa học loại khoáng sản Trong điều kiện địa lý Trái đất, nơi thuận lợi cho loại trầm tích phân bố khoảng hai vĩ tuyến 30 độ bắc nam Các phương thức trầm tích xảy ra: + Trầm tích bão hòa ion dung dịch + Trầm tích điện ly pahs vỡ chất keo + Các hạt nhỏ chất hữu có hút số nguyên tố kim loại làm chúng trầm tích theo vi hạt + Các sinh vật thu nhận số nguyên tố sau tan làm cho chúng lắng đọng xuống - Trầm tích sinh vật: Xương vỏ sinh vật chủ yếu cấu tạo từ CaCo3 SiO2 hợp chất P Sau sinh vật chết, chất tích đọng lại Trầm tích bao gồm: - Trầm tích vỏ sinh vật: Phần vỏ cứng sinh vật chủ yếu Ca, Si P giữ lại với vật liệu khác, lắng đọng tạo thành đá Nếu chúng nhiều hình thành đá vôi giáp xác với bột sét lắng đọng Các vỏ vụn xương lẫn với vụn lắng đọng tạo thành đá vụn sinh vật Các ám tiêu sinh vật vật trầm tích xương cốt, vỏ số sinh vật san hô, tảo biển, trùng lỗ sinh sống tập trung chỗ đáy biển sau chết tạo thành ám tiêu Trầm tích biển sâu: Biển sâu có độ sâu từ 2000 – 2500m, xa bờ, địa hình sâu dốc Trầm tích chủ yếu loại bùn - Bùn lam: Bùn phân bố đáy sườn lục địa đáy đại dương Bùn có màu xanh đen, xanh thẫm xanh nhạt Mặt bùn có màu nâu bị oxi hóa Bùn chứa hạt mịn cat , bột, sét, thường gặp khoáng vật pyrit, mackazit - Bùn đỏ: Chỉ phân bố cục vùng nhiệt đới, cận nhiệt Có thành phần bột sét gần giống bunflam, có sô hạt khoáng vật ( thạch anh) nhiều CaCO3 có nguồn gốc hữu Bùn có màu nâu vàng Hình thành dòng sông tải vật liệu giàu oxi sắt biển lắng đọnglại - Bùn xanh lục: Chủ yếu phân bố nơi chuyển tiếp từ thềm lục địa tới sườn lục địa quãng sâu 2000m sâu Đặc trưng có chứa nhiều khoáng vật glauconit, vài trường hợp có chứa CaCO3 * Các loại trầm tích khác: - Bùn cát núi lửa: phát triển vùng gần hoạt động lửa, trầm tích có tro núi lửa - Trầm tích băng: phân bố vùng vĩ độ cao - Trầm tích dòng xoáy: vùng biển sâu hẻm, bờ đáy dốc, trầm tích chịu ảnh hưởng trọng lực nên dễ trượt xuống theo sườn dốc tạo thành dạng vỏ nhàu lớp cát lớp bùn xen lẫn - Bùn đá vôi có nguồn gốc hữu cơ: sinh vật trôi sau chết rơi xuống tạo thành Có màu trắng, vàng, lục nhạt Trầm tích biển thẳm: Biển thẳm vùng có độ sâu 2000m thuộc khu vực đáy đại dương Trầm tích chủ yếu xác sinh vật lắng đọng * Có loại trầm tích chính: trầm tích có nguồn lục địa, trầm tích sinh vật, trầm tích sét số kết hạch - Trầm tích nguồn lục địa + Trầm tích dòng xoáy: trầm tích cát có tính chất trầm tích nông Chúng phân bố theo kiểu dạng quạt, trầm tích chân lục địa tương đối dày, lắng đọng đồng đại dương + Trầm tích băng hà: Băng tích tan lắng đọng trầm tích , thông thường bao quanh cực Trong đó, diện tích lớn gần nam cực, cách xa bờ lục địa lượng Trầm tích băng hà biển giống lục địa, có khác có trộn lẫn di tích sinh vật biển + Trầm tích gió đưa tới: chủ yếu sét, thành phần thạch anh , fenpat Trầm tích phân bố có liên quan theo đới khí hậu, thường lẫn với trầm tích khác - Trầm tích nguồn sinh vật: Trầm tích chủ yếu sét mềm sinh vật Các sinh vật tảo silic, trùng phóng xạ, trùng lõ, trùng chân cánh Chia thành hai loại : + Bùn silic: sinh vật trôi tảo silic, trùng phóng xạ sau chết bị phân hủy hòa tan nước biển , số rơi xuống đáy biển + Bùn điatômê: Chủ yếu phân bố vĩ độ cao, miền biển lạnh, bao quanh trầm tích băng quãng độ sau từ 1000 – 4000m Khi ướt có màu vàng nhạt, khô có màu trắng Có có số lượng lớn sét băng đại dương mang đến + Bùn trùng phóng xạ: Phân bố chủ yếu gần xích đạo Thái Bình Dương Ấn Độ Dương, nơi thuận lợi cho radiolaria phát triển, độ sau 4000 – 8000m Trầm tích điều kiện oxi hóa Thành phần mảnh xương (50% radiolaria) màu xám tối sét nâu + Bùn canxi: Trầm tích chủ yếu CaCO3, 75% chúng phân bố chủ yếu bùn sét biển thẳm, phân bố vùng nhiệt đới, cận nhiệt đáy biển có độ sâu 5km Bùn canxi sinh vật có xương thành phần CaCO3 tạo lên + Bùn trùng cầu: Phân bố vùng biển nhiệt đới ôn đới độ sâu 5000-6000m, diện tích rộng (1.3 diện tích biển thẳm) Các thành phần hữu khác chiểm khoảng 10%, sét mịn chiếm 2-3% + Bùn chân cánh: Số lượng không nhiều, phân bố thành đốm bùn trùng cầu, gặp đáy biển sâu 3000m + Bùn bạch phân: Do vảy khuê tảo khai số lượng chúng 30% lượng bùn tạo thành bung bạch phân - Trầm tích nguồn gốc vô cơ: Đất sét đỏ phân bố rộng độ sâu 4500m số lượng bùn trùng cầu Ở xa bờ, Phân bố Thái Bình Dương nhiều Màu nâu đỏ đỏ gạch, sét khiết Hạt mịn chiếm 80%, chất hữu ít, có lẫn nhiều kết hạch Mn thành lớp, dày khoảng 50 -70cm + Kết hạch Mn: Kết hạch gồm khoáng vật Mn thành phần chủ yếu MnO2 Fe2O3 Hình thành độ sâu 4000 – 6000m Phần lớn rải rác sét biển thẳm bùn raidolaria Kết hạch đa số có hình cầu, khối tròn , màu nâu đen, nều nhiều Fe màu đỏ da cam, nâu đỏ Lớn nhỏ không đều, đường kính bình quân 8cm Trong kết hạch có Mn, Ni, Co, Cu hàm lượng đạt giá trị công nghiệp + Bùn kim loại: Bùn đa kim (Chứa Fe, Al, Zn, Ag, Au …) chưa gắn kết phân bố quãng 2000–3000m, chủ yếu khoáng vật sunfua Do hàm lượng nguên tố cao nên đối tượng nghiên cứu khai thác Câu 10: Nội dung học thuyết kiến tạo mảng Các luận điểm học thuyết kiến tạo mảng: a Thạch trái đất phân số mảng: mà ranh giới chúng đới tách giãn đại dương, đới có hoạt động kiến tạo, động đất, núi lửa mạnh Dọc theo ranh giới chúng đới tách giãn đại dương, đới có hoạt động kiến tạo, động đất, núi lửa mạnh Dọc theo ranh giới đứt gãy toác, đứt gãy chờm, đứt gãy chúi dịch chuyển ngang - Có mảng bao gồm: Mảng Bắc Mỹ, Mảng Nam Mỹ chuyển động phía Tây, Mảng Á – Âu chuyển động phía đông, mảng Ấn Độ dịch chuyển phía bắc, mảng Thái Bình Dương tách giãn phía tây, mảng Phi dịch chuyển hướng đông hướng bắc, mảng Nam Cực Dọc theo ranh giới rìa có mảng nhỏ b Cách thức dịch chuyển mảng: Dòng đối lưu mềm lên nung nóng manti, làm cho vật chất manti nâng lên, tách dần đá, tạo thành mảng cứng bề dày hàng trăm km trôi mềm Quyển đá mảng gồm dạng vỏ (Vỏ đại dương vỏ lục địa) phần manti Tại đáy đại dương, nơi vỏ trái đất mỏng, bị tách dần dịch chuyển sang hai bên Tại mảng nước sâu đại dương mỏng có vỏ đại dương thúc vào mảng vỏ lục địa hút chìm mảng vỏ lục địa, chui vào mềm tan dần Quá trình nguồn gốc sinh tượng địa chất nội sinh Ranh giới mảng đới tách dãn đại dương, đới hút chìm đứt gãy biến dạng c Người ta phân chia dạng mảng hướng chuyển động riêng: - Mảng tách rời: Với chuyển động tách dãn Hai mảng tách rời theo hướng đổi Vật chất quanh lỏng Manti trào lên tràn sang bên đới tách dãn tạo thành đáy đại dương Nơi tách dãn ranh giới mảng Ở đại dương, ranh giới sống núi đáy đại dương, lục địa rifto lục địa - Mảng hội tụ: với chuyển động ép nén Hai bên thúc vào gây phá hoại ranh giới mảng làm cho mảng bị phá hoại tiêu vong, hình thành kiểu : + Kiểu cung đảo – máng nước sâu: hai mảng thúc vào nhau, mảng chui xuống mảng máng nước sâu với chuyển động hút chìm lớn + Kiểu cung núi – máng nước sâu: Vỏ đại dương mảng chui sâu vào vỏ lục địa mảng dọc theo máng nước sâu + Kiểu đường khâu tiếp xúc: Hai mảng va vào tạo đường khai tiếp xúc hình thành dãy núi lớn - Mảng xê dịch trượt bằng: Hai mảng không tách dãn không thúc ép vào mà trượt ngang Do đó, mảng không bị phá hủy, không tăng lớn Sự xê dịch chúng gây đứt gãy biến đổi biến dạng d Một số vấn đề cần giải quyết: Cách thức dịch chuyển đá Hiện tượng đối lưu có tồn cự thể đối lưu dịch chuyển dịch chưa rõ - Dòng đối lưu xuất phần chiểm mềm cần xác định - Nguồn gốc nhiệt bên TĐ đâu ? - Cơ chế chui xuống vỏ đại dương đới hút chìm không đủ chứng tin cậy xảy tách dãn riffto thạch có ép nén vào đới hút chìm - Người ta nhận có tượng mạch động (biến dạng kiến tạo) trái đất Do đó, làm thể tích TĐ giảm (không cân không đổi thuyết kiến tạo mảng) - Sự biến đổi vận tốc quay TĐ có ảnh hưởng tới cấu tạo vỏ hay không ? ... Các tính chất vật lý khoáng vật a Màu sắc: Là hấp thụ bước sóng vùng ánh sáng nhìn thấy khoáng vật Màu sắc khoáng vật bao gồm loại : - Màu thật: nguyên tố hình thành lên khoáng vật tạo - Màu giả... (vài – vài trăm cm) lớn (hàng trăm nghìn km) Các yếu tố hình học đứt gãy: Mặt đứt gãy nơi đá bị phá hủy, trung tâm dịch trượt đá bên Cánh phần án nằm mặt đứt gãy Cánh nằm mặt đứt gãy gọi cánh... dịch chuyển ngang: Phân loại đứt gãy a Dựa vào dịch chuyển tương đối cánh - Đứt gãy thuận: Cánh hạ xuống, cánh đẩy lên - Đứt gãy nghịch: Cánh đẩy lên, cánh trượt xuống - Đứt gãy trượt bằng: đứt
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số câu hỏi và đáp án đề thi môn ĐIACHẤTĐẠICƯƠNG, Một số câu hỏi và đáp án đề thi môn ĐIACHẤTĐẠICƯƠNG, Một số câu hỏi và đáp án đề thi môn ĐIACHẤTĐẠICƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay