TTQT tư vấn PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC tế PHÙ hợp CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP dựa TRÊN một hợp ĐỒNG GIAO DỊCH MUA bán HÀNG hóa QUỐC tế

59 225 3
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 12:31

1 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN TƯ VẤN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ PHÙ HỢP CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN MỘT HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ MÔN HỌC: THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ NGOẠI THƯƠNG GVHD: Nguyễn Thị Cẩm Thủy Nhóm Lớp : Thứ ca Thông tin chung Áp dụng cho đào tạo trình độ phạm vi đánh giá: (thạc sĩ, đại học, cao đẳng) Đại học Tên học phần/ Mã học phần/ Tín (phù hợp với thạc sĩ, đại học, cao đẳng) Số phần áp dụng (chia theo yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra) Thanh toán quốc tế Mã: FIN23A Số tín chỉ: BÀI TẬP LỚN gồm 02 phần tương ứng với chuẩn đầu học phần Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên/ Mã sinh viên (có thể ghi danh sách sinh viên áp dụng tập nhóm) (*) Tên người đánh giá/ giảng viên Hạn nộp bài: Ngày sinh viên nhận yêu cầu (Nếu hạn, sinh viên đạt về Phần 01 BÀI TẬP LỚN điểm tối đa Đạt) Thời điểm nộp sinh viên Tuần (đối với lớp tuần) Tuần (đối với lớp 16 tuần) Thời gian thuyết trình: (Sv nộp trước thời gian Ngày sinh viên nhận yêu cầu Thời điểm nộp sinh thuyết trình ghi ngày về phần 02 BÀI TẬP LỚN viên Nếu hạn, sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) Tuần thứ Tuần thứ Tiêu đề tập lớn Tuần (đối với lớp tuần) Tuần 13 (đối với lớp 16 tuần) Tư vấn phương thức toán quốc tế phù hợp cho khách hàng doanh nghiệp dựa hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế (Sinh viên giả định nhân viên ngân hàng thương mại có thật Việt Nam) Yêu cầu đánh giá: (hướng dẫn phạm vi áp dụng dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu ra) Thứ tự Chuẩn đầu Nội dung yêu cầu đối với Chuẩn đầu học phần Thứ tự tiêu chí đánh giá 1.1 Nắm nội dung toán quốc tế 1.2 1.3 2.1 Hiểu sâu có khả phân biệt nội dung liên quan toán quốc tế 2.2 Áp dụng kiến thức đã học để thực nghiệp vụ TTQT ngân hàng thương mại 3.1 3.2 4.1 Phân tích có khả tư vấn 4.2 Nội dung yêu cầu đối với tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần Trình bày khái quát ngân hàng mà nhóm lựa chọn giả định (Tình hình kinh doanh, đối tượng khách hàng, …) Trình bày khái quát doanh nghiệp khách hàng mà nhóm lựa chọn Yêu cầu sinh viên lựa chọn doanh nghiệp hoạt động thực tế trình bày thông tin doanh nghiệp (Gợi ý: kinh doanh ngành nghề, bao lâu, đặc điểm kinh doanh, mã số thuế…) Trình bày khái quát thông tin người mua (nhà NK NHTM phục vụ nhà NK) – (Gợi ý: lịch sử giao dịch với người bán, uy tín, mặt hàng mua bán, tình hình thị trường hàng hóa, …) Sinh viên nêu thực trạng sử dụng phương tiện TTQT doanh nghiệp (mà nhóm lựa chọn) ngân hàng (Từ 2013- nay) – Có minh chứng chứng từ… Sinh viên nêu thực trạng sử dụng phương thức TTQT doanh nghiệp (mà nhóm lựa chọn) ngân hàng (Từ 2013- nay) – Có minh chứng bắt buộc: chứng từ TM, hợp đồng TM, L/c, Chỉ thị nhờ thu Đánh giá thông tin người mua (nhà NK NHTM phục vụ nhà NK) Đánh giá mối quan hệ NHTM mà nhóm đại diện doanh nghiệp NNK (thông qua giới hạn tín dụng đối với nghiệp vụ TTQT (cho phép giả định số liệu) Tư vấn phương thức toán phù hợp cho doanh nghiệp Phân tích vấn đề NHTM cần ý thực giao dịch (Gợi ý: vấn đề ký quỹ, ngoại tệ, cam kết toán, lựa chọn thời hạn toán,…) Chỉ dẫn trang Thứ tự viết phần áp tập lớn sinh dụng viên (*) 01 01 01 01 01 02 02 02 02 Xác nhận/ cam đoan sinh viên viên: Tôi xác nhận đã tự làm hoàn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập đã tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận sinh viên (*): Ngày tháng năm …… TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN: Áp dụng cho đào tạo trình độ: Họ tên người đánh giá Tên học phần/ Mã Họ tên sinh viên/ học phần/ Tín Nhóm sinh viên Tiêu chí đánh Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học giá phần chuẩn đầu Chuẩn đầu Đạt/ Không đạt 1.1 1.2… Chuẩn đầu 2.1 2.2… Đạt cấp độ cao (tham khảo mục 2) Đã đạt (tick) Mô tả cấp độ Mô tả cấp độ C: Đã đạt (tick) A: B: PHẢN HỒI BÀI TẬP LỚN CHO SINH VIÊN Phản hồi người đánh giá đến sinh viên (áp dụng cho tập BÀI TẬP LỚN): Kế hoạch hành động đề xuất cho sinh viên: Phản hồi chung: Phản hồi sinh viên đến người đánh giá(*): Chữ ký người đánh giá Ngày Chữ ký sinh viên (*) Ngày (*) PHẦN DÀNH CHO BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH (KHOA/ BỘ MÔN): ĐÃ XÁC NHẬN YES NO NGÀY:…………………………………………… XÁC NHẬN BỞI : TÊN NGƯỜI XÁC NHẬN : 5 Mục lục Tài liệu tham khảo http://bidv.com.vn/ http://tranthanh.net/ https://en.wikipedia.org/wiki/Kasikornbank http://www.thaiyello.com/company/285339/inter-cordia-co-ltd http://webcache.googleusercontent.com/search? q=cache:http://www.thailand.com.co/a/B2B/Thailand_Exporters/Chemicals _Plastic_Rasin/2012/0209/4986.html Giáo trình Thanh toán quốc tế tài trợ ngoại thương Lời mở đầu Tầm quan trọng đề tài Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, hoạt động xuất nhập diễn ngày nhiều.Trong việc toán người mua người bán hai quốc gia khác gặp nhiều khó khăn địa lý, ngôn ngữ, thói quen mua bán, luật lệ.Chính việc sử dụng phương tiện phương thức toán quốc tế thương mại quốc tế doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp xuất nhập sử dụng thường xuyên Do người mua người bán cầm tiền trực tiếp để toán cho nên cần đến trung gian toán ngân hàng Ngoài để đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ bên, ngân hàng - định chế tài chính có uy tín, đứng để đảm bảo nghĩa vụ toán cho doanh nghiệp Từ cho ta thấy Ngân hàng có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp Để trở thành nhân viên ngân hàng tương lai, cần hiểu rõ quy trình mua bán hàng hóa thương mại quốc tế nghiệp vụ toán quốc tế ngân hàng Vì vậy, tìm hiểu chủ đề: “ Tư vấn phương thức toán quốc tế phù hợp cho khách hàng doanh nghiệp dựa hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế” Mục đích nghiên cứu Phân tích phương tiện phương thức toán quốc tế mà doanh nghiệp sử dụng Hiểu nắm rõ quy trình nghiệp vụ toán quốc tế ngân hàng Ý nghĩa nghiên cứu Giúp sinh viên hiểu hoạt động mua bán hàng hóa thực tế doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam nghiệp vụ toán quốc tế ngân hàng Thực trạng Trong phần này, ta nghiên cứu phương thức hoạt động toán quốc tế công ty TNHH Trần Thành công ty nhập hàng hóa - Công ty xuất : Inter Cordia Ngân hàng phục vụ người xuất : KasiKornBank Công ty nhập : Công ty TNHH Trần Thành Ngân hàng phục vụ người nhập: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng người nhập – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Tây Hồ  (Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam  Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  Điện thoại: 04.2220.5544 - 19009247 Fax: 04 2220.0399  Email: Info@bidv.com.vn  Được thành lập ngày 26/4/1957, BIDV ngân hàng thương mại lâu đời Việt Nam.) 1.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh - - - Ngân hàng: ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích Bảo hiểm: cung cấp sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói BIDV tới khách hàng Chứng khoán: cung cấp đa dạng dịch vụ môi giới, đầu tư tư vấn đầu tư khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh toàn quốc Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án, bật vai trò chủ trì điều phối dự án trọng điểm đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành… 1.2 Các sản phẩm Gồm sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, định chế tài chính Trong sản phầm dành cho khách hàng doanh nghiệp gồm: - Tín dụng bảo lãnh gồm: cho vay ngắn, trung dài hạn, cho vay đầu tư dự án,… Tài trợ xuất nhập Tài trợ xuất Tài trợ nhập • Bao toán • Chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ theo L/C trả chậm dựa thỏa thuận Forfaiting với Ngân hàng nước • Chiết khấu hối phiếu đòi nợ - • Tài trợ nhập theo Thư tín dụng trả chậm có điều khoản cho phép toán trả (UPAS L/C ) • Tài trợ nhập vốn vay nước theo hợp đồng khung Tiền gửi gồm: tiền gửi toán, tiền gửi ký quỹ, giấy tờ có giá,… 1.3 Nhân lực Hơn 24.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia tư vấn tài chính đào tạo bản, có kinh nghiệm tích luỹ chuyển giao nửa kỷ BIDV đem đến cho khách hàng lợi ích tin cậy 1.4 Mạng lưới - Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 180 chi nhánh 798 điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc - Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm Công ty Chứng khoán Đầu tư (BSC), Công ty Cho thuê tài chính, Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ (BIC)… - Hiện diện thương mại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc - Các liên doanh với nước ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác Singapore), Liên doanh quản lý đầu tư BIDV - Việt Nam Partners (đối tác Mỹ), Liên doanh Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife - Hiện diện thương mại: rộng khắp Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc Đài Loan (Trung Quốc) 1.5 Khách hàng - Doanh nghiệp: có khách hàng doanh nghiệp lớn hệ thống Tổ chức tín dụng Việt Nam bao gồm tập đoàn, tổng công ty lớn; doanh nghiệp vừa nhỏ - Định chế tài chính: BIDV lựa chọn tin cậy định chế lớn World Bank, ADB, JBIC, NIB… - Cá nhân: Hàng triệu lượt khách hàng cá nhân đã sử dụng dịch vụ BIDV 10 Công ty nhập – Công ty TNHH Trần Thành           Tên đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Thành Năm thành lập: 1999 Mã số thuế: 0100960807 (24-12-1999) Người ĐDPL: Đặng Trần Thành Ngày hoạt động: 24-12-1999 Giấy phép kinh doanh: 0100960807 Website: tranthanh.net Loại hình:Nhà Sản Xuất Thị trường:Toàn Quốc Cửa hàng trưng bày sản phẩm: - Địa chỉ: 110-112 Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội - Điện thoại: 04.39423911- Fax: 04.38223743  Nhà máy carton: - Địa chỉ: khu công nghiệp trại gà, Cầu Diễn, Từ Liêm, TP.Hà Nội - Điện thoại: 04.3764 3763- Fax: 04.3764 5412  Nhà máy xốp pe foam: - Địa chỉ: khu công nghiệp Nam Thăng Long, Từ Liêm, TP.Hà Nội - Điện thoại: 04.3752 5069- Fax: 04.3752 5071 2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh Với 15 năm kinh nghiệm với dây truyền máy móc đại đội ngũ cán bộ, công nhân viên 500 người nhà máy đã tâm thực không ngừng cải tiến công tác quản lý, đổi công nghệ phong phú đa dạng hóa chủng loại để nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu để trở thành nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ mãi mãi tốt thị trường nội địa mà thị trường xuất Tất sản phẩm sản xuất theo quy trình khép kín từ thiết kế tạo mẫu đến xuất phim, chế bản, in ấn hoàn thiện quản lý chất lượng toàn diện theo hệ thống ISO:9001-2008 - Doanh thu doanh nghiệp năm 2013 204.492 triệu đồng, năm 2014 doanh thu đạt 228.444 triệu đồng, tăng tuyệt đối 23.952 triệu đồng so với 2013 Năm 2015 doanh thu đạt 283.081 triệu đồng tăng 24% so với 2014 Doanh thu tăng doanh nghiệp đã thiết lập hệ thống khách hàng thường xuyên Đồng thời doanh nghiệp có lợi nhà phân phối độc quyền số hãng cung cấp thiết bị điện 10 45 45 46 46 47 Bảng kê thu phí khách hàng 47 48 Message text 48 49 49 50 Giấy đề nghị thực giao dịch LC 50 51 51 52 Bảng kê thu phí cho toán LC 52 53 Phiếu hạch toán 53 54 54 55 Message text Thông báo chứng từ về 55 56 56 57 Biên bàn giao hồ sơ 57 58 10 Tờ trình ký hậu vận đơn/Phát hành bảo lãnh nhận hàng 58 59 59 ... quốc tế ngân hàng Vì vậy, tìm hiểu chủ đề: “ Tư vấn phương thức toán quốc tế phù hợp cho khách hàng doanh nghiệp dựa hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế Mục đích nghiên cứu Phân tích phương. .. với lớp 16 tuần) Tư vấn phương thức toán quốc tế phù hợp cho khách hàng doanh nghiệp dựa hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế (Sinh viên giả định nhân viên ngân hàng thương mại có thật... đối với nghiệp vụ TTQT (cho phép giả định số liệu) Tư vấn phương thức toán phù hợp cho doanh nghiệp Phân tích vấn đề NHTM cần ý thực giao dịch (Gợi ý: vấn đề ký quỹ, ngoại tệ, cam kết toán, lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: TTQT tư vấn PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC tế PHÙ hợp CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP dựa TRÊN một hợp ĐỒNG GIAO DỊCH MUA bán HÀNG hóa QUỐC tế, TTQT tư vấn PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC tế PHÙ hợp CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP dựa TRÊN một hợp ĐỒNG GIAO DỊCH MUA bán HÀNG hóa QUỐC tế, TTQT tư vấn PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC tế PHÙ hợp CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP dựa TRÊN một hợp ĐỒNG GIAO DỊCH MUA bán HÀNG hóa QUỐC tế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay