Quan điểm về ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gì

21 135 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:53

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHỦ ĐỀ 5: Những tố chất kỹ ông chủ tưởng theo ý kiến bạn gì? Vì sao? (Không thiết phải hạn chế quan điểm bạn theo thuyết tố chất lãnh đạo bạn biết) I Nền tảng thuyết vấn đề nghiên cứu Người lãnh đạo – Ông chủ ; người thực hành vi điều khiển nhân viên khác “Ông chủ” thường hiểu người đứng đầu công ty, không người chịu trách nhiệm nhân viên, mà chịu trách nhiệm dẫn dắt nhà quản giám sát cấp Trong doanh nghiệp, ông chủ - người lãnh đạo tưởng thường người có khả giao tiếp hiệu Họ biết cách chia sẻ mục tiêu quan trọng để đảm bảo môi trường làm việc hiệu cao, tạo hình ảnh tốt cho công ty Người lãnh đạo có lúc phải thực công việc khiến cho người khác hài lòng, ví dụ khiển trách nhân viên, sa thải viết đánh giá nghiêm khắc Điểm khác biệt ông chủ tưởng ông chủ thường, thể nhân viên nhận thấy họ đánh giá cống hiến, công việc giá trị họ Nếu diện ông chủ thể qua hành vi quyền lực quát mắng người, ông ta không nhiều người ủng hộ tạo nên không khí làm việc căng thẳng, ổn định tất nhiên hiệu không cao Chủ đề ông chủ người lãnh đạo lâu nhiều người quan tâm Vậy lãnh đạo gì? Theo tài liệu Lãnh đạo tổ chức « Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng người khác để hiểu trí việc cần phải làm, cách thức thực hiệu quả, trình hỗ trợ, nỗ lực tập thể, cá nhân để hoàn thành mục tiêu chung » Trong nhiều lĩnh vực để lãnh đạo có hiệu hay để trở thành Ông chủ tưởng đòi hỏi phải có tố chất kỹ định II Những tố chất kỹ ông chủ tưởng Tố chất Ông chủ tưởng bao gồm đặc điểm cá tính, tính khí, nhu cầu giá trị Cá tính đặc điểm tính khí thực cách cư sử, ví dụ tự tin, hướng ngoại, chín chắn, mức độ nhiệt tình Các tố chất cần thiết Ông chủ tưởng xác định thông qua nghiên cứu thực nghiệm Các tố chất khẳng định tư cách thông qua chứng minh khả hỗ trợ cho nhóm tổ chức việc thực mục tiêu chung Các tố chất bao gồm thông minh, tỉnh táo nhạy cảm trước nhu cầu người khác, hiểu rõ chất công việc, chủ động kiên trì giải vấn đề, tự tin, mong muốn gánh vác trách nhiệm nắm giữ vị trí kiểm soát, thống trị Một người không trở thành lãnh đạo có kết hợp số tố chất Kỹ nói đến khả làm việc cách có hiệu quả, kỹ bị qui định yếu tố học hỏi di truyền, kỹ lãnh đạo thông minh, kỹ giao tiếp, tranh luận lời nói, khả thuyết phục Có nhóm kỹ năng: kỹ lãnh đạo, kiến thức phương pháp, trình, qui trình kỹ thuật để thực hoạt động mang tính chuyên môn khả sử dụng công cụ, thiết bị để thực hoạt động Hai kỹ giao tiếp, kiếm thức hành vi người, trình giao tiếp người với nhâu, khả hiểu cảm xúc, thái độ động người khác dựa họ nói làm, khả truyền đạt rõ ràng hiệu quả, khả thiết lập mối quan hệ hiệu quả, hợp tác Ba kỹ nhận thức, khả phân tích chung, tư lôgic, thông hiểu hình thành khái niệm, khái niệm hoá mối quan hệ phức tạp mập mờ, tính sáng tạo việc đưa ý tưởng giải vấn đề, khả phân tích kiện xu hướng, lường trước thay đổi nhận hội, vấn đề tiềm tàng Ông chủ tưởng người có mong muốn mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, mạnh mẽ kiên trì thực mục tiêu, đoán sáng tạo giải vấn đề, chủ động tình huống, mong muốn tự khẳng định mình, sẵn sàng chấp nhận hậu định hành động mình, sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ, sẵn sàng chịu đựng thất bại chậm chễ, khả gây ảnh hưởng hành vi người khác, lực xây dựng hệ thống giao tiếp xã hội phục vụ mục đích cấp bách Những tố chất, kỹ Ông chủ hiệu tổng hợp bảng : 7-1 Phân loại nhóm kỹ lãnh đạo ; bảng 7-2 Các phẩm chất kỹ người lãnh đạo ; bảng 7-3 Các tố chất dự báo hiệu quản ; Bảng 7-4 Mô hình tố chất lớn cụ thể ; tố chất liên quan tài liệu : Lãnh đạo tổ chức Ngoài tố chất cung cấp tài liệu « lãnh đạo tổ chức » qua môn học, phát triển kỹ lãnh đạo, chương trình đào tạo thạc sỹ, tổng hợp Bản thân vận dụng thực tế số nội dung bổ xung, kết hợp nghiên cứu tài liệu tham khảo tố chất, kỹ người lãnh đạo; theo hướng phân tích tố chất, kỹ người lãnh đạo mà giáo trình trình bày, trình bày sâu thêm số hiểu biết trình trở thành Ông chủ tưởng theo hướng tự phát triển tố chất, kỹ lãnh đạo mà Ông chủ tưởng cần phải vượt qua, : 1/ Im lặng lắng nghe Những Ông chủ tưởng thường im lặng lắng nghe để hiểu rõ điểm tham chiếu bên họ Họ thường xuyên tìm hiểu niềm tin, giá trị giả định họ, phân tích quy tắc đưa định để tạo ý nghĩa cho sống, cẩn thận xem xét họ lại sử dụng sức lực vào hành động cụ thể Các nhà lãnh đạo xuất sắc nhìn nhận bên họ để tìm lực lượng hình thành nên tảng người họ Mỗi ngày Họ bỏ vài phút để im lặng lắng nghe, xem xét lại hành động thân xác định rõ động định hướng cho m ình Suy ngẫm lại lại tập trung quan tâm vào định hướng hay định hướng khác tập trung Im lặng lắng nghe để xác định điểm tham chiếu nội Một số người hoạt động để mưu cầu cho thân họ cho nhóm người hạn chế, riêng biệt Họ tự nhủ hành động họ chấp nhận điều kiện hạn chế nguồn lực Im lặng lắng nghe để tạo động lực thúc đẩy thay đổi, tăng trưởng cải tiến 2/ Sống với niềm đam mê đam mê Người lãnh đạo xác định niềm đam mê – chơi thúc đẩy họ làm việc môi trường thách thức tối ưu Những người giỏi tận tâm khích lệ niềm đam mê Sử dụng xác để xác định niềm đam mê m ình lãnh đạo làm việc hiệu với chút hy vọng chung chung, họ viết suy nghĩ để nhìn thấy chúng hiển thị trước mắt Định hướng niềm đam mê xác thông qua chương trình hành động Liệt kê chi tiết điều muốn biết, muốn làm muốn trở thành để biến niềm đam mê thành hành động kết Xác định thông tin chủ chốt cần phải thu thập để thực hóa niềm đam mê Trò chuyện với người hộ trợ việc thực niềm đam mê Tích lũy nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc Quan sát phương pháp hiệu người khác vạch cách xác cách áp dụng hiệu phương pháp Sử dụng liệu để xác nhận điểm so sánh Sống với niềm đam mê định hướng đam mê xác đòi hỏi phải làm việc chăm thời gian dài Đó gọi người làm chủ kỹ nhà lãnh đạo tài giỏi Họ đầu tư thời gian công sức vào việc thực hành động 3/ Lấy áp lực đo thành công Những Ông chủ tưởng, họ tràn trề sức sống, dễ dàng thích nghi kiên định, giữ điềm tĩnh áp lực tình căng thẳng, giữ điềm đạm sáng suốt người khác bắt đầu lo lắng, hoảng sợ Những Ông chủ tưởng thường đạt thành công áp lực, họ biết cách xử hiệu khó khăn thông thường sống, thường chủ ý áp dụng kỹ thuật giúp tăng cường sức chịu đựng thể, sáng suốt tinh thần cải thiện ổn định mặt tình cảm 4/ Biết quý thời gian Ai biết thời gian “vàng” “ngọc” Đối với Ông chủ tưởng điều Họ biết cách cân đối thời gian mình, họ hoàn toàn thành công khoảng thời gian họ có Họ hiểu thực tế, không tiết kiệm, tiêu dùng thời gian, đánh hay bù đắp khoảng thời gian mất, họ kiểm soát sống Thời gian tiền bạc; thời gian sống Nếu tiêu phí tiền bạc, lúc kiếm thêm chút tiền nữa, tiêu phí thời gian, vĩnh viễn Để cân đối thời gian, phải bắt đầu việc học cách sống với thời gian làm việc có hệ thống để thực hành động hiệu khoảng thời gian sống kiểm soát 5/ Kết hợp hài hoà công , tư Các Ông chủ tưởng thường quan tâm đến thành công nghề nghiệp, đến việc đạt mục tiêu tạo khác biệt cho tổ chức Họ trọng đến gia đình, anh em, bè bạn, sở thích cá nhân hoạt động quan trọng khác không liên quan đến công việc Ở đây, thấy mối quan tâm người đa dạng Một số người sống công việc; họ thỏa mãn sống cá nhân cách lãnh đạo người khác Khả lập kế hoạch, tổ chức thực dẫn đến thành công nghề nghiệp 6/ Linh hoạt trước khó khăn Thực vai trò lãnh đạo đòi hỏi phải sống giới đầy thách thức Trong thời điểm thuận lợi, dễ dàng thích nghi phục hồi nhanh chóng Nhưng lúc khó khăn đòi hỏi phải có linh hoạt Những Ông chủ tưởng thường không cứng nhắc Họ giữ linh hoạt đối phó với sợ hãi, cảm giác không chắn nghi ngờ Các nhà lãnh đạo có hiệu trì trạng thái phản ứng linh hoạt, khéo léo phục hồi từ thất bại; thể khả tốt giai đoạn khủng hoảng tỏ khiêm tốn lúc thành công 7/ Coi thất bại động lực phát triển Ông chủ tưởng người tìm thấy giá trị trải nghiệm, đặc biệt họ không nhận kết theo ý muốn Thất bại thật hội để bắt đầu lại với óc sáng suốt Không thành công công việc; nhiên, ý nghĩa chiến thắng lại phụ thuộc vào suy nghĩ Những nhà lãnh đạo xuất sắc thường không tự dồn vào tình khó khăn với việc tính điểm âm, hiệu hay đáng thất vọng Họ tìm học có ý nghĩa, tiếp thu học tiếp tục tiến lên Họ khắc phục khuynh hướng tiêu phí lượng vào nỗ lực chống lại thất bại, nỗ lực chống lại làm họ thêm phụ thuộc vào nỗi lo lắng rủi ro; họ coi trải nghiệm lần học hỏi, rút kinh nghiệm 8/ Duy trì học tập thường xuyên Họ người luôn học hỏi, liên tục nâng cao lực thân, thường xuyên củng cố tìm cách để thực hành, phát triển kỹ Họ hiểu thực hành toàn diện, tức thực hành hướng dẫn hiệu quả, biến thứ trở lên hoàn hảo; đó, họ có ý thức học hỏi từ nhà lãnh đạo thành công Biến việc học hỏi suốt đời thành niềm đam mê cách giải trí Học người coi nhà lãnh đạo bẩm sinh coi cách tự phát triển thân 9/ Tìm kiếm phản hồi từ phía Họ tìm kiếm phản hồi từ phía, sử dụng ý kiến từ góc độ để đánh giá hiệu hoạt động thân Họ kỳ vọng phản hồi từ bạn bè, đồng nghiệp để cải thiện lực thân; lắng nghe để tìm kiếm ý tưởng từ người bên quan; tiếp thu kiến thức có giá trị từ đội ngũ cán cấp Tìm kiếm ý kiến phản hồi giúp ‘‘điểm mù’’ hành vi cá nhân ‘‘Điểm mù’’ thể hành vi người khác biết đến thân lại Coi trọng tất ý kiến phản hồi nhận được, lãnh đạo biết người im lặng họ lập luận phản đối cách nhìn nhận người 10/ Tự đặt vào vị trí khác Họ thường đặt vào vị trí người khác để có thấu hiểu thông cảm thưc sự, khả hiểu thông cảm với tình cảm, mối quan ngại mong ước họ hay không Người thành thạo kỹ phải biết thể cho người thấy anh thực hiểu họ hoàn cảnh họ thông cảm với kiện diễn đời họ Những câu nói kiểu ‘‘Đó khó khăn anh’’ hay ‘‘Anh hoàn toàn đúng’’ truyền tải tín hiệu cho thấy người lãnh đạo hiểu thông cảm với tình hình họ Sự thấu cảm thực xuất phát từ suy nghĩ chân thành; thấu cảm giả tạo làm rạn nứt mối quan hệ 11/ Gần gũi, cởi mở Xây dựng mối quan hệ đòi hỏi Ông chủ phải tạo điều kiện cho người khác tiếp cận với họ giúp người khác cảm thấy dễ chịu tiếp xúc với lãnh đạo Họ tìm tìm cách gặp gỡ người người khác cần đến họ Tạo điều kiện cho người gặp gỡ để trình bày ý tưởng, mối quan ngại hay đơn giản mong muốn trò chuyện với họ 12/ Phát triển lực lãnh đạo từ xa Họ biết tận dụng công cụ hỗ trợ điều kiện công nghệ thông tin bùng nổ Máy tính, điện thoại di động, fax hay máy nhắn tin trở thành cánh chim hải âu đưa thư Nhưng thiết bị liên lạc khiến người lãnh đạo bận bịu với mối quan hệ tới mức thoát để nghỉ ngơi với gia đình bạn bè Họ thường thảo luận hạn chế với người khác (những người anh thông báo số di động, số máy nhắn tin hay địa email anh) để đặt giới hạn có ý nghĩa 13/ Biết sử dụng tính hài hước Những Ông chủ tưởng không nhìn nhận giới cách mực mà họ nhìn vật khía cạnh tích cực Họ tìm hài hước hầu hết tình Họ cười đùa trước điều ngớ ngẩn xảy sống Tính hài hước giúp giảm căng thẳng xoa dịu bực dọc người khác tình khó khăn Tính hài hước lôi kéo người ủng hộ đến với nhà họ Việc sử dụng kỹ đòi hỏi phải có nhận thức thân nhạy cảm cao độ 14/ Thể trực Mối quan hệ thể tình cảm gắn bó người dành cho ông chủ Với mối quan hệ thân thuộc, người nhìn thấy lãnh đạo phẩm chất tốt đẹp họ muốn có Sự trực thể tính cách, đạo đức nguyên tắc Những nhà lãnh đạo xuất sắc thường thực hành trực để thể chuẩn mực cao hành vi Họ đại diện phẩm chất tốt đẹp mà người khác mong muốn có 15/ Xây dựng lòng tin Quan hệ tóm lại từ: lòng tin Thế giới ngày thay đổi trở nên phức tạp hơn, lòng tin ngày đóng vai trò quan trọng việc xây dựng mối quan hệ Lãnh đạo giỏi người biết khéo léo xây dựng lòng tin hành động lời nói ngày Cách đơn giản quan trọng để xây dựng lòng tin nói thật, thật giúp xây dựng lòng tin, ghi nhớ thật dễ dàng 16/ Làm rõ mối liên hệ hành động kết Những Ông chủ tưởng hiểu mục tiêu không đáp ứng nhân viên không nhận thức rõ ràng liên hệ hành động họ kết hành động tạo Một số người có ý đồ tốt, họ không đáp ứng kỳ vọng họ cần có hành động cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ Và số người lại rằng, hành vi họ tạo kết tiêu cực, họ không nhận thức đầy đủ liên hệ hành động kết 17/ Biểu lộ lạc quan mạnh mẽ Những người xem Ông chủ tưởng thường truyền cảm hứng khích lệ người khác tự nguyện làm theo mình, lạc quan mang lại nhiều lợi ích, định tiếp cận hoạt động với tinh thần ‘‘sẽ thành công’’, tránh xa người tiêu cực, hoài nghi, dự dễ cáu giận, đôi lúc phải nỗ lực để không bị chết chìm Nếu xung quanh lãnh đạo toàn điều tiêu cực chẳng thể giữ lạc quan, loại bỏ nguồn tin mang tính tiêu cực, tránh xa người thường xuyên kêu ca phàn nàn, đón nhận tin tích cực để có suy nghĩ tích cực 18/ Sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ Những Ông chủ bình thường lường trước khả xảy ra, kể họ nỗ lực Các kiện không tiên đoán xảy hàng ngày, điều không lường trước điều tốt, có điều xấu Những Ông chủ tưởng sẵn sàng đón nhận điều chưa chắn, điều không mong đợi điều không dự đoán Tăng cường khả nhận thức khả cảm nhận giúp lãnh đạo có lựa chọn tốt 19/ Nhận biết xu hướng Nhà lãnh đạo bậc thầy nhận thấy rắc rối nảy sinh không lường trước điều xảy ra, xu hướng chung có sức mạnh lớn ảnh hưởng đáng kể, họ nhận xu hướng để tìm nơi cần dẫn dắt họ Nhận biết xu hướng dạng kỹ lãnh đạo Ông chủ tưởng thấy tranh xác phương hướng luồng chảy việc Họ xác định cần thiết phải có định hướng lãnh đạo với nhận thức độ xác ngày tăng Sự nhận thức xu hướng tạo cho nhà lãnh đạo hiểu môi trường xung quanh, mối quan tâm người nhân tố mang tính hệ thống Điều cho phép họ xếp lại thông tin lộn xộn thành xâu chuỗi mạch lạc 20/ Sử dụng tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược giúp Ông chủ tưởng nhận sử dụng lợi cạnh tranh đích thực: lợi tăng lên kết hợp sức mạnh bên với hội bên Hãy mở mang tầm nhìn chiến lược anh thông qua việc phân tích sức mạnh bên hạn chế nhóm tổ chức Xác định việc anh thực làm tốt lĩnh vực anh vấp ngã Tầm nhìn chiến lược giúp anh vượt qua bẫy tiềm ẩn thành công 21/ Tìm nguyên nhân gốc rẽ Các nhà lãnh đạo xuất sắc xác định nhu cầu lãnh đạo cách tới tận gốc rễ vấn đề, vấn đề ‘‘bề nổi’’ rõ ràng che giấu nguyên nhân gốc rễ sâu Ông chủ tưởng xác định yêu cầu quan trọng nhất, họ bắt đầu cách trở lại vấn đề khởi nguồn, sử dụng nhiều phương pháp để xác định nguyên nhân gốc rễ vẽ sơ đồ tất thông tin có sẵn trở ngại hội, sau bổ sung thêm thông tin Việc phân tích nguyên nhân gốc rễ nhiều thời gian phức tạp với người thiếu kiên nhẫn Hành động nhanh thường dẫn đến kết giải không vấn đề 22/ Cảm nhận khả ‘‘Vấn đề chỗ làm làm để nhồi nhét vào óc ý tưởng tiến mà loại bỏ khỏi đầu suy nghĩ lỗi thời’’ Chúng ta thường gọi người nhìn thấy trước tiềm người khác vướng mắc suy nghĩ cũ kỹ nhà lãnh đạo giỏi Họ phát huy khả phán đoán điều xảy cách xem xét tình hình tại, sau tập trung tìm hiểu xem ‘‘điều diễn ra?’’, tìm thách thức hạn chế thực trạng 23/ Thể nhạy bén kinh doanh ‘‘Thiên tài người có tài chuẩn bị trước’’ Ông chủ tưởng hiểu rõ ngành kinh doanh thị trường họ tham gia, hiểu rõ đối thủ cạnh tranh, hiểu biết sản phẩm, nắm vững họat động chức bên tổ chức mình, liên tục cập nhật tiến kỹ thuật lĩnh vực họ tham gia, biểu thị nhạy bén kinh doanh thông qua việc sử dụng ngôn ngữ cách gắn thông tin với mô hình chuẩn lĩnh vực cụ thể Để có nhạy bén này, lãnh đạo cần có kế hoạch phát triển lâu dài Phải nhiều thời gian để có nhạy bén kinh doanh Sự nhạy bén thực thụ kinh doanh đòi hỏi phải ‘‘luyện tập’’ Về bản, phải nỗ lực phát triển kỹ 24/ Phá vỡ trạng thái cân cũ thiết lập cân Trạng thái cân dùng để mô hình trật tự ổn định tồn hệ thống Các tổ chức tạo cân thông qua quy tắc, sách, quy định thủ tục Những chế kiểm soát giúp tổ chức có khả dự đoán cần thiết để định hướng cho số lượng lớn nhân viên tiến hành công việc kinh doanh tổ chức Các nhà lãnh đạo có nhiệm vụ đạo cấp để trì cân băng thiết lập Ông chủ tưởng nhận nhu cầu điều chỉnh trạng thái cân thiết lập dựa hoạt động lập sơ đồ mình, họ phá vỡ cân thiết lập mô hình không hỗ trợ cho hoạt động tổ chức, xác lập đường lối hành động nhằm tạo nên cân để đáp ứng lại yêu cầu hội Việc phá vỡ cân thể sức mạnh tự nhiên, trình phá hủy mang tính sáng tạo, giúp biến đổi hạt giống thành cây, lá, đơm hoa, kết trái Phá vỡ cân việc cần thiết người lãnh đạo tổ chức nào, giúp tổ chức phản ứng lại với thay đổi chiến lược xác lập 25/ Táo bạo thử vận hội Ông chủ tưởng thường xác lập đường lối hoạt động để hướng đến điều chưa biết, hành động đòi hỏi mức độ táo bạo định Một đường lối táo bạo quan điểm theo kiểu ‘‘gây chấn động’’ để đưa nhóm tổ chức tiến lên phía trước Sự táo bạo xuất phát từ việc không dám nghĩ hành động không sẵn sàng thử làm điều đó, hành động táo bạo nhà lãnh đạo thiết lập nên tiêu chuẩn hội Chấp nhận thực tế táo bạo đồng nghĩa với việc cố ý thay đổi trật tự xác lập Chỉ tạo thay đổi nhỏ hệ thống, có đường lối hành động táo bạo Một văn hóa doanh nghiệp thiết lập vững tạo hệ miễn dịch chống lại khác lạ với nó, định hướng táo bạo phải đối đầu với chế bảo thủ văn hóa; kháng thể cản trở nỗ lực lãnh đạo 26/ Tạo tầm nhìn, sứ mệnh giá trị Những khái niệm tầm nhìn, sứ mệnh giá trị gắn chặt với hành vi lãnh đạo: Tầm nhìn định rõ giải thích rõ phạm vi kinh doanh tổ chức; giá trị đề cập tới nguyên tắc định hướng cho hành động Ông chủ tưởng phác họa tầm nhìn, sứ mệnh giá trị thành tranh rõ nét để người khác nhận sử dụng nhằm định hướng cho hành động họ Nếu không xác định cách rõ ràng cụ thể, khả định hướng tầm nhìn, sứ mệnh giá trị bị hạn chế 27/ Xác lập hành động cụ thể để hỗ trợ tranh tổng thể Họ đưa tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược mục tiêu dài hạn tổ chức, công việc thường ngày mà công việc đặc biệt dạng định hướng lãnh đạo thường xuyên Công việc thường xuyên nhà lãnh đạo đạo, dẫn dắt nhóm nhỏ, đơn vị cá nhân tổ chức Nhà lãnh đạo xuất sắc biết đường lối hành động đưa cho nhóm đơn vị nhỏ phải quán với tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược mục tiêu dài hạn tổ chức Họ đưa định hàng ngày với quán triệt mục tiêu chung tổ chức, đưa đường hướng đơn lẻ nhằm hỗ trợ cho chiến lược lớn Định hướng lãnh đạo thường thể nhiều hành động phạm vi nhóm đơn vị 28/ Thể sắc bén Sự sắc bén phẩm chất quý Ông chủ tưởng; thể người lãnh đạo làm xong việc người khác suy nghĩ đến kết khác nhau; điều có nghĩa phải biết cách hành động có nhiều đường để đến đích, việc liên quan đến cách thiết lập đường lối hành động nguồn lực khan Sự sắc bén nghĩa ‘‘mưu mẹo’’ - cách gọi tế nhị dành cho người không đáng tin cậy thiếu vững vàng, sắc bén thể lựa chọn thận trọng đối mặt với tình thử thách Nó cho phép nhà lãnh đạo thiết lập đường lối có hiệu giới hạn nguồn lực mình, với vô số cá nhân mưu đồ giành quyền lực tồn toàn tổ chức Sự sắc bén đòi hỏi phải nắm kỹ ‘‘im lặng lắng nghe’’ Sự sắc bén thực thụ giúp tối đa hóa cách sử dụng thông tin cách thông minh dựa ưu tiên để thực đường lối tốt 29/ Định hướng Việc thiết lập tiến trình tạo yêu cầu nhà lãnh đạo Định hướng Ông chủ tưởng, hướng dẫn người theo họ tiến phía trước, vượt qua điều bất ổn Khi người ủng hộ cam kết thực định hướng có ý nghĩa Nhà lãnh đạo đối mặt với nghịch lý: Họ cần định hướng cho tương lai thông qua hành động nhìn lại xem người theo chấp nhận điều Nhà lãnh đạo bậc thầy thúc đẩy người khác tới tầm cao mới, đồng thời điều chỉnh định hướng phù hợp với khả người Họ ngồi cầm lái thật chắn vững vàng, đồng thời giúp người ủng hộ vượt qua trở ngại gặp phải họ chọn theo đường hướng nhà lãnh đạo 30/ Biết thời điểm tiến thoái Ông chủ tưởng biết xác lập đường lối, họ cần có linh hoạt Họ biết hoạch định có tầm quan trọng đặc biệt kế hoạch trở thành vô nghĩa điều không nằm dự kiến xảy ra; cân nhắc hết tình bất ngờ Bất lúc việc không lường trước xảy ra, phá hỏng đường lối hành động chuẩn bị kỹ Nhưng nhà lãnh đạo có lực sẵn sàng chấp nhận tồn điều không lường trước; họ biết họ kiểm soát kết họ tập trung vào hành động 31/ Thu hút lên Ông chủ giỏi thường tập trung vào việc phát triển kỹ lãnh đạo cho người xung quanh Họ bắt đầu tìm cách nhân qua việc thu hút lên - người có tài chưa có nhiều kinh nghiệm Họ mong muốn biến tài thành kết cụ thể Nhà lãnh đạo xuất sắc dồn nhiều công sức cho người có khả có ý chí nhất, nhà lãnh đạo giỏi dành nhiều nỗ lực cho việc phát triển điều mang lại lợi ích nhiều cách nhanh 32/ Trao quyền để nhận kết Một yêu cầu việc phát triển người khác thành lãnh đạo cuối họ phải trao quyền Việc trao quyền liên quan đến yếu tố: - Con người trao quyền họ có hội xác định khó khăn, vướng mắc - Người trao quyền phải tự tìm giải pháp cách hành động để xử khó khăn, vướng mắc - Người trao quyền có thẩm quyền để thực giải pháp đường lối hành động họ Trao quyền cho người khác cách tạo cho họ hội thể khả xác định, vạch thực giải pháp nhằm giải khó khăn Ai học hỏi từ trải nghiệm mình, nên họ cần có hội trải nghiệm 33/ Tạo dựng uy tín Uy tín có nghĩa khả người khác tin cậy Các nhà lãnh đạo có uy tín cấp tin vào thân cách hành động họ; uy tín giúp tạo cam kết nhà lãnh đạo đường lối lãnh đạo họ Việc tạo dựng uy tín đòi hỏi phải biết bí nó; uy tín mang tính chủ quan, suất phát từ quan điểm người khác lãnh đạo 34/ Xây dựng nhóm ủng hộ nòng cốt Nhóm ủng hộ lòng cốt tin cậy người lãnh đạo Họ có hòa hợp cao có loạt kỳ vọng mà hai bên thống nhất; họ hỗ trợ nỗ lực nhà lãnh đạo dựa cam kết xác lập Sự hỗ trợ họ giúp người khác hình dung giá trị nhà lãnh đạo Ở khía cạnh đó, kỹ mang lại ảnh hưởng mang tính phong trào Một số người tham gia nhóm ủng hộ người khác làm thế, tức anh không nhận cam kết thực mạnh mẽ từ người Nói cách khác, đội ngũ người ủng hộ nòng cốt giúp thúc đẩy lòng tin người có uy tín nhiều người khác ủng hộ 35/ Xác lập quyền lực Việc xác lập quyền lực người xuất phát từ cách người hoạt động cấu tổ chức Đây việc giành chỗ đứng thức hệ thống cấp bậc tổ chức Mặc dù việc đề bạt tổ chức mang lại ảnh hưởng nhà quản lý, quyền lực lãnh đạo không xuất phát từ chức vụ thức tổ chức giao phó Xác lập quyền lực đồng nghĩa với việc trở thành trung tâm hệ thống thông tin vị trí quan trọng hoạt động tổ chức Xác lập quyền lực bao gồm việc đảm nhận nhiệm vụ rõ ràng, xác đáng linh hoạt Xác lập quyền lực giúp lãnh đạo có thêm sức mạnh qua việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến người khác 36/ Chia sẻ quyền lực Quyền lực có thuộc tính nghịch lý, tăng đến giới hạn định nhà lãnh đạo buộc phải chia sẻ với người khác Ông chủ tưởng biết xây dựng lực lượng đồng minh cách trao quyền cho người khác Họ chia sẻ quyền lực cho nhiều người sức mạnh họ tăng lên Cơ chế trình đơn giản: nhà lãnh đạo trao quyền cho người khác, tức người khác phụ thuộc vào nhà lãnh đạo để có quyền lực Việc chia sẻ quyền lực làm tăng hậu phương cho nhà lãnh đạo tạo cảm giác công Mọi người nhận thấy nhà lãnh đạo công không giành vinh quang cho cá nhân Sự công chuyển thành dạng uy tín tạo hòa hợp, hai yếu tố hình thành nên quyền lực Bằng cách chia sẻ quyền lực, nhà lãnh đạo có nhiều thời gian để làm việc khác, giúp họ linh hoạt công việc Việc chia sẻ quyền lực mạo hiểm; số người lừa gạt, thông đồng lạm dụng thiện chí lãnh đạo 37/ Làm mẫu lời cam kết Các nhà lãnh đạo xuất sắc thường xây dựng sở cam kết tiền lệ họ đặt Những người ủng hộ tiềm theo dõi nhà lãnh đạo cách kỹ lưỡng để định có đứng phía ông ta hay không Xây dựng sở cam kết cho thân cách trở thành mẫu người mong muốn người khác Thể ủng hộ suy nghĩ, lời nói hành động, đồng hành cam kết Trong giai đoạn khó khăn, người thường xem xét cách giải lãnh đạo để định có nên cam kết hay không 38/ Xây dựng liên minh Mở rộng sơ để đạt cam kết thông qua việc hình thành khối đồng minh Lãnh đạo nâng cao khả gây ảnh hưởng đến người khác cách tạo liên minh với nhân vật chủ chốt, đồng minh người ủng hộ mình, lòng trung thành họ củng cố nỗ lực anh anh cần thu hút người khác tự nguyện ủng hộ Những nhà lãnh đạo xuất sắc dựa vào liên minh để mở rộng sở 39/ Vững vàng trước phản kháng Những Ông chủ tưởng nhận hành động họ tạo thay đổi thay đổi lại thách thức cho người ủng hộ Họ tính đến bất tiện mà đường lối họ tạo Họ làm để theo Người ủng hộ cảm thấy mát mà người thường không thích mát Vì thế, Họ có kỹ thường gây ảnh hưởng đến người khác cách đứng vững trước phản kháng để tạo thay đổi Thông thường, người chống lại hành động nhà lãnh đạo do: thiếu quan hệ lợi ích trước mắt Còn ba khác khiến người chống lại thay đổi, cảm giác sợ hãi, thiếu sức mạnh tình trạng trì trệ Người lãnh đạo cung cấp thông tin để giúp người vượt qua cảm giác sợ thay đổi, hiểu biết gạt bỏ nỗi sợ hãi Trò chuyện để tìm khiến người phản đối, việc thường xuyên trao đổi quan tâm Ông chủ cần thiết gặp phải phản đối 40/ Xây dựng văn hóa lành mạnh Văn hóa tổ chức thể giả định niềm tin chung, yếu tố điều khiển thành viên tổ chức Văn hóa xác định yếu tố cấu thành sâu xa luật lệ, quy tắc, niềm tin, khuôn mẫu không viết có sực mạnh lớn, ảnh hưởng đến thành viên tổ chức Các Ông chủ tưởng hun đúc lên văn hóa lành mạnh để ảnh hưởng lan tỏa tới phận tổ chức, tạo chất kết dính để gắn kết người để xây dựng giá trị chung tốt đẹp tổ chức 41/ Tối đa hóa tham gia người vào trình định Các Ông chủ tưởng thường tối đa hóa tham gia người vào định việc làm mang đến định tốt Nó tạo động lực thúc đẩy người có tiếng nói định, họ có quyền làm chủ hành động kết 42/ Đẩy mạnh chế phản hồi Các Ông chủ tưởng thường dựa vào ý kiến phản hồi để tạo động thúc đẩy củng cố tính tích cực giúp người nhận thời gian, cách thức, địa điểm việc cải tiến phải thực Các nhà lãnh đạo có kỹ tăng cường hiệu chế phản hồi để tối đa hóa đặc điểm thuận lợi mội trường, họ biết sai lầm lớn mà nhiều người mắc phải tin sai lầm Vì thế, phản hồi giúp họ nhận sai lầm 43/ Làm tan tảng băng xung đột Xung đột có nghĩa người có điểm khác biệt quan trọng Các nhà lãnh đạo có kỹ thừa nhận việc có xung đột dấu hiệu việc người không quan tâm, cảm thấy không liên can không tin vào ý kiến mình, việc có nhiều xung đột tạo căng thẳng, cãi vã chia rẽ người Các nhà lãnh đạo tài ba biết xung đột tránh khỏi, tồn phần công việc; xung đột động lực sáng tạo, khích lệ giải ổn thỏa Nhà lãnh đạo tài ba thường sử dụng xung đột để lay chuyển khích lệ, họ giải cách làm tan tảng băng xung đột 44/ Sử dụng biện pháp khích lệ Các Ông chủ tưởng biết rằng; Mọi người không giống ai, họ sử dụng loạt biện pháp khích lệ hoàn hảo để động viên người khác tạo trường mà họ mong muốn Họ sử dụng biện pháp khuyến khích ‘‘cứng’’ ‘‘mềm’’ để khích lệ người Các khuyến khích cứng bao gồm tiền lương, phúc lợi, tăng chức, an ninh nghề nghiệp điều kiện làm việc Biện pháp khuyến khích mềm bao gồm tham gia người vào định, đánh giá chân thành công việc kết họ đáp lại cách đầy cảm thông trước lo lắng cá nhân 45/ Dũng cảm rút lại định sai lầm Trong hoạt động lãnh đạo mình, Ông chủ định sai lầm trường hợp này, ông chủ bình thường bảo thủ định mình, cách lái sai lầm không thừa nhận, dẫn đến kết có hại cho phát triển tổ chức giảm uy tín ông chủ Ông chủ tưởng không làm vậy, mà luôn sẵn sàng, nhận định sai lầm dũng cảm rút định lại III Kết luận Để thành công, trở thành Ông chủ tưởng, Ông chủ phải có lực tố chất kỹ phân tích Tuy nhiên việc sở hữu số tố chất, kỹ làm tăng khả thành công người lãnh đạo không đảm bảo chắn cho thành công cách tuyệt đối; người có số tố chất định thành công hoàn cảnh lại không thành công hoàn cảnh khác; hai người lãnh đạo có tố chất khác thành công hoàn cảnh Không sinh có sẵn tố chất lãnh đạo, để trở thành Ông chủ tưởng đòi hỏi phải biết kết hợp nhuần nhuyễn tố chất, kỹ sẵn có, đồng thời biết sử dụng linh hoạt lúc chỗ phải thường xuyên, tích luỹ kinh nghiệm, không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm để thích ứng với thay đổi TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lãnh đạo tổ chức, Giáo trình Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế [2] Lohn C.Maxwell, Phát triển khả lãnh đạo, NXB Lao động - Xã hội, 2008 [3] Warren Bennis, Hành trình trở thành nhà lãnh đạo, NXB Trẻ, 2008 [4] Warren Blank, 108 kỹ nhà lãnh đạo bẩm sinh, NXB Tri thức, 2008 [5] Lohn C.Maxwell, Nhà lãnh đạo 3600, NXB Lao động - Xã hội, 2008 [6] Websites: http://www.saga.vn/Kynangquanly/Lanhdao/LanhdaovsQuanly.saga http://www.kynangmem.com/forumdisplay.php?f=4 http://lanhdao.net/vn/kynangld/phamchatld/index.aspx http://www.wisegeek.com/ -1- ... phải có tố chất kỹ định II Những tố chất kỹ ông chủ lý tưởng Tố chất Ông chủ lý tưởng bao gồm đặc điểm cá tính, tính khí, nhu cầu giá trị Cá tính đặc điểm tính khí thực cách cư sử, ví dụ tự tin,... mình, Ông chủ định sai lầm trường hợp này, ông chủ bình thường bảo thủ định mình, cách lái sai lầm không thừa nhận, dẫn đến kết có hại cho phát triển tổ chức giảm uy tín ông chủ Ông chủ lý tưởng. .. người khác bắt đầu lo lắng, hoảng sợ Những Ông chủ lý tưởng thường đạt thành công áp lực, họ biết cách xử lý hiệu khó khăn thông thường sống, thường chủ ý áp dụng kỹ thuật giúp tăng cường sức chịu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm về ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gì, Quan điểm về ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gì, Quan điểm về ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay