Phân biệt các khái niệm vè hành vi và phong cách lãnh đạo

11 102 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:53

BÀI TẬP CÁ NHÂN Đề bài: Hành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không? Hãy đưa lập luận hai chiều cho vấn đề Bài làm: Sự sống nhóm hay tổ chức mục tiêu vạch lãnh đạo tác động vào tổ chức dó để tiến tới mục tiêu Nói cách khác, lãnh đạo trình gây ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hay nhóm nhằm đạt mục đích tình định Trước đây, theo quan niệm xưa, người lãnh đạo người tài ba xuất chúng, đạo đức mẫu mực, xem người chịu lãnh đạo người ấu trĩ Đó quan niệm lãnh đạo cá nhân Trong thời gian qua, khoa học tập trung nghiên cứu lãnh đạo cá nhân trí thông minh, khiếu, nghị lực… Kết đặc biệt nhận thấy xuất lãnh đạo lại tùy thuộc vào hoàn cảnh, tùy vào yêu cầu tập thể thời điểm định Đó khả nhận diện vấn đề nhóm vận động người tham gia giải vấn đề Hiện nay, khoa học không tập trung vào cá nhân mà quan sát động tác, hành vi (hành vi lãnh đạo) nhóm nhận thấy người lãnh đạo thành công người biết điều hòa tham gia, tổng hợp ý kiến, giúp nhóm khai phá vấn đề Lãnh đạo tiến trình tập thể : người lãnh đạo giỏi người biết phát hiện, phát huy, nối kết hành vi nhóm để đưa nhóm đến mục tiêu I LÃNH ĐẠO NHƯ THẾ NÀO ? Theo Auren Uris, có ba phong cách lãnh đạo : */ Lãnh đạo độc tài : Nhà lãnh đạo đòi hỏi cấp phải tuân phục mệnh lệnh Ông ta định sách coi việc lựa chọn điều mà có người có quyền làm ông ta Nhưng nghĩa thống trị người */ Lãnh đạo dân chủ : Nhà lãnh đạo ghi nhận ý kiến nhóm viên, tổ chức buổi họp thảo luận, bàn bạc công việc, tham khảo ý kiến người khác khuyến khích nhóm viên tham gia lập sách Công việc người lãnh đạo chủ yếu điều hành buổi họp Nhưng đừng hiểu lãnh đạo dân chủ định dựa biểu tập thể */ Lãnh đạo để tự hoạt động : Người lãnh đạo người cung cấp thông tin kiện, không tham gia vào hoạt động tập thể, sử dụng quyền điều hành Đây nghĩa thiếu vắng hoàn toàn lãnh đạo, người phép muốn làm làm Người lãnh đạo thể phong cách ba phong cách Nhưng điều quan trọng không nên cố định phong cách phải tùy thuộc nhiều yếu tố chi phối tập thể Nghệ thuật lãnh đạo uyển chuyển, biết sử dụng phương cách cách lúc thích hợp 1.1 Cá nhân nhóm viên: Không giống ai, cá nhân có đặc điểm riêng biệt Cần phải độc tài với loại người : "Những người hay có thái độ chống đối, ngang bướng." Những người không tự chủ (thiếu ý chí nghị lực) Cần phải dân chủ loại người như: "Những người có tinh thần hợp tác" Những người thích lối sống tập thể Đối với loại người nên để họ tự hoạt động: "Những người hay có đầu óc cá nhân, thích khen ý, thích làm theo ý riêng họ." Những người không thích giao tiếp lý tâm lý 1.2 Tập thể nhóm viên : Đặc tính chung cá nhân nhóm ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo sử dụng Nhóm khác với nhóm điểm đó, hiểu điểm khác biệt chọn phong cách phù hợp Việc chọn phong cách lãnh đạo phải dựa sở đánh giá nhóm viên Khi hoàn cảnh thay đổi, người thay đổi thái độ lẩn hành vi Qua kinh nghiệm, thành viên tham gia nhóm làm việc chung với thường hình thành tính thống hành vi thái độ Tuy nhiên, tồn vài cá nhân không theo đường lối nhóm không đồng tình với phương pháp lãnh đạo Để định hướng cho phong cách lãnh đạo phù hợp, người lãnh đạo phải tìm hiểu cá tính kỹ lưỡng, bao gồm điểm tương đồng khác biệt hành vi, thái độ, biểu tâm lý, tình cảm, cung cách làm việc sinh hoạt nhóm Sự hình thành phát triển cá tính người mang dấu ấn lớn thời thơ ấu Tuy nhiên, trình phát triển cá tính nhóm không giống trình phát triển cá tính cá nhân Trước định phong cách lãnh đạo, người lãnh đạo phải cân nhắc điểm sau đây: + Khả nhóm có hiểu mục tiêu mà nhóm thực không? + Tính hiệu nhóm nổ lực hoàn thành mục tiêu ? (năng lực, cấu, phối hợp công việc) + Sự hăng hái phục vụ cho mục tiêu chung? + Tính đồng nhóm: lứa tuổi, trình độ, sở thích, người giỏi, người 1.3 Tình lãnh đạo : Nhóm thường trải qua hoàn cảnh, tình khác nhau, lúc vui, lúc buồn, lúc căng thẳng Điều đòi hỏi công tác lãnh đạo phải có thay đổi hợp lý sẵn sàng đối phó với tình xảy "Tình bất trắc, khẩn trương: phong cách huy" Tình khẩn trương, phải tập trung cao độ: phong cách quan tâm, lòng người hiệu không muốn căng thẳng "Tình có bất đồng nhóm : phong cách dân chủ, có huy." Tình có hoang mang, xáo trộn nhóm: phong cách thân mật 1.4 Cá tính người lãnh đạo : Có cá tính người lãnh đạo nhân tố định việc lựa chọn phong cách lãnh đạo Nó nguyên nhân cảm thấy thích phong cách lãnh đạo phong cách khác Nói chung, hành vi chúng ta, từ cách ăn nói đến cách đứng, bộc lộ cá tính Kinh nghiệm rút điểm sau đây: "Áp dụng phong cách tự nhiên tốt phong cách lại." Dù thích phong cách nữa, có lúc dùng ba phong cách mức độ "Chúng ta thường sử dụng phong cách thích, tình thay đổi, phải sử dụng phong cách thích hợp nhất." Điều quan trọng phải kiểm tra lại cá tính Người lãnh đạo hiệu phải thật hiểu rõ II HÀNH VI LÃNH ĐẠO: Ngày nay, chuyện nhà lãnh đạo đơn phương đưa định Hầu hết việc định diễn nhóm Lãnh đạo lựa chọn số kiểu hành vi đạo, huấn luyện, hợp tác uỷ thác để định Tác giả Howard M Guttman làm rõ bốn kiểu hành vi Các nhà lãnh đạo hiệu phối hợp với nhóm để phát triển lựa chọn việc định dụ, định quan trọng đưa - đơn phương, hợp tác hay trí? Ai tư vấn cho thông tin lựa chọn Ai đưa định cuối cùng? Ai thực thi nó? nhà lãnh đạo trao trách nhiệm định cho thành viên nhóm? Các nhà lãnh đạo tập trung vào khả nhóm thay đổi hành vi định họ, dựa mức độ kỹ thành viên Họ đạo nói với người phải làm điều gì, đâu, Hoặc họ huấn luyện, nhấn mạnh vào việc "làm nào", "tại sao" Họ lựa chọn cách hợp tác đối xử với thành viên nhóm đối tác Hoặc họ uỷ thác, cho thành viên nhóm quyền tự Mỗi hành vi có lợi riêng Hãy kiểm tra nhà lãnh đạo lựa chọn hành vi đó: Chỉ đạo Trong hệ thống thứ bậc, lời đạo đến từ cấp cao mong đợi tiến hành mà không đặt câu hỏi Ngày nay, nhà lãnh đạo nhóm xuất sắc người người ngang tài ngang sức Khả ảnh hưởng - để thuyết phục người khác thay đổi quan điểm hành vi họ để họ gắn với bạn - trở thành kỹ quan trọng Các nhà lãnh đạo ngày phải có tôn trọng mà không lệnh Tuy nhiên, có lúc nhà lãnh đạo phải đạo dụ, có tranh luận chiến lược ban quản lý, vị CEO có bổn phận phải nghe tất phía Nhưng sau đó, người phải đưa lựa chọn cứng rắn Hoặc, người có chức thay đổi, nhà lãnh đạo phải can thiệp chống đỡ cho việc kiến thức nông cạn thiếu kinh nghiệm Đôi rõ ràng đòi hỏi đạo trước tiến hành nhiệm vụ đưa định Trong trường hợp khác, nhà lãnh đạo cần phải kiểm tra khả người việc hỏi: - Bạn có kinh nghiệm nào? - Bạn trải qua dự án giống dự án này, bạn làm để tiến hành nó? - Bạn định việc nên có mặt nhóm Bạn muốn tham gia vào dự án này? - Bạn tìm kiếm thông tin đâu? Bạn tìm kiếm thông tin dự án đâu? - Khi xung đột nảy sinh nhóm bạn giải nào? Câu trả lời cho câu hỏi kiểm tra khả nói cho nhà lãnh đạo nhiều khả làm việc độc lập người mức độ đạo cần thiết Nhưng hoàn cảnh vậy, nhà lãnh đạo có nên thả lỏng hay không, mà đến cấp độ Huấn luyện Trước nhà lãnh đạo làm cho người có trách nhiệm, họ phải nâng cao khả Bằng việc hướng dẫn người, nhà lãnh đạo giúp họ phát triển kỹ để tiến hành cách hiệu công việc họ Một công cụ huấn luyện hiệu sử dụng câu hỏi boomerang (một vũ khí thổ dân Úc, ném bay tới đích lai quay chỗ người ném) Sau người trả lời câu hỏi, nhà lãnh đạo chuyển câu nói thành câu hỏi khác, tiếp tục Mục tiêu để làm cho người nhìn sâu khỏi bề mặt vấn đề, để khám phá đường trước đưa định Đó kỹ mà khuyến khích nhà lãnh đạo thả lỏng với tự tin Một nhà quản lý cấp cao công ty Motorola sử dụng câu hỏi boomerang để giúp thành viên nhóm ông giải vấn đề với đồng nghiệp châu Âu Nhà lãnh đạo: Bước gì? Thành viên nhóm: Tôi tự tiến lên Nhà lãnh đạo: Khi anh nói anh tự tiến lên, điều có nghĩa gì? Thành viên nhóm: Tôi viết kế hoạch bắt đầu thực thi mà Nhà lãnh đạo: Thuận lợi khó khăn làm điều gì? Thành viên nhóm: Nó hoàn thành, làm cho đồng nghiệp châu Âu bị sa lánh Nhà lãnh đạo: Anh có lựa chọn khác không? Thành viên nhóm: Tôi với người lại nhóm châu Âu đợi thêm Chúng phải tiến lên, thảo luận điều họp Nhà lãnh đạo: Thuận lợi khó khăn lựa chọn gì? Thành viên nhóm: Tôi làm với họ làm chậm lại, không giải vấn đề Nhà lãnh đạo: Anh lựa chọn khác không? Thành viên nhóm: Vâng, nói chuyện với để giải xung đột Tôi nói cần giải vấn đề với nhóm Bằng việc đặt câu hỏi boomerang, nhà quản lý khuyến khích nhân viên tự phát triển giải pháp vấn đề hai thành viên giải họp Các huấn luyện viên hiệu từ chối sa vào bẫy hài lòng Khi bạn vướng mắc vào chi tiết, bạn cưỡng lại việc đưa lời khuyên gợi ý giải pháp mà đánh bại mục đích việc huấn luyện Đưa cho người giải pháp bạn khuyến khích họ giải vấn đề cụ thể, dạy cho họ cách đến giải pháp bạn khuyến khích họ giải vấn đề tương lai Hợp tác Nhiều người lo lắng việc "thử tung cánh" chí sau huấn luyện Một nhà lãnh đạo khôn ngoan nâng hành vi lên việc đồng ý hợp tác Nhưng, đầu tiên, nhà lãnh đạo nên làm rõ lí cho liên quan việc hỏi: - Tại hợp tác để giải vấn đề cần thiết? - Giá trị bạn mang lại để giải vấn đề gì? - Giá trị mà bạn thấy mang lại gì? - Bạn muốn cần từ để làm cho hợp tác hiệu quả? - Tôi mong đợi từ bạn? - Ai nói cuối cùng? Trong lúc hợp tác để giải vấn đề định, nhà lãnh đạo hướng dẫn để tăng kỹ tự tin người có liên quan Uỷ thác Uỷ thác mức độ tin cậy cao Khi nhà lãnh đạo uỷ thác, ông ta bà tao trao quyền lĩnh vực cho thành viên nhóm Họ chịu trách nhiệm trang bị đầy đủ để tiến hành hành động Một lần nữa, nhà lãnh đạo cần chắn người chịu trách nhiệm cho kết chuẩn bị để thành công thất bại Trước trao quyền cho người khác, nhà lãnh đạo cần đặt câu hỏi: - Liệu họ có đủ thông tin, cách tiếp cận với nguồn thông tin cần thiết để giải vấn đề hay không? - Liệu họ có nguồn tài chính, địa điểm để tiến hành nhiệm vụ hay không? - Liệu họ có tất công cụ mà họ cần hay chưa? - Họ có mối quan hệ với người mà giúp họ suốt dự án hay chưa? Uỷ thác hành vi lãnh đạo hiệu giải phóng nhà lãnh đạo khỏi nhiệm vụ hàng ngày để chuyển sang mối quan tâm có tính chiến lược tiết kiệm thời gian cho lãnh đạo Điều làm cho vệc định gần với khách hàng xây dựng sức mạnh việc tạo nhà lãnh đạo mà đảm nhiệm đến lượt họ Các nhà lãnh đạo phải phục vụ mẫu hình cho việc định có cân nhắc, cho phép người thử sức việc định, khen thưởng cho định thành công, trì việc học từ định tồi III LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ Theo Auren Uris, thái độ biểu qua cử chỉ, hành vi, yếu tố quan trọng, nói định đến thành bại công việc nhóm Lãnh đạo hiệu làm trì phát triển thái độ mà người lãnh đạo muốn Thông thường có mối liên hệ sau: Phong cách lãnh đạo - Thái độ nhóm viên Độc tài - Phục tùng - Dân chủ Hợp tác Tự hoạt động - Phát huy sáng kiến - Nhưng nên nhớ phong cách lãnh đạo sử dụng tùy thuộc vào kết mà người lãnh đạo mong muốn Nhưng làm nào để hình thành thái độ ? + Với phong cách huy: Người lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn kế hoạch thườnghướng dẫn nhóm hoạt động Nhóm viên phải hiểu tường tận công việc nhóm nhiệm vụ + Với phong cách dân chủ : Người lãnh đạo cần tỏ thật cần hợp tác nhóm viên họ sẵn sàng giúp người lãnh đạo Nhưng cần phải lưu ý đến giới hạn phương cách dân chủ định nhóm chưa + Với phong cách tự hoạt động: Người lãnh đạo nói rõ cho nhóm viên biết mục đích công việc cho phép họ sử dụng sáng kiến để thực công việc Nhưng người chịu trách nhiệm cuối phải người lãnh đạo Do đó, nên dặn họ nên thường xuyên thông báo cho bạn biết tiến triển công việc Điều quan trọng muốn muốn phải trình bày rõ ràng cho nhóm viên biết Phục tùng mức nhóm viên hội để phát triển lực, hợp tác mức có đưa đến tình trạng thời gian vô ích cuối cùng, tự phát huy sáng kiến mức gây rối loạn cho công việc Các phong cách thể thảo luận nhóm: Phong cách Lúc đầu Độc đoán áp đặt mục tiêu áp đặt ý kiến, tổ chức tranh luận thiết lập mục tiêu xem xét lại, khuyến đề nghị tổng hợp chung khích trao đổi chung không can thiệp tự không can thiệp Dân chủ Mặc kệ Lúc nửa chừng Sau đưa kết luận Hậu quả: Phong cách Độc đoán Đối với Khả Tiến trình nhóm Thỏa mãn nhóm công việc tự lập tốt tùy thuộc, qui phục viên căng thẳng trầm lặng xoa dịu, trấn an Dân chủ Mặt kệ tốt động liên kết, giúp đỡ cao thụ động chia phe xấu thỏa mãn vô kỷ luật Theo Blake Mouton, phong cách lãnh đạo tùy thuộc vào chiều hướng: quan tâm đến công việc hay quan tâm đến nhóm, từ mà có phong cách cực đoan : Phong cách mặc kệ, Phong cách nhân từ (tham dự), Phong cách lý tưởng (Đa số), Phong cách độc đoán Phong cách tham dự: Phong cách qua dó người lãnh đạo không quan tâm đến tổ chức, vị trí, quên vai trò lãnh đạo mình, coi thành viên người khác Đây phong cách quan tâm đến tìm tòi, khám phá.PC thực dụng phong cách hiệu dung hoà mặt khuyết phong cách khác Mối tương quan yếu tố lãnh đạo: vấn đề, lãnh đạo nhân viên Các yếu tố phải cân a Nếu quan hệ tin tưởng tăng không đào sâu vấn đề, an tâm, dậm chân chỗ b Lãnh đạo can thiệp nhu cầu có bầu không khí thuận lợi nhân viên không thỏa mãn c Quan hệ tin tưởng lãnh đạo nhân viên không tin nhu cầu hỗ tương thỏa mãn kỹ bên Như vậy, hành vi lãnh đạo quan tâm, thành công Doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp từ hành vi lãnh đạo Một lãnh đạo suy nghĩ kỹ hành vi có điều chỉnh tốt để có hành vi lãnh đạo hiệu Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2009 Học viên Trần Hồng Thái ... nhóm: phong cách thân mật 1.4 Cá tính người lãnh đạo : Có cá tính người lãnh đạo nhân tố định vi c lựa chọn phong cách lãnh đạo Nó nguyên nhân cảm thấy thích phong cách lãnh đạo phong cách khác... Mouton, phong cách lãnh đạo tùy thuộc vào chiều hướng: quan tâm đến công vi c hay quan tâm đến nhóm, từ mà có phong cách cực đoan : Phong cách mặc kệ, Phong cách nhân từ (tham dự), Phong cách lý... chung, hành vi chúng ta, từ cách ăn nói đến cách đứng, bộc lộ cá tính Kinh nghiệm rút điểm sau đây: "Áp dụng phong cách tự nhiên tốt phong cách lại." Dù thích phong cách nữa, có lúc dùng ba phong cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt các khái niệm vè hành vi và phong cách lãnh đạo , Phân biệt các khái niệm vè hành vi và phong cách lãnh đạo , Phân biệt các khái niệm vè hành vi và phong cách lãnh đạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay