Những tố chất và kỹ năng của ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là

18 109 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:53

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO Chủ đề: Những tố chất kỹ ông chủ tưởng theo ý kiến bạn gì? Vì sao? Không thiết phải hạn chế quan điểm bạn theo thuyết tố chất lãnh đạo bạn biết BÀI LUẬN I Đặt vấn đề tưởng lãnh đạo đặt lợi ích cộng đồng lên hết Hy sinh lợi ích thân lợi ích cộng động Lấy ý nghĩa đời cống hiến Được cống hiến cho cộng đồng thành công Nói để thấy rằng, người lãnh đạo đóng vai trò tối quan trọng tổ chức Ông chủ - Lãnh đạo doanh nghiệp hai cách gọi khác nhau, nghiên cứu người ta thưòng dùng từ lãnh đạo Nguời chủ doanh nghiệp người dẫn đường, người định hướng cho doanh nghiệp Mỗi định ông chủ định thành công hay thất bại phận hay chí toàn doanh nghiệp Để định đắn, có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng từ bên thông tin, tình huống, thời điểm, nội lực v.v II Nền tảng thuyết cho vấn đề nghiên cứu A Định nghĩa: Ông chủ, theo định nghĩa, người thực hành vi điều khiển nhân viên khác Theo thời gian, từ “ông chủ” dần mang ý nghĩa không tích cực Người ta không thường nói từ “ông chủ”, “sếp” với nhiều thiện chí hay tôn trọng Ngày nay, người có quyền tổ chức thường thích gọi giám đốc, giám sát, chủ tịch, người lãnh đạo v.v “Ông chủ” thường hiểu người đứng đầu công ty, không người chịu trách nhiệm nhân viên, mà chịu trách nhiệm dẫn dắt nhà quản giám sát cấp Chủ đề ông chủ - người lãnh đạo lâu nhiều người quan tâm Vậy lãnh đạo gì? Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng người khác để hiểu trí việc cần phải làm, cách thức thực hiệu quả, trình hỗ trợ, nỗ lực tập thể, cá nhân để hoàn thành mục tiêu chung Ở lĩnh vực để lãnh đạo có hiệu đòi hỏi người lãnh đạo phải có tố chất kỹ định B Những tố chất kỹ ông chủ - người lãnh đạo doanh nghiệp: Tố chất người lãnh đạo bao gồm đặc điểm cá tính, tính khí, nhu cầu giá trị Cá tính đặc điểm tính khí thực cách cư sử, ví dụ tự tin, hướng ngoại, chín chắn, mức độ nhiệt tình Các tố chất cần thiết người lãnh đạo hiệu xác định thông qua nghiên cứu thực nghiệm Kỹ nói đến khả làm việc cách có hiệu quả, kỹ bị qui định yếu tố học hỏi di truyền, kỹ lãnh đạo thông minh, kỹ giao tiếp, tranh luận lời nói, khả thuyết phục có nhóm kỹ năng: kỹ lãnh đạo, Hai kỹ giao tiếp, Ba kỹ nhận thức Sau số tố chất, kỹ người lãnh đạo xuất sắc (lý tưởng) Im lặng lắng nghe Các nhà lãnh đạo tốt thường im lặng lắng nghe để hiểu rõ điểm tham chiếu bên họ Họ thường xuyên tìm hiểu niềm tin, giá trị giả định họ, phân tích quy tắc đưa định để tạo ý nghĩa cho sống, cẩn thận xem xét họ lại sử dụng sức lực vào hành động cụ thể Các nhà lãnh đạo xuất sắc nhìn nhận bên họ để tìm lực lượng hình thành nên tảng người họ Các nhà lãnh đạo tốt hiểu khác bên bên Mỗi ngày lãnh đạo bỏ vài phút để im lặng lắng nghe, xem xét lại hành động thân xác định rõ động định hướng cho m ình Suy ngẫm lại lại tập trung quan tâm vào định hướng hay định hướng khác tập trung Sống với niềm đam mê đam mê xác Người lãnh đạo xác định niềm đam mê – chơi thúc đẩy họ làm việc môi trường thách thức tối ưu Những người giỏi tận tâm khích lệ niềm đam mê Sử dụng xác để xác định niềm đam mê m ình lãnh đạo làm việc hiệu với chút hy vọng chung chung, họ viết suy nghĩ để nhìn thấy chúng hiển thị trước mắt Định hướng niềm đam mê xác thông qua chương trình hành động Liệt kê chi tiết điều muốn biết, muốn làm muốn trở thành để biến niềm đam mê thành hành động kết Xác định thông tin chủ chốt cần phải thu thập để thực hóa niềm đam mê Trò chuyện với người hộ trợ việc thực niềm đam mê Thành công áp lực Những người mà coi nhà lãnh đạo xuất sắc, họ tràn trề sức sống, dễ dàng thích nghi kiên định, giữ điềm tĩnh áp lực tình căng thẳng, giữ điềm đạm sáng suốt người khác bắt đầu lo lắng, hoảng sợ Những nhà lãnh đạo giỏi thường đạt thành công áp lực, họ biết cách xử hiệu khó khăn thông thường sống, thường chủ ý áp dụng kỹ thuật giúp tăng cường sức chịu đựng thể, sáng suốt tinh thần cải thiện ổn định mặt tình cảm Sử dụng thời gian hiệu Mọi người có 24 ngày tất có ngày tuần Mỗi tháng có số ngày năm có số tháng cho tất người Những người gọi nhà lãnh đạo tài giỏi lại biết cách cân đối thời gian mình, họ hoàn toàn thành công khoảng thời gian họ có Họ hiểu thực tế, không tiết kiệm, tiêu dùng thời gian, đánh hay bù đắp khoảng thời gian mất, họ kiểm soát sống Thời gian tiền bạc; thời gian sống Nếu tiêu phí tiền bạc, lúc kiếm thêm chút tiền nữa, tiêu phí thời gian, vĩnh viễn Để cân đối thời gian, phải bắt đầu việc học cách sống với thời gian làm việc có hệ thống để thực hành động hiệu khoảng thời gian sống kiểm soát Hài hoà công việc với nhu cầu cá nhân Các nhà lãnh đạo xuất sắc quan tâm đến thành công nghề nghiệp, đến việc đạt mục tiêu tạo khác biệt cho tổ chức Họ trọng đến gia đình, anh em, bè bạn, sở thích cá nhân hoạt động quan trọng khác không liên quan đến công việc Ở đây, thấy mối quan tâm người đa dạng Một số người sống công việc; họ thỏa mãn sống cá nhân cách lãnh đạo người khác Khả lập kế hoạch, tổ chức thực dẫn đến thành công nghề nghiệp Linh hoạt trước khó khăn Thực vai trò lãnh đạo đòi hỏi phải sống giới đầy thách thức Trong thời điểm thuận lợi, dễ dàng thích nghi phục hồi nhanh chóng Nhưng lúc khó khăn đòi hỏi phải có linh hoạt Những người lãnh đạo tài giỏi thường không cứng nhắc Họ giữ linh hoạt đối phó với sợ hãi, cảm giác không chắn nghi ngờ Các nhà lãnh đạo có hiệu trì trạng thái phản ứng linh hoạt, khéo léo phục hồi từ thất bại; thể khả tốt giai đoạn khủng hoảng tỏ khiêm tốn lúc thành công Coi thất bại động lực phát triển Lãnh đạo tài giỏi người tìm thấy giá trị trải nghiệm, đặc biệt họ không nhận kết theo ý muốn Thất bại thật hội để bắt đầu lại với óc sáng suốt Không thành công công việc; nhiên, ý nghĩa chiến thắng lại phụ thuộc vào suy nghĩ Những nhà lãnh đạo xuất sắc thường không tự dồn vào tình khó khăn với việc tính điểm âm, hiệu hay đáng thất vọng Họ tìm học có ý nghĩa, tiếp thu học tiếp tục tiến lên Họ khắc phục khuynh hướng tiêu phí lượng vào nỗ lực chống lại thất bại, nỗ lực chống lại làm họ thêm phụ thuộc vào nỗi lo lắng rủi ro; họ coi trải nghiệm lần học hỏi, rút kinh nghiệm Học tập suốt đời Lãnh đạo người luôn học hỏi, liên tục nâng cao lực thân, thường xuyên củng cố tìm cách để thực hành, phát triển kỹ Họ hiểu thực hành toàn diện, tức thực hành hướng dẫn hiệu quả, biến thứ trở lên hoàn hảo; đó, họ có ý thức học hỏi từ nhà lãnh đạo thành công Biến việc học hỏi suốt đời thành niềm đam mê cách giải trí Học người coi nhà lãnh đạo bẩm sinh coi cách tự phát triển thân 9 Tìm kiếm phản hồi từ phía Lãnh đạo tìm kiếm phản hồi từ phía, sử dụng ý kiến từ góc độ để đánh giá hiệu hoạt động thân Họ kỳ vọng phản hồi từ bạn bè, đồng nghiệp để cải thiện lực thân; lắng nghe để tìm kiếm ý tưởng từ người bên quan; tiếp thu kiến thức có giá trị từ đội ngũ cán cấp Tìm kiếm ý kiến phản hồi giúp ‘‘điểm mù’’ hành vi cá nhân ‘‘Điểm mù’’ thể hành vi người khác biết đến thân lại Coi trọng tất ý kiến phản hồi nhận được, lãnh đạo biết người im lặng họ lập luận phản đối cách nhìn nhận người 10 Tự đặt vào vị trí người khác Các nhà lãnh đạo xuất sắc thường đặt vào vị trí người khác để có thấu hiểu thông cảm thưc sự, khả hiểu thông cảm với tình cảm, mối quan ngại mong ước họ hay không Người thành thạo kỹ phải biết thể cho người thấy anh thực hiểu họ hoàn cảnh họ thông cảm với kiện diễn đời họ Sự thấu cảm thực xuất phát từ suy nghĩ chân thành; thấu cảm giả tạo làm rạn nứt mối quan hệ 11 Luôn lắng nghe Các nhà lãnh đạo xuất sắc lắng nghe, họ cẩn thận ý đến điều người khác nói; dành mức độ quan tâm định cho việc lắng nghe Những nhà lãnh đạo giỏi thường sẵn sàng chịu giá để tỏ rõ cho người khác thấy họ quan tâm hiểu người khác, lắng nghe biểu kính trọng Lắng nghe giúp lãnh đạo phản xạ xác hơn; người ủng hộ thường bị hút người lắng nghe cách tích cực Lắng nghe tích cực giúp nhà lãnh đạo xác định người ủng hộ cần định hướng, cách định hướng họ cách đáp ứng nhu cầu người ủng hộ 12 Gần gũi, dễ tiếp cận Xây dựng mối quan hệ đòi hỏi lãnh đạo phải tạo điều kiện cho người khác tiếp cận với họ giúp người khác cảm thấy dễ chịu tiếp xúc với lãnh đạo Nhà lãnh đạo tốt tìm tìm cách gặp gỡ người người khác cần đến họ Tạo điều kiện cho người gặp gỡ đ ể trình bày ý tưởng, mối quan ngại hay đơn giản mong muốn trò chuyện với lãnh đạo 13 Phát triển lực lãnh đạo từ xa Năng lực lãnh đạo từ xa việc xây dựng mối quan hệ với người không nằm môi trường gần người lãnh đạo Máy tính, điện thoại di động, fax hay máy nhắn tin trở thành cánh chim hải âu đưa thư Nhưng thiết bị liên lạc khiến người lãnh đạo bận bịu với mối quan hệ tới mức thoát để nghỉ ngơi với gia đình bạn bè Họ thường thảo luận hạn chế với người khác (những người anh thông báo số di động, số máy nhắn tin hay địa email anh) để đặt giới hạn có ý nghĩa 14 Xét đoán người Các nhà lãnh đạo xuất sắc thường xét đoán người khác để phán đoán xem họ từ đâu đến nên đối phó với họ Xét đoán người giúp lãnh đạo hiểu người khác quan tâm đến điều coi điều quan trọng Việc giúp nhà lãnh đạo hiểu vấn đề ‘‘như sao’’ đằng sau thái độ người khác Biết cách xét đoán người, nhà lãnh đạo biết cách xác định rõ kỳ vọng nhanh chóng hoàn chỉnh Việc tạo điều kiện dễ dàng cho việc xác định cách nhà lãnh đạo nên làm việc với người khác để vạch định hướng lãnh đạo có ý nghĩa xác lập đường lối lãnh đạo cho họ 15 Thể tính hài hước Những nhà lãnh đạo giỏi không nhìn nhận giới cách mực mà họ nhìn vật khía cạnh tích cực Họ tìm hài hước hầu hết tình Họ cười đùa trước điều ngớ ngẩn xảy sống Tính hài hước giúp giảm căng thẳng xoa dịu bực dọc người khác tình khó khăn Tính hài hước lôi kéo người ủng hộ đến với nhà lãnh đạo Việc sử dụng kỹ đòi hỏi phải có nhận thức thân nhạy cảm cao độ 16 Thể trực Mối quan hệ thể tình cảm gắn bó người dành cho lãnh đạo Với mối quan hệ thân thuộc, người nhìn thấy lãnh đạo phẩm chất tốt đẹp họ muốn có Sự trực thể tính cách, đạo đức nguyên tắc Những nhà lãnh đạo xuất sắc thường thực hành trực để thể chuẩn mực cao hành vi Họ đại diện phẩm chất tốt đẹp mà người khác mong muốn có lãnh đạo hiểu trực xuất phát từ thân anh hoàn toàn anh kiểm soát 17 Xây dựng lòng tin Quan hệ tóm lại băng từ: lòng tin Thế giới ngày thay đổi trở nên phức tạp hơn, lòng tin ngày đóng vai trò quan trọng việc xây dựng mối quan hệ Lãnh đạo giỏi người biết khéo léo xây dựng lòng tin hành động lời nói ngày Cách đơn giản quan trọng để xây dựng lòng tin nói thật, thật giúp xây dựng lòng tin, ghi nhớ thật dễ dàng 18 Làm rõ mối liên hệ hành động kết Những nhà lãnh đạo xuất sắc hiểu mục tiêu không đáp ứng nhân viên không nhận thức rõ ràng liên hệ hành động họ kết hành động tạo Một số người có ý đồ tốt, họ không đáp ứng kỳ vọng họ cần có hành động cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ số người lại rằng, hành vi họ tạo kết tiêu cực, họ không nhận thức đầy đủ liên hệ hành động kết 19 Biểu lộ lạc quan mạnh mẽ Những người xem nhà lãnh đạo giỏi thường truyền cảm hứng khích lệ người khác tự nguyện làm theo mình, lạc quan mang lại nhiều lợi ích, định tiếp cận hoạt động với tinh thần ‘‘sẽ thành công’’, tránh xa người tiêu cực, hoài nghi, dự dễ cáu giận, đôi lúc phải nỗ lực để không bị chết chìm Nếu xung quanh lãnh đạo toàn điều tiêu cực chẳng thể giữ lạc quan, loại bỏ nguồn tin mang tính tiêu cực, tránh xa người thường xuyên kêu ca phàn nàn, đón nhận tin tích cực để có suy nghĩ tích cực 20 Sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ Ngay người coi nhà lãnh đạo giỏi lường trước khả xảy ra, kể họ nỗ lực Các kiện không tiên đoán xảy hàng ngày, điều không lường trước điều tốt, có điều xấu Những nhà lãnh đạo tài giỏi sẵn sàng đón nhận điều chưa chắn, điều không mong đợi điều không dự đoán Tăng cường khả nhận thức khả cảm nhận giúp lãnh đạo có lựa chọn tốt 21 Nhận biết xu hướng Nhà lãnh đạo bậc thầy nhận thấy rắc rối nảy sinh không lường trước điều xảy ra, xu hướng chung có sức mạnh lớn ảnh hưởng đáng kể, họ nhận xu hướng để tìm nơi cần dẫn dắt họ Nhận biết xu hướng dạng kỹ lãnh đạo Nhà lãnh đạo giỏi thấy tranh xác phương hướng luồng chảy việc Họ xác định cần thiết phải có định hướng lãnh đạo với nhận thức độ xác ngày tăng Sự nhận thức xu hướng tạo cho nhà lãnh đạo hiểu môi trường xung quanh, mối quan tâm người nhân tố mang tính hệ thống Điều cho phép họ xếp lại thông tin lộn xộn thành xâu chuỗi mạch lạc 22 Sử dụng tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược giúp nhà lãnh đạo xuất sắc nhận sử dụng lợi cạnh tranh đích thực: lợi tăng lên kết hợp sức mạnh bên với hội bên Hãy mở mang tầm nhìn chiến lược anh thông qua việc phân tích sức mạnh bên hạn chế nhóm tổ chức Xác định việc anh thực làm tốt lĩnh vực anh vấp ngã Tầm nhìn chiến lược giúp anh vượt qua bẫy tiềm ẩn thành công 23 Tìm nguyên nhân gốc rẽ Các nhà lãnh đạo xuất sắc xác định nhu cầu lãnh đạo cách tới tận gốc rễ vấn đề, vấn đề ‘‘bề nổi’’ rõ ràng che giấu nguyên nhân gốc rễ sâu Nhà lãnh đạo giỏi xác định yêu cầu quan trọng nhất, họ bắt đầu cách trở lại vấn đề khởi nguồn, sử dụng nhiều phương pháp để xác định nguyên nhân gốc rễ vẽ sơ đồ tất thông tin có sẵn trở ngại hội, sau bổ sung thêm thông tin Việc phân tích nguyên nhân gốc rễ nhiều thời gian phức tạp với người thiếu kiên nhẫn Hành động nhanh thường dẫn đến kết giải không vấn đề 24 Cảm nhận khả ‘‘Vấn đề chỗ làm làm để nhồi nhét vào óc ý tưởng tiến mà loại bỏ khỏi đầu suy nghĩ lỗi thời’’ Chúng ta thường gọi người nhìn thấy trước tiềm người khác vướng mắc suy nghĩ cũ kỹ nhà lãnh đạo giỏi Họ phát huy khả phán đoán điều xảy cách xem xét tình hình tại, sau tập trung tìm hiểu xem ‘‘điều diễn ra?’’, tìm thách thức hạn chế thực trạng 25 Thể nhạy bén kinh doanh ‘‘Thiên tài người có tài chuẩn bị trước’’ Nhà lãnh đạo tài giỏi hiểu rõ ngành kinh doanh thị trường họ tham gia, hiểu rõ đối thủ cạnh tranh, hiểu biết sản phẩm, nắm vững họat động chức bên tổ chức mình, liên tục cập nhật tiến kỹ thuật lĩnh vực họ tham gia, biểu thị nhạy bén kinh doanh thông qua việc sử dụng ngôn ngữ cách gắn thông tin với mô hình chuẩn lĩnh vực cụ thể Để có nhạy bén này, lãnh đạo cần có kế hoạch phát triển lâu dài Phải nhiều thời gian để có nhạy bén kinh doanh Sự nhạy bén thực thụ kinh doanh đòi hỏi phải ‘‘luyện tập’’ Về bản, phải nỗ lực phát triển kỹ 26 Học hỏi nhanh Tìm kiếm mô hình giúp lãnh đạo nắm điều diễn ra, phân tích quan hệ khó khăn, tìm kiếm yếu tố bổ sung tồn vấn đề Để học nhanh, cần phải thực hành học được, tạo dấu hiệu riêng giúp lãnh đạo nhận thức nhớ thông tin 27 Phá vỡ trạng thái cân tạo cân Trạng thái cân dùng để mô hình trật tự ổn định tồn hệ thống Các tổ chức tạo cân thông qua quy tắc, sách, quy định thủ tục Những chế kiểm soát giúp tổ chức có khả dự đoán cần thiết để định hướng cho số lượng lớn nhân viên tiến hành công việc kinh doanh tổ chức Các nhà lãnh đạo có nhiệm vụ đạo cấp để trì cân băng thiết lập 28 Táo bạo đến nơi không dám đến Nhà lãnh đạo xuất sắc xác lập đường lối hoạt động để hướng đến điều chưa biết, hành động đòi hỏi mức độ táo bạo định Một đường lối táo bạo quan điểm theo kiểu ‘‘gây chấn động’’ để đưa nhóm tổ chức tiến lên phía trước Sự táo bạo xuất phát từ việc không dám nghĩ hành động không sẵn sàng thử làm điều đó, hành động táo bạo nhà lãnh đạo thiết lập nên tiêu chuẩn hội 29 Tạo tầm nhìn, sứ mệnh giá trị Những khái niệm tầm nhìn, sứ mệnh giá trị gắn chặt với hành vi lãnh đạo: Tầm nhìn định rõ giải thích rõ phạm vi kinh doanh tổ chức; giá trị đề cập tới nguyên tắc định hướng cho hành động Nhà lãnh đạo bậc thầy phác họa tầm nhìn, sứ mệnh giá trị thành tranh rõ nét để người khác nhận sử dụng nhằm định hướng cho hành động họ Nếu không xác định cách rõ ràng cụ thể, khả định hướng tầm nhìn, sứ mệnh giá trị bị hạn chế 30 Xác lập hành động cụ thể để hỗ trợ tranh tổng thể Những nhà lãnh đạo lớn đưa tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược mục tiêu dài hạn tổ chức, công việc thường ngày mà công việc đặc biệt dạng định hướng lãnh đạo thường xuyên Công việc thường xuyên nhà lãnh đạo đạo, dẫn dắt nhóm nhỏ, đơn vị cá nhân tổ chức Nhà lãnh đạo xuất sắc biết đường lối hành động đưa cho nhóm đơn vị nhỏ phải quán với tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược mục tiêu dài hạn tổ chức 31 Tập trung trước hết vào khách hàng Những nhà lãnh đạo tài giỏi biết họ phải tập trung vào hai loại khách hàng: khách hàng bên khách hàng nội Khách hàng bên người mua sản phẩm sử dụng dịch vụ công ty, người bên định sống công ty Khách hàng nội quan trọng không thường không quan tâm mức công ty bàn đến vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng Khách hàng nội người làm việc công ty có ảnh hưởng lẫn nhau, việc đáp ứng nhu cầu khách hàng nội định thành công chung tổ chức việc thỏa mãn khách hàng bên 32 Thể sắc bén Sự sắc bén thể người lãnh đạo làm xong việc người khác suy nghĩ đến kết khác nhau; đ iều có nghĩa phải biết cách hành động có nhiều đường để đến đích, việc liên quan đến cách thiết lập đường lối hành động nguồn lực khan Sự sắc bén nghĩa ‘‘mưu mẹo’’ - cách gọi tế nhị dành cho người không đáng tin cậy thiếu vững vàng, sắc bén thể lựa chọn thận trọng đối mặt với tình thử thách Nó cho phép nhà lãnh đạo thiết lập đường lối có hiệu giới hạn nguồn lực 33 Định hướng Việc thiết lập tiến trình tạo yêu cầu nhà lãnh đạo Định hướng nhà lãnh đạo phải hướng dẫn người theo họ tiến phía trước, vượt qua điều bất ổn Khi người ủng hộ cam kết thực định hướng có ý nghĩa 34 Biết thời điểm tiến thoái Nhà lãnh đạo giỏi biết xác lập đường lối, họ cần có linh hoạt Họ biết hoạch định có tầm quan trọng đặc biệt kế hoạch trở thành vô nghĩa điều không nằm dự kiến xảy ra; cân nhắc hết tình bất ngờ Bất lúc việc không lường trước xảy ra, phá hỏng đường lối hành động chuẩn bị kỹ Nhưng nhà lãnh đạo có lực sẵn sàng chấp nhận tồn điều không lường trước; họ biết họ kiểm soát kết họ tập trung vào hành động 35 Tiến lên hành động Khi việc hoàn tất, việc thiết lập đường lối có nghĩa hành động Ở mức độ đó, người lãnh đạo phải chịu vất vả hiểm nguy Những nhà lãnh đạo xuất chúng thường hành động đoán Đa số trở nên đoán tòa nhà bốc cháy với ngợn lửa dội, nhà lãnh đạo bậc thầy lại sẵn sàng hành động đoán lúc Họ hành động với tâm ‘‘biến điều thành thực’’ Họ suy nghĩ với logic ‘‘đạt kết quả’’, thể sẵn sàng tiến lên phía trước bước táo bạo, tích cực 36 Thu hút lên Nhà lãnh đạo tài giỏi thường tập trung vào việc phát triển kỹ lãnh đạo cho người xung quanh Họ bắt đầu tìm cách nhân qua việc thu hút lên - người có tài chưa có nhiều kinh nghiệm Họ mong muốn biến tài thành kết cụ thể Nhà lãnh đạo xuất sắc dồn nhiều công sức cho người có khả có ý chí nhất, nhà lãnh đạo giỏi dành nhiều nỗ lực cho việc phát triển điều mang lại lợi ích nhiều cách nhanh 37 Trao quyền để nhận kết Một yêu cầu việc phát triển người khác thành lãnh đạo cuối họ phải trao quyền Việc trao quyền liên quan đến yếu tố: Con người trao quyền họ có hội xác định khó khăn, vướng mắc Người trao quyền phải tự tìm giải pháp cách hành động để xử khó khăn, vướng mắc 3 Người trao quyền có thẩm quyền để thực giải pháp đường lối hành động họ Trao quyền cho người khác cách tạo cho họ hội thể khả xác định, vạch thực giải pháp nhằm giải khó khăn Ai học hỏi từ trải nghiệm mình, nên họ cần có hội trải nghiệm 38 Tạo dựng uy tín Uy tín có nghĩa khả người khác tin cậy Các nhà lãnh đạo có uy tín cấp tin vào thân cách hành động họ; uy tín giúp tạo cam kết nhà lãnh đạo đường lối lãnh đạo họ Việc tạo dựng uy tín đòi hỏi phải biết bí nó; uy tín mang tính chủ quan, suất phát từ quan điểm người khác lãnh đạo 39 Xây dựng nhóm ủng hộ nòng cốt Nhóm ủng hộ lòng cốt tin cậy người lãnh đạo Họ có hòa hợp cao có loạt kỳ vọng mà hai bên thống nhất; họ hỗ trợ nỗ lực nhà lãnh đạo dựa cam kết xác lập Sự hỗ trợ họ giúp người khác hình dung giá trị nhà lãnh đạo Ở khía cạnh đó, kỹ mang lại ảnh hưởng mang tính phong trào 40 Xác lập quyền lực Việc xác lập quyền lực người xuất phát từ cách người hoạt động cấu tổ chức Đây việc giành chỗ đứng thức hệ thống cấp bậc tổ chức Xác lập quyền lực đồng nghĩa với việc trở thành trung tâm hệ thống thông tin vị trí quan trọng hoạt động tổ chức Xác lập quyền lực bao gồm việc đảm nhận nhiệm vụ rõ ràng, xác đáng linh hoạt 41 Chia sẻ quyền lực Quyền lực có thuộc tính nghịch lý, tăng đến giới hạn định nhà lãnh đạo buộc phải chia sẻ với người khác Nhà lãnh đạo tài tình biết xây dựng lực lượng đồng minh cách trao quyền cho người khác Nhà lãnh đạo chia sẻ quyền lực cho nhiều người sức mạnh họ tăng lên Cơ chế trình đơn giản: nhà lãnh đạo trao quyền cho người khác, tức người khác phụ thuộc vào nhà lãnh đạo để có quyền lực Việc chia sẻ quyền lực làm tăng hậu phương cho nhà lãnh đạo tạo cảm giác công 42 Làm mẫu lời cam kết Các nhà lãnh đạo xuất sắc thường xây dựng sở cam kết tiền lệ họ đặt Những người ủng hộ tiềm theo dõi nhà lãnh đạo cách kỹ lưỡng để định có đứng phía ông ta hay không Xây dựng sở cam kết cho thân cách trở thành mẫu người mong muốn người khác Thể ủng hộ suy nghĩ, lời nói hành động, đồng hành cam kết Trong giai đoạn khó khăn, người thường xem xét cách giải lãnh đạo để định có nên cam kết hay không 43 Xây dựng liên minh Mở rộng sơ để đạt cam kết thông qua việc hình thành khối đồng minh Lãnh đạo nâng cao khả gây ảnh hưởng đến người khác cách tạo liên minh với nhân vật chủ chốt, đồng minh người ủng hộ mình, lòng trung thành họ củng cố nỗ lực anh anh cần thu hút người khác tự nguyện ủng hộ Những nhà lãnh đạo xuất sắc dựa vào liên minh để mở rộng sở 44 Cho người thấy lợi ích mà họ nhận Các nhà lãnh đạo xuất sắc hiểu người khác ủng hộ đường lối đáp ứng nhu cầu họ Họ biết tác động hiệu phụ thuộc vào khả đáp ứng câu hỏi: Tôi lợi từ việc đó? Các nhà lãnh đạo tài giỏi thường xuyên đánh giá nhu cầu người ủng hộ, sau họ tìm cách đáp ứng nhu cầu dẫn dắt họ theo đường lựa chọn 45 Vững vàng trước phản kháng Những nhà lãnh đạo xuất sắc nhận hành động họ tạo thay đổi thay đổi lại mang đến thách thức cho người ủng hộ Họ tính đến bất tiện mà đường lối họ tạo Họ làm để theo Người ủng hộ cảm thấy mát mà người thường không thích mát Vì thế, nhà lãnh đạo có kỹ thường gây ảnh hưởng đến người khác cách đứng vững trước phản kháng để tạo thay đổi 46 Bình tĩnh người khác không ủng hộ Các nhà lãnh đạo xuất sắc thường chấp nhận thực tế lãnh đạo quan trọng: Không phải tất người ủng hộ Một số người phản đối, trích coi thường đường lối nhà lãnh đạo Các nhà lãnh đạo kiệt xuất thường thừa nhận bất đồng biểu chống đối lại thay đổi Họ sử dụng khả để đứng vững trước phản kháng, họ biết bất đồng xuất người khác quan điểm lãnh đạo với họ 47 Xây dựng tinh thần cốt lõi Các nhà lãnh đạo giỏi xác định tinh thần cốt lõi cho nhóm tổ chức Đây ý định sâu sắc điều khiển hành động nhà lãnh đạo Họ coi nhóm tổ chức thân sinh lực, sức sáng tạo trí tuệ Họ khích lệ người khác cách mô tả tinh thần cốt lõi cách rõ ràng, hoàn chỉnh có sức thuyểt phục Tinh thần cốt lõi trước tầm nhìn trước sứ mệnh Tinh thần cốt lõi hoạt động thực tế đơn vị hay công ty thị trường 48 Xây dựng văn hóa lành mạnh Văn hóa tổ chức thể giả định niềm tin chung, yếu tố điều khiển thành viên tổ chức Văn hóa xác định yếu tố cấu thành sâu xa luật lệ, quy tắc, niềm tin, khuôn mẫu không viết có sực mạnh lớn, ảnh hưởng đến thành viên tổ chức Các nhà lãnh đạo giỏi hun đúc lên văn hóa lành mạnh để ảnh hưởng lan tỏa tới phận tổ chức Nhà lãnh đạo giỏi biết văn hóa lành mạnh tạo chất kết dính để gắn kết người Nhưng họ biết ‘‘chất kết dính văn hóa’’ làm khô cứng hạn chế khả thích nghi tổ chức 49 Tối đa hóa tham gia người vào trình định Các nhà lãnh đạo xuất sắc thường tối đa hóa tham gia người vào định việc làm mang đến định tốt Nó tạo động lực thúc đẩy người có tiếng nói định, họ có quyền làm chủ hành động kết 50 Đẩy mạnh chế phản hồi Các nhà lãnh đạo tài ba thường dựa vào ý kiến phản hồi để tạo động thúc đẩy củng cố tính tích cực giúp người nhận thời gian, cách thức, địa điểm việc cải tiến phải thực Các nhà lãnh đạo có kỹ tăng cường hiệu chế phản hồi để tối đa hóa đặc điểm thuận lợi mội trường, họ biết sai lầm lớn mà nhiều người mắc phải tin sai lầm Vì thế, phản hồi giúp họ nhận sai lầm 51 Làm tan tảng băng xung đột Xung đột có nghĩa người có điểm khác biệt quan trọng Các nhà lãnh đạo có kỹ thừa nhận việc có xung đột dấu hiệu việc người không quan tâm, cảm thấy không liên can không tin vào ý kiến mình, việc có nhiều xung đột tạo căng thẳng, cãi chia rẽ người 52 Sử dụng biện pháp khích lệ Các nhà lãnh đạo kiệt xuất biết người không giống ai, họ sử dụng loạt biện pháp khích lệ hoàn hảo để động viên người khác tạo trường mà họ mong muốn Họ sử dụng biện pháp khuyến khích ‘‘cứng’’ ‘‘mềm’’ để khích lệ người Các khuyến khích cứng bao gồm tiền lương, phúc lợi, tăng chức, an ninh nghề nghiệp điều kiện làm việc Biện pháp khuyến khích mềm bao gồm tham gia người vào định, đánh giá chân thành công việc kết họ đáp lại cách đầy cảm thông trước lo lắng cá nhân C Quan điểm cá nhân tố chất kỹ ông chủ tưởng Kết luận: Không sinh có sẵn tố chất lãnh đạo, để trở thành nhà lãnh đạo giỏi, tiến gần đến phẩm chất lãnh đạo tưởng cần phải có ý chí, nỗ lực tâm, tích luỹ kinh nghiệm, không ngừng trau dồi kiến thức học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện “Lãnh đạo có nghĩa dẫn đường đem kẻ theo sau tới nơi mà họ chưa đến” DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Lãnh đạo tổ chức” - Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế - Global Advanced Lohn C.Maxwell - “Phát triển khả lãnh đạo” - NXB Lao động - Xã hội năm 2008 Warren Bennis - “Hành trình trở thành nhà lãnh đạo” - NXB Trẻ năm 2008 Warren Blank - “108 kỹ nhà lãnh đạo bẩm sinh” - NXB Tri thức năm 2008 Lohn C.Maxwell - “Nhà lãnh đạo 3600” - NXB Lao động - Xã hội năm 2008 http://www.saga.vn/Kynangquanly/Lanhdao/LanhdaovsQuanly.saga http://www.kynangmem.com/forumdisplay.php?f=4 http://lanhdao.net/vn/kynangld/phamchatld/index.aspx ... khả thuyết phục có nhóm kỹ năng: kỹ lãnh đạo, Hai kỹ giao tiếp, Ba kỹ nhận thức Sau số tố chất, kỹ người lãnh đạo xuất sắc (lý tưởng) Im lặng lắng nghe Các nhà lãnh đạo tốt thường im lặng lắng... chủ lý tưởng Kết luận: Không sinh có sẵn tố chất lãnh đạo, để trở thành nhà lãnh đạo giỏi, tiến gần đến phẩm chất lãnh đạo lý tưởng cần phải có ý chí, nỗ lực tâm, tích luỹ kinh nghiệm, không... Định nghĩa: Ông chủ, theo định nghĩa, người thực hành vi điều khiển nhân viên khác Theo thời gian, từ ông chủ dần mang ý nghĩa không tích cực Người ta không thường nói từ ông chủ , “sếp” với
- Xem thêm -

Xem thêm: Những tố chất và kỹ năng của ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là , Những tố chất và kỹ năng của ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là , Những tố chất và kỹ năng của ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay