Hành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không hãy đưa ra lập luận hai chiều cho vấn đề này

8 112 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:53

Phát triển khả lãnh đạo BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN: PH ÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO -*** Đề tài: Hành vi lãnh đạo đáng bàn tới hay không? Hãy đưa lập luận hai chiều cho vấn đề này? A GIỚI THIỆU CHUNG B Theo tiến sĩ Earl R.Smith II “Lãnh đạo sản phẩm chất lượng đặc biệt” Một cá nhân khả thúc gây ảnh hưởng đến hành vi người khác để đạt mục tiêu nhà lãnh đạo Khả lãnh đạo đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến người để họ đặt mục tiêu chuyển động hướng tới mục tiêu Thông qua trình nghiên cứu, quan sát động tác, hành vi lãnh đạo nhóm, nhà khoa học đưa kết luận người lãnh đạo thành công người biết điều hòa tham gia, tổng hợp ý kiến giúp nhóm khai phá vấn đề, kết nối hành vi nhóm để đưa nhóm đến mục tiêu Sự sống nhóm hay tổ chức mục tiêu vạch lãnh đạo tác động vào tổ chức để tiến tới mục tiêu Như vậy, cách tổ chức, vận hành, hoạt động, văn hóa thành bại tổ chức in đậm dấu ấn hành vi nhà lãnh đạo Vậy cần phải hiểu cách đơn giản hành vi lãnh đạo nào? Các nhà lãnh đạo thường tập trung vào khả nhóm thay đổi hành vi định họ, dựa mức độ kỹ thành viên Họ đạo nói với người phải làm điều gì, đâu, Hoặc họ huấn luyện, nhấn mạnh vào việc "làm nào", "tại sao" Họ lựa chọn cách Phát triển khả lãnh đạo hợp tác đối xử với thành viên nhóm đối tác Hoặc họ uỷ thác, cho thành viên nhóm quyền tự Đó hành vi lãnh đạo Trước hết, phải khẳng định hành vi lãnh đạo nhân tố quan trọng đáng bàn tới nói đến khả lãnh đạo Trong khuôn khổ ngắn gọn viết này, tìm hiểu tầm quan trọng hành vi lãnh đạo, loại hành vi lãnh đạo nào, nhà lãnh đạo lựa chọn hành vi C PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Khái quát chung lãnh đạo tầm quan trọng hành vi lãnh đạo nhiều định nghĩa lãnh đạo, nhiên theo ý kiến cá nhân định nghĩa ý nghĩa là: “Lãnh đạo việc truyền đạt tầm nhìn, thể giá tri tạo môi trường mục tiêu đạt được” (Richard & Engle, 1986, trang 206) - (giáo trình) Trên thực tế, nhà lãnh đạo vai trò quan trọng tổ chức Những hành vi lãnh đạo sáng suốt, định hướng hay không phản ánh rõ nét thông qua kết hoạt động kinh doanh tổ chức dài hạn Khi thực tốt vai trò mình, nhà lãnh đạo thúc đẩy tổ chức phát triển Ngược lại, với khả hạn, quản lý định không đắn, họ kìm hãm phát triển tổ chức Vậy, lãnh đạo tác động điều thành viên tổ chức? Đó tác động đến cách nhận thức kiện thành viên, việc lựa chọn mục tiêu chiến lược tổ chức, động lực thành viên để đạt mục tiêu, tin tưởng hợp tác thành viên, củng cố kỹ lòng tin cho thành viên, học hỏi chia sẻ kiến hức thành viên, chia sẻ niềm tin giá trị thành viên,… Để đạt mục tiêu mình, hành vi mà nhà lãnh đạo sử dụng để gây ảnh hưởng xem xét dù họ ép buộc, hay hướng dẫn, động viên cấp Nghệ thuật lãnh đạo uyển chuyển, biết sử dụng phương cách cách lúc thích hợp Theo Auren Uris, ba phong cách hành vi lãnh đạo thái độ biểu qua cử chỉ, hành vi, yếu tố quan trọng, nói định đến Phát triển khả lãnh đạo thành bại công việc tổ chức Lãnh đạo hiệu làm trì phát triển thái độ mà người lãnh đạo muốn · Lãnh đạo độc tài : Nhà lãnh đạo đòi hỏi cấp phải tuân phục mệnh lệnh Ông ta định sách coi việc lựa chọn điều mà người quyền làm ông ta Nhưng nghĩa thống trị người · Lãnh đạo dân chủ : Nhà lãnh đạo ghi nhận ý kiến nhóm viên, tổ chức buổi họp thảo luận, bàn bạc công việc, tham khảo ý kiến người khác khuyến khích nhóm viên tham gia lập sách Công việc người lãnh đạo chủ yếu điều hành buổi họp Nhưng đừng hiểu lãnh đạo dân chủ định dựa biểu tập thể · Lãnh đạo để tự hoạt động : Người lãnh đạo người cung cấp thông tin kiện, không tham gia vào hoạt động tập thể, sử dụng quyền điều hành Đây nghĩa thiếu vắng hoàn toàn lãnh đạo, người phép muốn làm làm Người lãnh đạo thể phong cách ba phong cách Nhưng điều quan trọng không nên cố định phong cách phải tùy thuộc nhiều yếu tố chi phối tập thể Hành vi lãnh đạo vs Hành vi quản lý Người ta không ngừng nỗ lực để tìm định nghĩa vai trò hay chức tách biệt cho hai khái niệm: lãnh đạo quản lý Điểm khác biệt dựa tác phong hai đối tượng thể vai trò Lãnh đạo mô tả người khả truyền cảm hứng định hướng, quản lý người nhiệm vụ trọng tâm người điều khiển Phong cách nhà quản lý quản lý kinh doanh - họ thưởng cho nhân viên lực làm việc họ Ngược lại, lãnh đạo nhiệm vụ chuyển hoá, hay nói cách khác, họ người truyền cảm hứng Lãnh đạo quản lý đóng vai trò quan trọng ngang Quản lý cần sử dụng triệt để nguồn lực việc phát triển điều hành chiến lược Lãnh đạo điều thiết yếu việc phát triển tương lai thông qua đổi Cả người lãnh đạo nhà quản lý nhà chiến lược Sự khác là: lãnh đạo ảnh hưởng mật thiết tới người khác để thông qua, chấp thuận chiến lược mới, Phát triển khả lãnh đạo nhà quản lý người định chiến lược dụ, công nhân hiểu biết trình chiến lược lên CEO Khi CEO định chấp nhận chiến lược mới, họ định cách quản lý Và người thúc đẩy chiến lược người lãnh đạo Rõ ràng tách biệt lãnh đạo quản lý Bởi lãnh đạo trọng đến việc truyền tải nhiệt huyết cho thành viên tổ chức (hiệu lực) đó, quản lý lại ý đến cách thức làm tốt công việc tổ chức (năng suất) Lý thuyết gia quản lý Peter Drucker cho lực lãnh đạo hiệu không liên quan đến khả lôi người khác Drucker viết: "Năng lực lãnh đạo hiệu không phụ thuộc vào sức lôi người Dwight Eisenhower, George Marshall Harry Truman tài lãnh đạo phi thường, không số họ sức hấp dẫn cao người bình thường khác" Drucker Collins viện dẫn khái niệm "sự hút" đưa luận điểm sức lôi thiên bẩm yếu tố cần thiết để thực thi công tác lãnh đạo cách hiệu Đó lý thuyết, nhiên thực tế thành công tập đoàn lớn giới Microsoft, IBM, GE, Wallmart,… phần lớn phụ thuộc vào truyền tải nhiệt huyết nhà lãnh đạo Ngọn lửa tim người giúp kích động lòng nhiệt tình người khác Chẳng hạn trường hợp Sam Watson - Người sáng lập kiêm cựu Tổng giám đốc Wall-Mart "xét khía cạnh chiến lược, ông ta đưa định lớn lao điều chưa hẳn giúp nhiều trừ ông người lãnh đạo khả truyền cảm.” nhiều doanh nghiệp thành lập dựa điều điều Nhưng muốn công ty đại cần phải hai Wal-Mart Phân tích hành vi lãnh đạo Theo tác giả Howard M Guttman Leadership Excellence, lãnh đạo lựa chọn số kiểu hành vi đạo, huấn luyện, hợp tác uỷ thác để định Mỗi hành vi lợi riêng * Chỉ đạo Phát triển khả lãnh đạo Trong hệ thống thứ bậc, lời đạo đến từ cấp cao mong đợi tiến hànhkhông đặt câu hỏi Ngày nay, nhà lãnh đạo nhóm xuất sắc người người ngang tài ngang sức Khả ảnh hưởng - để thuyết phục người khác thay đổi quan điểm hành vi họ để họ gắn với bạn - trở thành kỹ quan trọng Các nhà lãnh đạo ngày phải tôn trọng mà không lệnh Tuy nhiên, lúc nhà lãnh đạo phải đạo dụ, tranh luận chiến lược ban quản lý, vị CEO bổn phận phải nghe tất phía Nhưng sau đó, người phải đưa lựa chọn cứng rắn Hoặc, người chức thay đổi, nhà lãnh đạo phải can thiệp chống đỡ cho việc kiến thức nông cạn thiếu kinh nghiệm * Huấn luyện Trước nhà lãnh đạo làm cho người trách nhiệm, họ phải nâng cao khả Bằng việc hướng dẫn người, nhà lãnh đạo giúp họ phát triển kỹ để tiến hành cách hiệu công việc họ Một công cụ huấn luyện hiệu sử dụng câu hỏi boomerang (một vũ khí thổ dân Úc, ném bay tới đích lai quay chỗ người ném) Sau người trả lời câu hỏi, nhà lãnh đạo chuyển câu nói thành câu hỏi khác, tiếp tục Mục tiêu để làm cho người nhìn sâu khỏi bề mặt vấn đề, để khám phá đường trước đưa định Đó kỹ mà khuyến khích nhà lãnh đạo thả lỏng với tự tin Một nhà quản lý cấp cao công ty Motorola sử dụng câu hỏi boomerang để giúp thành viên nhóm ông giải vấn đề với đồng nghiệp châu Âu Bằng việc đặt câu hỏi boomerang, nhà quản lý khuyến khích nhân viên tự phát triển giải pháp Và vấn đề hai thành viên giải họp Jack Welch - Chủ tịch Tập đoàn General Electric (GE) suốt hai thập kỷ 80 90 kỷ 20 Ông nhà quản lý tài năng, đặc biệt lĩnh vực quản lý, điều hành nhân Quan điểm ông vai trò, nhiệm vụ quản trị nhân người điều hành cao rõ ràng, phải quản lý, giám sát, kiểm tra nhân viên mà phải biết hướng dẫn, động viên, biết kích thích nhân viên làm việc, làm Phát triển khả lãnh đạo kết mà thân họ trước không dám làm, dám tin Hành vi lãnh đạo huấn luyện nghĩa đưa cho người giải pháp khuyến khích họ giải vấn đề cụ thể, dạy cho họ cách đến giải pháp khuyến khích họ giải vấn đề tương lai * Hợp tác Nhiều người lo lắng việc "thử tung cánh" chí sau huấn luyện Một nhà lãnh đạo khôn ngoan nâng hành vi lên việc đồng ý hợp tác Trong lúc hợp tác để giải vấn đề định, nhà lãnh đạo hướng dẫn để tăng kỹ tự tin người liên quan Alexandr Izosimov Tổng giám đốc trẻ tập đoàn Mars Maxcova, điển hình vị lãnh đạo biết hợp tác lắng nghe Giống tất chi nhánh tập đoàn Mars toàn cầu, sếp lẫn nhân viên 200 người chung không gian làm việc "mở" Theo Alexandr bố trí không gian làm việc kiểu mang lại nhiều lợi ích: " Bỏ hết tường ngăn cách, ta giúp thông tin thông suốt từ phận sang phận Và nhân viên đến gặp để báo cáo, thảo luận, trao đổi công việc mà không cần phải dùng nghi lễ hay hình thức hết" * Uỷ thác Uỷ thác mức độ tin cậy cao Khi nhà lãnh đạo uỷ thác, ông ta trao quyền lĩnh vực cho thành viên tổ chức Họ chịu trách nhiệm trang bị đầy đủ để tiến hành hành động Một lần nữa, nhà lãnh đạo cần chắn người chịu trách nhiệm cho kết chuẩn bị để thành công thất bại Trước trao quyền cho người khác, nhà lãnh đạo cần đặt câu hỏi: - Liệu họ đủ thông tin, cách tiếp cận với nguồn thông tin cần thiết để giải vấn đề hay không? - Liệu họ nguồn tài chính, địa điểm để tiến hành nhiệm vụ hay không? - Liệu họ tất công cụ mà họ cần hay chưa? Phát triển khả lãnh đạo - Họ mối quan hệ với người mà giúp họ suốt dự án hay chưa? Uỷ thác hành vi lãnh đạo hiệu giải phóng nhà lãnh đạo khỏi nhiệm vụ hàng ngày để chuyển sang mối quan tâm tính chiến lược tiết kiệm thời gian cho lãnh đạo Điều làm cho vệc định gần với khách hàng xây dựng sức mạnh việc tạo nhà lãnh đạo mà đảm nhiệm đến lượt họ Các nhà lãnh đạo phải phục vụ mẫu hình cho việc định cân nhắc, cho phép người thử sức việc định, khen thưởng cho định thành công, trì việc học từ định tồi Một số phương pháp nâng cao tính hiệu lãnh đạo - Tiếp thu ý kiến phản hồi mức độ hiệu công tác lãnh đạo - đồng nghiệp nể phục đánh giá - Chọn hành vi quan trọng muốn thay đổi - hành vi tin giúp nâng cao tính hiệu cương vị lãnh đạo (chẳng hạn như, “trở thành người lắng nghe hiệu hơn”, hay “đưa định kịp thời”) - Theo định kỳ, yêu cầu đồng nghiệp đưa gợi ý cách thức giúp hoàn thành công việc tốt với hành vi lựa chọn để thay đổi - Lắng nghe ý kiến đồng nghiệp thực thay đổi để nâng cao hiệu lãnh đạo - Theo dõi đánh giá biến đổi tính hiệu qua thời điểm D KẾT LUẬN Khả lãnh đao phẩm chất bẩm sinh số người Ở người khác, khả phát triển nuôi dưỡng qua thời gian Đây điểm bắt đầu cho trình huấn luyện lãnh đạo Khả lãnh đạo cải thiện với giúp sức phương pháp huấn luyện lãnh đạo Lãnh đạo nhiều phong cách khác Một vài nhà lãnh đạo phong cách dẫn dụ đặc biệt đó, phù hợp cho tình cụ thể, áp dụng cho nhà lãnh đạo khác Một nhà lãnh đạo tài ba nhà lãnh Phát triển khả lãnh đạo đạo không cứng nhắc, biết vận dụng cách linh hoạt hành vi lãnh đạo tùy thuộc vào tình lãnh đạo, đối tượng chịu lãnh đạo, phong cách nhóm, môi trường công việc, văn hóa tổ chức, cá nhân người lãnh đạo,… Việc lựa chọn phong cách lãnh đạo để hoàn thành công việc điều mà nhà lãnh đạo khả làm Nhà lãnh đạo làm điều cách đưa ý tưởng rõ ràng mục đích mục tiêu lên kế hoạch xác để đạt mục tiêu Đồng thời để việc lãnh đạo trở nên hiệu quả, tổ chức làm việc phải cam kết cho mục tiêu chung TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Giáo trình Phát triển khả lãnh đạo – GRIGG 2/ Sách Leadership Excellence - Howard M Guttman 3/ Tài liệu CEO Refreasher – Nhiều tác giả - Vân Anh biên dịch 4/ www.Dr-Smith.com – Tác giả Earl R Smith II 5/www.bcc.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=104 6/ Alexandr Izosimov – Nhà Quản Lý Tài Ba Của MARS MOSCOW http://kienthuckinhte.com/doanh-nhan/guong-thanh-cong/27-alexandr-izosimov-nhaquan-ly-tai-ba-cua-mars-moscow.html 7/ www.youtemplates.com/show.asp?file=2108 ... khả lãnh đạo Trong khuôn khổ ngắn gọn vi t này, tìm hiểu tầm quan trọng hành vi lãnh đạo, có loại hành vi lãnh đạo nào, nhà lãnh đạo lựa chọn hành vi C PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Khái quát chung lãnh đạo. .. lãnh đạo hợp tác đối xử với thành vi n nhóm đối tác Hoặc họ uỷ thác, cho thành vi n nhóm quyền tự Đó hành vi lãnh đạo Trước hết, phải khẳng định hành vi lãnh đạo nhân tố quan trọng đáng bàn tới. .. cho tình cụ thể, áp dụng cho nhà lãnh đạo khác Một nhà lãnh đạo tài ba nhà lãnh Phát triển khả lãnh đạo đạo không cứng nhắc, biết vận dụng cách linh hoạt hành vi lãnh đạo tùy thuộc vào tình lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không hãy đưa ra lập luận hai chiều cho vấn đề này , Hành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không hãy đưa ra lập luận hai chiều cho vấn đề này , Hành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không hãy đưa ra lập luận hai chiều cho vấn đề này

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay