Định nghĩa và lý thuyết về lãnh đạo nào là phù hợp nhất với những lãnh đạo doanh nghiệp việt nam ngày nay

18 114 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:53

Phát triển khả lãnh đạo BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO Chủ đề : Bạn nghĩ câu nói: “Có người định nghĩa lãnh đạo có định nghĩa khác hành vi này” ? Đánh giá xem định nghĩa lý thuyết lãnh đạo phù hợp với lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam ngày học thực tiễn rút ? BÀI LÀM Lãnh đạo từ lâu trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học xã hội nói chung khoa học kinh tế lĩnh vực quản trị doanh nghiệp nói riêng Bản thân cụm từ lãnh đạo xuất hệ thống ngôn ngữ, quốc gia, dân tộc kể từ xuất giao tiếp xã hội nhóm người Tuy nhiên chưa có quan niệm thống nhận thức chung lãnh đạo Nhiều học thuyết, nhiều nghiên cứu nhiều luận điểm đưa nhiều khái niệm lãnh đạo khái niệm thường có khác nội dung, đặc điểm, loại hình, chí khác chất Sự khác diễn lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt mà phạm vi, lĩnh vực, thể nhiều cách nhìn nhận khác Lãnh đạo I CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ LÃNH ĐẠO Chủ đề Lãnh đạo trở thành đối tượng đặc biệt quan tâm nhiều lý thuyết nhà nghiên cứu từ đầu kỷ 20, nhà xã hội học Trọng tâm hầu hết nghiên cứu xác định yếu tố định tính hiệu lãnh đạo Các nhà khoa học xã hội nỗ lực tìm kiếm tố chất, hành vi, nguồn lực đặc điểm hoàn cảnh định đến đến phương thức biện pháp gây ảnh hưởng người lãnh đạo đến cấp nhằm đạt mục tiêu chung tổ chức Kết nghiên cứu 100 năm qua đời các học thuyết khác phong cách lãnh đạo, hành vi lãnh đạo, hiệu lãnh đạo cấp độ, từ lãnh đạo xã hội lãnh đạo tổ chức, lãnh đạo nhóm, chí lãnh đạo thân Theo giáo trình môn phát triển khả lãnh đạo (Chương trình GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế Griggs-ĐHQGHN), có số định nghĩa lãnh đạo sau đây: 1.Lãnh đạo “hành vi cá nhân đạo hoạt động nhóm người thực mục tiêu chung (Hemphilll & Coons, trang 7) 2.Lãnh đạo “ vượt trội quyền lực áp đặt nhằm đảm bảo tuân thủ học đạo mang tính thủ tục tổ chức (D Katz & Kahn, 1978 trang 528) 3.”Lãnh đạo thực người huy động nguồn lực thể chế, trị, tâm lý nguồn lực khác để đánh thọc, lôi kéo tham gia làm hài lòng động người cấp “ (Burns, 1978 trang 46) 4.”Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng hoạt động nhóm người có tổ chức để thực mục tiêu chung (Rauch & Behling, 1984 trang 46) 5.”Lãnh đạo trình đạo có ý nghĩa nỗ lực tập thể huy động nỗ lực sẵn sàng để đạt mục đích “(Jacobs & Jaques, 1990 trang 281) 6.Lãnh đạo “khả bước khỏi văn hóa để bắt đầu quy trình thay đối mang tính cách mạng để chấp nhận (E.H.Schein, 1992 trang 2) 7.”Lãnh đạo trình làm cho mà người chung sức làm trở nên có ý nghĩa nhờ người hiểu tâm” (Drath & Palus, 1994, trang4) 8.”Lãnh đạo việc truyền đạt tầm nhìn, thể giá trị tạo môi trường mục tiêu đạt được” (Richard & Engle, 1986, trang 206) 9.Lãnh đạo “là khả cá nhân gây ảnh hưởng, thúc đẩy khuyến khích người khác cống hiến hiệu thành công chung tổ chức (House et al.1999, trang 184) 10.Lãnh đạo dường thứ nghệ thuật khiến người khác có mong muốn làm điều thực nên làm (Hiệp hội lãnh đạo Quốc tế - International Leadership Associates) Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo 11.Nếu hành động bạn truyền cảm hứng cho người khác mơ ước nhiều hơn, học tập nhiều hơn, thành đạt nhiều hơn; bạn nhà lãnh đạo (Tổng thống thứ sáu Hợp chủng quốc Hoa kỳ - John Quincy Adams) 12.Lãnh đạo trình mà cá nhân có ảnh hưởng lên người khác để họ hoàn thành mục tiêu hướng dẫn theo phương cách nối kết với cho có hiệu nhất” (Donald Clark) 13.Nhà lãnh đạo thành công người nhìn thấy tranh khác chưa thành hình (Mary Parker Follet), v.v Ngoài có nhiều định nghĩa khác tranh luận khác trình định nghĩa lãnh đạo Mỗi định nghĩa cố gắng phản ánh chất lãnh đạo, mối quan hệ ảnh hưởng chủ thể lãnh đạo với đối tượng bị lãnh đạo (cấp dưới), chúng khác nội dung cách thức biện pháp ảnh hưởng chủ thể lãnh đạo tới đối tượng bị lãnh đạo Ngoài ra, dường định nghĩa phản ánh khía cạnh lãnh đạo; số định nghĩa đề cập tới lãnh đạo mối quan hệ chủ thể khác số định nghĩa khác lại tiếp cận theo hướng lãnh đạo trình hoạt động; định nghĩa thể cách thức gây ảnh hưởng lãnh đạo tới cấp dưới, định nghĩa khác lại quan tâm khía cạnh lực người lãnh đạo Tóm lại, với một khái niệm lãnh đạo, định nghĩa phản ảnh theo quan điểm cá nhân theo khía cạnh quan tâm lãnh đạo Tác giả Campbell (1977) khẳng định rằng, nghiên cứu, định nghĩa lãnh đạo phụ thuộc nhiều mục đích nhà nghiên cứu mục đích xác định người lãnh đạo, xác định cách thức lựa chọn người lãnh đạo, phát người lãnh đạo làm họ lại hiệu vậy, xác định tồn người lãnh đạo có cần thiết hay không Cùng quan điểm đó, học giả Karmel (1978) ghi nhận rằng: “Khó dựa vào định nghĩa lãnh đạo đủ bao quát để chứa đựng ý nghĩa đủ cụ thể để trở thành phạm trù biến thể” Nếu có thể, nghiên cứu lãnh đạo cần phải cung cấp thông tin liên quan đến toàn định nghĩa qua so sánh tính hữu dụng quan điểm khác theo thời gian đến thống quan điểm vấn đề Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo Bản chất lãnh đạo trình tạo tầm nhìn tương lai truyền cảm hứng để người biến tầm nhìn thành thực Và nhà lãnh đạo tổ chức hay nhóm phải có khả tạo tầm nhìn; khả truyền cảm hứng khả gây ảnh hưởng để tổ chức hay nhóm thực tầm nhìn Câu nói “Có người định nghĩa lãnh đạo có định nghĩa khác khái niệm này” phản ảnh khái quát chung khái niệm lãnh đạo Nguyên nhân khác biệt định nghĩa chủ yếu tác giả tiếp cận với khái niệm “lãnh đạo” theo hướng khác nhau, đó, thân “lãnh đạo” ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp đến mức tạo nhiều cách hiểu khác II ĐÁNH GIÁ ĐỊNH NGHĨA VÀ LÝ THUYẾT VỀ LÃNH ĐẠO PHÙ HỢP VỚI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Để lựa chọn định nghĩa lý thuyết lãnh đạo phù hợp với lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, cần phải xem xét toàn diện định nghĩa lý thuyết lãnh đạo vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể doanh nghiệp Việt Nam Hướng tiếp cận định nghĩa lý thuyết lãnh đạo : Có nhiều mô hình thuyết khác nghiên cứu lãnh đạo - với khía cạnh hành vi lãnh đạo lẫn khía cạnh đối tượng (con người) lãnh đạo Mỗi mô hình có cách tiếp cận khác với đối tượng nghiên cứu, nhiên, hầu hết lý thuyết chọn ba nhân tố sau để đánh giá hiệu lãnh đạo: Đặc điểm chủ thể lãnh đạo; Đặc điểm cấp dưới; Đặc điểm hoàn cảnh Sơ đồ 1: Mô hình nghiên cứu đặc điểm lãnh đạo Đặc điểm hoàn cảnh • Loại hình đơn vị tổ chức • Quy mô đơn vị • Quyền lực thẩm quyền vị trí • Tính chất phức tạp nhiệm vụ Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo • Tính độc lập nhiệm vụ • Những biến động môi trường • Sự phụ thuộc vào yếu tố bên Tác động Người lãnh đạo • Cấp • Tố chất (động cơ, cá tính, giá trị); • Lạc quan, tự tin • Kĩ chuyên tính, giá trị); tự tin, lạc quan môn • Hành vi, • Tính trung thực đạo Tố chất (động cơ, cá • Kĩ năng, chuyên môn • Đánh giá người lãnh đạo Gây ảnh hưởng • Lòng tin vào người lãnh đạo đức • Chiến thuật tác động • Đánh giá cấp • Quyết tâm nỗ lực cho công việc • Sự hài lòng với người lãnh đạo công việc Trích Giáo trình “Phát triển khả lãnh đạo”, Chương trình Đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế (GRIGGS-ĐHQGHN) Với riêng người lãnh đạo, mô hình lý thuyết tập trung vào nghiên cứu đặc trưng họ là: Tố chất, hành vi quyền lực lãnh đạo Từ sở lý luận nêu trên, hình thành nên phương pháp tiếp cận người lãnh đạo là: Phương pháp tiếp cận tố chất, Phương pháp tiếp cận hành vi, Phương pháp tiếp cận quyền lực - ảnh hưởng, Phương pháp tiếp cận tình huống, phương pháp tiếp cận tổng hợp Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo a Định nghĩa theo yếu tố cấu thành nên hoạt động lãnh đạo Tổng hợp nhiều định nghĩa tác giả nghiên cứu khác nhau, hiểu lãnh đạo trình ảnh hưởng có chủ đích đối tượng đến đối tượng khác nhằm định hướng, tổ chức hỗ trợ hoạt động, mối quan hệ nhóm người tổ chức Ngoài ra, trước nhiều quan điểm cho lãnh đạo diễn có từ hai người trở lên, gần quan điểm thay đổi xuất khái niệm “lãnh đạo thân”, “tự lãnh đạo” Vậy lại có khác định nghĩa mô hình lý thuyết lãnh đạo? Câu trả lời nằm định nghĩa đề cập đến khía cạnh “lãnh đạo” với chất nêu Tuỳ theo mức độ quan tâm, lý thuyết nghiên cứu sâu đối tượng gây ảnh hưởng (người lãnh đạo), mục đích ảnh hưởng, tố chất tạo ảnh hưởng, kết nỗ lực gây ảnh hưởng, đối tượng bị ảnh hưởng , hay tổng hợp số khía cạnh Khi mà phản ánh khía cạnh khác đó, đương nhiên dẫn tới định nghĩa khác b Định nghĩa theo chủ thể lãnh đạo Theo hướng có hai luồng quan điểm chủ yếu: - Luồng quan điểm thứ cho rằng, nhóm, tổ chức hay xã hội, có phân định rõ vai trò lãnh đạo gắn liền với số trách nhiệm chức chia sẻ rộng rãi cho người khác mà không làm nguy hại đến hiệu chung nhóm, tổ chức hay xã hội Cá nhân kì vọng chuyên trách thực vai trò lãnh đạo gọi “lãnh đạo” Các thành viên khác coi “cấp dưới” - Luồng quan điểm thứ hai nhìn nhận lãnh đạo trình ảnh hưởng diễn tự nhiên nhóm, tổ chức hay xã hội Nói cách khác, thành viên nhóm, tổ chức hay xã hội biểu lộ khả lãnh đạo thời điểm ranh giới rõ ràng người lãnh đạo cấp Chức lãnh đạo nhiều người đảm nhiệm để đạt mục tiêu chung Các định quan trọng việc làm gì, làm đưa thông qua việc áp dụng quy trình giao tác có tham gia nhiều người gây ảnh hưởng lẫn Các nhà nghiên cứu nhìn nhận lãnh đạo trình chung thường quan tâm nhiều đến quy trình ảnh Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo hưởng phức tạp diễn thành viên, điều kiện định diễn diễn kết nhóm tổ chức c Định nghĩa theo phương thức gây ảnh hưởng từ chủ thể lãnh đạo tới đối tượng bị lãnh đạo Một số nhà nghiên cứu giới hạn định nghĩa lãnh đạo việc gây ảnh hưởng khiến cấp trở nên nhiệt tình, tâm trái với việc tuân thủ thờ tuân lệnh miễn cưỡng Các nhà nghiên cứu cho cá nhân sử dụng biện pháp kiểm soát khen thưởng trừng phạt để khống chế cưỡng ép cấp không thực “lãnh đạo” họ coi lạm dụng quyền lực Một quan điểm khác cho định nghĩa hẹp chưa có quy trình ảnh hưởng quan trọng để hiểu rõ cán quản lý lại hiệu không hiệu hoàn cảnh định Việc định nghĩa lãnh đạo không diễn giải câu trả lời cho câu hỏi: yếu tố tạo nên người lãnh đạo hiệu ? Cùng với cách gây ảnh hưởng dẫn đến kết khác phụ thuộc vào chất tình hình nhiều phương pháp gây ảnh hưởng khác mang lại kết giống Thậm chí người bị ép buộc phải làm điều trở nên tâm sau họ nhận phuong án tốt cho họ cho tổ chức Việc sử dụng quyền lực hợp lý vấn đề lớn mà học giả nghiên cứu Tuy nhiên, nghiên cứu không giới hạn định nghĩa lãnh đạo loại trình ảnh hưởng d Định nghĩa theo mục đích lãnh đạo Mục đích lãnh đạo nỗ lực ảnh hưởng kết nỗ lực Một số quan điểm cho lãnh đạo xuất người bị tác động phải làm có lợi cho họ cho tổ chức Định nghĩa lãnh đạo không bao gồm nỗ lực gây ảnh hưởng không thích hợp có hại cho cấp dưới, ví dụ nỗ lực người lãnh đạo nhằm mưu lợi cá nhân mát, hy sinh cấp Các lý thuyết khác tiếp cận theo hướng nghiên cứu toàn nỗ lực gây ảnh hưởng thái độ hành vi cho cấp bối cảnh tổ chức mà không tính đến mục đích lợi ích thực tế Hành động người lãnh đạo thường có nhiều Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo động khác khó xác định mức độ mà hành động coi tư lợi ích kỷ Kết hành động mà người lãnh đạo thực thường bao gồm tổng thể chi phí lợi ích, vài số chủ đích khiến việc suy đoán mục đích Mặc dù có mục đích tốt đẹp nhung số trường hợp hành động người lãnh đạo lại có hại có lợi cho cấp Ngược lại, số hành động ban đầu phục vụ nhu cầu cá nhân người lãnh đạo nhung sau lại mang lại kết tốt đẹp dự kiến cho cấp tổ chức Vì vậy, phạm trù trình lãnh đạo không nên giới hạn mục đích dự kiến e Định nghĩa theo cách tiếp cận với động lãnh đạo Hầu hết định nghĩa lãnh đạo trọng nhiều đến quy trình lý nhận thức, thường nhìn nhận lãnh đạo trình người lãnh đạo gây ảnh hưởng cấp để cấp tin lợi ích tốt họ hợp tác thực mục tiêu chung Mãi năm 1980, nhiều cách hiểu lãnh đạo công nhận tầm quan trọng yếu tố tình cảm làm sở cho ảnh hưởng Nhiều quan điểm lãnh đạo gần trọng đến khía cạnh tình cảm ảnh hưởng khía cạnh lý trí Theo quan điểm này, có khía cạnh tình cảm, dựa giá trị ảnh hưởng lãnh đạo mang lại thành công to lớn nhóm tổ chức Người lãnh đạo truyền nhiệt huyết cho cấp để họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho số nghiệp cao Ví dụ, người lính sẵn sàng hy sinh mạng sống để thực nhiệm vụ quan trọng bảo vệ người đồng chí Tầm quan trọng trình lý trí tình cảm cách thức trình phối hợp với cần làm rõ nghiên cứu thựcc nghiệm việc khái niệm hóa lãnh đạo phải bao gồm hai loại quy trình f Định nghĩa theo chức người lãnh đạo Một nguyên nhân làm cho có nhiều định nghĩa khác lãnh đạo chưa rõ ràng thiếu tách bạch chức lãnh đạo với chức khác người, ví dụ chức quản lý Hiện quan điểm khác nhận thức nêu lên cần thiết việc tách bạch quản lý lãnh đạo Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo Luồng quan điểm thứ (Bennis & Nanus, 1985; Zaleznik, 1977) khẳng định lãnh đạo quản lý khác chất có tính loại trừ nhau, vậy, quản lý lãnh đạo xuất người Định nghĩa người lãnh đạo người quản lý cho hai đối tượng có tố chất khác cá tính khác Người quản lý đề cao tính ổn định, trật tự hiệu người lãnh đạo đề cao tính linh hoạt, sáng tạo thích nghi Người quản lý thường quan tâm làm để làm việc cố gắng huy động người làm việc tốt Người lãnh đạo lại quan tâm đến điều có ý nghĩa với người cố gắng thuyết phục người đồng ý việc quan trọng làm “Người quản lý người làm việc cách người lãnh đạo người làm việc cần làm” (Bennis Nanus năm 1985) Luồng quan điểm thứ hai (Bass năm 1990; Hickman năm 1990; Kotter năm 1988; Mintzberg năm 1973; Rost năm 1991) coi lãnh đạo quản lý hai trình hoàn toàn khác biệt nhiên họ không cho người lãnh đạo người quản lý hai loại người khác Bản thân phạm vi quan điểm có nhiều định nghĩa khác nhau, ví dụ: - Mintzberg (1973) miêu tả quản lý có 10 vai trò (truyền đạt, theo dõi, phát ngôn, kinh doanh, giải rắc rối, phân bổ nguồn lực, đàm phán, liên lạc, tiên phong lãnh đạo), đó, lãnh đạo vai trò quản lý - Kotter (1990) phân biệt khác biệt lãnh đạo quản lý phương diện trình lõi kết dự kiến Quản lý nhằm tạo tính ổn định trật tự cách: Đề mục tiêu hoạt động, thiết lập kế hoạch hành động theo thời gian và phân bổ nguồn lực; tổ chức bố trí nhân sự; theo dõi kết giải vấn đề Trong đó, lãnh đạo lại có xu hướng tạo thay đối tổ chức cách: Xây dựng tầm nhìn dài hạn chiến lược để thực thay đối cần thiết, phổ biến giải thích tầm nhìn thúc đẩy, tạo động lực cho người thực tầm nhìn Quản lý lãnh đạo liên quan đến việc đưa định cần làm gì, xây dựng mạng lưới mối quan hệ để làm việc cố gắng thực công việc Tuy nhiên, hai trình có số yếu tố không tương thích: Vai trò lãnh đạo mạnh mẽ làm rối loạn trật tự giảm tính hiệu quả, vai Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo trò quản lý mạnh lại kìm hãm việc chấp nhận rủi ro sáng tạo Cả hai trình cần cho thành công tổ chức Nếu có lãnh đạo mạnh, tạo chế làm việc có mục đích không rõ nét phương pháp, có quản lý chặt, dễ dẫn đến việc tạo thay đối chưa phù hợp mục đích Điều đặt cần thiết việc kết hợp quản lý lãnh đạo theo hoàn cảnh điều kiện thuận lợi - Rost (1991) định nghĩa quản lý mối quan hệ quyền lực tồn người quản lý nhân viên cấp để sản xuất bán hàng hóa, dịch vụ Lãnh đạo mối quan hệ ảnh hưởng đa chiều người lãnh đạo cấp với mục đích chung thực thay đối thực Người lãnh đạo cấp gây ảnh hưởng lẫn hai bên tương tác cưỡng ép để định thay đối họ muốn thực Người quản lý người lãnh đạo họ có mối quan hệ ảnh hưởng thuộc loại Rost cho lãnh đạo không cần thiết để người quản lý trở nên hiệu sản xuất bán hàng hóa, dịch vụ Tuy nhiên, thẩm quyền sở vững để gây ảnh hưởng cấp mối quan hệ lãnh đạo cần thiết để gây ảnh hưởng người mà vị lãnh đạo thẩm quyền họ (những người lãnh đạo ngang cấp) Trong tổ chức mà việc thay đối tránh khỏi ,phổ biến tổ chức nay, mối quan hệ lãnh đạo với cấp cần thiết Theo đánh giá chung, lý thuyết dựa sở tách bạch lãnh đạo quản lý lạc hậu, gây khó khăn cho mục tiêu sáng tỏ chất lãnh đạo có giá trị áp dụng với trường hợp thực tiễn, tổ chức, doanh nghiệp g Các phương thức tiếp cận khác để định nghĩa lãnh đạo Ngoài phương thức tiếp cận nêu trên, lý thuyết, nghiên cứu tác giả khác có sở riêng để để định nghĩa lãnh đạo dẫn tới xuất hàng loạt khái niệm có liên quan đến lãnh đạo, ví dụ: - Về cách thức trở thành nhà lãnh đạo: Học thuyết lực lãnh đạo Bass (1989 & 1990) có ba đường để trở thành nhà lãnh đạo, 10 Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo hai đường tìm cách giải thích có số người thành công mà thôi: * Thuyết Tính Cách (Trait Theory): Một vài đặc điểm tính cách cá nhân dẫn đến vai trò lãnh đạo cách tự nhiên * Thuyết Sự Kiện Lớn (Great Events Theory): Một kiện quan trọng hay tình khủng hoảng khiến cá nhân phải vượt lên mình, nhờ hình thành nên phẩm chất lãnh đạo khác thường từ người bình thường * Thuyết Lãnh đạo chuyển biến (Transformational Leadership Theory): Mọi người trở thành nhà lãnh đạo, muốn Bất học hỏi kỹ lãnh đạo - Mô hình lý thuyết phong cách lãnh đạo tổ chức: Phong cách độc đoán; phong cách dân chủ; phong cách tự với đặc điểm sau: Phong Đặc điểm Ưu điểm cách Độc • đoán Quan hệ tổ • vấn chiều từ xuống chóng Dựa vào Đối điểm tượng áp Giải Triệt chức thực • Nhược kinh • đề nhanh sáng dụng tiêu Những tạo người có cấp thái thiết Cần độ chống nghiệm, uy tín, quyền lực tổ chức đối; để đưa định thành lập không tự không thảo luận, không • bàn bạc Hiệu chủ tổ chức có nhiều mâu thuẫn không thống Dân chủ • • Thu hút nhiều • Cấp • người tham gia phấn khởi, nỗ định lực làm việc Ủy quyền rộng rãi • Khai Tốn • thời gian • thác đề Có tinh Vấn thần trách hợp tác; 11 Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo • Thông tin hai chiều sáng kiến nhiệm tập thích • Quyết định qua tập người thể sống tập thể Tự • Ít tham gia vào Phát huy cao sáng Phát hoạt động tập thể • kiến Tất tham người thể sinh Những tượng người có hoảng đầu óc cá loạn, vô tổ nhân; gia hoạt động chức • Thành viên tổ chức hướng nội tự thực công việc theo cách tốt mà họ • Giao tiếp: Theo chiều ngang • Quyền định thuộc lãnh đạo - Sự khác biệt quan niệm lãnh đạo chủ yếu nằm cách tiếp cận đối tượng gây ảnh hưởng, mục đích ảnh hưởng, tố chất tạo nên ảnh hưởng kết nỗ lực gây ảnh hưởng Có loại hình lãnh đạo như: Lãnh đạo uy tín (Charismatic Leadership), Lãnh đạo tham gia – chia sẻ (Participative Leadership), Lãnh đạo tình (Situational Leadership), Lãnh đạo hành vi (Transactional Leadership), Lãnh đạo cải cách (Transformational Leadership), … Theo cách tiếp cận theo tính chất quan hệ cấp trên-cấp để hình thành quan hệ lãnh đạo trực tiếp (hay lãnh đạo đạo), phong cách lãnh đạo dựa trao đổi thảo luận, phong cách lãnh đạo ủy quyền giao phó; theo cách thức tiếp cận với cấp gồm Lãnh đạo tích cực lãnh đạo tiêu cực; theo định hướng mục tiêu lãnh đạo gồm Lãnh đạo quan tâm (hướng đến nhân viên) Lãnh đạo cấu trúc (hướng đến nhiệm vụ) Các lý thuyết nghiên cứu lãnh đạo mang đầy đủ yếu tố điển hình khoa học xã hội, hình thành từ đúc kết thực tiễn suy luận theo cách nhìn nhận riêng Trong đó, thân lãnh đạo đối tượng nghiên cứu phức tạp liên quan tới 12 Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo nhiều mặt đời sống, hành vi quan hệ xã hội người Không dễ dàng để đến nhận thức thống lãnh đạo nói chung phong cách, loại hình lãnh đạo nói riêng Mỗi loại hình lãnh đạo có những điểm chung, điểm khác biệt, phạm vi điều kiện áp dụng đặc thù so với loại hình lãnh đạo khác Vận dụng định nghĩa lý thuyết lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam : Để hình thành định nghĩa lý thuyết lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam phải xem xét nhiều yếu tố cấu thành tác động đến khái niệm lãnh đạo bao gồm chủ quan khách quan - Các yếu tố cấu thành trình lãnh đạo (hoàn cảnh, người lãnh đạo, cấp dưới) doanh nghiệp Việt Nam có nhiều điểm khác - Các mô hình lý thuyết định nghĩa lãnh đạo có đặc thù, ưu điểm nhược điểm, phạm vi điều kiện áp dụng khác Một loại hình lãnh đạo, phong cách lãnh đạo hay chi hành vi lãnh đạo phù hợp doanh nghiệp này, không phù hợp với doanh nghiệp khác Ngay doanh nghiệp, có thời điểm kiểu lãnh đạo phát huy tác động tích cực, tình khác không phát huy tác dụng, chí tác động tiêu cực Khi xác định phong cách lãnh đạo doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo có mặt ưu, nhược điểm khác Trong giai đoạn phát triển doanh nghiệp cần thể phong cách lãnh đạo tương ứng cho phù hợp Trong giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp cần người lãnh đạo đoán, dám chịu trách nhiệm, phong cách lãnh đạo độc đoán phù hợp Khi doanh nghiệp bước sang giai đoạn ổn định, cần không khí tự do, dân chủ hơn, phong cách lãnh đạo dân chủ phát huy tính tích cực hoạt động nhân viên Khi doanh nghiệp đạt đến ổn định cao, người nắm rõ vai trò, trách nhiệm phong cách lãnh đạo tự do, dân chủ phát huy hết tính sáng tạo người lao động Trong thực tiễn hoạt động kinh doanh cần phối hợp phong cách lãnh đạo khác Sự nhạy bén người lãnh đạo vận dụng khéo léo nguyên tắc, thái độ, cách ứng xử 13 Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo cho phù hợp với đối tượng hoàn cảnh khác phát huy hiệu lãnh đạo Để vận dụng định nghĩa lý thuyết lãnh đạo, cần xem xét yếu tố ảnh hưởng xuất phát từ đặc thù có liên quan đến lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam ba góc độ đặc điểm hoàn cảnh, người lãnh đạo cấp dưới: - Đặc điểm hoàn cảnh: + Việt Nam có 400.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty nhà nước bao gồm tổng công ty, công ty nhà nước độc lập, đơn vị nghiệp, công ty thành viên Về cấu vốn chủ sở hữu, có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (FDI) Mặc dù bình đẳng với trước Pháp luật lĩnh vực kinh doanh, chịu trách nhiệm khuôn khổ hoạt động chế vận hành doanh nghiệp có có chế lãnh đạo khác thể khác cách thức quản lý doanh nghiệp, tầm nhìn chiến lược, phương pháp triển khai công việc, quan hệ với cấp + Quy mô doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ Một số Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có quy mô tài sản nguồn lực vượt trội so với doanh nghiệp khác nước, nhìn chung có quy mô nhỏ so với quốc tế khu vực + Môi trường hoạt động doanh nghiệp bị đánh giá không ổn định chịu tác động nhiều từ việc thay đổi sách quy định lĩnh vực kinh tế Việt Nam coi ổn định thể chế trị + Quyền lực, thẩm quyền lãnh đạo doanh nghiệp tính chất phức tạp nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp có khác theo loại hình doanh nghiệp Nhìn chung lãnh đạo công ty nhà nước chịu nhiều ràng buộc từ bên doanh nghiệp khu vực tư nhân - Đặc điểm người lãnh đạo cấp doanh nghiệp Việt Nam 14 Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo + Lãnh đạo cấp doanh nghiệp Việt Nam thường đề cao việc tạo dựng mối quan hệ trình làm việc, đề cao việc hỗ trợ, tôn trọng tình cảm nhu cầu, giao tiếp động viên, tin tưởng Phần lớn doanh nghiệp Việt nam, mô hình lãnh đạo định hướng nhân viên trội mô hình lãnh đạo dựa định hướng công việc Trong thực tế người lãnh đạo không tạo quan hệ tốt bị cô lập, mâu thuẫn dẫn đến xung đột, không phát huy vai trò làm việc không hiệu + Mức độ chuyên nghiệp đội ngũ lãnh đạo cấp thấp Quy mô doanh nghiệp vừa nhỏ nên hầu hết lãnh đạo điều hành doanh nghiệp lồng ghép chức quản lý Tại doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, hình thành đội ngũ lãnh đạo định hướng chiến lược, tầm nhìn phát triển doanh nghiệp, đảm đương công việc quản lý Tại doanh nghiệp Việt Nam rõ nét tách bạch lãnh đạo quản lý - Khả lãnh đạo, quản lý: - Khả tập hợp sử dụng thông tin tư vấn quản lý doanh nghiệp Việt Nam nói chung chưa cao, số lãnh đạo doanh nghiệp chưa mạnh dạn chấp nhận quan điểm người khác - Các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam nói chung có hạn chế trình độ khả nắm bắt thông tin thay đổi môi trường thể chế, thị trường, khách hàng để từ đưa sách thích hợp điều chỉnh công nghệ, qui trình sản xuất, mặt hàng, sản phẩm cho phù hợp Đối với nhà quản lý công ty nhà nước ảnh hưởng hệ thống chế quản lý từ Chính phủ, quan quản lý nhà nước doanh nghiệp - Cơ chế tạo động lực nhà quản lý người lao động doanh nghiệp Việt Nam có điểm đặc thù Tiền lương phản ánh phần thu nhập, đặc biệt công ty nhà nước, dẫn đến mức chênh lệch tiền lương thu nhập lớn Trên thực tế, hiệu nhiều công ty nhà nước suất lao động tạo mà lợi ngành, hàng độc quyền mang lại Tiền lương doanh nghiệp khu vực tư nhân không thấp khu vực công ty nhà nước, động lực ổn định thu nhập việc làm cán quản lý người lao động 15 Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cao Vẫn chế hợp đồng không thời hạn cán quản lý chủ chốt (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Việc chấp hành chế độ sách sách phúc lợi xã hội quan tâm - Người lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam chưa có tố chất hành vi lực vượt trội để tạo phong cách lãnh đạo dựa uy tín; trình độ chuyên môn tầm nhìn - Chất lượng, trình độ lao động doanh nghiệp Việt Nam chưa cao, kỹ chuyên môn hạn chế, tính chuyên nghiệp cong việc chưa cao Nếu áp dụng mô hình lãnh đạo theo định hướng công việc, tức tập trung vào việc lập kế hoạch, đặt thời hạn, đôn đốc kiểm tra thường xuyên công việc có hiệu với vị trí công việc mô tả chi tiết, xác, người lao động có kỹ năng, ý thức thái độ tốt, chuyên nghiệp lại chưa đạt hiệu mong muốn - Về đặc điểm tư phương thức làm việc, nói cán người lao động doanh nghiệp chưa có tư logic tư định lượng đại, bị chi phối nhiều tình cảm quan hệ người, kể quan hệ lãnh đạo - cấp Điều tạo điều kiện thuận lợi cho phương thức lãnh đạo tham gia, chia sẻ, nhiên, người lao động doanh nghiệp Việt Nam thường nhiều khả lực, động lực để tham gia vào định lớn doanh nghiệp III BÀI HỌC THỰC TIỄN Có nhiều luận điểm lý thuyết khác đưa định nghĩa lãnh đạo Mỗi lý thuyết có cách nhìn nhận tiếp cận riêng theo góc độ phản ảnh khía cạnh quan tâm, định nghĩa phù hợp xác Mỗi quan điểm định nghĩa riêng áp dụng để nhận biết đặc điểm, chất lãnh đạo áp dụng trường hợp cụ thể Để áp dụng định nghĩa lý thuyết phù hợp với lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh đặc thù cụ thể doanh nghiệp Mặc dù có nhiều định nghĩa khác lãnh đạo, khẳng định lãnh đạo doanh nghiệp tổng thể nỗ lực gây ảnh hưởng thúc đẩy công 16 Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo việc doanh nghiệp sẵn sàng đối phó với thách thức tương lai Hiểu mô hình lý thuyết định nghĩa lãnh đạo giúp nhận thức chất, đặc điểm, lợi hạn chế hành vi, phong cách loại hình lãnh đạo khác Qua điều kiện, hoàn cảnh thời điểm cụ thể vận dụng phong cách lãnh đạo phù hợp, có thích nghi linh hoạt để phát huy hiệu cao doanh nghiệp Tài liệu tham khảo “10 tố chất nhà lãnh đạo thành công” http: www.saga.vn “Bảy bước trở thành lãnh đạo giỏi” http: www saga.vn Các định nghĩa quản lý lãnh đạo http:www.lanhdao.net 4.Chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế Griggs-ĐHQG, “Lãnh đạo tổ chức”, tài liệu giảng dạy lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2/2009 5.Donald Clark, “Khoa học nghệ thuật lãnh đạo công ty”, tài liệu dịch tiếng Việt Bussines World Portal, http://bwportal.com.vn/index.php InvestVietnam & Saga, “Các phong cách lãnh đạo” http: www.saga.vn 7.Các website: http://www.ketnoisunghiep.vn http://tuanvietnam.net/vn http://vneconomy.vn http://www.nguoidaibieu.com.vn http://www.tuoitre.com.vn 17 Phạm Duy Cường GaMBA01.M05 Phát triển khả lãnh đạo 18 Phạm Duy Cường ... lý thuyết lãnh đạo phù hợp với lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, cần phải xem xét toàn diện định nghĩa lý thuyết lãnh đạo vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể doanh nghiệp Việt Nam Hướng tiếp cận định nghĩa. .. lãnh đạo ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp đến mức tạo nhiều cách hiểu khác II ĐÁNH GIÁ ĐỊNH NGHĨA VÀ LÝ THUYẾT VỀ LÃNH ĐẠO PHÙ HỢP VỚI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Để lựa chọn định nghĩa lý. .. dụng định nghĩa lý thuyết lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam : Để hình thành định nghĩa lý thuyết lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam phải xem xét nhiều yếu tố cấu thành tác động đến khái niệm lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Định nghĩa và lý thuyết về lãnh đạo nào là phù hợp nhất với những lãnh đạo doanh nghiệp việt nam ngày nay , Định nghĩa và lý thuyết về lãnh đạo nào là phù hợp nhất với những lãnh đạo doanh nghiệp việt nam ngày nay , Định nghĩa và lý thuyết về lãnh đạo nào là phù hợp nhất với những lãnh đạo doanh nghiệp việt nam ngày nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay