Tổng kết phần văn học

26 5,890 14
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:25

Ngữ văn 10 Ngữ văn 10 TỔNG KẾT PHẦN TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC VĂN HỌC GVCN: PHẠM QUANG DUY GVCN: PHẠM QUANG DUY LỚP 10A5 LỚP 10A5 NỘI DUNG BÀI NỘI DUNG BÀI 1-Các bộ phận chủ yếu của Văn học Việt Nam 2- Bộ phận văn học dân gian a- Đặc trưng cơ bản b- Chọn phân tích vài tác phẩm c- Kể một số truyện, đọc ca dao… 3- Bộ phận văn học viết a-Những nội dung lớn b-Sự ảnh hưởng qua lại c-Sự khác nhau giữa VH trung đại và VH hiện đại 4- Khái quát văn học viết Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 10 a-Văn học trung đại b-Thống kê các tác phẩm tiêu biểu 5- Văn học nước ngoài a-Về sử thi b-Thơ Đường và thơ hai- cư c-Tam quốc diễn nghĩa: - Có 2 bộ phận lớn: VH dân gian và VH viết . - Đặc điểm truyền thống của VHVN: + Tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm. + Tinh thần nhân văn. + Đề cao đạo lí, nhân nghĩa. 1-CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM Theo em VHVN gồm mấy bộ phận lớn? Đặc điểm truyền thống của VHVN là gì? Tượng Mị Châu 2- BỘ PHẬN VĂN HỌC DÂN GIAN b/ Chọn phân tích vài tác phẩm: VD: Truyền thuyết kể về sự kiện, nhân vật lịch sử theo xu hướng lí tưởng hóa → nhằm thể hiện sự ngưỡng mộ tôn vinh của nhân dân đối với những người có công với đất nước. Đó là nhân vật An Dương Vương trong truyền thuyết "An dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy”. Nhân dân tôn vinh ông có công với nước nên trong con mắt họ ông là người bất tử, không chết mà theo Rùa Vàng rẽ nước xuống biển. c/ Kể một số truyện, đọc ca dao… Theo em văn học dân gian có những đặc trưng cơ bản nào? 2- BỘ PHẬN VĂN HỌC DÂN GIAN c/ Kể một số truyện, đọc ca dao… VD: -Truyện Tấm cám -Truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy -Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa: Trèo lên cây khế nửa ngày, Ai làm chua xót lòng này, khế ơi! …Mình ơi có nhớ ta chăng? Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời. -Ca dao hài hước: + Chồng người đi ngược về xuôi Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo. + Lỗ mũi mười tám gánh lông Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho…. Hãy kể một số truyện, hoặc đọc ca dao… 2- BỘ PHẬN VĂN HỌC DÂN GIAN a/ Đặc trưng cơ bản: - Có 12 thể loại: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ, chèo. -Các đặc trưng cơ bản nhất: xem lại SGK-tập 1- trang 17,18. Theo em văn học dân gian có những đặc trưng cơ bản nào? Văn học Việt Nam gồm các bô phận nào? Kể ra? Những nội dung lớn của nó là gì? 3- BỘ PHẬN VĂN HỌC ViẾT VIỆT NAM Gồm VH từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (VH trung đại ) & VH từ đầu thế kỉ XX đến nay ( VH hiện đại ) a-Những nội dung lớn: -Chủ nghĩa yêu nước -Chủ nghĩa nhân đạo -Cảm hứng thế sự Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Bỉnh Khiêm Sự ảnh hưởng qua lại giữa các bộ phận VH VN thế nào? 3- BỘ PHẬN VĂN HỌC ViẾT VIỆT NAM b-Sự ảnh hưởng qua lại: -Nội dung yêu nước vừa phản ánh truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc, vừa chịu sự tác động của tư tưởng “trung quân ái quốc”. -Nội dung nhân đạo trong VH trung đại vẫn là truyền thống nhân đạo của dân tộc, vừa ảnh hưởng tư tưởng tích cực của Nho, Phật,Lão. VD: Nội dung nhân đạo Phật giáo qua bài thơ: Cáo bệnh, bảo mọi người; Lão giáo, Nho giáo qua Vận nước; Nho giáo qua Tỏ lòng, Nhàn,… -Tiếp thu VH nước ngoài về thể loại, thi liệu, cốt truyện, chữ viết ( VH Trung Quốc )VD: Nội dung Truyện Kiều – Nguyễn Du dựa theo tiểu thuyết “Kim Vân Kiều truyện”- Thanh Tâm Tài Nhân 3- BỘ PHẬN VĂN HỌC ViẾT VIỆT NAM c-Sự khác nhau giữa VH trung đại và VH hiện đại: Sự khác nhau giữa VH trung đại và VH hiện đạivề ngôn ngữ và thể loại? VH trung đại VH hiện đại Ngôn ngữ Thể loại So sánh Chữ Hán, Chữ Hán, chữ Nôm chữ Nôm Chữ quốc Chữ quốc ngữ ngữ Hịch, cáo, chiếu, biểu, phú, thơ Đường luật, thơ Nôm đường luật, ngâm khúc, hát nói. Câu đối, thơ Đường luật, thơ mới, tiểu thuyết, kịch nói, phóng sự, truyện ngắn, truyện vừa, . 4- KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIẾT VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 a-Văn học trung đại -Những đặc điểm lớn về nghệ thuật : -Những đặc điểm lớn về nghệ thuật : + Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm + Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm +Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị +Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị +Tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa VH nước +Tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa VH nước ngoài. ngoài. Theo anh Theo anh ( chị ), VH ( chị ), VH trung đại trung đại gồm các gồm các thành thành phần, bộ phần, bộ phận nào? phận nào? Những đặc Những đặc điểm lớn điểm lớn về nội về nội dung và dung và nghệ thuật nghệ thuật của nó thế của nó thế nào? nào? -Thành phần: VH Chữ Hán & chữ Nôm -Thành phần: VH Chữ Hán & chữ Nôm -Bốn giai đoạn: -Bốn giai đoạn: + Thế kỉ X-XIV. + Thế kỉ X-XIV. + Thế kỉ XV-XVII. + Thế kỉ XV-XVII. + Thế kỉ XVIII-nửa đầu XIX. + Thế kỉ XVIII-nửa đầu XIX. +Nửa cuối thế kỉ XIX. +Nửa cuối thế kỉ XIX. -Những đặc điểm lớn về nội dung : -Những đặc điểm lớn về nội dung : +Chủ nghĩa yêu nước +Chủ nghĩa yêu nước +Chủ nghĩa nhân đạo +Chủ nghĩa nhân đạo +Cảm hứng thế sự +Cảm hứng thế sự Bia văn miếu [...]... cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Cáo 4- KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIẾT VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 b-Thống kê các tác phẩm tiêu biểu Stt Tác giả 7 Hoàng Đức Lương 8 Thân Nhân Trung 9 Tác phẩm Tựa “Trích diễm thi tập” Hiền tài là nguyên khí của quốc gia Hưng Ngô Sĩ Đạo Đại Liên Vương TQT Nội dung Nghệ thuật Niềm tự hào trân trọng & ý thức bảo tồn di sản văn học dân tộc Văn xuôi Tôn vinh trân trọng hiền tài của...BIA ĐÁ VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM BẢO TÀNG NGUYỄN DU THI HÀO NGUYỄN DU PHẦN MỘ THI HÀO NGUYỄN DU 4- KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIẾT VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 b-Thống kê các tác phẩm tiêu biểu Stt Tác giả 1 Phạm Ngũ Lão 2 Nguyễn Trãi 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tác phẩm Tỏ... cú, xen lục ngôn Đường luật thất ngôn bát cú 4- KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIẾT VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 b-Thống kê các tác phẩm tiêu biểu Stt Tác giả Tác phẩm Nguyễn Du Độc Tiểu Thanh kí 4 Phú sông 5 Trương Hán Siêu Bạch Đằng Nguyễn Đại cáo 6 Trãi bình Ngô Nội dung Nghệ thuật Cảm xúc suy tư về số phận bất hạnh của người phụ nữ có tài văn chương trong XHPK Lòng yêu nước, niềm tự hào về chiến công... hiền tài của đất nước Kí Cảm phục về tài năng đức độ của anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn Sử kí 4- KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIẾT VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 b-Thống kê các tác phẩm tiêu biểu Stt Tác giả Tác phẩm Nguyễn 10 Dữ Chuyện chức phán sự đền TV Nội dung Ngợi ca nhân cách cương trực của Tử Văn, đề cao lòng yêu chính nghĩa, yêu nước Phê phán chiến tranh Đoàn Chinh phụ PK phi nghĩa; khao khát 11... đồng, tuệ, chinh phục thiên nhiên, khai sáng văn hóa ca ngợi trí thông minh, đạo đức cao cả, lòng quả cảm, -Khắc họa nhân vật qua chinh phục thiên nhiên, hành động chiến thắng cái ác Ra-maya-na (Ấn Độ ) -Chiến đấu vì cái thiện,danh dự và bổn phận, tình yêu tha thiết với cuộc đời -Ngôn ngữ: trang trọng, hình tượng đẹp kì vĩ, tưởng tượng phong phú 5- VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Theo anh ( chị ), nét đặc sắc... Du Kiều trọng vẻ đẹp con người, nhất là phụ nữ Nghệ thuật Tiểu thuyết truyền kì Thơ Nômsong thất lục bát Thơ Nômlục bát LẦU HOÀNG HẠC LÍ BẠCH UY-LÍT-XƠ VÀ PÊ-NÊ-LỐP RA-MA VÀ XI-TA HÔ-ME-RƠ BA-SÔ 5- VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các thiên sử thi VN và nước ngoài ? a-Về sử thi Sử thi Đăm Săn ( VN ) Khác nhau -Khát vọng chinh phục thiên nhiên -Con người hành động Giống... hai-cư -Nội dung: ghi lại cảnh với vài sự vật, ở một thời điểm nhất định, khơi gợi những cảm xúc, suy tư sâu sắc -Nghệ thuật: gợi là chủ yếu; ngôn ngữ chỉ 17 âm tiết trong mấy từ; tứ thơ hàm súc 5- VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI c-Tam quốc diễn nghĩa Hãy nêu nhận xét về lối kể chuyện và khắc họa tính cách nhân vật của tiểu thuyết chương hồi “Tam “ quốc diễn nghĩa” -Đặc điểm chính: gồm120 hồi; kể chuyện lịch sử . Ngữ văn 10 Ngữ văn 10 TỔNG KẾT PHẦN TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC VĂN HỌC GVCN: PHẠM QUANG DUY GVCN: PHẠM QUANG DUY LỚP. hiện đại 4- Khái quát văn học viết Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 10 a -Văn học trung đại b-Thống kê các tác phẩm tiêu biểu 5- Văn học nước ngoài a-Về
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng kết phần văn học, Tổng kết phần văn học, Tổng kết phần văn học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn