Sổ Liên Đội năm học 2016- 2017

57 377 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:34

Sổ liên đội đánh máy năm học 20162017; sổ sách liên đội ghi chép các hoạt động trong năm học của liên đội trong công tác Độ Thiếu Niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường tiểu học và trung học cơ sở.Sổ liên đội năm học 20162017; sổ sách liên đội ghi chép các hoạt động trong năm học của liên đội trong công tác Độ Thiếu Niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường tiểu học và trung học cơ sở.. TIỂU SỬ ANH HÙNG, DANH NHÂN HOẶC LỊCH SỬ ĐỊA DANH LIÊN ĐỘI MANG TÊN NỘI DUNG ĐĂNG KÍ THI ĐUA CẤP LIÊN ĐỘI Năm học 2016- 2017 Căn vào tình hình thực tế địa phương, liên đội đưa đăng ký thi đua công tác đội phong trào thiếu nhi sau: Chủ đề năm học: “Thiếu nhi Việt Nam Vâng lời Bác dạy Làm nghìn việc tốt Mừng Đại hội Đoàn” Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh 100% chi đội hưởng ứng phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Đẩy mạnh phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam” nhằm tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống dân tộc, Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đội TNTP Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm cách mạng Tháng Tám thành công Quốc khánh 2/9, 71 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2017) 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), 76 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2017), 100% đội viên tham gia phong trào “Thiếu nhi thi đua thực tốt điều Bác Hồ dạy” …Tổ chức cho đội viên, thiếu nhi tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” , “Tiết kiệm 100% đội viên tham gia có chất lượng thi tìm hiểu lịch sử, “Hành trình đến địa đỏ”, “Hành trình đến bảo tàng” cho thiếu nhi tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đội TNTP Hồ Chí Minh Đồng loạt triển khai ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” chào mừng Đại hội Đoàn 100% đội viên có ý thức đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt luật giao thông đường Luyện rèn tri thức, vững bước tương lai - 100% đội viên nhi đồng có ý thức “Học đôi với hành” , “Học thực chất – Thi nghiêm túc” - Duy trì phát triển mô hình hoạt động câu lạc học tập; tổ chức cho thiếu nhi tham gia Hội thi “Tin học trẻ”, thi “Chinh phục vũ môn” lần thứ III, năm học 2016-2017 - 100% thiếu niên nhi đồng tham gia giúp đỡ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường học tập em học gặp khó khăn bỏ học thông qua vận động “Giúp bạn tới trường – Hướng tới tương lai” - 100% đội viên thực tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ“ để xây dựng nhà Khăn quàng đỏ Tiếp tục thực phong trào “Tiết kiệm“ để gây quỹ học bổng giúp đỡ thiếu nhi nghèo liên đội Tiếp tục tuyên truyền vận động thiếu nhi tham gia gây quỹ dành cho thiếu nhi nghèo thông qua chương trình mua Lịch Tết Vui khỏe an toàn, học ngàn điều hay - Tiếp tục triển khai, nhân rộng nâng cao chất lượng mô hình giáo dục kỹ có hiệu “Học kỳ quân đội”, “Học từ thiên nhiên”, “Một ngày trải nghiệm”; Hành trình “Lãnh đạo trẻ tương lai” - Đẩy mạnh hoạt động tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thiếu nhi thông qua hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ xanh, thu nhặt, vứt rác nơi quy định, tổ chức hoạt động dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên - Tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, lồng ghép hoạt động, sinh hoạt Đội trường học, tổ chức “Liên hoan đàn hát dân ca”, “Liên hoan trò chơi dân gian”…trong trường học, góp phần giáo dục, gìn giữ, phát huy sắc văn hóa dân tộc Xây dựng Đội vững mạnh, tiến bước lên Đoàn 4.1 Công tác nhi đồng: Sinh hoạt Sao theo chủ điểm hàng tháng Hướng dẫn đội ngũ phụ trách Sao phương pháp, cách thức, kỹ tiến hành hoạt động Sao nhi đồng để em thực tốt nhiệm vụ giao Duy trì tổ chức tốt thi : “Phụ trách Sao giỏi”, “Sao nhi đồng chăm ngoan”, “Em phụ trách sao”… 4.2 Công tác đội viên - Tiếp tục triển khai thực đồng bộ, có hiệu Chương trình rèn luyện đội viên, tổ chức cho đội viên đăng ký, kiểm tra hoàn thành chuyên hiệu Chương trình rèn luyện đội viên gắn với việc tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” - Nâng cao hiệu ý nghĩa giáo dục việc kết nạp đội viên, đổi hình thức kết nạp, tạo cho em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào đội viên, từ tạo không khí thi đua học tập rèn luyện Khuyến khích Liên đội tổ chức lễ kết nạp đội viên khu di tích lịch sử, địa điểm truyền thống cách mạng địa phương để giáo dục em truyền thống, lịch sử quê hương, đất nước Tránh tình trạng kết nạp đội viên cách ạt, qua loa, hình thức Rà soát củng cố việc thực hồ sơ, sổ sách Đội trường học - Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên 4.3 Công tác xây dựng tập thể đội nhà trường Duy trì sinh hoạt Đội, trọng chất lượng nội dung đổi hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi điều kiện học tập Phối hợp Ban giám hiệu nhà trường bố trí đủ thời lượng cho công tác Đội trường học Thúc đẩy hoạt động tự quản Liên đội, Chi đội đội viên Triển khai vận động xây dựng “Chi đội tốt” “Liên đội tốt” , xây dựng tiêu chí cụ thể nội hàm học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt Tổ chức biểu dương, tôn vinh chi đội, liên đội đạt danh hiệu “3 tốt” 4.4 Công tác Chỉ huy Đội - Triển khai Đề án “Nâng cao lực đội ngũ Chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2017” Chú trọng công tác lựa chọn , bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán Chỉ huy Liên đội Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động câu lạc “Chỉ huy Đội” - Tổ chức đợt tập huấn kỹ năng, hoạt động câu lạc “Chỉ huy Đội” Tổ chức đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn chương trình tập huấn, giúp em làm quen với tổ chức hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo, cán Chỉ huy Đội - Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua giải thưởng, hình thức động viên cụ thể, tạo động lực cho em tích cực tham gia công tác Đội phong trào thiếu nhi CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI Năm học 2016 – 2017 Chủ đề năm học: “Thiếu nhi Việt Nam Vâng lời Bác dạy Làm nghìn việc tốt Mừng Đại hội Đoàn” I.Nội dung: TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG – TIẾP BƯỚC CHA ANH: 1.100% Đội viên tham gia đầy đủ hoạt động tuyên truyền nhân ngày lễ lớn dân tộc như: Tham gia thi văn hóa văn nghệ, nghe nói chuyện truyền thống, tìm hiểu Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại 2.100% Đội viên tham gia đầy đủ có chất lượng phong trào “ Uống nước nhớ nguồn ”, “ Đền ơn đáp nghĩa ”, “ Đi tìm địa đỏ ”, “ Áo lụa tặng bà ”, tích cực tham gia công tác “ Trần Quốc Toản” phong trào “ Kế hoạch nhỏ ” góp phần tôn tạo khu di tích lịch sử Kim Đồng 100% Đội viên thực tốt vận động ““Thiếu nhi thi đua thực tốt điều Bác Hồ dạy”” với hình thức: Sổ vàng đội em lời Bác dạy, đăng kí thi đua thực tốt năm điều Bác dạy 4.100% Đội viên thực phong trào “ Nói lời hay - làm việc tốt ”, nhằm hình thành đức tính khiêm tốn, thật thà, lòng dũng cảm, biết chia sẻ khó khăn, giúp bạn vượt khó, quan tâm giúp đỡ bạn chậm tiến, bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhặt rơi trả lại người 100% Đội viên Tham gia diễn đàn “ Thiếu nhi Việt Nam – lời Bác dạy ”, “ Tự hào truyền thống Đội ta ”, “ Yêu sao, yêu Đội ”, “ Em đội viên ”, “ Khăn quàng thắm vai em ”;” “Em yêu biển Đảo Việt Nam”; “Đọc làm theo báo Đội” nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng 6.100% Đội viên tham gia Hội đồng Đội xã, phường hoạt động tập trung nhằm giáo dục truyền thống LUYỆN RÈN TRI THỨC – VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI 100% Đội viên tham gia có hiệu phong trào “Giờ học tốt”, “ Vở chữ đẹp ”, “ Học thực chất thi thực chất ” 100% Đội viên tham gia thực phong trào “ Trường học thân thiện học sinh tích cực ”, chương trình “ Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam ”; ““Giúp bạn tới trường – Hướng tới tương lai” 100% Đội viên tham gia hoạt động câu lạc học tập: “Toán học”, “ Tin học ”, “ Ngoại ngữ ”, “ Nhà sử học nhỏ tuổi ”, “ Nhà khoa học tương lai ” Khuyến khích em tích cực trang bị kiến thức ngoại ngữ tin học, tiếp cận Internet phục vụ nhu cầu học tập, hoạt động “Ngày hội đọc sách” động giúp em thiếu nhi ham thích đọc sách chia sẻ thông tin thu nhận từ sách với bạn bè 5- Tuyên truyền thực tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ“ để xây dựng nhà Khăn quàng đỏ Tiếp tục thực phong trào “Tiết kiệm“ để gây quỹ học bổng giúp đỡ thiếu nhi nghèo liên đội Tiếp tục tuyên truyền vận động thiếu nhi tham gia gây quỹ dành cho thiếu nhi nghèo thông qua chương trình mua Lịch Tết VUI KHỎE AN TOÀN - HỌC NGÀN ĐIỀU HAY 100% Đội viên tham gia mô hình giáo dục kĩ cho thiếu nhi: “ Học từ thiên nhiên ”, “ Lãnh đạo trẻ tương lai ”, “ Học từ dân gian ” “Học kỳ quân đội”, “Học từ thiên nhiên”, “Một ngày trải nghiệm”; Hành trình “Lãnh đạo trẻ tương lai” 100% Đội viên tham gia hoạt động giao lưu kết nghĩa với bạn thiếu nhi vùng sâu, vùng xa Giáo dục kĩ giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích bạo lực học đường 100% Đội viên tham gia tốt hoạt động “ Trường em xanh, sạch, đẹp ”, xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, tham gia tu sửa, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ 100% Đội viên tham gia vận động tình nghĩa: “ Ngôi nhà tình bạn ”, “ Bạn nghèo hiếu học”, “ Tấm áo tặng bạn ” 100% Đội viên tham gia xây dựng câu lạc văn nghệ thể dục thể thao, “ Quyền trẻ em ”, “ Đội phát măng non ” XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH – CÙNG TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN: 100% đội viên chi đội tham gia thực chương trình rèn Dự bị đội viên, thực tốt chương trình “Rèn luyện nhi đồng” 80% đội viên trở lên chứng nhận hoàn thành chuyên hiệu tập chuyên hiệu Chi đội đăng kí trang bị đầy đủ hệ thống sổ sách theo quy định Chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thường xuyên hướng dẫn đội ngũ phụ trách Sao phương pháp, cách thức, kỹ tiến hành hoạt động Sao nhi đồng để em thực tốt nhiệm vụ giao Tham gia tốt thi : “Phụ trách Sao giỏi”, “Sao nhi đồng chăm ngoan”, “Em phụ trách sao”… KHĂN HỒNG TÌNH NGUYỆN, CHẮP CÁNH YÊU THƯƠNG Giáo viên tổng phụ trách tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên – Tổng phụ trách Đội cán phụ trách thiếu nhi Thường xuyên cập nhập nội dung, thông tin qua chương trình tập huấn, trang thông tin điện tử, mạng xã hội… Giúp đội ngũ giáo viên phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu nguyện vọng thiếu nhi thực tiễn công tác Đội phong trào thiếu nhi giai đoạn Xây dựng tổ chức có hiệu hoạt động câu lạc ‘Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc “Phụ trách Đội”, mô hình “Liên đội phụ trách”, “Những người phụ trách tình nguyện” Tổng phụ trách tham gia thi Giáo viên làm tổng phụ trách Giỏi cấp huyện, tỉnh II Các hoạt động trọng tâm năm học Duy trì phát triển mô hình hoạt động câu lạc học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang thiết bị kiến thức ngoại ngữ, tin hoc; định hướng cho em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải chí lành mạnh Tập trung huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường học tập em học gặp khó khăn bỏ học Nâng cao chất lượng công tác đội viên; củng cố hệ thống hồ sơ, sổ sách Đội Rà soát, đạo thực nghiêm túc, thống nghi thức Đội; đổi mới, tăng tính hấp dẫn buổi sinh hoạt liên đội cờ Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán Chỉ huy Đội, Phụ trách Sao Nhi đồng, cán phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi Tổ chức hoạt động Vui Tết Trung thu Đêm hội Trăng rằm 2016 liên đội, tổ chức vào ngày 14/9/2016 (14/8 âm lịch) Tổ chức Ngày hội “ Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn“ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tham gia thi “Chinh phục vũ môn“ toàn quốc lần thứ III Tham gia Hội thi Nghi thức – Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp; Hội thi Phụ trách Sao giỏi cấp liên đội Tham gia“Ngày Hội thiếu nhi Đắk Lắk” Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 Tổ chức “Ngày hội công nhận Chuyên hiệu Rèn luyện Đội viên” 10 Thực tốt hoạt động Đội phong trào Thiếu nhi 11 Chú trọng công tác rèn luyện Nhi đồng 12 Thực tốt “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực tốt điều Bác dạy” , “Nói lời hay, làm việc tốt” ; phong trào “Nghìn việc tốt ; Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” 13 Xây dựng buổi sinh hoạt Nhi đồng có chất lượng 14 Xây dựng phong trào giữ gìn trường lớp xanh – – đẹp 15 Tham gia phong trào văn nghệ , thể dục thể thao Liên đội đề 16 Đại hội Liên đội 17 Tổ chức Vui trung thu - trao quà học sinh nghèo 18 Tổ chức Đêm văn nghệ “ Tiếng hát mái trường” Gây quỹ “ Thắp sáng ước mơ thiếu nhi” 19 Chương trình Vui tết - Trao quà học sinh nghèo “ Xuân yêu thương” tết Đinh Dậu 2017 20 Trao quà học sinh nghèo từ phong trào Hế hoạch nhỏ phong trào nuôi Heo đất III Tổ chức thực hiện: BGH trường Tổng phụ trách TM BCH Liên Đội ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Liên đội TH , ngày 13 tháng 10 năm 2017 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2016 – 2017 Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2017 – Tại phòng Hội đồng trường TH Khai mạc Đại hội liên đội TNTP Hồ Chí Minh tiểu học Thành phần đại biểu gồm: Đại biểu mời: Đại biểu thứ có: 30/ tổng số Vắng mặt : Nội dung Đại hội: Bạn: H Sam Êban điều khiển thực nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp hiệu Đội, phút sinh hoạt truyền thống sinh hoạt văn nghệ chào mừng (nếu có) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch, đoàn thư kí Đoàn Chủ tịch Đại hội có: 1/ Bạn Trương Tiên Nga 2/ Bạn H Sam Êban 3/ Bạn: Phan Thanh Tùng Thư ký Đại hội có: 1/ Bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh Bạn H Sam Êban thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội Bạn Trương Tiên Nga thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016 phương hướng năm học 20162017(có văn kèm theo) Thảo luận, góp ý biểu tiêu phương hướng công tác Đội phong trào thiếu nhi Bạn Sam điều hành biểu tiêu phấn đấu hình thức giơ tay Chỉ tiêu hạnh kiểm Thực đầy đủ: 100% - Thực chưa đầy đủ: Chỉ tiêu hoạt động khác: Rèn luyện chuyên hiệu đội: 100% Kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất: 100% Đăng ký đôi bạn tiến : 80 đôi Tham gia phong trào phường,thành phố tổ chức 100% Đăng ký danh hiệu thi đua Liên đội: Vững Mạnh Phát biểu ý kiến đại biểu: Cô Thân Thị Nhung đại diện BGH nhà trường: “Cô mong em rèn luyện tôt, phấn đấu hoàn thành chi tiêu phương hương năm học 2016 – 2017, đưa Liên đội TH ngày tiến bộ” Bạn Phan Thanh Tùng điều hành bầu BCH Liên đội - Thông qua dự kiến số lượng, cấu tiêu chuẩn BCH Liên đội năm học mới; - Tiến hành giới thiệu, ứng cử đề cử danh sách bầu cử, thông qua danh sách bầu cử (biểu hình thức giơ tay) - Ban kiểm phiếu làm việc; thông qua thể lệ bầu cử , kiểm phiếu công bố danh sách bạn trúng cử vào BCH Liên đội năm học 2016-2017 (có biên bầu cử kèm theo) Bầu Ban huy liên đội: Danh sách đề cử Lê Thị Mỹ Tâm 5a1 Trương Tiên Nga 4a1 Phạm Ngọc Bích 5a1 H Suchin Ayun 5A3 H Hậu Êban K Phương Quỳnh Kpơr H Sam Êban Phan Thanh Tùng Nguyễn Đăng Quang 5a4 4a1 5a1 5a2 5a1 Danh sách trúng cử Ban huy liên đội năm học 2016 - 2017 H Sam Êban 5a1 Liên đội trưởng Trương Tiên Nga 4a1 Liên đội phó Lê Thị Mỹ Tâm 5a1 Ủy viên H Hậu Êban 5A4 Ủy viên H Suchin Ayun 5A3 Ủy viên Phan Thanh Tùng 5a2 Ủy viên - Mời BCH liên đội mắt liên đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ - Mời BCH liên đội năm học 2015-2016 lên nhận quà lưu niệm Mời bạn Bạn Trương Tiên Nga lên thông qua Nghị Đại hội Lễ chào cờ Bế mạc Đại hội: Chào cờ Biên kết thúc vào lúc 16 30 phút ngày TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI (Kí tên) TM ĐOÀN CHỦ TỊCH (Kí tên) THƯ KÝ ĐẠI HỘI (Kí tên) KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG NĂM 2016 Chủ điểm: Thực vận động “Kỷ Cương, Tình thương, trách nhiệm” 1.Nội dung công tác trọng tâm : Ổn định nề nếp Tiến hành lao động, dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp Tập duyệt lễ khai giảng, học tập nội quy nhà trường Thành lập đưa vào hoạt động đội: Cờ đỏ, chi đội mẫu Thực tốt ATGT, phòng tránh tai nạn thương tích Tổ chức vui Trung thu tại Liên đội: Thi kết mâm ngũ “Đêm hội trăng rằm” Hưởng ứng ký cam kết thực hiện ATGT và ký cam kết thực hiện “Nói không tiêu cực thi cử và bệnh thành tích giáo dục” Kế hoạch tổ chức thực Tuần 1: -Ổn định nề nếp tổ chức, học nội quy, nhiệm vụ người học sinh nhà trường -Tập duyệt văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới - Thành lập đội cờ đỏ theo dõi hoạt động từ đầu năm - Phối hợp với thầy cô phụ trách (đoàn viên chi đoàn) trang trí buổi lễ khai giảng năm học Tuần - Tiếp tục củng cố, ổn định nề nếp - Ôn lại TD buổi sáng, TD giờ, tập luyện múa hát dân vũ - Phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện –học sinh tích cực” Tuần 3: - Thành lập nhi đồng ở khối lớp 1, phân công phụ trách - Toàn Liên đội hưởng ứng ký cam kết thực hiện ATGT và ký cam kết thực hiện “ Nói không với tiêu cực thi cử và bệnh thành tích giáo dục” - Triển khai cho toàn Liên đội đăng ký mua loại sổ sách sổ tay nhi đồng, sổ tay đội viên, tập chuyên hiệu - Tổ chức vui trung thu chương trình “Đêm hội trăng rằm” THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN TS ĐV Chuyên hiệu Số ĐVRL Đc cấp giấy CN Chuyên hiệu Đc cấp Số giấy ĐVRL CN Chuyên hiệu Số ĐVRL Đc cấp giấy CN Chuyên hiệu Số ĐVRL Đc cấp giấy CN Chuyên hiệu Số ĐVRL Chuyên hiệu Đc cấp Số Đc cấp giấy CN ĐVRL giấy CN Nhận xét chung Tổng phụ trách T/M BCH Liên đội XÂY DỰNG TỦ SÁCH NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI Sách nghiệp Sách giáo dục Sách, báo khác Sổ đội vụ kĩ truyền thống Sổ chiđội, sổ Sổ tay đội nhi đồng viên, sổ tay nhi đồng Ghi Nhận xét chung Tổng phụ trách T/M BCH Liên đội TỔNG HỢP THI ĐUA TRONG NĂM HỌC (TỐT – KHÁ – TRUNG BÌNH – YẾU) Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Xếp loại thi đua Học kỳ I Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Cả năm BÁO CÁO TỔNG HỢP THU – CHI QUỸ ĐỘI Thời gian Diễn giải nội dung Số tiền Thu Chi Tồn quỹ Ghi chú Tổng cộng Tổng số tiền thu năm: bằng chữ: Tổng số tiền chi năm: bằng chữ: Tổng số tiền còn tồn quỹ năm: .bằng chữ: BGH nhà trường Tổng phụ trách T/M BCH Liên đội NHỮNG MÔ HINH TIÊU BIỂU TRONG NĂM (Nêu rõ tên mô hình, cấp tổ chức, nội dung hoạt động, số lượng đội viên nhi đồng tham gia, hiệu quả) THÀNH TÍCH CỦA LIÊN ĐỘI (Nêu rõ thành tích tiêu biểu phong trào học tập, hoạt động nghành giáo dụcĐào tạo Hội đồng đội cấp tổ chức) ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI ……, ngày … /… / 2011 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG NĂM HỌC ……………… Hôm nay, ngày … tháng … năm 2013 Tại ……………………… …………, Liên đội Trường ………………………… tổ chức Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2012 -2013 Thành phần đại biểu gồm: * Đại biểu mời: * Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ:………………………… Bạn (Vắng mặt: 0, có lí do: 0, lí do: 0) Nội dung chương trình đại hội: Bạn: ……………………… điều khiển thức Nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát Quốc ca, hát Đội ca, hô đấp hiệu Đội, văn nghệ chào mừng * Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu BCH Liên đội lên điều hành Đại hội * Đoàn chủ tịch đại hội gồm có: * Thư kí đại hội: - 52 - - Bạn ………………… thay mặt đoàn chủ tịch điều hành đại hội (BCH) trình bày tóm tắt báo cáo kết sau: (có văn kèm theo) - Bạn ………………………… đọc định tuyên dương khen thưởng tập thể Đội Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu (có văn kèm theo) * Phát biểu - 53 - đại biểu: Bạn: …………………………… điều hành bầu đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp - Thông qua định phân bổ số lượng, tiêu chuẩn cấu đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp - Tiến hành giới thiệu, ứng cử, đề cử danh sách bầu cử, thông qua danh sách bầu cử (biểu hình thức giơ tay) - Bầu ban kiểm phiếu có danh sách kèm theo (bằng hình thức giơ tay) - Ban kiểm phiếu làm việc: Thông qua thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bầu cử, kiểm phiếu công bố danh sách đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp (có biên bầu cử kèm theo) Danh sách sau: * Thông qua tâm thư Đại hội Chào cờ bế mạc Đại hội kết thúc tốt đẹp vào lúc ngày BGH nhà trường Tổng phụ trách Đội - 54 - Đoàn chủ tịch Thư kí - 55 - ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HĐĐ XÃ ……………… , Số: …… –QĐ/HĐĐ ……………, ngày Tháng Năm 20 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ ******** HỘI ĐỒNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG Căn vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành - Căn vào nhiệm vụ quyền hạn giao - Xét đề nghị Liên đội TNTP Hồ Chí Minh Trường QUYẾT ĐỊNH Điều1: Công nhận đội viên sau thuộc Liên đội TNTP Hồ Chí Minh Trường THCS Ân Hữu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ năm học: 2012 – 2013 (Có danh sách kèm theo) Điều 2: Các đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp giấy chứng nhận ghi sổ khen thưởng Liên đội Điều 3: Ban huy Liên đội, Tổng phụ trách Đội đội viên có tên danh sách định thi hành TMBAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN BÍ THƯ Nơi nhận: - ………………………… - ………………………… - ………………………… - 56 - CÔNG TÁC KHÁC - 57 - ... chức cho thiếu nhi tham gia Hội thi “Tin học trẻ”, thi “Chinh phục vũ mơn” lần thứ III, năm học 2016-2017 - 100% thiếu niên nhi đồng tham gia giúp đỡ em có hồn cảnh khó khăn đến trường học tập... việc; thơng qua thể lệ bầu cử , kiểm phiếu cơng bố danh sách bạn trúng cử vào BCH Liên đội năm học 2016-2017 (có biên bầu cử kèm theo) Bầu Ban huy liên đội: Danh sách đề cử Lê Thị Mỹ Tâm 5a1 Trương... phê duyệt - Lựa chọn nhân để chuẩn bị Đại hội liên đội, bầu chọn tín nhiệm BCH Liên đội năm học 2016-2017 Nhận xét đánh giá: a Những kết đạt được: - Ổn định nề nếp học sinh tồn trường, thành lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ Liên Đội năm học 2016- 2017, Sổ Liên Đội năm học 2016- 2017, Sổ Liên Đội năm học 2016- 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay