Wolframalpha các bước giải toán đơn giản mà hiệu quả

7 168 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:28

Wolframalpha: Giải toán theo bước: Nhanh hiệu Giải phương trình bậc Khi bạn muốn tìm nghiệm phương trình, ví dụ, không muốn thấy kết máy tính cầm tay, bạn muốn thấy nhũng bước tính toán đơn giản vào trang wolframalpha nhập Solve 3×2+x-7=4x sau nhấn Enter chọn “Show steps“ wolframalpha xem số phía sau biến số mũ, x2 tương tự Như bạn thấy, wolframalpha giải phương trình bậc theo bước, phương pháp sử dụng nhóm bình phương khai Tất nhiên giải theo phương pháp khác wolframalpha chọn cách Cuối giải có đồ thị minh họa dành cho bạn Chia đa thức cho đa thức Nếu bạn muốn tìm kết phép chia đa thức cho đa thức bạn việc nhập vào khung tìm kiếm (x5-14×4+3×2-2x+17)/(2×2-x+1) Tìm giới hạn hàm số đặc biệt Nếu bạn muốn tìm giới hạn , bạn gõ vào khung tìm kiếm lim of x^x as x->0 4, Tính đạo hàm hàm phân thức (và hàm khác) Bạn muốn tính đạo hàm hàm số , gõ vào derivative (3×2+1)/(6×3+4) Tìm nguyên hàm Bạn muốn tìm nguyên hàm , gõ integrate e^2 xcos(3x) bạn muốn tìm nguyên hàm gõ integrate x Sqrt[1-Sqrt[x]]
- Xem thêm -

Xem thêm: Wolframalpha các bước giải toán đơn giản mà hiệu quả, Wolframalpha các bước giải toán đơn giản mà hiệu quả, Wolframalpha các bước giải toán đơn giản mà hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay