Quan li nha nuoc ve kinh te

24 171 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 10:29

MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I:VẬN DỤNG QUY LUẬT CUNG CẦU – GIÁ CẢ TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN I CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN KHÁI NIỆM CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU .3 CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN II CUNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN 1.KHÁI NIỆM CUNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG CHƯƠNG II:PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017-2020 10 I NGUỒN CUNG CỦA CÔNG TY VOSCO 10 II TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN( CẦU CỦA CÔNG TY VOSCO) 12 III TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VOSCO .14 IV PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 16 CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP TĂNG THỊ PHẦN CỦA CÔNG TY 21 TRONG ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM 21 KẾT LUẬN 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 LỜI MỞ ĐẦU Vận tải biển ngành quan trọng thời đại Một quốc gia có vận tải biển phát triển quốc gia chiếm nhiều ưu Không tạo chủ động quan hệ kinh tế đối ngoại, vận tải biển cũn làm tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải Bên cạnh đó, vận tải biển đẩy mạnh trình xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển… Đặc biệt nước ta, với 3200 km đường bờ biển kéo dài nhiều vịnh vũng thuận lợi nên vận tải biển giữ vai trò then chốt mạng lưới vận tải quốc gia Cùng với phát triển vũ bão của kinh tế giới, đời sống người dân ngày nâng cao kéo theo gia tăng nhu cầu vận chuyển hàng hoá lại Trước tình hình đòi hỏi ngành vận tải phải không ngừng đổi mới, phát triển hoàn thiện mặt: qui mô, tổ chức, số lượng, chủng loại phương tiện, suất, hiệu hoạt động để đáp ứng ngày tốt nhu cầu thị trường Trong xu đó, Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) nhanh chúng nắm bắt hội, đổi cấu tổ chức hoạt động, nhờ đó phát triển ngày lớn mạnh, có đóng góp không nhỏ cho ngành vận tải biển nói riêng kinh tế quốc dân nói chung Chính em xin nghiên cứu đề tài tiểu luận: “ Vận dụng lý thuyết quy luật cung – cầu để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất Công ty vận tải biển VOSCO 2011 - 2016 định hướng 2017 - 2020 “ CHƯƠNG I:VẬN DỤNG QUY LUẬT CUNG CẦU – GIÁ CẢ TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN I CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN KHÁI NIỆM CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU Cầu nhu cầu xã hội hàng hóa thị trường với mức giá định, giới hạn khả toán dân cư Hoặc, cầu lượng hàng hóa mà người mua muốn mua mức giá định Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu : - Thay đổi giá - Thu nhập người có nhu cầu - Thay đổi giá hàng hóa liên quan - Thay đổi kỳ vọng người tiêu dùng - Thay đổi số lượng người tiêu dùng - Thay đổi thị hiếu CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN Đối với ngành vận tải biển, xem cầu người thuê vận chuyển (chủ hàng) cầu nhu cầu người thuê vận chuyển (chủ hàng) điều kiện giới hạn khả toán chủ hàng tức thường yêu cầu chủ tàu cung cấp tàu đảm bảo tính kỹ thuật – khai thác với tính an toàn cao, phù hợp loại hình vận chuyển, đặc biệt, giá cước vận tải nằm khả toán chủ hàng (mức chấp nhận ) Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu ngành vận tải tức nhu cầu người thuê vận chuyển: - Giá cước vận tải biển: Nếu giá cước vận tải biển cao người thuê vận chuyển giảm giá cước vận tải biển thấp người thuê vận chuyển tăng lên - Giá hàng hóa liên quan đến giá cước vận tải biển: giá xăng dầu, giá thuê kho bãi, giá lưu kho lưu bãi .đều ảnh hưởng đến giá cước vận tải biển ảnh hưởng đến nhu cầu vận chuyển chủ tà VD như: Nếu giá xăng dầu tăng dẫn đến giá cước vận chuyển tăng khiến cho người thuê vận chuyển giảm - Kỳ vọng người tiêu dùng: Nếu người chủ hàng thấy kinh tế phát triển khiến cho nhu cầu hàng hóa tăng lên nhiều đòi hỏi vận chuyển nhiều Vì người chủ hảng có nhu cầu vận chuyển nhiều tức cầu vận chuyển tăng - Số lượng người tiêu dùng: Số lượng người tiêu dùng tức quy mô thị trường vận tải biển Hiện xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế chủ hàng ko nướcnước nên chủ hàng ngày mở rộng tức chủ hàng ngày tăng - Giá tình trạng hàng hóa khác đặc biệt hàng hóa thay cho mặt hàng xem xét tức với yếu tố cầu chủ hàng cạnh tranh nội chủ hàng với việc thuê người vận chuyển người vận chuyển có thay đổi phương thức vận tải khác với mức cước khác II CUNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN KHÁI NIỆM CUNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG Cung lượng hàng hóa có thị trường đưa đến thị trường mức giá định cung lượng mặt hàng mà người bán muốn bán mức giá định Các yếu tố ảnh hưởng đến cung: - Thay đổi giá - Thay đổi giá yếu tố đầu vào - Thay đổi công nghệ sản xuất - Thay đổi số lượng nhà sản xuất - Thay đổi kỳ vọng nhà sản xuất CUNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN Đối với vận tải biển xem yếu tố cung người vận chuyển (đội tàu biển), khả cung cấp cho thị trường lượng tàu biển lớn, đa năng, đảm bảo điều kiện kỹ thuật an toàn hàng hải đáp ứng nhu cầu người thuê vận chuyển, theo giá cước vận tải mức nhận định - Giá hàng hóa: Nếu giá hàng hóa cao người sản xuất cung cấp cho thị trường khối lượng hàng hóa nhiều Cụ thể, người vận chuyển, giá cước vận tải cao, người vận chuyển cung cấp cho thị trường vận tải biển lượng tàu biển lớn ngược lại - Chi phí sản xuất, nhân tố lớn ảnh hưởng đến cung Tiến KHKT làm giá yếu tố chi phí sản xuất giảm, làm tăng cung Đối với người vận chuyển, chi phí khai thác tàu yếu tố lớn cấu thành giá cước vận tải biển Nó bao gồm, chi phí khấu hao tàu, chi phí nguyên liệu, phí hoa tiêu, phí luồng lạch, phí bảo đảm hàng hải Tuy nhiên, tiến khoa học – kĩ thuật áp dụng đóng hàng tàu biển, nên tàu thuộc hệ có tính ưu việt nên góp phần giảm chi phí khai thác tàu, làm tăng khả cung - Giá tình trạng hàng hóa khác, ảnh hưởng đến cung.Trong vận tải biển cạnh tranh công ty vận tải biển công ty vận tải biển Việt Nam với hãng tàu nước giá cước vận tải biển III SỰ CÂN BẰNG GIỮA CUNG VÀ CẦU - Giá cân bằng: Giá thị trường xảy mức giá P mà lực lượng hoạt động thị trường cân nhau, nghĩa khối lượng hàng hóa Q mà người mua muốn mua khối lượng hàng hóa người bán muốn bán Trong vận tải biển, xét mối quan hệ người thuê vận chuyển (chủ hàng) yếu tố cầu, người vận chuyển (chủ tàu) yếu tố cung Ngoài yếu tố khác, điểm gặp giá cước vận tải biển hợp lí(P 0), lượng cung tàu biển phải đủ lực để vận chuyển khối lượng hàng hóa XNK chủ hàng (mà thuê tàu biển nước vận chuyển hàng hóa XNK qua cảng biển Việt Nam) Trong thực tế giá cước vận tải biển phụ thuộc nhiều vào tình trạng kinh tế, mật độ hoạt động đội tàu (cung) nguồn hàng (cầu), chi phí nhiên liệu TÌNH TRẠNG CUNG VÀ CẦU CỦA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Thị trường vận tải biển cạnh tranh gây gắt, doanh nghiệp vận tải nước có phần yếu so với doanh nghiệp vận tải nước Các công ty vận tải biển Việt Nam với thương hiệu lớn ngành vận chuyển Vosco, Vinaship, Falcon Hầu hết công ty vận chuyển lại có qui mô nhỏ không đáp ứng nhu cầu Đội tàu biển Việt Nam có 1,755 chiếc, với tổng trọng tải lên đến gần triệu DWT Nếu so sánh túy số lượng tàu, Việt Nam sánh vai với nhiều cường quốc có bề dày phát triển phương tiện vận tải biển Vấn đề chỗ, việc phát triển đội tàu “ồ ạt”, không phù hợp nhu cầu vận chuyển hàng xuất nhập Vì số lượng tàu tỉ lệ nghịch với thị phần vận tải biển Số lượng tàu khổng lồ, với tổng trọng tải gần triệu DWT thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập đội tàu Việt Nam chiếm khoảng 10 - 15%, thị phần vận tải hàng khô tổng hợp chiếm 12%, hàng container chiếm 8%, hàng lỏng chiếm 8% Đội tàu Việt Nam chủ yếu vận tải hàng xuất nhập nước châu Á số nước Đông Âu; việc vận chuyển hàng thị trường lớn châu Mỹ chủ yếu hãng tàu nước đảm nhận (85% thị phần) Đội tàu container Việt Nam vận tải nội địa, tuyến quốc tế gần gom hàng cho hãng tàu mẹ Nhiều DN đội tàu Việt Nam cho tập quán mua CIF, bán FOB (mua cảng đến bán cảng đi) DN Việt tồn lâu, DN nước ta phó mặc chuyện giao nhận vận chuyển cho phía DN nước Do đó, DN nước thường có ưu đàm phán hợp đồng thường giành quyền vận tải đương nhiên họ thuê tàu nước Tuy nhiên nguyên nhân sâu xa lực đội tàu chưa đáp ứng nhu cầu Trong giới ngày tập trung vào việc phát triển tàu lớn với sức chứa lớn tàu chuyên dụng, doanh nghiệp Việt Nam có phần lớn tàu chở hàng có trọng tải nhỏ, chủ yếu 20,000 Xu hướng vận chuyển giới ngày container, đội tàu container Việt Nam chiếm khoảng 5% số lượng tàu lại tàu chở hàng rời Chỉ có khoảng 500 tàu chạy tuyến quốc tế mà phải cập cảng trung chuyển quốc tế, số lại chạy ven biển nội địa Trong vài năm gần đây, khủng hoảng kinh tế nước giới nên sản lượng hàng hóa vận chuyển đường biển tăng trưởng thấp, chí sụt giảm vào năm 2009 2012 11 tháng đầu năm 2013, sản lượng hàng hóa vận chuyển đường biển có cải thiện đáng kể, đạt 53.4 triệu tăng 31.8% so với kỳ năm 2012 Chỉ số BDI (Baltic Dry Index) số phản ánh mức cước vận chuyển trung bình theo trọng số thị trường hàng rời khô than, quặng sắt ngũ cốc Chỉ số tăng hay giảm, đồng nghĩa với việc giá cước vận chuyểntrung bình quốc tế biến động tăng giảm theo Thị trường vận tải biển giới đạt điểm cực thịnh vào năm 2008 với tăng trưởng nhanh chóng giá cước tất thị trường, đặc biệt thị trường vận tải hàng khô Chỉ số BDI thiết lập mốc 11,793 điểm vào tháng 5/2008.Nhưng bị tác động từ khủng hoảng tài toàn cầu, đặc biệt khu vực quốc gia có tác động nhạy cảm đến thị trường vận tải Mỹ, EU khối nước BRIC (Brasil, Nga, Ấn Độ Trung Quốc), thị trường vận tải biển giới có biến động lớn, giá cước tụt không phanh, đến quý II/2009 1/10 so với mức cao năm 2008 Ngày 3/2/2012, số BDI ghi nhận mức thấp kỷ lục vòng 25 năm qua 647 điểm.Đầu năm 2013, số BDI đạt xấp xỉ 700 điểm Thế nhưng, kể từ tháng năm nay, số có đà tăng ấn tượng, sô BDI vào ngày 05/12/2013 đạt mức 2,145 điểm tăng gấp lần so với đầu năm Diễn biến khích lệ tăng giá mạnh mẽ cổ phiếu ngành vận tải biển niêm yết thời gian gần Mặc dù số giá BDI tăng mạnh giá vận tải đường biển nước không tăng nhiều số giá cước vận chuyển đường biển tháng đầu năm 2013 tăng 1.97% so với kỳ năm 2012 Nguyên nhân cước vận tải tăng tập trung vào phân khúc tàu có trọng tải lớn, từ 60,000-70,00 DWT tới gần 200,000 DWT Trong đó, tàu Việt Nam chủ yếu có tải trọng từ 20,000 đến 50,000 DWT CHƯƠNG II:PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017-2020 I NGUỒN CUNG CỦA CÔNG TY VOSCO Tình hình đội tàu VOSCO năm 2015: + Nhóm tàu hàng khô: Hiện có 15 tàu trải dài từ gam tàu 6200 dwt đến 56500dwt Theo đạo Bộ Giao thông vận tải, giai đoạn 20112015, doanh nghiệp vận tải biển không thực dự án mua tàu nước mà tập trung tổ chức khai thác an toàn, hiệu đội tàu có tàu đóng nước theo chương trình đóng tàu phê duyệt, với kết kinh doan khó khăn nên công ty không đầu tư mua thêm tàu mà hoàn thành việc đóng tàu Vosco Sunrise năm 2013 Trong năm vừa qua, Công ty tiến hành bán số tàu giả, chi phí sửa chữa lớn để thu hồi giá trị lại, cải thiện dòng tiền kết kinh doanh nên tổng số trọng tải giảm đáng kể.Hiện nay, Công ty 02 tàu tuổi cao, khai thác không hiệu tàu Tiên Yên, trọng tài 7060 dwt, đóng năm 1989 tàu Vĩnh Phước, trọng tải 12300dwt, đóng năm 1988 giá tàu thấp nên chưa lý Công ty cân nhắc việc lý sửa chữa tiết kiệm để vận chuyển nội địa, chờ hội tốt để lý, cải thiện kết kinh doanh Công ty dự kiến đầu tư thuê định hạn/tàu trần tàu khô theo gam tàu phù hợp ký kết dự án vận chuyển hàng hóa lớn thời gian dài +Nhóm tàu dầu sản phẩm: gồm tàu Đại Nam (đóng năm 2000, trọng tải 47102 dwt) tàu Đại Minh( đóng năm 2004, trọng tải 47148 dwt) dù có năm 2015 kinh doanh hiệu sang năm 2016 gặp nhiều khó khăn thị trường dầu giới sụt giảm mạnh Bên cạnh đó, lượng tàu dầu cỡ MR bàn giao nhiều năm 2015 5.2 triệu dwt dự kiến năm 2016 4.5 triệu dwt Điều đánh giá tác động trực tiếp đến 02 tàu hệ cũ Công ty khai thác Việc bổ sung, thay nhóm tàu cần thiết nhiên đầu tư mua thêm tàu không khả thi vốn đầu tư lớn Biện pháp trước mắt để phát triển đội tàu dầu tích cực tìm kiềm đối tác để thuê mua thuê tàu trần tứ 1-2 tàu thời gian tới sở dự án có hiệu +Nhóm tàu Container: gồm tàu Fortune Freighter( đóng năm 1997, sức chở 561 teus) Fortune Navigator( đóng năm 1998, sức chở 560 teus) Hiện tàu khai thác tương đối hiệu tuyến HP-TPHCM-HP Tuy nhiên tuyến bj chia sẻ nhiều chủ tàu với số tàu khai thác 30 Thực tế Chủ tàu tham gia sau có suất đầu tư rẻ, tàu có sức chở lớn nên thường xuyên chào giá cước thấp VOSCO Để trì tuyến tận dụng tối số vỏ cont (2400 teus), VOSCO phải đầu tư trẻ hóa nhóm tàu này.Với thực tế giá tàu container thấp với khả thu xếp vốn đối ứng, vốn vay cho dự án đầu tư 01 tàu container 1000 teus khả thi Do công ty cân nhắc việc đầu tư bổ sung tàu container phù hợp khả tài vào thời điểm thích hợp thuê tàu định hạn, thuê tàu trần tính toán có hiệu - Về nguồn vốn Công ty Vosco: Giai đoạn khó khăn thị trường vận tải vừa qua gây áp lực lớn đến việc cân đối nguồn vốn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nhằm trì hoạt động liên tục, công tác quản trị dòng tiền Công ty đặc biệt quan tâm Ngoài biện pháp nhượng bán, lý tài sản để chuyển dịch tài sản dài hạn ngắn hạn, tiếp tục trì hạn mức vay vốn lưu động để bổ sung nguồn vốn ngắn hạn thiếu hụt, theo đạo Tổng công ty, Công ty trọng thực việc tái cấu tài triệt để khoản vay dài hạn tất tổ chức tín dụng nhằm giảm áp lực dòng tiền Kết đạt : Công ty cấu nợ( giãn nợ gốc, kéo dài thời gian vay thêm từ năm đến 3.75 năm tùy theo dự án, không điều chỉnh tăng lãi suất) với Ngân hàng thương mại với nghĩa vụ trả nợ gốc năm 2013 giảm 206 tỷ đồng, năm 2014 giảm 346 tỷ đồng, năm 2015 giảm 325 tỷ đồng năm 2016 giảm 225 tỷ đồng so với nghĩa vụ trả nợ ban đầu Điều góp phần quan trọng việc đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm chi phí lãi vay Sau cấu, dòng tiền Công ty giảm áp lực Công ty thực theo nghĩa vụ với Ngân hàng Đồng thời với việc cấu nợ ngân hàng thương mại, công ty tiến hành đàm phán tái cấu nợ với ngân hàng phát triển Việt Nam(VDB) cho dự án đóng tàu Lan Hạ, tàu Lucky Star, tàu Blue Star dự án mua, hoàn thiện tàu Vosco Sunrise(nằm chương trình 20 tàu dở dang chuyển giao từ Vinashin sang Vinalines) đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam II TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN( CẦU CỦA CÔNG TY VOSCO) Khởi đầu năm 2010, số BDI mức 771 điểm đến năm 2011 số lập đáy lịch sử mức 509 điểm Năm 2012 đặc biệt năm 2013 có phục hồi tăng trưởng trở lại thị trường số BDI đạt 1222 điểm Tuy nhiên sang 2015, diễn biến thị trường hoàn toàn trái ngược so với thông lệ dự đoán giới chuyên môn Trong điều kiện bất ổn thị trường , Công ty có đạo kịp thời, hợp lý hoạt động khai thác hoạt động đội tàu hàng khô Việc khai thác tuyến xa ĐNA – Tây Phi, Nam Mỹ - ĐNA nhóm tàu Handysize cân đối đánh giá cách kỹ lưỡng Việc mở rộng thị trường nội địa, hạn chế điều tàu đến khu vực nguy chậm trễ cao, kết hợp hài hòa hình thức khai thác tàu yếu tố góp phần nâng cao hiệu khai thác tàu Thị trường vận tải dầu sản phẩm năm 2015 diễn biến bất thường với biên độ tăng giảm lớn Thị trường trầm lắng gần 2/3 thời gian quý I so dư âm nhiều kì nghỉ Lễ/Tết kéo dài khởi sắc thực ấn tượng tháng Sang tháng thị trường hạ nhiệt dần sau lại cải thiện nhẹ tháng Điểm bật tháng đầu năm 2015 mức cước bình quân tăng lên đến 26% so với kỳ năm 2014 Thị trường quý tiếp tục diễn biến tích cực Một nguyên nhân chủ yếu giá dầu sản phẩm giảm mạnh từ suy giảm đột ngột giá dầu thô từ cuối tháng đến cuối tháng nên kích thích nhu cầu đầu tích trữ dầu sản phẩm giá rẻ số nước Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc Châu Âu Ngoài ra, nhu cầu nhập dầu sản phẩm Úc từ Hàn Quốc Singapore tăng mạnh việc ngừng hoạt động số nhà máy lọc dầu Úc Bên cạnh việc Trung Quốc tăng cường mạnh mẽ hoạt động xuất Gasoil với khối lượng lớn từ trước đến nhằm giải tình trạng nguồn cung vượt cầu tiêu thụ nội địa góp phần tích cực thúc đẩy thị trường cước tăng mạnh Tuy nhiên thị trường bắt đầu suy giảm tháng 10 thực giảm sâu vào tháng 11 cải thiện tháng 12 Do hiệu kinh doanh Quý IV giảm nhiều so với quý III Thị trường vận tải container nội địa năm gặp nhiều khó khăn dự kiến Nửa cuối QI thị trường tương đối tốt tàu Fortune Freighter lên đà định kì 26 ngày vào dịp Tết nguyên đán 2015 từ 10/2 đến 08/03 nên doanh thu giảm đáng kể Bước sang Q2 đến hết thàng thị trường khó khăn, hàng hóa khan hiếm, giá cước liên tục giảm Từ tháng có nhu cầu vận chuyển dừa khô gạo phía Bắc nên chiều hàng HCM- HPH cải thiện đôi chút sau lại suy giảm Nhu cầu vận chuyển hàng tiêu dùng dịp cuối năm nhiều chủ tàu phải cạnh tranh giảm giá cước hàng tuần đề thu hút thêm hàng Vào cuối năm hoạt động tàu container bị ảnh hưởng gió mùa dòng hải lưu ven bờ khu vực miền Trung làm tăng thời gian chạy biển chiểu HCM – HPH Do việc mở rộng cấp phép chạy nội địa cho tàu ngoại nên nhu cầu chuyển rỗng SOC cho Mainlines không đáng kể Thêm vào đó, việc cân đối hàng 20’ 40’ để đảm bảo đủ vỏ cấp đóng hàng, làm giảm hiệu khai thác tàu Trong năm, 02 tàu container điều chạy Hong Kong để cải thiện hiệu khai thác Để góp phần tăng trọng tải, tăng doanh thu đa dạng hóa hình thức khai thác tàu, từ cuối tháng 6/2015, Công ty thuê định hạn thêm 01 tàu Năm 2015 doanh thu tàu đạt 28,52 tỷ đồng III TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VOSCO Khối lượng vận chuyển năm 2015 6.28 triệu , đạt 139.47% kế hoạch năm 2015 121.09% so với năm 2014.Tổng doanh thu Công ty năm 2015 1707 tỷ đồng đạt 94.83% kế hoạch năm 2015 74.74% so với kỳ năm 2014, doanh thu vận tải 1502,52 tỷ đồng, đạt 95,98% kế hoạch năm 79,48% so với năm 2014 Năm 2015 công ty bị lỗ -295 tỷ đồng( riêng chi phí tài 263 tỷ đồng bao gồm: CLTG năm 2015 98,5 tỷ đồng, CLTG phân bổ từ năm trước 22,5 tỷ đồng tiền lãi vay ngân hàng 142 tỷ đồng) Chi phí khấu hao 381 tỷ đồng Tính đến ngày 31/12/2015 đội tàu Công ty gồm 19 chiếc( bao gồm 15 tàu hàng khô, 02 tàu dầu sản phẩm 02 tàu container) với tổng trọng tải 472.212 dwt , tuổi tàu bình quân 12.5 tuổi Theo kết kinh doanh năm 2015 tổng quỹ lương công ty ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua 173,01 tỷ đồng - Kết phát triển đội tàu : Trước diễn biên khó khăn thị trường, năm 2015, Công ty thực việc quản lý khai thác đội tàu có, không tiến hành đầu tư tàu biển Để góp phần tăng trọng tải, tăng doanh thu đa dạng hóa hình thức khai thác tàu, từ cuối tháng 6/2015 , Công ty thuê định hạn thêm tàu bước đầu có hiệu Trong năm 2015 , Công ty có kế hoạch bán 02 tàu hàng khô đóng Nhật Bản tàu Tiên Yên trọng tải 7060 dwt đóng năm 1989 tàu Vĩnh Phước trọng tải 12300 dwt đóng năm 1988 Hai tàu nằm kế hoạch lý tàu phê duyệt theo kế hoạch tái cấu Tổng Công ty hàng hải Việt Nam phủ Tuy nhiên giá tàu bán thấp xét thấy việc bán tàu không cân thu chi năm 2015 nên Công ty chưa thực việc lý 02 tàu mà lý vào thời điểm có lơị - Về đầu tư khác Đối với việc thoái vốn Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam(Công ty có 8,75 triệu cổ phiếu), ngày 09/12/2015, Công ty đăng thông báo chào bán cổ phần Ngân hàng Báo đầu tư chứng khoán website công ty gặp gỡ số nhà đầu tư để chào bán nhà đầu tư mua.Trong thời gian tới, HĐQT đạo Ban điều hành tích cực tìm kiếm hội để thoái vốn Ngân hàng Trong năm, Công ty liên tục theo dõi sát diễn biến thị trường giao dịch bất động sản địa phương để chuyển nhượng quyền sử dụng đất công trình đất Chi nhánh hoạt động không hiệu quả, không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chưa chuyển nhượng giá thấp, người muốn đầu tư Trong thởi gian tới, Công ty tiếp tục theo dõi tình hình thị trường bất động sản để vào thời điểm thích hợp tiền hành lý tài sản Thực Đề án tái cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 20122015 Vosco tập trung thực vào lĩnh vực vận tải biển dịch vụ hàng hải, bước tháo gỡ khó khăn giai đoạn 2012-2015 Trong năm 2015 tiếp tục rà soát lại hoạt động đơn vị trực thuộc Đã làm thủ tục giải thể 01 công ty hoạt động không hiệu thời gian dài đóng cửa chi nhánh Đà Nẵng Bên cạnh kết kinh doanh đạt từ việc áp dụng nhiều biện pháp quản lý Công ty số tồn cần hoàn thiện thời gian tới : - Công tác khai thác tàu dù Công ty đặc biệt quan tâm kết chưa đạt kế hoạch đề ra, cần đổi tư khai thác - Trên vài tàu có tượng xâm phạm hàng hóa vận chuyển; thất thoát nhiên liệu, phụ tùng, vật tư cần đẩy mạnh công tác quản lý khối quản lý bờ tàu IV PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 Dự báo kinh tế thị trường vận tải biển Bước sang năm 2016, loạt kỷ lục phá đáy thị trường hàng khô ghi nhận số BDI vào ngày 10/2/2016 290 điểm khoảng 2,45% (1/41) so với giai đoạn thị trường cao vào năm 2008 Đây thực diễn biến tồi tệ, vượt dự đoán Chủ tàu giới phân tích thị trường Kinh tế giới, đặc biệt kinh tế Trung Quốc tiếp tục trì trệ Nhu cầu nhập quặng sắt than quốc gia giảm mạnh gây tác động lớn tới thị trường tàu khô Trong nguồn cung tàu dự báo sang năm 2016 có nhiều tàu đóng tiếp tục đưa vào thị trường Nguyên nhân đơn đặt hàng đòng từ giai đoạn 2013-2014 sau thời gian kìm chậm tiến độ, đến trì hoãn thêm Yếu tố tiếp tục làm gia tăng nguồn cung hy vọng vào cải thiện tàu hàng khô, nhóm tàu chủ lực Công ty năm 2016 mong manh Thị trường vận tải dầu giới năm 2016 dự báo phải đối mặt với khó khăn, thách thức thực tế vài năm tới tổng cung tàu dầu dư thừa nhiều so với cầu vận chuyển Mặc dù giá nhiên liệu dự kiến trì mức thấp năm 2016 nhiều chuyên gia phân tích thị trường cho cước vận tải khó có hội cải thiện Ngoài ra, tàu Đại Dương 15 tuổi nên khó khăn việc khai thác không chủ tàu dầu ưu tiên thê tàu bị hạn chế số khu vực thị trường Thị trường hàng hòa nội địa năm 2016 dự kiến chưa có cải thiện lớn Bên cạnh số yếu tố kì vọng tích cực việc Hiệp định TPP thông qua, Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành yếu tố bất ổn, đặc biệt quan hệ Việt –Trung ảnh hưởng nhiều đến lượng hàng hóa luân chuyển Lượng cung tàu nhân tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động đội tàu container Theo đánh giá chung năm 2016, chủ tàu tư nhân tiếp tục đầu tư đưa tàu vào khai thức giá mua tàu thấp, giá nhiên liệu mức thấp giúp họ có nhiểu lợi công ty có 01 cặp tàu cỡ 560 Teus, suất đầu tư cao bj hạn chế lợi cạnh tranh Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu Nếu thị trường vận tải biển hồi phục trở lại, tình hình tài cho phép, Công ty xem xét khả đầu tư tàu trẻ , có mức giá hợp lý sở tính dự án đầu tư hiệu quả, phù hợp với điều kiện tài Công ty để bù đắp số trọng tải liên tục suy giảm năm vừa qua, đăc biệt tập trung đầu tư tàu phù hợp đề thực dự án vận chuyển khối lượng lớn, dài hạn Trước hết, cân nhắc xem xét đầu tư tàu 01 tàu hàng khô cỡ 28000 dwt-35000 dwt 01 tàu container cỡ 600-1000 teus vào thời điểm thích hợp thuận lợi Ngoài tùy theo giai đoạn cụ thể, Công ty tăng lực vận chuyển thông qua hình thức thuê tàu định hạn thuê tàu trần Kế hoạch bán Công ty dự kiến thực bán 02 tàu hàng khô, đóng Nhật Bản tàu Tiên Yên, trọng tải 7060 dwt , đóng năm 1989 tàu Vĩnh Phước trọng tải 12300 dwt, đóng năm 1988 Hai tàu hết khấu hao nằm kế hoạch lý tàu phê duyệt theo kế hoạch tái cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Chính phủ Mặc dù giá bán tàu thị trường thấp công ty cân nhắc phương án dự phòng sửa chữa tiết kiệm để vận chuyển nội địa, chờ hội tốt để lý Ngoài ra, thị trường vận tải biển tiếp tục khó khăn, Công ty xem xét, lý thêm tàu khai thác không hiệu hiệu thấp để tập trung vào cỡ tàu phù hợp Kế hoạch SXKD Trên sở đội tàu vào đầu năm 2016 19 với tổng trọng tải 472.212 dwt(15 tàu hàng khô, 02 tàu dầu 02 tàu container); số liệu thực quý I/2016 ; vào dự báo thị trường vận tai biển, công ty dự kiến kế hoạch sau : STT Chỉ tiêu Đơn vị TH 2015 KH 2016 So sánh(%) Sản lượng vận chuyển 1000T Tổng doanh thu Tỷ đồng Trong đó: Doanh thu Tỷ đồng 6276 1707 1502 5500 1567 1347 87.64 91.80 89.68 vận tải Lợi nhuận trước thuế -295 Hạn chế tối đa Tỷ đồng số lỗ Kế hoạch 2016 tính sở thị trường vận tải mức tương đương năm 2015 Trong trường hợp tái cấu nợ với Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) hạch toán vào năm 2016( khoảng 190 tỷ đồng), kết hợp với việc lý tàu, Công ty cố gắng phấn đấu hạn chế tối đa số lỗ tiền tới cân thu chi năm 2016 Về đơn giá tiền lương năm 2016: Trình ĐHĐCĐ phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 với mức phê duyệt năm 2015 100 đồng/1000 đồng doanh thu với doanh thu tính lương bao gồm: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (gồm doanh thu vận tải Công ty tự khai thác doanh thu Công ty không loại trừ doanh thu nội với Công ty mẹ - Vosco), doanh thu hoạt động tài thu nhập khác Riêng đơn giá tiền lương tàu cho thuê định hạn năm 2016 160 đồng/1000 đồng doanh thu Phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2017 - 2020 “Phát triển vận tải biển theo hướng đại hóa với chất lượng ngày cao, chi phí hợp lý, an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường tiết kiệm lượng; tăng sức cạnh tranh vận tải biển để chủ động hội nhập mở rộng thị trường vận tải biển khu vực giới” - mục tiêu Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Thủ tướng phê duyệt Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 Quy hoạch nêu rõ mục tiêu Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, kinh tế hàng hải đứng thứ hai sau 2020 kinh tế hàng hải đứng đầu lĩnh vực phát triển kinh tế biển; đồng thời góp phần củng cố an ninh, quốc phòng đất nước Trên sở phân tích nhân tố tác động đến thành công cảng biển xu hướng phát triển cảng biển khu vực châu Á – Thái Bình Dương Việt Nam, với sở từ Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030 định hướng phát triển công ty tập trung: - Về vận tải biển, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường biển, đáp ứng nhu cầu vận tải biển nội địa, nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập đạt 27-30%, kết hợp chở thuê hàng hóa nước tuyến vận tải quốc tế Khối lượng đội tàu công ty đảm nhận khoảng 110-126 triệu vào năm 2015; 215-260 triệu vào năm 2020 đến năm 2030 tăng gấp 1,5-2 lần so với năm 2020; số lượng hành khách đạt triệu năm 2015; 9-10 triệu năm 2020 năm 2030 tăng 1,5 lần so với năm 2020 Phát triển đội tàu biển công ty theo hướng đại, trọng phát triển loại tàu chuyên dùng (tàu container, hàng rời, dầu ) tàu trọng tải lớn Năm 2010 có tổng trọng tải 6-6,5 triệu DWT; năm 2015 có tổng trọng tải 8,5-9,5 triệu DWT đến năm 2020 đạt 11,5-13,5 triệu DWT Từng bước trẻ hóa đội tàu biển Công ty đến năm 2020 đạt độ tuổi bình quân 12 năm Thương mại quốc tế Việt Nam giới có phát triển mạnh mẽ, thực trở thành điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành vận tải đường biển Việt Nam Và trình phát triển đó, yêu cầu việc phát triển dịch vụ vận tải biển theo hướng đại hóa với chất lượng ngày cao, chi phí hợp lý, an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường tiết kiệm lượng; tăng sức cạnh tranh vận tải biển cần thiết để Công ty chủ động hội nhập mở rộng thị trường vận tải biển khu vực giới./ CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP TĂNG THỊ PHẦN CỦA CÔNG TY TRONG ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM Phát triển thị trường Tập trung vào thị trường hàng hóa xuất nhập với lô hàng xuất gạo, nông sản hàng nội địa thông qua việc tham gia đấu thầu dự án vận chuyển hàng hóa cho dự án lớn nước nhiệt điện Duyên Hải 3, Vĩnh Tân, xi măng, clinker để tạo nguồn hàng ổn định cho đội tàu Công ty Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp a) Tăng doanh thu - Linh hoạt hình thức tự khai thác cho thuê định hạn , tối ưu hóa kế hoạch, khai thác tuyến chở hàng xuất nhập khẩu, chở thuê cho nước tuyến nối địa phù hợp với hoàn cảnh cụ thể - Nếu ký hợp đồng vận chuyển dài hạn với số lượng lớn, công ty đa dạng hóa viêc phát triển đội tàu thuê tàu trần, thuê mua thuê định hạn b) Quản lý chi phí Tiếp tục tăng cường việc quản lý để giảm chi phí, đặc biệt chi phí lớn dễ xảy thất thoát nhiên liệu, vật tư, phụ tùng , dầu nhờn - Về nhiên liệu: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc tiêu thụ nhiên liệu tàu thông qua việc kiểm soát mức tiêu thụ hàng ngày Kiểm soát khối lượng, chất lượng nhiên liệu, nhận, sử dụng báo cáo.Phối hợp Phòng/Ban tàu để kiểm soát tốc độ chạy phù hợp với yêu cầu khai thác tiêu hao nhiên liệu Cứ cán hỗ trợ nhận nhiên liệu kiểm tra lượng tồn thực tế tàu - Về vật tư phụ tùng:Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ khâu cấp phát, sử dụng vật tư phụ tùng từ bờ xuống tàu quản lý lượng tồn thồng SMMS kiểm kê thực tế Xem xét cụ thể tình trạng trang thiết bị, tuyến hoạt động để cấp phụ tùng phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí đảm bảo an toàn cho thiết bị Quản lý phụ tùng vật tư theo chu trình khép kín từ mua – cấp phát – sử dụng – kiểm soát lượng tồn Tái cấu tài Tiếp tục thực tài cấu tài nhằm đảm bảo dòng tiền giảm chi phí tài cho Công ty , cố gắng thu xếp trả trước khoản vay có lãi suất cao( thực tế Công ty giảm chi phí lãi vay từ mức 161 tỷ đồng năm 2014 xuống 142 tỷ đồng năm 2015 dự kiến giảm xuống 139 tỷ đồng năm 2016) Dưới hỗ trợ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cố gắng hoàn thành việc tái cấu nợ Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) Tái cấu tổ chức Tiếp tục tái cấu tổ chức doanh nghiệp theo hướng tinh giản máy, thay đổi mô hình hoạt động giải thể đơn vị trực thuộc không hiệu thời gian dài Sẽ đánh giá thay đổi mô hình hoạt động Công ty hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV giảm tỷ lệ vốn đầu tư 01 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần Về nguồn nhân lực: - Tiếp tục trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực để có sỹ quan thuyền viên chuyên viên văn phòng thành thạo nghiệp vụ tiếng Anh, gắn bó với nghề Tăng cường công tác phát triển nhân lực thuyển viên tàu dầu - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn chất lượng hoạt động khai thác đội tàu để giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng công tác quản lý kĩ thuật suất đội tàu, đưa Công ty thực tiếp cận với trình độ khai thác quản lý Chủ tàu lớn giới Thoái vốn đầu tư Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm để tiến hành thoái vốn Ngân hàng cổ phần Hàng hải Việt Nam Ngoài ra, tìm đối tác để chuyển nhượng quyền sử dụng đất công trình xây dựng đất số Chi nhánh hoạt động không hiệu để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty KẾT LUẬN Sự phát triển kinh tế giới nước khu vực đặt cho VOSCO nhiều thử thách triển vọng Vì VOSCO cần phát triển công ty theo xu hướng toàn cầu để công ty hoà nhập nhanh vào phát triển chung toàn giới Để thực việc việc công ty cần làm phát triển vận tải biển theo hướng đại hoá với chất lượng ngày cao, chi phí hợp lý, an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường tiết kiệm lượng, tăng sức cạnh tranh vận tải biển để chủ động hội nhập mở rộng thị trường vận tải biển khu vực giới Ngành vận tải biển ngành quan trọng, liên quan đến nhiều ngành khác Vì việc củng cố phát triển công ty cần thiết Bài viết phân tích đánh giá kết kinh doanh công ty, sở đưa giải pháp phát triển Do kiến thức kinh nghiệm hạn chế, thời gian khảo sát thực tế chưa nhiều nên viết không tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý thầy cô giáo để viết hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản nhà nước kinh tế dành cho học viên cao học Trường Đại học hàng hải Việt Nam PGS.TS Nguyễn Hoàng Tiệm Báo cáo KQSXKD năm 2010-2015 Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) Tài liệu cung cấp Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) Trang web sử dụng bài: - www.vosco.vn - www.container-transportation.com - haiphong.gov.vn - phattrienthuonghieu.net/Vosco /799/ ... ngành quan trọng, li n quan đến nhiều ngành khác Vì việc củng cố phát triển công ty cần thiết Bài viết phân tích đánh giá kết kinh doanh công ty, sở đưa giải pháp phát triển Do kiến thức kinh. .. án có hiệu +Nhóm tàu Container: gồm tàu Fortune Freighter( đóng năm 1997, sức chở 561 teus) Fortune Navigator( đóng năm 1998, sức chở 560 teus) Hiện tàu khai thác tương đối hiệu tuyến HP-TPHCM-HP... việc cân đối nguồn vốn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nhằm trì hoạt động li n tục, công tác quản trị dòng tiền Công ty đặc biệt quan tâm Ngoài biện pháp nhượng bán, lý tài sản để chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan li nha nuoc ve kinh te, Quan li nha nuoc ve kinh te, Quan li nha nuoc ve kinh te, TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN, KHÁI NIỆM CUNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG, CHƯƠNG II:PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017-2020, IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2017 – 2020, TRONG ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay