Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 3 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết

108 178 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 10:13

Bộ 10 đề minh họa tốt nghiệp THPT năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết cực hay,là tài liệu cực kì hữu ích giúp các em học sinh tự luyện ở nhà và là tài liệu tham khảo cho giáo viên ôn tốt nghiệp ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 021 −2 x − Chọn phát biểu đúng? x +1 (−∞; − 1) vµ ( − 1; + ∞) A Hàm số nghịch biến khoảng Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y = B Hàm số đồng biến R C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng (−∞; 1) vµ (1; + ∞) (−∞; − 1) vµ ( − 1; + ∞) Câu 2: Hàm số y = x3 có điểm cực trị? A B C D y= x+2 x −1 Câu 3: Phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y = x = −2 y = x+2 y = x =1 x =1 A B C y = −2 D x =1 y = ( x − 3)( x + x + 4) Câu 4: Số giao điểm đồ thị hàm số với trục hoành là: A B C D Câu 5: Đường cong hình dưới đồ thị bốn hàm số cho, hàm số nào? y = x − 3x + y = x4 − x2 + y = − x3 + 3x + y = x3 − 3x2 + B C D A y= Câu 6: Cho hàm số A (-1; 2) x3 − x2 + 3x + 3 B (1; 2) Tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số (3; ) C D (1; -2) [ 1; 4] y = x3 − 3x + Câu 7: Giá trị lớn nhất hàm số A B đoạn C D 21 y = − x + x + 3mx − Câu 8: Tất giá trị m để hàm số m ≥ −1 A m-1 y = −x2 + x Câu 9: Giá trị lớn nhất hàm số Trang 1/5 - Mã đề thi 11 A B C D y = x3 − 3x + Câu 10: Tất giá trị m để đường thẳng d: y = m cắt đồ thị (C) hàm số ba điểm phân biệt là: m≤2 m ≥ −2 −2 < m < A m=2 B C D Câu 11: Có hai cột dựng mặt đất cao 1m 4m, đỉnh hai cột cách 5m Người ta cần chọn vị trí mặt đất (nằm hai chân cột) giăng dây nối đến hai đỉnh cột để trang trí mô hình bên dưới Độ dài dây ngắn nhất là: 41m A B 29m 37m C D 5m log ( x − 1) Câu 12: Điều kiện x để biểu thức A x > B x > y= có nghĩa 1≠ x >0 C D ≠ x >1 x2 Câu 13: Hàm số có tập xác định [0; +∞) B A R Câu 14: Phương trình A x (0; +∞) C R \ {0} D =2 có nghiệm ? B C 1 1 log < log b b a > a5 Câu 15: Nếu < a < 1; b > a > 1; b > a > 1; < b < A B C x −2 log 1− x Câu 16: Hàm số y = có tập xác định R \ { 1} R \ { 1;2} A B C (1; 2) log ( x − 1) ≥ −2 Câu 17: Bất phương trình có nghiệm x >1 < x ≤ 10 x ≥ 10 A B C Câu 18: Cho khẳng định: ln( x + 1) ≥ ln x ∀x > (I): D < a < 1; < b < D D (-∞; 1) ∪ (2; +∞) D ≤ x ≤ 10 Trang 2/5 - Mã đề thi 11 (II): x2 = x ∀x ≥ ≠ a > 0; x > 0; y > ⇒ x loga y = y loga x (III): Với Trong khẳng định có khẳng định đúng? A B C y = ln + x ∀x > Câu 19: Xét hàm số , ta có y y '− y = yy '− = y '+ e = A B C x + 3x + m = Câu 20: Tất giá trị m để phương trình : 1 m< m≤ m≤0 4 A B C D y '− e y = D có nghiệm là: D m< log A − log A0 Câu 21: Cường độ trận động đất M cho công thức: M = , với A biên độ rung chấn tối đa A biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ XX, trận động đất San Francisco có cường độ độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác gần đo độ Richter Trận động đất San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất ? 3 A B C 20 D 100 Câu 22: Nếu ∫x dx = f ( x ) f(0) = f ( x) = x f ( x ) = −2 x A B C f (x) = x3 D f (x) = x2 [ a; b] Câu 23: Nếu u = u(x), v = v(x) hai hàm số có đạo hàm liên tục đoạn sau khẳng định ? b b a ∫ u.dv = u.v a b b − ∫ v.du ∫ u.dv = u.v a a A b a Khẳng định b − ∫ v.dv a B b b a ∫ u.dv = u.v a b − ∫ u.du a D Câu 24: Cho F ( x ) = ln x A a a b b ∫ u.dv = u.v |a −∫ v.du C F( x ) = ∫ b ln x dx x F(1) = 1, khẳng định sau đúng? F ( x ) = ln ( x + 1) F ( x ) = + ln( x ) F ( x ) = + ln x B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 11 ∫ f ( x )dx = ∫ f ( x )dx = ∫ f (2 x )dx Câu 25: Cho , , A B C D Câu 26: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y = – x y = x 9 19 12 2 A B C D x y= − x2 Câu 27: Cho (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số ,trục Ox đường thẳng x =1 Thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox bằng: π 4 π ln π ln ln ln 3 A B C D Câu 28: Một ô tô với vận tốc lớn 72km/h, phía trước đoạn đường cho phép chạy với tốc độ tối đa 72km/h, người lái xe đạp phanh để ô tô chuyển động chậm dần với vận v(t ) = 30 − 2t tốc (m/s), t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Từ lúc bắt đầu đạp phanh đến lúc đạt tốc độ 72km/h ô tô di chuyển quãng đường dài A 100m B 125m C 150m D 175m z = −12 + 5i Câu 29: Mô đun số phức 13 A B 17 C 169 D Câu 30: Số phức z = -2+ 5i có phần ảo A -5 B C 5i D -2 Câu 31: Số phức z = + 7i có điểm biểu diễn A (6; -7) B (6; 7) C (-6; 7) D (-6; -7) z1 + 3z2 z1 = + 3i, z2 = + i Câu 32: Cho hai số phức : A 10 B 61 z1 Câu 33: Gọi −1 + 2i A Giá trị C 61 z2 + z + = D 10 z1 nghiệm phức phương trình Biết −1 − 2i + 2i B C z1 có phần ảo dương, − 2i D z − i = ( + i) z Câu 34: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: A đường tròn tâm I(2, –1), bán kính R= B đường tròn tâm I(0, 1), bán kính R= C đường tròn tâm I(0, –1), bán kính R= D đường tròn tâm I(0, –1), bán kính R= Câu 35: Thể tích khối lập phương cạnh 2a bằng: A a3 B 4a3 C 6a3 D 8a3 Trang 4/5 - Mã đề thi 11 Câu 36: Khối chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=a tích 3a a3 a3 a3 4 A B C D Câu 37: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông cân B với BA = BC = a ,biết A'B hợp với mặt phẳng (ABC) góc 600 Thể tích lăng trụ a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 38: Người ta xây bể đựng nước nắp hình lập phương với cạnh đo phía 2m Bề dày đáy bề dày mặt bên 5cm (hình vẽ) Bể chứa tối đa số lít nước là: A 8000 lít B 7220 lít C 6859 lít D 7039,5 lít Câu 39: Một khối cầu có bán kính 2R tích 4π R 32π R 24π R 4π R 3 A B C D Câu 40: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục thiết diện tam giác cạnh a, thể tích khối nón π a3 π a3 π a3 π a3 12 24 A B C D Câu 41: Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AC = hình trụ nhận quay hình chữ nhật quanh trục AD là: 4π a2 5π a2 6π a a Diện tích toàn phần 2π a (1 + 5) A B C D Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông, BD = 2a Tam giác SAC vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp 4π a3 4π a3 π a3 4π a3 A B C D ( x + 3)2 + ( y − 2)2 + ( z − 1)2 = Câu 43: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt cầu (S) có phương trình: Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu là: Trang 5/5 - Mã đề thi 11 I ( −3;2;1) A I ( −3;2;1) R=2 R=4 I (3; −2; −1) B I (3; −2; −1) R=4 R=2 C D Câu 44: Trong hệ tọa độ Oxyz ,điều kiện m để hai mặt phẳng (P): 2x+2y-z=0 (Q): x + y + mz + 1= cắt 1 m≠− m≠ m=− m ≠ −1 2 A B C D A(2; −3; −1) B(4; −1;2) Câu 45: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB 15 x − y − 6z + = x + y + 3z + = A B x+y−z=0 x + y + 6z − = C D Câu 46: Trong hệ tọa độ Oxyz ,phương trình sau phương trình đường thẳng chứa trục Ox? x = t2 x = t x = + t  x = −t     y =  y = y = y = z = z = z = z =     A B C D Câu 47: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho A(2;0;0); B(0;3;1); C(-3;6;4) Gọi M điểm nằm đoạn thẳng BC cho MC = 2MB Độ dài đoạn AM 29 A B C D 29 Câu 48: Trong hệ tọa độ Oxyz cho I(1;1;1) mặt phẳng (P): 2x +y +2z + = Mặt cầu (S) tâm I cắt (P) theo đường tròn bán kính r = Phương trình (S) ( x − 1)2 + ( y − 1)2 + ( z − 1)2 = 16 ( x − 1)2 + ( y − 1)2 + ( z − 1)2 = A B 2 ( x − 1) + ( y − 1) + ( z − 1) = ( x − 1)2 + ( y − 1)2 + ( z − 1)2 = 25 C D x + y + 2z + 11 = Câu 49: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng song song (P): x + y + 2z + = (Q): Khoảng cách (P) (Q) A B C D 13 Câu 50: Trong hệ tọa độ Oxyz, Cho điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(0;0;0) Hỏi có điểm cách mặt phẳng (ABC), (BCD), (CDA), (DAB)? A B C D - - HẾT Trang 6/5 - Mã đề thi 11 Trang 7/5 - Mã đề thi 11 MA TRẬN Đề thi minh họa kỳ thi THPT QG năm 2017 -Môn: Toán Số câu Phân môn Chương I Ứng dụng đạo hàm Chương II Hàm số lũy thừa, mũ, logarit Chương III Nguyên hàm, tích phân ứng dụng Chương IV Số phức Chương I Khối đa diện Hình học 16 câu (32% ) Tổng Chương II Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu Chương III Phương pháp tọa độ không gian Số câu Tỉ lệ Số câu Tỉ lệ 1 11 22% Mức độ Chương Nội dung Giải tích 34 câu (68% ) Tổng Nhận dạng đồ thị Tính đơn điệu Cực trị Tiệm cận GTLN - GTNN Tương giao Tổng Tính chất Hàm số Phương trình bất phương trình Tổng Nguyên Hàm Tích phân Ứng dụng tích phân Tổng Khái niệm phép toán Phương trình bậc hai hệ số thực Biểu diễn hình học số phức Tổng Khái niệm tính chất Thể tích khối đa diện Góc, khoảng cách Tổng Mặt nón Mặt trụ Mặt cầu Tổng Hệ tọa độ Phương trình mặt phẳng Phương trình đường thẳng Phương trình mặt cầu Vị trí tương đối đối tượng: Điếm, đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20% 2 1 14% 12% 8% 8% 50 16% 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30% 10% 16 32% 14 28% 100% Trang 8/5 BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D A C D D B D C B D A B C C A C B C B D D C A D C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A B D B B C A D D B A D C B C B A A D B B D B A Trang 9/5 Phân môn Giải tích 34 câu (68%) Hình học 16 câu (32%) Tổng Chương BẢNG PHÂN LOẠI CÁC CÂU THEO MỨC ĐỘ Vận dụng Vận dụng Nhận biết Thông hiểu thấp cao Chương I Có 11 câu Chương II Có 10 câu Chương III Có 07 câu Chương IV Có 06 câu Chương I Có 04 câu Chương II Có 04 câu Chương III Có 08 câu Câu 1,2,3,4 Câu 5,6,7 Câu 8,9,10 Câu 11 Câu 12,13,14 Câu 15,16,17 Câu 18,19,20 Câu 21 Câu 22,23 Câu 24,25 Câu 26,27 Câu 28 Câu 29,30,31 Câu 32,33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 39 Câu 40 Câu 41,42 Câu 43,44 Câu 45,46 Câu 47,48,49 Câu 38 Câu 50 Số câu 16 14 15 Tỉ lệ 32% 28% 30% 10% Tổng Số câu Tỉ lệ 11 22% 10 20% 14% 12% 8% 8% 16% 50 100 % HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG CAO Câu 11: Có hai cột dựng mặt đất cao 1m 4m, đỉnh hai cột cách 5m Người ta cần chọn vị trí mặt đất (nằm hai chân cột) giăng dây nối đến hai đỉnh cột để trang trí mô hình bên dưới Độ dài dây ngắn nhất là: 29m 37m 41m 5m A B C D HD: Giả sử đoạn dây đường gấp khúc BAC, gọi MA = x yếu tố hình vẽ AB + AC = x + + (4 − x )2 + 16 = f ( x ), ∀x ∈ [0;4] ⇒ f ( x ) = 41 [0;4] Tính , chọn A log A − log A0 Câu 21: Cường độ trận động đất M cho công thức: M = , với A biên độ rung chấn tối đa A biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ XX, trận động đất San Francisco có cường độ độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác gần đo độ Richter Trận động đất San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất ? Trang 10/5 Câu 37: Cho lăng trụ đứng ( A ' BC ) ABC A' B 'C ' ( ABC ) tạo với mặt phẳng V= A 9a 3 góc V= có đáy tam giác vuông cân A, B 9a 60 Thể tích khối lăng trụ V= ABC A B C ' BC = a C 3a ' V= D , mặt phẳng ' 3a theo a 3 Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc đáy, SA = a Gọi B’, D’ hình chiếu A lên SB, SD Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC C’ Thể tích khối chóp S.AB’C’D’ A 2a 3 V= B 2a 3 V= C 2a V= D 2a V= Câu 39: Cho khối nón đỉnh S có độ dài đường sinh a, góc đường sinh mặt đáy khối nón theo a V= 3π a V= π a3 V= π a3 600 Thể tích π a3 V= 24 A B C D Câu 40: Với đĩa tròn thép trắng bán kính R, phải làm phễu cách cắt hình quạt đĩa gấp phần lại thành hình nón Gọi độ dài cung tròn hình quạt bị cắt x Để thể tích khối nón tạo thành nhận giá trị lớn nhất giá trị x x= A 2π R x= B π R x= C 2π R 3 x= D 2π R a Câu 41: Một khối trụ có bán kính đáy a khoảng cách hai đáy mặt phẳng song song với trục cách trục khoảng 6a S= 4 6a S= a Diện tích thiết diện tạo nên 3a S= Cắt khối trụ 6a S= A B C D Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD Hai mặt bên (SAB) (SAD) vuông góc với đáy Đáy ABCD tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R, SA = h Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD A S = π ( h2 + 4R2 ) S = π ( h + 4R C ) S = 4π ( h + R ) B S =π ( h + R D 94 ) Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Véc tơ sau véc tơ phương d? r u ( 1;3;3) A r u ( 2;1;3) B  x = + 2t  d : y = − t  z = 3t  r u ( 1;3;0 ) C r u ( 2; −1;3) D ( x − 3) + ( y − 2) + ( z − 1) = Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): kính R (S) là: A I (3;2;1) , R= B I (3;2;1) R=3 Tọa độ tâm I bán C I (-3;-2;-1) Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng d: A x −1 y z + = = −1 M ( 7;4; −2 ) Tọa độ giao điểm M đường thẳng B M ( −7; −4;2 ) C R= D I (3;-2;1) R=3 ( P ) : x − y + 3z − = d ( P) mặt phẳng M ( 9;4; −6 ) D M ( −9; −4;6 ) A ( 3; −2;4 ) Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm Mặt phẳng A C ( P) đường thẳng đường thẳng x = + t  d :  y = − 5t z = − t  qua A vuông góc với d có phương trình ( P) : x − 5y − z + = ( P) : x − 5y − z − = B D ( P) : −x + 5y + z − = ( P ) : 3x − y + z − = x = t  d :  y = −1  z = −t Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng mặt phẳng (P): x + y + 2z + = x + y + 2z + = ; (Q): Mặt cầu (S) có tâm I thuộc đường thẳng (d) tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) (Q) có phương trình: 2 2 2 ( x + 3) + ( y + 1) + ( z − 3) = 94 ( x − 3) + ( y − 1) + ( z + 3) = 94 B A 2 2 2 ( x − 3) + ( y + 1) + ( z + 3) = 94 ( x + 3) + ( y + 1) + ( z + 3) = 94 C D 95 d: x y +1 z + = = Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng mặt phẳng P : x + 2y − 2z + = ( ) Điểm M có tọa độ âm thuộc d cho khoảng cách từ M đến (P) M ( −2; −3; −1) M ( −1; −3; −5 ) M ( −2; −5; −8 ) M ( −1; −5; −7 ) A B C D Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng có phương trình d1 : x − y +1 z + = = d2 : x − y − z −1 = = −2 −1 M (3;10;1) Đường thẳng d qua điểm đồng d1 , d thời cắt hai đường thẳng A C  x = + 3t   y = −10 + 10t ( d )  z = −2 + t  x = + 2t   y = 10 − 10t ( d )  z = − 2t có phương trình B D  x = − 2t   y = 10 + 10t ( d )  z = + 2t x = + t   y = 10 − 5t ( d )  z = + t A ( 1;2; −1) , B ( 0;4;0 ) Câu 50: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm x − y − z + 2017 = (P) có phương trình: tạo với mặt phẳng A C ( P) Phương trình mặt phẳng ( Q) mặt phẳng A, B qua hai điểm góc nhỏ nhất có phương trình ( Q) : x + y − z + = ( Q ) : x + y − 3z − = B D ( Q) : x + y − z − = ( Q ) : 2x − y − z − = HẾT 96 1D 11C 21A 31A 41B 2B 12D 22A 32B 42C 3D 13B 23C 33C 43D 4C 14A 24B 34A 44A 5A 15C 25A 35D 45B 6B 16D 26D 36A 46C 7C 17A 27A 37B 47D 8D 18B 28B 38C 48B 9B 19C 29C 39D 49C 10A 20D 30D 40A 50B BẢNG ĐÁP ÁN BẢNG PHÂN LOẠI CÁC CÂU THEO MỨC ĐỘ HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG CAO 40cm Câu 10: Trong tất hình chữ nhật có chu vi Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất có diện tích S S = 100cm S = 400cm S = 49cm S = 40cm A B C D Hướng dẫn 2  a + b   20  S = ab ≤  ÷ =  ÷ = 100     4.105 Câu 21: Một khu rừng có trữ lượng gỗ mét khối Biết tốc độ sinh trưởng khu rừng 4% năm Sau năm, khu rừng có số mét khối gỗ là: A 4.105 ( + 0,04 ) 4.10 ( − 0,04 ) 5 C 4.105.0,045 B 4.10 ( + 0, ) D T = a (1 + r ) n = 4.105 ( + 0,04 ) Hướng dẫn: Sau năm, khu rừng có số mét khối gỗ là: Câu 24: Tại thành phố Hà Tĩnh nhiệt độ (theo f ( t ) = 50 + 14sin thức 50 − π 14 πt 12 F ) sau t giờ, tính từ đến 20 cho công Nhiệt độ trung bình khoảng thời gian là: 50 − 14 π 50 + A B C Hướng dẫn: Nhiệt độ TB tính theo công thức sau: 97 14 π 50 + D π 14 20 πt 14 (50 + 14.sin ) dt =50 − ∫ 20 − 8 12 π Câu 40: Với đĩa tròn thép trắng bán kính R, phải làm phễu cách cắt hình quạt đĩa gấp phần lại thành hình nón Gọi độ dài cung tròn hình quạt bị cắt x Để thể tích khối nón tạo thành nhận giá trị lớn nhất giá trị x Hướng dẫn: Gọi x chiều dài cung tròn phần đĩa xếp thành hình nón Bán kính R đĩa đường sinh 2π r = x ⇒ r = hình nón Bán kính r đáy là: x2 R − 4π2 R −r = 2 r Chiêu cao hình nón lµ: h = Thể tích khối nón là: x 2π π x  V = π r H =   3  2π  h R x2 R − 4π2 x2 x2  x2 + +R −  4π2 x x x2 4π  8π 8π 2 4π2 V = (R − ) ≤ 8π 8π 4π2    x2 x2 = R − 8π 4π Do V lớn nhất khi: ⇔x=    = 4π R 27    2π R Câu 50: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm A ( 1;2; −1) , B ( 0;4;0 ) x − y − z + 2017 = (P) có phương trình: Phương trình mặt phẳng ( P) tạo với mặt phẳng A ( Q ) : x + y − 3z − = Nhận xét: A, B qua hai điểm góc nhỏ nhất có phương trình ( Q) : x + y − z + = C Hướng dẫn: ( Q) mặt phẳng B 00 ≤ ( ( P),(Q) ) ≤ 900 D , nên góc ( ( P),(Q) ) ( Q ) : ax + b( y − 4) + cz = 0; A ∈ (Q) ⇒ a = 2b + c 98 ( Q) : x + y − z − = ( Q ) : 2x − y − z − = nhỏ nhất cos ( ( P),(Q) ) lớn nhất cos ( ( P ),(Q) ) = Ta có Nếu 2a − b − 2c a + b2 + c b = a + b2 + c2 b = ⇒ cos ( ( P),(Q) ) = ⇒ ( ( P),(Q) ) = 90 b ≠ ⇒ cos ( ( P),(Q) ) = = c c  ÷ +  ÷+ b b c   + 1÷ + b  Nếu ≤ x+ y−z−4=0 Dấu xảy b = -c; a = - c, nên phương trình mp(Q) là: ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 030 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đồ thị sau hàm số nào: x −1 y= y = x − 2x x +1 A B x +1 y= y = x + 3x − x −1 C D y = x − 3x + Câu 2: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng? ( −1;1) A Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −1) B Hàm số đồng biến khoảng (1; +∞) (−∞; −1) C Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng (1; +∞) ( −∞; −1) ∪ ( 1; +∞ ) y= Câu 3: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số A B x +1 x2 − C D y = x − 4x + y = x+3 Câu 4: Số giao điểm đồ thị A B với đồ thị hàm số C y= Câu 5: Giá trị lớn nhất hàm số A B x+2 x+3 đoạn C 99 [ 0;4] D D Câu 6: Cho hàm số x3 y = − 2x + 3x + 3 A (-1;2) Toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số B (1;2) y= C (1;-2) D (3; ) 3x + x + 2x + Câu 7: Cho hàm số Khẳng định sau ? A Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang y=3 B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang y=-3; y=3 y = −3 D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y = x3 − 3mx + m3 Câu 8: Tất giá trị m để đồ thị hàm số tạo thành tam giác có diện tích A m = −4 B có hai điểm cực trị với gốc tọa độ O m= 42 m=± C D m = ±4 y = x − 3x + m Câu 9: Giá trị m để hàm số có cực đại, cực tiểu cho yCĐ yCT trái dấu?  m < −2 m > m x x   Biểu thức rút gọn Đ là: B x - C x + D x 2 a + b = 11ab ( a ≠ b, a, b > 0) Câu 17 Giả sử ta có hệ thức Khẳng định sau khẳng định ? a −b log = log a + log b log a − b = log a + log b A B a −b a −b log = ( log a + log b ) log = log a + log b 3 D C y = x.2 x Câu 18 Đạo hàm hàm số : x y ' = (1 − x ln 2)2 y ' = (1 + x ln 2)2 x A B x x x −1 y ' = (1 + x)2 y' = + x C D log15 20 a = log b = log b a Câu 19 Cho , Biểu diễn theo là: + 3b 1+ b 1+ a + 3a − 2a + b 1+ a − b 1+ b − a − 2b − a A B C D Câu 20 Phương trình x=± A ( + 24 B ) +( x x = ±1 − 24 ) x = 10 có nghiệm là: C x = ±4 D x = ±2 Câu 21 Mỗi tháng ông Minh gửi tiết kiệm 580000đ với lãi suất 0,7% tháng Hỏi sau 10 tháng ông Minh nhận vốn lẫn lãi bao nhiêu? A 6028055,598 (đồng) B 6048055,598 (đồng) C 6038055,598 (đồng) D 6058055,598 (đồng) 101 Câu 22 Công thức tính diện tích hình phẳng x=a x=b hai đường thẳng là: b f ( x) giới hạn đồ thị hàm số b S = ∫ f ( x) dx b S = π ∫ f ( x ) dx a B liên tục , trục hoành b S = ∫ f ( x ) dx a A S S = π ∫ f ( x )dx a f ( x ) = ( x + 1)e x C a D Câu 23 Nguyên hàm hàm số là: x x ( x − 1)e x + C ( x + 2)e x + C xe + C xe + C A B C D Câu 24 Bạn Hùng ngồi máy bay du lịch giới vận tốc chuyển động máy bay v(t ) = 3t + (m / s ) 10 Tính quãng đường máy bay từ giây thứ đến giây thứ 246 m 252 m 1134 m 966 m A B C D π I = ∫ sin x.cosx dx Câu 25 Tích phân I= A Câu 26 Tích phân I= A bằng: π 4 I= B e 3  I = ∫  x − ÷ln xdx x 1 I= B e +2 C I =1 I =− D bằng: I= C e2 + y = x2 − x Câu 27 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số x = 0, x = bằng: A B C I= D e2 − 2 , trục hoành hai đường thẳng D y= x Câu 28 Cho hình phẳng giới hạn đường khối tròn xoay tạo thành bằng: A Câu 29 Cho số phức π B z = −2 + 3i y = x quay xung quanh trục Ox Thể tích C - π Phần thực phần ảo 3i A Phần thực Phần ảo −3 B Phần thực Phần ảo −3 −2 C Phần thực Phần ảo 102 D z là: π −3i −2 D Phần thực Phần ảo z1 = + 2i z2 = −2 − 2i z1 − z2 Câu 30 Cho số phức Môđun số phức bằng: z1 − z2 = 17 z1 − z2 = 2 z1 − z = z1 − z2 = A B C D (1 − i) z = + i z M z Câu 31 Cho số phức thỏa mãn Gọi điểm biểu diễn số phức mặt phẳng M tọa độ Tọa độ điểm là: M (2;3) M (6; −4) M (−3;3) M (3;3) A B C D z = − 3i w = i.z + z Câu 32 Cho số phức Số phức là: w = −1 + i w = −1 − i w = 5−i w = −1 + 5i A B C D T = z1 + z2 + z3 z1 , z2 , z3 z3 − z2 + z − = Câu 33 Kí hiệu nghiệm phương trình Tổng bằng: T= T =9 T =5 T =3 A B C D 5( z + i ) = 2−i w = 1+ z + z2 z +1 z Câu 34 Cho số phức thỏa mãn Môđun số phức bằng: w = 13 w = 13 w = w = A B C D V ABCD A ' B ' C ' D ' AB = 2a Câu 35 Thể tích khối lập phương , biết là: 8a 3 6a 2a 8a 3 A B C D Câu 36 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA tích khối chóp S.ABCD có giá trị là: : a3 ⊥ (ABCD) a3 a3 SA = a Thể a3 A B C D Câu 37 Xét hình chóp S.ABC với M, N, P điểm SA, SB, SC cho SM SN SP = = = MA NB PC Tỉ số thể tích khối tứ diện SMNP với SABC là: 27 A B C D Câu 38 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ Cạnh bên AA’=a; ABC tam giác vuông A có BC=2a; a AB= Khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (A’BC) tính theo a là: a a 21 a 21 a 21 21 7 A B C D 103 A, AB = a l AC = 2a vuông Độ dài đường sinh ABC AB hình nón, nhận quay tam giác quanh trục là: l = 3a l = 3a l = 5a l = 3a A B C D Câu 40 Cần phải thiết kế thùng dạng hình trụ có nắp đậy để đựng nước sạc có dung tích V (cm3) Hỏi Câu 39 Trong không gian, cho tam giác ABC bán kính đáy trụ nhận giá trị sau để tiết kiệm vật liệu nhất A x = V 2π B x = V π 3V 2π V 4π C x = D x = AB = a , AD = a M,N ABCD Câu 41 Trong không gian, cho hình chữ nhật có Gọi trung BC MN V AD điểm Quay hình chữ nhật quanh trục , ta hình trụ Thể tích hình trụ là: π a3 2π a V= V = V = π a3 V = π 3a 3 A B C D Câu 42 Người ta bỏ bóng bàn kích thước vào hộp hình trụ có đáy hình tròn lớn bóng bàn chiều cao lần đường kính bóng bàn Gọi S tổng diện tích bóng bàn, S2 diện tích xung quanh hình trụ Tỉ số S1/S2 bằng: A B C.1 D Oxyz ( P) : x − y + = Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng Véc tơ dưới ( P) vectơ uu r pháp tuyến ur ? uu r uu r n2 (2; −5;3) n1 (2;5;0) n3 (2; 0; −5) n4 (2; −5;0) A B C D 2 ( S ) : ( x − 2) + ( x + 1) + ( z − 3) = 16 Oxyz Câu 44 Trong không gian với tọa độ , cho mặt cầu Tọa độ (S ) I R tâm bán kính mặt cầu là: I (2; −1;3) I (2; −1;3) R = 16 R=4 A B I (−2;1; −3) I (2;1;3) R=4 R=4 C D ( P) : x + y − z − m = A(1; 2;1) Câu 45 Trong không gian cho mặt phẳng Tập hợp tất giá trị ( P) m A cho khoảng cách từ đến mặt phẳng là: m = − m =  m = −5 m =   m = −7 m =  m = −5  m = +    A B C D 104 ∆: Oxyz x −1 y − z −1 = = −1 Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng mặt phẳng ( P) : x + y + z − = ( P ) A ∆ Tọa độ giao điểm đường thẳng mặt phẳng là: (3; 0; −1) (0;3;1) (0;3; −1) (−1;0;3) A B C D Oxyz A(1;1; −1) ( P) A Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm Phương trình mặt phẳng qua Ox chứa trục là: x+ y = y−z =0 y+z =0 x+ z =0 A B C D 2 Oxyz (S) : x + y + z − x + y + z − = Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu ( P) (S) Ox Phương trình mặt phẳng chứa trục cắt mặt cầu theo đường tròn có bán kính là: y + 2z = y − 2z = x − 2y = y + 2z + = A B C D x y +1 z + d: = = Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng mặt phẳng ( P ) : x + 2y − 2z + = Tìm tọa độ điểm M có tọa độ âm thuộc d cho khoảng cách từ M đến (P) M ( −2; −3; −1) M ( −2; −5; −8 ) M ( −1; −3; −5 ) M ( −1; −5; −7 ) A B C D Oxyz A(−1;3; −2), B(−3; −1; −2) Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm mặt phẳng ( P) : x − y + z + = ( P) M MA + MB Tọa độ điểm thuộc mặt phẳng cho nhỏ nhất là: M (1; 2; −1) M (0;0; −1) M (1; −2; −5) M ( −1; 2;3) A B C D HẾT 105 1D 11D 21A 31A 41B 2B 12D 22B 32B 42C 3D 13B 23A 33C 43D 4C 14A 24D 34A 44A 5A 15C 25A 35D 45B 6B 16D 26D 36A 46C 7C 17A 27A 37B 47D 8D 18B 28B 38C 48B 9B 19C 29C 39D 49C 10A 20D 30D 40A 50B BẢNG ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG CAO Câu 10: Một ảnh hình chử nhật cao 1,4m đặt độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính đầu mép dưới ảnh) Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng cho góc nhìn lớn nhất Vị trí đứng cách ảnh là: A x = 2,4m B x = - 2,4m C x = Hướng dẫn Với toán ta cần xác định OA ·BOC để góc lớn nhất, điều xảy tan·BOC lớn nhất OA = x ( m ) Đặt x>0 với ±2, m D x = 1,8m C 1,4 B 1,8 A , ta có AC AB − ·AOC − tan·AOB tan 1, x tan·BOC = tan ·AOC −·AOB = = OA OA = + tan·AOC tan·AOB + AC AB x + 5, 76 OA2 ( ) f ( x) = 1, x x + 5, 76 Xét hàm số Bài toán trở thành tìm f '( x) = −1, x + 1, 4.5, 76 ( x + 5, 76 ) x>0 để f(x) đạt giá trị lớn nhất ; f '( x) = ⇔ x = ±2, Ta có Ta có bảng biến thiên x f'(x) 2,4 + ∞ _ 84 193 f(x) 106 O Vậy vị trí đứng cho góc nhìn lớn nhất cách ảnh 2,4m Câu 21 Mỗi tháng ông Minh gửi tiết kiệm 580000đ với lãi suất 0,7% tháng Hỏi sau 10 tháng ông Minh nhận vốn lẫn lãi bao nhiêu? Hướng dẫn Tổng tiền ông Minh nhận vốn lẫn lãi tính theo công thức 580000(1 + 0.007) [(1 + 0.007)10 -1] 0.007 T10 = =6028055,598 Câu 24 Bạn Hùng ngồi máy bay du lịch giới vận tốc chuyển động máy bay v(t ) = 3t + (m / s ) 10 Tính quãng đường máy bay từ giây thứ đến giây thứ 246 m 252 m 1134 m 966 m A B C D Hướng dẫn 10 S = ∫ ( 3t + ) dt = 966 Câu 40 Cần phải thiết kế thùng dạng hình trụ có nắp đậy để đựng nước sạc có dung tích V (cm3) Hỏi bán kính đáy trụ nhận giá trị sau để tiết kiệm vật liệu nhất V 4π A x = Hướng dẫn B x = V π C x = 3V 2π D x = V 2π S = 2π x Gọi bán kính đáy thùng x (cm) (x>o), diện tích hai đáy hình trụ πx πx h Diện tích xung quanh thùng: S2 = =2 = 2πx Diện tích toàn phần thùng: S = S1 + S2 = πx Do S bé nhất khi: = V 2x ⇔ x= V π x2 V 2π + 2V x 2V x = 2( πx + V 2x + πV V ≥ 2.3 2x ) h 2R 107 A(−1;3; −2), B(−3; −1; −2) Oxyz Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm mặt phẳng ( P) : x − y + z + = ( P ) M MA + MB Tọa độ điểm thuộc mặt phẳng cho nhỏ nhất là: M ( −1; 2; −1) M (0; 0; −1) M (1; −2; −5) M ( −1; 2;3) A B C D Hướng dẫn - A,B phía - Tim tọa độ điểm C đối xứng với A qua mp(P) M = ( P ) ∩ BC - Điểm 108 ... 22, 23 Câu 24,25 Câu 26,27 Câu 28 Câu 29 ,30 ,31 Câu 32 ,33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 39 Câu 40 Câu 41,42 Câu 43, 44 Câu 45,46 Câu 47,48,49 Câu 38 Câu 50 Số câu 16 14 15 Tỉ lệ 32 % 28% 30 % 10% ... cao Câu 1,2 ,3, 4 Câu 5,6,7 Câu 8,9 ,10 Câu 11 Câu 12, 13, 14 Câu 15,16,17 Câu 18,19,20 Câu 21 Câu 22, 23 Câu 24,25 Câu 26,27 Câu 28 Câu 29 ,30 ,31 Câu 32 ,33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 ,38 Câu 39 Câu 40... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A A C D C B C B A A D D C C B D D C D B B B D D Trang 20 Phân môn Giải tích 34 câu (68%) Hình học 16 câu (32 %) Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 3 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 3 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 3 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay