10 đề minh họa TNPT lần 1 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết

211 199 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 09:19

Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết cực hay,là tài liệu cực kì hữu ích giúp các em học sinh tự luyện ở nhà,giáo viên cũng có thể làm tài liệu tham khảo giảng dạy ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Đề số 001 y = x − 3x + 3x − Câu 1: Hàm số A có cực trị ? B Câu 2: Cho hàm số C y = − x − 2x − x − 3 A Hàm số cho nghịch biến B Hàm số cho nghịch biến C Hàm số cho nghịch biến D Hàm số cho nghịch biến Khẳng định sau ? 1   −∞; − ÷ 2     − ; +∞ ÷   1     −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến y = tan x ¡ ? y = 2x + x A B y = x − 3x + C A x y = x3 + D Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến y = 4x − D ¡ ? y = 4x − 3sin x + cos x B y = 3x − x + 2x − y = x3 + x C D y = 1− x2 Câu 5: Cho hàm số Khẳng định sau ? [ 0;1] A Hàm số cho đồng biến ( 0;1) B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến D Hàm số cho nghịch biến y= Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số ( −1;0 ) x2 − x+3 [ 0; 2] đoạn y = − x∈[ 0;2] A y = − x∈[ 0;2] B y = −2 x∈[ 0;2] C D y = x − 3x + 2x − Câu 7: Đồ thị hàm số y = −10 x∈[ 0;2 ] y = x − 3x + cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = y = x − 2mx + 2m + m Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác A m=0 B m= 33 C m = −3 y= Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số A m=0 B y= Câu 10: Cho hàm số m0 D m>3 có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) A B M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) C D 16π m3 Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m C 2m D 2,4m a a a Câu 12: Cho số dương a, biểu thức A 5 a3 a7 a6 a3 B y = ( 4x − 1) Câu 13: Hàm số A viết dạng hữu tỷ là: ¡ C D −4 có tập xác định là: ( 0; +∞ ] B C  1 ¡ \ − ;   2 D  1 − ; ÷  2 Tìm bán kính y=x π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y= A π x +1 π π x − +1 2 y= B điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: y= C π x −1 y= D π π x + −1 2 y = x − 2x Câu 15: Cho hàm số Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung y=2 B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm y = log ( x − 3x + ) Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số D = ( −2;1) D = ( −2; +∞ ) A B D = ( 1; +∞ ) C D = ( −2; +∞ ) \ { 1} D Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: y = −2 x y = −3x A B y = x2 −1 y = 2x − C D y= Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y' = ln ( x − 1) − (2 ) y' = x A B 1− x 2x x−2 2x a = log 5; b = log Câu 19: Đặt log15 20 = C 2−x 2x y' = D log15 20 Hãy biểu diễn theo a b a (1+ a) b ( a + b) A log15 20 = b(1+ a) a (1+ b) log15 20 = a ( + b) b ( 1+ a) B log15 20 = C y' = b ( 1+ b) a ( 1+ a ) D ln ( x − 1) − 2x Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa 1< a < b Khẳng định sau 1 0, ∀ m Ta có: Do pt có nghiệm phân biệt với m Vậy d cắt (C) điểm phân biệt với m Câu 8: Đáp án D  x = ⇒ y = m3  y' = x − 3mx ⇒ y ' = ⇔  x = m ⇒ y = Ta có: Để hàm số có hai điểm cực trị Giả sử m≠0 uuur     A  0; m ÷, B ( m;0 ) ⇒ AB =  m, − m ÷     r r n = ( 1; −1) ⇒ u = ( 1;1) Ta có vtpt d Để uuur r m = AB ⊥ d ⇔ AB.u = ⇔ m − m3 = ⇔  ⇒m=± 2 m = ± Câu 9: Đáp án A Xét phương trình x + 4x − m = , với ∆ ' = + m < ⇔ m < −4 phương trình vô nghiệm nên đồ thị hàm số tiệm cận đứng Câu 10: Đáp án A Gọi h r chiều cao bán kính đáy hình trụ Bài toán quy việc tính h r phụ thuộc theo R hình chữ nhật ABCD nội tiếp hình tròn (O,R) thay đổi V = πr h Ta có: đạt giá trị lớn AC2 = AB2 + BC ⇔ 4R = 4r + h 202     V = π  R − h ÷h = π  − h + R h ÷ ( < h < 2R )     2R   V ' = π  − h2 + R ÷⇔ h = ±   V = Vmax = 2R πR ⇔ h = Vậy x 2R 2R y' y + Lúc - 4R 2R R r2 = R − = ⇒r= 3 Câu 11: Đáp án D y= u = cot x, u ∈ ( 0;1) Đặt y 'x = 2−m ( u − m) u 'x = u−2 u−m 2−m ( u − m)  − + cot x )  =  ( − ( − m) ( u − m) ( + cot x ) Ta có: Hàm số đồng biến π π  ; ÷ ⇔ y 'x > 4 2 với x thuộc π π  ; ÷ 4 2 Câu 12: Đáp án A Điều kiện x2 −1 > log ( x − 1) = ⇔ x = ⇔ x = ±2 Phương trình , thỏa điều kiện Câu 13: Đáp án B y' = x.ln Câu 14: Đáp án C 203 hay m > ⇔m>2  m ∉ ( 0;1) 3x − > ⇔ x > Điều kiện log ( 3x − 1) > ⇔ 3x − > ⇔ x > , kết hợp điều kiện ta x >3 Câu 15: Đáp án A x − 4x ⇔ x ( x − ) > ⇔ x > Điều kiện xác định: Câu 16: Đáp án A ( 1; ) Đồ thị hàm số qua điểm có A, D thỏa nhiên đáp án D có đồ thị parabol Câu 17: Đáp án A B = 32log3 a − log a log a 25 = 3log3 a − log a.log a = a − Ta có: Câu 18: Đáp án C ' y' = Ta có: x+4 8  x −4 = =  ÷  x−4  x +  ( x − ) ln ( x + ) ( x − ) ln  ÷ln  x+4 Câu 19: Đáp án A Ta có log 50 = log 32 50 = log 50 log 50 = log Suy 150 = log3 15 + log3 10 − = a + b − 1 log 50 = log 50 = ( a + b − 1) 2 Hoặc học sinh kiểm tra MTCT Câu 20: Đáp án C x> ĐK: ( *) log x + log ( 2x − 1) + log ( 4x + ) < ⇔ log ( 2x − x ) < log ( 4x + ) ⇔ 2x − 5x − < ⇔ − < x < kết hợp đk (*) ta Câu 21: Đáp án B 204 < x
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề minh họa TNPT lần 1 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết, 10 đề minh họa TNPT lần 1 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết, 10 đề minh họa TNPT lần 1 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay