ĐỀ ôn KIỂM TRA CHUONG 3 HÌNH học

13 169 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 08:46

Kiểm tra 1 tiết bài số 3Môn: Hình Học 11ĐỀ ÔN SỐ 1 2 I. Trắc nghiệmCâu 1(NB): Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tìm giá trị k thích hợp điền vào đẳng thức vecto A. k=0B. k=1C. k=2D. k=4Câu 2(NB): Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Kết quả của phép toán sau làA. B. C. D. Câu 3(NB): Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có ; ; . Hãy phân tích (hay biểu thị) vecto qua các vecto :A. = B. = C. = D. = Câu 4(NB) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có ; ; . Hãy phân tích (hay biểu thị) vecto qua các vecto :A. = B. = C. = D. = Câu 5(NB) Cho tứ diện ABCD. Các véctơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện là: A. B. C. D. Câu 6(NB) Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào Đúng trong các mện đề sau:A. B. C. D. Câu 7(NB) Chọn mệnh đề ĐÚNGA. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì song song với đường thẳng còn lại.Câu 8(NB) Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi tâm O và SA=SC, SB=SD. Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào Sai?A. B. C. D. Câu 9(TH) Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng a. Tính :A. B. C. D. Câu 10(NB) Cho hình hộp ABCD.EFGH có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Mệnh đề nào sau đây Sai?A. B. C. D. Câu 11(NB) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai?A. Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau thì có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. B. Trong mặt phẳng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. C. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. D. Trong không gian cho hai đường thẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì vuông góc với đường thẳng kia.Câu 12(TH) Cho hình chóp S.ABC có và gọi M là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn khẳng định ĐÚNGA. B. C. D. Câu 13(NB) Qua một điểm O cho trước có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng cho trước?A. 0 B. 1 C. 2 D. vô sốCâu 14(NB) Gọi H là hình chiếu của O lên mặt phẳng (α), hai điểm A,B thuộc (α) trong đó A;B không trùng H. Chọn khẳng định Đúng?A. Nếu OA=OB thì HA=HBB. Nếu OA>OB Thì HAHB thì OA
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn KIỂM TRA CHUONG 3 HÌNH học, ĐỀ ôn KIỂM TRA CHUONG 3 HÌNH học, ĐỀ ôn KIỂM TRA CHUONG 3 HÌNH học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay