Chương 40: Nguyên tắc của sự trao đổi khí; Khuếch tán của O2 và CO2 thông qua màng hô hấp

19 204 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:23

Chương 40: Nguyên tắc trao đổi khí; Khuếch tán O2 CO2 thông qua màng hô hấp Sau phế nang (alveoli) thông khí phổi, bước trình hô hấp trao đổi(khuếch tán) khí O2 từ phế nang vào máu phổi khuếch tán khí CO theo hướng ngước lại từ máu tới phế nang Quá trình khuếch tán đơn giản khuếch tán qua lại cách ngẫu nhiên phân tử khí qua màng hô hấp dịch liền kề Tuy nhiên sinh hô hấp ta quan tâm tới chế khuếch tán mà tốc độ xảy ra, đòi hỏi cần hiểu biết nhiều vật khuếch tán trao đổi khí Vật khuếch tán khí phân áp khí Cơ sở phân tử khuếch tán khí Tất khí tập trung sinh học hô hấp phân tử có chuyển động tự qua lại trình khuếch tán Điều với chất khí hoà tan chất lỏng mô thể Trong trình khuếch tán cần phải cung cấp lượng, nguồn lượng cung cấp chuyển động động học phân tử(chú ý nhiệt độ không tuyệt đối chuyển động phân tử không còn) Đối với số phân tử mà gắn bó với phận tử khác nghĩa có chuyển động tuyến tính tốc độ cao chúng công phân tử khác, sau chúng nảy đến vị trí khác tiếp tục di chuyển lại tiếp tục tới công phân tử khác Bằng cách mà phân tử chuyển động cách nhanh chóng ngẫu nhiên! ( bạn tưởng tượng tới chuyển động bi-a bàn bi-a :D ) Khuếch tán thực dòng khí chuyển động chiều—kết Gradient nồng độ Nếu có buồng khí hay dung dịch có nồng độ cao chất khí đặc biệt đầu buồng nồng độ thấp đầu kết thúc thể Figure 40-1 (hình 40-1) khuếch tán thực chất khí từ vùng có nồng độ tới vùng có nồng độ thấp rõ ràng phân tử đầu A buồng ngược lại Do tốc độ khuếch tán hướng có cân đối khác biểu hình mũi tên hình Áp lực chất khí hỗn hợp chất khí-“Áp xuất riêng phần”của chất khí: Áp suất gây nhiều tác động phân tử chuyển động chống lại bề mặt, đó, áp lực chất khí tác động lên bề mặt đường hô hấp phế nang tỷ lệ thuận với lực tác động mà tất phân tử khí bề mặt Điều có nghĩa áp lực tỷ lệ thuận với nồng độ chất khí! Trong sinh hô hấp với chất khí hô hấp O2 , CO2 N2 tỷ lệ khuếch tán loại khí tỷ lệ thuận áp lực gây khí mình, mà gọi áp suất riêng phần khí(phân áp) Khái niệm áp suất riêng phần giải thích sau: Trong không khí ta coi có 79% N2 21% O2 ,với áp xuất không khí 760mmHg mà lại có áp lực mà loại khí góp phần vào việc tổng áp lực tỷ lệ thuận với nồng độ nên 79% 760mmHg tạo N2 (600mmHg) 21% 760mmHg tạo O2(160mmHg).Như áp xuất riêng phần chất khí áp xuất riêng rẽ khí hỗn hợp khí tạo tổng P O2,PN2,PCO2, chất khí khác Áp lực khí hoà tan nước mô: Khí hoà tan nước mô thể gây áp lực phân tử khí hòa tan di chuyển ngẫu nhiên có động Hơn nữa, khí hòa tan chất lỏng gặp mặt màng tế bào, tác động áp xuất riêng phần lên mặt Những áp lực phần khí hoà tan riêng biệt tạo giống áp lực riêng phần không khí- Nó gồm PO2, PCO2, PN2 chất khí khác Những yếu tố định áp suất riêng phần khí hoà tan chất lỏng: Áp xuất riêng phần chất khí dung dịch đươc xác định không nồng độ mà xác định hệ số hoà tan chất khí đó(solubility coefcient), đặc biệt CO2 ,được phân tử nước hút lại loại phân tử khác bị đẩy lùi nên phân tử tan không tạo nhiều áp xuất dung dịch ngược lại phân tử khác bị nước đẩy tạo nhiều áp xuất dung dịch Mối quan hệ thể quy luật Henry: Với Partial pressure : áp xuất riêng phần Concentration of dissolved gas : nồng độ chất khí Solubility coefficient : hệ số hoà tan Chú ý áp xuất riêng phần tính áp xuất khí quyển(atm) Ta có hệ số hoà tan số chất: Từ bảng ta thấy CO2 có hệ số hoà tan gấp khoảng 20 lần O2, áp suất riêng phần CO2 (đối với nồng độ định) 1/20 lần so với O Sự khuếch tán khí pha khí phế nang giai đoạn hoà tan máu phổi: Áp xuất riêng phần khí phế nang có xu hướng ép phân tử khí vào máu mao mạch phế nang ngược lại áp xuất riêng phần khí máu mao mạch phế nang có xu hướng đẩy phân tử vào phế nang Nên tỷ lệ phân tử khí khuếch tán tỷ lệ thuận với áp xuất riêng phần khí Nhưng chuyển động chiều khuếch tán thực phân tử khí có xảy ra? Để giải thích điều này, khác áp xuất riêng phần, ví dụ phế nang có áp xuất riêng phần O2 lớn áp xuất riêng phần O2 mao mạch máu phế nang nên O2 từ phế nang sang mao mạch ngược lại CO2 Sự khác biệt áp lực-nguyên nhân gây nên khuếch tán thực chất khí Từ thảo luận trên, ta thấy khuếch tán thực chất khí chất khí từ vùng có áp lực cao tới vùng có áp lực thấp Ta nhìn lại Figure 40-1, ta thấy dễ dàng phân tử vùng khí có áp lực cao chúng có số lượng lớn, phân tử có hội lớn di chuyển ngẫu nhiên tới vùng có áp lực thấp so với vùng có áp lực thấp chuyển động vùng có áp lực cao vùng có áp lực cao có mật độ phân tử khí dày đặc nên phân tử nơi có mật độ thấp di chuyển khó khăn đến vùng này.Tuy nhiên, số phân tử chuyển động cách ngẫu nhiên từ khu vực áp lực thấp khu vực áp lực cao Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán chất lỏng: Ngoài khác biệt áp suất, số yếu tố khác ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán khí chất lỏng.Chúng (1) độ tan khí chất lỏng, (2) diện tích mặt cắt ngang chất lỏng (3) khoảng cách mà qua khí phải khuếch tán, (4) trọng lượng phân tử khí, ( 5) nhiệt độ chất lỏng Trong thể, người cuối yếu tố này, nhiệt độ, hợp liên tục thường không cần phải xem xét Ta có phương trình tính tốc độ khuếch tán chất khí sau: Với D tốc độ khuếch tán chất khí chênh lệch áp xuất riêng phần chất khí A diện tích vùng khuếch tán S độ tan chất khí d khoảng cách nơi khuếch tán √ trọng lượng phân tử chất khí Rõ ràng từ công thức mà đặc điểm khí tự xác định hai yếu tố công thức: độ tan trọng lượng phân tử Cùng với nhau, hai yếu tố xác định hệ số khuếch tán khí, tỷ lệ thuận với S/√MW tỷ lệ tỷ lệ thuận với S tỷ lệ nghịch với √MW Nếu quy ước hệ số khuếch tán O2 ta có hệ số khuếch tán chất khí bảng sau: Sự khuếch tán chất khí mô: Các chất khí có tầm quan trọng đường hô hấp cao hòa tan chất béo, kết hòa tan cao tế bào màng chất khí lại khuếch tán mô khó khăn Do đó, khuếch tán khí qua các mô, kể thông qua màng hô hấp, gần tương đương với khuếch tán chất khí nước Thành phần khí phế nang khí khác nhau: Không khí phế nang nồng độ khí không khí khí quyển(Table 40-1_Bảng 40-1) Chúng có khác biệt rõ rệt: Đầu tiên, không khí phế nang thay phần không khí khí với thở Thứ hai, O2 liên tục hấp thu vào máu phổi từ không khí phế nang Thứ ba, CO2 liên tục khuếch tán từ máu phổi vào phế nang Thứ tư, không khí khí khô xâm nhập vào đường hô hấp đoạn làm ẩm trước đạt đến phế nang Sự làm ẩm không khí đường hô hấp: Table 40-1 cho thấy khí gần có N2 O2 thường chứa CO2 nước nhỏ Tuy nhiên, sau không khí khí vào đường hô hấp, tiếp xúc với chất lỏng bao phủ bề mặt hô hấp Ngay trước không khí vào phế nang, trở nên gần hoàn toàn ẩm Áp suất riêng phần nước bình thường nhiệt độ thể 37 ° C 47 mm Hg, mà áp suất riêng phần nước phế nang không khí Bởi áp suất phế nang tănghơn áp suất khí (760mm Hg) nước đơn giản làm loãng tất khí khác không khí hít vào.Ta có Table 40-1 Khí phế nang từ từ đổi nhờ khí không khí khí quyển: Ở chapter 38, có FRC ( dung tích cặn chức năng) nam giới có giá trị trung bình 2.3l Tuy nhiên có 350ml khí đưa vào phế nang hít vào bình thường nên có 350ml khí phế nang ta thở Nên thể tích khí phế nang thay với khí khí thở 1/7 so với FRC Figure 40-2 cho thấy chậm đổi khí phế nang, sau 16 lần thở (breaths) khí dư thừa chưa loại bỏ hoàn toàn từ phế nang Figure 40-3 cho thấy tốc độ khí phế nang loại bỏ, cho thấy nửa lượng khí loại bỏ 17s với thông khí phổi người bình thường, tốc độ thông khí phổi người mà ½ so với người bình thường phải 34s để loại bỏ ½ lượng khí phế nang, tốc độ thông khí phổi người mà lần so với người bình thường 8s Tầm quan trọng việc thay chậm khí phế nang: Sự thay đổi chậm khí phế nang có tầm quan trọng để ngăn ngừa thay đổi đột ngột nồng độ khí máu giúp cho hô hấp ổn định hơn, ngăn ngừa tăng hay giảm mức khí oxi mô, nồng độ CO2 mô, pH mô hô hấp bị gián đoạn Nồng độ O2 áp xuất riêng phần phế nang: O2 liên tục hấp thu từ phế nang vào máu phổi thông qua trình hít vào Vì nồng độ khí O2 áp xuất riêng phần phụ thuộc bởi: (1) tốc độ hấp thu O2 vào máu (2) tỷ lệ thâm nhập khí O2 vào phổi trình thông khí Figure 40-4 cho thấy tác dụng thông khí phổi tỷ lệ hấp thụ O2 vào máu phế nang áp xuất riêng phần O2 phế nang(PO2) Với đường cong đại diện cho hấp thu O2 với tốc độ 250ml O2/phút (đường nét liền) 1000ml O2/phút (đường nét đứt) Khi thông khí bình thường với tỷ lệ 4.2l/phút với tỷ lệ O2 hấp thu với tốc độ 250ml/phút điểm A điểm hoạt động bình thường với PO2 điểm A 104mmHg tốc độ hấp thu O2 1000ml O2/phút cần tăng tỷ lệ thông khí phổi lên lần trì PO2 bình thường Khi người hít thở khí bình thường áp xuất mực nước biển PO2 không 149mmHg Nồng độ CO2 áp xuất riêng phần phế nang: CO2 liên tục hình thành thể sau vào máu tĩnh mạch đưa tới phế nang, sau tiếp tục đẩy phế nang thông qua hô hấp Figure 40-5 cho thấy mối quan hệ tác động áp xuất riêng phần phế nang(alveolar partial pressure) CO2(PO2) thông khí phổi(Alveolar ventilation) CO2 với tốc độ tiết CO2 200ml CO2/phút 800ml CO2/phút Từ hình vẽ ta thấy điểm A điểm mà hoạt động hô hấp bình thường với tốc độ tiết CO 200ml CO2/phút tỷ lệ thông khí phooti 4.2l PCO2 = 40mmHg Trong Figure 40-5 ta rút điều: +Thứ nhất: PCO2 phế nang tăng trực tiếp cân xứng với tốc độ CO2 tiết +Thứ hai:Lượng CO2 phế nang tỷ lệ nghịch với tỷ lệ thông khí phổi tức thông khí phổi tăng CO2 nhiều lúc CO2 phế nang có Khí thở hỗn hợp gồm không gian chết khí phế nang: Không gian chết khối lượng không khí hít vào mà không tham gia vào việc trao đổi khí Các thành phần khí thở xác định bởi: (1) thể tích khí không gian chết (2) thể tích khí trao đổi phế nang Figure 40-6 cho thấy trình thay đổi áp xuất riêng phần CO2 O2 trình thở bình thường.Đầu tiên, không khí không gian chết, khí ẩm điển hình Sau không khí phế nang trộn với khí không gian chết, lúc khí thở khí phế nang Vì khí thở bình thường bao gồm khí phế nang khí không gian chết, lúc nồng độ khí áp xuất riêng phần khí thể Table 40-1 Sự khuếch tán khí qua màng hô hấp: Trước hết ta tìm hiểu cấu tạo đơn vị hô hấp( hay gọi tiểu thùy), nhành nhỏ phế quản xung quanh có phế nang bao quanh Có khoảng 300 triệu phế nang phổi, phế nang có đường kính trung bình khoảng 0.2mm, màng phế nang mỏng Xung quanh màng phế nang có đám rối mao mạch phế nang bao quanh dày đặc nên khí phế nang gần với máu mao mạch phổi Xem Figure 40-7 Figure 40-8 để hiểu rõ Màng hô hấp:Theo dõi hình Figure 40-9 ta thấy cấu trúc màng hô hấp vẽ phần bên trái bào màu đỏ hay hồng cầu(red blood cell) Màng hô hấp gồm có lớp: +Lớp thứ 1: Là lớp chất hoạt diện(surfactant), lớp lót mặt phế nang có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt phế nang +Lớp thứ 2: Là lớp tế bào biểu mô phế nang, lớp mỏng +Lớp thứ 3: Là lớp màng tế bào biểu mô +Lớp thứ 4: Một khoảng kẽ mỏng biểu mô phế nang màng mao mạch +Lớp thứ 5: Lớp màng mao mạch, màng có nhiều chỗ mà hòa lẫn vào màng mao mạch +Lớp thứ 6: Lớp nội mô màng mao mạch Mặc dù có lớp độ dày màng hô hấp lại mỏng từ 0.2µm tới 0.6µm Đối với người nam trưởng thành tổng diện tích màng hô hấp khoảng 70m Tổng lượng máu có mao mạch phổi dạo động từ 60ml tới 140ml, ta thấy với lượng nhỏ thể tích máu mao mạch mà mao mạch lại có tổng diện tích lớn nên dễ dàng cho trao đổi khí CO2 O2 Đường kính mao mạch phổi 5µm mà đường kính hồng cầu trưởng thành trung bình 7.2µm nên muốn có trao đổi khí hồng cầu phải chui qua mao mạch màng hồng cầu dễ thay đổi nên dễ dàng chui qua màng hồng cầu áp sát vào màng mao mạch Nên CO2 O2 khuếch tán qua lại từ phế nang với hồng cầu làm tăng nhanh trình hô hấp Các yếu tố ảnh hưởng đến khuếch tán khí qua màng hô hấp: Các yếu tố định khuếch tán khí nhanh qua màng là: +Thứ 1: Độ dày màng +Thứ 2: Diện tích bề mặt màng +Thứ 3: Hệ số khuếch tán khí chất màng +Thứ 4: Sự chênh lệch áp xuất riêng phần khí bên màng *Độ dày màng hô hấp tăng trường hợp: Phù nề khoảng kẽ màng hô hấp hay phế nang, số bệnh phổi gây xơ hóa phổi, làm tăng độ dày số phần màng tế bào đường hô hấp Vì khuếch tán qua màng tỷ lệ nghịch với bề dày màng hô hấp, yếu tố làm tăng bề dày màng lên hay lần làm cho trở ngại hô hấp *Diện tích màng hô hấp giảm gặp trường hợp như:Cắt thùy phổi, khí thũng nhiều phế nang hợp lại làm vách phế nang dẫn tới giảm diện tích phổi có làm giảm diện tích tới lần Khi tổng diện tích bề mặt phổi giảm 1/3 hay 1/4 so với bình thường hô hấp bị ngăn cản *Hệ số khuếch tán khí phụ thuộc vào khả hòa tan khí màng tế bào, hệ số tỷ lệ nghich với √trọng lượng phân tử Tỷ lệ khuếch tán khí màng hô hấp gần xác tương tự nước Như tỷ lệ khuếch tán CO nhanh gấp 20 lần O2 O2 nhanh gấp lần với N2 *Sự khác biệt áp suất qua màng hô hấp khác biệt áp suất riêng phần khí phế nang áp suất riêng phần khí máu mao mạch phổi Đối với O 2, áp xuất riêng phần phế nang cao áp xuất riêng phần khí máu mao mạch phổi nên khuếch tán thực từ phế nang sang mao mạch phổi với CO ngược lại Công xuất khuếch tán màng hô hấp: Công xuất khuếch tán màng hô hấp số ml khí qua màng phút tác dụng chênh lệch áp xuất riêng phần 1mmHg Công xuất khuếch tán O2: Đối với người nam trưởng thành công suất khuếch tán O2 trung bình lúc nghỉ khoảng 21ml/1phút/1mmHg.Mà ta hô hấp bình thường chênh lệch áp xuất riêng phần O2 bên màng hô hấp 11mmHg từ ta phút vân chuyển khoảng 11*21≈230ml O2 phút Tăng công xuất khuếch tán O2 trình tập thể dục: Trong thời gian luyện tập thể thao điều kiện khác mà nhiều tăng lưu lượng máu phổi thông khí phổi, công xuất khuếch tán O2 người nam trưởng thành vào khoảng 65ml/1phút/1mmHg tức gấp lần so với lúc nghỉ Điều tăng số yếu tố như: + mở nhiều mao mạch phổi trước không hoạt động giãn nở thêm mao mạch mở, làm tăng diện tích bề mặt máu mà O2 tràn vào + mối liên hệ độ thông thoáng (tỉ lệ khí) phế nang nồng độ máu mao mạch phế nang gọi tỉ lệ không khí/máu Công xuất khuếch tán CO2: Công xuất khuếch tán CO2 không đo CO2 khuếch tán qua màng hô hấp nhanh PCO2 trung bình máu phổi không khác xa với PCO2 phế nang, khác biệt trung bình không 1mmHg nên đo công xuất khuếch tán CO2 khó khăn, nhiên thông qua phép đo khuếch tán khí khác khả khuếch tán thay đổi trực tiếp với hệ số khuếch tán khí Thông qua O2 lại có hệ số khuếch tán CO2 gấp khoảng 20 lần so với O2 nên công xuất khuếch tán CO2 lúc nghỉ khoảng 400ml/1phút/1mmHg tới 450ml/1phút/1mmHg, lúc hoạt động khoảng 1200ml/1phút/1mmHg tới 1300ml/1phút/1mmHg Figure 40-10 cho thấy so sánh công xuất khuếch tán CO2,O2 CO lúc nghỉ lúc hoạt động Đo công xuất khuếch tán –Phương pháp Cacbon Monoxide Khả khuếch tán O2 tính toán từ phép đo của: (1) PO2 phế nang (2) PO2 máu phổi mao mạch (3) tỷ lệ hấp thụ O2 máu Tuy nhiên, việc đo PO2 máu mao mạch phổi khó khăn không xác, nên đo công xuất khuếch tán O2 thông qua CO Sau từ công xuất khuếch tán CO ta công xuất khuếch tán O2 cách nhân với 1.23 hệ số khuếch tán O2 gấp 1.23 lần so với CO Công xuất khuếch tán trung bình CO khoảng 17ml/1phút/1mmHg nên O2 khoảng 21ml/1phút/1mmHg Ảnh hưởng tỷ lệ thông khí-thông máu phổi(Ventilation-Perfusion) nồng độ khí phế nang: Chúng ta biết hai yếu tố xác định PO2 PCO2 phế nang là: (1) tỷ lệ thông khí phổi (2) tỷ lệ vận chuyển CO2 O2 thông qua màng hô hấp Nếu ta coi tất phế nang thông khí máu qua mao mạch phế nang nhau.Tuy nhiên, bình thường với mức độ nào, đặc biệt nhiều bệnh phổi: số vùng phổi có lưu thông khí lưu thông máu ngược lại số vùng có lưu thông máu mà lại lưu thông khí Chỉ cần điều kiện đó, trao đổi khí qua màng hô hấp khó khăn nghiêm trọng người suy hô hấp nặng hai phổi có thông gió bình thường hay có trao đổi máu mà trao đổi khí Do đó, khái niệm định lượng có cân thông khí phổi lưu lượng máu phế nang Khái niệm gọi tỷ lệ thông khí-máu tươi ký hiệu Với thể tích không khí vào phế nang thể tích máu tươi Khi thông khí 0, có giá trị nên 0, ngược lại trường hợp có thông khí đầy đủ máu tươi trao đổi vô hô hấp bị ảnh hưởng cho ta thấy tầm quan trọng Áp xuất riêng phần CO2 O2 phế nang =0 Mặc dù có thông khí phế nang, không khí phế nang tới cân với P CO2 PO2 máu khí khuếch tán máu khí phế nang.Trong Chapter 41 tìm hiểu máu tĩnh mạch bình thường có P O2 40mmHg PCO2 45mmHg Áp xuất riêng phần CO2 O2 phế nang =∞ Hiện tượng khác hoàn toàn =0, dòng máu mao mạch mang O2 để mang lại CO2 vào phế nang Do thay phí phế nang cân với máu tĩnh mạch lúc khí phế nang khí không khí Nên áp xuất riêng phần khí phế nang giống không khí Sự trao đổi khí áp xuất riêng phần khí phế nang bình thường: Khi thông khí phế nang bình thường máu chảy mao mạch bình thường, trao đổi CO2 O2 gần tối ưu PO2 phế nang lúc bình thường 104mmHg so với không khí PO2 không khí 149mmHg PO2 máu tĩnh mạch 40 nên có di chuyển khí O2 từ không khí vào phế nang vào tĩnh mạch phổi Trong CO ngược lại có PCO2 phế nang 40mmHg không khí 0mmHg PCO2-PO2, biểu đồ Các khái niệm trình bày phần trước thể biểu đồ Figure 40-11 Nhìn vào sơ đồ ta thấy =0 PO2=40mmHg, PCO2=45mmHg giá trị máu tĩnh mạch bình thường Còn đầu đường cong =∞ có PO2=149mmHg, PCO2=0mmHg Cũng đường cong điểm mà đại diện cho PCO2=40mmHg Khái niệm “shunt sinh lý” bình thường có PO2=104mmHg, mức bình thường: Khi bị “shunt sinh lý” mức bình thường tức không cung cấp đủ khí oxy cho máu chảy qua mao mạch phế nang Do đó, phần huyết khối tĩnh mạch qua mao mạch phổi oxi máu gọi “máu shunt” Shunt sinh đo phòng thí nghiệm lâm sàng cách phân tích nồng độ O2 tĩnh mạch máu động mạch máu đồng thời ta kết hợp đo lưu lượng tim Từ giá trị, shunt sinh tính cách sau phương trình: Với: lượng máu shunt sinh chảy qua phút lưu lượng tim phút nồng độ oxy máu động mạch tỷ lệ thông khí-máu tươi tưởng nồng độ oxy máu động mạch CO2 nồng độ oxy hỗn hợp máu tĩnh mạch Từ ta thấy máu “shunt” lượng máu mà không trao đổi oxi qua phổi Khái niệm “khoảng chết sinh lý” lớn mức bình thường; Khi thông khí phổi phế nang lượng khí tới nhiều( có nhiều O khí khác) mà máu trao đổi mao mạch lại thấp Như thông khí phế nang không hiệu có lượng máu trao đổi Khoảng chết đo lâm sàng xác định phương trình Bohr: Trong đó: khoảng chết sinh thể tích khí lưu thông(TV) áp xuất riêng phần CO2 máu động mạch áp xuất riêng phần CO2 không khí Các bất thường tỷ lệ thông khí-máu tươi Bất thường tăng giảm: Ở người bình thường tư thẳng đứng máu dồn xuống đáy phổi vùng đỉnh phổi, vùng đáy phổi có tỷ lệ thông khí phổi thấp vùng đỉnh phổi Đo phần phổi tỷ lệ gấp 2.5 lần so với giá trị bình thường Nên khu đỉnh phổi gây mư vừa phải khoảng chết sinh Mặt khác vùng đáy phổi tỷ lệ thông khí thấp nên gây lượng máu shunt Và tỷ lệ khoảng 0.6 lần so với giá trị bình thường Còn tập thể dục lượng máu lên phần đỉnh phổi nhiều từ làm cho tỷ lệ trao đổi khí tăng cao Bất thường bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính: Hầu hết người hút thuốc nhiều năm họ thường bị tắc nghẽn phổi mãn tính họ có trường hợp xảy ra: Trường hợp 1: Rất nhiều tiểu phế quản bị co hẹp đến mức phế nang gắn vào không thông khí lúc =0 Trường hợp 2: Những vách phế nang mao mạch phế nang thông khí lúc =∞ Như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có số vùng bị shunt sinh lý, số vùng lại bị khoảng chết sinh lý, làm ảnh hưởng tới trình trao đổi khí, máu lên phổi lại lấy lượng O2 thấp có 1/10 so với bình thường Trong thực tế nguyên nhân chủ yếu gây nên tác nghẽn phổi mãn tính ... đường cong điểm mà đại diện cho PCO2=40mmHg Khái niệm “shunt sinh lý bình thường có PO2=104mmHg, mức bình thường: Khi bị “shunt sinh lý mức bình thường tức không cung cấp đủ khí oxy cho máu chảy... “máu shunt” Shunt sinh lý đo phòng thí nghiệm lâm sàng cách phân tích nồng độ O2 tĩnh mạch máu động mạch máu đồng thời ta kết hợp đo lưu lượng tim Từ giá trị, shunt sinh lý tính cách sau phương... tính cách sau phương trình: Với: lượng máu shunt sinh lý chảy qua phút lưu lượng tim phút nồng độ oxy máu động mạch tỷ lệ thông khí-máu tươi lý tưởng nồng độ oxy máu động mạch CO2 nồng độ oxy hỗn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 40: Nguyên tắc của sự trao đổi khí; Khuếch tán của O2 và CO2 thông qua màng hô hấp, Chương 40: Nguyên tắc của sự trao đổi khí; Khuếch tán của O2 và CO2 thông qua màng hô hấp, Chương 40: Nguyên tắc của sự trao đổi khí; Khuếch tán của O2 và CO2 thông qua màng hô hấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay