CHAPTER 20

2 99 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:19

CHAPTER 20: BỆNH SINH TĂNG VÀ GIẢM LƯU LƯỢNG TIM Lưu lượng tim cao được gây bởi tăng sức cản ngoại biên(High Cardiac Output Caused by Reduced Total Peripheral Resistance-TPR) The left side of Figure 20-6 identifies conditions that commonly cause cardiac outputs higher than normal One of the distinguishing features of these conditions is that they all result from chronically reduced total peripheral resistance None of them result from excessive excitation of the heart itself, which we will explain subsequently For the present, let us look at some of the conditions that can decrease the peripheral resistance and at the same time increase the cardiac output to above normal Phù(Beriberi).do thiếu vitamin B1 This disease is caused by insufficient quantity of the vitamin thiamine (vitamin B1) in the diet Lack of this vitamin causes diminished ability of the tissues to use some cellular nutrients, and the local tissue blood flow mechanisms in turn cause marked compensatory peripheral vasodilation Sometimes the total peripheral resistance decreases to as little as one-half normal Consequently, the long-term levels of venous return and cardiac output also often increase to twice normal Sự thông của tỉnh mạch và động mạch(Arteriovenous fistula-shunt) Earlier, we pointed out that whenever a fistula (also called an AV shunt) occurs between a major artery and a major vein, tremendous amounts of blood flow directly from the artery into the vein This, too, greatly decreases the total peripheral resistance and, likewise, increases the venous return and cardiac output Cường giáp(Hyperthyroidism) In hyperthyroidism, the metabolism of most tissues of the body becomes greatly increased Oxygen usage increases, and vasodilator products are released from the tissues Therefore, the total peripheral resistance decreases markedly because of the local tissue blood flow control reactions throughout the body; consequently, the venous return and cardiac output often increase to 40 to 80 percent above normal Thiếu máu(Anemia) In anemia, two peripheral effects greatly decrease the total peripheral resistance One of these is reduced viscosity of the blood, resulting from the decreased concentration of red blood cells The other is diminished delivery of oxygen to the tissues, which causes local vasodilation As a consequence, the cardiac output increases greatly Giảm lưu lượng tim - Ảnh hưởng suy yếu tim - Ảnh hưởng tới tĩnh mạch về tim chậm Nguyên nhân có thể là do: - Tắc nghẽn mạch vành hay hậu quả của nhồi máu tim - Bệnh van tim - Viêm tim - Chảy máu - Rối loạn trao đổi chất Khi lưu lượng tim giảm, các mô sẽ thiếu dưỡng chất, điều đó dẫn đến tình trạng shock tuần hoàn Bất kì điều gì gây trở ngại tĩnh mạch máu về tim có thể dẫn đến giảm lưu lượng tim - Giảm thể tích máu - Dãn tĩnh mạch cấp tính - Giảm khối lượng mô Ví dụ thời gian dài không hoạt động thể chất - Tắc nghẽn tĩnh mạch lớn - Giảm sự trao đổi chất ở mô: một vài điều khác có liên quan tới tuyến giáp
- Xem thêm -

Xem thêm: CHAPTER 20 , CHAPTER 20 , CHAPTER 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay