chapter 19 guyton vai tro¦ cu a thg=n trong c) cho8 =io¦u ho¦a chg=m huyo8t a8p va¦ cao huyo8t a8p

1 98 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:19

Vai trò của thận chế điều hòa chậm huyết áp và cao huyết áp: hệ thống điều hòa tổng hợp huyết áp Ngoài cách điều hòa nhanh chóng tức thì của thần kinh thì thể cung có những cách điều hòa huyết áp khác có tác dụng dài hơn, có thể vài ngày , vài tuần hay sau tháng vẫn có tác dụng Đó là những chế làm thay đổi thể dịch, nhờ vào những chất tiết của thần kinh, hormone hay những chất điều hòa chức của thận Tác dụng đối với lượng muối và nước huyết tương Thận – hệ thống thể dịch điều hòa huyết áp Vai trò của thận huyết áp chính là điều hòa trực tiếp thể tích máu, nếu thể tích tăng mà không có hoạt động co hay dãn mạch cũng đều làm tăng huyết áp Và thận có thể điều chỉnh thể tích máu để điều chỉnh huyết áp Hệ renin-angiotensin –aldosterol và vai trò của nó điều hòa huyết áp
- Xem thêm -

Xem thêm: chapter 19 guyton vai tro¦ cu a thg=n trong c) cho8 =io¦u ho¦a chg=m huyo8t a8p va¦ cao huyo8t a8p , chapter 19 guyton vai tro¦ cu a thg=n trong c) cho8 =io¦u ho¦a chg=m huyo8t a8p va¦ cao huyo8t a8p , chapter 19 guyton vai tro¦ cu a thg=n trong c) cho8 =io¦u ho¦a chg=m huyo8t a8p va¦ cao huyo8t a8p

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay