trắc nghiệm địa lí 12 theo bài

100 212 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:16

trắc nghiệm địa lí 12 theo bài có đáp án CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ Câu 1: Trên đất liền, điểm cực Bắc nước ta vĩ độ: A 23026’B B 23025’B C 23024’B D 23023’B Câu 2: Trên đất liền, điểm cực Nam nước ta vĩ độ: A 8038’B B 8034’B C 8036’B D 8035’B Câu 3:Việt Nam nằm múi số: A B C D Câu 4: Tổng diện tích vùng đất nước ta là: A 331 211 km2 B 331 212 km2 C 331 213 km2 D 331 214 km2 Câu 5: Cửa sau nằm biên giới Việt Nam - Lào? A Móng Cái B Lao Bảo C Hữu Nghị D Đồng Đăng Câu 6: Cửa sau nằm đường biên giới Việt - Trung? A Cầu Treo B Vĩnh Xương C Lào Cai D Mộc Bài Câu 7: Đường bờ biển nước ta dài kilômét? A 3290 km B 3280 km C 3270 km D 3260 km Câu 8: Nội thủy là: A Vùng có chiều rộng 12 hải lí B Vùng tiếp liền với lãnh hải hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí C Vùng nước tiếp giáp với đất liền, phía đường sở D Vùng nước phía đường sở với chiều rộng 12 hải lí Câu 9: Vùng biển mà Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn kinh tế, nước khác đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm tàu thuyền, máy bay nước tự hàng hải hàng không công ước quốc tế quy định, gọi là: A Lãnh hải B Nội thủy C Vùng đặc quyền kinh tế D Vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 10: Phần ngầm biển lòng đất đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài mở rộng lãnh hải bờ rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m nữa, gọi là: A Lãnh hải B Vùng tiếp giáp lãnh hải C Thềm lục địa D Vùng đặc quyền kinh tế Câu 11: Nước ta có vị trí nằm hoàn toàn vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, khu vực ảnh hưởng chế độ gió Mậu dịch gió mùa châu Á, nên: A có nhiều tài nguyên khoáng sản B khí hậu có hai mùa rõ rệt C có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá D thảm thực vật bốn mùa xanh tốt Câu 12: Nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản vị trí địa lí: A nằm vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương- Địa Trung Hải B nằm tiếp giáp với Biển Đông C nằm đường di lưu di cư nhiều loài động, thực vật D nằm khu vực gió mùa điển hình giới Câu 13: Ý nghĩa kinh tế vị trí địa lí nước ta là: A Có vị trí đặc biệt quan trọng vùng Đông Nam Á, khu vực kinh tế động nhạy cảm với biến động trị giới B Tạo điều kiện thực sách mở cửa, hội nhập với nước giới, thu hút vốn đầu tư nước C Tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị phát triển với nước D Quy định thiên nhiên nước ta thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Câu 14: Vùng đất nước ta là: A Phần giới hạn đường biên giới đường bờ biển B Phần đất liền giáp biển C Toàn phần đất liền các hải đảo D Các hải đảo vùng đồng ven biển Câu 15: Do nước ta nằm hoàn toàn vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, nên: A Khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa đông bớt nóng, khô mùa hạ nóng, mưa nhiều B Nền nhiệt độ cao, cán cân xạ quanh năm dương C Có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá D Có phân hóa tự nhiên theo lãnh thổ rõ rệt Câu 16: Ý nghĩa văn hóa - xã hội vị trí địa lí Việt Nam tạo điều kiện: A cho giao lưu với nước xung quanh đường bộ, đường biển, đường hàng không B để nước ta thực sách mở cửa, hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước C cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị phát triển với nước khu vực Đông Nam Á D mở lối biển thuận lợi cho Lào, Đông Bắc Campuchia Tây Nam Trung Quốc Câu 17: Theo chiều Bắc - Nam, phần đất liền nước ta nằm khoảng vĩ độ: A 8034’B - 20023’B B 8034’B - 21023’B 0 C 34’B - 22 23’B D 8034’B - 23023’B Câu 18: Theo chiều Tây - Đông, phần đất liền nước ta nằm giới hạn kinh độ: A 102010’B - 106024’B B 102010’B - 107024’B C 102010’B - 108024’B D 102010’B - 109024’B Câu 19: Điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây phần đất liền nước ta thuộc tỉnh: A Hà Giang, Cà Mau, Điện Biên, Ninh Thuận B Hà Giang, Cà Mau, Lai Châu, Khánh Hòa C Hà Giang, Cà Mau, Khánh Hòa, Điện Biên D Cao Bằng, Kiên Giang, Lai Châu, Khánh Hòa Câu 20: Đặc điểm sau không với lãnh thổ nước ta? A Nằm hoàn toàn vùng nhiệt đới nửa cầu Bắc B Nằm trọn múi số C Nằm vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa D Nằm vùng chịu ảnh hưởng gió Mậu dịch Câu 21: Ý sau không với nước ta? A Diện tích vùng đất 331 212 km2 B Đường biên giới đất liền dài 5400 km C Đường bờ biển dài 3260 km D Có 3000 đảo lớn nhỏ Câu 22: Nhờ tiếp giáp biển, nên nước ta có: A Nền nhiệt độ cao, nhiều ánh nắng B Nhiều tài nguyên khoáng sản sinh vật C Thiên nhiên xanh tốt, giàu sức sống D Khí hậu có hai mùa rõ rệt Câu 23: Tự nhiên nước ta phân hóa đa dạng thành vùng khác miền Bắc miền Nam, miền núi đồng bằng, ven biển, hải đảo do: A Tiếp giáp với vùng biển rộng lớn địa hình phân bậc rõ nét B Vị trí nằm vùng nhiệt đới nửa cầu Bắc C Lãnh thổ kéo dài theo chiều kinh tuyến D Vị trí địa lí hình thể nước ta Câu 24: Nằm vị trí tiếp giáp lục địa đại dương vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương- Địa Trung Hải, nên Việt Nam có nhiều: A tài nguyên khoáng sản B vùng tự nhiên lãnh thổ C bão lũ lụt, hạn hán D tài nguyên sinh vật quý giá Câu 25 Quần đảo xa bờ nước ta biển Đông là: A Hoàng Sa B Thổ Chu C Nam Du D Hà Tiên Câu 26 Việt Nam gắn liền với lục địa đại dương sau đây? A Á Ấn Độ Dương B Á Thái Bình Dương C Á-Âu, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương D Á-Âu Thái Bình Dương Câu 27 Nước ta nằm vị trí: A rìa đông Bán đảo Đông Dương B bán đảo Trung Ấn C trung tâm Châu Á D phía đông Đông Nam Á Câu 28 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết nước ta có chung biên giới đất liền biển với: A.Trung Quốc, Lào, Campuchia B Lào, Campuchia C Trung Quốc, Campuchia D Lào, Campuchia Câu 28 Điểm cực Nam nước ta xã Đất Mũi thuộc tỉnh: A Bạc Liêu B Cà Mau C Sóc Trăng D Kiên Giang Câu 29 Điểm cực Bắc nước ta xã Lũng Cú thuộc tỉnh: A Hà Giang B.Cao Bằng C Lạng Sơn D Lào Cai Câu 30 Điểm cực Tây nước ta xã Sín Thầu thuộc tỉnh: A Điện Biên B Lai Châu C Sơn La D Lào Cai Câu 31 Điểm cực Đông nước ta xã Vạn Thạnh thuộc tỉnh (thành phố): A Quảng Ninh B Đà Nẵng C Khánh Hoà D Bình Thuận Câu 31 Với chiều dài 3260 km, bờ biển nước ta chạy dài từ : A Hải Phòng đến Cà Mau B Móng Cái đến Hà Tiên C Quảng Ninh đến Phú Quốc D Hạ Long đến Rạch Giá Câu 32 Số lượng Tỉnh (thành phố) giáp biển nước ta: A 25 B 28 C 29 D 31 Câu 33 Thứ tự phận vùng biển nước ta là: A Nội thủy, lãnh hải, đặc quyền kinh tế, tiếp giáp lãnh hải, thềm lục địa B Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, thềm lục địa, đặc quyền kinh tế C Nội thủy, lãnh hải, thềm lục địa, đặc quyền kinh tế, tiếp giáp lãnh hải D Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Câu 34 Một hải lí tương ứng với m? A 1851m B 1852m C 1853m D 1854m Câu 35 Việt Nam nằm nơi tiếp xúc hai vành đai sinh khoáng nằm đường lưu, di cư nhiều loài động vật, thực vật nên nước ta có: A Đủ loại khoáng sản khu vực Đông Nam Á B Nhiều loại gỗ quý rừng C Cả nhiệt đới cận nhiệt đới D Tài nguyên khoáng sản tài nguyên sinh vật phong phú Câu 36 Vùng đất là: A phần đất liền giáp biển B toàn phần đất liền hải đảo C phần giới hạn đường biên giới đường bờ biển D hải đảo vùng đồng ven biển Câu 37 Nước ta nằm hoàn toàn vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, nên: A khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa đông bớt nóng, khô mùa hạ nóng, mưa nhiều B nhiệt độ cao, cân xạ quanh năm dương C có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá D có phân hóa tự nhiên rõ rệt Câu 38 Vị trí địa lí ảnh hưởng đến tự nhiên nước ta? A Quy định khí hậu nước ta khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa B Làm cho sinh vật phong phú, đa dạng C Là địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa D Quy định thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa Câu 39 Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam có nghĩa vụ quyền lợi ? A có chủ quyền hoàn toàn thăm dò, khai thác, bảo vệ, quản lí tất nguồn tài nguyên B cho phép nước tự hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu, cáp quang ngầm C cho phép nước phép thiết lập công trình nhân tạo phục vụ cho thăm dò, khảo sát biển D có chủ quyền hoàn toàn mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ quản lí tài nguyên thi6n nhiên Câu 40 Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam cho phép nước : A thiết lập công trình đảo nhân tạo B tổ chức khảo sát, thăm dò nguồn tài nguyên C tự hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu cáp quang biển D quản lí nguồn tài nguyên thiên vùng thềm lục địa Câu 41 Xét góc độ kinh tế, vị trí địa lí nước ta : A Thuận lợi cho việc trao đổi, hợp tác, giao lưu với nước khu vực giới B Thuận lợi cho phát triển ngành kinh tế, vùng lãnh thổ; tạo điều kiện thực sách mở cửa, hội nhập với nước thu hút đầu tư nước C Thuận lợi việc hợp tác sử dụng tổng hợp nguồn lợi Biển Đông, thềm lục địa sông Mê Công với nước có liên quan D Thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật với nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương Câu 42 Đường biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc dài khoảng (km): A 1400 B 2100 D 1100 D 2300 Câu 43 Vùng trời vùng có đặc điểm? A Vùng có độ cao không giới hạn đất liền B Vùng không gian bao trùm lên lãnh thổ không giới hạn độ cao D Vùng không gian bao trùm lên lãnh thổ có giới hạn độ cao D Vùng độ cao không giới hạn đảo Câu 44 Vùng biển chủ quyền Việt Nam biển Đông rộng khoảng (triệu km²): A 1,0 B 2,0 D 3,0 D 4,0 Câu 45 Vấn đề chủ quyền biên giới quốc gia đất liền, Việt Nam cần tiếp tục đàm phán với A Trung Quốc Lào B Lào Cam-pu-chiA C Cam-pu-chia Trung Quốc D Trung Quốc, Lào Cam-pu-chia Câu 46 Quần đảo Kiên Hải thuộc tỉnh nước ta? A Cà Mau B Kiên Giang C Bạc Liêu D Sóc Trăng Câu 47 Đường biên giới biển giới hạn từ: A Móng Cái đến Hà Tiên B Lạng Sơn đến Đất Mũi D Móng Cái đến Cà Mau D Móng Cái đến Bạc Liêu Câu 48 Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ : A Lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B nên thiên nhiên có phân hoá đa dạng B Nằm hoàn toàn miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùA D Nằm vị trí tiếp giáp lục địa hải dương vành đai sinh khoáng giới D Nằm vị trí tiếp giáp lục địa đại dương đường di lưu loài sinh vật Câu 49 Đây cảng biển mở lối biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Campuchia A Hải Phòng B Cửa Lò C Đà Nẵng D Cam Ranh Câu 50 Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với nước có độ vĩ Tây Á, châu Phi nhờ : A Nước ta nằm hoàn toàn vùng nội chí tuyến B Nước ta nằm trung tâm vùng Đông Nam Á C Nước ta nằm vị trí tiếp giáp nhiều hệ thống tự nhiên D Nước ta nằm tiếp giáp Biển Đông với chiều dài bờ biển 3260 km Câu 51 Đường sở nước ta xác định đường : A Nằm cách bờ biển 12 hải lí B Nối điểm có độ sâu 200 m C Nối mũi đất xa với đảo ven bờ D Tính từ mức nước thủy triều cao đến đảo ven bờ Câu 52 Vùng biển mà nước ta có quyền thực biện pháp an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, quy định y tế, môi trường nhập cư, vùng: A Lãnh hải B Tiếp giáp lãnh hải C Vùng đặc quyền kinh tế D Thềm lục địa Câu 53 Theo công ước quốc tế Luật Biển năm 1982 vùng đặc quyền kinh tế nước ta rộng 200 hải lí tính từ: A Ngấn nước thấp thuỷ triều trở B Đường sở trở C Giới hạn vùng lãnh thổ trở D Vùng có độ sâu 200 mét trở vào Câu 54 Điểm cuối đường hải giới nước ta phía nam : A Móng Cái B Hà Tiên D Rạch Giá D Cà Mau Câu 55 Hạn chế hình dạng dài hẹp lãnh thổ Việt Nam mang lại: A Khoáng sản nước ta đa dạng, trữ lượng không lớn B Giao thông Bắc- Nam trắc trở D Việc bảo vệ an ninh chủ quyền lãnh thổ khó khăn D Khí hậu phân hoá phức tạp BÀI 6-7: ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI Câu Đặc điểm không với địa hình Việt Nam A Đồi núi chiếm ¾ diện tích, phần lớn núi cao 2000m B Đồi núi chiếm ¾ diện tích, có phân bậc rõ rệt C Cao Tây Bắc thấp dần Đông Nam D Địa hình chịu tác động mạnh mẽ người Câu Tỉ lệ núi cao 2000m so với diện tích toàn lãnh thổ nước ta khoảng: A % B 2% C 85 % D 60 % Câu Tỉ lệ địa hình thấp 1000m so với diện tích toàn lãnh thổ nước ta khoảng A 85% B 75% C 60% D 90% Câu Sự khác biệt rõ rệt vùng núi Đông Bắc Tây Bắc đặc điểm: A Độ cao hướng núi B Hướng nghiêng C Giá trị kinh tế D Sự tác động người Câu Địa hình với địa cao hai đầu, thấp đặc điểm vùng núi: A Trường Sơn Bắc B Tây Bắc C Đông Bắc D Trường Sơn Nam Câu Các cao nguyên ba dan Tây Nguyên có độ cao trung bình: A từ 600 - 900 m B từ 500 - 1000 m C từ 500 - 700 m D từ 400 - 600 m Câu Tính chất bất đối xứng hai sườn Đông - Tây đặc điểm bật vùng núi: A Trường Sơn Bắc B Trường Sơn Nam C Tây Bắc D Đông Bắc Câu Đồng châu thổ có diện tích lớn nước ta? A Đồng sông Hồng B Đồng sông Cửu Long C Đồng sông Mã D Đồng sông Cả Câu Đặc điểm với địa hình vùng núi Đông Bắc? A Cao nước ta B Đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích C Hướng Tây Bắc-Đông Nam D Có nhiều cao nguyên xếp tầng Câu 10 Đặc điểm với vùng núi Trường Sơn Nam? A Cao nước ta B Có nhiều cao nguyên xếp tầng C Đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích B Hướng Tây Bắc-Đông Nam Câu 11 Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam kiến thức học, đỉnh núi Ngọc Linh thuộc vùng núi nào? A Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Nam D Trường Sơn Bắc Câu 12 Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam kiến thức học, xếp tên đỉnh núi tương ứng theo thứ tự vùng núi: Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam là: A Phăng xi păng, Tây Côn Lĩnh, Chư Yang Sin, Pu xen lai leng B Chư Yang Sin, Phăng xi păng, Tây Côn Lĩnh, Pu xen lai leng C Phăng xi păng, Tây Côn Lĩnh, Pu xen lai leng, Chư Yang Sin D Phăng xi păng, Pu xen lai leng, Tây Côn Lĩnh, Chư Yang Sin Câu 13 Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam, từ Tây sang Đông vùng núi Đông Bắc cánh cung: A Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm B Ngân Sơn, Sông Gâm, Đông Triều, Bắc Sơn C Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều D Bắc Sơn, Đông Triều, Sông Gâm, Ngân Sơn Câu 14 Địa hình vùng núi Đông Bắc có ảnh hưởng lớn đến hình thành khí hậu vùng Mùa đông đến sớm kết thúc muộn vùng khác chủ yếu do: A Phần lớn diện tích đồi núi thấp B Có nhiều đỉnh núi cao sơn nguyên giáp biên giới Việt Trung C Các dãy núi có hướng vòng cung, đầu mở rộng phía Bắc, quy tụ phía Nam D Có hướng nghiêng từ Tây bắc xuống Đông Nam Câu 15: Nhận định sau không mạnh tự nhiên khu vực đồng phát triển KT- XH? A Là sở phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng nông sản B Cung cấp nguồn lợi thiên nhiên khác như: khoáng sản, thủy sản, C Nguồn thủy dồi dào, khoáng sản phong phú, đa dạng D Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông Câu 16: Vùng núi Tây Bắc nằm hai hệ thống sông lớn là: A Sông Hồng sông Mã B Sông Cả sông Mã C Sông Đà sông Lô D Sông Hồng sông Cả Câu 17: Vùng núi Trường Sơn Bắc giới hạn từ: A Sông Mã tới dãy Hoành Sơn B Nam sông Cả tới dãy Hoành Sơn C Sông Hồng tới dãy Bạch Mã D Nam sông Cả tới dãy Bạch Mã Câu 18: Trong cao nguyên sau, cao nguyên không thuộc miền Bắc nước ta? A Đồng Văn B Mộc Châu C Sơn La D Di Linh Câu 19: Đặc điểm đồng ven biển Miền Trung là: A Hẹp ngang bị chia cắt, đất giàu dinh dưỡng B Diện tích lớn, biển đóng vai trò việc hình thành, C Hẹp ngang, kéo dài từ Bắc xuống Nam, đất nghèo dinh dưỡng D Hẹp ngang bị chia cắt, biển đóng vai trò việc hình thành, đất nghèo dinh dưỡng Câu 20: Địa hình bán bình nguyên nước ta thể rõ vùng: A Miền núi Bắc Bộ B Cực Nam Trung Bộ C Tây Nguyên D Đông Nam Bộ Câu 21: Hướng núi Tây Bắc – Đông Nam hướng của: A Vùng núi Nam Trường Sơn B Vùng núi vùng Đông Bắc C Vùng núi vùng Tây Bắc D Vùng núi Bắc Trường Sơn Câu 22: Hướng vòng cung hướng núi của: A Dãy Hoàng Liên Sơn B Vùng núi Đông Bắc C Các hệ thống sông lớn D Vùng núi Bắc Trường Sơn Câu 23: Nét bật địa hình vùng núi Đông Bắc là: A Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích B Có địa hình cao nước ta C Có mạch núi lớn hướng tây bắc – đông nam D Gồm dãy núi song song so le có hướng tây bắc – đông nam Câu 24: Nguồn lợi sau đồng nước ta? A Khoáng sản B Thủy C Rừng D Du lịch Câu 25: Điểm sau không với đồng sông Cửu Long? A Là đồng châu thổ B Được bồi đắp phù sa hàng năm sông Tiền sông Hậu C Trên bề mặt có nhiều đê ven sông D Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt Câu 26: Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, đất feralit chủ yếu, nên miền núi thuận lợi cho việc hình thành vùng chuyên canh: A Cây công nghiệp B Lương thực C Thực phẩm D Hoa màu Câu 27: Đồng sông Cửu Long khác với Đồng sông Hồng ở: A Diện tích nhỏ B Phù sa không bồi đắp hàng năm C Thấp phẳng D Cao rìa đông, thấp Câu 28: Vùng đất đê đồng sông Hồng nơi: A Không bồi đắp phù sa hàng năm B Có nhiều ô trũng ngập nước C Được canh tác nhiều D Thường xuyên bồi đắp phù sa Câu 29: Quá trình làm biến đổi địa hình nước ta là: A Xâm thực vùng đồi núi, bồi tụ đồng B Đắp đê đồng C Bồi tụ đồng D Xâm thực đồi núi Câu 30: Đặc điểm sau chứng tỏ Việt Nam đất nước nhiều đồi núi? A Cấu trúc địa hình đa dạng B Địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ C Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam D Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ Câu 31 : Địa hình cao nước ta phân bố chủ yếu khu vực A Đông Bắc B Tây Bắc C Bắc Trung Bộ D Tây Nguyên Câu 32: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết tên cánh cung vùng núi Đông Bắc theo thứ tự từ Đông sang Tây A Đông Triều, Trường Sơn Nam, Ngân Sơn, Bắc Sơn B Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều C Sông Gâm, Ngân Sơn, Hoành Sơn, Trường Sơn Bắc D Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm, Câu 33: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết cao nguyên sau không thuộc vùng núi Tây Bắc A Sơn La B Tà Phình C Mộc Châu D Hủa Phan Câu 34: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết tên cao nguyên từ dãy Bạch Mã trở vào Nam theo thứ tự A Trường Sơn Nam, Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên B Trường Sơn Nam, Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Di Linh C Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Di Linh, Lâm Viên D Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh Câu 35: Đặc điểm không phù hợp với địa hình nước ta A Phân bậc phức tạp với hướng nghiêng Tây Bắc- đông Nam chủ yếu B Sự tương phản núi đồi, đồng bờ biển đáy ven bờ C Địa hình đặc trưng vùng nhiệt đới ẩm D Địa hình chịu tác động hoạt động kinh tế người Câu 36: Nhận định đặc điểm địa hình nước ta A Địa hình đồng chiếm diện tích lớn B Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn C Địa hình cao nguyên chiếm diện tích lớn D Tỉ lệ ba nhóm địa hình tương đương Câu 37: So với diện tích tự nhiên nước ta, địa hình đồi núi chiếm: A 2/3 B 3/4 C 4/5 D 5/6 Câu 38: Nét bật địa hình vùng núi Tây Bắc là: A Gồm khối núi cao nguyên B Có bốn cánh cung lớn C Có nhiều dãy núi cao đồ sộ nước ta D Địa hình thấp hẹp ngang Câu 39: Sự khác rõ nét vùng núi Trường Sơn Nam so Trường Sơn Bắc với là: A Địa hình cao B Tính bất đối xứng hai sườn rõ nét C Hướng núi vòng cung D Vùng núi gồm khối núi cao nguyên Câu 40: Điểm giống chủ yếu địa hình bán bình nguyên đồi là: A Được hình thành tác động dòng chảy chia cắt thềm phù sa cổ B Có đất phù sa cổ lẫn đất ba dan C Được nâng lên chủ yếu vận động Tân kiến tạo D Nằm chuyển tiếp miền núi đồng Câu 41: Địa hình thấp hẹp ngang, nâng cao hai đầu đặc điểm vùng núi: A Tây Bắc B Đông Bắc C Trường Sơn Nam D Trường Sơn Bắc Câu 42: Đặc điểm chung vùng đồi núi Trường Sơn Bắc là: A Gồm dãy núi song song so le theo hướng Tây Bắc – Đông Nam B Có cánh cung lớn mở phía bắc đông C Địa hình cao nước ta với dãy núi lớn hướng tây bắc – đông nam D Gồm khối núi cao nguyên đất đỏ ba dan xếp tầng Câu 43: Nằm chuyển tiếp miền núi đồng là: A Sơn nguyên B Bề mặt bán bình nguyên C Cao nguyên D Núi thấp Câu 44: Điểm giống chủ yếu địa hình vùng đồi núi Đông Bắc Tây Bắc là: A Có nhiều khối núi cao đồ sộ B Đồi núi thấp chiếm ưu C Nghiêng theo hướng Tây Bắc – Đông Nam D Có nhiều sơn nguyên, cao nguyên Câu 45: Điểm giống đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long là: A Có hệ thống đê sông đê biển B Do phù sa sông ngòi bồi tụ tạo nên C Có nhiều sông ngòi, kênh rạch D Diện tích 40.000 km2 Câu 46: Địa hình cao rìa phía Tây, Tây Bắc, thấp dần biển bị chia cắt thành nhiều ô đặc điểm địa hình của: A Đồng ven biển miền Trung B Đồng sông Cửu Long C Đồng sông Hồng D Đồng Nam Bộ Câu 47: Ảnh hưởng thiên nhiên khu vực đồng sản xuất? A Cung cấp nguồn lợi khác thủy sản, lâm sản, khoáng sản B Là sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa trồng C Là điều kiện thuận lợi để tập trung khu công nghiệp, thành phố D Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung công nghiệp dài ngày Câu 48: Dạng địa hình phổ biến vùng đê đồng sông Hồng là: A Các bậc ruộng cao bạc màu B Các bãi bồi bồi đắp phù sa hàng năm C Các ô trũng ngập nước D Các vũng vịnh đầm phá Câu 49: Từ phía biển vào, đồng ven biển miền Trung, có dạng địa hình: A Vùng thấp trũng; cồn cát đầm phá; vùng bồi tụ thành đồng B Vùng bồi tụ thành đông bằng; cồn cát đầm phá; vùng thấp trũng C Cồn cát đầm phá; vùng thấp trũng; vùng bồi tụ thành đồng D Cồn cát đầm phá; vùng bồi tụ thành đồng bằng; vùng thấp trũng Câu 50: Nguyên nhân làm cho đất đồng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, phù sa, do: A Bị xói mòn, rửa trôi mạnh điều kiện mưa nhiều B Đồng nằm chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi xuống C Khí hậu khô hạn D Trong hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu Câu 51: Ở đồng sông Cửu Long, mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm phần diện tích đồng bị nhiễm mặn do: A Địa hình thấp, vùng ven biển B Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt C Có nhiều vùng trũng rộng lớn D Biển bao bọc ba mặt đồng Câu 52: Việc giao lưu kinh tế vùng miền núi gặp khó khăn thường xuyên do: A Địa hình bị chia cắt mạnh, sườn dốc B Động đất C Khan nước D Thiên tai (lũ quét, xói mòn, trượt lở đất) Câu 53: Khó khăn lớn mặt tự nhiên việc phát triển kinh tế -xã hội vùng đồi núi A Địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực trở ngại cho giao thông B Khí hậu phân hóa phức tạp C Đất trồng lương thực bị hạn chế D Khoáng sản có trữ lượng nhỏ, phân tán không gian Câu 54: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết cao nguyên vùng núi Tây Bắc xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là: A.Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu B Sín Chải, Tà Phình , Mộc Châu, Sơn La C Sơn La, Mộc Châu, Tà Phình, Sín Chải D Mộc Châu, Sơn La, Sín Chải, Tà Phình Câu 55: Vùng đất sử dụng nhiều đồng sông Hồng để phát triển lương thực là: A Đất đê bồi đắp hàng năm B Đất ven biển C Đất bãi bồi ven sông D Đất đê không bồi đắp hàng năm Câu 56: Đặc điểm sau chứng tỏ Việt Nam đất nước nhiều đồi núi: A Cấu trúc địa hình đa dạng B Địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ C Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam D Địa hình núi cao 2000 m chiếm 1% diện tích lãnh thổ Câu 57: Ở nước ta, giới hạn độ cao địa hình chiếm ưu thế: A Dưới 1000m B Cao từ 1000-1500m C Cao từ 1500-2000m D Cao 2000m Câu 58: Đặc điểm đặc điểm địa hình nước ta: A Đồi núi chiếm ¾ diện tích nước B Đồi núi thấp chiếm gần 60% diện tích nước C Đồng chiếm 2/3 diện tích D Địa hình có phân hóa đa dạng thành nhiều khu vực Câu 59: Địa hình cao nước ta phân bố chủ yếu khu vực: A Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Bắc D Trường Sơn Nam Câu 60: Dãy núi có độ cao cao nước ta A Trường Sơn B Con voi C Tam Đảo D Hoàng Liên Sơn Câu 61: Ranh giới vùng núi Tây Bắc vùng núi Trường Sơn Bắc là: A Dãy Hoành Sơn B Dãy Bạch Mã C Sông Hồng D Sông Cả Câu 62: Đỉnh Phanxipăng cao Đông Dương, có độ cao là: A 3134 m B 3143 m C 3413 m D 3343 m Câu 63: Dãy Hoàng Liên Sơn nằm dòng sông A Sông Hồng Sông Đà B Sông Đà Sông Mã C Sông Hồng với Sông Chảy D Sông Đà với Sông Lô Câu 64: Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết tên cao nguyên đá vôi vùng Tây Bắc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam: A Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu B Sín Chải, Tà Phình, Sơn La, Mộc Châu C Sín Chải, Tà Phình, Mộc Châu, Sơn La D Tà Phình, Sín Chải, Mộc Châu, Sơn La Câu 65: Đặc điểm địa hình có dãy núi song song so le theo hướng tây bắc-đông nam vùng núi: A Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Bắc D Trường Sơn Nam Câu 66: Giới hạn dãy núi Trường Sơn Bắc là: A Phía Nam sông Cả tới dãy Bạch Mã B Phía Nam sông Cả tới dãy hoành Sơn C Phía Nam sông Đà tới dãy Bạch Mã D Phía Nam sông Mã tới dãy Bạch Mã Câu 67: Dãy Bạch Mã ranh giới tự nhiên tỉnh/thành phố nào: A Quảng Nam Đà Nẳng B Thừa Thiên Huế Đà Nẳng C Hà Tỉnh Quảng Bình D Quảng Nam Quảng Ngãi Câu 68: Đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc là: A Chủ yếu núi thấp B Hẹp ngang kéo dài, chủ yếu núi cao C Các dãy núi chạy song song so le D Các dãy núi chạy song song so le, nâng cao đầu, thấp Câu 69: Tây Bắc – Đông Nam hướng của: A Vùng núi Tây Bắc B Vùng núi Đông Bắc C Vùng núi Trường Sơn Nam D Vùng núi Trường Sơn Bắc Câu 70: Hướng vòng cung hướng dãy núi thuộc A Vùng núi Đông Bắc B Vùng núi Tây Bắc C Vùng núi Trường Sơn Bắc D Vùng núi Trường Sơn Nam Câu 71: Biểu sau chứng tỏ địa hình núi Việt Nam đa đạng? A Miền núi có cao nguyên ba dan xếp tầng cao nguyên đá vôi B Bên cạnh dãy núi cao, đồ sộ, miền núi có nhiều núi thấp C Bên cạnh núi, miền núi có đồi D Đồi núi có phân bậc: núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên, Câu 72: Nét bật địa hình vùng núi Đông Bắc là: A Có địa hình cao nước ta B Có mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam C Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích D Gồm dãy núi song song so le hướng Tây Bắc – Đông Nam Câu 73: Nét bật địa hình vùng núi Tây Bắc là: A Gồm khối núi cao nguyên B Có nhiều dãy núi cao đồ sộ nước ta, hướng Tây Bắc – Đông Nam C Có bốn cánh cung lớn D Địa hình thấp hẹp ngang Câu 74: Phía đông dãy núi cao đồ sộ; phía tây núi trung bình; dãy núi xen sơn nguyên cao nguyên đá vôi Đây đặc điểm vùng núi nào? A Tây Bắc B Đông bắc C Trường Sơn Bắc D Trường Sơn Nam 10 A B C D Câu 41: Bắc Trung Bộ đầu tư xây dựng hoàn thiện cảng nước sâu A Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng B Cửa Lò, Vũng Áng, Nhật Lệ C Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây D Nhật Lệ, Thuận An, Chân Mây Câu 42: Sân bay không thuộc Bắc Trung Bộ A Đà Nẵng B Huế C Vinh D Đồng Hới Câu 43 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, vùng Bắc Trung Bộ có A tỉnh B tỉnh C tỉnh D tỉnh Câu 44 Tỉnh/thành phố nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? A Thừa Thiên - Huế B Nghệ An C Quảng Trị D Hà Tĩnh Câu 45 Vào thời kì đầu mùa hạ, Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng gió A mùa Đông nam B gió phơn (Lào) C Tín phong D mùa Đông Bắc Câu 46 Dựa vào Atlat trang 27,các trung tâm công nghiệp theo thứ tự từ Bắc vào Nam A Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế B.Vinh, Huế, Bỉm Sơn, Thanh Hóa C Bỉm Sơn, Huế, Thanh Hóa, Vinh D Thanh Hóa, Vinh, Huế, Bỉm Sơn DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Câu Tại ven biển Nam Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối? A Bờ biển có nhiều vụng, đầm phá B Bờ biển dài vùng biển sâu nước ta C Nhiệt độ cao, nhiều nắng, có sông nhỏ đổ biển D Biển nông, sông suối đổ biển Câu Công nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ có bước phát triển rõ nét nhờ vào A vùng kinh tế trọng điểm miền Trung khu kinh tế ven biển B nguồn điện dồi tài nguyên khoáng sản phong phú C hình thành cấu nông - lâm – ngư D vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khu kinh tế cửa Câu Hoạt động khai thác thuỷ sản duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh A biển có nhiều bãi tôm, bãi cá B hệ thống sông ngòi dày đặc C thiên tai xảy D lao động có trình độ cao Câu Dựa vào Atlat trang 28, năm 2007 tỉ trọng GDP vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên so với GDP nước tương ứng A 8,4% 3,8% B 8,5% 3,9% C 8,6% 4,0% D 8,7% 4,1% Câu Ngành nuôi trồng thuỷ sản duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh nhờ A có vùng biển rộng lớn với nhiều bãi tôm, bãi cá, trữ lượng thuỷ sản lớn B vùng có nhiều hồ thuỷ điện hồ thuỷ lợi C có đường biển dài với nhiều cửa sông, vũng vịnh, đầm phá D khí hậu quanh năm nóng, biến động Câu Trung tâm công nghiệp lớn duyên hải Nam Trung Bộ A Quảng Ngãi B Nha Trang C Quy Nhơn D Đà Nẵng Câu Ý sau ý nghĩa việc đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? A Mang lại hiệu kinh tế cao kinh tế - xã hội B Bảo vệ tài nguyên sinh vật biển C Khẳng định chủ quyền biển – đảo nước ta D Thúc đẩy nhanh ngành vận tải biển phát triển Câu Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố sau đây? A Quảng Ngãi B Quảng Nam C Đà Nẵng D Khánh Hòa Câu Các cánh đồng muối Duyên hải Nam Trung Bộ có sản lượng lớn nước ta 86 A Diêm Điền, Tĩnh Gia B Văn Lí, Cà Ná C Cà Ná, Sa Huỳnh D Thạch Khê, Phan Rang Câu 10: Cho bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN PHÂN THEO HOẠT ĐỘNG CỦA DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (Đơn vị: %) Năm 1995 2012 Tiêu chí Khai thác 97,64 90,2 Nuôi trồng 2,36 9,8 Tổng cộng 100 100 Để thể cấu sản lượng thủy sản vùng năm 1995 năm 2012, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ kết hợp B Biểu đồ miền C Biểu đồ đường D Biểu đồ tròn Câu 11 Trung tâm công nghiệp lớn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ A Dung Quất B Nha Trang C Quy Nhơn D Đà Nẵng Câu 12: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, khai thác dầu khí A đảo Phú Quý B đảo Cồn Cỏ C Côn Đảo D Hòn Tre Câu 13 Các tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo thứ tự từ bắc vào nam A Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận B Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quãng Ngãi, Bình Thuận C Đà Nẵng, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Thuận D Đà Nẵng, Phú Yên, Quãng Ngãi, Bình Thuận Câu 14: Quần đảo Hoàng Sa Trường Sa thuộc tỉnh, thành phố vùng Duyên hải NTB? A Thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Ngãi B Tỉnh Thừa Thiên Huế thành phố Đã Nẵng C Tỉnh Khánh Hòa thành phố Đà Nẵng D Thành phố Đà Nẵng tỉnh Khánh Hòa Câu 15 Dựa vào Atlat trang 28, cho biết nhà máy thủy điện sau thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? A A Vương, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Đa Nhim, Hàm Thuận-Đa Mi B A Vương, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Yali, Hàm Thuận-Đa Mi C A Vương, Vĩnh Sơn, Thác Mơ, Yali, Hàm Thuận-Đa Mi D A Vương, Rào Quán, Yali, Đa Nhim, Hàm Thuận-Đa Mi Câu 16 Điều kiện thuận lợi chủ yếu cho việc nuôi trồng thủy sản vùng Duyên hải Nam Trung Bộ A bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh, đầm phá B có nhiều loại hải sản quí C nhiều ngư trường lớn D hoạt động chế biến thủy sản đa dạng Câu 17 Hoạt động công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khởi sắc A sở hạ tầng cải thiện, thu hút đầu tư nước B sở lượng vùng đảm bảo C số lượng chất lượng lao động tăng D vị trí địa lí thuận lợi trao đổi hàng hóa Câu 18 Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động dịch vụ hàng hải phát triển mạnh A có nhiều vịnh nước sâu để xây dựng cảng B cửa ngỏ biển Tây Nguyên, Campuchia C tỉnh giáp biển, vùng biển rộng D chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc Câu 19 Dựa vào Atlat trang 20, cho biết tỉnh sau có sản lượng thủy sản khai thác cao Duyên hải Nam Trung Bộ? A Bình Thuận B Bình Định C Quãng Ngãi D Khánh Hòa Câu 20 Các ngành công nghiệp chủ yếu vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ A khí, chế biến nông – lâm – thủy sản sản xuất hàng tiêu dùng B khí, luyện kim đen, luyện kim màu, sản xuất hàng tiêu dùng 87 C khí, nhiệt điện, sản xuất ô tô, sản xuất hàng tiêu dùng D khí, luyện kim màu, sản xuất hàng tiêu dùng Câu 21 Di sản văn hóa giới thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ A Phố cổ Hội An, Di tích Mỹ Sơn B Phố cổ Hội An, Phong Nha Kẽ Bàng C Di tích Mỹ Sơn, Phan Rang – Tháp Chàm D Di tích Mỹ Sơn, Cố Đô Huế Câu 22 Dựa vào Atlat Địa lí trang 28, hai trung tâm công nghiệp lớn Duyên hải Nam TB A Đà Nẵng, Khánh Hòa B Đà Nẵng, Quảng Ngãi C Khánh Hòa, Bình Định D Khánh Hòa, Quảng Ngãi Câu 23 Căn vào Atlat Địa lí trang 30, cho biết tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung? A Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định B Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định C Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định D Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa TÂY NGUYÊN Câu Vì Tây Nguyên, cà phê chè lại trồng cao nguyên tương đối cao? A Có khí hậu mát mẽ B Có đất badan màu mỡ C Có mùa đông lạnh D Nguồn nước dồi quanh năm Câu Tại ngành chế biến lương thực lại không phát triển vùng Tây Nguyên? A Không có thị trường tiêu thụ B Không có lực lượng lao động C Không sẵn nguồn nguyên liệu D Giao thông vận tải phát triển Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất feralit đá badan phân bố chủ yếu vùng nào? A Tây Nguyên, ĐôngNam Bộ B Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ C Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ D Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ Câu Cây công nghiệp số Tây Nguyên A chè B hồ tiêu C cà phê D cao su Câu Đặc điểm sau điều kiện sinh thái nông nghiệp bật Tây Nguyên? A Đồng hẹp, màu mỡ B Núi, cao nguyên, đồi thấp C Có mùa mưa mùa khô rõ rệt D Đất xám phù sa cổ rộng lớn Câu Vùng có mật độ dân số thấp nước ta A Tây Nguyên B Bắc Trung Bộ C Đông Nam Bộ D Đồng Bằng Sông Cửu Long Câu Tuyến đường quan trọng nối tỉnh Tây Nguyên A quốc lộ 14 B quốc lộ C quốc lộ 51 D quốc lộ 24 Câu Nhân tố tự nhiên coi quan trọng để Tây Nguyên phát triển cà phê vùng có A địa hình nhiều cao nguyên rộng lớn B số hệ thống sông lớn C khí hậu cận xích đạo D đất ba dan với tầng phóng hoá sâu, giàu dinh dưỡng Câu Số lượng tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên A tỉnh B tỉnh C tỉnh D tỉnh Câu 10 Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng an ninh quốc phòng A cửa ngõ cho duyên hải Nam Trung Bộ mở rộng quan hệ với Lào Campuchia B vị trí nằm tiếp giáp với vùng Đông Nam Bộ C ngã ba biên giới tiếp giáp với Lào Campuchia D vùng nước ta không giáp biển 88 Câu 11 Căn vào Atlat trang 24, cho biết Tây Nguyên, tỉnh có tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo đầu người thấp (dưới triệu đồng / người) A Đắk Nông B Kon Tum C Gia Lai D Lâm Đồng Câu 12 Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh công nghiệp quy mô lớn nước ta nhờ vào điều kiện sau đây? A Đất đỏ badan giàu dinh dưỡng, phân bố tập trung với mặt rộng lớn B Khí hậu cận xích đạo với mùa mưa mùa khô rõ rệt C Khí hậu thuận lợi, nguồn nước mặt nguồn nước ngầm phong phú D Mùa khô kéo dài điều kiện để phơi, sấy sản phẩm công nghiệp Câu 13 Cây công nghiệp quan trọng số Tây Nguyên A hồ tiêu B Cao su C chè D cà phê Câu 14 Căn vào Atlat trang 14, hai cao nguyên nằm phía bắc Tây Nguyên A Lâm Viên, Di Linh B Mơ Nông, Đắk Lắk C Kon Tum, Pleiku D Di Linh, Mơ Nông Câu 15 Ở Tây Nguyên, cao su trồng chủ yếu tỉnh A Kon Tum, Gia Lai B Gia Lai, Đắk Lắk C Kom Tum, Đắk Lắk D Đắk Lắk, Đắk Nông Câu 16 Vùng Tây Nguyên có diện tích 54 641 km2, dân số năm 2014 525 800 người, mật độ dân số trung bình nhiêu người/ km2? A 101 người/km2 B 104 người/km2 C 110 người/km2 D 103 người/km Câu 17 Tây Nguyên vùng có tiềm to lớn A khoáng sản thuỷ sản B nông nghiệp thuỷ sản C nông nghiệp lâm nghiệp D lâm nghiệp thuỷ sản Câu 18 Tây Nguyên với Trung du miền núi Bắc Bộ giống đặc điểm tự nhiên sau đây? A Cùng có nhiều đất đỏ badan B Cùng có nhiều đất feralit đá vôi C Sông suối có nhiều tiềm thuỷ điện D Cùng chịu ảnh hưởng mạnh gió mùa Đông Bắc Câu 19 Việc xây dựng công trình thuỷ điện Tây Nguyên A thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển B để phục vụ khai thác chế biến bôxit C đem lại nguồn nước tưới quan trọng vào mùa khô D góp phần phát triển du lịch, nuôi trồng thuỷ sản Câu 20: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, xác định tỉnh sau Tây Nguyên vừa tiếp giáp với Campuchia vừa tiếp giáp với Lào A Lâm Đồng B Đắk Nông C Gia Lai D Kon Tum Câu 21: Đặc điểm sau với khí hậu Tây Nguyên? A Xích đạo gió mùa nóng quanh năm B Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh C Nhiệt đới ẩm gió mùa phân hóa theo độ cao D Cận xích đạo gió mùa với mùa mưa mùa khô kéo dài Câu 22: Cây công nghiệp quan trọng Tây Nguyên A cao su B chè C cà phê D điều Câu 23: Tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn Tây Nguyên A Lâm Đồng B Kon Tum C Đắk Lắk D Gia Lai Câu 24: Tây Nguyên vùng chuyên canh chè lớn thứ hai nước nhờ A có nhiều diện tích đất đỏ ba dan cao nguyên B có mùa mưa nhiều mùa khô C có sở chế biến chè tiếng D có khí hậu mát mẻ cao nguyên 1000m Câu 25: Khó khăn lớn khí hậu đến sản xuất công nghiệp Tây Nguyên A thiếu nước mùa khô B phân hóa theo độ cao 89 C diễn biến thất thường D khô nóng quanh năm Câu 26: Việc phát triển thủy điện Tây Nguyên ý nghĩa sau đây? A Cung cấp nước tưới vào mùa khô B Sử dụng cho mục đích phát triển du lịch C Phát triển nuôi trồng thủy sản D giữ mực nước ngầm Câu 27: Nhà máy thủy điện sau nằm sông Xê Xan? A.Yaly B Buôn Kuop C Xrê Pôk D Đức Xuyên Câu 28: So với TDMNBB, Tây Nguyên có số lượng đàn bò nhiều đàn trâu A khí hậu khô nóng B có nhiều đồng cỏ tự nhiên C người dân có kinh nghiệm chăn nuôi D sở thức ăn đảm bảo Câu 29 Số lượng trâu bò nước, Trung Du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2013 (Đơn vị: nghìn con) Cả nước Trung Du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên Trâu 2559,5 1470,7 92,0 Bò 5156,7 914,2 662,8 Tỉ trọng đàn trâu, đàn bò Trung Du miền núi Bắc Bộ tổng đàn trâu, bò nước A 48,5; 21,3% B 56,5; 20,1% C 57,5; 17,7% D 70,8; 25,6% ĐÔNG NAM BỘ Câu Vì khai thác lãnh thổ theo chiều sâu vấn đề tiêu biểu phát triển vùng Đông Nam Bộ? A Đây vùng có dân số đông nước B Đây vùng kinh tế phát triển động nhât nước C Đây vùng có nhiều tài nguyên khoáng sản nước D Đây vùng có sản lượng lương thực lớn nước Câu Hiện việc phát triển công nghiệp Đông Nam Bộ đặt nhu cầu lớn A nguồn lao động B nguồn lượng C vấn đề lương thực D thị trường tiêu thụ Câu Cơ sở lượng Đông Nam Bộ bước giải nhờ A hoàn toàn vào nguồn điện Tây Nguyên B nguồn điện Duyên hải Nam Trung Bộ cung cấp C phát triển nguồn điện mạng lưới điện D phát triển điện nguyên tử điện gió Câu Các vùng trồng ăn hàng đầu nước ta A Trung du miền núi Bắc Bộ Đồng sông Hồng B Đông Nam Bộ Đồng sông Hồng C Tây Nguyên Đông Nam Bộ D Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long Câu Đông Nam Bộ có tỉnh / thành phố nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam A B C D Câu Hoạt động kinh tế biển có giá trị kinh tế Đông Nam Bộ A khai thác, chế biến dầu khí B giao thông vận tải biển C du lịch biển D nuôi trồng thuỷ sản Câu Trong việc phát triển công nghiệp lâu năm Đông Nam Bộ, thuỷ lợi biện pháp quan trọng A áp dụng giới hoá sản xuất B nâng cao trình độ cho người lao động C tăng cường sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật D thay đổi cấu trồng giống trồng cho suất cao Câu Dựa vào Atlat trang 28, tỉ trọng GDP vùng Đông Nam Bộ, Đồng sông Cửu Long so với GDP nước năm 2007 tương ứng 90 A 29,3% 14,6% B 30,3 % 15,6% C 31,3 % 16,6% D 32,3% 17,6% Câu Mức tập trung sản xuất cao su cao vùng A Bắc Trung Bộ B Duyên hải Nam Trung Bộ C Tây Nguyên D Đông Nam Bộ Câu 10 Nói tiêu chí vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ, ý kiến không đúng? A nâng cao hiệu khai thác lãnh thổ sở đầu tư vốn, khoa học công nghệ B ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ C khai thác có hiệu nguồn lực, trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao D giải tốt vấn đề xã hội bảo vệ môi trường Câu 11 Nhiệm vụ quan trọng việc hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp cách bền vững Đông Nam Bộ A hình thành thêm nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất B tăng cường đầu tư nâng cấp sở hạ tầng C bảo vệ môi trường đôi với phát triển công nghiệp theo chiều sâu D phát triển mạnh công nghiệp khai thác dầu khí Câu 12 Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu việc phát triển nông nghiệp theo chiều sâu Đông Nam Bộ A lao động B thuỷ lợi C giống trồng D bảo vệ rừng Câu 13 Đông Nam Bộ vùng kinh tế phát triển nước A vị trí địa lí điều kiện tự nhiên thuận lợi B sách phát triển phù hợp, thu hút đầu tư C dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư nước D lao động lành nghề, sở vật chất kĩ thuật đại Câu 14 Ý sau không với vùng Đông Nam Bộ? A Diện tích vào loại nhỏ so với vùng khác B Số dân vào loại trung bình C Dẫn đầu nước GDP, giá trị sản lượng công nghiệp D Giá trị hàng xuất đứng thứ hai nước ta Câu 15 Khó khăn lớn tự nhiên Đông Nam Bộ A tài nguyên khoáng sản B đất đai màu mỡ C tài nguyên rừng nghèo D mùa khô kéo dài Câu 16 Biểu khai thác theo chiều sâu công nghiệp Đông Nam Bộ vấn đề A phát triển sở lượng B đa dạng hóa loại hình phục vụ C xây dựng công trình thủy lợi lớn D phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải Câu 17 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, tỉnh không thuộc vùng Đông Nam Bộ? A Bình Phước B Tây Ninh C Đồng Nai D Long An Câu 18 Đông Nam Bộ dẫn đầu nước tổng sản phẩm nước, giá trị sản xuất công nghiệp giá trị xuất A có vị trí địa lí thuận lợi B nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng C thu hút nguồn vốn đầu tư nước D khai thác hiệu lợi vùng Câu 19 Phương hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu công nghiệp Đông Nam Bộ A đầu tư, phát triển công nghiệp lọc – hóa dầu B phát triển hạ tầng giao thông vận tải thông tin liên lạc C tăng cường sở lượng thu hút đầu tư nước D đại hóa tam giác tăng trưởng công nghiệp Tp Hồ Chí Minh – Biên Hòa – Vũng Tàu Câu 20 Giải pháp có ý nghĩa hàng đầu khai thác lãnh thổ theo chiều sâu nông nghiệp Đông Nam Bộ A bảo vệ vốn rừng B thay đổi cấu trồng C đa dạng hóa cấu trồng D hoàn chỉnh mạng lưới thủy lợi 91 ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Câu Đồng sông Cửu Long có nhóm đất A đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn B đất phù sa ngọt, đất xám, đất mặn C đất phèn, đất mặn, đất badan D đất mặn, đất bạc màu, đất phèn Câu Khí hậu vùng Đồng sông Cửu Long thể rõ nét tính chất A ôn đới B nhiệt đới C cận nhiệt đới D cận xích đạo Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết vùng có nhiều vịnh cửa sông đổ biển nước ta? A Đồng sông Hông B Bắc Trung Bộ C Nam Trung Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu Hãy cho biết giải pháp sau cho quan trọng để sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long? A Cần phải có nước vào mùa khô để thau chua rửa mặn B Cần phải trì bảo vệ rừng C Đẩy mạnh trồng công nghiệp, ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản D Tạo giống lúa chịu phèn, mặn Câu Loại đất chiếm tỉ lệ cao Đồng sông Cửu Long A Đất mặn B Đất phù sa C Đất phèn D Các loại đất khác Câu Cây dừa trồng chủ yếu vùng A Bắc Trung Bộ B Duyên hải Nam Trung Bộ C Đông Nam Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu Biện pháp sau không sử dụng hợp lý cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long A xây dựng hồ chứa nước biện pháp thuỷ lợi quan trọng vùng B nước vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô C tạo giống lúa chịu phèn, mặn D trì bảo vệ tài nguyên rừng Câu Dựa vào Atlat trang 28, tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản cấu GDP Đồng sông Cửu Long phầm trăm? A 42,8% B 43,8% C 44,8% D 45,8% Câu Phương hướng chủ yếu để giải vấn đề lũ Đồng sông Cửu Long A di dân tránh lũ B sống chung với lũ C xây dựng hệ thống đê bao D trồng rừng chống lũ Câu 10 Đồng sông Cửu Long có đặc điểm địa hình A độ cao lớn, bề mặt gồ ghề, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt B thấp, phẳng, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt C cao phía đông, thấp dần phía tây nam D phẳng ô trũng Câu 11 Ngành công nghiệp giữ vai trò quan trọng Đồng sông Cửu Long A chế biến lương thực, thực phẩm B sản xuất hàng tiêu dung C vật liệu xây dựng D khí nông nghiệp Câu 12 Loại đất sau chiếm diện tích lớn Đồng sông Cửu Long? A Đất phù sa B Đất mặn C Đất phèn D Đất xám Câu 13 Hạn chế lớn tự nhiên Đồng sông Cửu Long A mùa khô kéo dài B đất phèn chiếm diện tích lớn C tài nguyên khoáng sản D có nhiều ô trũng ngập nước 92 Câu 14 Nguyên nhân chủ yếu sau dẫn đến Đồng sông Cửu Long có nhiều ngành xay xát nước? A Có sản lượng lúa nước B Dân số đông, thị trường tiêu thụ rộng lớn C Nhu cầu thị trường nước xuất D Nhiều lao động có kinh nghiệm xay xát Câu 15 Ba nhóm đất Đồng sông Cửu Long gồm A Đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn B Đất phù sa ngọt, đất mặn, đất đá vôi C Đất phù sa ngọt, đất phù sa cổ, đất mặn D Đất phù sa ngọt, đất phèn, đất phù sa cổ Câu 16 Loại đất sau chiếm diện tích lớn Đồng sông Cửu Long? A Đất mặn B Đất phèn C Đất xám D Đất phù sa Câu 17 Biểu sau không với khí hậu Đồng sông Cửu Long? A Tổng số nắng trung bình 2200 - 2700 B Trong năm có hai mùa: mùa mưa mùa khô không rõ rệt C Lượng mưa lớn (1300 - 2000mm) tập trung vào tháng mùa mưa D Chế độ nhiệt cao, ổn định với chế độ nhiệt trung bình năm 25 - 27oC Câu 18 Đặc điểm mạng lưới sông ngòi, kênh rạch Đồng sông Cửu Long A có giá trị lớn thủy điện B lượng nước hạn chế phù sa C có giá trị giao thông, sản xuất sinh hoạt D chằng chịt, cắt xẻ châu thổ thành ô vuông Câu 19 Thảm thực vật chủ yếu Đồng sông Cửu Long A rừng tràm xa-van B xa-van rừng ngập mặn C rừng ngập mặn rừng tràm D rừng ngập mặn rừng thưa Câu 20 Điểm sau không nói tài nguyên biển Đồng sông Cửu Long? A Có hàng trăm bãi cá B Có nhiều bãi tôm C Có ngư trường lớn Cà Mau - Kiên Giang D Có nửa triệu mặt nước nuôi trồng thủy sản Câu 21 Các loại khoáng sản chủ yếu Đồng sông Cửu Long là: A Đá vôi, than đá B Than bùn, đá vôi C Than đá, dầu khí D Dầu khí, than bùn Câu 22 Phát biểu sau không với tài nguyên thiên nhiên Đồng sông Cửu Long? A Sinh vật đa dạng, phong phú B Tài nguyên biển phong phú C Nhiều tài nguyên khoáng sản có giá trị cao D Đất phù sa màu mỡ có diện tích tương đối lớn Câu 23 Khó khăn lớn tự nhiên Đồng sông Cửu Long A rừng bị cháy vào mùa khô B tài nguyên khoáng sản hạn chế C lũ gây ngập lụt diện rộng với thời gian kéo dài D đất bị nhiễm phèn nhiễm mặn mùa khô kéo dài Câu 24 Để cải tạo đất phèn, đất mặn Đồng sông Cửu Long, cần phải A có nước để thau chua, rửa mặn B tạo giống lúa chịu phèn, chịu mặn D chuyển đổi cấu trồng C trì bảo vệ tài nguyên rừng Câu 25 Việc sử dụng cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long cần gắn liền với việc chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh A trồng công nghiệp, chăn nuôi, kết hợp nuôi trồng thủy sản phát triển nghề cá B trồng lúa, ăn quả, kết hợp nuôi trồng thủy sản phát triển công nghiệp chế biến C trồng CN lâu năm, ăn có giá trị cao, kết hợp với đánh bắt nuôi trồng thủy sản D trồng công nghiệp, ăn có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thủy sản phát triển công nghiệp chế biến Câu 26 Giải pháp sau không phù hợp với việc cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long? 93 A Lai tạo giống lúa chịu phèn, chịu mặn B Đẩy mạnh khai thác nguồn lợi từ lũ C Chuyển đổi cấu kinh tế D Khai thác rừng ngập mặn nuôi thủy sản Câu 27 Đất phù sa sông Đồng sông Cửu Long tập trung nhiều nơi sau đây? A Ven biển Đông B Bán đảo Cà Mau C Ven vịnh Thái Lan D Dọc sông Tiền, sông Hậu Câu 28 Căn vào đồ thủy sản (năm 2007) trang 20 Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết tỉnh sau Đồng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất? A Đồng Tháp B An Giang C Cà Mau D Bạc Liêu Câu 29 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết Đồng sông Cửu Long có khu kinh tế ven biển sau đây? A Định An, Năm Căn, Phú Quốc B Định An, Năm Căn, Nhơn Hội C Định An, Năm Căn, Vân Phong D Định An, Năm Căn, Dung Quất Câu 30 Cho bảng số liệu: Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) Vùng 2005 2014 2005 2014 Đồng sông Hồng 1186,1 1122,7 6398,4 7175,2 Đồng sông Cửu Long 3826,3 4249,5 19298,5 25475,0 Cho biết nhận xét sau không diện tích sản lượng lúa năm Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long? A Đồng sông Hồng: diện tích giảm, sản lượng tăng B Đồng sông Cửu Long: diện tích tăng, sản lượng tăng C Đồng sông Cửu Long: tốc độ tăng diện tích nhanh sản lượng D Đồng sông Cửu Long tăng sản lượng lớn Đồng sông Hồng Câu 31 Mùa khô Đồng sông Cửu Long kéo dài từ A tháng 11 đến tháng năm sau B tháng đến tháng 10 C tháng 12 đến tháng năm sau D tháng đến tháng 11 Câu 32: Khí hậu vùng đồng sông Cửu Long thể rõ rệt tính chất A ôn đới B cận nhiệt đới C cận xích đạo D nhiệt đới Câu 33: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, vườn quốc gia thuộc vùng đồng sông Cửu Long? A Tràm Chim, Đất Mũi, Phú Quốc, U Minh Thượng B Đất Mũi, Côn Đảo, Bạch Mã, Kiên Giang C U Minh Thượng, Cát Bà, Núi Chúa, An Giang D Phú Quốc, Bù Gia Mập, Cát Tiên, An Giang Câu 34: Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản nước đồng sông Cửu Long (đơn vị: triệu tấn) Vùng 1995 2000 2002 2005 Cả nước 1,58 2,25 2,64 3,47 Đồng sông Cửu Long 0,82 1,17 1,36 1,85 Dạng biểu đồ thích hợp so sánh sản lượng thủy sản đồng sông Cửu Long với nước A.Biểu đồ tròn B.Biểu đồ đường C.Biểu đồ miền D.Biểu đồ cột Câu 34: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM Diện tích (nghìn ha) Sản lượng lúa (nghìn tấn) Vùng 2005 2014 2005 2014 Đồng sông Hồng 186,1 122,7 398,4 175,2 94 Đồng sông Cửu Long 826,3 249,5 19 298,5 25 475,0 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất Thống kê, 2016) Hãy cho biết nhận xét sau không với bảng số liệu trên? A Diện tích giảm, sản lượng tăng Đồng sông Hồng B Diện tích tăng, sản lượng tăng Đồng sông Cửu Long C Sản lượng Đồng sông Cửu Long lớn Đồng sông Hồng D Diện tích Đồng sông Cửu Long tăng nhanh sản lượng BIỂN ĐÔNG - CÁC ĐẢO , QUẦN ĐẢO Câu Ý sau chiến lược phát triển tổng hợp kinh tế biển nước ta A Sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển B Phòng chống ô nhiễm môi trường biển C Tập trung khai thác tài nguyên ven bờ D.Thực biện pháp phòng tránh thiên tai Câu Điều kiện sau vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển? A Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt B Các hệ sinh thái vùng ven biển đa dạng giàu có C Có nhiều sa khoáng với trữ lượng công nghiệp D Nằm gần tuyến hàng hải quôc tế Biển Đông Câu Vì vùng biển bị ô nhiễm gây thiệt hại cho vùng bờ biển, cho vùng nước đảo xung quanh A Vì chưa có giải pháp xử lí ô nhiễm B Vì MT biển chia cắt C Vì thiếu lực lượng để xử lí ô nhiễm D Vì môi trường biển có biệt lập định Câu Thảm thực vật rừng ngập mặn nước ta tập trung nhiều vùng biển A Bắc Bộ B Bắc Trung Bộ C Nam Trung Bộ D Nam Bộ Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang -7, cho biết hai quần đảo nước ta có nhiều rạn san hô? A Quần đảo Hoàng Sa Côn Sơn B Quần đảo Hoàng Sa Trường Sa C Quần đảo Trường Sa Cô Tô D Quần đảo Thổ Chu Côn Sơn Câu Hoạt động du lịch biển tỉnh phía Nam diễn quanh năm A giá hợp lí B nhiều bãi biển đẹp C sở lưu trú tốt D mùa đông lạnh Câu Khó khăn ngành thuỷ sản số vùng ven biển A thiếu lực lượng lao động B nguồn lợi thuỷ sản suy giảm C.không tiêu thụ sản phẩm D phương tiện đánh bắt Câu Vùng bờ biển tập trung nhiều bãi tắm đẹp có giá trị hàng đầu đối vứi hoạt động du lịch biển nước ta A Đồng sông Hồng B Bắc Trung Bộ C Duyên hải Nam Trung Bộ D Đông Nam Bộ Câu Các quần đảo Hoàng Sa Trường Sa thuộc tỉnh, thành phố A Quảng Nam – Đà Nẵng B Đà Nẵng – Khánh Hoà C Khánh Hoà – Quảng Ngãi D Đà Nẵng – Quảng Ngãi Câu 10 Đảo sau không nằm vịnh Bắc Bộ nước ta? A Đảo Lý Sơn B Đảo Cát Bà C Đảo Vĩnh Thực D Đảo Cái Bầu Câu 11: Huyện đảo Côn Đảo thuộc A tỉnh Sóc Trăng B tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu C tỉnh Bình Thuận D tỉnh Cà Mau Câu 12: Những tỉnh, thành nước ta có hai huyện đảo A Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa B Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Trị 95 C Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang D Kiên Giang, Quảng Ngãi, Bình Thuận Câu 13: Vùng có đặc sản yến sào tiếng nước ta A Duyên hải Nam Trung Bộ B Đông Nam Bộ C Bắc Trung Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu 14: Tài nguyên vô tận vùng biển nước ta A dầu mỏ B khí tự nhiên C cát trắng D muối Câu 15 Nước ta cần phải khai thác tổng hợp kinh tế biển A hoạt động kinh tế biển đa dạng B tài nguyên biển bị suy thoái nghiêm trọng C nước ta giàu có tài nguyên biển D biển Đông biển chung nhiều quốc gia Câu 16: Để tạo phát triển ổn định khai thác có hiệu tiềm biển, cần phải A đẩy mạnh việc đánh bắt xa bờ B bảo vệ môi trường biển C thăm dò khai thác dầu khí D tăng cường đối thoại hợp tác nước Câu 17: Việc khẳng định chủ quyền nước ta đảo quần đảo có ý nghĩa A sở để khai thác có hiệu nguồn lợi vùng biển, hải đảo thềm lục địa B sở để khẳng định chủ quyền nước ta vùng biển thềm lục địa quanh đảo C sở để nước ta giao lưu kinh tế với nước khu vực giới D sở để nước ta tiến hành mở cửa, hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước Câu 18: Vùng biển nước ta có đảo đông dân A Cái Bầu, Cát Bà, Cồn Cỏ B Cái Bầu, Cát Bà, Côn Sơn C Cát Bà, Phú Quý, Phú Quốc D Phú Quý, Côn Sơn, Phú Quốc Câu 19: Ở nước ta, nghề làm muối phát triển mạnh tỉnh phía nam vùng Duyên hải Nam Trung Bộ A vùng có bờ biểm dài B có bãi biển phẳng, dễ xây dựng ruộng muối C biển có chế độ thủy triều thấp, ảnh hưởng ruộng muối D có khí hậu nóng quanh năm, mưa, nước biển có độ mặn lớn Câu 20: Việc đánh bắt hải sản ngư dân nước ta ngư trường quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa có ý nghĩa quan trọng an ninh, quốc phòng A mang lại hiệu cao KTXH, bảo vệ tài nguyên sinh vật ven bờ B khẳng định chủ quyền nước ta hai quần đảo, vùng biển thềm lục địa xung quanh C tăng sản lượng đánh bắt, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình kinh tế địa phương D giải việc làm tăng thêm thu nhập cho người lao động Câu 21: Các bãi tắm tiếng nước ta kể theo thứ tự từ bắc vào nam A Bãi Cháy, Sầm Sơn, Vũng Tàu B Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vũng Tàu C Vân Phong, Đồ Sơn, Vũng Tàu D Bãi Cháy, Đồ Sơn, Vũng Tàu Câu 22: Các cảng biển nước ta kể theo thứ tự từ nam bắc A Sài Gòn, Vinh, Đà Nẵng, Cái Lân B Sài Gòn, Nha Trang, Cái Lân, Hải Phòng C Sài Gòn, Nha Trang, Quy Nhơn, Cái Lân D Sài Gòn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cái Lân Câu 23: Kinh tế biển có vai trò ngày cao kinh tế nước ta A Biển nước ta giàu nguồn lợi sinh vật, khoáng sản B Nước ta có đường bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng C Biển nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển-đảo, giao thông vận tải biển D Việc giao lưu hợp tác với nước khác thông qua kinh tế biển ngày quan trọng Câu 24: Ý sau với đặc điểm nguồn lợi sinh vật biển nước ta? A Sinh vật biển giàu, nhiều thành phần loài B Biển có độ sâu trung bình C Độ mặn trung bình khoảng 20-33‰ D Biển nhiệt đới ấm quanh năm Câu 25: Việc giữ vững chủ quyền đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa lớn A phận lãnh thổ tách rời nước ta B nơi tổ chức quần cư, phát triển sản xuất 96 C sở để khẳng định chủ quyền vùng biển thềm lục địa nước ta D hệ thống tiền tiêu vùng biển nước ta VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Câu Thế mạnh hàng đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung A khai thác, chế biến khoáng sản thuỷ điện B phát triển trồng rừng, khai thác khoáng sản C chăn nuôi gia súc trồng công nghiêp ngắn ngày D khai thác tổng hộp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng Câu Tỉnh sau không nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trước năm 2000? A Bình Dương B Đồng Nai C Bà Rịa – Vũng Tàu D Tây Ninh Câu Nguồn tài nguyên thiên nhiên trội hàng đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam A mỏ dầu khí thềm lục địa B mỏ khoáng sản than C diện tích rừng giàu lớn D đất badan đất phù sa cổ bạc màu Câu Số lượng vùng kinh tế trọng điểm nước ta tính đến năm 2015 A vùng B vùng C vùng D vùng Câu Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, trung tâm công nghiệp lớn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung A Quảng Ngãi B Huế C Đà Nẵng D Quy Nhơn Câu Tài nguyên thiên nhiên trội hàng đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam A có nhiều rừng với loại lâm sản quý B sông suối có trữ thuỷ điện lớn C có nhiều mỏ than với quy mô lớn D có nhiều mỏ dầu khí thềm lục địa Câu Nguồn tài nguyên thiên nhiên trội hàng đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam A mỏ dầu khí thềm lục địa B mỏ khoáng sản than C diện tích rừng giàu lớn D đất ba dan đất phù sa cổ bạc màu Câu Vùng kinh tế trọng điểm vùng A bao gồm phạm vi nhiều tỉnh, thành phố B hội tụ đầy đủ mạnh C có tỉ trọng lớn GDP nước D cố định ranh giới theo thời gian Câu Ý sau đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm nước ta? A Vùng có khả thu hút ngành Công nghiệp dịch vụ B Vùng gồm vài tỉnh có ranh giới xác định C Vùng có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tỉ trọng GDP lớn D Vùng có nhiều tiềm lực kinh tế, có khả thu hút đầu tư Câu Tính đến năm 2007 nước ta có vùng kinh tế trọng điểm nước? A vùng B vùng C vùng D vùng Câu 10 Các vùng kinh tế trọng điểm có đặc điểm A Mang lại hiệu chưa cao kinh tế - xã hội B Hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển C Có ý nghĩa định kinh tế nước D Có đầy đủ tiềm phát triển, có tỉ trọng GDP cao so với nước Câu 11 Đặc điểm sau không với vùng kinh tế trọng điểm? A Có tỉ trọng lớn tổng GDP quốc gia, tạo tốc độ phát triển nhanh cho nước hỗ trợ cho vùng khác B Có khả thu hút ngành nông nghiệp công nghiệp để từ nhân rộng toàn quốc 97 C Bao gồm phạm vi nhiều tỉnh, thành phố ranh giới thay đổi theo thời gian D Hội tụ đầy đủ mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế hấp dẫn nhà đầu tư Câu 12 Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉnh thành phố A Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ B Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định C Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh D Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang Câu 13 Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tỉnh thành phố A TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận B TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang C TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long D TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng Câu 14 Các tỉnh thành phố (cấp tỉnh) thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung gồm A Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định B Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam C Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Nam D Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam Câu 15 Điểm giống mạnh vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc phía Nam có: A Nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng cao B Lịch sử khai thác lâu đời C Tiềm lực kinh tế mạnh nhất, trình độ phát triển kinh tế cao D Cơ sở hạ tầng sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt đồng Câu 16 Điểm sau không với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A Mức đóng góp cho GDP nước cao nhiều so với hai vùng lại B Đứng đầu ba vùng tốc độ tăng trưởng C Kim ngạch xuất so với nước chiếm tỉ lệ cao so với hai vùng lại D Trong cấu theo ngành, tỉ trọng lớn thuộc dịch vụ Câu 17 Thế mạnh bật vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc A có lịch sử khai thác lâu đời nước ta với văn minh lúa nước B có nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu nước C sở hạ tầng sở vật chất – kĩ thuật tương đối phát triển D vị trí địa lí vùng thuận lợi cho việc giao lưu nước quốc tế Câu 18 Điểm sau không với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc? A Nguồn lao động có số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu nước B Các ngành công nghiệp phát triển sớm C Có mạnh khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng D Có quốc lộ 18 gắn kết Bắc Bộ với cụm cảng Hải Phòng – Cái Lân Câu 19 Về dịch vụ, để vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị xứng đáng kinh tế nước, cần phải tập trung giải vấn đề chủ yếu là: A Cần chuyển dịch cấu ngành trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao B Phát triển khu công nghiệp tập trung C Đẩy mạnh ngành công nghiệp trọng điểm, nhanh chóng phát triển ngành có hàm lượng kĩ thuật cao D Chú trọng đến thương mại hoạt động dịch vụ khác, du lịch Câu 20 Thế mạnh hàng đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 98 A Khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng để phát triển dịch vụ du lịch, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản B Phát triển cảng nước sâu gắn với khu công nghiệp tập trung C Vị trí cửa ngõ quan trọng thông biển tỉnh Tây Nguyên va Nam Lào, thuận lợi cho phát triển kinh tế giao lưu hàng hóa D Khai thác rừng trồng rừng; công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản Câu 21 Tài nguyên thiên nhiên trội hàng đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là: A Quặng bôxit B Dầu khí C Sinh vật biển D Đất đỏ ba dan Câu 15 Hướng chủ yếu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ A Phát triển công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao B Xây dựng hàng loạt khu công nghiệp tập trung C Phát triển công nghiệp D Tiếp tục đẩy mạnh ngành thương mại, du lịch Câu 16 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh (thành phố) sau không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung? A Đà Nẵng B Quảng Nam C Phú Yên D Bình Định Câu 17 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp sau không thuộc vùng kinh tế điểm phía Nam? A Biên Hòa B Thủ Dầu Một C Vũng Tàu D Cần Thơ Câu 18 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tên trung tâm công nghiệp có quy mô từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu B TP Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu C.Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tân An D Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa Câu 19 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết cảng biển sau không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung ? A Thuận An, Chân Mây, Kỳ Hà B Hải Phòng, Tiên Sa, Kỳ Hà C Chân Mây, Kỳ Hà, Quy Nhơn D Quy Nhơn, Chân Mây, Thuận An Câu 20 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP vùng kinh tế trọng điểm so với nước năm 2005-2007 Hãy cho biết nhận xét sau không đúng? A Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giảm B Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung có tỉ GDP thấp C Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng D Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉ trọng lớn Câu 21 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP phân theo khu vực kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Hãy cho biết nhận xét xác ? A Cả hai vùng có tỉ trọng GDP ngành công nghiệp xây dựng cao B Tổng số GDP phân theo khu vực kinh tế hai vùng C Tỉ GDP nông lâm thủy sản hai vùng thấp D Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tổng GDP lớn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Câu 22 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp sau có quy mô giá tri ̣sản xuất công nghiệp lớn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc? A Bắc Ninh B Hà Nội C Hải Dương D Hải Phòng 99 Câu 23 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm có ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao cấu GDP vùng phân theo ngành? A Ngoài vùng kinh tế trọng điểm B Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam C Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc D Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Câu 24 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển không nằm vùng kinh tế trọng diểm miền Trung? A Dung Quất B Chu Lai C Chân Mây –Lăng Cô D Vân Đồn Câu 25 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm sau có GDP bình quân đầu người cao nhất? A Vùng kinh tết trọng điểm miền Trung B Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam C Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc D Cả nước 100 ... nuôi nơi nước ta nhờ: A Sự phân hoá theo mùa khí hậu B Sự phân bố theo độ cao địa hình vùng C Sự phân bố theo bắc- nam địa phương D Sự phân hoá theo độ cao địa hình, khí hậu, đất vùng Câu 85 Thời... Câu 11 Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam kiến thức học, đỉnh núi Ngọc Linh thuộc vùng núi nào? A Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Nam D Trường Sơn Bắc Câu 12 Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam kiến thức... 36: Nhận định đặc điểm địa hình nước ta A Địa hình đồng chiếm diện tích lớn B Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn C Địa hình cao nguyên chiếm diện tích lớn D Tỉ lệ ba nhóm địa hình tương đương
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm địa lí 12 theo bài, trắc nghiệm địa lí 12 theo bài, trắc nghiệm địa lí 12 theo bài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay