Dạy học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 thành phố sơn la

97 135 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 23:24

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh toàn cầu hoá đặt yêu cầu người lao động, đặt yêu cầu cho nghiệp giáo dục hệ trẻ đào tạo nguồn nhân lực Một định hướng đổi giáo dục chuyển từ giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang giáo dục trọng đến việc hình thành lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo người học Căn vào tình hình quốc tế, nước yêu cầu phát triển giáo dục, Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” Tháng 10 năm 2013, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua Nghị 29-NQ/TW “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Để thực tốt mục tiêu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị số 29NQ/TW, cần có nhận thức chất đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực người học số biện pháp đổi phương pháp dạy học theo hướng Các đổi cần bậc học thấp nhất, đặc biệt bậc học Tiểu học Chúng ta biết rằng, đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học tư trực quan cụ thể, khả phân tích tổng hợp liệu toán tư trừu tượng em chưa thực phát triển Việc đơn giản hóa toán phương pháp mang lại hiệu cao việc giải toán cho em Vì vậy, dạy kiến thức hay giải toán, giáo viên tiểu học thường phải sử dụng biểu tượng, yếu tố trực quan thay cho số để em dễ quan sát thực thao tác tư để từ xác định mối liên hệ đại lượng toán Một yếu tố trực quan sử dụng nhiều, mang lại hiệu thiết thực đa số giáo viên tiểu học xem thiếu việc hướng dẫn giải toán có lời văn sơ đồ đoạn thẳng Giải toán cách dùng sơ đồ đoạn thẳng phương pháp giải toán, mối quan hệ đại lượng cho đại lượng phải tìm toán biểu diễn đoạn thẳng Khi dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu diễn mối quan hệ toán, chuyển nội dung toán từ kênh chữ sang kênh hình Ngoài chức tóm tắt toán, sơ đồ đoạn thẳng giúp trực quan hóa suy luận, làm sở tìm lời giải toán; định hướng cho học sinh đặt đề toán theo sơ đồ tóm tắt Đó ưu khiến cho việc dùng sơ đồ đoạn thẳng trở thành phương pháp giải toán thường xuyên sử dụng hầu hết khối lớp bậc Tiểu học Toán học sinh từ thực tế trở lại giúp người giải toán thực tế Các toán có lời văn mà học sinh tiểu học giải có nội dung vấn đề sống phong phú có cấu trúc đa dạng Vì giải toán có lời văn dịp để học sinh vận dụng cách tổng hợp ngày cao tri thức kỹ toán tiểu học với kiến thức sống Trong chương trình toán Tiểu học nói chung, phần giải toán có lời văn đóng vai trò quan trọng có mặt hầu hết tất học Giáo dục phát triển lực chủ đề nhiều nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm Khuynh hướng giáo dục hướng lực nhiều quốc gia giới lựa chọn Tuy nhiên quan điểm đạo giáo dục phổ thông Việt Nam trước thể cách chung chung, có phần sơ lược phương diện lý luận áp dụng vài nội dung cụ thể môn Toán, lại đa phần thực tiễn chưa thực Với tất lý trên, lựa chọn đề tài: “Dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh lớp thành phố Sơn La” Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp dạy học; Năng lực toán học mà cụ thể là: Năng lực nắm cấu trúc hình thức toán; Năng lực khái quát hoá nhanh rộng đối tượng, quan hệ toán học phép toán; Năng lực trí nhớ toán học phương pháp giải toán, nguyên tắc, đường lối giải toán; Năng lực vận dụng tri thức toán, phương pháp tư toán vào thực tiễn; Năng lực sáng tạo; Năng lực giải vấn đề; Năng lực giải toán có lời văn Nội dung môn Toán Tiểu học; Nội dung chương trình môn Toán lớp Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng Các biện pháp sư phạm Giáo viên học sinh số trường tiểu học Thành phố Sơn La Khách thể nghiên cứu Nội dung môn Toán tiểu học; Nội dung chương trình môn Toán lớp Các biện pháp sư phạm Giáo viên học sinh số trường Tiểu học thành phố Sơn La Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát thực trạng việc dạy - học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh (lớp 4) thành phố Sơn La Từ đó, đề xuất số biện pháp sư phạm giúp cho việc dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh (lớp 4) địa bàn thành phố Sơn La đạt hiệu cao, đáp ứng yêu cầu đổi theo tinh thần Nghị 29 NQ/TW Đồng thời, đóng góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện phương pháp dạy học nhà trường phổ thông Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Nghiên cứu làm rõ lực, lực toán học học sinh Tiểu học, đặc biệt học sinh lớp Nghiên cứu nội dung, chương trình, mục tiêu môn Toán Nghiên cứu dạng toán có lời văn lớp Nghiên cứu phương pháp sơ đồ đoạn thẳng việc sử dụng phương pháp vào giải toán có lời văn lớp Khảo sát thực trạng việc dạy - học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh (lớp 4) thành phố Sơn La Đề xuất số biện pháp sư phạm nhằm giúp cho việc dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh (lớp 4) địa bàn thành phố Sơn La Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi biện pháp đề xuất Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực chủ yếu dựa phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp điều tra đánh giá, khảo sát thực tế; Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp phân loại hệ thống kiến thức; Phương pháp giả thuyết Giả thuyết khoa học Đề xuất số biện pháp sư phạm giúp cho việc dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh (lớp 4) địa bàn thành phố Sơn La đạt hiệu cao Đóng góp luận văn Xây dựng biện pháp sư phạm phù hợp với đối tượng học sinh lớp thành phố Sơn La đáp ứng nhu cầu đổi dạy học Góp phần hoàn thiện phương pháp dạy học giải toán có lời văn sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh lớp Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, lời cam đoan, lời cảm ơn, mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chương 2: Một số biện pháp sư phạm dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh lớp thành phố Sơn La Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chương Cơ sở lý luận thực tiễn 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Năng lực 1.1.1.1 Khái niệm lực Có nhiều định nghĩa lực khái niệm thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nước giới Theo cách hiểu thông thường, lực kết hợp tư duy, kĩ thái độ có sẵn dạng tiềm học hỏi cá nhân tổ chức để thực thành công nhiệm vụ Như vậy, mức độ chất lượng hoàn thành công việc phản ánh mức độ lực người Do nhiệm vụ cần phải giải sống, công việc, học tập nhiệm vụ đòi hỏi phải có kết hợp thành tố phức hợp tư duy, cảm xúc, thái độ, kĩ nên nói lực cá nhân hệ thống khả thành thạo giúp cho người hoàn thành công việc hay yêu cầu tình học tập, công việc sống Hay nói cách khác, lực khả vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ đam mê để hành động cách phù hợp có hiệu tình đa dạng sống Trong báo cáo Trung tâm nghiên cứu châu Âu việc làm lao động năm 2005, tác giả phân tích rõ mối liên quan khái niệm lực (competence), kĩ (skills) kiến thức (knowledge) Báo cáo tổng hợp định nghĩa lực có nêu, lực tổ hợp phẩm chất thể chất trí tuệ giúp ích cho việc hoàn thành công việc với mức độ xác Ở Việt Nam, khái niệm lực thu hút quan tâm nhà nghiên cứu công luận giáo dục thực công đổi toàn diện, chuyển từ giáo dục kiến thức sang giáo dục lực Khái niệm định nghĩa tương đồng với định nghĩa mà nhà nghiên cứu giới đưa Chẳng hạn, nhà tâm lí học cho rằng, lực tổng hợp đặc điểm, thuộc tính tâm lí cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng hoạt động định nhằm đảm bảo cho hoạt động đạt hiệu cao Hay, lực tổ hợp thuộc tính tâm lý độc đáo cá nhân phù hợp với yêu cầu hoạt động định, đảm bảo cho hoạt động nhanh chóng đạt kết Như vậy, cho dù khó định nghĩa lực cách xác nhà nghiên cứu Việt Nam giới có cách hiểu tương tự đưa định nghĩa có nội hàm tương đương khái niệm Tựu chung lại, lực coi kết hợp đặc điểm, thuộc tính tâm lý, khả năng, phẩm chất, thái độ cá nhân tổ chức phù hợp với yêu cầu đặc trưng hoạt động nhằm đảm bảo để thực nhiệm vụ có hiệu cao 1.1.1.2 Một số đặc điểm lực Các lực hình thành sở tư chất tự nhiên cá nhân Năng lực người hoàn toàn tự nhiên mà phần lớn công tác, tập luyện mà có Do vậy, để nắm dấu hiệu nghiên cứu chất lực ta cần phải xem xét số khía cạnh sau Thứ nhất, lực có khác biệt tâm lý cá nhân người với người Nếu việc rõ tính chất mà nói lực Thứ hai, lực khác biệt có liên quan đến hiệu việc thực hoạt động khác cá biệt chung chung Thứ ba, lực không liên quan đến kiến thức kỹ năng, kỹ xảo hình thành người mà lực làm cho việc tiếp thu kiến thức kỹ năng, kỹ xảo trở nên dễ dàng Thứ tư, lực người có mầm mống bẩm sinh tuỳ thuộc vào tổ chức hệ thống thần kinh trung ương, phát triển trình hoạt động phát triển người, xã hội có hình thức hoạt động người có nhiêu loại lực, ví dụ như: người có lực điện, người có lực lái máy bay, người có lực thể thao Thứ năm, cần phân biệt lực với trí thức, kỹ năng, kỹ xảo Bởi lẽ, trí thức hiểu biết thu nhận từ sách vở, từ học hỏi từ kinh nghiệm sống Kỹ vận dụng bước đầu kiến thức thu lượm vào thực tế để tiến hành hoạt động Kỹ xảo kỹ lặp lặp lại nhiều lần đến mức thục cho phép người tập trung nhiều ý thức vào việc làm Còn lực tổ hợp phẩm chất tương đối ổn định, tương đối cá nhân, cho phép thực có kết hoạt động Như nói, lực có số đặc điểm như: bộc lộ hình thành hoạt động; gắn với hoạt động cụ thể; chịu chi phối hoàn cảnh thân 1.1.1.3 Một số dạng lực Tâm lý học chia lực thành dạng khác lực chung, cốt lõi (key competences) lực chuyên môn Năng lực chung, cốt lõi bao gồm số lực coi tảng, cần thiết cho nhiều hoạt động khác lực phán xét tư lao động, lực khái quát hoá, lực tổng hợp, lực tưởng tượng Dựa lực cốt lõi này, người học thực yêu cầu học tập yêu cầu khác bối cảnh tình khác Theo định nghĩa nước có kinh tế phát triển (OECD), lực cốt lõi bao gồm: lực đọc hiểu, lực tính toán, lực giải vấn đề, lực giao tiếp, lực khái quát hóa, lực tổng hợp,… Do vậy, lực có tính phức hợp kĩ mức độ thành thạo kĩ định phần tới mức độ cao thấp lực Năng lực chuyên môn lực đặc trưng lĩnh vực định xã hội lực tổ chức, lực âm nhạc, lực kinh doanh, lực hội hoạ, lực toán học Năng lực chuyên môn sâu vào ngành chuyên ngành cụ thể, phạm vi hẹp, phù hợp với đặc thù ngành, chuyên ngành Trong thực tế, hoạt động muốn có kết hiệu cao người phải có lực chung phát triển trình độ cần thiết có vài lực chuyên môn tương ứng với lĩnh vực công việc Như vậy, lực chung cốt lõi lực chuyên môn không tách rời mà quan hệ biện chứng với Năng lực chung sở, lực cần thiết làm tảng để phát triển lực chuyên môn, chúng phát triển dễ hình thành lực chuyên môn Ngược lại, phát triển lực chuyên môn điều kiện định lại có ảnh hưởng phát triển lực chung, cốt lõi Như vậy, lực xây dựng sở tri thức, thiết lập qua giá trị, cấu trúc khả năng, hình thành qua trải nghiệm, củng cố qua kinh nghiệm, thực hóa qua ý chí, khả kỹ nhận thức vốn có cá nhân hay học được… đáp ứng yêu cầu phức hợp để thực thành công nhiệm vụ bối cảnh cụ thể giải vấn đề đặt sống 1.1.2 Năng lực toán học 1.1.2.1 Năng lực cốt lõi học sinh tiểu học Các nhà nghiên cứu nhóm lực cốt lõi (hay gọi lực nhận thức) học sinh tiểu học thường gắn liền với trình tư (quá trình nhận thức), bao gồm: (1) Năng lực ngôn ngữ; (2) Năng lực tính toán suy luận lôgic hay tư trừu tượng; (3) Năng lực giải vấn đề; (4) Năng lực sáng tạo; (5) Năng lực cảm xúc; (6) Năng lực tương tác xã hội; (7) Năng lực tự học, học suốt đời; (8) Năng lực siêu nhận thức (năng lực nghĩ cách suy nghĩ) Mỗi lực lại gồm nhóm lực cụ thể hay gọi lực thành phần Mỗi lực chung lực thành phần hình thành chủ yếu qua môn học, lớp học, nhà trường môi trường học tập thân thiện, tích cực hóa người học với lí thuyết dạy học đại như: dạy học kiến tạo; dạy học trải nghiệm; dạy học tương tác; dạy học trò chơi 10 Bài toán 6: Một cửa hàng có số gạo nếp số gạo tẻ 24 tạ Tính số gạo loại, biết số gạo tẻ gấp lần số gạo nếp Đặt toán cách thay số cho điều kiện gián tiếp thay câu hỏi câu hỏi khó Bài toán 7: Lớp 4A có học sinh lớp 4B có 35 học sinh tham gia trồng Số lớp 4B trồng nhiều lớp 4A 60 Hỏi lớp trồng biết học sinh trồng số nhau? Bài toán 8: Hiện tuổi bố gấp lần tuổi Khi tuổi bố gấp lần tuổi tuổi bố 36 Tính tuổi bố tuổi Bài toán 9: Hiện bố 36 tuổi gấp lần tuổi Hỏi trước năm tuổi bố gấp lần tuổi con? 2.3 Tiểu kết chương Đối với học sinh lớp nói riêng học sinh tiểu học nói chung, em thực mầm non nớt, để có to, khoẻ, người giáo viên cần phải uốn nắn, chăm sóc để em phát triển cách toàn diện Làm tốt việc dạy giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh góp phần vô quan trọng để phát triển trí tuệ cho em Từ em có tảng vững để học môn học khác tiếp tục học lên lớp Để làm điều cách hiệu quả, giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình, cấu trúc sách giáo khoa để xác định tiết học phải dạy cho học sinh gì, dạy nào? Cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, linh hoạt phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh vào dạy học giải toán 83 có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng Dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng nóng vội mà phải bình tĩnh, nhẹ nhàng, tỷ mỉ, cương để hình thành cho em phương pháp tư học tập tư khoa học, tư sáng tạo, tư logic Giải toán dùng sơ đồ đoạn thẳng phương pháp phù hợp với tâm lý lứa tuổi trình độ nhận thức học sinh tiểu học Nó sử dụng để giải toán thuộc nhiều dạng khác dạy học toán tiểu học Phương pháp giải toán sơ đồ đoạn thẳng dạy học mới, luyện tập trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu môn toán Dẫu vậy, phải lưu tâm điều: Không có phương pháp dạy học tối ưu hay vạn năng, có lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm người thầy với nghề nghiệp mang lại niềm vui, niềm đam mê học tập đến cho em, giúp em phát triển hết toàn diện lực cần thiết 84 Chương Thực nghiệm sư phạm 3.1 Mục đích thư ̣c nghiệm sư phạm Nhằm đánh giá tính khoa học, tính khả thi hiệu việc áp dụng biện pháp đổi phương pháp dạy học, cụ thể biện pháp cho việc dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh lớp Thành phố Sơn La Quá trình thực nghiệm thực Trường Tiểu học Quyết tâm nhằm kiểm định lại giả thuyết khoa học Trên sở tiến hành điều chỉnh cách thích hợp để làm tăng giá trị biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học theo định hướng phát triển lực 3.2 Đối tượng thực nghiệm sư phạm Đối tượng thực nghiệm sư phạm 50 học sinh hai lớp 4A1 4A2 (mỗi lớp 25 học sinh), Trường Tiểu học Quyết tâm, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La Đặc điểm lớp đối chứng lớp thực nghiệm: Hai lớp có đặc điểm tương đồng với tất mặt, cụ thể: Lớp đối chứng 4A1 Lớp thực nghiệm 4A2 Nam: 14; Nữ: 11 Nam: 12; Nữ: 13 Cư trú Phường Quyết Tâm Cư trú Phường Quyết Tâm 85 Cơ cán công chức Cơ cán công chức Lực học tương đối đồng Lực học tương đối đồng Ngoài ra, tiến hành cho học sinh hai lớp làm kiểm tra Sau chấm kiểm tra thu kết sau điểm  5  điểm  7  điểm  8,5 SL % SL % SL % SL % 25 Lớp ĐC 0 20 14 56 24 Lớp TN 0 20 15 60 20 Sĩ số 25 ĐC: Đối chứng; TN: Thực nghiệm; 8,5  điểm SL: Số lượng Chúng tiến hành dự môn toán hai lớp, xây dựng công cụ đánh giá theo tiêu chuẩn việc dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực 3.3 Nội dung phương pháp thư ̣c nghiệm sư phạm Chúng tiến hành dạy thực nghiệm sư phạm lớp Lớp đối chứng 4A1 dạy cũ, theo kinh nghiệm giáo viên, lớp thực nghiệm 4A2 dạy theo chương luận văn Cả hai lớp lên lớp giáo viên Chúng tiến hành dự giờ, đánh giá học sinh hai lớp Sau dạy xong, cho em làm kiểm tra Đồng thời, quan sát, trao đổi thu thập thông tin từ giáo viên giảng dạy em từ em để bổ xung thêm để đánh giá thực nghiệm 86 Ngoài tham khảo thêm ý kiến giáo viên cốt cán môn, tổ trưởng chuyên môn, cán phụ trách chuyên môn Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố toàn trình thực nghiệm 3.4 Kết thư ̣c nghiệm sư phạm 3.4.1 Phân tích định tính Là người trực tiếp thực nghiệm việc dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh lớp Thành phố Sơn La, quan sát hoạt động học sinh tiết thực nghiệm, nói chuyện với em trước sau tiết dạy thực nghiệm Thông qua biểu thái độ tiếp nhận thông tin, kiến thức em, nhận thấy: Các em tự giác, hứng thú say mê học tập, tìm tòi theo hướng dẫn giáo viên giáo viên giảng dạy theo biện pháp mà đề tài đưa Điều chứng tỏ rằng, em tiếp nhận, lĩnh hội kiến thức khắc phục khó khăn trình học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng 3.4.2 Phân tích định lượng Để có nhận xét xác, kết thực nghiệm sư phạm sử lý theo phương pháp thống kê toán học tiến hành theo bước sau: Tính tham số đặc trưng thống kê: Điểm trung bình cộng X  Trong đó: x i điểm số; N số học sinh; f i tần suất Vẽ biểu đồ thể tần số xếp loại: Sau chấm kiểm tra thu kết sau 87 n   fi x i N i1 điểm  5  điểm  7  điểm  8,5 SL % SL % SL % SL % 25 Lớp ĐC 0 20 15 60 20 Lớp TN 0 10 40 14 56 Sĩ số 25 ĐC: Đối chứng; TN: Thực nghiệm; 8,5  điểm SL: Số lượng Qua đợt thực nghiệm sư phạm, vào kết thu từ thực nghiệm, có số kết luận sau: Một là, so với chất lượng lớp đối chứng lớp thực nghiệm có kết tốt Tỉ lệ đạt điểm cao qua kiểm tra lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng Đây kết quan trọng định lượng, để chứng minh tính khả thi việc vận dụng biện pháp sư phạm nêu chương luận văn vào việc dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng Hai là, kết thực nghiệm cho thấy áp dụng biện pháp sư phạm nêu lực học sinh lớp nói riêng, học sinh tiểu học nói chung hình thành phát triển, từ giúp cho em có lực cần thiết giúp ích cho xã hội 3.5 Kết luận rút từ thực nghiệm Thực biện pháp hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng chương luận văn này, bước đầu thu kết tốt So với việc giảng dạy theo phương pháp cũ, chất lượng học tập mạch kiến thức em thấp, nhiều em chưa nắm phương pháp, thụ động suy nghĩ, phân tích toán tìm lời giải, kĩ diễn đạt vấn đề liên quan hạn chế Đối với biện pháp sư 88 phạm đưa ra, đa số học sinh nắm phương pháp giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, hiểu mối quan hệ kiện bài, đặc trưng dạng toán giải toán liên quan Các biện pháp đưa có tác động thiết thực công tác hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng giáo viên trường tiểu học Qua việc áp dụng biện pháp nghiên cứu vào giảng dạy, thấy việc dạy mạch kiến thức giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng trở nên dễ dàng cho giáo viên học sinh tiếp thu, giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng thành thạo xác Ngoài ra, học sinh hứng thú học tập hơn, em sợ học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng 3.6 Tiểu kết chương Kết thu qua thực nghiệm khẳng định giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua kết thực nghiệm, cho thấy biện pháp đề xuất luận văn có tác động tích cực việc dạy học giáo viên học sinh nội dung giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng Học sinh hứng thú, chủ động tham gia vào hoạt động học tập, biết hợp tác với để hoàn thành công việc chung Nhờ chất lượng dạy học phần giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo định hướng phát triển lực nói riêng chất lượng môn Toán nói chung nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Qua việc nghiên cứu áp dụng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo định hướng phát triển lực cho thấy việc dạy học không khó giáo viên thực tìm tòi rút kinh nghiệm trình giảng dạy 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Thông qua việc nghiên sở lý luận phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực, phân tích đánh giá thực tiễn việc dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh lớp địa bàn thành phố Sơn La, đề xuất số biện pháp dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực; tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng biện pháp Chúng thu kết sau đây: Làm rõ sở lý luận dạy học theo hướng phát triển lực, đặc biệt dạy học giải toán có lời văn theo hướng phát triển lực Làm rõ thực trạng việc dạy học giải toán có lời văn theo hướng phát triển lực; việc học giải toán có lời văn Chỉ tồn tại, hạn chế phân tích nguyên nhân tồn hạn chế cách khoa học Đề xuất biện pháp sư phạm nhằm đổi phương pháp dạy học giải toán có lời văn theo hướng phát triển lực cho học sinh Kết biện pháp đặt có tính khả thi hiệu cao Thông qua việc nghiên cứu luận văn này, mạnh rạn đề xuât hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu xây dựng biện pháp sư phạm nhằm đổi phương pháp dạy học nội dung khác (của lớp 4), môn toán lớp khác phạm vi rộng theo hướng phát triển lực cho học sinh 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Áng, Dương Quốc Ấn, Hoàng Thị Phước Hảo, Toán bồi dưỡng học sinh lớp 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [2] Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Hướng dẫn học toán (tập 1A), Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [3] Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Hướng dẫn học toán (tập 1B), Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [4] Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Hướng dẫn học toán (tập 2A), Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [5] Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Hướng dẫn học toán (tập 2B), Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [6] Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn học Tiểu học Lớp 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [7] Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Toán 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [8] Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Sách giáo viên Toán 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [9] Trần Thị Kim Cương, Giải nhiều cách toán 4, Nhà xuất Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh [10] Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 270 toán nâng cao (Sổ tay toán học), Nhà xuất tổng hợp Đồng Nai [11] Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm (2005), Bài tập trắc nghiệm đề kiểm tra Toán 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [12] Đỗ Tiến Đạt, Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê (2005), Bài tập trắc 91 nghiệm tự luận toán lớp 4, Nhà xuất Đại học Sư phạm [13] Phạm Ngọc Định, Nguyễn Thị Mỵ, Lê Thống Nhất, Tự luyện Violympic toán 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [14] Trần Khánh Đức (2013), Nghiên cứu nhu cầu xây dựng mô hình đào tạo theo lực lĩnh vực giáo dục, Đề tài Trọng điểm Đại học Quốc gia Hà Nội [15] Trần Diên Hiển (2014), Thực hành giải toán tiểu học (tập 1), Nhà xuất Đại học Sư phạm [16] Trần Diên Hiển (2014), Thực hành giải toán tiểu học (tập 2), Nhà xuất Đại học Sư phạm [17] Trần Diên Hiển (2008), Rèn kĩ giải toán tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm [18] Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Danh Ninh, Vũ Dương Thụy (2014), Toán nâng cao lớp 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [19] Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Hùng Quang, Kiều Đức Thành (2000), Phương pháp dạy học Toán, Nhà xuất Giáo dục [20] Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung (2004), Phương pháp dạy học môn toán tiểu học, Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội [21] Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt (2005), Hỏi đáp dạy học toán 4, Nhà xuất Giáo dục [22] Trần Kiều nhóm nghiên cứu (2012), Một số nhận xét trình phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam từ năm 1945 đến nay, Hội thảo tổng kết giáo dục phổ thông Việt Nam số nước giới đề xuất nghiên cứu đổi giáo dục phổ thông 92 sau năm 2015 Việt Nam [23] Trần Ngọc Lan (2011), Thực hành phương pháp dạy học toán tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội [24] Đặng Tự Lập, Vũ Thị Thu Loan, 45 đề kiểm tra ôn tập chuẩn bị kì thi kiểm tra, Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [25] Nguyễn Triệu Sơn, Nguyễn Đình Yên (2016), Giáo trình lý thuyết tập hợp lôgic toán, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội [26] Nguyễn Triệu Sơn (2016), Giáo trình chuyên đề phương pháp dạy học toán, Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội [27] Nguyễn Triệu Sơn, Nguyễn Thanh Tùng (2016), Phương pháp giải số dạng thường gặp toán dãy số trường phổ thông, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [28] Nguyễn Đức Tấn (2012), Tự luyện toán 4, Nhà xuất Giáo dục [29] Chu Cẩm Thơ (2014), "Bàn lực toán học học sinh phổ thông", Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 1/2014 VN, p 12-18 [30] Phạm Đình Thực (2009), Phương pháp dạy Toán Tiểu học (tập 1), Nhà xuất Giáo dục [31] Phạm Đình Thực (2009), Phương pháp dạy Toán Tiểu học (tập 2), Nhà xuất Giáo dục [32] Phạm Đình Thực (2004), 100 câu hỏi đáp việc dạy toán tiểu học, Nhà xuất Giáo dục [33] Phạm Đình Thực (2004), Phương pháp sáng tác đề toán tiểu học, Nhà xuất Giáo dục [34] Nguyễn Tuấn, Lê Thu Huyền (2005), Thiết kế giảng toán (tập 1), 93 Nhà xuất Hà Nội [35] Nguyễn Tuấn, Lê Thu Huyền (2005), Thiết kế giảng toán (tập 2), Nhà xuất Hà Nội [36] Nguyễn Văn Tuấn (2010), Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh [37] Đặng Quang Việt (2007), Rèn luyện tư sáng tạo thông qua xây dựng hệ thống tập toán, Nhà xuất Giáo dục [38] http://luanvan.co/luan-van/phat-trien-tu-duy-cho-hoc-sinh-lop-4-khigiai-cac-bai-toan-dien-hinh-bang-phuong-phap-so-do-doan-thang-46031/ [39] http://giaoan.com.vn/giao-an/de-tai-cac-buoc-huong-dan-hoc-sinh-giaitoan-co-loi-van-o-tieu-hoc-1024/# [40] http://baigiang.co/bai-giang/mot-so-bien-phap-huong-dan-hoc-sinh-lop4-giai-toan-bang-phuong-phap-dung-so-do-doan-thang-878/ [41] http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTcFqWrKrxPW2013.1.11# 94 PHỤ LỤC Phiếu thăm dò ý kiến Các em thân mến! Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, em giúp thầy (cô) trả lời câu hỏi phiếu Tác giả xin cam đoan, thông tin kết có từ phiếu thăm dò dùng vào mục đích nghiên cứu Xin cảm ơn hợp tác em Trước hết, em vui lòng cho biết số thông tin cá nhân: Nam/Nữ: Dân tộc: Lớp: Trường: Quận (Huyện): Tỉnh (Thành phố): Các em trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu (x) vào ô vuông trước câu trả lời lựa chọn vào ô tương ứng phù hợp với ý kiến em Viết vào dòng trống sau câu hỏi đáp án phù hợp với ý kiến em Câu 1: Em có thích học môn Toán không? Rất thích Bình thường Không thích Ý kiến khác: Câu 2: Em có thích học toán có lời văn không ? Rất thích Bình thường Không thích Ý kiến khác: Câu 3: Theo em, toán có lời văn có khó so với kiến thức em không? Khó Hơi khó 95 Không khó Ý kiến khác: Câu 4: Khả tiếp thu Toán có lời văn so với mảng kiến thức khác môn Toán em có tốt không? Tốt Bình thường Không tốt Ý kiến khác: Câu 5: Khi hướng dẫn em giải toán có lời văn, Cô/Thầy thường sử dụng phương pháp nào? Vấn đáp, gợi mở Giảng giải Sơ đồ đoạn thẳng Thảo luận nhóm Ý kiến khác: Câu 6: Khi hướng dẫn em giải toán có lời văn, phương pháp sơ đồ đoạn thẳng Cô/Thầy sử dụng mức độ nào? Rất thường xuyên Thường xuyên Không thường xuyên Ý kiến khác: Câu 7: Theo em, bước để giải toán có lời văn thường gồm bước? Câu 8: Theo em, bước để giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng thường gồm bước? 96 Câu 9: Khi giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, em thường gặp khó khăn bước nhất? Đọc tìm hiểu kĩ đề Tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng Dựa sơ đồ đoạn thẳng lập kế hoạch giải Thực kế hoạch giải toán Kiểm tra lời giải đánh giá cách giải toán Câu 10: Em thấy toán có lời văn Sách giáo khoa có gần gũi với sống em không? Rất gần gũi Gần gũi Nhiều toán lạ Ý kiến khác: 97 ... trạng dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh lớp Thành phố Sơn La Để nắm thực trạng dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. .. theo hướng phát triển lực cho học sinh (lớp 4) thành phố Sơn La Từ đó, đề xuất số biện pháp sư phạm giúp cho việc dạy học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực. .. sơ đồ đoạn thẳng việc sử dụng phương pháp vào giải toán có lời văn lớp Khảo sát thực trạng việc dạy - học giải toán có lời văn phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển lực cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 thành phố sơn la , Dạy học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 thành phố sơn la , Dạy học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 thành phố sơn la

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay