ĐỀ THI tin học học kì 2 KHỐI 6 có ma trận

4 266 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 23:19

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KBANG TRƯỜNG PTDTBT – THCS LƠKU Họ tên: …………………… Lớp: 6… Điểm: ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Tin học Thời gian 45 phút Lời phê giáo viên: ĐỀ BÀI LÝ THUYẾT A (5 điểm) Phần trắc nghiệm: Câu 1: (2 điểm ) Chọn câu trả lời 1) Nút lệnh tác dụng gì? A Khởi động máy in B Tắt máy in C In văn D Xem văn trước in 2) Muốn xoá phần văn em thực hiện: A Chọn phần văn cần xoá, nhấn phím Shift B Chọn phần văn cần xoá, nhấn phím Delete phím Backspace C Chọn phần văn cần xoá, nhấn phím Tab D Chọn phần văn cần xoá, nhấn phím Caps Lock 3) Các nút lệnh chức là: A Căn thẳng lề phải, thẳng lề trái, giữa, thẳng hai lề B Căn thẳng hai lề, thẳng lề trái, giữa, thẳng lề phải C Căn thẳng lề trái, giữa, thẳng lề phải, thẳng hai lề D Căn giữa, thẳng lề trái, thẳng lề phải, thẳng hai lề 4) Nút lệnh tác dụng khôi phục trạng thái trước văn A B C 5) Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, gọi gì? A Phông chữ C Kiểu chữ B Cỡ chữ D Màu chữ D 6) Định dạng văn là: A Định dạng đoạn văn B Thay đổi kiểu chữ C Thay đổi phông chữ D Hoặc A B C 7) Thông thường trang văn trình bày theo dạng nào? A Dạng trang đứng B Dạng trang nằm ngang C Trình bày theo đường chéo trang giấy D Dạng trang đứng trang nằm ngang 8) Công cụ chương trình soạn thảo văn word cho phép tìm nhanh cụm từ văn thay cụm từ cụm từ khác? A Lệnh Find bảng chọn Edit B Lệnh Find and Replace bảng chọn Edit C Lệnh Search bảng chọn Edit D Lệnh Replace bảng chọn Edit Câu 2: (1 điểm) Điền vào chỗ trống: 1) Điền từ cụm từ bên trái, bên phải vào chỗ trống ( ) để câu a Phím Delete dùng để xóa tự (1) trỏ soạn thảo b Phím Backspace dùng để xóa tự (2) trỏ soạn thảo Câu 3: (2 điểm ) Hãy nối cho (lưu ý, ý nghĩa End cuối, Home đâu) Thao tác Nhấn phím End a Nhấn tổ hộp phím Ctrl + End b Nhấn phím Home c Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Home d Kết Đưa trỏ soạn thảo vị trí dòng đầu dòng Đưa trỏ soạn thảo vị trí dòng cuối dòng Đưa trỏ soạn thảo vị trí văn (gồm nhiều trang) đầu văn (trang đầu tiên) Đưa trỏ soạn thảo vị trí văn (gồm nhiều trang) cuối văn (trang cuối cùng) B (5 điểm) Tự luận 1) (2 điểm) Hãy nêu bước để tạo bảng văn 2) (2 điểm) Thế định dạng văn bản? Định dạng văn phân loại nào? 3) (1 điểm) Hãy nêu khác biệt lệnh Find lệnh Find and Replace BÀI LÀM: hõg CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT !!! ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Tin học A Trắc nghiệm: Câu 1: (2 điểm) Chọn câu trả lời – câu 0,25đ 1) C 2) B 3) C 4) A 5) C 6) D 7) D 8) B Câu 2: (1 điểm) Điền vào chỗ trống – chỗ trống 0,5đ (1) Bên phải (2) Bên trái Câu 3: (2 điểm ) Hãy nối cho – ý nối 0,5 điểm 1–b 2–d 3–a 4-c B Tự luận: 1) (2 điểm) Hãy nêu bước để tạo bảng văn Gồm bước: B1: Đặt trỏ soạn thảo vị trí cần chèn bảng B2: Chèn bảng: C1: Chọn nút lệnh insert -> table bảng chọn công cụ chuẩn -> nhấn kéo giữ chuột trái để chọn số hàng, số cột bảng thả chuột C2: - Chọn table -> insert -> table -> xuất hộp thoại table đó: + Number of Column: Nhập số cột bảng + Number of Row: Nhập số hàng bảng - Nhấp OK để tạo bảng 2) (2 điểm) Thế định dạng văn bản? Định dạng văn phân loại nào? − Định dạng văn thay đổi kiểu dáng, vị trí tự (con chữ, số, hiệu, ), đoạn văn đối tượng khác trang (1 điểm) − Định dạng văn gồm loại (1 điểm): + Định dạng tự + Định dạng đoạn văn 3) (1 điểm) Hãy nêu khác biệt lệnh Find lệnh Find and Replace − Lệnh Find dùng để tìm kiếm nhanh từ cụm từ văn − Lệnh Find and Replace dùng để tìm kiếm nhanh từ cụm từ thay cụm từ tìm kiếm cụm từ khác ... BÀI TỐT !!! ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn: Tin học A Trắc nghiệm: Câu 1: (2 điểm) Chọn câu trả lời – câu 0 ,25 đ 1) C 2) B 3) C 4) A 5) C 6) D 7) D 8) B Câu 2: (1 điểm) Điền vào... phải (2) Bên trái Câu 3: (2 điểm ) Hãy nối cho – ý nối 0,5 điểm 1–b 2 d 3–a 4-c B Tự luận: 1) (2 điểm) Hãy nêu bước để tạo bảng văn Gồm bước: B1: Đặt trỏ soạn thảo vị trí cần chèn bảng B2: Chèn... trí văn (gồm nhiều trang) cuối văn (trang cuối cùng) B (5 điểm) Tự luận 1) (2 điểm) Hãy nêu bước để tạo bảng văn 2) (2 điểm) Thế định dạng văn bản? Định dạng văn phân loại nào? 3) (1 điểm) Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI tin học học kì 2 KHỐI 6 có ma trận, ĐỀ THI tin học học kì 2 KHỐI 6 có ma trận, ĐỀ THI tin học học kì 2 KHỐI 6 có ma trận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay