bìa hoi nghi người lao động cty thuy lợi tb 2016

2 290 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 23:18

Hồ sơ hội nghị người lao động gửi công đoàn cấp trên, theo quy định 15 ngày sau khi hội nghị diễn ra phải hoàn thành hồ sơ gửi về cho công đoàn cấp trên, đặc biệt chú trọng quan tâm đến thỏa ước lao động giữa chủ sử dụng lao động và người đại diện cho người lao động ( chủ tịch cđ) Sở nông nghiệp&ptnt CĐ công ty tnhh mtv thuỷ lợi Tây bắc nghệ an cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc tài liệu hội nghị ngời lao động năm 2017 Gm cú: Chng trỡnh Hi ngh ngi lao ng nm 2017; Bỏo cỏo Tổng kết thực kế hoạch năm 2016, phơng hớng nhiệm vụ năm 2017; Ni quy quy ch hot ng ca cụng ty; Thỏa ớc lao động tập thể; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2016 phát động phong trào thi đua năm 2017; D tho Ngh quyt Hi ngh ngi lao ng năm 2017 7.Quyết định công nhận Ban tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2020 kèm danh sách trích ngang Quỳ hợp, tháng 02 năm 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: bìa hoi nghi người lao động cty thuy lợi tb 2016, bìa hoi nghi người lao động cty thuy lợi tb 2016, bìa hoi nghi người lao động cty thuy lợi tb 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay