Hiệu quả hoạt động Marketing của mì Omachi

29 232 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:45

Mục tiêu: Đo lường hiệu quả hoạt động Marketing của thương hiệu mì gói Omachi.Đối tượng nghiên cứu:● Người tiêu dùng: Học sinh, sinh viên● Kênh phân phối: Tạp hóa, cửa hàng tiện lợiPhạm vi nghiên cứu:● Người tiêu dùng: địa bàn Tp.HCM● Kênh phân phối: Quận Tân Bình Tp.HCMCách thức thu thập số liệu:● Khảo sát lần 1 (thử nghiệm): người tiêu dùng: 50 mẫu, nhà bán lẻ: 10 mẫu● Khảo sát lần 2 (khảo sát thật): người tiêu dùng: 260 mẫu, nhà bán lẻ: 30 mẫu.Trong số bảng khảo sát người tiêu dùng, có 100 bảng khảo sát trực tiếp và 160 bảng khảo sát online. Bảng khảo sát trực tiếp: Khảo sát tại các lớp học tại trường đại học Tài Chính Marketing và tại các cửa hàng tiện lợi Bảng khảo sát online: Được đăng tại các group trên Facebook của các trường đại học như UFM, UEH, Huflit.Sau khi dùng phần mềm SPSS gạn lọc thì có 19 bảng khảo sát không đạt tiêu chuẩn về chất lượng (bảng khảo sát không hoàn chỉnh hoặc các câu trả lời mâu thuẫn với nhau). Với 241 bảng khảo sát còn lại thì loại bỏ 4 bảng khảo sát chưa từng mua mì gói. Cuối cùng còn lại 237 mẫu để thực hiện phân tích.Mức độ thâm nhập thị trường của ngành mì gói là 98.34% tiến gần tới 100% cho thấy thị trường mì gói bão hòa. Tuy nhiên, đây vẫn là thị trường có sự cạnh tranh gay gắt. Hiện công nghệ sản xuất mì của các công ty gần giống như nhau. Sự khác biệt được tạo ra chủ yếu bởi chủng loại, giá cả và các chiêu thức quảng cáo. Trong cuộc cạnh tranh này, ưu thế sẽ nghiêng về những doanh nghiệp mạnh ở khâu phân phối và quảng cáo. Trên thực tế, thị trường mì gói đã chứng kiến rất nhiều thương hiệu lớn mạnh là nhờ quảng cáo.Tốc độ thâm nhập của Omachi (92.68%) lớn hơn nhiều so với các đối thủ khác. So sánh về thị phần theo doanh thu và thị phần sản lượng của mỗi loại mì đều thấp hơn. Duy chỉ có Omachi là cao hơn. Cho thấy các sản phẩm khác đang sử dụng giá làm công cụ cạnh tranh để chiếm thêm thị phần, tăng thêm sản phẩm trên thị trường. Mức độ thâm nhập của Cung Đình, Aone, Lẩu Thái lần lượt là 41.62%, 42.91%, 52.77% chỉ ra được họ vẫn có khả năng thâm nhập tốt. Omachi cần có chiến lược thu hút khách hàng, quan trọng hơn là giữ vững mức độ thâm nhập của mình và thị phần hiện tại. BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA MARKETING  BÁO CÁO MARKETING METRICS ĐỀ TÀI: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA OMACHI GVHD : Th.s Trần Nhật Minh Lớp :DB_13DMA TP HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2016 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA MARKETING  BÁO CÁO MARKETING METRICS ĐỀ TÀI: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA OMACHI GVHD: Th.s Trần Nhật Minh Lớp: DB_13DMA Danh sách nhóm: Hồ Thị Ý Nhi Phạm Ánh Như Lê Thạch Thảo Trần Minh Trang Nguyễn Thụy Thảo Vy (Trưởng nhóm) Trần Thị Hồng Yến TP HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tp.HCM, ngày… tháng… năm 2016 Giảng viên hướng dẫn MỤC LỤC NỘI DUNG CHƯƠNG 1: Giới thiệu tổng quan CHƯƠNG 2: Phân tích - đánh giá hiệu hoạt động Marketing 2.1 Năng lực cạnh tranh 2.1.1 Thị phần 2.1.2 Mức độ thâm nhập 2.2 Hành vi khách hàng 2.2.1 Nhận biết 2.2.2 Thái độ 2.2.3 Sử dụng 14 2.3 Hiệu Marketing Mix 17 2.3.1 Product 17 2.3.2 Price 19 2.3.3 Place 20 2.3.4 Promotion 21 2.4 Kết luận chung 22 CHƯƠNG 3: Đề xuất giải pháp 23 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Thị phần sản lượng Hình 2.2: Thị phần theo doanh thu Hình 2.3: Chỉ số TOM Hình 2.4: Tỷ lệ nhận biết thương hiệu Omachi, Cung đình, A-one Lẩu thái Hình 2.5: Tỷ lệ tin tưởng khách hàng Hình 2.6: Biểu đồ thể mức độ yêu thích khách hàng Hình 2.7: Biểu đồ thể mức độ sẵn sàng mua khách hàng Hình 2.8: Giá trị cảm nhận khách hàng chất lượng 10 Hình 2.9: Giá trị cảm nhận giá khách hàng 11 Hình 2.10: Cảm nhận chất lượng người chưa mua Omachi 12 Hình 2.11: Cảm nhận giá người chưa mua Omachi 13 Hình 2.12: Tỷ lệ Trial rate Repeat rate 14 Hình 2.13: Mức độ hài lòng sẵn sàng giới thiệu Omachi 16 Hình 2.14: Tỷ lệ chuyển đổi thương hiệu khách hàng Omachi 17 Hình 2.15: Trial Volume & Repeat Volume 18 Hình 2.16: Mức giá tối đa mà khách hàng chấp nhận trả cho gói Omachi 20 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Mục tiêu: Đo lường hiệu hoạt động Marketing thương hiệu gói Omachi Đối tượng nghiên cứu: ● Người tiêu dùng: Học sinh, sinh viên ● Kênh phân phối: Tạp hóa, cửa hàng tiện lợi Phạm vi nghiên cứu: ● Người tiêu dùng: địa bàn Tp.HCM ● Kênh phân phối: Quận Tân Bình Tp.HCM Cách thức thu thập số liệu: ● Khảo sát lần (thử nghiệm): người tiêu dùng: 50 mẫu, nhà bán lẻ: 10 mẫu ● Khảo sát lần (khảo sát thật): người tiêu dùng: 260 mẫu, nhà bán lẻ: 30 mẫu Trong số bảng khảo sát người tiêu dùng, có 100 bảng khảo sát trực tiếp 160 bảng khảo sát online - Bảng khảo sát trực tiếp: Khảo sát lớp học trường đại học Tài Chính Marketing cửa hàng tiện lợi - Bảng khảo sát online: Được đăng group Facebook trường đại học UFM, UEH, Huflit Sau dùng phần mềm SPSS gạn lọc có 19 bảng khảo sát không đạt tiêu chuẩn chất lượng (bảng khảo sát không hoàn chỉnh câu trả lời mâu thuẫn với nhau) Với 241 bảng khảo sát lại loại bỏ bảng khảo sát chưa mua gói Cuối lại 237 mẫu để thực phân tích Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING 2.1 Năng lực cạnh tranh 2.1.1 Thị phần Omachi Cung đình A-one Lẩu thái Market share (#) 63.45% 4.94% 3.29% 28.33% Relative market share 223,94% 7.78% 5.18% 44.65% Brand penetration 91.14% 40.93% 42.19% 51.90% Penetration share 92.68% 41.62% 42.91% 52.77% Market penetration 98.34% Sau kết khảo sát 237 mẫu đối tượng học sinh, sinh viên khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiêu dùng gói (cụ thể Omachi, Lẩu Thái, Cung Đình, Aone Omachi dẫn đầu với 63.45% thị phần tiếp sau Lẩu Thái với 29.33% Cung đình đứng thứ với số thị phần thấp 7.78% cuối A-one chiếm 5.18% Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Hình 2.1: Thị phần sản lượng Chỉ số thị phần theo doanh thu Omachi 66,49%, Lẩu Thái 25.58%, Cung Đình 5,17% A-one 2,75% Hình 2.2: Thị phần theo doanh thu Thị phần Omachi dẫn đầu thị trường có khoảng cách xa so với đối thủ Về thị phần theo doanh thu Omachi cao thị phần theo sản lượng Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Điều cho thấy Omachi lựa chọn mức giá tốt để khách hàng chấp nhận sản phẩm Thị phần tương đối (Relative market share) Thị phần tương đối Omachi (223,94%) lớn 100% đồng nghĩa với việc thương hiệu khảo sát Omachi nắm lợi cạnh tranh Điều có nghĩa Omachi có hội để phát triển, chứa đựng tiềm to lớn lợi nhuận khả tăng trưởng dài hạn 2.1.2 Mức độ thâm nhập Mức độ thâm nhập thị trường ngành gói 98.34% tiến gần tới 100% cho thấy thị trường gói bão hòa Tuy nhiên, thị trường có cạnh tranh gay gắt Hiện công nghệ sản xuất công ty gần giống Sự khác biệt tạo chủ yếu chủng loại, giá chiêu thức quảng cáo Trong cạnh tranh này, ưu nghiêng doanh nghiệp mạnh khâu phân phối quảng cáo Trên thực tế, thị trường gói chứng kiến nhiều thương hiệu lớn mạnh nhờ quảng cáo Tốc độ thâm nhập Omachi (92.68%) lớn nhiều so với đối thủ khác So sánh thị phần theo doanh thu thị phần sản lượng loại thấp Duy có Omachi cao Cho thấy sản phẩm khác sử dụng giá làm công cụ cạnh tranh để chiếm thêm thị phần, tăng thêm sản phẩm thị trường Mức độ thâm nhập Cung Đình, A-one, Lẩu Thái 41.62%, 42.91%, 52.77% họ có khả thâm nhập tốt Omachi cần có chiến lược thu hút khách hàng, quan trọng giữ vững mức độ thâm nhập thị phần Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA 2.2 Hành vi khách hàng 2.2.1 Nhận biết 2.2.1.1 Top Of Mind Hình 2.3: Chỉ số TOM Về thương hiệu khách hàng nghĩ đến đầu tiên, 25.7% số người khảo sát nghĩ đến Omachi Lẩu Thái với 3.38%, Cung Đình A-one số người khảo sát nghĩ đến (0.84%) Còn lại thương hiệu khác chiếm 69.2% (Hảo Hảo, Gấu Đỏ, v,v…) Điều có nghĩa Omachi chưa làm marketing hiệu cho thương hiệu để khách hàng nghĩ đến thương hiệu Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Hình 2.8: Giá trị cảm nhận khách hàng chất lượng Về cảm nhận chất lượng sản phẩm mì, có tới 82,5% người số người khảo sát yên tâm chất lượng mà Omachi đem lại Kế đến Lẩu Thái với 69,7% người đồng ý chất lượng sản phẩm Cung Đình A-one xếp thứ ba tư với 46,8% 42,5% người đồng ý chất lượng sản phẩm Điều có nghĩa Omachi thành công việc làm cho khách hàng yên tâm chất lượng nghĩ đến sản phẩm ● Giá trị cảm nhận giá (Perceived Value for money) 10 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Hình 2.9: Giá trị cảm nhận giá khách hàng Theo khảo sát, có khoảng 81,6% người cho giá Omachi phù hợp với chất lượng mà Omachi mang lại, cao khoảng 40% so với đối thủ lớn Lẩu Thái Còn cảm nhận khách hàng chất lượng Cung Đình A-one thấp, chiếm 38,8% 34,8% 11 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA 2.2.2.2 Kết so sánh người chưa mua Omachi ● Yên tâm chất lượng sản phẩm Hình 2.10: Cảm nhận chất lượng người chưa mua Omachi Khi so sánh người mua chưa mua Omachi ta thấy khách hàng chưa mua Omachi đa số ý kiến chất lượng sản phẩm Còn người sử dụng qua phần lớn yên tâm chất lượng Omachi ● Sản phẩm xứng đáng với số tiền bỏ 12 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Hình 2.11: Cảm nhận giá người chưa mua Omachi Về giá Omachi người chưa sử dụng đa số cho giá sản phẩm xứng đáng với giá Cụ thể có 82.87% người sử dụng 63.63% người chưa sử dụng đồng ý với ý kiến 13 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA 2.2.3 Sử dụng Hình 2.12: Tỷ lệ Trial rate Repeat rate 14 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Ta thấy Omachi có tỷ lệ chuyển đổi từ nhận biết sang tiêu dùng cao so với Cung đình, A-one Lẩu thái Cụ thể Cung đình 41.43%; A-one 24.4% Lẩu thái 15.94% Bên cạnh so tỷ lệ chuyển đổi từ mua sang mua thường xuyên (mức độ mua lặp lại) Omachi cao nhiên Lẩu thái người tiêu dùng mua lại nhiều gần Omachi (ít 0.89%) 2.2.3.1 Chuyển từ nhận biết sang mua Dựa vào biểu đồ bốn thương hiệu Omachi thương hiệu có số lượng khách hàng chuyển từ nhận biết sang mua nhiều (từ 223 người đến 216 người) nhiều hẳn so với đối thủ cạnh tranh Điều chứng tỏ hoạt động phân phối sản phẩm tiếp cận khu vực hoạt động quảng bá chất lượng sản phẩm Omachi mang lại khách hàng cho công ty 2.2.3.2 Duy trì mức độ sử dụng Mức độ trì sử dụng thương hiệu không cao đặc biệt A-one Cung đình cực thấp Tuy mức độ mua lặp lại Omachi chưa xem lý tưởng so với đối thủ cạnh tranh Cung đình, A-one, Lẩu thái Omachi cao (34.26%) Nhìn vào Hình 2.12 ta thấy mức độ sẵn sàng mua Omachi so với đối thủ phân khúc giá cao mức độ mua lặp lại Omachi so với mức độ sẵn sàng mua Còn Lẩu thái ngược lại số Repeat rate cao trial rate Có thể thấy số lượng người tiêu dùng mua lại Lẩu thái cao so với Omachi 15 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA 2.2.3.3 Hài lòng → Giới thiệu (Truyền miệng) Hình 2.13: Mức độ hài lòng sẵn sàng giới thiệu Omachi Với khách hàng sử dụng Omachi, có tới 76,8% người hài lòng với thương hiệu có 62,5% khách hàng đồng ý giới thiệu sản phẩm đến người khác Bên cạnh Chỉ số Net Promoter = Percentage of Promoters(%) - Percentage of Detractor(%) = 62.5% - 8.33% = 57.14% cho ta thấy Omachi thực tốt việc giữ chân khách hàng 2.2.3.4 Chuyển đổi thương hiệu Với câu hỏi: Khi muốn mua Omachicửa hàng hết anh/chị làm gì? Ta có thống kê sau: 16 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Hình 2.14: Tỷ lệ chuyển đổi thương hiệu khách hàng Omachi Qua ta thấy hầu hết khách hàng chọn mua loại khác người chịu đợi có Omachi lại mua Qua ta thấy Omachi nói riêng ngành gói nói chung, sản phẩm thay nhiều dẫn đến mức độ thay cao Nên điểm bán thương hiệu họ hay sử dụng khả họ sử dụng thương hiệu khác thay điều xảy 2.3 Hiệu Marketing Mix 2.3.1 Product Omachi Cung đình A-one Lẩu thái Trial Rate 38.61% 12.57% 10.29% 29.93% Adjusted trial rate 35.36% 9.03% 5.83% 16.74% 17 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Trial Population 83.80 21.41 13.82 39.67 Trial Volume 83.80 21.41 13.82 39.67 Repeat rate 34.26% 8.25% 8.00% 33.33% Repeat buyer 28.71 1.77 1.11 13.22 Repeat Volume 212.4 9.4 3.9 78.9 Total Volume 292.6 30.8 17.7 118.5 Hình 2.15: Trial Volume & Repeat Volume Tổng số khách hàng mục tiêu khảo sát 237 người Trong đó, số lượng người dùng thử sản phẩm Omachi chiếm cao với gần 84 người, gấp lần so với đối thủ cạnh tranh lớn Lẩu Thái, bỏ xa hai thương hiệu lại 18 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Theo dự đoán, trung bình người mua gói dùng thử sản phẩm nên số lượng dùng thử số người mua Omachi 84 người Với trung bình người mua Omachi 2.7 lần tháng lần mua 2.7 gói tổng số lượng mua lặp lại Omachi 212.4, lớn nhiều so với đối thủ lại Vì tổng số lượng mua Omachi (Kể mua thử mua lặp lại) lớn nhiều so với Lẩu thái Cung đình A-one 2.3.2 Price 2.3.2.1 Lần mua gần (Recency) Omachi Cung đình A one Lẩu Thái Trong tháng 55.56% 37.11% 36.00% 44.72% Trên tháng 40.28% 44.33% 38.00% 26.83% Không nhớ 4.17% 18.56% 26.00% 28.46% Khoảng thời gian kể từ lần mua hàng cuối khách hàng Trong tháng gần lượng khách hàng có mua Omachi cao (55.56%) so với thương hiệu lại cung đình (37.11%), Aone (36,00%), Lẩu thái (44.72%) Kết hợp với số repeat buyer (28.71%) cao nhiều so với thương hiệu lại ) cho thấy hoạt động marketing mix Omachi nhằm trì tỷ lệ giữ lại khách hàng tương đối tốt, phần giúp Omachi tiết kiệm chi phí tìm kiếm khách hàng 19 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA 2.3.2.2 Reversation price Hình 2.16: Biểu đồ thể mức giá tối đa mà khách hàng chấp nhận trả cho gói Omachi Reservation Price: Mức khách hàng không mua sản phẩm hay mức giá tối đa mà khách hàng sẵn lòng trả tiền – Có 50% người mua đồng ý chi trả với mức giá 6.500đ trở xuống cho thấy mức giá Omachi tương đối ổn, người tiêu dùng kì vọng nhiều sản phẩm Omachi so với mức giá – Với mức giá 500đ mức giá tối đa mà khách hàng không sẵn sàng chấp nhận chi trả cho gói Omachi 2.3.3 Place Numeric Distribution Omachi Aone Lẩu thái Cung đình 96.67% 96.67% 96.67% 90.00% 20 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA ACV 97.33% 97.33% 97.33% 87.19% PCV 96.64% 96.64% 96.64% 85.57% Category Per Ratio 99.29% 99.29% 99.29% 98.14% 2.3.3.1 Numeric Distribution (ND): Đây số đo lường mức độ “phân phối” hay “có mặt” thương hiệu điểm bán thị trường, đánh giá mức độ mà thương hiệu sản phẩm thâm nhập vào kênh tiềm Theo kết khảo sát có đến 29/30 điểm bán lẻ có thương hiệu khảo sát Omachi, Aone Lẩu Thái chiếm 96.67% độ phủ, riêng thương hiệu Cung Đình có độ phủ thấp với kết khảo sát 27/30 cửa hàng chiếm khoảng 90% mức độ bao phủ thị trường Có thể thấy ACV PCV thương hiệu khảo sát cao (> 80% ) Tuy nhiên cần thúc đẩy hiệu kênh phân phối để đưa số “mức độ bao phủ” đạt ngưỡng cao 2.3.4 Promotion Chỉ số Promotion lift đo lường hiệu chương trình khuyến đem lại Trong số 216 người mua Omachi, có 55 người (chiếm 25,46%) biết đến chương trình khuyến gần “Omachi – mở gói đón quà 10 phần chất ” - Nội dung, hình thức khuyến mãi: Khi mua Omachi, bạn có hội trúng giải thưởng, 30 xe Vespa primaver, 100 điện thoại Iphone 6S, 10.000 túi thời trang Omachi - Thời gian diễn chương trình: tháng 9/2016 - Số lượng mua chương trình khuyến tăng so với lượng mua bình thường người tiêu dùng 2.3 gói 21 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA Có thể nói, hiệu mà chương trình khuyến mang lại không cao, mức độ truyền thông chưa tốt (chỉ 30% người tiêu dùng mua biết đến nó) 2.4 Kết luận chung Thị phần Omachi dẫn đầu so với đối thủ lại Cung Đình, Lẩu Thái, A-one bỏ lại đối thủ khoảng cách xa Việc đồng nghĩa với Omachi đạt thành tựu lớn trình Marketing ngày khẳng định vị thị trường Hiện thị trường trở nên bão hòa Omachi cần giữ vững thị phần Qua yếu tố ta thấy Omachi thực tốt hoạt động marketing để mở rộng hình ảnh thương hiệu nâng cao vị cạnh tranh Tuy nhiên, hoạt động nhằm trì lượng khách hàng trung thành chưa đạt hiệu cao Đối với hoạt động marketing mix sản phẩm, giá phân phối Omachi làm tốt Còn hoạt động chiêu thị cụ thể chương trình khuyến chưa tiếp cận số lượng khách hàng mục tiêu, lượng sản phẩm bán tăng không đáng kể 22 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Dựa vào phân tích đánh giá hiệu marketing Omachi, nhóm đưa đề xuất thực chương trình chiêu thị, Omachi nên chia giai đoạn hoạt động marketing làm giai đoạn Giai đoạn – Tăng độ nhận biết chương trình + PR - Advertorial: Đăng thông tin giới thiệu chương trình tạp chí, báo nhắm đến đối tượng khách hàng mục tiêu + TVC: Thiết kế TVC cho chương trình khuyến mãi, xem xét lại khung quảng cáo, cụ thể tập trung vào múi cao điểm 11h-1h trưa, từ 6h đến 8h tối khung tập trung nhiều đối tượng người xem hộ gia đình cụ thể bà nội trợ học sinh + Chạy Ads cho viết, video chương trình khuyến diễn mạng xã hội, tăng hoạt động OOH Nhằm thông báo rộng rãi đến khách hàng hoạt động khuyến Xem xét lại khung phát quảng cáo mạng xã hội, địa điểm treo banner xe buýt trạm xe buýt + Digital marketing: Đăng viết giới thiệu chương trình chiêu thị fanpage công ty, sử dụng công cụ SEO Facebook Ads Nhằm thông báo rộng rãi đến khách hàng hoạt động chiêu thị Giai đoạn - Tăng số lượng bán hàng + POSM: Hỗ trợ mạnh cho chiến lược truyền thông nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu chương trình chiêu thị điểm bán tăng lượng khách hàng tìm mua sản phẩm quầy kệ + Sales promotion: Nhằm tăng doanh thu sản phẩm Nội dung thực hiện: 23 Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA + Trưng bày điểm bán: Hỗ trợ quầy kệ trưng bày sản phẩm Hỗ trợ thiết kế vị trí trưng bày điểm bán lẻ kênh siêu thị Sao cho lựa chọn vị trí đẹp bắt mắt người mua + Hỗ trợ kênh bán lẻ: Tổ chức hội thi bán hàng cho đại lý để kích thích tăng lượng tiêu thụ điểm bán lẻ, với tiêu doanh thu cụ thể để đạt + Tài trợ bảng hiệu cho đại lý bán lẻ: Thu hút ý Khách hàng, tăng độ nhận biết thương hiệu Omachi Nhắc nhớ hình ảnh thương hiệu qua thị giác khách hàng + Có đội ngũ nhân viên sales hỗ trợ điểm bán 24 ... lại loại bỏ bảng khảo sát chưa mua mì gói Cuối lại 237 mẫu để thực phân tích Marekting Metrics Lớp: DB_13DMA CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING 2.1 Năng lực cạnh tranh... ● Người tiêu dùng: Học sinh, sinh viên ● Kênh phân phối: Tạp hóa, cửa hàng tiện lợi Phạm vi nghiên cứu: ● Người tiêu dùng: địa bàn Tp.HCM ● Kênh phân phối: Quận Tân Bình Tp.HCM Cách thức thu... 2016 Giảng viên hướng dẫn MỤC LỤC NỘI DUNG CHƯƠNG 1: Giới thiệu tổng quan CHƯƠNG 2: Phân tích - đánh giá hiệu hoạt động Marketing 2.1 Năng lực cạnh tranh 2.1.1 Thị phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động Marketing của mì Omachi, Hiệu quả hoạt động Marketing của mì Omachi, Hiệu quả hoạt động Marketing của mì Omachi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay