Đặc điểm tiền lương singapore và malaysia

12 144 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:34

SINGAPORE 1,Đặc điểm Singapore 1.1 Nền kinh tế Singapore Singapore tài nguyên, nguyên liệu phải nhập từ bên Singapore có than, chì, nham thạch, đất sét; nước ngọt; đất canh tác hẹp, chủ yếu để trồng cao su, dừa, rau ăn quả, nông nghiệp không phát triển, hàng năm phải nhập lương thực, thực phẩm để đáp ứng nhu cầu nước Singapore có sở hạ tầng số ngành công nghiệp phát triển cao hàng đầu châu Á giới như: cảng biển, công nghiệp đóng sửa chữa tàu, công nghiệp lọc dầu, chế biến lắp ráp máy móc tinh vi Singapore có 12 khu vực công nghiệp lớn, lớn Khu công nghiệp Jurong Singapore nước hàng đầu sản xuất ổ đĩa máy tính điện tử hàng bán dẫn Singapore trung tâm lọc dầu vận chuyển cảnh hàng đầu châu Á Singapore coi nước đầu việc chuyển đổi sang kinh tế tri thức Nền kinh tế Singapore chủ yếu dựa vào buôn bán dịch vụ (chiếm 40% thu nhập quốc dân) Do đa phần đơn hàng làm việc Singapore ngành dịch vụ Kinh tế Singapore từ cuối năm 1980 đạt tốc độ tăng trưởng vào loại cao giới: 1994 đạt 10%, 1995 8,9% Tuy nhiên, từ cuối 1997, ảnh hưởng khủng hoảng tiền tệ, đồng đô la Singapore bị giá 20% tăng trưởng kinh tế năm 1998 giảm mạnh 1,3% Từ 1999, Singapore bắt đầu phục hồi nhanh: Năm 1999, tăng trưởng 5,5%, năm 2000 đạt 9% Do ảnh hưởng kiện 11 tháng 9, suy giảm kinh tế giới sau dịch SARS, kinh tế Singapore bị ảnh hưởng nặng nề: Năm 2001, tăng trưởng kinh tế đạt -2,2%, 2002, đạt 3% 2003 đạt 1,1% Từ 2004, tăng trưởng mạnh: năm 2004 đạt 8,4%; 2005 đạt 5,7%; năm 2006 đạt 7,7% năm 2007 đạt 7,5% Năm 2009, GDP tăng 1,2% tác động khủng hoảng kinh tế Singapore coi nước đầu việc chuyển đổi sang kinh tế tri thức Singapore thực kế hoạch đến năm 2018 biến Singapore thành thành phố hàng đầu giới, đầu mối mạng lưới kinh tế toàn cầu châu Á kinh tế đa dạng nhạy cảm kinh doanh 1.2,Chính phủ trị - Singapore nước cộng hòa nghị viện, có phủ nghị viện viện theo hệ thống Westminster đại diện cho khu vực bầu cử Hiến pháp quốc gia thiết lập hệ thống trị dân chủ đại diện - Quyền hành pháp thuộc Nội Singapore, Thủ tướng lãnh đạo, mức độ thấp nhiều Tổng thống - Quốc hội đóng vai trò nhánh lập pháp phủ.[24] Các thành viên Quốc hội gồm có thành viên đắc cử, phi tuyển khu định - Hệ thống tư pháp Singapore dựa thông luật Anh, song có khác biệt địa phương đáng kể : Singapore có hình phạt bao gồm trừng phạt thân thể tư pháp dạng đánh đòn phạt roi nơi công cộng, áp dụng tội hiếp dâm, gây rối loạn, phá hoại, vi phạm di trú định - Hiện tại, Singapore trì diện mạo dân chủ Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền thống trị trị kể từ nước giành độc lập cách tạo rào cản lớn đảng trị đối lập, PAP nắm 90% số ghế Quốc hội 1.3,Quan hệ đối ngoại - Chính sách đối ngoại Singapore có mục đích trì an ninh Đông Nam Á lãnh thổ phụ cận Một nguyên tắc tính ổn định trị kinh tế khu vực - Singapore có quan hệ ngoại giao với 180 quốc gia có chủ quyền - Là năm thành viên sáng lập ASEAN,[50] Singapore quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (AFTA) Khu vực đầu tư ASEAN 2,Quản lý NN tiền lương - Để để thu hút nhân tài cho hành công, tháng 4/2007, Chính phủ Singapore công bố chế độ lương mới, đó, 95% số 64.000 công chức Singapore tăng lương 2/3 số tăng từ 3-5% Cụ thể, nhằm đảm bảo sống cho cán trẻ có triển vọng, khuyến khích họ cống hiến cho đất nước, tránh tình trạng chảy máu chất xám, Singapore tăng mức lương cán trung cấp trẻ có triển vọng khu vực công lên gần ngang với thu nhập người độ tuổi 32-35 làm việc khu vực tư nhân -Bên cạnh đó, Chính phủ Singapore nâng mức lương khởi điểm cho công chức cấp cao (giữ chức vụ Thư ký Thường trực, Cố vấn trưởng, Bộ trưởng, Thủ tướng Tổng thống ) Trong tiền lương quan chức cấp cao bên cạnh phần trả cố định hàng tháng có phần trả theo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hiệu công việc hàng năm -Mức lương Bộ trưởng công chức Singapore vào loại cao giới Chính phủ người ủng hộ chế độ lương cao lập luận chế độ đãi ngộ nguyên nhân góp phần định vào thành công Singapore thập kỷ qua bối cảnh toàn cầu hoá cạnh tranh chất xám ngày mạnh từ khu vực tư nhân từ nước khác ngày liệt, đãi ngộ công chức phải quan tâm để giữ người tài cho máy nhà nước -Kết hợp với trả lương cao, Singapore xây dựng hệ thống luật giám sát rõ ràng hệ thống đánh giá công chức hiệu quả, thực chất nhằm quản lý kiểm soát chặt chẽ thu nhập đội ngũ công chức Việc làm khiến cho đội ngũ công chức thực tự giác “bốn không”: không được, không thể, không muốn không dám tham nhũng -Hơn nữa, công chức nhà nước bị kết án trước tòa hành vi tham nhũng bị việc làm, hoo quan chức nghỉ hưu bị cắt lương hưu lợi ích khác Họ không nhận bổ nhiểm khu vực công tương lai 3,Thực trạng tiền lương Singapore - Trả lương cao: Đây biện pháp không cso Sing áp djng Nhưng điểm khác biệt chỗ , Sing có sách tiền lương rõ ràng Tháng 4/2007, Chính phủ nước công bố sách lương Theo đó, ngân sách nước chi thêm 214 triệu đôla Singapore (SGD), nâng tổng số quỹ tiền lương năm lên 4,7 tỷ SGD Nhờ sách trên, có 95% số 64.000 công chức (tại thời điểm đó) tăng lương 2/3 số tăng tới 3-5% Cụ thể, lương Thủ tướng tăng từ 2,5 SGD triệu lên 3,1 triệu SGD; Tổng thống tăng từ 2,5 triệu SGD lên 3,2 triệu SGD; Bộ trưởng Cao cấp Cố vấn Bộ trưởng từ 2,7 triệu SGD lên 3,04 triệu SGD Lương cán trung cấp trẻ có triển vọng tăng từ 372 nghìn SGD lên 384 nghìn SGD, gần ngang với thu nhập người độ tuổi 32 - 35 làm việc khu vực tư nhân… -Chính phủ trả mức lương thấp phải đảm bảo cho công chức, viên chức, quan chức từ cấp cao thủ tưởng tới người bình thường, người làm công việc bảo mẫu đủ sống theo mức chung xã hội Singapro Ngoài chu cấp cho gia đình, học hành Để thu hút người tài hoạt động khu vực công, phủ thường vào thu nhập khối tư nhân để đưa mức lương cho công chức Singapore kiên quyets với việc trả lương công cức tương xứng với hiệu công việc, Căn vào chaatsl ượng dịch vụ công dân mà Singapore trả mức lương khoản tiền thưởn tương xướng cho công Ngày 9-4-2007, CP Sing công bố chế độ lương mới, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4-2007 Theo đó, ngân sách hải chi tra thêm 214 triệu đo (SGD) nâng tổng số quỹ tiền lương lên 4,7 tỷ SGD/năm Mốc lương chuẩn (Benmark) để tính lương chức vụ từ Thư ký thường trực trưởng khởi điểm tăng từ 1.2 triệu SGD lên 1,6, triệu, ứng với 73% Benhmark, cuối 2007 thành 77% cuối 2008 88%.Có thể khẳng định, chế độ đãi ngộ công chức Singapore cao giới (hơn nhiều so với Mỹ; Tổng thống Singapore đạt khoảng 3,2 triệu SGD/năm, gấp lần lương Tổng thống Mỹ, khoảng 400.000 USD)… 4,Thực trang phụ cấp lương,thưởng Singapore thay đổi phương pháp khen thưởng cán công chức Theo Singapore, điểm yếu gắn lương với vai trò cán bộ, công chức chất lượng thực thi công vụ họ Nghĩa thu nhập cán bộ, công chức phải hoàn toàn phụ thuộc vào công việc họ làm mức độ hoàn thành tốt công việc họ vào thời gian họ làm hành công (thâm niên) hay cấp Để áp dụng thành công phương pháp cần có khuôn khổ đánh giá công chất lượng thực thi công vụ cá nhân Singapore xếp hạng cán dựa hai tiêu chí: chất lượng thực thi công vụ tiềm năng: +Chất lượng thực thi công việc sử dụng để định mức tăng lương thưởng cán năm +Tiềm sử dụng để định tốc độ đề bạt cán Ngoài thưởng cá nhân, công chức khoản thường tập thể gắn với chất lượng hoạt động kinh tế quốc dân Mọi công chức nhận khoản thưởng kinh tế hoạt động tốt dự kiến Điều giúp cho cán bộ, công chức nhận thức tầm quan trọng tăng trưởng kinh tế động viên họ góp phần nâng cao sức cạnh tranh kinh tế đất nước Chính phủ Singapore bắt đầu thực hệ thống khen thưởng từ quan thuế lúc quan thuế nước hoạt động hiệu Một thỏa thuận Chính phủ đưa quan thuế phải thu khoản thuế tối thiểu, vượt khoản đó, họ quyền giữ lại phần để thưởng cho nhân viên Ngay lập tức, doanh thu thuế tăng lên thủ tục đơn giản hóa qua năm Rõ ràng, lương cán công chức gắn với doanh thu thuế mức tiết kiệm chi tiêu, họ làm việc chăm không để có tiền thưởng mà giảm quan liêu để tiết kiệm chi phí Sáng kiến làm lợi cho Chính phủ quan thuế Rốt cục, Chính phủ có nhiều tiền để phát triển đất nước tăng lương cho cán bộ, công chức khác 5,Ưu,nhược điểm *Ưu điểm: -Chính sách tiền lương hợp lí, có tính cạnh tranh cao so với khu vực tư nhân -Mức lương công chức tương xứng với hiệu công việc, tình trạng tham nhũng Ngoài việc phụ thuộc vào hiệu công việc, mức lương công chức Singapore phụ thuộc vào hiệu tổng thể kinh tế Singapore không trả khoản tiền thưởng cho công chức kinh tế hoạt động hiệu Ngoài ra, việc đề bạt công chức Singapore phải hoàn toàn vào thành tích công việc -Chính sách trả lương cao rõ ràng, sách “ lương sạch” -Chế độ đãi ngộ công chức Singapore cao giới Chế độ nguyên nhân góp phần định vào thành công Singapore thập kỷ qua bối cảnh toàn cầu hóa cạnh tranh chất xám ngày mạnh từ khu vực tư nhân từ nước khác ngày liệt, đãi ngộ công chức phải quan tâm để giữ người tài cho máy nhà nước -Có hệ thống lương linh hoạt *Nhược điểm : - Do sách đãi ngộ Sigapore cao giới , có tính cạnh tranh với khu vực tư nhân giúp khu vực công Sigapore thu hút nhiều tài nhưg điều tạo cạnh tranh khốc liệt khu vực công khu vực tư nhân, gây cân lao động khu vực - Việc trả lương cao khu vực công gây gánh nặng áp lực gia tăng chi phí sinh hoạt cho người dân 6,Bài học rút cho Việt Nam Vấn đề tang lương công chức nhât thiết phải lựa chọn chiến lược tâm trị lãnh đạo Đảng Nhà nước ta cấp cao Để khuyến khích người làm việc thật có suất, chất lượng hiệu cần thực việc trả lương theo hiệu công việc theo ngạch, bậc đơn Tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động Muốn vậy, Tiền lương tối thiểu phải tương ứng số giá sinh hoạt thời kỳ phải tính đến phù hợp với ngành, nghề, đặc thù riêng khu vực Đồng thời phải có so sánh với mức lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp 3.Phải thay đổi kết cấu tiền lương công chức, bao gồm phần lương cứng theo thang, bậc lương quy định chung với mức lương tối thiểu mà người hưởng, phần lương mềm thưởng theo suất, hiệu công việc mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chi trả từ nguồn kinh phí tang lương Chính phủ phân bổ cho đơn vị Cải cách tiền lương cần làm rõ mối quan hệ sách tiền lương với sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục phần tiền nhà ở, điện, nước, phương tiện lại, trang bị đồ dùngcho chuyên gia cao cấp cán lãnh đạo cấu tiền lương Tăng phúc lợi xã hội công chức MALAYSIA 1,Đặc điểm Malaysia 1.1Nền kinh tế Malaysia Malaysia kinh tế thị trường định hướng nhà nước tương đối mở công nghiệp hóa mới.Nhà nước đóng vai trò quan trọng hướng dẫn hoạt động kinh tế thông qua dự án kinh tế vĩ mô, song vai trò giảm xuống Malaysia sở hữu hồ sơ kinh tế tốt châu Á, GDP tăng trưởng trung bình 6,5% năm giai đoạn từ 1957 đến 2005 Năm 2011, GDP (PPP) Malaysia khoảng 450 tỷ đô la Mỹ, kinh tế lớn thứ ba ASEAN lớn thứ 29 giới Năm 1991, Thủ tướng Malaysia đương thời Mahathir bin Mohamad phác thảo ý tưởng ông “Tầm nhìn 2020”, theo Malaysia trở thành quốc gia công nghiệp hóa tự túc vào năm 2020.Thủ tướng thứ sáu Najib Razak nói Malaysia đạt đến tình trạng nước phát triển vào năm 2018, sớm so với mục tiêu vào năm 2020, ông đưa vào thực hai chương trình Chương trình chuyển đổi phủ Chương trình chuyển đổi kinh tế Trong thập niên 1970, kinh tế dựa chủ yếu vào khai mỏ nông nghiệp Malaysia bắt đầu chuyển đổi hướng đến kinh tế đa lĩnh vực Từ thập niên 1980, lĩnh vực công nghiệp, với đầu tư mức cao, dẫn dắt tăng trưởng quốc gia.Sau Khủng hoảng tài châu Á 1997, kinh tế Malaysia phục hồi sớm quốc gia láng giềng, kể từ phục hồi mức thời kỳ tiền khủng hoảng với GDP bình quân đầu người 14.800 đô la.Bất bình đẳng kinh tế tồn dân tộc khác nhau, người Hoa chiếm khoảng phần ba dân số song lại chiếm 70% giá trị vốn hóa thị trường quốc gia Malaysia quốc gia sản xuất dầu cọ lớn giới Thương mại quốc tế Malaysia có thuận lợi nằm sát tuyến đường tàu thủy qua eo biển Malacca, chế tạo lĩnh vực then chốt Malaysia nước xuất tài nguyên thiên nhiên nông sản, dầu mỏ mặt hàng xuất Malaysia nhà sản xuất lớn mặt hàng thiếc, cao su dầu cọ giới Lĩnh vực chế tạo có ảnh hưởng lớn kinh tế quốc gia, song cấu trúc kinh tế Malaysia chuyển khỏi tình trạng Malaysia nhà sản xuất dầu cọ lớn giới Bộ Khoa học, Công nghệ Cách tân quy định sách khoa học Malaysia Malaysia nằm số nhà xuất lớn giới thiết bị bán dẫn, thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ thông tin truyền thông Malaysia bắt đầu phát triển chương trình không gian cách riêng rẽ vào năm 2002, đến năm 2006, Nga đồng ý vận chuyển người Malaysia lên Trạm vũ trụ Quốc tế phần thương vụ 18 chiến đấu Sukhoi Su-30MKM trị giá nhiều tỷ đô la hai bên Chính phủ Malaysia đầu tư kiến thiết vệ tinh thông qua chương trình RazakSAT 1.2 Chính Phủ trị -Malaysia quốc gia quân chủ tuyển cử lập hiến liên bang Hệ thống phủ theo mô hình gần với hệ thống nghị viện Westminster, di sản chế độ thuộc địa Anh.[35] Nguyên thủ quốc gia Yang di-Pertuan Agong, thường gọi Quốc vương Quốc vương bầu theo nhiệm kỳ năm từ chín quân chủ kế tập bang Mã Lai; bốn bang lại có nguyên thủ danh nghĩa song không tham gia vào việc tuyển lựa -Quyền lập pháp phân chia quan lập pháp liên bang bang Nghị viện liên bang Malaysia bao gồm hạ viện thượng viện -Mỗi bang có quốc hội đơn viện, nghị viên bầu từ đơn vị bầu cử ghế Người đứng đầu phủ bang thủ hiến (Chief Minister), [14] họ thành viên quốc hội đến từ đảng chiếm đa số quốc hội Tại bang có quân chủ kế tập, thủ hiến theo thường lệ cần phải người Mã Lai, quân chủ bổ nhiệm theo tiến cử thủ tướng.[38] Các bầu cử nghị viện tổ chức năm lần.[14] Các cử tri đăng ký 21 tuổi lớn bỏ phiếu để bầu thành viên Hạ viện, bầu thành viên quốc hội bang hầu hết bang Bầu cử không bắt buộc -Quyền hành pháp trao cho Nội thủ tướng lãnh đạo Thủ tướng người đứng đầu nội người đứng đầu phủ -Hệ thống pháp luật Malaysia dựa thông luật Anh.[14] Mặc dù quan tư pháp độc lập lý thuyết, song độc lập chúng bị đặt dấu hỏi việc bổ nhiệm thẩm phán thiếu trách nhiệm giải trình tính minh bạch 1.3 Quan hệ đối ngoại -Malaysia thành viên sáng lập Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương,và Phong trào không liên kết (NAM) Malaysia giữ chức chủ tịch ASEAN, OIC, NAM -Chính sách ngoại giao Malaysia thức dựa nguyên tắc trung lập trì quan hệ hòa bình với tất quốc gia, hệ thống trị quốc gia Chính phủ đặt ưu tiên cao an ninh ổn định Đông Nam Á cố gắng phát triển mối quan hệ với quốc gia khác khu vực 2,Quản lý tiền lương tai Malaysia Cơ sở pháp lý tiền lương Malaysia - Ngày 26/8/2011 Nhà vua Malaysia ký Ban hành Luật Malaysia số 732 Hội đồng tư vấn lương quốc gia sắc luật 2011 (National Wages Conssultative Council Act 2011) đăng công báo ngày 15/12/2011 -Căn Điều 23 (khoản 1) Luật trên, Hội đồng tư vấn lương quốc gia ngày 16/7/2012 ban hành Chế độ lương tối thiểu (Minimum Wages Order 2012) có hiệu lực thi hành vào 01/01/2013 -Ngày 06/9/2012 Hội đồng tư vấn lương quốc gia ban hành Bản hướng dẫn thực Chế độ tiền lương tối thiểu 2012 3,Thực trạng tiền lương Malaysia Từ ngày 01-01-2013, Mức lương tối thiểu người lao động Malaysia tăng lên 900RM (áp dụng vùng phía tây Malaysia) 800RM (phía Đông Malaysia) Theo số liệu thống kê Kelly Services Malaysia tống số 50,000 đầu công việc năm 2015, mức thu nhập trung bình ngành nghề Malaysia sau: Nhìn theo biểu đồ, thấy mức lương tối thiểu sinh viên trường Malay 1,200 RM ( triệu ) gấp đôi mức lương tb SV Việt nam ) 3-4 triệu Có thể thấy mức lương thu nhập lao động Malay cao so với mặt chung ĐNA Tuy Malaysia tình trạng kinh tế khó khăn, Thủ tướng Malaysia tuyên bố tăng lương tối thiểu tháng cho người lao động từ mức 900 ringgit (211,6 USD) lên 1.000 riggit (235 USD), tính từ tháng 6-2016 Đối với người làm công chức, lương tối thiểu khởi điểm mức 1.200 ringgit (282 USD) Ông phân bổ 5,9 tỉ ringgit (hơn 1,3 tỉ USD) nhằm trợ cấp cho 4,7 triệu hộ gia đình 2,7 triệu cá nhân diện nghèo Trong buổi tuyên bố khung ngân sách 2016 cho Malaysia, Thủ tướng Najib nhấn mạnh dự đoán tăng trưởng kinh tế nước năm 2016 có khả thấp năm 2014 2015, mức 4%-5%, thấp mức dự đoán 4,5% 5,5% năm 2015 Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế Malaysia năm 2014 mức khoảng 6% Ông Najib đề xuất tăng ngân sách năm 2016 lên 2,5% so với năm 2015 Ông trọng đến việc giảm thâm hụt ngân sách xuống 3,1%, giảm 0,1% so với năm 2015 4,Ưu Nhược điểm *Ưu điểm trả lương KVC Malaysia: - Malaysia nước ASEAN nước thứ năm châu Á phê chuẩn Công ước Lao động quốc tế tiền lương tối thiểu, cụ thể Công ước số 131.Đây công ước quan trọng thúc đẩy việc cải thiện việc thực sách tiền lương tối thiểu có nước, đường thực mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2020 -Malaysia nước có hệ thống lương linh hoạt,phân chia theo ngành nghề đề cao số năm kinh nghiệm -Mức lương lao động khu vực công Malaysia cao so với mặt chung ĐNA đặc biệt,mức lương tối thiểu sinh viên trường Malaysia 1,200 RM ( triệu ) gấp đôi mức lương trung bình SV Việt nam ) 3-4 triệu =>Chính sách tiền lương hợp lí, có tính cạnh tranh cao so với khu vực tư nhân Mức lương tối thiểu cao giúp: +Đảm bảo đời sống cho thân người lao động cho gia đình họ,tái sản xuất sức lao động; tạo động lực làm việc cho người lao động +Góp phần giảm bớt đói nghèo +Góp phần loại bỏ cạnh tranh không công +Thu hút giữ chân người tài làm việc KVC +Chính sách tiền lương sạch,không có tham nhũng -Tuy Malaysia tình trạng kinh tế khó khăn, Thủ tướng Malaysia tuyên bố tăng lương tối thiểu tháng cho người lao động,khiến người lao động yên tâm làm việc cống hiến cho tổ chức *Nhược điểm trả lương KVC Malaysia: -Mức lương tối thiểu tối đa có chênh lệch lớn,phản ánh bất caan đối sách tiền lương người lao động khác -Mức tiền lương tối thiểu cao tang hàng tháng tiềm ẩn nguy lạm phát,quỹ lương nhà nước không đủ để chi trả,khủng hoảng kinh tế xảy 5,Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ Malaysia - Xây dựng chế độ lương thưởng , phúc lợi hợp lý , giúp yếu tố thu hút lao động khu vực công - Xây dựng chế độ tiền lương phản ánh công khu vực công khu vực tư nhân - Mạnh dạn đưa điều chỉnh mực lương tối thiểu chi phí trợ cấp sinh hoạt chi nhân viên làm khu vực công để họ yên tâm công tác với mức lương tốt - Xây dựng công ước rõ ràng, cụ thể việc cải thiện sách tiền lương Để việc trả lương hợp lý quản lý lương côg chức minh bạch trở thành công cụ chống tham nhũng hữu hiệu - Chế độ lương hợp lý đảm bảo đời sống cho thân người lao động gia đình họ giúp người lao động yên tâm công tác , cống hiến ... gia khác khu vực 2,Quản lý tiền lương tai Malaysia Cơ sở pháp lý tiền lương Malaysia - Ngày 26/8/2011 Nhà vua Malaysia ký Ban hành Luật Malaysia số 732 Hội đồng tư vấn lương quốc gia sắc luật 2011... độ tiền lương tối thiểu 2012 3,Thực trạng tiền lương Malaysia Từ ngày 01-01-2013, Mức lương tối thiểu người lao động Malaysia tăng lên 900RM (áp dụng vùng phía tây Malaysia) 800RM (phía Đông Malaysia) ... hiến cho tổ chức *Nhược điểm trả lương KVC Malaysia: -Mức lương tối thiểu tối đa có chênh lệch lớn,phản ánh bất caan đối sách tiền lương người lao động khác -Mức tiền lương tối thiểu cao tang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm tiền lương singapore và malaysia, Đặc điểm tiền lương singapore và malaysia, Đặc điểm tiền lương singapore và malaysia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay