Nghệ thuật tự sự trong Thiên Thần Sám Hối và Giã Biệt Bóng Tối của Tạ Duy An

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:20

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THANH HIỂU NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG THIÊN THẦN SÁM HỐI VÀ GIÃ BIỆT BÓNG TỐI CỦA TẠ DUY ANH Chuyên ngành:Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐÀ NẴNG – NĂM 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒ THẾ HÀ Phàn biện 1: TS Nguyễn Đình Vĩnh Phàn biện 2: TS Nguyễn Thành Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Xã hội Nhân văn, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2014 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ sau năm 1975, đặc biệt sau 1986, đất nước chuyển sang thời kỳ hòa bình, đổi toàn diện đường lối lãnh đạo Đảng tác động đến tích cực đời sống văn học nước ta Nền văn học dân tộc hội nhập vào vận động, phát triển chung văn học giới Văn học giai đoạn chịu chi phối quy luật dân chủ hóa, đa dạng hóa, toàn cầu hóa Tạ Duy Anh xem bút mẻ Có thể nhận thấy tác phẩm ông từ cách kể chuyện, điểm nhìn, ngôn ngữ, giọng điệu, kết cấu, tổ chức không gian, thời gian có đổi quan niệm cách thể Tạ Duy Anh có khả khơi gợi sâu vào buồn vui kiếp người với tiểu thuyết ấn tượng như: Lão Khổ, Thiên thần sám hối, Giã biệt bóng tối Đi sâu tìm hiểu sáng tác Tạ Duy Anh, thấy tác phẩm đặt vấn đề nghiêm túc sống chứa đựng giá trị thẩm mĩ mẻ bút trẻ khát khao sáng tạo Từ quan niệm thực người cách tổ chức cốt truyện, kể chuyện, điểm nhìn, ngôn ngữ giọng điệu Các tác phẩm Tạ Duy Anh nói chung Thiên thần sám hối, Giã biệt bóng tối nói riêng lý giải thực tạo phi lý, yếu tố coi biểu quan trọng đổi nghệ thuật tự sự, qua toát lên giá trị nhân văn cao đẹp Bên cạnh đó, đặc sắc nghệ thuật tác phẩm ông mang nhiều yếu tố lạ Chính lý đó, chọn đề tài “Nghệ thuật tự Thiên thần sám hối Giả biệt bóng tối Tạ Duy Anh” để nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Lịch sử nghiên cứu đề tài Những nghiên cứu Tạ Duy Anh phổ biến diễn đàn văn học qua viết ngắn mang tính giới thiệu, vấn, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ Đặc biệt năm 2008, Viện văn học tổ chức hội thảo Giã biệt bóng tối, tập trung ý kiến, phê bình nhận xét giới nghiên cứu, phê bình Dưới viết, luận văn, ý kiến phát biểu thảo luận tiểu thuyết Tạ Duy Anh - Cuốn Thế giới nghệ thuật Tạ Duy Anh Cuốn sách tổng hợp ba luận văn Thạc sĩ: “Tạ Duy Anh việc làm nghệ thuật tiểu thuyết” (Nguyễn Thị Hồng Giang), “Thế giới nhân vật sáng tác Tạ Duy Anh” (Vũ Lê Lan Hương), “Quan niệm nghệ thuật người tiểu thuyết Tạ Duy Anh” (Võ Thị Thanh Hà) không chỉnh sửa, hiệu đính, tinh thần khoa học, tên chương, đề mục, tiểu mục chồng xếp lên Nhìn toàn cục, sách chưa đảm bảo tính khoa học Tuy nhiên qua sách, có tiền đề cần thiết để tiếp cận giới nghệ thuật nhà văn - Những phê bình tiểu thuyết Thiên thần sám hối Nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan nêu “hai điều đáng tiếc” sau: Điều đáng tiếc thứ đọc sách này, dĩ nhiên mặt văn chương Đây câu chuyện xuất phát từ giả thuyết mang tính phi lý, ngôn ngữ kết cấu lại chẳng có chút phi lý nào, câu chuyện cắm đầu chạy tuột lèo từ giả thuyết sáng giá đến luận chứng có tính chất chung cách giản đơn vội vàng; Điều đáng tiếc thứ tập Footer Page of 145 Header Page of 145 hợp từ vựng tôn giáo vận dụng cách tùy tiện, liệu người đọc hiểu hàm ý nghĩa từ/ khái niệm? Nhìn từ phương diện kết cấu, PGS.TS Nguyễn Thị Bình cho tiểu thuyết có kết cấu trò chơi, cách đặt vấn đề gây hấn với bạn đọc câu chuyện kể lại người kể chuyện đáng ngờ Nguyễn Thị Hải Phương xem Thiên thần sám hối Tạ Duy Anh có kết cấu kịch tạo nên từ nhiều kiện không theo quan hệ lôgic, nhân Nguyễn Thị Hồng Giang cho cấu trúc tác phẩm “là cấu trúc vòng tròn đồng tâm” Giã biệt bóng tối PGS.TS Bích Thu nhận định, điểm bật tiểu thuyết “nghệ thuật trần thuật đặc biệt gây ấn tượng tổ chức điểm nhìn trần thuật Với Giã biệt bóng tối, Tạ Duy Anh không đổi tư tiểu thuyết, đổi cách nhìn giới người mà đổi bút pháp” Đồng thuận với nhận định trên, có ý kiến PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp PSG.TS Văn Giá, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, nhà thơ Dương Thuấn Nhà phê bình Bùi Việt Thắng cho tiểu thuyết có ba được: Thứ khả sáng tạo “Khơi thông dòng chảy tiểu thuyết ngắn văn học đương đại Việt Nam? , thứ hai “Tạ Duy Anh tạo ma trận cấu trúc tiểu thuyết” ; thứ ba “Tiếng cười” Đây tiếng cười ám mà tiếng cười mạnh lấp lóa trang PGS.TS Nguyễn Thị Bình cho rằng: Về bút pháp, “Tạ Duy Anh nhà văn không ngừng làm nghệ thuật tự Ở đây, có kết hợp nhiều bút pháp : bút pháp trào lộng, phong cách báo chí, yếu tố kỳ ảo, đặc biệt tiếng cười giễu nhại”; ngôn ngữ giễu nhại: “đúng với tính cách nhân vật, Một tiểu thuyết đáng Footer Page of 145 Header Page of 145 đọc chưa đáp ứng kỳ vọng nhiều người đặt vào tác giả Lão khổ, Đi tìm nhân vật Nhưng có ý kiến phê bình ngược lại Nguyễn Hòa nhận xét tiểu thuyết đương đại Việt Nam lẫn quẩn mười năm qua nêu lên thất vọng tiểu thuyết Giã biệt bóng tối: Giã biệt bóng tối kéo dài Thiên thần sám hối chưa có đổi lối viết, lối kể; “Nhà văn say sưa với luận đề mà quên xây dựng cho nhân vật ngôn ngữ tính cách Thứ sáu, “bút pháp huyền ảo rốt việc tạo dựng huyền ảo kết hư cấu chủ quan, vay mượn”; thứ bảy: “Sự nối tiếp câu chuyện xấu xa đưa tới ấn tượng xê ri phóng sự” Nhà phê bình kết luận: Gĩa biệt bóng tối Tạ Duy Anh thứ phẩm văn chương tuổi thọ” Trong “Dấu ấn đại hóa văn học Việt Nam sau 1986”, Phùng Gia Thế viết: “Đọc Tạ Duy Anh nhận khai thác tinh tế đến run rẩy điểm nhìn, chồng xếp lớp thời gian, soi chiếu, góc nhìn khác nhau, mô típ chủ đề, nhân vật Những cách tân nghệ thuật phải nhiều làm thay đổi cách đọc văn học công chứng từ bao ngõ ngách đời sống xới lật, bao tầng vỉa tâm thức người khám phá nhiều tìm tòi thử nghiệm chứng thực” Hiện nay, công trình nghiên cứu giới thiệu nghệ thuật tự truyện ngắn tiểu thuyết Tạ Duy Anh chưa nhiều Tuy nhiên, nhiêu công trình viết nhắc đến nghệ thuật tự tác phẩm truyện ngắn tiểu thuyết Tạ Duy Anh nhiều mảnh đất đầy hứa hẹn nhiều điều thú vị cho người viết Chính thế, chọn đề tài dựa vào nghiên cứu thành tựu người trước để triển khai luận văn cách đầy đủ bao Footer Page of 145 Header Page of 145 quát vấn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Chúng nghiên cứu hai tiểu thuyết sau Tạ Duy Anh + Thiên thần sám hối (2004) + Giã biệt bóng tối (2008) Bên cạnh đó, khảo sát thêm hai tiểu thuyết Lão Khổ (1991) Đi tìm nhân vật (1999) truyện ngắn cần liên hệ, so sánh chọn lọc tiểu thuyết tiêu biểu tác giả thời để đối chiếu, tìm lấy điểm bật tiểu thuyết Tạ Duy Anh - Phạm vi nghiên cứu + Nhận thức thực người hai tiểu thuyết Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối Tạ Duy Anh sở lý thuyết thi pháp tự học đại + Điểm nhìn trần thuật, người kể chuyện tiểu thuyết Tạ Duy Anh, người kể chuyện nhà văn, người kể chuyện đổi vai + Ngôn ngữ, Giọng điệu kết cấu nghệ thuật tiểu thuyết Tạ Duy Anh Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, trọng phương pháp nghiên cứu chuyên ngành như: Phân tích, so sánh, đối chiếu tổng hợp Để làm rõ nét nội dung hình thức, toàn trình nghiên cứu hỗ trợ lý thuyết thi pháp học, tự học * Đóng góp luận văn Nghiên cứu tiểu thuyết Tạ Duy Anh từ góc nhìn nghệ thuật tự sự, luận văn nhằm vào mục tiêu sau: Chỉ đặc sắc tiểu thuyết ông dòng chảy tiểu Footer Page of 145 Header Page of 145 thuyết đương đại Thấy nét cách tân đặc điểm riêng tiểu thuyết Tạ Duy Anh nói riêng tiểu thuyết Việt Nam nói chung từ đặc trưng ngôn ngữ ngữ pháp để thấy dạng thức thời gian cách thể người mối quan hệ với môi trường, với không – thời gian cụ thể Phát dạng thức tự điểm nhìn trần thuật đặc trưng từ góc nhìn thi pháp học tự học, từ đó, có cách lý giải nhận thức người thực đời sống tính đa chiều kích, đa nhân cách chúng Luận văn mong mỏi có đóng góp tích cực cho hướng nghiên cứu tác phẩm văn học Việt Nam thời đổi ánh sáng lý thuyết thi pháp học tự học đại Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo , Nội dung luận văn chia thành chương sau: Chương Vấn đề nghệ thuật tự thành tựu sáng tạo Tạ Duy Anh Chương Hình tượng nhân vật tự điểm nhìn trần thuật Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối Tạ Duy Anh Chương Ngôn ngữ, Giọng điệu, Kết cấu Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối Tạ Duy Anh Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG VẤN ĐỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ VÀ THÀNH TỰU SÁNG TẠO CỦA TẠ DUY ANH 1.1 VẤN ĐỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ 1.1.1 Khái niệm tự học nghệ thuật trần thuật văn học Tự học: “Xét từ nguyên, Narratology khoa học trần thuật”, “Một tác phẩm trần thuật biểu ký hiệu học loạt kiện gắn liền cách có ý nghĩa theo thời gian nhân Nghệ thuật trần thuật: Nghệ thuật hình thái đặc thù ý thức xã hội hoạt động người, phương thức quan trọng để người chiếm lĩnh giá trị tinh thần thực, nhằm mục đích tạo thành phát triển lực chiếm lĩnh cải tạo thân giới xung quanh theo quy luật nghệ thuật - “Trần thuật phương diện phương thức tự sự, việc giới thiệu, khái quát, thuyết minh, miêu tả nhân vật, kiện, hoàn cảnh, vật theo cách nhìn người trần thuật định” - Vậy, nghệ thuật trần thuật hình thức đặc thù ý thức xã hội hoạt động người phương thức để người chiếm lĩnh giá trị tinh thần thực phương thức tự sự, việc giới thiệu, khái quát, thuyết mình, miêu tả nhân vật, kiện, hoàn cảnh, vật theo quy định quy luật đẹp cách nhìn người trần thuật định 1.1.2 Đổi phương thức tự tiểuthuyết hệ đại Việt Nam Trong trình đổi mới, văn học Việt Nam tiếp thu hội Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 nhập với văn học giới Về mặt khách quan mà đánh giá, văn học Việt Nam đương đại có nỗ lực đổi vượt bật Trong đó, đáng kể vai trò nhà văn Việt Nam nước ngoài: Đoàn Minh Phượng, Thuận sống Pháp, Lê Thị Thẩm Vấn sống Mỹ, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Ước sống Úc Họ sống môi trường, điều kiện hấp thu mở rộng, đổi sáng tạo văn học cách đại Dù muốn hay không, sáng tác họ góp phần đổi văn học xu hướng vận động, đổi văn học nước Trước trào lưu, tư tưởng, vận động đổi nào, giới văn học nghệ thuật Việt Nam buổi đầu tiếp thu, tiếp biến có dè dặt định Trong đổi văn học nghệ thuật, đặc biệt nghệ thuật tự sự, ta không nhắc đến “Chủ nghĩa - hậu - đại văn học”, vấn đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm như: Đông La “Chủ nghĩa hậu - đại vấn đề không ảnh hưởng “mốt” văn nghệ sĩ Ở ta, tinh thần hậu - đại phát triển văn chương Việt Nam lẽ thường tình” Tuy nhiên, tác giả cảm giác: “Không có tài, không hiểu biết đến nơi đến chốn mà mê muội bắt chước, làm tồi mà thôi” Trong thực tế nghiên cứu, năm 1989, Greg Lockhart tìm thấy đổi văn học nghệ thuật sáng tác Nguyễn Huy Thiệp Trong “Tại dịch truyền ngắn Huy Thiệp tiếng Anh”, ông sử dụng phương pháp biểu sống giới cuối kỷ tức tượng văn học hậu - đại chủ nghĩa Nhiều viết giới nghiên cứu Việt Nam văn học thời kỳ đổi Đào Tuấn Ảnh, Cao Kim Lan vấn đề đổi văn học mắt, phần thấy đổi nghệ thuật tự Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 phải thôi” Cái nhìn thực quan niệm sáng tác Tạ Duy Anh nhìn xuôi chiều, dễ dãi, lạc quan Với tinh thần nhìn thẳng vào thật, nhà văn có xu hướng sâu khai thác “Những vấn đề gai góc nhân tính tự do, quyền lực bạo lực Trình bày thực tìm ẩn nguy làm biến dạng, tha hóa tất ý đồ nghệ thuật Tạ Duy Anh Cách nhìn đời, nhìn sống cần tạo hệ luận khác quan niệm thực Người ta nhắc nhiều đến mô tip “tội ác trừng phạt”, luật “quả báo” nguyên tắc phản ánh Tạ Duy Anh Hiện thực không “cầm nắm” miêu tả Hiện thực ám ảnh chập chờn, niềm tin tín ngưỡng xuất đời sống tinh thần, tâm linh người Với tiểu thuyết Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối, Tạ Duy Anh tạo thực phi lý, kỳ ảo Nhà văn tự giải phóng khỏi quan niệm đơn giản, thành bất biến thực, để trí tưởng tượng trình bày tư tưởng riêng thực 1.3 TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH - RIÊNG VÀ CHUNG TRONG HÀNH TRÌNH TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1.3.1 Diện mạo chung tiểu thuyết Việt Nam đại Tiểu thuyết sau 1975 tập trung nghiên cứu trạng tinh thần xã hội sau chiến tranh - trạng phức tạp đa dạng, đan xen mặt tích cực tiêu cực Nhìn chung, nhà văn dũng cảm nhìn thẳng vào thật, không né tránh viết thật Chuyện đời thường “ trội tiểu thuyết truyện ngắn Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 giai đoạn này, chí hình thành quan niệm “Văn học đời thường” (còn gọi “văn học sự”) Về phương diện tự sự, nhà văn trẻ mạnh dạn tiếp nhận vận dụng thuật viết nhằm tạo nên diện mạo, đại cho tác phẩm mình, truyện kỳ ảo, có Bến trần gian Lưu Sơn Minh, truyện giả cổ tích kiểu Những gió Hua Tát Nguyên Huy Thiệp, truyện dòng ý thức kiểu Tiệm may Sài Gòn Phạm Thị Hoài, truyện ngắn kịch kiểu Kịch câm Phan Thị Vàng Anh, truyền phi lý kiểu Mệ lộ Phạm Thị Hoài 1.3.2 Tiểu thuyết Tạ Duy Anh - phong cách riêng độc đáo Trên chung rộng lớn, xác lập chỗ đứng cho để không bị nhòa đi, không trở thành bóng người khác điều không dễ dàng nhưng, Tạ Duy Anh làm điều cách thuyết phục Tiểu thuyết Tạ Duy Anh nương theo lối mòn người trước không giẫm lên dấu chân họ, tìm riêng độc đáo chung Văn Tạ Duy Anh hiền hòa không phần khốc liệt, vừa khiến người đọc rưng rưng nước mắt lại vừa khiến họ rùng sợ hãi trước thực dội phơi bày trang giấy Tiểu thuyết Tạ Duy Anh bày tỏ niềm quan tâm sâu sắc đến người, đặc biệt vấn đề nhân cách, phẩm giá, đạo đức Nhà văn không ngần ngại len lách vào góc khuất sâu kín tâm hồn người dũng cảm phô trước ánh sáng thói tham lam, ích kỷ, vụ lợi, độc đoán, chuyên quyền, hám danh lợi Ông truy đuổi gắt gao đến ác Tác phẩm ông nhiều ngột ngạt bầu không khí đặc quánh tội ác điều vô luân Nhưng mà đồng tình với việc số Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 người tỏ nghi ngờ giá trị nhân văn văn chương Tạ Duy Anh Bởi tồn ác thật mà nhà văn có lương tâm không nên che đậy người khác huyễn thân Tạ Duy Anh độc giả giới phê bình dành tặng danh hiệu nhà văn viết nông thôn Tạ Duy Anh tự nhận “Tôi nhà văn viết làng mình” Thực tế chứng minh thuộc máu thịt trở thành mạnh thực nhà văn Cho đến Tạ Duy Anh tiếp tục sáng tác với bút lực dồi không không ngừng đổi mới, với phương châm “Viết tất điều tâm huyết với đất nước, với nhân dân, với người, với tương lai, với độc giả” Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào đời tác phẩm xứng đáng mang dấu ấn Tạ Duy Anh Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 CHƯƠNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TỰ SỰ VÀ ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG THIÊN THẦN SÁM HỐI VÀ GIÃ BIỆT BÓNG TỐI CỦA TẠ DUY ANH 2.1 HÌNH TƯỢNG NGƯỜI KỂ CHUYỆN 2.1.1 Hình tượng người kể chuyện thứ xưng Tạ Duy Anh thường xuyên sử dụng hình tượng người kể chuyện thứ luân phiên nhiều thứ tác phẩm Sử dụng kể chuyện thứ Thiên thần sám hối, nhân vật có lợi bộc lộ chiều sâu nội tâm nhân vật mà hệ lụy Nhờ kể này, nếm trải nhân vật trần thuật, ký ức tuổi thơ, tình yêu thù hận tác giả truyền tải cách trọn vẹn sâu sắc đến người đọc Cùng với đó, việc sử dụng luân phiên kể chuyện thứ Giã biệt bóng tối, Tạ Duy Anh tạo nên nhiều góc quét khác nhau, làm cho đối tượng miêu tả trở nên đa chiều làm cho người đọc hiểu rõ hơn, sâu sắc đối tượng Mặt khác, điều cho phép nhà văn khai thác tối đa sức mạnh tinh thần dân chủ tư tiểu thuyết tạo đường riêng đến với trái tim bạn đọc 2.1.2 Hình tượng người kể chuyện - tác giả Trong Giã biệt bóng tối, hình tượng người kể chuyện tác giả với tư cách người dẫn truyện đứng bên nhân vật kể lại việc Cũng có tác giả hóa thân vào nhân vật đứng làm người kể chuyện “Tôi” tiểu thuyết Đi tìm nhân vật bào thai bụng mẹ Thiên thần sám hối.Thực chất mặt nạ tác giả Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 không trùng khít với tác giả Hình thức làm tác phẩm trình bày linh hoạt nhân vật thoải mái đưa chủ kiến Hình tượng người kể chuyện tác giả Dẫu người đứng câu chuyện, không trực tiếp kể chuyện, không ảnh hưởng đến diễn tiến câu chuyện người hóa thân vào nhân vật xưng “mặt nạ tác giả” đề ý đồ nghệ thuật nhà văn 2.1.3 Hình tượng người kể chuyện thứ ba Theo lý thuyết tự học định nghĩa người kể chuyện thứ ba, tức câu chuyện kể lại người nhân vật truyện, kể chuyện nằm biến cố, kiện câu chuyện kể lại Đây kiểu trần thuật dấu mặt, không công khai lộ diện Người kể chuyện đứng đằng sau nhân vật để “bài trí, tổ chức, xếp” câu chuyện Trong tác phẩm mình, Tạ Duy Anh kể chuyện thứ ba chia làm hai dạng: Một dạng gọi dạng người kể chuyện di - toàn Anh ta đứng lại “lộng quyền” phán xét tất vấn đề liên quan đến câu chuyện - gọi biết tuốt hay thượng đế Dạng thứ hai kể chuyện di - hạn định: sử dụng hình thức trần thuật ba, giấu mặt, không đóng vai trò kể chuyện ngang bằng, chí nhân vật khống chế Ở đây, hiểu biết nhân vật, quy chiếu hiểu biết người trần thuật, ngược lại dạng di - toàn năng, hiểu biết người trần thuật quy chiếu hiểu biết nhân vật 2.2 ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT 2.2.1 Điểm nhìn trần thuật bên Việc nhà văn sử dụng điểm nhìn nào, gắn với quan điểm khả luận giải người thời kỳ văn học Tạ Duy Anh sử dụng điểm nhìn nhiều bình Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 diện điểm nhìn người trần thuật mang đến nhiều thành công nghệ thuật cho tác phẩm ông Trong Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối, điểm nhìn trần thuật bên giúp tác giả vạch trần giả dối, mục nát, xuống cấp, tha hóa người đương đại Qua đó, tác giả đến quan niệm đầy đủ hơn, hợp lý người, góp phần thức tỉnh chân lý mà trước hết thức tỉnh quy luật muôn thuở sống 2.2.2 Điểm nhìn trần thuật bên Điểm nhìn trần thuật bên nhân vật đóng vai trò quan trọng tác phẩm Tạ Duy Anh Trong tác phẩm Thiên thần sám hối Nhân vật tự kể nỗi khổ mang thai nỗi đau lúc sanh đẻ đẻ nợ mà người ta không muốn có Qua điểm nhìn trần thuật bên nhân vật, Tạ Duy Anh mạnh dạn nói mặt trái xã hội đương thời Cán bất chấp thủ đoạn bê bối ngoại tình, tham lam quyền chức Qua ngôn ngữ đối thoại nhân vật người sinh bệnh viện cho ta thấy xã hội đương thời, kẻ hám quyền, người lợi dụng bộc lộ rỏ chất họ, từ phê phán xã hội cách trung thực sâu sắc Trong Giã biệt bóng tối, giới nhân vật đối thoại với Điểm nhìn bên trong, kể liên tục dịch chuyển, thay đổi Các nhân vật có khả thay chỗ nhà văn việc kể chuyện Mỗi cá nhân “nguyên tử” đặt vô số giao điểm, tự kể chuyện mình, kể nhìn với người khác Điểm nhìn trần thuật bên nhân vật, làm ngược đọc thấy rõ tâm lý nhân vật 2.2.3 Điểm nhìn trần thuật không - thời gian Thật ra, tác giả khai thác tác phẩm từ nhiều điểm nhìn khác đề tài Tác giả tạo cho người đọc nhiều cách Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 hiểu thời kỳ lịch sử số phận người cách “ghép mảnh vỡ” lại với Tạ Duy Anh miêu tả nhân vật không- thời gian cụ thể Xuyên suốt tác phẩm thời quan niệm cứng nhắc lí trí Sự thù hận, ganh đua làm cho người trở nên xấu xa tàn bạo Đến kề miệng lỗ mà cụ thù hận nhau, ganh đua tí Một không gian ngột ngạt tù túng không khí u uất Một lời nguyền truyền lại từ bao đời Từ điểm nhìn không thời gian, xuyên suốt tác phẩm bối cảnh làng quê, cách nhìn thời điểm khác nhau, hệ khác không giống Nói rõ đối nghịch quan niệm Điểm nhìn Tạ Duy Anh giúp người đọc nhìn từ khứ đến từ quay ngược khứ Nó đồng cách song song với Nó không đứng yên mà dịch chuyển Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 CHƯƠNG NGÔN NGỮ, GIỌNG ĐIỆU, KẾT CẤU TRONG THIÊN THẦN SÁM HỐI VÀ GIÃ BIỆT BÓNG TỐI CỦA TẠ DUY ANH 3.1 NGÔN NGỮ 3.1.1 Giễu nhại từ vựng Mỗi phong cách ngôn ngữ điều có lớp từ vựng riêng Mục đích ngôn ngữ vạch trần chất đối tượng, gọi tên vật Nhằm mục đích giải thiêng tính thống ngôn ngữ, đồng thời qua bày tỏ thái độ chế giễu, khôi hài, Tạ Duy Anh cố ý đặt nhầm vị trí lớp từ vựng phong cách ngôn ngữ khác nhau, làm nên sắc thái giễu nhại tiểu thuyết ông theo cách riêng Ngôn ngữ bạch, suồng sã mặc vạch rõ chất kẻ lọc lõi sành đời - ả gái điếm “bán nuôi trên” Lớp ngôn ngữ trị trang nghiêm, lí mang tính giai cấp nhà văn đem giễu nhại Trong Giã biệt bóng tối, vua chuột - hồn ma quái quỷ đại diện cho lực hắc ám, đen tối, thất học - ẩn bóng tối, đội mồ sống dậy nhảy tót vào làm nhân vật sách nhà văn, nhiều phương thức khác nhau, “đặt cách” cho thứ ngôn ngữ riêng, làm nên giọng giễu nhại độc đáo 3.1.2 Giễu nhại cấu trúc câu Cấu trúc ngữ pháp câu tan rã trang văn Tạ Duy Anh, tinh thần thời đại hướng đến giải thiêng tất chuẩn mực, lí tưởng Sự “lệch tâm”, “phi cấu trúc”, ngôn ngữ thể rõ qua cấu trúc câu không hoàn nguyên chủ / Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 vị vốn có, xuất nhiều đoạn văn đối thoại, độc thoại Không biểu qua nghĩa từ, kí hiệu ngôn ngữ mà ẩn giấu bên biểu đạt hình thức câu văn, là, câu văn bị bẽ gãy mặt cấu trúc nhà văn bỏ chủ ngữ, vị ngữ, xen vào lời bình, lời thích, diễn giải lời thoại kịch Không nhiều đặc trưng, đoạn văn không dấu câu, không tách câu cách thức để nhà văn hướng đến phá bỏ tính chuẩn mực cấu trúc ngữ pháp ngôn ngữ Ấn tượng độ giễu nhại cấu trúc câu nghệ thuật tạo đối thoại có tính phi lí ngôn ngữ, rời bỏ chức chuyển tải thông tin đối tượng giao tiếp Với câu nói nhại, lặp lại lời/ phát ngôn nhau, lời đáp lặp lại lời hỏi, làm nên trạng thái bối đến khó chịu Nhân vật tham gia đối thoại chẳng khác rô - bốt điện tử cấy ghép, lập trình sẵn ngôn ngữ, giọng điệu, kẻ lập trình viên lại thiếu trầm trọng vốn từ vựng ngôn từ lại đơn điệu 3.1.3 Giễu nhại phong cách chức ngôn ngữ Trong “kho ngôn ngữ” toàn dân “rất giàu đẹp”, nhà văn phải tạo cho hệ thống, phong cách ngôn ngữ riêng Lớp ngôn ngữ ấy, phải đảm bảo tập trung lột tả nhìn, bày tỏ quan điểm nhà văn đối tượng nói đến tác phẩm, phải làm nên giọng điệu riêng nghệ thuật tự Xóa bỏ khoảng cách sử thi, tiểu huyết nhà văn họ Tạ tự dung nạp vào nhiều phong cách ngôn ngữ khác “diễn đạt chân thật đời sống phồn tạp, đa chiều - nơi người cá nhân riêng biệt với tất “đa đoan”, “đa sự” kiếp người Lớp ngôn ngữ sinh hoạt - sự, ngôn ngữ dung tục nhà Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 văn sử dụng “món nộm suồng sả” để “nói thẳng nói thật” mặt trái xã hội người Lớp từ ngữ “lóng” phận “đàn anh đàn chị” dùng nhiều hai tiểu thuyết Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối 3.2 GIỌNG ĐIỆU 3.2.1 Giọng điệu gần gũi, đời thường Từ quan điểm nghệ thuật mình, Tạ Duy Anh trọng đến việc thể giọng điệu tình cụ thể Trong Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối, kiểu giọng điệu gần gũi, đời thường nhà văn thường xuyên sử dụng, đặc biệt miêu tả người bé mọn, lớp xã hội 3.2.2 Giọng điệu bạch, suồng sã Giọng điệu bạch, suồng sã nhiều nhà văn đương đại sử dụng Tạ Duy Anh có lẽ, ông người vận dụng mạnh mẽ sáng tác Đọc Tạ Duy Anh, không chuẩn bị tâm tiếp nhận theo hướng Hậu đại, độc giả dễ bị “Sốc” kiểu giọng bỗ bã nhiều đến suồng sã Nhưng với kiểu giọng này, Tạ Duy Anh cảnh tỉnh xuống cấp lối sống giới trẻ đương bước chân vào đời, cần có giáo dục đắn ngôn ngữ ứng xử, quan hệ xã hội 3.2.3 Giọng điệu chiêm nghiệm, triết lý Giống với Nam Cao, Tạ Duy Anh giữ cho lãnh đạm người trí thức lối mô tả thực, xấu, ác Tuy nhiên, nhân vật trí thức Nam Cao đại diện cho tầng lớp mình, nhân vật tiểu thuyết Tạ Duy Anh mượn danh trí thức “tôi”, vai kẻ trí thức “trắng trẻo”, “thư sinh” bước chân đến phố G, để ném trải cảm xa lạ (với cộng đồng với mình) cô đơn Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.3 KẾT CẤU 3.3.1 Kết cấu đồng Trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh, có đồng hai cõi không gian khứ - Không gian trở thành không gian sám hối, tự thú người Nhà văn tổ chức kiện hai chiều không gian đồng luân phiên theo mạch hồi ức tự sự: không gian tòa án với tay bảo vệ oai cửa quyền, hách dịch, nơi ông Bùi - bí thư huyện tung hô theo tràng vỗ tay kêu gọi không gian hội nghị hai mươi năm trước, lão Khổ mời kính trọng Không gian vườn, nơi lão ngồi uống rượu lì tì, nơi lão đâm đơn kiện cấp để bảo vệ cho được, gợi nhắc khu vườn Chánh tổng, trước đây, bị lão đám tay chân tàn phá truy quét bọn lí trưởng, cường hào địa phương Thiên thần sám hối có điểm khác biệt việc tổ chức không - thời gian đồng gắn với người kể chuyện Khi câu chuyện kể bào thai- nhân vật người kể chuyện người dẫn chuyện, thực đầy tội lỗi diễn bệnh viện mà bào thai “thẩm” qua người mẹ Khi câu chuyện kể nhân vật khác, thực khứ, ám ảnh ký ức kể lại Phần lớn thực diễn thời khứ nguyên nhân, thực diễn kết Hai chiều thực luôn đan cài, hòa quyện đấu tranh theo dẫn dắt người dẫn chuyện người kể chuyện Từng khoảnh khắc tâm trạng nhân vật chiếu rọi từ 3.3.2 Kết cấu liên văn R Barthes quan niệm liên văn thuốc tính văn bản: “bất kì văn liên văn bản” Nhận định hiểu “như xóa nhòa ranh giới gữa văn tác giả Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 riêng lẻ, văn văn học cá nhân văn vĩ mô truyền thống, văn thuộc thể loại loại hình khác (không thiết mang tính nghệ thuật), văn độc giả, cuối văn thực Từ cách cắt nghĩa trên, xác định tiểu thuyết Tạ Duy Anh, tính liên văn tồn nhiều dạng thức văn bản: văn hóa, lịch sử, điện ảnh, hội họa pha trộn nhiều thể loại văn học, nhiều văn lấy ngôn ngữ làm chất liệu Tiểu thuyết Giã biệt bóng tối có nhiều biên bản, đằng sau biên mang tín chất hành trang miêu tả thực khác Việc lai ghép nhiều thể loại văn giúp nhà văn tránh nhìn đơn nhất, lí tưởng, gia tăng điểm nhìn trần thuật kiện, nhân vật trước thực Tạo nên tính đối thoại, chí nghịch chiều nhân vật tác phẩm, tác phẩm bạn đọc 3.3.3 Kết cấu tiểu thuyết lồng tiểu thuyết Giã biệt bóng tối tổ chức theo chu trình thời gian nghịch đảo tác phẩm gồm ba phần, phần lại gồm phần nhỏ (tác giả không chia thành chương) Trong Giã Biệt bóng tối, kết cấu phần có khác biệt, dòng tin, dòng bình luận phương tiện thông tin đại chúng hay người dẫn chuyện kiện xảy làng Thổ Ô, câu chuyện tự kể nhân vật kết cấu hoàn chỉnh tác phẩm tự ngắn Các “tít” nhấn vào thời gian người kể chuyện không lộ nội dung chuyện kể Lão khổ Ma trận” cấu trúc theo lời kể, tuyến kể ấy, khiến Giã biệt bóng tối “khối vuông ru - bích” đòi hỏi tác giả độc giả phải đủ trí thông minh trò chơi đồng sáng tạo Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 nghệ thuật Mặt khác, điểm khác biệt lớn hai tiểu thuyết điểm nhìn trần thuật, giọng điệu trần thuật, trần thuật người kể chuyện Kết cấu tiểu thuyết tiểu thuyết Thiên thần sám hối tạo kiểu cốt truyện phân mảnh với nhiều người kể chuyện liên tục dịch chuyển, hoán đổi kể điểm nhìn trần thuật Điểm đặc sắc tiểu thuyết kiểu cốt truyện phân mảnh, gồm nhiều vòng tròn đồng tâm theo chiều xoáy trôn ốc Điểm nhìn nghệ thuật vị trí, chỗ đứng để xem xét, miêu tả, bình giá vật, tượng tác phẩm Cũng có hàm ý khác, điểm nhìn nghệ thuật bao hàm quan điểm, tư tưởng, lập trường trị, xã hội người kể Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Tạ Duy Anh bút trẻ, hành trình sáng tác ông đủ để khẳng định phong cách cá nhân, có đóng góp đáng kể việc làm phong phú thêm cho văn học Việt Nam nói chung tiểu thuyết Việt Nam nói riêng Nghệ thuật tự giúp nhà văn mở giới bao la thực đời sống khách quan thực tác phẩm Do đó, tạo điều kiện cho nhà văn đổi nghệ thuật tự sáng tác Từ kể khác nhau, với chất giọng ngôn ngữ điểm nhìn trần thuật khác nhau, hình thức kết cấu tiểu thuyết lạ giúp bạn đọc hình dung sống tại, với giới nội tâm nhân vật Giọng điệu biến ảo với hoàn cảnh cụ thể với người xã hội Không gian đa chiều hay thu hẹp lại nhằm dụng ý tác giả Không theo lối mòn người trước, Tạ Duy Anh tạo lối cho riêng Tạ Duy Anh xem nhà văn thể rõ cá tính sáng tác, nhà văn tự tin khẳng định rằng: Nhà văn nên mình, có giá trị anh đi, anh tạo đường riêng anh Tất đường vô nghĩa Nhà văn có giá trị độc bản, nhà văn phiên người khác chẳng có giá trị Đúng vậy: Từ tác phẩm Bước qua lời nguyền khởi đầu hoàn hảo Tạ Duy Anh tiếp tục miệt mài năm tháng đời nhiều tác phẩm gây xôn xao dư luận Thời gian qua nhà xuất ấn hành tiểu thuyết Tạ Duy Anh tạp chí báo, bạn dọc có dịp vấn, đón đọc điều mẻ, hội thảo, Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 toạ đàm diễn Tất không nhằm lăng xê, đánh bóng tên tuổi tác giả mà quan trọng giới học thuật muốn tìm hiểu vị trí thiếu tiểu thuyết Tạ Duy Anh tiểu thuyết Việt Nam đại Bấy kỳ nhà viết tiểu thuyết chân nghĩ tính vận động không ngừng tiểu thuyết quy luật vận động văn học Cũng không ý nghĩ Tạ Duy Anh không lòng với làm cho phát triển hình thức nghệ thuật tiểu thuyết Tạ Duy Anh chấp nhận dư luận nhiều nhà phê bình thách thức cách cho đời liên tiếp ba tiểu thuyết “Đi tìm nhân vật” , “Thiên thần sám hối”, “Giã biệt bóng tối” với cách tân triệt để cách kể chuyện, điểm nhìn trần thuật, ngôn ngữ, giọng điệu, kết cấu mang cảm phi lý sinh muốn vượt thoát cảm quan Hình thức tiểu thuyết luôn biến động không ngừng đổi tinh thần dân chủ nghệ thuật thời đại Hành trình tiểu thuyết Tạ Duy Anh hành trình tìm kiếm để đổi mạch nguồn đổi phát triển văn học dân tộc Tạ Duy Anh với tác phẩm tạo nên tiếng vọng tốt đẹp lòng công chúng văn học Ông đóng góp thiết thực đổi văn học dân tộc đặc biệt loại tiểu thuyết với nghệ thuật tự đặc sắc mà Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối số tác phẩm khác ông làm cho trình vận động tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi văn học viết nước ta khởi sắc tiến phía trước Footer Page 26 of 145 ... Hình tượng nhân vật tự điểm nhìn trần thuật Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối Tạ Duy Anh Chương Ngôn ngữ, Giọng điệu, Kết cấu Thiên thần sám hối Giã biệt bóng tối Tạ Duy Anh Footer Page of... ĐỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ VÀ THÀNH TỰU SÁNG TẠO CỦA TẠ DUY ANH 1.1 VẤN ĐỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ 1.1.1 Khái niệm tự học nghệ thuật trần thuật văn học Tự học: “Xét từ nguyên, Narratology khoa học trần thuật ,... ngữ giọng điệu Các tác phẩm Tạ Duy Anh nói chung Thiên thần sám hối, Giã biệt bóng tối nói riêng lý giải thực tạo phi lý, yếu tố coi biểu quan trọng đổi nghệ thuật tự sự, qua toát lên giá trị nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật tự sự trong Thiên Thần Sám Hối và Giã Biệt Bóng Tối của Tạ Duy An, Nghệ thuật tự sự trong Thiên Thần Sám Hối và Giã Biệt Bóng Tối của Tạ Duy An, Nghệ thuật tự sự trong Thiên Thần Sám Hối và Giã Biệt Bóng Tối của Tạ Duy An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay