TÁC ĐỘNG của nợ CÔNG và lạm PHÁT lên TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN tomtat

27 168 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN VĂN BỔN TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG LẠM PHÁT LÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 Công trình hoàn thành Đại học kinh tế TP HCM Người hướng dẫn khoa học: GS TS Sử Đình Thành Phản biện 1: Phản biện 2: ……… Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại: Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện khoa học tổng hợp TP HCM Thư viện Đại học kinh tế TP HCM DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN Nguyen, V B (2016) The role of institutional quality in the relationship between FDI and economic growth in Vietnam: Empirical evidence from provincial data The Singapore Economic Review, Vol 00, No (2016) 1650022.1-23 (23 pages) Nguyen, V B (2015) The effects of public debt, inflation and their interaction on economic growth in developing countries Asian Journal of Empirical Research 5(11), 221-236 Nguyen, V B (2015) The relationship between public debt and inflation in developing countries: Empirical evidence based on difference panel GMM Asian Journal of Empirical Research 5(9), 102-116 Nguyen, V B (2015) Effects of Public Debt on Inflation in Developing Economies of Asia: An Empirical Evidence Based on Panel Differenced GMM Regression and PMG Estimation The Empirical Economics Letters 14(4), 341-351 Nguyen, V B (2015) Effects of fiscal deficit and money M2 supply on inflation: Evidence from selected economies of Asia Journal of Economics, Finance & Administrative Science 20(38), 49–53 Nguyen, V B (2014) Current Account and Fiscal Deficits: Evidence of Twin Divergence from Selected Developing Economies of Asia Southeast Asian Journal of Economics 2(2), 33-48 Nguyễn Văn Bổn & Nguyễn Minh Tiến (2014) Các nhân tố định dòng vốn FDI nước Châu Á Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 31(2014), 124-131 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bối cảnh nghiên cứu cho thấy chưa có nghiên cứu đánh giá tác động đồng thời nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho nước phát triển Vì vậy, luận án “Tác động nợ công lạm phát lên tăng trưởng kinh tế nước phát triển” lựa chọn để phân tích nghiên cứu thực nghiệm Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng đến hai mục tiêu sau: (1) Làm rõ mối quan hệ nợ công lạm phát cho nước phát triển (2) Đánh giá thực nghiệm tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho nước Phương pháp nghiên cứu  Làm rõ mối quan hệ nợ công lạm phát cho nước phát triển mô hình nghiên cứu đánh giá thực nghiệm tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế nước  So sánh tác động cho ba mẫu nghiên cứu: tổng thể, Châu Á Châu Phi Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mối quan hệ nợ công lạm phát; tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho 60 nước phát triển Châu Á, Mỹ Latin, Châu Phi giai đoạn 1990 – 2014 Ý nghĩa đề tài Đóng góp có ý nghĩa khoa học cho lĩnh vực nghiên cứu chủ đề cho số quốc gia cụ thể Việt Nam Đưa phát mang tính khoa học tác động đồng thời nợ công lạm phát, đặc biệt biến tương tác lên tăng trưởng kinh tế nước phát triển Hình thành sở lý luận để giúp nhà hoạch định sách công có nhìn khoa học đưa sách nhằm phát triển kinh tế mang tính bền vững, tránh khủng hoảng nợ công Bố cục luận án Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, kết cấu luận án bao gồm chương CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 Nền tảng lý thuyết nợ công lạm phát 1.1.1 Lý thuyết nợ công Theo IMF (2010), nợ công hiểu nghĩa vụ trả nợ khu vực công Đi kèm với định nghĩa cụ thể khu vực công, bao gồm khu vực Chính phủ khu vực tổ chức công Còn theo WB (2002), nợ công toàn khoản nợ Chính phủ khoản nợ Chính phủ bảo lãnh Tác động kinh tế nợ công Nautet & Van Meensel (2011) cho tác động sách tài khóa – từ nợ cônglên tăng trưởng kinh tế chủ đề tranh luận nhà kinh tế học Tác động ngắn hạn Trong ngắn hạn, công cụ tài khóa dùng để củng cố kỷ luật ngân sách làm suy giảm tăng trưởng kinh tế Thực vậy, hầu hết nghiên cứu thực nghiệm số nhân ngân sách dương ngắn hạn Tác động dài hạn Ngược lại với tác động ngắn hạn, tác động dài hạn việc củng cố tài khóa để đảm bảo tính bền vững tài trợ công tích cực Các tác động bao gồm sụt giảm lãi suất dài hạn thu hẹp nguồn cung trái phiếu phủ thị trường sụt giảm phần bù rủi ro Ngoài ra, sụt giảm lãi suất phải trả từ củng cố tài khóa giúp nguồn lực cho chi tiêu công hiệu giảm bớt gánh nặng thuế Các chế truyền dẫn Nautet & Van Meensel (2011) nhận định có nhiều cách nợ công tăng (giảm) tác động âm (dương) lên hoạt động kinh tế dài hạn Có ba chế truyền dẫn chính: Trước tiên, nợ công tăng nói chung tương ứng với tiết kiệm phủ giảm, dẫn đến tiết kiệm quốc gia ròng giảm Ngoài ra, nợ công tăng đưa đến chi phí trả lãi cao Cuối cùng, nợ công tăng đưa đến rủi ro vỡ nợ, làm tăng chi phí rủi ro 1.1.2 Lý thuyết lạm phát Định nghĩa: Theo Samuelson & Nordhaus (1989), lạm phát biểu thị tăng lên mức giá chung Tỷ lệ lạm phát (năm t) = mức giá (năm t) − mức giá (năm t − 1) x100 mức giá (năm t − 1) Còn theo trang web World Bank lạm phát, đo lường số giá tiêu dùng, thể thay đổi (%) hàng năm chi phí mà người tiêu dùng bình thường phải trả cho rỗ hàng hóa dịch vụ (có thể cố định thay đổi) khoảng thời gian định (thường theo năm) Trong đó, theo website IMF, lạm phát đo lường mức độ đắt đỏ rỗ hàng hóa dịch vụ khoảng thời gian định, thường năm Tác động kinh tế lạm phát - Tác động đến phân phối thu nhập cải - Tác động đến hiệu kinh tế - Tác động lên kinh tế vĩ mô 1.1.3 Lý thuyết mối quan hệ lạm phát nợ công Nghiên cứu Adams et al (2010) cho thấy thay đổi nợ công phụ thuộc vào lãi suất vay bình quân gia quyền, giá trị đồng nội tệ, tỷ lệ nợ công vay ngoại tệ, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thặng dư ngân sách sở Đặc biệt, điều kiện yếu tố khác không đổi, gia tăng/sụt giảm lạm phát dẫn đến sụt giảm/gia tăng tương ứng nợ công 1.2 Khung phân tích nợ công, lạm phát tăng trưởng 1.2.1 Nợ công cân đối vĩ mô Lý thuyết “Cái vòng luẩn quẩn” “Cú huých từ bên ngoài” Qua phân tích lập luận mình, Samuelson cho nước phát triển “cái vòng luẩn quẩn” nghèo khổ khó mà tự thoát Để phá vỡ vòng luẩn quẩn ông cho cần phải có “cú huých từ bên ngoài”, nghĩa nước phát triển cần phải có nguồn lực trợ giúp từ bên vốn, công nghệ, chuyên gia, trình độ quản lý,… Mô hình hai khoảng cách (The two-gap model) Chenery & Strout (1966) trình bày “mô hình hai khoảng cách” với việc phân tích mối quan hệ nguồn vốn từ nước phát triển kinh tế Ý tưởng chủ yếu mô hình phủ nước phát triển cần sử dụng hiệu nguồn lực nội nước dùng nguồn vốn nước (dòng vốn đầu tư FDI vốn viện trợ phát triển ODA) làm đòn bẫy để lấp đầy “khoảng cách đầu tư - tiết kiệm” “khoảng cách thương mại” Mô hình ba khoảng cách (The three-gap model) Mô hình ba khoảng cách bổ sung phát triển từ mô hình hai khoảng cách Bacha (1990), Solimano (1990), Taylor (1994) Theo đó, nhà nghiên cứu bổ sung thêm “khoảng cách thâm hụt ngân sách” vào mô hình bội chi ngân sách phủ 1.2.2 Nợ công lạm phát mô hình tăng trưởng nội sinh Nợ công mô hình tăng trưởng nội sinh: Trong nghiên cứu mình, Barro (1990) đề cập đến việc gia tăng chi tiêu công phủ để cung cấp hàng hóa công đầu vào cho việc sản xuất khu vực tư Lạm phát mô hình tăng trưởng nội sinh: Trong nghiên cứu mình, Chang & Lai (2000) phát triển mô hình lý thuyết để xem xét ảnh hưởng lạm phát kỳ vọng kinh tế tiền tệ tăng trưởng nội sinh CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG LẠM PHÁT LÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2.1 Mối quan hệ nợ công lạm phát Sargent & Wallace (1981) hai nhà nghiên cứu đưa quan điểm gia tăng nợ công gây lạm phát quốc gia mắc nợ cao xác nhận hầu hết nghiên cứu thực nghiệm (Kwon et al., 2009; Bildirici & Ersin, 2007; Ahmad et al., 2012; Nastansky et al., 2014) Trong đó, Davig & Leeper (2011) Martin (2015) sử dụng phân tích lý thuyết để xem xét ảnh hưởng nợ công cao lên lạm phát Ngược lại, Akitoby et al (2014) Hilscher & Reis (2014) nghiên cứu tác động lạm phát lên nợ công 2.2 Nợ công, lạm phát tăng trưởng kinh tế 2.2.1 Nợ công tăng trưởng kinh tế dòng nghiên cứu với kết tác động dương có Moore & Thomas (2010), Egbetunde (2012), Al-Zeaud (2014), Fincke & Greiner (2015b), Spilioti & Vamvoukas (2015) dòng nghiên cứu với kết tác động âm nghiên cứu tiêu biểu cho quốc gia riêng lẻ gồm: Balassone et al (2011), Bal & Rath (2014,), Akram (2015), Lee & Ng (2015), Mitze & Matz (2015) Các nghiên cứu cho nhóm quốc gia: Schclarek (2004), DiPeitro & Anoruo (2012), Panizza & Presbitero (2012), Šimić & Muštra (2012), Calderón & Fuentes (2013), Szabó (2013), Časni et al (2014), Zouhaier & Fatma (2014), Eberhardt & Presbitero (2015), Fincke & Greiner (2015a) Liên quan đến tác động phi tuyến nợ công lên tăng trưởng kinh tế có nghiên cứu cho nhóm nước phát triển (Maghyereh et al., 2003; Pattillo et al., 2011; Kaur & Mukherjee, 2012; Craigwell et al., 2012; Wright & Grenade, 2014), nhóm nước phát triển (Cecchetti et al., 2011; Checherita-Westphal & Rother, 2012; Minea & Parent, 2012; Baum et al., 2013; Afonso & Alves, 2014; Mencinger et al., 2014; Topal, 2014) hỗn hợp hai nhóm (Rogoff & Reinhart, 2010; Real et al., 2014; Égert, 2015) 2.2.2 Lạm phát tăng trưởng kinh tế Các nghiên cứu phát tác động dương lạm phát: Mallik & Chowdhury (2001), Xiao (2009), Raza et al (2013) Các nghiên cứu phát tác động âm nhiều gần thực cho nhóm quốc gia: Gillman et al (2004), Gillman & Harris (2008), Bittencourt (2012), Kasidi & Mwakanemela (2012), Kaouther & Besma (2014), Bittencourt et al (2015), Samimi & Kenari (2015) Các nghiên cứu tác động ngưỡng lạm phát lên tăng trưởng cho cho quốc gia riêng lẻ Mubarik & Riazuddin (2005), Risso & Carrera (2009), Marbuah (2010), Ayyoub et al (2011), Fakhri (2011), Mohanty et al (2011), Bawa & Abdullahi (2012) Jayaraman et al (2013) Với nhóm quốc gia có nhóm phát triển (Bick, 2010; Ghazouani, 2012; Seleteng et al., 2013; Vinayagathasan, 2013; Baglan &Yoldas, 2014; Thanh, 2015), nhóm phát triển (Omay & Öznur Kan, 2010), nhóm hỗn hợp (Khan & Senhadji, 2001; Burdekin et al., 2004; David et al., 2005; Li, 2006; Pollin & Zhu, 2006; Vaona & Schiavo, 2007; Espinoza et al., 2010; López-Villavicencio & Mignon, 2011; Trupkin & Ibarra, 2011; Jha & Dang, 2012; Kremer et al., 2013) 2.2.3 Tác động đồng thời nợ công, lạm phát tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế Có nghiên cứu (Taghavi, 2000; Kočner, 2015) đánh giá tác động nợ công lên lạm phát tăng trưởng nghiên cứu lại (Chudik et al., 2013; Lopes da Veiga et al., 2015) đánh giá tác động đồng thời nợ công lạm phát lên tăng trưởng 2.3 Một số nhận xét khoảng trống nghiên cứu Thông qua việc lược khảo nghiên cứu từ năm 2000 đến nay, tác giả luận án nhận thấy chưa có nghiên cứu đánh giá tác động đồng thời nợ công, lạm phát, tương tác lên tăng trưởng kinh tế Mặc dù không biến tương tác cụ thể Akitoby et al (2014) cho thấy tác động biến Do vậy, biến tương táctác động định lên tăng trưởng kinh tế cú shock lạm phát cao vừa có tác động trực tiếp (đến từ cú shock này) vừa có tác động gián tiếp (thông qua biến tương tác) lên tăng trưởng kinh tế Đây khoảng trống nghiên cứu CHƯƠNG 10  Nguồn thu phủ (REV): nguồn thu ngân sách chủ yếu từ thuế, lấy theo % GDP  Cơ sở hạ tầng (TELE): nghiên cứu số thuê bao điện thoại cố định 100 dân Việc sử dụng số liệu dựa số nghiên cứu trước (Bissoon, 2012; Nguyen, 2015) liệu có sẵn từ World Bank  Độ mở thương mại (OPEN): tỷ lệ tổng xuất nhập GDP, lấy theo % GDP CHƯƠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ CÔNG LẠM PHÁT CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 4.1 Giới thiệu Mục tiêu chương sử dụng phương pháp ước lượng GMM sai phân liệu bảng Arellano-Bond để nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ nợ công lạm phát cho 60 quốc gia phát triển giai đoạn 1990 – 2014 4.2 Các biến mô hình thực nghiệm Các biến chính: Nợ công (PDEB) Lạm phát (INFL) Các biến kiểm soát: Tăng trưởng (lGDP), Lao động (LABO), Nguồn thu phủ (REV), Cơ sở hạ tầng (TELE), Độ mở thương mại (OPEN) Ma trận hệ số tương quan cho Bảng 4.1 Table 4.1 Ma trận hệ số tương quan biến PDEB PDEB 1.000 INFL 031 lGDP PINV INFL lGDP PINV 1.000 -.24 *** -.07** 1.000 -.10 *** -.025 185*** 1.000 LABO REV TELE OPEN 11 LABO -.16*** -.041 -.33*** -.10*** 1.000 REV -.16*** 011 319*** 217*** -.056* -.023 760 *** 088 *** -.16 *** 223*** 268 *** 248 *** -.10 *** *** TELE OPEN -.16 *** -.023 -.048 Ghi chú: ***, ** * 1.000 424 1.000 111*** 1.000 ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata 4.3 Kết thảo luận 4.3.1 Mối quan hệ nhân Granger nợ công lạm phát Bảng 4.2 Kiểm định đồng liên kết Westerlund cho mẫu tổng thể Biến phụ thuộc: Lạm phát (Độ trễ = 2) Biến độc lập Gt Nợ công -4.602 Ghi chú: ***, ** * Gα *** -24.772 Pt *** -67.926 Pα *** -47.660*** ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.3 Kiểm định Granger từ lạm phát đến nợ công cho mẫu tổng Biến phụ thuộc: Lạm phát Thống kê F = 312.19*** Biến độc lập Coef Std Err p-value Lạm phát (-2) 0.000 Lạm phát (-1) Nợ công (-2) Nợ công (-1) 0.973 0.193 0.005 0.000 0.062 *** 0.014 0.000 *** 0.020 0.003 * 0.015 0.082 -0.062 Nợ công Ghi chú: 0.005 *** 0.026 *** ** , * ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.4 Kiểm định Granger từ nợ công đến lạm phát cho mẫu tổng 12 Biến phụ thuộc: Nợ công Thống kê F = 1101.92*** Biến độc lập Coef Nợ công (-2) Std Err p-value *** 0.029 0.000 *** 0.030 0.000 -0.106 Nợ công (-1) 1.016 Lạm phát (-2) -0.003 0.011 0.786 Lạm phát (-1) -0.028 0.018 0.110 * 0.069 0.082 Lạm phát Ghi chú: 0.120 *** ** , * ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.5 Kiểm định đồng liên kết Westerlund cho mẫu Châu Á Biến phụ thuộc: Lạm phát (Độ trễ = 2) Biến độc lập Nợ công Ghi chú: ***, ** Gt Gα Pt Pα -5.407*** -27.889*** -79.123*** -102.512*** * ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.6 Kiểm định Granger từ lạm phát đến nợ công cho mẫu Châu Á Biến phụ thuộc: Lạm phát - Thống kê F = 454.98*** Biến độc lập Coef Std Err p-value Lạm phát (-2) -0.005 0.004 0.192 0.004 0.000 Lạm phát (-1) 0.189 *** Nợ công (-2) -0.043 0.047 0.358 Nợ công (-1) 0.021 0.078 0.783 0.038 0.053 0.478 Nợ công Ghi chú: *** ** , * ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% 13 Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.7 Kiểm định Granger từ nợ công đến lạm phát cho mẫu Châu Á Biến phụ thuộc: Nợ công - Thống kê F = 529.68*** Biến độc lập Coef Std Err p-value Nợ công (-2) -0.351*** 0.042 0.000 Nợ công (-1) *** 0.043 0.000 1.197 Lạm phát (-2) 0.000 0.004 0.906 Lạm phát (-1) -0.006 0.010 0.513 0.036 0.050 0.478 Lạm phát Ghi chú: *** ** , * ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.8 Kiểm định đồng liên kết Westerlund cho mẫu Châu Phi Biến phụ thuộc: Lạm phát (Độ trễ = 2) Biến độc lập Gt Nợ công Ghi chú: ***, ** Gα -4.484 * *** -25.402 Pt *** -17.131 Pα *** -16.007*** ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.9 Kiểm định Granger từ lạm phát đến nợ công cho Châu Phi Biến phụ thuộc: Lạm phát - Thống kê F = 32.07*** Biến độc lập Coef Std Err p-value Lạm phát (-2) 0.005 Lạm phát (-1) Nợ công (-2) Nợ công (-1) Nợ công 0.024 0.836 0.260 *** 0.039 0.000 0.076 *** 0.019 0.000 *** 0.027 0.003 0.020 0.113 -0.084 0.032 14 Ghi chú: ***, ** * ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.10 Kiểm định Granger từ nợ công đến lạm phát cho Châu Phi Biến phụ thuộc: Nợ công - Thống kê F = 485.10*** Biến độc lập Coef Std Err p-value Nợ công (-2) -0.090 ** 0.047 0.058 Nợ công (-1) 1.012*** 0.046 0.000 Lạm phát (-2) 0.042 0.060 0.480 0.100 0.026 0.121 0.113 Lạm phát (-1) -0.225 Lạm phát Ghi chú: ***, ** ** 0.192 * ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata 4.3.2 Mối quan hệ nợ công lạm phát 60 quốc gia phát triển (mẫu tổng thể) Kết ước lượng Bảng 4.11 cho thấy nợ công, tăng trưởng kinh tế, đầu tư tư nhân có tác động dương, lực lượng lao động, sở hạ tầng, độ mở thương mại có tác động âm ý nghĩa lên lạm phát Bảng 4.11 Tác động nợ công lên lạm phát cho mẫu tổng thể (60 quốc gia phát triển giới) Biến phụ thuộc: Δ Lạm phát Mô hình Coef Lạm phát (-1) Nợ công GDP bình quân -1.279 *** 0.403** 1.034 ** Std.Err Mô hình Coef 0.031 -1.28 *** 0.157 0.388** 0.416 *** 1.312 Std.Err Mô hình Coef Std.Err 0.031 -1.28 *** 0.031 0.155 0.405** 0.160 0.457 *** 0.457 1.301 15 Đầu tư tư nhân 6.568*** 2.091 6.045*** 2.052 5.869*** 2.093 Lao động -16.671* 9.111 -22.13** 9.776 -21.48** 9.888 0.365 0.893 Nguồn thu CP Cơ sở hạ tầng ** -1.78*** -3.146 -1.856*** Độ mở 0.379 1.502 -3.091 ** 1.506 0.366 -1.82*** 0.383 Obs 1006 1006 1006 AR(2) test 0.349 0.165 0.165 0.222 0.266 0.223 Sargan test Ghi chú: *** ** , * ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.12 Tác động lạm phát lên nợ công cho mẫu tổng thể Biến phụ thuộc: Δ Nợ công Mô hình Coef Nợ công (-1) Std.Err -0.5485 *** Lạm phát -0.598 ** GDP bình quân -0.345*** Đầu tư tư nhân 2.215 *** Mô hình Coef Std.Err Coef Std.Err -0.54 *** 0.233 -0.63 *** 0.237 -0.554 0.086 -0.31*** 0.091 -0.43*** 0.123 0.601 *** 0.609 *** 0.597 0.033 2.267 0.034 Lao động -0.54 *** 0.033 ** 0.239 2.246 3.428 Nguồn thu CP -2.662 *** 0.433 Cơ sở hạ tầng 0.599 Obs AR(2) test Sargan test *** ** , -2.68 *** -0.762 Độ mở Ghi chú: Mô hình * *** 0.137 0.610 *** 2.407 *** 0.438 -2.43 0.594 -0.447 0.139 0.623 *** 826 826 826 0.955 0.923 0.853 0.125 0.155 0.147 ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% 0.464 0.623 0.137 16 Nguồn: xử lí phần mềm Stata 4.3.3 Mối quan hệ nợ công lạm phát nước phát triển Châu Á Châu Phi (các mẫu phụ) Bảng 4.13 Tác động nợ công lên lạm phát cho mẫu phụ (Châu Á) Biến phụ thuộc: Δ Lạm phát Mô hình Lạm phát (-1) Std.Err Coef Std.Err Coef -1.31*** 0.044 -1.318*** 0.044 -1.31*** Nợ công 0.712 GDP bình quân Đầu tư tư nhân 0.376 0.721 * -0.205 0.232 2.842 2.352 Lao động 3.980 2.452 -1.252** Obs AR(2) test Sargan test Ghi chú: *** ** , * 0.537 Std.Err 0.044 0.376 0.654 * 0.383 -0.130 0.259 -0.043 0.280 2.838 2.348 2.711 2.335 -3.275 5.048 -4.072 5.110 3.683 2.491 2.998 2.620 -1.705 2.165 -1.286** 0.534 Cơ sở hạ tầng Độ mở Mô hình Coef * Nguồn thu CP Mô hình -1.286** 0.538 391 391 391 0.289 0.277 0.243 0.236 0.204 0.169 ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.14 Tác động lạm phát lên nợ công cho mẫu phụ (Châu Á) Biến phụ thuộc: Δ Nợ công Mô hình Coef Nợ công (-1) Lạm phát -0.513 Std.Err *** -0.212 ** 0.039 0.093 Mô hình Coef -0.51 Std.Err *** -0.197 ** 0.040 0.095 Mô hình Coef -0.51 Std.Err *** 0.040 * 0.098 -0.189 17 -0.193*** GDP bình quân 0.039 -0.20*** 0.043 Đầu tư tư nhân Lao động 5.897 Nguồn thu CP *** -0.513 1.199 *** 0.153 Cơ sở hạ tầng -0.120 * Obs AR(2) test Sargan test Ghi chú: , -0.49 1.296 *** 0.157 0.202 Độ mở *** ** 6.265 *** * 0.071 -0.121 0.252 * 0.072 -0.20*** 0.046 -0.10*** 0.328 *** 1.366 *** 0.162 6.125 -0.47 0.188 -0.122 0.255 * 0.072 347 347 347 0.675 0.695 0.686 0.205 0.208 0.162 ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.15 Tác động nợ công lên lạm phát cho mẫu phụ (Châu Phi) Biến phụ thuộc: Δ Lạm phát Mô hình Coef Std.Err Lạm phát (-1) -0.73 *** Nợ công GDP bình quân Đầu tư tư nhân Lao động Mô hình Coef Std.Err 0.034 -0.73 *** 0.091*** 0.031 0.100 0.117 0.464 ** 1.077 0.222 1.074 Độ mở Obs -0.134 0.129 Coef Std.Err 0.034 -0.73 *** 0.034 0.090*** 0.031 0.090*** 0.033 0.102 0.118 0.103 0.118 0.455 ** 1.053 0.224 1.079 Nguồn thu CP Cơ sở hạ tầng Mô hình 0.455 ** 0.226 1.051 1.088 -0.003 0.171 -0.700 2.798 -0.702 2.802 -0.127 0.132 -0.126 0.138 437 437 437 AR(2) test 0.556 0.561 0.561 Sargan test 0.932 0.910 0.881 18 Ghi chú: ***, ** * ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 4.16 Tác động lạm phát lên nợ công cho mẫu phụ (Châu Phi) Biến phụ thuộc: Δ Nợ công Mô hình Nợ công (-1) Lạm phát Std.Err Coef Std.Err Coef -0.571*** 0.053 -0.57*** 0.055 -0.56*** 0.053 0.475 ** 0.490 ** 0.468 *** 0.251 -1.278 Đầu tư tư nhân ** *** -0.155 -1.118 0.231 -1.26 0.238 -1.10 0.433 -0.1620 0.446 -0.229 0.423 -1.516 1.972 -2.509 1.987 -0.951 0.670 Nguồn thu CP -49.942 Obs AR(2) test Sargan test *** ** , * *** 11.668 -54.1 0.220 0.828*** 0.800*** Độ mở Ghi chú: *** -1.009 Std.Err *** Lao động Cơ sở hạ tầng Mô hình Coef -1.135 GDP bình quân Mô hình *** 13.204 -49.3 0.230 0.882*** 12.895 0.220 356 356 356 0.852 0.884 0.859 0.491 0.537 0.449 ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata 4.4 Kết luận Bài viết đánh giá thực nghiệm mối quan hệ nợ công lạm phát cho 60 quốc gia phát triển giai đoạn 1990 – 2014 Các kết ước lượng cho thấy chiều từ nợ công đến lạm phát, nợ côngtác động dương ý nghĩa lên lạm phát chiều ngược lại, lạm pháttác động âm ý nghĩa lên nợ công CHƯƠNG 19 TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG, LẠM PHÁT TƯƠNG TÁC CỦA CHÚNG LÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 5.1 Giới thiệu Mục tiêu chương sử dụng phương pháp GMM sai phân liệu bảng Arellano-Bond để đánh giá thực nghiệm tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho 60 quốc gia phát triển Châu Á, Mỹ Latin, Châu Phi giai đoạn 1990 – 2014 5.2 Các biến mô hình thực nghiệm Biến phụ thuộc (lGDP): GDP bình quân đầu người thực Các biến chính: Nợ công (PDEB), Lạm phát (INFL), Tương tác nợ công lạm phát (PDEB*INFL) Các biến kiểm soát: Đầu tư tư nhân (PINV), Lực lượng lao động (LABO), Nguồn thu phủ (REV), Cơ sở hạ tầng (TELE), Độ mở thương mại (OPEN) Ma trận hệ số tương quan trình bày Bảng 5.1 Bảng 5.1 Ma trận hệ số tương quan biến lGDP PDEB lGDP 1.00 PDEB -.24*** 1.00 ** 031 INFL PINV -.072 185 *** *** -.16 -.041 -.10*** 1.00 011 217*** -.056* 1.00 -.023 088 *** -.16 *** 223 1.00 248 *** -.10 *** 424 111*** 760 *** *** 268 *** , -.16 -.023 OPEN 1.00 1.00 -.16*** Ghi chú: TELE -.025 319*** * REV *** REV *** ** LABO -.10 -.33 OPEN PINV *** LABO TELE INFL -.048 ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% 1.00 20 Nguồn: xử lí phần mềm Stata 5.3 Kết thảo luận Bảng 5.2 Tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho mẫu tổng (60 quốc gia phát triển) Biến phụ thuộc: Δ Tăng trưởng kinh tế Mô hình Tăng trưởng (-1) Mô hình Coef Std.Err Coef Std.Err Coef Std.Err -0.09*** 0.0293 -0.08*** 0.0291 -0.069** 0.032 0.0308 -.013 *** -0.13 *** 0.031 *** 0.180 -0.67 *** 0.189 0.002 0.008*** 0.002 0.186 ** 0.196 -0.416 0.282 * 0.095 0.510 -0.13 *** Lạm phát -0.67 *** 0.177 -0.63 Nợ công*Lạm phát 0.008*** 0.002 0.007*** Nợ công Đầu tư tư nhân 0.439 *** 0.157 0.352 * 0.030 Lực lượng lao động Nguồn thu CP 0.177 * 0.091 Cơ sở hạ tầng Độ mở thương mại 0.251 *** Obs AR(2) test Sargan test Ghi chú: *** ** , * Mô hình 0.042 0.404 ** 0.090 0.163 -0.408 0.486 -0.525 0.188 0.257 *** 0.041 0.267 *** 0.043 766 766 766 0.246 0.350 0.291 0.674 0.613 0.768 ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 5.3 Tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho mẫu phụ (22 quốc gia phát triển Châu Á) Biến phụ thuộc: Δ Tăng trưởng kinh tế Mô hình Coef Std.Err Mô hình Coef Std.Err Mô hình Coef Std.Err 21 -0.21*** Tăng trưởng (-1) Nợ công 0.135 Lạm phát 0.779 Nợ công*Lạm phát -0.01 0.045 * 0.076 *** 0.293 *** 0.005 -0.20*** 0.121 0.686 -0.01 -0.18*** 0.043 0.178 ** 0.074 0.617 ** 0.271 ** 0.004 0.480** 0.233 4.209 *** 1.167 0.973 *** 0.308 0.198 0.520 *** 0.192 0.048 0.098** 0.047 0.0431 * ** *** 0.071 0.278 0.004 Đầu tư tư nhân Lực lượng lao động Nguồn thu CP Cơ sở hạ tầng 5.093 *** 1.333 *** 0.549 *** 1.233 0.308 0.212 Obs AR(2) test Sargan test Ghi chú: , 1.182 *** 0.511 *** 0.081* Độ mở thương mại *** ** 4.546 *** * 1.190 0.300 -0.011 347 347 347 0.836 0.876 0.977 0.349 236 0.302 ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata Bảng 5.4 Tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho mẫu phụ (27 quốc gia phát triển Châu Phi) Biến phụ thuộc: Δ Tăng trưởng kinh tế Mô hình Tăng trưởng (-1) Nợ công Lạm phát Mô hình Coef Std.Err Coef Std.Err Coef -0.21*** 0.074 -0.1965 0.077 -0.19** 0.079 0.019 * 0.022 * 0.023 ** 0.115 * 0.001 -0.048 ** 0.206 * Nợ công*Lạm phát -0.001 * Đầu tư tư nhân Lực lượng lao động Nguồn thu CP Mô hình 0.111 -0.039 0.226 ** 0.114 -0.041 0.226 Std.Err 0.001 -0.001 * 0.001 -0.001 -0.097 0.083 -0.087 0.085 -0.094 0.088 1.819 1.373 2.163 1.429 1.908 1.620 0.058 0.059 0.052 0.061 22 Cơ sở hạ tầng 0.149*** Độ mở thương mại Obs AR(2) test Sargan test Ghi chú: *** ** , * 0.130** 0.054 0.057 -0.985 2.873 0.139** 0.063 410 410 410 0.279 0.250 0.239 0.116 0.123 0.106 ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: xử lí phần mềm Stata 5.4 Kết luận Chương đánh giá thực nghiệm tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho toàn mẫu tổng thể 60 quốc gia phát triển giai đoạn 1990 – 2014 Các kết ước lượng cho thấy có khác biệt tác động mẫu tổng thể hai mẫu Châu Á Châu Phi PHẦN KẾT LUẬN GỢI Ý CHÍNH SÁCH Kết luận Luận án làm rõ mối quan hệ nợ công lạm phát đánh giá thực nghiệm tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho 60 quốc gia phát triển giới Cụ thể: (1) Luận án xác định khoảng trống nghiên cứu (research gap) đến từ tác động biến tương tác nợ công lạm phát lên tăng trưởng kinh tế; Phát triển khung phân tích thực nghiệm mô hình (2) Mối quan hệ nợ công lạm phát nước phát triển lựa chọn hai chiều 23 (3) Có khác biệt rõ ràng tác động nợ công, lạm phát tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế mẫu tổng thể hai mẫu phụ Châu Á Châu Phi Các gợi ý sách (a) Những sách liên quan đến mối quan hệ nợ công lạm phát  Việc ban hành thực sách có liên quan đến nợ công cần phải lưu ý đến yếu tố tác động có ý nghĩa lên nợ công đầu tư tư nhân độ mở thương mại, GDP bình quân đầu người thực nguồn thu phủ  Giữ cho lạm phát mức vừa phải cho tránh tượng giảm phát có hại cho việc sản xuất tiêu dùng, đồng thời tránh gây bất ổn xã hội tăng giá mặt hàng thiết yếu lạm phát tăng lên nhanh (b) Những sách liên quan đến tăng trưởng kinh tế tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng Những gợi ý chung: việc ban hành sách nước phát triển cần lưu ý đến tác động âm nợ công lạm phát Chính phủ nên thúc đẩy hoạt động đầu tư khu vực tư, tạo nguồn thu ngân sách hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập Những gợi ý riêng sách theo khu vực Khu vực Châu Á: Mặc dù nợ công lạm phát nước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tương tác chúng lại có tác động âm Vì vậy, việc gia tăng nợ công cú shock lạm phát có hại cho tăng trưởng kinh tế 24 Khu vực Châu Phi: Mặc dù lạm pháttác động dương nợ công tương tác nợ công lạm pháttác động âm nên phủ nước cần hạn chế việc vay nợ để thúc đẩy tăng trưởng Hạn chế luận án hướng nghiên cứu tương lai (a) Hạn chế luận án  Tách riêng nợ công thành hai thành phần riêng (nợ nước nợ nước ngoài)  Mẫu nghiên cứu nước phát triển dừng lại số 60 quốc gia  Các quốc gia Châu Mỹ Latin mẫu nghiên cứu nhỏ (11 quốc gia)  Phương pháp ước lượng GMM sai phân có số hạn chế định (b) Hướng nghiên cứu tương lai  Khi có đầy đủ số liệu gần tất nước phát triển nghiên cứu nên mở rộng cho tất quốc gia  Nghiên cứu kết hợp tác động ngưỡng nợ công ngưỡng lạm phát lên tăng trưởng kinh tế quốc gia cụ thể  Các nghiên cứu tương lai có nên tách riêng phần nợ công thành hai phần: nợ nước nợ nước  Sử dụng thêm số phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống FE-2SLS ... đánh giá tác động đồng thời nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho nước phát triển Vì vậy, luận án Tác động nợ công lạm phát lên tăng trưởng kinh tế nước phát triển lựa... hưởng nợ công cao lên lạm phát Ngược lại, Akitoby et al (2014) Hilscher & Reis (2014) nghiên cứu tác động lạm phát lên nợ công 2.2 Nợ công, lạm phát tăng trưởng kinh tế 2.2.1 Nợ công tăng trưởng. .. phát chiều ngược lại, lạm phát có tác động âm ý nghĩa lên nợ công CHƯƠNG 19 TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG, LẠM PHÁT VÀ TƯƠNG TÁC CỦA CHÚNG LÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 5.1 Giới thiệu Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG của nợ CÔNG và lạm PHÁT lên TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN tomtat , TÁC ĐỘNG của nợ CÔNG và lạm PHÁT lên TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN tomtat , TÁC ĐỘNG của nợ CÔNG và lạm PHÁT lên TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN tomtat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay