Đo lường tài sản thương hiệu Vinasoy dựa trên cách tiếp cận từ phía khách hàn

26 109 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:05

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU VINASOY DỰA TRÊN CÁCH TIẾP CẬN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐƯỜNG THỊ LIÊN HÀ Phản biện 1: TS Phạm Thị Lan Hương Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 06 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ lâu thương hiệu có vai trò vô quan trọng hoạt động doanh nghiệp Chính mà doanh nghiệp ngày quan tâm đến vai trò thương hiệu hoạt động doanh nghiệp cách có ý thức Thương hiệu giúp cho doanh nghiệp khẳng định vị thương trường so với đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng thương hiệu mạnh mang lại niềm tin giá trị họ Việc xem xét để đưa lựa chọn thương hiệu khách hàng ngày có thay đổi Khách hàng ngày hiểu biết mong đợi nhiều trước Sự thay đổi giá trị, chuẩn mực hành vi tiêu dùng làm cho khả tiêu dùng thương hiệu điều Với cạnh tranh gay gắt cộng với công nghệ ngày phát triển làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Chính vấn đề làm cho khách hàng bị lu mờ việc đánh giá lựa chọn thương hiệu Vinasoy không nằm thách thức Chính vậy, tác giả định lựa chọn đề tài “Đo lường tài sản thương hiệu Vinasoy dựa cách tiếp cận từ phía khách hàng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp sở lý luận tài sản thương hiệu - Nhận diện yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu Vinasoy: nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu, liên tưởng thương hiệu - Hiệu lực hóa thang đo tài sản thương hiệu - Đo lường tài sản thương hiệu Vinasoy Footer Page of 145 Header Page of 145 - Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu Vinasoy: nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu, liên tưởng thương hiệu - Đưa số kiến nghị nhằm phát triển thương hiệu Vinasoy Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Tài sản thương hiệu Vinasoy - Các thành phần tài sản thương hiệu Vinasoy: nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu, liên tưởng thương hiệu 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Tập trung vào nghiên cứu sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy - Đối tượng khảo sát khách hàng mua sản phẩm Vinasoy khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) - Thời gian nghiên cứu tiến hành từ 11/2013 – 3/2014 Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực qua hai bước: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính thực cách thảo luận nhóm tập trung khách hàng Vinasoy Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng Nghiên cứu định lượng thực cách vấn trực tiếp khách hàng thông qua bảng câu hỏi Bố cục đề tài Kết cấu luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tài sản thương hiệu Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Phân tích kết nghiên cứu thảo luận Chương 4: Kết luận hàm ý sách Tổng quan tài liệu Để nghiên cứu đề tài này, tác giả có tham khảo số tài liệu nghiên cứu sau: - Nghiên cứu Baalbaki (2012) đề tài “CONSUMER PERCEPTION OF BRAND EQUITY MEASUREMENT” - Nghiên cứu Xiao Tong, Ph.D – Jana M.Hawley, Ph.D (2009) “EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE SPORTSWEAR MARKET IN CHINA” - Nghiên cứu Nguyễn Trường Sơn – Trần Trung Vinh (2011) “ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DỰA VÀO KHÁCH HÀNG: ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM” Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG HIỆU 1.1.1 Khái niệm thương hiệu Thương hiệu khái niệm người tiêu dùng sản phẩm với dấu hiệu nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hóa nhằm khẳng định chất lượng xuất xứ sản phẩm Thương hiệu gắn liền với quyền sở hữu nhà sản xuất ủy quyền cho nhà đại diện thương mại thức · Theo hiệp hội Marketing Hoa kỳ (AMA) đưa định nghĩa phổ biến: “thương hiệu (brand) tên, thuật ngữ, ký hiệu, biểu tượng thiết kế, kết hợp tấc yếu tố vừa kể, nhằm xác định hàng hóa dịch vụ người bán nhóm người bán, nhằm phân biệt chúng với sản phẩm cạnh tranh” · Theo Amber & Styler: Thương hiệu (brand) tập hợp thuộc tính cung cấp cho khách hàng mục tiêu giá trị mà họ đòi hỏi · Theo Philip Kotler: Thương hiệu (brand) sản phẩm, dịch vụ thêm vào yếu tố để khác biệt hóa với sản phẩm dịch vụ khác thiết kế để thỏa mãn nhu cầu Sự khác biệt mặt chức năng, yếu tố hữu hình sản phẩm Chúng yếu tố mang tính biểu tượng, cảm xúc, vô hình mà thương hiệu thể 1.1.2 Đặc điểm thương hiệu Aaker quan niệm đặc điểm thương hiệu gồm có 12 khía cạnh thiết lập xung quanh bốn phương diện: Footer Page of 145 Header Page of 145 · Thương hiệu - sản phẩm gồm: phạm vi sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, chất lượng, giá trị, người sử dụng, nước xuất xứ · Thương hiệu – tổ chức gồm: thuộc tính tổ chức, địa phương toàn cầu · Thương hiệu – người gồm: nhân cách thương hiệu, mối quan hệ khách hàng thương hiệu · Thương hiệu – biểu tượng gồm: hình ảnh trực quan/sự ẩn dụ di sản thương hiệu 1.1.3 Chức thương hiệu · Chức nhận biết phân biệt · Chức thông tin dẫn · Chức tạo cảm nhận tin cậy · Chức kinh tế 1.1.4 Vai trò thương hiệu · Vai trò người tiêu dùng · Vai trò doanh nghiệp 1.2 TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU 1.2.1 Khái niệm tài sản thương hiệu Nhiều định nghĩa khác cách để đo lường tài sản thương hiệu đề xuất · Theo David Aaker (1991) định nghĩa tài sản thương hiệu “là tổng tài sản có (hoặc tài sản nợ) gắn liền với tên biểu tượng thương hiệu, làm tăng lên (hoặc giảm đi) giá trị mà sản phẩm dịch vụ mang lại.” · Theo Keller (1993), tài sản thương hiệu định hướng khách hàng thức định nghĩa hiệu ứng khác biệt kiến thức thương hiệu lên phản ứng người tiêu dùng hoạt động Marketing thương hiệu Footer Page of 145 Header Page of 145 · Theo Philip kotler (1998): Tài sản thương hiệu giá trị tăng thêm vào sản phẩm dịch vụ Giá trị thể qua cách khách hàng suy nghĩ, cảm nhận, hành động có tính chất tích cực thương hiệu qua khả định giá cao, giành thị phần, khả sinh lời mà thương hiệu có thê mang lại cho doanh nghiệp · Theo Kotler Keller (2006), tài sản thương hiệu định hướng khách hàng là: “giá trị tăng thêm cho sản phẩm dịch vụ” Giá trị phản ánh cách người tiêu dùng nghĩ, cảm thấy hành động thương hiệu, dẫn đến kết thể giá, thị phần khả sinh lợi mà thương hiệu đem lại cho công ty 1.2.2 Đặc điểm tài sản thương hiệu · Tài sản thương hiệu tình trạng mà người tiêu dùng quen thuộc với thương hiệu nhớ lại thương hiệu dựa liên tưởng · Theo Winter (1991), tài sản thương hiệu làm gia tăng giá trị cách gia tăng giá trị cho sản phẩm liên tưởng cảm nhận khách hàng thương hiệu cụ thể · Trong Marketing, giá trị gia tăng định lượng hiểu lợi ích người tiêu dùng Nhiều công ty làm cho sản phẩm họ thuận tiện để sử dụng, tăng thêm giá trị cho người tiêu dùng Hai khái niệm TSTH (Brand Equity) GTTH (Brand Value) khác chúng gây nhần lẫn, tách biệt rõ ràng Giá trị thương hiệu lợi ích mà công ty có sở hữu thương hiệu Có loại lợi ích chính: có thêm khách hàng mới, trì khách hàng trung thành, đưa sách giá cao, mở rộng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, tạo rào cản với đối thủ cạnh tranh Footer Page of 145 Header Page of 145 Theo nghiên cứu Interband: trung bình thương hiệu đóng góp vào phần ba giá trị cổ phiếu Vì vậy, hiểu giá trị thương hiệu giá trị cổ phiếu Giá trị thương hiệu biện pháp dựa cách đo lường số cho giá trị ròng dòng thu nhập tương lai thương hiệu 1.2.3 Các thành phần tài sản thương hiệu · Lòng trung thành thương hiệu · Thành phần nhận biết thương hiệu · Chất lượng cảm nhận · Liên tưởng thương hiệu 1.2.4 Các phương pháp đánh giá tài sản thương hiệu Đánh giá tài sản thương hiệu theo Young and Rubicam (Y&R) Có bốn thành phần cốt lõi hay trụ cột tài sản thương hiệu dựa theo BAV: Sự khác biệt: đo lường mức độ thương hiệu xem khác biệt với thứ khác Tầm quan trọng: đo lường độ rộng thu hút thương hiệu Sự ngưỡng mộ: đo lường thương hiệu xem xét coi trọng nào? Hiểu biết: đo lường quen thuộc thân thiện thương hiệu với khách hàng Sự khác biệt tầm quan trọng kết hợp lại xác định Sức mạnh thương hiệu Hai điểm trụ cột tập trung vào giá trị thương hiệu tương lai, phản ánh khứ Sự ngưỡng mộ hiểu biết kết hợp tạo vị thương hiệu, cho biết nhiều thành khứ thương hiệu Đánh giá tài sản thương hiệu theo quan điểm khách hàng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 David Aaker xem tài sản thương hiệu tập năm loại nhiệm vụ tài sản thương hiệu liên kết với thương hiệu làm tăng hay giảm giá trị cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho khách hàng công ty Những loại tài sản thương hiệu : trung thành thương hiệu, nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu, tài sản khác Nhiều học giả cho với tài sản thương hiệu có giá trị , phải định giá khách hàng Đo lường tài sản thương hiệu dựa cách tiếp cận từ phía khách hàng mang đến giá trị cho khách hàng công ty 1.3 CÁC MÔ HÌNH KHẢO CỨU VỀ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU DỰA TRÊN CÁCH TIẾP CẬN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG 1.3.1 Mô hình “tài sản thương hiệu” (Aaker 1991) Mô hình tài sản thương hiệu Aaker gồm thành phần thể hình 1.1 sau: TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU Nhận biết thương hiệu Liên tưởng thương hiệu Chất lượng cảm nhận Trung thành thương hiệu Tài sản khác (Bảo hộ thương hiệu, quan hệ với kênh phân phối….) Hình 1.1: Mô hình tài sản thương hiệu Aaker (1991) 1.3.2 Mô hình “Kiến thức thương hiệu” (Keller 1993) Mô hình gồm hai thành phần: nhận thức thương hiệu hình ảnh thương hiệu Nhận thức thương hiệu khả nhận thương hiệu nhớ tới thương hiệu điều kiện khác Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY 2.1.1 Lịch sử công ty sữa đậu nành Việt Nam Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Giới thiệu công ty sữa đậu nành Việt Nam 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 2.2.1 Bối cảnh nghiên cứu 2.2.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi sau: Lòng trung thành thương hiệu, nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận liên tưởng thương hiệu có ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu Vinasoy nào? 2.2.3 Giới thiệu mô hình phát triển giả thuyết Đề xuất mô hình nghiên cứu Nhận biết thương hiệu Chất lượng cảm nhận Tài sản thương hiệu Liên tưởng thương hiệu Lòng trung thành thương hiệu Hình 2.2: Mô hình tài sản thương hiệu đề xuất Phát triển giả thuyết Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Chất lượng cảm nhận (PQ) H1: Chất lượng cảm nhận khách hàng thương hiệu Vinasoy có ảnh hưởng tích cực đến tài sản thương hiệu Vinasoy Nhận biết thương hiệu (BAW) H2: Nhận biết thương hiệu khách hàng thương hiệu Vinasoy có ảnh hưởng tích cực đến tài sản thương hiệu Vinasoy Liên tưởng thương hiệu (BAS) H3: Liên tưởng thương hiệu khách hàng thương hiệu Vinasoy có ảnh hưởng tích cực đến tài sản thương hiệu Vinasoy Lòng trung thành thương hiệu (BL) H4: Lòng trung thành thương hiệu khách hàng thương hiệu Vinasoy có ảnh hưởng tích cực đến tài sản thương hiệu Vinasoy 2.3 QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU Cơ sở lý thuyết kết nghiên cứu trước Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng (n = 250) Viết báo cáo Thảo luận trực tiếp (n = 30) Mã hóa, nhập liệu, làm liệu Thống kê mô tả Phân tích Cronbach’s alpha, EFA Hồi quy tuyến tính Phân tích Anova Phân tích Independent sample T - Test Hình 2.3: Quy trình nghiên cứu Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Quy trình nghiên cứu tiến hành theo bước sau: Bước 1: Xây dựng thang đo Bước 2: Nghiên cứu định tính Bước 3: Nghiên cứu định lượng 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 2.4.1 Thang đo nhận biết thương hiệu Thang đo chọn lọc, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình công ty đưa thảo luận gồm biến quan sát Kết nghiên cứu định tính cho thấy, nhóm thảo luận đề nghị bỏ biến (Tôi gặp khó khăn việc tưởng tượng thương hiệu Vinasoy tâm trí tôi) Như vậy, nhận biết thương hiệu (BAW) đo lường biến quan sát ký hiệu BAW1 – BAW6 2.4.2 Thang đo liên tưởng thương hiệu Thang đo liên tưởng thương hiệu gồm biến quan sát Kết nghiên cứu định tính cho thấy, nhóm thảo luận yêu cầu bỏ biến (Dường sản phẩm Vinasoy có chất lượng kém) Như vậy, liên tưởng thương hiệu (BAS) đo lường biến BAS1, BAS2, BAS3, BAS4, BAS5 2.4.3 Thang đo chất lượng cảm nhận Thang đo chất lượng cảm nhận trích từ nghiên cứu Kim and Kim (2005) điều chỉnh từ mô hình Aaker (1991) Căn từ nghiên cứu trên, tác giả đưa biến quan sát gồm PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQ5 2.4.4 Thang đo lòng trung thành thương hiệu Thang đo lòng trung thành thương hiệu điều chỉnh lại cho phù hợp từ đo phát triển Aaker (1996) Yoo & Donthu (2001) Căn vào nghiên cứu trên, tác giả đưa biến quan sát theo ý kiến nhóm thảo luận nên bỏ Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 biến “So sánh với thương hiệu khác có đặc tính nhau, trả giá cao cho thương hiệu Vinasoy” nên thang đo lòng trung thành thương hiệu lại biến ký hiệu BL1, BL2, BL3, BL4 2.4.5 Thang đo tài sản thương hiệu Thang đo tài sản thương hiệu dựa vào cách tiếp cận từ phía khách hàng đo lường với biến quan sát từ BE1 – BE3 2.5 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 2.6 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Nghiên cứu có 20 biến, số mẫu cần 100 quan sát Ở đề tài này, đối tượng nghiên cứu khách hàng mua sản phẩm Vinasoy tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng Nghiên cứu thực phương pháp vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi với 230 khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đề xuất mô hình nghiên cứu trình bày biến mô hình nghiên cứu, phát triển giả thuyết mô hình Đưa phương pháp nghiên cứu để đánh giá thang đo khái niệm mô hình lý thuyết tài sản thương hiệu sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy Phương pháp nghiên cứu thực qua hai bước: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung dùng nghiên cứu định tính (n = 30) kỹ thuật vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi nghiên cứu định lượng (n = 250) Các thang đo kiểm nghiệm sơ phương pháp độ tin cậy Cronbach alpha phân tích nhân tố khám phá EFA Kết nghiên cứu định lượng trình bày chương ba Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 MÔ TẢ MẪU Tổng số bảng câu hỏi phát 300, thu 250 với số mẫu hợp lệ 230 Kết có 230 mẫu hợp lệ dùng làm liệu nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện theo biến kiểm soát giới tính, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, nơi sống 3.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 3.2.1 Kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach alpha Thang đo nhận biết thương hiệu (BAW): Thang đo thành phần “Nhận biết thương hiệu” có hệ số Cronbach’s alpha (0,746) >0,6; hệ số tương quan biến tổng BAW1 (Tôi biết rõ thông tin thương hiệu Vinasoy) = 0,246 < 0,3 nên biến cần loại khỏi mô hình Sau hiệu chỉnh hệ số Cronbach’s alpha (0,767) >0,6; hệ số tương quan biến tổng tấc biến >0,3 nên biến quan sát giữ lại cho phân tích khám phá EFA Thang đo liên tưởng thương hiệu (BAS) Thang đo liên tưởng thương hiệu có Cronbach’s alpha (0,468) < 0,6 hệ số tương quan biến tổng hai biến BAS4 BAS5 < 0,3 Do đó, hai biến cần loại khỏi mô hình Sau hiệu chỉnh hệ số Cronbach’s alpha = 0,604 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng biến > 0,3 Do đó, biến phù hợp để phân tích EFA Thang đo chất lượng cảm nhận (PQ): Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Thang đo chất lượng cảm nhận có Cronbach’s alpha (0,834) >0,6 hệ số tương quan biến tổng >0,3 nên biến bị loại Do biến quan sát thang đo giữ nguyên cho phân tích nhân tố EFA Thang đo lòng trung thành thương hiệu (BL): Thang đo lòng trung thành thương hiệu có Cronbach’s alpha (0,701) >0,6 hệ số tương quan biến tổng >0,3 nên biến bị loại Do biến quan sát thang đo giữ nguyên cho phân tích nhân tố EFA Thang đo tài sản thương hiệu (BE): Thang đo tài sản thương hiệu có Cronbach’s alpha (0,721) >0,6 hệ số tương quan biến tổng lớn 0,3 nên biến bị loại Do đó, biến quan sát thang đo giữ nguyên cho phân tích EFA 3.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA Với giả thuyết đặt phân tích 17 biến quan sát tổng thể mối tương quan với Kiểm định KMO Barlett’s phân tích nhân tố cho thấy giả thuyết bị bác bỏ (sig = 0,000), hệ số KMO 0,835 (>0,5) Kết biến quan sát tổng thể có mối tương quan với phân tích nhân tố (EFA) thích hợp (Bảng 3.11) Kết phân tích EFA cho thấy mức giá trị Eigenvalue = 1,187 (>1) với phương pháp trích nhân tố Principal components, phép xoay Varimax cho phép trích nhân tố từ 18 biến quan sát phương sai trích Eigenvalues cumulative = 63,535%, phương sai trích đạt yêu cầu Trong bảng Rotated Component Matrix phương sai trích đạt yêu cầu Trong bảng Rotated Component Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Matrix cho thấy biến có hệ số loading nhỏ 0,5 nên biến bị loại khỏi mô hình (xem bảng 3.12) Thang đo tài sản thương hiệu tổng thể Kết phân tích cho thấy hệ số KMO = 0,667 (>0,5) sig = 0,000 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường tài sản thương hiệu Vinasoy dựa trên cách tiếp cận từ phía khách hàn, Đo lường tài sản thương hiệu Vinasoy dựa trên cách tiếp cận từ phía khách hàn, Đo lường tài sản thương hiệu Vinasoy dựa trên cách tiếp cận từ phía khách hàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay