Cảm thức phi lý trong tiểu thuyết Đỗ Phấ

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ THANH HIỀN CẢM THỨC PHI LÝ TRONG TIỂU THUYẾT ĐỖ PHẤN Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ HƢỜNG Phản biện 1: TS BÙI THANH TRUYỀN Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN PHONG NAM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2014 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Lịch sử văn học lịch sử tâm hồn thời đại Mỗi trào lưu, tượng văn chương chứa đựng ý nghĩa tinh thần riêng biệt nhân loại thời kì Xuất phương Tây đầu kỉ XX kéo dài đến cuối năm 60, văn học phi lý trào lưu văn học bật, tượng văn học độc đáo giới Mặc dù tồn thời gian ngắn dư âm văn học phi lý vượt qua giới hạn thời gian, không gian, có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến văn học nước giới, có Việt Nam 1.2 Đỗ Phấn đến với văn chương muộn màng, tuổi 54, ông cho mắt tiểu thuyết đầu tiên, đánh dấu “cuộc chơi tay ngang” (Bình Nguyên Trang) họa sĩ thành danh Qua năm tiểu thuyết, từ Vắng mặt đến Con mắt rỗng, cảm thức văn học phi lý ngày đậm nét văn phong Đỗ Phấn 1.3 Nghiên cứu tiểu thuyết Đỗ Phấn qua soi chiếu góc nhìn văn học phi lý, mong muốn khám phá giới nghệ thuật Đỗ Phấn, quan niệm nhà văn thực sống, người dòng chảy văn học Việt Nam đương đại Chúng hi vọng, luận văn góp thêm tư liệu trình tìm hiểu phong cách tiểu thuyết Đỗ Phấn đóng góp nhà văn thành tựu đa dạng văn học thập niên đầu kỉ XXI Chính lí trên, người viết chọn đề tài Cảm thức phi lý tiểu thuyết Đỗ Phấn để nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Lịch sử vấn đề Với bút lực dồi dào, ba năm đời năm tiểu thuyết, từ tiểu thuyết đầu tay Vắng mặt lọt vào chung khảo Giải thưởng Văn Bách Việt, Đỗ Phấn trở thành bút đáng ý giới nghiên cứu văn học Việt Nam 2.1 Những viết, công trình nghiên cứu tiểu thuyết Đỗ Phấn nói chung Nhà báo Đỗ Quang Hạnh, biên tập viên có nhận xét thấu đáo tiểu thuyết Đỗ Phấn (lời bạt, trang bìa tiểu thuyết Gần sống) Trong báo Gần sống – Đỗ Phấn văn chương phân lập (nguyentrongtao.info), Nico soi chiếu tiểu thuyết Gần sống góc nhìn văn chương phân lập Nguyễn Chí Hoan phát yếu tố nghệ thuật thông điệp hội họa tiểu thuyết Con mắt rỗng viết Chuyện Hà Nội qua tiểu thuyết Đỗ Phấn (hanoimoi.com.vn) So sánh hai bút Đỗ Phấn Nguyễn Danh Lam - Hai họa sĩ làng văn Việt (antgct.cand.com.vn) tác giả Hoài Nam cảm nhận rằng: “Cái viết” Đỗ Phấn, lối văn mà với riêng tôi, đáng xem mỹ văn, theo nghĩa mang lại cho ta cảm giác đẹp” Tiếp tục dòng chảy viết Hà Nội Bảo Ninh, Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn dựng nên chân dung lập thể Hà Nội năm đầu kỷ 21 với ung nhọt bắt đầu vỡ lở, với hang hốc ủ bệnh bộc phát Đó nhận xét Dương Tử Thành viết Gã thị dân lạc rừng người (giaitri.vnexpress.net) Bên cạnh đó, quan tâm đến tiểu thuyết Đỗ Phấn độc giả giới nghiên cứu văn học thể nhiều viết Footer Page of 145 Header Page of 145 trang báo mạng Internet như: Cách nói cách sống Nguyễn Chí Hoan, Cuộc sống bên cạnh – Hoài Nam, Đỗ Phấn – người qua phố - Việt Quỳnh, Trong quầng sáng chảy qua bóng tối – Nico, Như lời tựa – Nguyễn Việt Hà, Nhận xét chung Đỗ Phấn tiểu thuyết ông, hầu hết viết đến thống việc khẳng định tìm tòi, đào sâu nhà văn mảng đề tài đời sống đô thị đương đại bước đầu định hình phong cách 2.2 Những viết, công trình nghiên cứu cảm thức phi lý tiểu thuyết Đỗ Phấn Nguyễn Tham Thiện Kế Đỗ Phấn – Kẻ hạnh phúc thất vọng (nico-paris.com) phần nhận thấy chất phi lý sáng tác Đỗ Phấn cảm nhận âm hưởng Camus (tên tuổi tiếng văn học phi lý) văn xuôi Đỗ Phấn, nhiên người viết kiến giải thêm Trong viết Con người sinh tiểu thuyết Việt Nam mười năm đầu kỉ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 805 Thái Phan Vàng Anh xếp Vắng mặt Đỗ Phấn vào dòng văn học phi lý chủ nghĩa sinh Đề cập thực phồn tồn phi lý người tiểu thuyết Đỗ Phấn, Nguyễn Xuân Thủy Hoài Nam có chung quan điểm: “Ở tiểu thuyết anh, người ta thấy đô thị vỡ ra, bị cày xới, xáo trộn chiến phát triển hệ lụy, thể lai tạp nhố nhăng Hiền Nguyễn Vắng mặt - tiểu thuyết đô thị (toquoc.vn) nhận thấy yếu tố phi lý tác phẩm Đỗ Phấn hình tượng nhân vật” mang bóng dáng kẻ-xa-lạ” song dừng lại nhận định, đánh giá, khái quát thêm Footer Page of 145 Header Page of 145 Tính chất lạc thời, lạc lõng nhân vật văn Đỗ Phấn lần Hoài Nam Hai họa sĩ làng văn Việt soi chiếu [53] Và Nico bi kịch cô đơn thể nhân vật Thành viết: Gần sống – Đỗ Phấn văn chương phân lập Theo đánh giá chúng tôi, chưa có công trình công phu tìm hiểu đặc điểm tiểu thuyết Đỗ Phấn nói chung cảm thức phi lý tiểu thuyết Đỗ Phấn nói riêng Chính lẽ đó, sở tiếp thu kết nghiên cứu trước, lựa chọn thực đề tài với mong muốn mang đến nhìn toàn diện, hệ thống việc đánh giá tác giả Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn tiểu thuyết Đỗ Phấn Đối tượng khảo sát tác phẩm sau: - Vắng mặt (2010) - Rừng người (2011) - Chảy qua bóng tối (2012) - Gần sống (2013) - Con mắt rỗng (2013) Ngoài ra, luận văn khảo sát thêm tiểu thuyết số nhà văn khác chứa đựng yếu tố phi lý mang màu sắc chủ nghĩa sinh để so sánh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài cảm thức phi lý tiểu thuyết Đỗ Phấn qua hai bình diện nội dung nghệ thuật biểu Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê - phân loại Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phương pháp phân tích - tổng hợp - Phương pháp so sánh - đối chiếu Bên cạnh đó, vận dụng lý thuyết thi pháp học lý thuyết văn học phi lý, văn học sinh vào trình nghiên cứu Đóng góp luận văn - Trên sở lý thuyết trào lưu văn học phi lý, luận văn vào khám phá đặc sắc tác phẩm phương diện nội dung nghệ thuật để thấy rõ định hình phong cách tiểu thuyết Đỗ Phấn - Khẳng định đóng góp Đỗ Phấn dòng chảy văn học Việt Nam kỉ XXI, đồng thời gợi hướng nghiên cứu nhiều bỏ ngỏ Cấu trúc luận văn Ngoài Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn gồm ba chương: Chương Hành trình sáng tác quan niệm văn chương Đỗ Phấn nhìn từ cảm thức phi lý Chương Cảm thức phi lý thực người tiểu thuyết Đỗ Phấn Chương Phương thức biểu cảm thức phi lý tiểu thuyết Đỗ Phấn Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC VÀ QUAN NIỆM VĂN CHƢƠNG CỦA ĐỖ PHẤN NHÌN TỪ CẢM THỨC PHI LÝ 1.1 GIỚI THUYẾT KHÁI NIỆM 1.1.1 Khái niệm phi lý triết học Theo Từ điển tiếng Việt Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng, 1998: “phi lý” trái với lẽ phải thông thường Không dừng đấy, phi lý trở thành khái niệm triết học hiểu ba cấp độ nghĩa khác nhau: Ở cấp độ thứ nhất, phương diện logic học người ta quan niệm tồn trái với quy tắc logic bị coi “phi lý” Ở cấp độ thứ hai, phương diện lý luận nhận thức, “phi lý phản lý tính Tất chống lại lực nhận thức, chống lại lý trí, lý giải tư coi phi lý” Soi chiếu cấp độ thứ ba, khái niệm phi lý nhà tư tưởng sinh S.Kierkegaard (1813 – 1855 – nhà triết học Đan Mạch), M.Heidegger (1889 – 1976 – nhà triết học Đức), J.P.Sartre (1905 – 1980 – nhà triết học Pháp), Albert Camus (1913 - 1960) phát triển hoàn chỉnh 1.1.2 Khái niệm phi lý văn học Phi lý văn học có nguồn gốc từ phi lý triết học kết khủng hoảng kinh tế, xã hội, trị, tư tưởng cuối kỉ XVIII, đầu kỉ XIX, khủng hoảng thân phận người Cái phi lý văn học sớm đề cập nhà văn Nga Fedor Dostoievski (1821 - 1881) Sau đó, Kafka (1883-1924) Footer Page of 145 Header Page of 145 người mở đường cho văn học phi lý Bổ sung cho quan điểm Kafka, Albert Camus (1913 - 1960) phát triển tư tưởng phi lý đạt đến độ hoàn chỉnh.Văn học phi lý có góp mặt J.P.Sartre (1905 – 1980) Song song với dòng chảy mạnh mẽ tiểu thuyết phi lý với tác giả xuất sắc vừa trình bày trên, kịch phi lý có thành tựu đặc sắc đóng góp quan trọng “Khái niệm phi lý văn học dùng để loại hình văn học phi lý có nhiệm vụ nhận thức mô tả thực vô nghĩa, phi logic, trái với lực nhận thức người Và loại hình văn học lấy phi lý làm đối tượng chủ yếu nghệ thuật biểu gọi văn học phi lý” (Nguyễn Văn Dân, Văn học phi lí) 1.2 SỰ TIẾP BIẾN VĂN HỌC PHI LÝ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI Từ sau 1975 đến nay, dấu ấn văn học phi lý rõ nét phong phú, đa dạng sáng tác Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Tạ Duy Anh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Danh Lam, Văn học đương đại Việt Nam xu hướng hội nhập quốc tế tiếp thu ảnh hưởng văn học phi lý tất bình diện nội dung tư tưởng nghệ thuật thể Đồng thời, nhà văn với phong cách hướng tìm tòi riêng biệt tạo nên “dấu vân tay – vân chữ” (Lê Đạt) khác làm nên phong phú, đa dạng cho tranh hội nhập quốc tế Với Đỗ Phấn, bút trẻ làng văn, dấu ấn phi lý hướng thể nghiệm mẻ 1.3 HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC VÀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT CỦA ĐỖ PHẤN 1.3.1 Hành trình sáng tác Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Bắt đầu cầm bút từ năm đầu kỉ XXI, Đỗ Phấn chọn tản văn để dấn bước vào nghiệp văn với chùm đăng liên tiếp mục Tản văn báo Lao động Vào năm 2005, Đỗ Phấn thức trình làng văn Việt tản văn đầu tiên: Chuyện vãn trước gương Rồi lần lượt, tác phẩm Kiến đằng kiến (Tập truyện ngắn – 2009), Đêm tiền sử (Tập truyện ngắn – 2009), Vắng mặt (Tiểu thuyết – 2010), Thác hoa (Tập truyện ngắn – 2010), Ông ngoại hay cười (Tản văn – 2011), Chảy qua bóng tối (Tiểu thuyết – 2011), Rừng người (Tiểu thuyết – 2011), Phượng (Tạp văn – 2012), Gần sống (Tiểu thuyết – 2013), Con mắt rỗng (Tiểu thuyết – 2013), Hà Nội tuyết (Tạp văn – 2013), Dằng dặc triền sông mưa (Truyện dài – 2013), Ruồi ruồi (Tiểu thuyết, 2014) nối đời mạch chảy dạt dào, cảm xúc, chín muồi thăng hoa nghệ thuật 1.3.2 Quan niệm nghệ thuật Quan niệm công việc sáng tạo nhà văn Trong trò chuyện, Đỗ Phấn tâm sự: “Viết văn để tìm lại giới tôi” Đó giới niềm say mê tuổi thơ, giới trải nghiệm người qua 2/3 đời, giới không "nói" hội họa, tác giả "trút" vào văn chương Đỗ Phấn tâm đắc với suy nghĩ rằng: “Nghệ thuật nên mình, không nên đâu Hãy mình” (Theo cand.com) Vì vậy, người nghệ sĩ cần “sống cho đủ ngày đủ tháng viết” Với Đỗ Phấn, viết văn “là hoàn thiện mình” Đỗ Phấn tự bóc tách để giải tỏa chất chứa nội Và đó, Đỗ Phấn tìm thấy niềm vui trình viết Nhà văn lên nghệ thuật tôn vinh đẹp Những Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƢƠNG CẢM THỨC PHI LÍ VỀ HIỆN THỰC VÀ CON NGƢỜI TRONG TIỂU THUYẾT ĐỖ PHẤN 2.1 CẢM THỨC VỀ HIỆN THỰC PHI LÝ 2.1.1 Hiện thực sống phồn Thế giới thực văn Đỗ Phấn giới hỗn mang thực đô thị đại với phi lý, trái khoáy Cái đô thị chuyển “róng rẫy” thở sống thời đại lên trang văn ông sống động trang đời, chất chứa thực sống “thậm phồn” Ở tất năm tiểu thuyết, nhà văn tái rõ nét “điên cuồng mở rộng Hà Nội thời đại; lia ống kính vào số phận cụ thể để tái hiện, cắt nghĩa trình “dòng người lũ ầm đổ thành phố” Những thực phi lý tác phẩm không đơn phi lý thông thường mà mang nặng cảm thức sinh Cảm thức làm cho người cảm thấy mong manh đời người, đời, ranh giới tồn chết gần họ thấy diện hành trình tức thời dễ dàng biến bất ngờ xác định Từ đó, nhà văn tô đậm cô đơn thân phận người 2.1.2 Những lỗ hổng văn minh đô thị Sự phì đại rừng người, tốc độ đô thị hóa chóng mặt kéo theo hệ lụy nó, tạo nên lỗ hổng vãn minh đô thị Sự hỗn độn biểu rõ dáng vẻ bề thành phố: Thành phố nhộn nhạo lốc xây dựng; nôi văn hóa nước dường trở thành nôi công nghệ tình dục Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 thị dân đương đại Thành phố trở nên “dị hợm” “như thể mắc bệnh ung thư Những tế bào dị dạng nhân lên với tốc độ không ngăn cản được” Những giá trị truyền thống trở thành lỗi thời, phi lý Sự phi lý việc tìm câu trả lời cho mục đích đô thị hóa xã hội đại tiểu thuyết Đỗ Phấn Mổ xẻ nguyên nhân tạo nên lỗ hổng văn minh đô thị đại, Đỗ Phấn cho ta thấy bên cạnh yếu tố người (yếu tố hữu hình) có yếu tố chất sinh tồn (yếu tố vô hình, không thuộc logic) người, sống làm nên bóng dáng phi lý thực 2.1.3 Đời sống nghệ thuật phi lý, trống vắng Tiểu thuyết Đỗ Phấn phóng chiếu mảng thực chua chát, thị hiếu thực dụng nghệ thuật vong thân nghệ thuật người xã hội Việt Nam đương đại Phần lớn hoạt động hội họa nói riêng, nghệ thuật nói chung quan tâm công chúng đua đòi, bắt chước, chắp vá kệch cỡm, giả tạo, giả mạo, hội họa trở thành thứ “quen tay”, họa sĩ trở thành người vẽ theo thị hiếu (Vắng mặt, Rừng người) Qua mắt nhà văn, mục đích thương mại bao trùm hội họa Việt Nam lấn át mục đích nghệ thuật Nghệ thuật đẹp “chỉ đơn giản ăn khách” Chuẩn mực nghệ thuật đích thực bị rũ bỏ nhường chỗ cho méo mó, trá hình Hội họa nghệ thuật trở nên trống vắng, vô nghĩa đông đúc, nhộn nhạo Đây trớ trêu, phi lý thực Cái phi lý “thực thể tồn khách quan” (Kafka) mà nhà văn tuyệt vọng tìm hiểu suốt đời Là họa sĩ có tên tuổi làng hội họa đương đại, Đỗ Phấn viết trải nghiệm chân thực, quý Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 giá, tự vấn, trăn trở, day dứt nghệ sĩ đau đáu với mĩ thuật Việt Nam 2.2 NỖI LO ÂU VỀ SỰ HIỆN TỒN PHI LÝ CỦA CON NGƢỜI 2.2.1 Con ngƣời xa lạ, bị đánh vắng Trong đời nhiễu nhương, phi lý với thực sống ngày phì đại giới phẳng mờ nhòe ranh giới, đa tầng hỗn độn, người “mảnh người” rời rạc, lạc lõng nỗi cô đơn thể mình, xa lạ với xa lạ với giới xung quanh Hiện thực sống vô nghĩa, phi lý tạo nên người cô đơn, xa lạ (lão Quảng, lão Hoạt - Chảy qua bóng tối) Con người sinh để sống hành trình tìm kiếm ý nghĩa sống tìm kiếm mình, sống, người mình, trở nên trống rỗng, lạc loài Những nhân vật họa sĩ Vũ (Vắng mặt), Văn (Rừng người), Thành (Gần sống), Hoàng (Con mắt rỗng) tiểu thuyết Đỗ Phấn dường xa lạ với nỗi cô đơn mang màu sắc thể, lạc loài trở thành “rỗng không” Thành Gần sống ngậm ngùi nhận thấy chất vô nghĩa, trớ trêu tồn người Hình bóng nhân vật mang hướng nhân vật Antoine Roquetin tác phẩm Buồn nôn Sartre Trong nỗi lo âu, bất an mang màu sắc văn học phi lý, Đỗ Phấn hướng vào nỗi lo đời thường việc người bị số hóa, bị đánh vắng khỏi đời: Phi (Gần sống), Tiến (Rừng người), Ngọc (Vắng mặt), Minh (Gần sống) Thân phận người mỏng manh trôi dạt đông đúc li tán Con người sinh thể bé nhỏ, bị quăng quật, ném ngẫu nhiên vào giới ngẫu nhiên biến Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.2.2 Con ngƣời tự lƣu đày Lưu đày ý thức phổ quát mà người mang theo niềm thống khổ biệt xứ, tạm ly thân với thực, tìm nơi nương tựa cõi riêng tinh thần yếu tố khác biệt thực Chấn thương trước thực phi lý, nhân vật trí thức - nhân vật hoạ sĩ tiểu thuyết Đỗ Phấn thường tự lưu đày nghệ thuật, lưu đày khứ bị chấn thương: Vũ Vắng mặt, Thành - Gần sống, Hoàng - Con mắt rỗng Những “kẻ tự lưu đày” văn Đỗ Phấn ý thức rõ rệt không ngừng tìm kiếm mình, dằn vặt Phản ứng trốn chạy sống nhồm nhoàm vô nghĩa lý nhân vật tiểu thuyết Đỗ Phấn cách để người nỗ lực tìm lại mất, với mong muốn, hy vọng giữ lại những giá trị truyền thống tốt đẹp sống Đó tinh thần nhân văn làm nên vẻ đẹp văn chương 2.2.3 Con ngƣời dấn thân - chống trả ám ảnh phi lý Từ cô đơn, bế tắc với bi kịch sống phi lý, người tìm cách vượt thoát qua hành trình dấn thân chuyến đi, chết, tính dục Những nhân vật sáng tác Đỗ Phấn có lựa chọn cho riêng mình, lựa chọn quy định hoàn cảnh Và có lẽ, với người, sống tức thực chuỗi dấn thân lựa chọn, tự lựa chọn; cho lựa chọn sai phải tiếp tục sống, lựa chọn, hành động tiếp tục dấn thân Như Sisyphe (Huyền thoại Sisyphe) vừa vần tảng đá lên đỉnh núi tự lăn xuống chân núi buộc phải vần lên, tiếp diễn Sự dấn Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 thân người chống trả ám ảnh phi lý đời Nó hồi kết chiến thắng phi lý cho thấy điều rằng: làm người – thử thách ghê gớm, không dễ dàng chút nào, làm người “là khổ, nhục, vừa đau đớn, vừa chua xót” (Nguyễn Huy Thiệp) Vẻ đẹp màu sắc sinh gợi tác phẩm, đọng lại lòng người đọc nốt trầm Với cảm thức phi lý, Đỗ Phấn phóng chiếu chân thực, sinh động mảng thực nhiễu nhương, hỗn độn, phồn thời đại kĩ trị kỉ XXI với ung nhọt tha hóa đô thị đại soi rọi người thể với góc khuất số phận, phi lý bi kịch phận người Bao trùm lên tác phẩm nỗi lo âu Đỗ Phấn thực phi lý tồn phi lý người Từ đó, tác giả gióng thêm hồi chuông báo động thức tỉnh lương tri người chống lại để có sống tốt đẹp hơn, nhân văn “con người vật sáng tạo hoàn cảnh, hoàn cảnh sáng tạo người” (Disraeli) Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 CHƢƠNG PHƢƠNG THỨC BIỂU HIỆN CẢM THỨC PHI LÍ TRONG TIỂU THUYẾT ĐỖ PHẤN 3.1 KẾT CẤU 3.1.1 Kết cấu ghép mảnh kiện phi lí, đối nghịch Kết cấu phổ biến tiểu thuyết Việt Nam sau 1986, nhiều tác giả thể thành công Nguyễn Bình Phương (Thoạt kì thủy), Thuận (Chinatown, T tích), Nguyễn Việt Hà (Khải huyền muộn),… Cảm thức phi lý có chi phối nhà văn Đỗ Phấn nghệ thuật kết cấu nhà văn cho ông không tâm đến yếu tố kĩ thuật viết Tiểu thuyết Con mắt rỗng sử dụng hiệu lối kết cấu Nhân vật họa sĩ Thế Hoàng xây dựng theo kiểu ghép mảnh nhân vật phân thân, đối lập, hai người người chỉnh thể Thế Hoàng Có thể nói việc phân tách người thành hai mảnh đối lập (trong nhiều mảnh phối ghép), thành hai “sự kiện người” đối nghịch thủ pháp làm Đỗ Phấn tiểu thuyết Nó đem đến nhìn đa diện, nhiều chiều, chân thực, sâu sắc người Ở đó, thấy trình đấu tranh người chống lại tha hóa, chống lại dục vọng tầm thường lối sống thấp hèn, thấy góc khuất ẩn kín thể Mỗi người tưởng chỉnh thể toàn vẹn thực chất “mẩu”, “miếng’, “mảnh” ngẫu nhiên ghép lại đời Chảy qua bóng tối tiểu thuyết kể đời bất hạnh lão Quảng, với đảo lộn trật tự kiện đời lão tạo nên ý vào nội tâm nhân vật với chắp nối, đứt đoạn Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 nội tâm gợi lên hỗn loạn phi lý dòng đời mở bi kịch thân phận người 3.1.2 Kết cấu mở - nghịch lý không hoàn kết Để biểu đạt phi lý đời, phi lý người, Đỗ Phấn thường để ngỏ văn Vắng mặt, Rừng người, Gần sống kết thúc bỏ lửng, để lại khoảng trống hụt hẫng Số phận nhân vật lửng lơ không đầu không cuối Vấn đề đặt tiểu thuyết không giải quyết: vong thân, vong người xã hội thị dân đại Con mắt rỗng có đến hai kết cho bạn đọc thỏa sức đồng sáng tạo Cái kết thứ nhất, ảm đạm, đầy chất hoài nghi, mấp mé đến hư vô, lại kết dành cho kẻ xưng “mình” đó, kết cảnh hoang phế đầy sắc thái biểu Sự êm đềm suôn sẻ dành cho vai “hắn” Thế Hoàng lại kết thứ hai Câu trả lời thuộc “mã sáng tạo” độc giả Và dù đáp án có người hình dung rằng: đời có đáp án, đa diện, nhiều chiều khối vuông ru bích trật tự phụ thuộc vào người xoay khuôn hình Kiểu kết mở - nghịch lý không hoàn kết với ngổn ngang ám gợi tạo cho tiểu thuyết Đỗ Phấn ngỡ tiếng ngân dài thung lũng xa xôi, dồn dập trả đồng vọng day dứt khôn nguôi từ cõi sinh 3.2 KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT 3.2.1 Không gian nghệ thuật Không gian mê lộ Không gian mê lộ tiểu thuyết Đỗ Phấn có hữu hình (dòng sông trước nhà lão Quảng Chảy qua bóng tối, hỗn độn đường với dòng người dường vô tận Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Vắng mặt, Rừng người, Gần sống) có mê lộ vô hình chốn công sở khiến đời sống công chức bó buộc luật lệ, công việc đơn điệu, nhàm chán thủ tiêu tự sắc cá thể, tạo nên cỗ máy hoen rỉ, tha hóa, biến chất nhân vật Vắng mặt Đồng thời, mê lộ thể văn Đỗ Phấn thể trạng thái nội tâm nhân vật chính, đặc biệt nhân vật trí thức, họa sĩ: Vũ, Văn, Thành, Hoàng Họ thường xuyên loay hoay tìm ý nghĩa tồn mê lộ kiếp người cuối bất lực câu trả lời Dù không gian mê lộ hữu hình hay vô hình, thể hay tha nhân Đỗ Phấn phóng chiếu thực nỗi trăn trở thời đại mà ông sống Nó gợi lên chưa toàn vẹn giới kêu gọi vượt qua mê lộ, phi lý Không gian rỗng Không gian diện biệt thự Phượng (Vắng mặt) với tường trống phòng khách khiến Vũ băn khoăn chồng chất nghi vấn; phòng hộ chung cư treo đầy tranh mảnh ghép “hắn” (họa sĩ Thế Hoàng – Con mắt rỗng); không gian rỗng phòng tranh vẽ theo thị hiếu, không gian thẩm mỹ hội họa nghịch lí Đó khoảng trống không màu, không mùi diện mạo bên lẫn không tình người kết cấu bên thành phố Đấy không gian rỗng đến phi lý đô thị đại, tân tiến Nó dường đầy đủ tất tiện nghi vật chất lại “rỗng lõi” tinh thần, làm nên phát triển bền vững xã hội loài người Đó dự cảm lo âu nhà văn xã hội đại phóng chiếu tác phẩm Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Không gian dịch chuyển Không gian tiểu thuyết Đỗ Phấn không đứng yên vị trí định mà vận động, luân chuyển từ nơi đến nơi khác Đặt người vào dịch chuyển không gian này, Đỗ Phấn nhấn mạnh, tô đậm mong manh, bất định người Con người chạy đua với đời nỗ lực vượt thoát ám ảnh phi lý để khẳng định thể sống vốn “trục quay” chuyển động không ngừng nghỉ, đứng yên đồng nghĩa với chết Ở năm tác phẩm không gian đô thị đặc tả cận cảnh, sắc nét với góc quay đa chiều Bộ mặt phố phường lột tả trần trụi từ góc nhỏ hẹp, khuất lấp khoảng không gian rộng lớn Nhưng góc quay “đạo diễn” Đỗ Phấn không giới hạn khuôn hình đô thị, Hà Nội mà phóng ống kính xa để bao quát, nhận chân gương mặt đời Không gian dịch chuyển ba miền: Bắc, Trung, Nam, không gian biển, không gian làng quê, không gian nước Không gian dịch chuyển không gian gắn liền với hành trình truy tìm tồn cắt nghĩa phi lý nhân vật Trong không gian ấy, người nhỏ bé, đơn độc chơi vơi Chính dạng thức không gian giúp nhà văn thể rõ nét sắc màu phi lý tác phẩm 3.2.2 Thời gian nghệ thuật Trong tiểu thuyết Đỗ Phấn, trật tự hỗn mang, phi lý giới thể qua chiều đảo ngược thời gian Nhà văn khước từ lối viết theo trình tự biên niên từ khứ đến thời gian nghệ thuật tiểu thuyết truyền thống Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Trong Vắng mặt, tiểu thuyết nhà văn xem mang lối viết truyền thống khứ có đan xen, chồng chéo, nghịch đảo Ba cánh cửa khứ - – tương lai cánh cửa xoay ba mặt liên tục đảo chiều suốt 358 trang sách Cuộc đời tâm trạng nhân vật Vũ lên mảng chắp nối ba cánh cửa lửng lơ, không đầu không cuối Rừng người đảo ngược thời gian trần thuật Từ đó, nhà văn thể quan niệm thực: thực không toàn vẹn, phân rã, đổ vỡ, rời rạc, rạn nứt, sống tan rã dần không dễ tìm mối tương giao, liên kết Thời gian nghệ thuật lên sáng tác Đỗ Phấn không thời gian bị đảo ngược mà rời rạc, phi lý Điều chịu tác động mạch tâm trạng, hồi ức nhân vật có nhiều đoạn ngưng, đứt quãng đột ngột (Chảy qua bóng tối) Có thể nói dù thời gian tiểu thuyết xử lý phương thức điểm nhìn tự trùng với tại, hướng đến tại, luận điểm chủ đạo chủ nghĩa sinh Cái phi lý tồn người mà khám phá sâu sắc 3.3 NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT 3.3.1 Ngôn ngữ trần thuật Ngôn ngữ người kể chuyện Ngôn ngữ người kể chuyện thể lời gián tiếp nửa trực tiếp, thường tồn dạng lời kể, lời tả, lời bình luận Điểm đặc sắc giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Phấn tổ chức hoà hợp đồng thời tiếng nói khác (đan xen lời thoại nhân vật vào lời kể; lời nửa trực tiếp (Vắng mặt, Chảy qua bóng tối) Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Tiểu thuyết Đỗ Phấn dày đặc lời nửa trực tiếp Giọng người trần thuật (tác giả) ngôn ngữ nội tâm nhân vật hòa vào tạo nên tính song điệu tác phẩm Trong lời gián tiếp, trang văn Đỗ Phấn có phần kể tả đặc sắc Gia tăng yếu tố tả lời gián tiếp người dẫn truyện, Đỗ Phấn tạo nên hệ thống ngôn ngữ giàu tính tạo hình tác phẩm Khảo sát trang đầu 2/5 tiểu thuyết (Chảy qua bóng tối Con mắt rỗng) thấy xuất dày đặc từ láy mà thân xếp cận kề bên làm bật lên chông chênh, nghịch lý Một điều đặc biệt lời gián tiếp (kể, tả bình) năm tiểu thuyết, Đỗ Phấn phát huy hiệu biện pháp tu từ so sánh Câu văn tiểu thuyết Đỗ Phấn không theo mạch văn truyền thống tiếng Việt, câu văn bị ngắt đột ngột quãng tùy ý, câu rút gọn câu đặc biệt sử dụng với tần số cao Lời kể gián tiếp nửa trực tiếp đan xen văn Đỗ Phấn phát huy hiệu nó, tạo nên tính đa thanh, phức điệu ngôn ngữ Ngôn ngữ nhân vật Ngôn ngữ nhân vật năm tiểu thuyết ngôn ngữ đối thoại, đa phần tự vấn nội tâm Cắt đối thoại ngầm báo cho người đọc đối tượng vắng mặt vào lúc kể hiểu trò chuyện tưởng tượng Cách thức trình bày lời đối thoại Đỗ Phấn đặc biệt Xét hình thức, phân biệt rõ ràng lời đối thoại nhân vật với lời người dẫn truyện, mạch thoại không bị đứt đoạn phải xuống dòng, tác phẩm tạo cảm giác liền mạch mà có cảm tưởng kiện chảy trôi lững lờ, Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 dềnh dàng, lênh láng Ở số tác phẩm có đối thoại lại xuất kiểu đối thoại trật khớp: kênh thoại lệch hướng (Gần sống) Đồng thời độc thoại nội tâm nhân vật năm tiểu thuyết Đỗ Phấn dẫn lối người đọc vào giới tâm hồn ẩn kín, nắm bắt trạng thái cảm xúc phong phú, tinh tế nỗi cô đơn thể phận người tác phẩm 3.3.2 Giọng điệu trần thuật Tiểu thuyết đương đại Việt Nam tổng phổ nhiều bè, nhiều giọng: giọng suồng sã, giọng vô âm sắc, giọng giễu nhại, trào phúng Trong hợp âm đó, Đỗ Phấn tạo môi trường với giọng điệu đa uyển chuyển, linh hoạt: Giọng điệu lạnh lùng, dửng dưng; giọng hoài nghi, châm biếm; giọng triết lí, suy ngẫm Giọng điệu lạnh lùng, dửng dưng Tái lại đời sống, xảy với nhân vật thái độ dửng dưng, giấu nén cảm xúc tạo nên thực hỗn mang tồn trạng thái bơ vơ, biến dạng, vong thân người Nhìn thực “con mắt rỗng” câu chữ, Đỗ Phấn cho thấy cảm giác hụt hẫng, nhân vật ông dường bấu víu vào đâu sống đại dửng dưng, vô cảm Con người không tìm thấy chỗ dựa tinh thần để chống chọi với nghịch lí đời phận người Đây có phải dụng ý nhà văn để đẩy sâu người vào nhận thức đau đớn thực tế đời từ thức tỉnh, vượt lên Giọng điệu hoài nghi, châm biếm Năm tiểu thuyết Đỗ Phấn ám ảnh hoài nghi: hoài nghi tồn người, ý nghĩa sống, đời thật xã hội Vì thế, dễ dàng nhận chất Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 giọng hoài nghi tác giả tác phẩm Nếu giọng châm biếm tiểu thuyết Ma Văn Kháng nhẹ nhàng mà sâu cay; giọng châm biếm tiểu thuyết Tạ Duy Anh mang chất trào lộng, châm chích; giọng châm biếm tiểu thuyết Hồ Anh Thái đậm đặc chất giễu nhại… tiểu thuyết Đỗ Phấn, giọng điệu châm biếm mang gắn với hoài nghi, vừa giễu cợt vừa tinh quái Giọng điệu hoài nghi, châm biếm tạo câu hỏi, chất vấn nội tâm nhân vật, thủ pháp chơi chữ tạo đối lập, mâu thuẫn câu nói phản biện vấn đề Với giọng điệu này, Đỗ Phấn gợi lên nhiều chiều suy tư, trăn trở nhân vật người đọc thực sống rối bời, phức tạp, đa diện, không định hình Cảm thức sinh rõ nét Giọng triết lý, suy ngẫm Triết lý bày tỏ quan điểm tác giả vấn đề đời sống, người thông qua lời nói nhân vật hay chủ thể trần thuật Trong tiểu thuyết Đỗ Phấn, kể chiêm nghiệm đan xen Đó chiêm nghiệm sống, lẽ đời Lời giọng người kể chuyện, lời đối thoại có lúc ngỡ đùa, giàu chất triết lý sâu xa Giọng triết lý, suy ngẫm tiểu thuyết Đỗ Phấn bộc lộ rõ nhân vật mang bóng dáng nhà văn, phát ngôn cho quan điểm khái quát triết lý nhân sinh, đời nhà văn (Vũ Vắng mặt, Văn Rừng người, Thành Gần sống, Thế Hoàng Con mắt rỗng) Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Nghiên cứu năm tiểu thuyết Đỗ Phấn bình diện cảm thức phi lý, nhận rằng: Đỗ Phấn nhà văn phi lý, gương mặt tiêu biểu văn học đương đại Việt Nam tác phẩm Đỗ Phấn mang cảm thức trào lưu văn học phi lý Nói chung, ảnh hưởng văn học phi lý sáng tác Đỗ Phấn thể yếu tố nội dung, chủ đề như: thực phi lý, tính bất khả tri, nỗi lo âu, cô đơn, chết, dấn thân,…Và thế, Đỗ Phấn không cố ý viết phi lý chủ ý viết đô thị đại với tha hóa khủng hoảng thân phận người có gặp gỡ tự nhiên lẫn mang tính kế thừa với nhà phi lý phương Tây “Mọi phi lý cuối để phản ánh thực hữu lý” (Tạ Duy Anh) Đích đến trào lưu văn học phi lý nói chung tác phẩm mang dấu ấn phi lý nói chung để hướng tới hữu lý, có ích mục đích lẫn chất Tác phẩm Đỗ Phấn Cảm thức phi lý tiểu thuyết Đỗ Phấn gợi cho người đọc nhận thấy thực tha hóa người vòng vây thiết chế xã hội, đặc biệt người trí thức, đặt vấn đề cần phải giải xã hội đại; từ bày tỏ niềm lo âu, trăn trở, suy tư nhà văn người Có thể nói hữu lý ẩn đằng sau yếu tố phi lý thái độ, “phản ứng trước thời cuộc” nhà văn ông phát biểu Và phản ứng có giá trị, ý nghĩa, nâng tầm nhân cách văn chương Đỗ Phấn Với niềm đam mê văn chương, sinh gia đình danh giá lại nuôi dưỡng trong nôi văn hóa dân tộc Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 (Hà Nội) vốn sống phong phú, mẫn cảm hội họa tinh tế, Đỗ Phấn thể bút lực dồi với mười bốn đầu sách chín năm phong cách định hình Mặc dù có số hạn chế định công mà nói, văn chương Đỗ Phấn thu hút không bạn đọc Không ngừng nỗ lực cách tân thể loại, mạnh dạn thể nghiệm hình thức thể mới, nhà văn miệt mài hành trình phía sáng tạo chưa hoàn kết Trong giới hạn đề tài điều kiện người viết, chưa thể sâu khám phá hết vấn đề liên quan đến giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Phấn Hi vọng vấn đề bỏ ngỏ luận văn tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu có điều kiện Footer Page 26 of 145 ... tác quan niệm văn chương Đỗ Phấn nhìn từ cảm thức phi lý Chương Cảm thức phi lý thực người tiểu thuyết Đỗ Phấn Chương Phương thức biểu cảm thức phi lý tiểu thuyết Đỗ Phấn Footer Page of 145 Header... cứu năm tiểu thuyết Đỗ Phấn bình diện cảm thức phi lý, nhận rằng: Đỗ Phấn nhà văn phi lý, gương mặt tiêu biểu văn học đương đại Việt Nam tác phẩm Đỗ Phấn mang cảm thức trào lưu văn học phi lý Nói... công trình nghiên cứu cảm thức phi lý tiểu thuyết Đỗ Phấn Nguyễn Tham Thiện Kế Đỗ Phấn – Kẻ hạnh phúc thất vọng (nico-paris.com) phần nhận thấy chất phi lý sáng tác Đỗ Phấn cảm nhận âm hưởng Camus
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm thức phi lý trong tiểu thuyết Đỗ Phấ, Cảm thức phi lý trong tiểu thuyết Đỗ Phấ, Cảm thức phi lý trong tiểu thuyết Đỗ Phấ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay