Đồ án trung tâm tư vấn tâm lý LGBT COME OUT

81 218 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:40

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TRUNG TÂM VẤN VÀ HỖ TRỢ DÀNH CHO NGƯỜI ĐỒNG TÍNH COME OUT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN • PHAN THỊ NGỌC ÁNH • ĐINH XUÂN THẢO • TRƯƠNG NGỌC TIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỒNG TÍNH Hội thảo dành cho gia đình người đồng tính Việt Pride Ký tên ủng hộ hôn nhân đồng tính Người đồng tính Việt Nam nước NỘI DUNG TRÌNH BÀY • • • • • • • Giới thiệu đề tài Tổng quan LGBT “come out” Phân tích môi trường kinh doanh Xây dựng mô hình trung tâm Hoạch định chiến lược Marketing Dự toán tài Rủi ro giải pháp GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI • Tính cần thiết • Tính khả thi GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI • Tính cần thiết đồ án GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI • Tính khả thi đồ án Người đồng tính có nhu cầu vấn hỗ trợ để “công khai giới tính thật” Người đồng tính có nhu cầu gặp gỡ, sinh hoạt, giao lưu tự thể thân nơi lành mạnh TỔNG QUAN VỀ LGBT VÀ “COME OUT” • • • • Khái niệm LGBT Đặc điểm cộng đồng LGBT Khái niệm “Come out” Tiến trình “Come out” TỔNG QUAN VỀ LGBT VÀ “COME OUT” • Giới thiệu khái niệm LGBT LGBT cụm từ viết tắt của: Lesbian (đồng tính nữ) Gay (đồng tính nam) Bisexual (song tính) Transgender (chuyển giới) Cụm từ viết tắt LGBT trở thành định từ chủ đạo thông qua đa số trung tâm cộng đồng nhận dạng tình dục giới tính Mỹ quốc gia nói tiếng Anh Nguồn ICS TỔNG QUAN VỀ LGBT VÀ “COME OUT” • Đặc điểm cộng đồng LGBT - Về nhu cầu: Nhu cầu tự thể Nhu cầu tôn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu sinh • Có bạn bè, thuộc tổ chức đó, công nhận • Có việc làm, gia đình, sức khỏe • Nhu cầu bản: thức ăn, nước uống, nơi TỔNG QUAN VỀ LGBT VÀ “COME OUT” • Đặc điểm cộng đồng LGBT - Về nhu cầu: o Nhu cầu tôn trọng: Cộng đồng LGBT cố gắng đoàn kết, đấu tranh xóa bỏ định kiến xã hội để tôn trọng, để tin tưởng o Nhu cầu tự thể hiện: Người đồng tính muốn tự thể mình, tự khẳng định thân với xã hội, thông qua việc công khai với người giới tính thật mình, người đồng tính muốn “come out” với xã hội DỰ TOÁN TÀI CHÍNH • Dự kiến lưu chuyển tiền tệ Bảng: Dự kiến lưu chuyển tiền tệ TIPV Bảng: Dự kiến lưu chuyển tiền tệ EPV DỰ TOÁN TÀI CHÍNH • Điểm hòa vốn Bảng: Dự kiến sản lượng doanh thu hòa vốn DỰ TOÁN TÀI CHÍNH • Chỉ số tài DỰ TOÁN TÀI CHÍNH • Chỉ số đánh giá tính khả thi NPV = 1,559,134,000 đồng IRR = 58.2864% • Chỉ số thời gian hoàn vốn Chỉ số thời gian hoàn vốn PP = 2.5690 Chỉ số thời gian hoàn vốn có chiết khấu DPP = 3.0317 DỰ TOÁN TÀI CHÍNH • Chỉ số kinh tế xã hội Giá trị đầu dự án O = 23,142,120,000 VNĐ Giá trị đầu vào vật chất thường xuyên dịch vụ thuê MI = 7,313,219,000 VNĐ Giá trị vốn đầu ban đầu I = 1,125,798,000 VNĐ Giá trị gia tăng NVA = O – (MI + I) = 14,703,104,000 VNĐ Giá trị thu nhập người lao động WA = 10,171,272,000 VNĐ Thu nhập xã hội SS = NVA – WA = 4,531,832,000 VNĐ DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Scenario Summary Curent Values Lạc quan Kì vọng Bi quan Changing Cells Kịch tình Thu hút tháng 38.19% 41% 38.19% 35% Năm 10% 10% 10% 9% Năm 12% 12% 12% 12% Năm 12% 12% 9% 19% Năm 12% 12% 9% 8% 1,559,134 3,122,459 1,559,134 15,464 IRR 58.29% 95.61% 58.29% 17.06% PP 2.5690 1.6326 2.5690 4.1477 14,703,104 16,826,139 14,703,104 12,607,827 4,531,832 6,654,867 4,531,832 2,436,555 công suất tối đa Giả định tăng trưởng công suất Result Cells NPV Bảng Kết kịch tình NVA QUẢN TRỊ RỦI RO • Các nhóm rủi ro • Giải pháp quản trị rủi ro QUẢN TRỊ RỦI RO Nhóm rủi ro – Giai đoạn chuẩn bị • Rủi ro trình hình thành ý tưởng • Rủi ro trình lập kế hoạch • Rủi ro thực giai đoạn chuẩn bị – thuê nhà, – đăng ký thành lập doanh nghiệp, – vay vốn kinh doanh, – tuyển dụng đào tạo, – xây dựng sửa chữa trung tâm, – mua sắm tài sản cố định – công cụ dụng cụ, – Marketing trước khai trương… QUẢN TRỊ RỦI RO Nhóm rủi ro – Giai đoạn hoạt động • Rủi ro từ nhìn xã hội • Rủi ro cung ứng • Rủi ro từ trình hoạt động – Tài – Môi trường làm việc – Marketing • Rủi ro từ khách hàng • Rủi ro nhân • Rủi ro từ đối thủ cạnh tranh • Rủi ro khác – Chính sách nhà nước, – Lạm phát – Lãi suất • Rủi ro từ môi trường QUẢN TRỊ RỦI RO Nhóm rủi ro – Rủi ro trình kiểm soát • Sai sót kiểm định chất lượng dịch vụ • Tiêu chuẩn kiểm soát có vấn đề • Lựa chọn sai phương pháp kiểm soát QUẢN TRỊ RỦI RO Các nhóm rủi ro • Rủi ro nhân • Rủi ro tài • Rủi ro từ phía khách hàng QUẢN TRỊ RỦI RO • Rủi ro nhân Giải pháp: o Áp dụng chiến lược Marketing nội − Xây dựng môi trường làm việc thân thiện − Tạo mối quan hệ 360 độ giữa: nhân viên – nhân viên, nhà quản trị - nhân viên, khách hàng – nhân viên o Cải tiến Bộ quy tắc ứng xử dựa tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi − Hình thành văn hóa trung tâm vững mạnh QUẢN TRỊ RỦI RO • Rủi ro tài  Không vay vốn với chủ thể vay doanh nghiệp Giải pháp: o Tìm thêm người góp vốn o Thay đổi chủ thể vay cá nhân, hình thức vay cá nhân sửa chữa nhà dùng cho thuê  Dự toán giá dịch vụ không phù hợp Giải pháp: o Khảo sát lại thị trường o Nâng cao chất lượng dịch vụ tương xứng với mức giá đề QUẢN TRỊ RỦI RO • Rủi ro từ phía khách hàng o Khách hàng truyền miệng không tốt Trung tâm o Khách hàng có hành vi không mực Trung tâm Giải pháp: o o o o o Lắng nghe góp ý khách hàng Trung tâm Nâng cao kỹ chuyên môn nhân viên Kiểm soát kênh thông tin Trung tâm Thiết kế không gian mở góc khuất Đưa chuẩn mực hành vi đến Trung tâm CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI ... lành mạnh TỔNG QUAN VỀ LGBT VÀ COME OUT • • • • Khái niệm LGBT Đặc điểm cộng đồng LGBT Khái niệm Come out Tiến trình Come out TỔNG QUAN VỀ LGBT VÀ COME OUT • Giới thiệu khái niệm LGBT... VÀ COME OUT • Come out Thuật ngữ Come out cộng đồng đồng tính bao hàm ý nghĩa khẳng định với thân xu hướng tình dục công khai với người giới tính thật Tiến trình Come out Có không phải,... Người đồng tính muốn tự thể mình, tự khẳng định thân với xã hội, thông qua việc công khai với người giới tính thật mình, người đồng tính muốn come out với xã hội TỔNG QUAN VỀ LGBT VÀ COME OUT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án trung tâm tư vấn tâm lý LGBT COME OUT, Đồ án trung tâm tư vấn tâm lý LGBT COME OUT, Đồ án trung tâm tư vấn tâm lý LGBT COME OUT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay