hồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4

6 434 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 20:32

Có nhiều người băn khoăn làm hồ xin phép xây dựng nhà cấp Mọi người nên làm thủ tục gì, nộp đâu, lệ phí bao nhiêu, làm để tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức xin cấp phép, hay hồ sau ngày cấp phép?… Thấu hiểu băn khoăn đó, phạm vi viết này, tư vấn thủ tục làm hồ xin giấy phép xây dựng nhà cấp xác theo quy định xây dựng nói riêng pháp luật nói chung để bạn yên tâm xây dựng nhà mà không thắc mắc, băn khoăn Phải hoàn thành thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà cấp đẹp với đầy đủ thủ tục hồ nhanh chóng vòng 20 ngày Xin giấy cấp phép xây nhà cấp điều kiện cần đủ – Lô đất xây nhà phải phù hợp với quy hoạch chi tiết duyệt – Lô đất xây nhà phải có khoảng cách ly vệ sinh an toàn, không bị ô nhiễm, ngập úng – Những lô đất có diện tích nhỏ 15 m2 có chiều rộng mặt tiền chiều sâu so với giới xây dựng phải lớn 3m Hồ xin giấy phép xây dựng nhà cấp gồm loại Điều Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 Chính phủ cấp giấy phép xây dựng quy định a Hồ xin cấp giấy phép xây dựng nhà cấp nông thôn – Đơn xin cấp giấy phép xây dựng mẫu nhà cấp theo mẫu sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho nhà nông thôn) Kính gửi: UBND xã ………………………………………………… Tên chủ hộ gia đình: ………………………………………… ……………………… – Số chứng minh thư: …………………………Ngày cấp: ……………………………… – Địa thường trú: ………………………………………………………………… – Số điện thoại: ……………………… ………………………………………… Địa điểm xây dựng: ………………………………… ……………………………… Nội dung đề nghị xin cấp phép xây dựng: ………………………………… – Diện tích xây dựng tầng ………………… m2 ……………………………… – Tổng diện tích sàn ………………… m2 ……………………………………………… – Chiều cao công trình ……………… m; số tầng ………………………………… Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo Giấy phép xây dựng cấp, sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm bị xử lý theo quy định pháp luật Gửi kèm theo Đơn tài liệu 12…… ,ngày…… tháng…… năm…… Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) – Bản có công chứng UBND xã giấy tờ quyền sử dụng đất – đồ vẽ mặt xây dựng công trình lô đất công trình liền kề có chủ nhà tự vẽ cụ thể bao gồm đồ vẽ mặt xây dựng công trình lô đất công trình liền kề có chủ nhà Nộp vẽ khu đất mặt đứng nhà cấp cần cấp giấy phép xây dựng + đồ mặt xây dựng tỷ lệ 1/50 – 1/500, theo mẫu Phụ lục số 15 Thông tư này; + Bản vẽ mặt đứng công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200; + Bản vẽ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 – 1/200 b Thủ tục hồ xin giấy phép xây dựng nhà cấp đô thị – Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ơ (Sử dụng cho nhà riêng lẻ đô thị) Kính gửi: …………………………………………………… Tên chủ hộ………………………………………………………………… – Địa liên hệ: ………………………………………………………………………………… Số nhà: …………… Đường ……………… Phường (xã) ……………………………… Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………… Số điện thoại: …………………………………………………………………………………… Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………… – Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2 – Tại: …………………………………… ………………………………………… – Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………… – Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………… Nội dung đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng………………………………………………………… – Cấp công trình: ………………… – Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2 – Tổng diện tích sàn:……… m2 (trong ghi rõ diện tích sàn tầng hầm, tầng mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) – Chiều cao công trình: … m (trong ghi rõ chiều cao tầng hầm, tầng mặt đất, tầng lửng, tum) – Số tầng: (trong ghi rõ số tầng hầm, tầng mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) Đơn vị người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ……………………………………… – Chứng hành nghề số: ……………do ………… Cấp ngày: ………………… – Địa chỉ: …………………………………………………………………………………… – Điện thoại: ……………………………………… – Giấy đăng ký doanh nghiệp (nếu có): …………………… cấp ngày ……………… Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………………… tháng Cam kết: xin cam đoan làm theo giấy phép cấp, sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm bị xử lý theo quy định pháp luật Gửi kèm theo Đơn tài liệu 1– 2– ……… ngày ……… tháng ……… năm ……… Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) – Bản có công chứng giấy tờ quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai có công chứng Phải nộp có công chứng giấy tờ liên quan đến nhà đất xin cấp phép xây dựng nhà cấp – Bản vẽ thiết kế thể vị trí mặt bằng, mắt đứng, mặt cắt điển hình; tuyến công trình hay đồ vị trí; đồ hệ thống điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; mặt móng công trình cụ thể: + Bản vẽ mặt công trình lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500, kèm theo đồ vị trí công trình; + Bản vẽ mặt tầng, mặt đứng mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200; + Bản vẽ mặt móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200 – Lưu ý: Trong trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn đơn xin cấp giấy phép xây dựng phải có cam kết tự phá dỡ công trình nhà nước thực giải phóng mặt Thời gian xin cấp giấy phép xây dựng nhà cấp Thời gian cấp giấy phép xây nhà cấp 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ Nếu khách hàng hoàn tất đầy đủ thủ tục, giấy tờ có liên quan mà công ty thiết kế nhà đẹp cấp tư vấn Sau thời gian nêu trên, quan cấp giấy phép xây dựng nhà ý kiến trả lời văn nêu rõ lý từ chối không cấp phép xây dựng nhà đủ điều kiện tiến hành giúp khách hàng thủ tục, đơn từ đến UBND cấp xã, phường quyền khởi công xây dựng nhà cấp đẹp Trên tư vấn thủ tục hồ xin cấp giấy phép xây dựng nhà cấp nông thôn đô thị áp dụng năm 2015 Mời quý bạn đọc truy cập trang chủ xin phép xây dựng để nhận thêm thông tin hữu ích khác ...a Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà cấp nông thôn – Đơn xin cấp giấy phép xây dựng mẫu nhà cấp theo mẫu sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM... UBND cấp xã, phường quyền khởi công xây dựng nhà cấp đẹp Trên tư vấn thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà cấp nông thôn đô thị áp dụng năm 2015 Mời quý bạn đọc truy cập trang chủ xin phép. .. thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 – 1/200 b Thủ tục hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà cấp đô thị – Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu CỘNG HÒA XÃ HỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: hồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4, hồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4, hồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay