Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam

44 29 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 20:29

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Với sự đóng góp của các thành viên : Đặng Thế Hiệp Hồ Thị Yến Nhung Lưu Thị Hoàng Dung Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Thị Thu Hà Phạm Lê Minh Uyên Phạm Nguyễn Phương Khanh Phan Yến Linh Trương Thị Hoàng Phương LỜI MỞ ĐÂU ̀ I Sự cần thiết của đề tài Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam hiện là thị trường tiềm năng, phát triển nóng, nhận sự quan tâm lớn từ công chúng đến Chính phủ nó có vai trò quan trọng việc huy động vốn, cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng, tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các sách kinh tế vĩ mô Đối với Việt Nam TTCK hình thành và tiếp tục phát triển Thị trường chứng khoán đời nước ta phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế “ Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng XHCN ” Cũng các quốc gia khác thế giới, để có thể phát triển kinh tế với đường lối chiến lược đòi hỏi nước ta phải có nguồn lực lớn, nguồn vốn lớn để phát triển kinh tế TTCK đời Việt Nam là tất yếu khách quan Bởi nước ta bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước TTCK đóng góp phần quan trọng đổi mới quá trình phát triển kinh tế nước ta, nó làm thay đổi mặt kinh tế Việt Nam Bài tiểu luận “Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam” cung cấp các kiến thức liên quan đến TTCK Việt Nam hiện và số kiến nghị, giải pháp để phát triển TTCK II Phạm vi nghiên cứu đề tài Trong khuôn khổ bài tiểu luận tài chính, thời gian làm bài và quy mô bài viết bị hạn chế, có thể nêu vấn đề TTCK cách chung nhất, khái quát vấn đề liên quan đến TTCK Việt Nam Về phần thực trạng và số giải pháp phát triển TTCK của Việt Nam, đó nhiều hạn chế Vì vậy, bài viết tập trung vào vấn đề nhất, quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam III Kết cấu của đề tài Đề tài bao gồm nội dung sau: − Lời mở đầu Nhóm 3 − − − − Chương 1: Cơ sở lý thuyết về thị trường chứng khoán Chương 2: Thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện Chương 3: Một số kiến nghị phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Lời kết luận Nhóm CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I: Thị trường chứng khoán 1: Khái niệm Thị trường chứng khoán quan niệm là nơi diễn các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn Việc mua bán này tiến hành thị trường sơ cấp (còn gọi thị trường cấp hay thị trường phát hành ) người mua mua chứng khoán lần đầu từ người phát hành, và thị trường thứ cấp có sự mua bán lại các chứng khoán phát hành thị trường sơ cấp, làm thay đổi quyền sở hữu chứng khoán Như vậy, xét mặt hình thức, thị trường chứng khoán là nơi diễn các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán 2: Phân loại a) Xét phương diện pháp lý: thị trường chứng khoán chia thành thị trường tập trung và thị trường phi tập trung • Thị trường chứng khoán tập trung: + là thị trường hoạt động theo các quy định của pháp luật + là nơi mua bán các loại chứng khoán niêm yết có địa điểm và thời biểu mua bán rõ rệt + giá xác định theo hình thức đấu giá hoặc đấu lệnh • Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC): + thị trường hoạt động quản lý, điều hành tổ chức pháp luật quy định chịu quản lý nhà nước + nơi mua bán chứng khoán nằm sở giao dịch, không có địa điểm tập trung nhà môi giới, người kinh doanh chứng khoán tại sở giao dịch Nhóm + Các giao dịch chủ yếu là dựa vào sự thỏa thuận người mua và người bán, không có sự kiểm soát từ Hội đồng Chứng khoán Các loại chứng khoán mua bán thường là chứng khoán không đăng biểu, người biết đến hoặc mua bán b) Xét quá trình luân chuyển chứng khoán thị trường chứng khoán chia làm thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp • Thị trường sơ cấp: − Là thị trường mua bán các chứng khoán lần đầu phát hành qua đó huy động vốn để đưa vào đầu tư − Thị trường này cung cấp hàng hóa cho thị trường tài , có khả thu gom nguồn vốn tiết kiệm lớn nhỏ của hộ dân cư vừa có khả thu hút nguồn vốn to lớn từ nước ngoài, các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, phủ tạo thành nguồn vốn khổng lồ tài trợ cho kinh tế cách có hiệu quả, hoạt động của tài tiền tệ làm tăng vốn cho nhà phát hành thông qua việc bán chứng khoán cho nhà đầu tư − Nó trực tiếp cải thiện mức sống của người tiêu dung cách giúp họ chọn thời điểm cho việc mua sắm của tốt − Việc mua bán chứng khoán thị trường sơ cấp thường tiến hành thông qua trung gian đó là ngân hàng − Phương thức phát hành chứng khoán : phát hành riêng lẻ và phát hành công chúng − Thị trường này hoạt động không liên tục • Thị trường thứ cấp: − Là thị trường mua bán lại các loại chứng khoán phát hành lần đầu thị trường sơ cấp − Thị trường thứ cấp tạo điều kiện dễ dàng để bán chứng khoán phát hành thị trường sơ cấp Thị trường thứ cấp này làm cho các chứng khoán có tính lỏng => làm cho chứng khoán ưa chuộng và làm cho các tổ chức dễ dàng cho các tổ chức phát hành bán chúng thị trường sơ cấp Nhóm − Thị trường thứ cấp xác định giá bán của loại chứng khoán mà tổ chức phát hành bán thị trường sơ cấp => Mặc dù, thứ cấp không làm tăng thêm vốn đầu tư cho kinh tế nhờ chức này mà thị trường thứ cấp có vị trí quan trọng tổng thể thị trường tài − Việc mua bán thị trường thứ cấp tiến hành thông qua các công ty môi giới − Thị trường thứ cấp tổ chức theo cách: Thị trường tập trung, thị trường phi tập trung, và thị trường thứ là thị trường đó hoạt động giao dịch mua bán thực hiện thông qua hệ thống đấu giá của Sở giao dịch và hệ thống máy tính của thị trường OTC − Thị trường này hoạt động liên tục, các chứng khoán mua bán lại làm tăng khả khoản cho chứng khoán Nhận xét: thị trường này có mối quan hệ mật thiết với nhau, thị trường sơ cấp tạo sở hàng hóa cho TT thứ cấp , thị trường này bổ sung cho thúc đẩy phát triển c) Xét phương thức giao dịch thị trường chứng khoán chia làm thị trường giao và thị trường giao sau • Thị trường giao ngay: là thị trường mua bán chứng khoán theo giá tại thời điểm giao dịch việc thực hiện toán và giao hàng có thể diễn sau dó vài ngày theo thỏa thuận • Thị trường giao sau: Là thị trường mua bán chứng khoán theo loại hợp đồng định sẵn, giá thỏa thuận ngày giao dịch, việc toán và giao hàng xảy thời hạn tương lai d) Ngoài ra, nếu vào đặc điểm hàng hóa lưu hành thị trường chứng khoán chia thành thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ phái sinh 3: Vai trò của thị trường chứng khoán Nhóm a) Tạo vốn cho nền kinh tế quốc dân Do có thị trường chứng khoán nên việc đầu tư các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dễ dàng hơn: Từ việc nguồn vốn bị ứ đọng từ nhiều nơi, không có khả sinh lời, cho đến có thị trường chứng khoán thì: + việc đầu tư, tích luỹ vốn sôi động và dồi dào hẳn lên + thông qua đó kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, công ăn việc làm giải quyết, thất nghiệp giảm Bên cạnh, thị trường chứng khoán trung tâm thu gom nguồn vốn từ dân chúng, nam châm cực mạnh hút các nguồn vốn từ nước ngoài Ngoài giúp Nhà nước giải quyết vấn đề thiếu hụt ngân sách, có thêm vốn xây dựng hạ tầng sở b) Tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng vốn linh hoạt và có hiệu − Khi doanh nghiệp cần vốn để mở rộng qui mô sản xuất họ có thể phát hành chứng khoán vào thị trường để huy động vốn Đây là phương thức tài trợ vốn qua phát hành và lúc đó nguồn vốn của doanh nghiệp tăng lên Lúc này rủi ro đối với doanh nghiệp là nhỏ cổ đông của họ gánh đỡ thay − Một điều thuận lợi nữa, doanh nghiệp chưa có hội sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể dự trữ chứng khoán là tài sản kinh doanh và các chứng khoán đó chuyển nhượng thành tiền cần thiết thông qua thị trường chứng khoán − Ngoài ra, doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán, có nghĩa là có chữ tín đối với công chúng đầu tư Như các công ty chứng khoán là tác nhân kích thích giúp doanh nghiệp tạo vốn nhanh chóng c) Hiệu của quốc tế hoá thị trường chứng khoán Việc mở cửa thị trường chứng khoán làm tăng tính lỏng cạnh tranh thị trường quốc tế Điều này cho phép các công ty có thể huy động nguồn vốn rẻ hơn, tăng cường đầu tư từ nguồn tiết kiệm bên ngoài, đồng thời tăng cường khả cạnh tranh quốc tế và mở rộng các hội kinh doanh của các công ty nước Ví dụ: Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia là minh chứng điển hình việc tận dụng các hội thị trường chứng khoán mang lại Tuy nhiên, Nhóm phải xem xét các tác động tiêu cực có thể xảy việc tăng cung tiền quá mức, áp lực của lạm phát, vấn đề chảy máu vốn hoặc sự thâu tóm của người nước ngoài thị trường chứng khoán d) Thị trường chứng khoán là công cụ đánh giá doanh nghiệp, dự đoán tương lai Thị trường chứng khoán ngày càng đa dạng và phức tạp, liên quan đến vận mệnh của kinh tế quốc dân Sự hình thành thị giá chứng khoán của doanh nghiệp thị trường chứng khoán bao hàm sự hoạt động của doanh nghiệp đó hiện tại và dự doán tương lai Khi giá cổ phiếu của doanh nghiệp cao (hay thấp) biểu hiện trạng thái kinh tế - khả mang lại cổ tức cao (hay thấp) cho các cổ đông của doanh nghiệp đó Triển vọng tương lai của các doanh nghiệp thể hiện cách trực tiếp thị giá cổ phiếu sự biến động của nó Ngoài ra, với phương pháp số hoá thị giá của các loại chứng khoán chủ yếu kinh tế và việc nghiên cứu phân tích cách khoa học hệ thống số giá chứng khoán thị trường chứng khoán nước mối quan hệ với thị trường thế giới, dự đoán trước sự biến động kinh tế của hoặc hàng loạt các nước thế giới e) Thị trường chứng khoán cung cấp dự báo tuyệt vời các chu kỳ kinh doanh tương lai Việc thay đổi giá chứng khoán có xu hướng trước chu kỳ kinh doanh cho phép Chính phủ các công ty đánh giá kế hoạch đầu tư việc phân bổ các nguồn lực của họ Thị trường chứng khoán tạo điều kiện tái cấu trúc kinh tế 4: Nhược điểm a) Thị trường chứng khoán là nơi cung cấp sự đầu Điểm yếu của thị trường chứng khoán là giá của các chứng khoán có thể bị đẩy lên hoặc dìm xuống các thương gia chứng khoán lớn để nhằm mục đích kiếm lợi; các nhà đầu tư nhỏ bị thiệt hại Nhóm Ví dụ các nhà đầu thường đưa thông tin lệch lạc làm rối loạn thông tin tới công chúng đầu tư , từ đó làm rối loạn, ổn định quan hệ cung cầu chứng khoán thị trường nhân hội đó mà kiếm lợi Tình trạng đầu có thể dẫn tới sự khan hiếm giả tạo thị trường, làm cho giá chứng khoán tăng vọt lên so với giá trị thực của nó Lúc này hàng loạt chứng khoán này tung thị trường giá quá cao nên không có người mua dễ dẫn đến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán b) Thị trường chứng khoán làm cho mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt hơn: Do sự tập trung tư làm cho số người ngày càng giàu có, khống chế nhiều chứng khoán và có thể trở thành cổ đông lớn nhấn chìm cổ đông nhỏ khác , dẫn đến khống chế thị trường, lũng đoạn giá và phá hoại sự ổn định của thị trường chứng khoán Trong đó nhiều người bị thôn tính trở nên nghèo hơn, gây nên mâu thuẫn xã hội ngày thêm gay gắt c) Thị trường chứng khoán làm cho nền kinh tế dễ mất ổn định: Khi kinh tế rơi vào tình trạng không ổn định, sản xuất trì trệ, thị trường tiêu điều, vay vốn khó khăn doanh nghiệp và ngân hàng bị phá sản Lúc này giá của thị trường chứng khoán bị đảo lộn nghiêm trọng, đầu điên cuồng, gây nên khủng hoảng kinh tế Các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán: a) Nhà phát hành Nhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán Nhà phát hành có thể là Chính phủ, quyền địa phương, Công ty − Chính phủ phát hành các loại trái phiếu phủ nhằm huy động tiền bù đắp thâm hụt ngân sách hoặc thực hiện công trình quốc gia lớn − Chính quyền địa phương phát hành trái phiếu địa phương để huy động tiền đầu tư cho các công trình hay chương trình kinh tế, xã hội của địa phương − Các công ty muốn huy động vốn đầu tư phát triển sản xuất thương mại phát hành trái phiếu công ty hoặc cổ phiếu Nhóm 10 tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tối đa 30% vốn doanh nghiệp chưa niêm yết và tối đa 49% vốn doanh nghiệp lên sàn Đến nay, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đến 49% hoặc có xu hướng chạm mốc 49% (tỷ lệ cao cho phép đối với nhà đầu tư nước ngoài) nhiều mã cổ phiếu, đó có các cổ phiếu lớn VNM, SSI, PNJ, KDC, HCM, FPT, DHG,… Phân tích tình hình chứng khoán Việt Nam Thị trường chứng khoán các nước khu vực hấp dẫn các nhà đầu tư Việt Nam Thể hiện rõ nét là lợi suất đầu tư chứng khoán cao các kênh khác, Việt Nam ngược lại Bảng số liệu dưới so sánh lợi suất từ thị trường chứng khoán (theo năm) so với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 01 năm trung bình 05 năm qua cho thấy đầu tư chứng khoán Việt Nam thua gửi tiền tiết kiệm Nếu lãi suất tiết kiệm bình quân năm của Việt Nam mức 8,64%/năm lợi suất chứng khoán mức 8,52% số này Philippine là 2,22% so với 10,57%; Thái Lan là 2,28% so với 7,9% và Indonesia là 7,24% so với 11,94%/năm Lý khác là thị trường chứng khoán khu vực phát triển chuyên nghiệp hơn, vốn hóa chiếm tỷ trọng GDP cao hơn, là kênh dẫn vốn dài hạn cho kinh tế Thu nhập bình quân đầu người theo so sánh ngang giá sức mua các nước khu vực cao Việt Nam, người dân có thu nhập cao có nguồn tiền đầu tư nhiều Nhóm 30 Kết là giá cổ phiếu khu vực cao Việt Nam thể hiện qua so sánh tiêu PE, PB Chỉ số PE bình quân giai đoạn 2011-Q2/2016 của Vietnam mức 12,1 lần so với Thái Lan 16,8 lần, Philippine gần 19 lần và Indonesia gần 21 lần PB của Vietnam gần lần Indonesia 2,77 lần Có thể thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể hiện rõ nét vai trò là kênh dẫn vốn dài hạn cho kinh tế (vốn hóa chiếm tỷ trọng thấp so với GDP) Nguồn vốn kinh tế đè nặng lên vai trò hệ thống ngân hàng, điều này gây rủi ro lớn đối với kinh tế vĩ mô có bất ổn hệ thống ngân hàng Để có sức hấp dẫn nhà đầu tư và ngoài nước, cần tăng tính liên kết hệ thống ngân hàng và thị trường vốn, tạo hội phát triển cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp Đồng thời sách tiền tệ cần coi ổn định mặt giá là Nhóm 31 mục tiêu quan trọng nhất, giúp giảm lãi suất để tăng sức khỏe của kinh tế dài hạn, qua đó sức hấp dẫn thị trường chứng khoán tăng lên 7) Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015  Để đưa thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam hoạt động ổn định phù hợp với chuẩn mực quốc tế, năm 2015, nhiều sách mới và sở pháp lý liên quan đến TTCK ban hành và hoàn thiện tạo nên môi trường hoạt động thông thoáng cho nhà đầu tư nước nước ngoài  Tháng 7/2015, TTCK VN tròn 15 năm mở cửa hoạt động  Tính hết năm 2015:  Vốn hóa thị trường đạt 1.298,53 nghìn tỷ đồng Trong đó, vốn hóa sàn HOSE đạt 1.146,9 nghìn tỷ đồng, vốn hóa sàn HNX đạt 151,6 nghìn tỷ đồng  Tổng khối lượng giao dịch thị trường đạt gần 39,7 tỷ cổ phiếu  Giá trị giao dịch đạt 617 nghìn tỷ đồng, giảm 16,3% khối lượng  15,8% giá trị giao dịch của năm 2014  Trên sàn HOSE, VN-Index tăng 4,13% so với cuối năm trước tổng khối lượng giao dịch đạt 28 tỷ cổ phiếu (giảm 7,6% so với năm 2014), tương ứng giá trị giao dịch đạt 482 nghìn tỷ đồng (giảm 9,6% so với năm 2014)  Trên sàn HNX, chiều ngược lại chứng kiến HN-Index giảm 4,62% so với thời điểm cuối năm 2014 tổng khối lượng giao dịch năm 2015 đạt 11,55 tỷ cổ phiếu (giảm mạnh 32% so với năm 2014), tổng giá trị giao dịch giảm 32,3% xuống mức 135 nghìn tỷ đồng  Diễn biến TTCK năm 2015 có thể chia làm giai đoạn chính: từ đầu năm đến tháng 5, từ tháng đến cuối tháng và từ cuối tháng Nhóm 32 tới tháng 12 Thị trường tăng mạnh, giảm điểm mạnh không giai đoạn tương ứng  Khởi đầu tháng 1, thị trường có phiên tăng điểm hết sức ấn tượng, giúp VN-Index và HNX-Index liên tục tạo đỉnh đầu năm 2015 Dấu ấn rõ nét đến từ các cổ phiếu ngành ngân hàng Bên cạnh đó, nhóm các cổ phiếu dầu khí, bật là GAS và PVD, tăng mạnh sau đợt giảm sâu các thông tin giá dầu thế giới trở nên bão hòa  Tuy nhiên, bước sang tháng 3, xu hướng thị trường lại khá tiêu cực thiếu vắng các thông tin hỗ trợ, đánh hoàn toàn nỗ lực phục hồi trước đó, khiến cho xu hướng giảm kéo dài đến tháng 5, kéo thị trường lại mốc đầu năm  Giai đoạn sau đó, với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Ngân hàng, tiếp đến là nhóm cổ phiếu Dầu khí, thị trường quay trở lại xu hướng tăng điểm Đà tăng trì và nhanh chóng mở rộng toàn thị trường các nhóm cổ phiếu dẫn dắt luân phiên tăng điểm CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM I ĐỊNH HƯỚNG Trong thập kỷ tới, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều tiềm và điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh, nhiên, hội phát triển đồng hành với thách thức Mục tiêu định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 nêu rõ quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với nội dung cụ thể sau: Nhóm 33  Mục tiêu và định hướng phát triển Công ty chứng khoán  Tổng quan tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán  Quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam  Quá trình hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam  Vai trò của thị trường chứng khoán II TỔNG QUAN Về mặt tổng quan, việc vận hành và phát triển thị trường chứng khoán nhằm hướng đến: Phát triển thị trường chứng khoán ổn định, vững chắc, cấu trúc hoàn chỉnh với nhiều cấp độ, đồng các yếu tố cung – cầu; tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của kinh tế Bảo đảm tính công khai, minh bạch, các tiêu chuẩn và thông lệ quản trị công ty, tăng cường lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và lòng tin của thị trường Chủ động hội nhập thị trường tài quốc tế, bước tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế III Trên sở mục tiêu tổng quát, kế hoạch cụ thể hoạch định cho thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020 sau: Tăng quy mô, độ sâu và tính khoản của thị trường chứng khoán Trong đó: phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% GDP; đưa thị trường trái phiếu trở thành kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế; Chú trọng đặc biệt phát triển thị trường Nhóm 34 trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho Ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng Đa dạng hóa sở nhà đầu tư, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, khuyến khích đầu tư nước ngoài dài hạn, đào tạo nhà đầu tư cá nhân.Ngoài ra, thị trường dựa tảng vững tạo hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức nước chắn trở nên linh hoạt trước cú sốc kinh tế và tài Do đó, việc phát triển hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức nước là vấn đề then chốt cần lưu ý để có thể giúp hệ thống tài phòng vệ chống lại ảnh hưởng của các cú sốc bên ngoài Tăng tính hiệu của thị trường chứng khoán sở tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam, hiện đại hóa sở hạ tầng, chuyên nghiệp hóa việc tổ chức và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin Từng bước hiện đại hóa các Sở giao dịch chứng khoán với các hệ thống giao dịch, giám sát và công bố thông tin hiện đại và có khả kết nối với các Sở giao dịch chứng khoán quốc tế; đa dạng hóa phương thức giao dịch và sản phẩm thị trường đáp ứng nhu cầu của thị trường Việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam phải có bước thích hợp nhằm phát huy tối đa vai trò của Sở giao dịch chứng khoán đối với sự phát triển của thị trường giai đoạn trước mắt, tiến tới thống thị trường dài hạn Kiện toàn và phát triển hệ thống lưu ký, đăng ký, toán, bù trừ theo chuẩn mực quốc tế; hiện đại hóa hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, bước tham gia và kết nối với trung tâm lưu ký chứng khoán quốc tế và khu vực Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin tại các Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán, các công ty chứng khoán và các tổ chức khác có liên quan, nhằm bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất, tương thích và an toàn Nâng cao sức cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường và các tổ chức phụ trợ sở xếp lại các công ty chứng khoán, bước tăng quy mô, tiềm lực tài của công ty chứng khoán, đa dạng hóa các hoạt động Nhóm 35 nghiệp vụ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế; mở cửa thị trường cho các trung gian tài nước ngoài phù hợp với lộ trình cam kết và mức độ cạnh tranh đối với các tổ chức nước Tăng cường lực quản lý, giám sát, tra và cưỡng chế thực thi của quan quản lý nhà nước lĩnh vực chứng khoán sở phân định rõ chức giám sát Bộ Tài chính/UBCKNN với các ngành, các cấp giám sát khác theo hướng chuyên biệt hóa; tăng cường vai trò giám sát của các tổ chức tự quản và tổ chức hiệp hội; thiết lập chế thức phối kết hợp các quan quản lý nhà nước và ngoài nước lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, nhằm bảo đảm hiệu hoạt động giám sát, cưỡng chế thực thi, bảo đảm an toàn cho hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Tham gia chương trình liên kết thị trường khu vực ASEAN và thế giới theo lộ trình phát triển và đáp ứng yêu cầu an ninh tài chính, nâng cao khả cạnh tranh, khả hạn chế rủi ro, bước thu hẹp khoảng cách phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam so với các thị trường khác khu vực và thế giới Tham gia hợp tác quốc tế đa phương Ủy ban Chứng khoán các nước khuôn khổ Biên ghi nhớ đa phương của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán  Trên sở mục tiêu, định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 -2020 tập trung vào các vấn đề sau: • Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, hình thành hệ thống thị trường chứng khoán đồng và thống tổng thể thị trường tài của đất nước • Phát triển, mở rộng thị trường chứng khoán có tổ chức, thu hẹp thị trường tự đồng thời đặc biệt coi trọng vấn đề chất lượng và sự an toàn của thị trường, bước tiếp cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế Nhóm 36 • Phát triển thị trường chứng khoán theo hướng gắn kết với việc cải cách, xếp khu vực doanh nghiệp nhà nước, tạo động lực cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế lực tài và quản trị doanh nghiệp • Nhà nước thực hiện quản lý công cụ pháp luật, có các sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, vững chắc; phát huy vai trò của các tổ chức tự quản, hiệp hội nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và khuyến khích các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Thị trường chứng khoán VN là thị trường sôi động và đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư Mặc dù đời cách không lâu, thị trường chứng khoán VN đánh giá là thị trường có mức tăng trưởng và sinh lời cao thị tường Đông Nam Á quý II năm 2016 Và nhà nước là quan giữ vai trò quyết định then chốt việc xây dựng, quản lý đề các sách khuyến khích, hỗ trợ góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ngày càng bền vững Những năm vừa qua, nhà nước không ngừng hoàn thiện các sách, chế hoạt động nhiều biện pháp thích hợp nhằm hỗ trợ thị trường này Gần nhất, có thể thấy nhà nước ban hành, sửa đổi số thông tư, nghị định nghị định 86, nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 108, nghị định 42/2015/NĐCP, thông tư số 11 ngày 19/1/2016….Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của nhà nước giành cho thị trường này Và giải pháp có thể kể đến là đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp lý, các chế, sách và quy trình thị trường chứng khoán nhằm tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho các nhà đầu tư, thu hút nhiều vốn Nhóm 37 đầu tư nước ngoài vào VN Góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán nói riêng thị trường tài nói chung ngày càng phát triển Trong ba phận cấu thành thị trường vốn bao gồm thị trường chứng khoán nhà nước, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường cổ phiếu ta thấy thị trường cổ phiếu là hạt nhân của thị trường chứng khoán Nó là tranh toàn cảnh phản ánh sự biến động không ngừng của đời sống kinh tế, trị và xã hội Do đó, nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa và thoái vốn của các DNNN, nâng cao chất lượng của các loại cổ phiếu niêm yết đăng kí thị trường, đồng thời công tác kiểm tra, giám sát cần chặt chẽ nhằm đảm bảo tính minh bạch sự an toàn giao dịch Bên cạnh đó, cần đề sách, biện pháp để cải tiến thị trường UpCoM, phân loại và rà soát kĩ các loại cổ phiếu phát hành chuẩn bị phát hành thị trường này Đối với thị trường trái phiếu ta cần tạo điều kiện thuận lợi để nó ngày càng hoàn thiện và phát triển các sách đa dạng hóa trái phiếu phủ, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp phát hành và đưa trái phiếu doanh nghiệp lên sàn giao dịch Ngoài ra, để tạo môi trường giao dịch an toàn, hiệu và an toàn công tác tra, giám sát là khâu thiếu.Cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát, tra các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán và có biện pháp xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm nhiều lần Nhóm 38 KẾT LUẬN Với vai trò và tầm quan trọng của đối với kinh tế của Việt Nam, thị trường chứng khoán góp phần vào việc xây dựng nên kinh tế mới hoàn thiện hơn, nhiều hội Mặc dù thi trường chứng khoán nhiều khuyết điểm, bị ảnh hưởng nhiều từ biến động của thế giới sách của Nhà nước vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc kinh tế, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư và nhiều sách khác giữ vai trò quyết định đưa thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 thể vắn tắt qua 10 điểm bật của thị trường chứng khoán năm 2016 Dấu ấn 20 năm ngành Chứng khoán Ngày 28.11.2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm đời ngành Chứng khoán Sau 20 năm, Việt Nam xây dựng thị trường chứng khoán vận hành suôn sẻ, gồm các Sở GDCK (HSX và HNX), với 1.000 doanh nghiệp đại chúng đưa cổ phiếu vào giao dịch tập trung, quy mô vốn hóa cổ phiếu niêm yết 70 tỉ USD, thu hút 1,6 triệu nhà đầu tư và ngoài nước Trong suốt hai thập kỷ qua, thị trường chứng khoán Việt Nam huy động triệu tỷ đồng vốn cho đầu tư phát triển doanh nghiệp và đất nước Khoảng 4.000 doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá công khai cổ phần công chúng thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam… Năm của “thiên nga đen” và cú sốc bất ngờ Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 chứng kiến cú sốc bất ngờ từ bên ngoài có tác động mạnh mẽ chưa thấy Đó là các sự kiện nhà đầu tư nghĩ tới khả xảy ra, như: sự kiện thị trường chứng khoán Trung Quốc Nhóm 39 ngắt giao dịch ngày 1.4, sự kiện Anh rời khỏi EU (Brexit) ngày 24.6, kết bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 9.11 Hầu hết các sự kiện này tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Việt Nam và dẫn đến hoạt động bán tháo, dù là biến động từ bên ngoài Tuy nhiên tảng của thị trường tốt nên phục hồi sau đó Rút ngắn đường từ IPO đến sàn chứng khoán  IPO là gì? Phát hành lần đầu công chúng, gọi là IPO (viết tắt theo tiếng Anh: Initial Public Offering) là việc chào bán chứng khoán lần công chúng Ngày 1.11.2016, Thông tư số 115/2016/TT-BTC thức có hiệu lực Theo đó, sau khoảng 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn toán tiền mua cổ phần qua đấu giá, nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá có thể giao dịch cổ phần thị trường UPCoM Như vậy, đường từ hậu IPO đến sàn chứng khoán rút ngắn nhiều so với mức 90 ngày quy định trước Mở lộ trình hợp nhất Sở giao dịch chứng khoán Ngày 24.10.2016, số VNX-Allshare thức vận hành và là số sở kết nối sàn niêm yết hiện (HSX và HNX) Đây là dấu mốc quan trọng đường hợp Sở Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam Việc đời số chung VNX-Allshare giới đầu tư và ngoài nước đánh giá cao, từ trước đến nay, Sở Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam vận hành số độc lập Việc hợp Sở thành Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam giúp thị trường tổ chức thống nhất, nâng quy mô vốn hóa toàn thị trường niêm yết tại Việt Nam và là yếu tố thuận lợi đường nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ mức cận biên lên mới Hiện thực hóa quyết tâm thoái vốn nhà nước tại “ông lớn” Ngày 12.12.2016, phiên chào bán cạnh tranh 9% cổ phần của Nhà nước Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm đại diện chủ sở hữu tại CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã CK: VNM-HOSE) diễn tại Sở GDCK Tp.HCM Theo đó, 78.378.300 cổ phần VNM, tương đương 60% số lượng cổ phần chào bán, bán cho nhà đầu tư nước ngoài với giá bán 144.000 đồng/cổ phần và giúp Nhà nước thu 11.286,5 tỉ đồng sau bán 5,4% cổ phần Nhóm 40 tại Vinamilk Thương vụ thoái vốn đợt của SCIC tại Vinamilk xem là thương vụ tiêu biểu của năm 2016 SCIC là chủ đại diện của Chính phủ Việt Nam tại các doanh nghiệp mà phủ góp vốn Việc thành công bán vốn tại Vinamilk lần này thức “mở hàng” cho loạt các hoạt động thoái hết vốn tại 10 doanh nghiệp lớn mà SCIC nắm giữ, đồng thời khai mở đường cho quá trình bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp lớn và có mức ảnh hưởng định tới thị trường năm 2017 Tiếp sau Vinamilk, các tập đoàn tổng công ty nhà nước Sabeco, Habeco, Vinatex… và đưa cổ phiếu vào sàn chứng khoán nhằm thoái vốn cách công khai minh bạch và hiệu Cổ phiếu ROS gây ngạc nhiên TTCK Trong năm 2016, cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC (Faros) không thu hút sự ý của giới truyền thông Việt Nam, mà gây tò mò với giới truyền thông tài quốc tế The Wall Street Journal Chỉ cần gõ cụm từ “cổ phiếu ROS”, Google cho tới 290.000 kết 0,34 giây với hàng loạt thông tin, bình luận cổ phiếu này Thành lập từ năm 2011 với số vốn điều lệ khoảng 1,5 tỷ đồng, sau năm, vốn điều lệ của ROS tăng lên mức 4.300 tỷ đồng Kể từ niêm yết, cổ phiếu ROS tăng từ mức 12.600 đồng/CP ngày 1/9 lên mức 126.000 đồng/CP vào ngày 25/11 - gấp 10 lần vòng tháng lên sàn, đưa cổ phiếu này vào TOP 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn thị trường chứng khoán Việt Nam Rủi ro sàn Upcom và “gáo nước lạnh” dội vào sàn chứng khoán Ngày 16.09.2016, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trần Hữu Tiệp đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy tại Hà Nội và các tỉnh Ngày 19.09.2016, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hữu Tiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Mỏ và Xuất nhập khoáng sản miền Trung (mã CK: MTM-UPCoM) Trước đó, ngày 20.6.2016, Sở GDCK Hà Nội (HNX) quyết định buộc 31 triệu cổ phiếu MTM phải tạm ngừng giao dịch tại sàn UPCoM với lý để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư Nhóm 41 Tại thời điểm bị tạm ngưng, cổ phiếu MTM 2.600 đồng/cp, đến 80% giá trị so với lúc mới thức lên sàn Với sự việc MTM, thị trường lần chứng kiến dạng rủi ro mới xuất hiện, đó là khả lừa đảo có chủ đích đưa doanh nghiệp không hoạt động, tài sản không có thật lên sàn chứng khoán, lợi dụng quy định thông thoáng, nhằm trục lợi Rủi ro này đặt vấn đề giám sát tốt đối với sàn UPCoM, là sự tăng trưởng của thị trường này nhanh Sau năm hoạt động, tính đến 16.12.2016, UPCoM có 394 doanh nghiệp đăng ký giao dịch Với đà tăng trưởng hiện nay, dự báo giá trị vốn hóa của thị trường UPCoM có thể lên tới gần 13 tỷ USD, dự kiến gấp đôi so với thị trường niêm yết của HNX hiện (khoảng tỷ USD) Khởi động thị trường chứng khoán phái sinh Ngày 16.3.2016, HNX và VSD ( trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) tổ chức công bố mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và bù trừ toán chứng khoán phái sinh Mở đường Nghị định 42/2015/NĐ-CP, tiếp đó chi tiết hóa Thông tư 11/2016/TT-BTC, khung pháp lý cho TTCK phái sinh hoàn thiện Tính tới cuối năm 2016, các khâu chuẩn bị hoàn thiện, sẵn sàng cho cho TTCK phái sinh thức vận hành vào năm 2017 Sự hiện diện của thị trường chứng khoán phái sinh xem dấu ấn quan trọng lộ trình hoàn thiện cấu trúc của TTCK Việt Nam, góp phần hoàn thiện cấu hàng hóa thị trường tài và giúp hỗ trợ đa dạng hóa danh mục đầu tư, cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro và đáp ứng nhu cầu ngày nhiều đối với các sản phẩm tài bậc cao Thêm năm mùa của trái phiếu phủ Thị trường TPCP năm 2016 liên tiếp lập nhiều kỷ lục ấn tượng: Thị trường sơ cấp ghi nhận mức huy động kỷ lục với số lên tới 281 nghìn tỉ đồng Do nhu cầu thị trường, kế hoạch huy động năm thay đổi tới lần, từ mức 220 ban đầu, lên 250 và 281 nghìn tỉ đồng Chưa năm nay, tính tới tháng 9, huy động TPCP sơ cấp hoàn thành kế hoạch năm điều chỉnh (250 nghìn tỉ đồng) Một thành công khác của thị trường TPCP năm 2016 là việc kỳ hạn huy động TPCP thị trường sơ cấp liên tiếp kéo dài Tính tới thời điểm Nhóm 42 cuối năm 2016, kỳ hạn vay bình quân TPCP năm đạt 8,27 năm, nâng kỳ hạn bình quân của danh mục TPCP đạt 5,63 năm (cao 1,19 năm so với kỳ hạn bình quân danh mục TPCP đến cuối năm 2015 là 4,44 năm) Cùng với việc lãi suất huy động giảm mạnh (có thời điểm kỳ hạn năm dưới mốc 5%/năm, giảm tới 175 điểm so với kỳ, từ 6,65% xuống 4,9%/năm), kỳ hạn vay kéo dài có ý nghĩa lớn đối với việc tái cấu kỳ hạn nợ của Chính phủ theo hướng kéo dài thời gian trả nợ, giảm bớt áp lực lên “đỉnh” nợ ngắn hạn và chi phí huy động vốn Năm 2016, là năm ghi nhận sự sôi động của thị trường TPCP thứ cấp Chưa năm nào, tổng lượng giao dịch TPCP đạt số khoảng 1,5 triệu tỷ đồng và giá trị bình quân phiên đạt 6.200 tỷ đồng/phiên 10 Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài Nới rộng tỷ lệ đầu tư tối đa của nhà đầu tư nước ngoài các doanh nghiệp đại chúng của Việt Nam là sách chờ đợi nhiều nhất, bàn thảo nhiều và kỳ vọng nhiều tại thị trường chứng khoán Việt Nam Tuy nhiên, năm kể từ Chính phủ ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP quy định điểm mới tư nới room, thực tế, số doanh nghiệp thực thi việc này quá Điểm “mắc” triển khai Nghị định nới room lại nằm Luật Đầu tư quy định, các doanh nghiệp có sở hữu 51% vốn ngoại “đối xử” nhà đầu tư nước ngoài Các doanh nghiệp gặp khó với quy định tỷ lệ 51% này họ buộc phải cân nhắc, nếu nới room và nhà đầu tư ngoại mua đến quá bán cổ phiếu của doanh nghiệp, doanh nghiệp trở thành pháp nhân nước ngoài Thực tế, các doanh nghiệp niêm yết phải cân nhắc việc nới room và quy định tại Luật Đầu tư quy định hiện hành thị trường chứng khoán cho phép khối ngoại mua đến 49% vốn của doanh nghiệp Ngưỡng 49% và 51% cách quá nhỏ, địa vị pháp lý của doanh nghiệp lại có sự khác biệt lớn, nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, nhiều thủ tục liên quan thuế, đầu tư, tín dụng… phải thực hiện theo quy định của nhà đầu tư nước ngoài Nhóm 43 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn GS.TS Dương Thị Bình Minh_Giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt quá trình học tập nghiên cứu đề tài Tuy đã cố gắng tìm tòi, thảo luận, nghiên cứu học hỏi kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên nhóm vẫn không tránh khỏi thiếu sót Nhóm mong nhận sự góp ý của thầy để tiểu luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Nhóm 44 ... khoán Chương 2: Thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện Chương 3: Một số kiến nghị phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Lời kết luận Nhóm CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ... ta, nó làm thay đổi mặt kinh tế Việt Nam Bài tiểu luận Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam cung cấp các kiến thức liên quan đến TTCK Việt Nam hiện và số kiến nghị, giải... a) Xét phương diện pháp lý: thị trường chứng khoán chia thành thị trường tập trung và thị trường phi tập trung • Thị trường chứng khoán tập trung: + là thị trường hoạt động theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam, Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam, Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay