sinh học thực vật, lá cây, thân cây, rễ cây

31 131 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 19:52

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc  - BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG NHÓM LỚP: 04DHLTP2 SINH HỌC THỰC VẬT, CÂY, THÂN CÂY, RỄ CÂY THỊ GVHD: CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG Thời gian thuyết trình: Tuần Việt Nam coi nước thuộc LỜI MỞ ĐẦU vùng Đông nam Á giàu đa dạng sinh học thực vật Do khác biệt lớn khí hậu từ vùng gần Xích đạo tới giáp vùng cận nhiệt đới, với đa dạng địa hình tạo nên đa dạng thiên nhiên mà Việt Nam có tính đa dạng sinh học cao Một dải rộng thảm thực vật bao gồm nhiều kiểu rừng phong phú hình thành độ cao khác rừng thông chiếm ưu vùng ôn đới cận nhiệt đới, rừng hỗn loại kim rộng, rừng khô họ Dầu tỉnh vùng cao, rừng họ Dầu địa hình thấp rừng ngập mặn Đước chiếm ưu ven biển châu thô sông Cửu Long sông Hồng rừng Tràm đồng Nam rừng hỗn loại tre nứa nhiều nơi Trong đó, 350.000 loài thực vật, gồm thực vật có hạt, rêu, dương xỉ cận dương xỉ (fern ally) thống kê tồn Năm 2004, 287.655 loài xác định, số 258.650 loài có hoa, 16.000 loài rêu, 11.000 loài dương xỉ 8.000 loài tảo xanh Quen thuộc loài thực vật đa bào sống mặt đất, gọi thực vật có phôi (Embryophyta) Chúng bao gồm loài thực vật có mạch, loại thực vật với hệ thống đầy đủ lá, thân rễ Điển loại lương thực, thuốc gỗ quý Thực tế, ngày nguồn thực vật nước ta rơi vào trạng thái suy thoái do: tai nạn cháy rừng, khai thác gỗ mức, chọn lọc, phát triển kinh tế kéo theo suy giảm hệ sinh học thực vật: Đó tình trạng số loài gỗ quý gõ đỏ (Afzelia xylocarpa), gụ mật (Sindora siamensis), nhiều loài làm thuốc hoàng liên chân gà (Coptis chinensis), ba kích (Morinda officinalis) chí có nhiều loài trở nên hay có nguy bị tiêu diệt thông nước hay thuỷ tùng (Glyptostrobus pensilis), hoàng đàn (Cupressus torulosa), bách xanh (Calocedrus macrolepis), cẩm lai (Dalbergia oliveri), pơmu (Fokiena hodginsii), Vì vậy, cần đẩy mạnh kiên biện pháp bảo vệ, có kế hoạch khai thác hợp lý chọn lọc, trồng gây rừng, trì loại giống quý hiếm, có giá trị sống,… nhằm mục đính phòng tránh thiên tai, phát triển nông nghiệp trì phát triển đa dạng sinh học thực vật SINH HỌC THỰC VẬT, CÂY, THÂN CÂY, RỄ CÂY NỘI DUNG A- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SINH HỌC THỰC VẬT: 1- KHÁI NIỆM VỀ THỰC VẬT: - Thực vật: bao gồm sinh vật có đặc điểm chung tự tổng hợp chất hữu từ hợp chất vô đơn giản xây dựng thành phần tử phức tạp nhờ trình quang hợp, diễn lục lạp thực vật., phần lớn khả di chuyển, phản ứng chậm với kích thích từ bên Có khả tạo cho chất dinh dưỡng Như thực vật chủ yếu sinh vật tự dưỡng - Phân loại Thực vật: Thực vật có hoa thực vật mà quan sinh sản hoa, quả, hạt Ví dụ lúa, ngô, khoai, bầu, bí, hoa hồng, gỗ lim…Thực vật hoa có quan sinh sản hoa, Ví dụ rêu, dương xỉ, thông…Giới Thực vật chia thành nhiều ngành có đặc điểm khác nhau: Ngành Rêu, Ngành Dương xỉ, Ngành Hạt trần, Ngành Hạt kín 2- VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG CUỘC SỐNG: - Cây mọc ven đường cho bóng râm làm đẹp cho thành phố, làng quê Người ta tính xanh trồng thành phố máy điều hòa chạy liên tục 20 ngày Cây tác dụng cản bớt ánh sáng cản sức gió nên có vai trò quan trọng việc điều hòa khí - hậu, tăng lượng mưa khu vực Trong trình quang hợp lấy vào khí cacbonic nhả khí ôxi cung cấp cho trình hô hấp người động vật Người ta ước tính hécta trồng cung cấp đủ ôxi cho 30 người sống khỏe mạnh năm Những nơi có nhiều cối thường có không khí lành, có tác dụng ngăn bụi, diệt số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường Thực vật nhờ có tán cản bớt sức chảy dòng nước mưa lớn gây ra, rễ giữ đất nên góp phần quan trọng chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, giữ nguồn nước ngầm, tránh hạn hán - Thực vật nguồn lương thực, thực phẩm chủ yếu loài người: Cây lương thực, Cây làm thức ăn, Cây làm gia vị, Cây ăn cung cấp - đường, chất khoáng, vitamin Thực vật nguyên liệu để sản xuất giấy, đồ gỗ, nhựa, dầu thực vật, tinh dầu thực vật, đồ uống, thuốc chữa bệnh dụng cụ phục vụ cho đời sống thảm, túi xách, chổi … B- CƠ QUAN DINH DƯỠNG CỦA THỰC VẬT: I RỄ CÂY: 1- KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG VÀ HÌNH THÁI CỦA RỄ CÂY: • Khái niệm & chức năng: Rễ quan sinh dưỡng thực vật, thực chức thực thụ bám vào đất thể, rễ hút nước chất muối vô hòa tan Ngoài rễ quan dự trữ chất dinh dưỡng, quan sinh sản sinh dưỡng thực vật Rễ không mang lá, lục lạp, trừ rễ khí sinh họ Lan Ở thực vật có mạch, rễ quan thực vật thông thường nằm mặt đất (khi so sánh với thân) Tuy nhiên, có ngoại lệ, chẳng hạn số loài có rễ khí (nghĩa mọc mặt đất) thông khí (nghĩa mọc mặt đất mặt nước) Rễ đóng vai trò quan trọng tổng hợp cytokinin, dạng hoóc môn tăng trưởng thực vật, nhu cầu để phát triển chồi cành • Hình thái: Rễ có khả phân nhánh cho rễ bên nên rễ tích nhỏ diện tích bề mặt rễ lớn giúp rễ tăng cường diện tích tiếp xúc với đất dễ dàng hút nước Rễ thường có hình trụ nhọn đầu, phát triển nhanh chóng ngày khoảng 10.000 tế bào chúng xuyên qua đất mọc sâu xuống bên Quan sát dọc rễ từ lên trên, ta thấy rễ có phần sau:  Vùng chóp rễ: bao trắng nằm đầu rễ, có nhiệm vụ bảo vệ đầu rễ lúc rễ chen đất mọc sâu xuống Chóp rễ nhiều lớp tế bào, lớp tróc lúc nhiều lớp bên thành lập Chóp rễ tạo dịch nhầy (mucigel), chất nhựa bảo vệ đầu rễ không bị khô giúp cho rễ xuyên qua đất dễ dàng hơn, giúp việc hấp thu nước chất dinh dưỡng đất  Vùng phân sinh: Nằm chóp rễ, vùng nầy, tế bào mô phân sinh phân cắt nhiều tế bào  Vùng tăng trưởng: Vùng nầy dài vài mm láng, vùng mà tế bào lớn lên, bắt đầu chuyên hóa làm cho rễ dài  Vùng chuyển hóa: Trong vùng nầy tế bào trưởng thành biệt hóa, vùng nầy vùng lông hút nơi có nhiều lông rễ nhỏ nhô từ tế bào bì Các lông sinh vùng bên dưới, lông dài dần lên trên, cuối lông rụng Tế bào lông hút tế bào sống có tế bào chất, nhân đầu lông thủy thể to Lông hút phong phú nhứt thực vật, đảm nhận nhiệm vụ hấp thu nước muối khoáng cho cây, lông hút có nhiệm vụ đồng hóa chất mà chúng hấp thu; nhờ có lông hút mà diện tích bề mặt hấp thu rễ gia tăng lớn Chót lông hút có chất nhầy giúp cho lông hút dính chặt vào đất Chiều dài vùng lông hút không thay đổi, lông hút thành lập nằmbên dưới,càng lên bên trên, lông rễ dài saucùng rụng Người ta ước tính rễ lúa có khoảng 14 tỉ lông hút với tổng cộng diện tích bề mặt 400m2 Vùng tế bào trưởng thành rễ nơi mô sơ cấp bì, nhu mô vỏ phát triển 2- PHÂN LOẠI: • Dựa vào trình sinh trưởng vòng đời Thực vật:  Rễ sơ sinh: rễ thực vật phát triển hạt (hoặc quan sinh sản) nảy mầm Sau rễ tiêu biến phát triển tiếp gắn bó với vòng đời sinh trưởng thực vật  Rễ thực thụ: rễ sinh trình phát triển cây, chúng hoàn toàn phát triển từ rễsinh • Dựa vào vị trí rễ:  Rễ chính: Chính rễsinh phát triển thành Việc tồn loại rễ tùy loài thực vật  Rễ phụ: Ở nhiều loài thực vật, sau rễsinh hoàn thành nhiệm vụ phát triển giai đoạn nảy mầm tiêu biến đi, thay vào phát triển từ cổ rễ rễ đảm bảo trình phát triển  Rễ bên: rễ phát triển trình phát triển chúng mọc ra, phân nhánh từ rễ rễ phụ mà mọc từ cổ rễ • Theo số lượng, cấu tạo từ rễ cây:  Hệ rễ cọc: cấu tạo rễ mà có tồn hai loại rễ rễ rễ Ví dụ: cải, đậu xanh, mít, ổi,…(cây mầm)  Hệ rễ chùm: rễ có cấu tạo từ rễ phụ rễ con, rễ Ví dụ: lúa, dừa, cau, mía,… (cây mầm)  Hệ rễ hỗn hợp: Bộ rễ cấu tạo có loại rễ: rễ chính, rễ phụ rễ bên Ví dụ: cổ sống lâu năm: • đa, đề, si,… Biến dạng rễ: Do phát triển môi trường khác nhau, rễ thay đổi hình dạng cấu tạo để thực chức đặc biệt Đó rễ biến dạng, gồm loại sau đây: - Rễ củ: Ở số cây, rễ phồng to nạc, chứa chất dự trữ tạo thành rễ củ Rễ củ dạng biến đổi rễ có tham gia trụ mầm Rễ củ phát triển từ rễ chính, củ cải, cà rốt (trong trường hợp củ có mang rễ bên, gồm có phần đầu mang có rễ thức), phát triển từ rễ bên, sắn, khoai lang… - Rễ chống: thường gặp ngập mặn ven biển đước (Rhizôphra), dà (Ceriops)…Đó rễ phụ phát triển từ thân, cành mọc tỏa thành hình cung cắm xuống đất làm thành hệ thống chống đỡ cho chịu đựng tác động sóng, gió, thủy triều - Rễ thở: Cũng thường gặp ngập mặn vùng đầm lầy, nơi rễ khó hấp thụ không khí Ở có rễ chuyên hóa, ngoi lên khỏi mặt đất trông cọc hay mũi chông cắm tua tủa xung quanh gốc Trên rễ có nhiều lỗ vỏ để lấy oxy cho phần rễ đất lầy Ví dụ: rễ thở bụt mọc (Taxodium distichum), bần (Someratia), vẹt (Bruguiera)… - Rễ cột: rễ phụ mọc từ cành đâm thẳng xuống đất, to dần lên phân nhánh, cắm chặt vào đất Ví dụ: rễ cột đa - Rễ khí: rễ phụ mọc từ thân, rơi thỏng xuống, lơ lửng không khí Những rễ thường có màu lục tế bào chứa nhiều chất diệp lục Ví dụ: rễ nhiều loài phong lan - Rễ bám: thường gặp số leo, chúng giúp bám vào tường, vào giàn Ví dụ: rễ trầu không, rễ sộp (Ficus pumila) - Rễ mút: rễsinh ký sinh, hút thức ăn từ chất hữu có sẵn chủ Các rễ đâm sâu vào mô mềm bó mạnh chủ, hút lấy nước chất hữu cần thiết Ví dụ: rễ tơ hồng, rễ tầm gửi 3- CẤU TẠO GIẢI PHẨU: • Cấu tạo sơ cấp: rễ mầm mầm  Rễ mầm:  Rễ mầm: - Khi cắt ngang rễ cây, qua vùng chuyển hóa, thấy gồm phần rõ rệt: vùng vỏ chiếm 2/3 so - với vùng trung trụ Trong đó:  Phần vỏ gồm có:  Tầng lông hút: gồm lớp tế bào sống, có số tế bào mọc dài thành lông hút  Ngoại bì: nằm sát tầng lông hút, gồm lớp tế bào  Nhu mô vỏ: dày, gồm nhiều lớp tế bào sống, màng cellulose mỏng, chứa nhiều tinh bột  Nội bì: Cấu tạo lớp tế bào hình chữ nhật xếp khít nhau, đặc trưng cấu tạo khung caspary (khung caspary hình thành  hóa bần vách xuyên tâm) Trụ gồm có:  Trụ bì: Gồm lớp tế bào sống xếp xen kẻ kế với lớp nội bì  Bó mạch: Gồm bó gỗ bó Libe xếp xen kẻ vòng tròn, số lượng bó mạch không bó, gồm có: Bó gỗ: gồm toàn mạch gỗ, nhu mô gỗ, mạch gỗ phân hóa hướng tâm Bó Libe: gồm mạch nhu mô Libe  Tia ruột: nằm bó Libe bó gỗ  Nhu mô ruột: ít, có vai trò dự trữ • So sánh rễ mầm sơ cấp rễ mầm: • • • • • • • • Rễ mầm Ngoại bì Nội bì Bó mạch Nhu mô ruột Nhiều lớp tế bào có màng hóa bần Sự hóa bần không vách xuyên tâm mà vách tiếp tuyến, nên cắt ngang có khung hình chữ U, gọi khung Sube Số lượng bó Có nhiều mạch hậu mộc to, có mạch hậu Libe ( Rễ mầm sơ cấp Gồm lớp tế bào, nằm sát tầng lông hút Cấu tạo lớp tế bào hình chữ nhật, xếp khít nhau, đặc trưng cấu tạo khung Caspary Không bó Ít THÂN CÂY MẦM - Vỏ; Trụ phân biệt - Bó mạch xếp (2) vòng - Bó mạch hở - Số bó mạch/bó gỗ nhiều - Mô dày nâng đỡ ( hậu mô ) - Tủy Cellulose - Không khuyết • THÂN CÂY MẦM - Vỏ; Trụ không phân biệt - Bó mạch xếp vòng trở lên - Bó mạch kín, bó gỗ hình chữ V, bó đồng tâm - - Mô cứng nâng đỡ ( cương mô ) - Tủy hóa mô cứng - Khuyết Cấu tạo thứ cấp: ( Thân hạt trần, thân mầm ) Do hoạt động mô phân sinh thứ cấp gồm: Tầng sinh bần tượng tầng Libe gỗ a- Tầng sinh bần: - Thân mầm, đặc biệt thân gỗ, vỏ sơ cấp thường không giữ lâu, tầng phát sinh thay cho lớp biểu bì, tầng phát sinh vỏ hay gọi tầng sinh bần-lục bì Hoạt động tầng sinh lớp bần phía Gồm: Các tế bào chết có màng hóa bần, mặt tầng bần có nhiều lớp vỏ, đảm bảo trao đổi khí thân - môi trường Các tế bào lớp lục bì hình thành phía trong, tế bào nhu mô sống có chứa lục lạp, có - màng mỏng Cellulose Tập hợp lớp hình thành nên lớp chu bì cho thân Do hoạt động liên tục tầng sinh vỏ, tầng phát sinh vỏ hình thành sâu lớp vỏ lớp bần hình thành Khi tất lớp bần hình thành tất mô nằm bên bị chết với lớp bần tạo thành - phận che chở lớp thân, gọi thụ bì Khái niệm vỏ thứ cấp: Trong cấu tạo thứ cấp thân tập hợp tất mô nằm phía tầng phát sinh, bao gồm: Các tế bào Libe; vỏ sơ cấp ( có ); tế bào chu bì thụ bì b- Tượng tầng Libe gỗ: - Tượng tầng thường nằm bó gỗ Libe Thường gồm loại tế bào:  Tế bào khởi sinh hình thoi: Hình dạng thoi kéo dài, tế bào có chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng Chúng thường phân chia theo mặt phẳng tiếp tuyến để hình thành nên yếu tố dẫn, yếu tố sợi tế bào nhu mô  Tế bào khởi sinh hình tia: Thường có dạng hình tròn có số lượng tế bào khởi sinh hình thoi Những tế bào thường tập hợp thành nhóm với số lượng kích thước khác nhau, tùy loại Hoạt động tế bào sinh tia - ruột thứ cấp ( gồm tia gỗ & tia Libe ) Các tế bào tầng phát sinh thường xếp thành tầng không, hoạt động tế bào thường xuyên định kì theo mùa ( thường gặp gỗ sống vùng có khí hậu thay đổi theo - mùa ) Libe thứ cấp; Gỗ thứ cấp:  LIBE THỨ CẤP: Có cấu tạo phức tạp Libe sơ cấp, bao gồm: Mạch rây, tế bào kèm thành với mô mềm hợp thành Libe mềm Sợi Libe, mô cứng tế bào đá hợp thành Libe cứng, số loài gặp cấu trúc tiết nằm xen kẽ với tế bào Libe Libe thứ cấp gồm tế bào có màng mỏng, độ cứng nên thường bị gỗ dồn phía vỏ bẹp dần lại Trong cấu tạo thứ cấp thân, yếu tố Libe sơ cấp tồn bị tình trạng Libe thứ cấp sau vài năm bị biến  GỖ THỨ CẤP: phần chiếm chủ yếu cấu tạo thân cây, gồm mô chính: + Mô bản: Gồm loại: nhu mô gỗ ( tế bào sống, hình ống, có vách ngăn ngang, màng chúng thường hóa gỗ, không dày, thường dự trữ tinh bột, loại tinh dầu,…); nhu mô gỗ hình thoi ( sợi thay ) tế bào có hình thoi, dạng sợi, có màng hóa gỗ, vách ngăn ngang, đầu tế bào thường nhọn, có nhân, làm nhiệm vụ dự trữ; tia ruột ( tia gỗ ) cấu tạo tế bào dạng hình chữ nhật ( lát cắt nằm ngang ) tế bào sống, màng hóa gỗ, tập trung thành tia chạy theo hướng phóng xạ từ thân chạy phía ngoài; tất loại mô có chức dự trữ + Mô cơ: Gồm tế bào cương mô, màng dày hóa gỗ, tế bào thường có dạng hình thoi đầu nhọn Những tế bào gọi tế bào sợi gỗ, tế bào chết, không chứa chất sống, có tác dụng nâng đỡ mặt học cho thân + Mô dẫn: bao gồm quản bào mạch thông chúng nằm rải rác gỗ xếp thành vòng ( thực vật hạt trần, thường có quản bào ) 4- SỰ TĂNG TRƯỞNG CHIỀU DÀI, SỐ VÒNG CỦA THÂN: a- Chiều dài thân cây: Thân dài phân chia tế bào mô phân sinhthân thảo, thân leo ( mồng tơi, mướp, bí,…) dài nhanh Cây thân gỗ phát triển chiều cao chậm Cây trưởng thành bấm phát triển nhiều chồi, hoa, quả; tỉa cành, tập trung phát triển chiều cao b- Số vòng thân cây: Thân to nhờ phân chia tế bào mô phân sinh: tầng sinh bần, tượng tầng Đối với vùng nhiệt đới, năm mùa mưa, hấp thụ nhiều thức ăn, tượng tầng tạo nhiều mạch gỗ to, có thành mỏng, xếp thành vòng dày, màu sáng Mùa khô, thức ăn, tế bào gỗ sinh hơn, bé hơn, thành dày, xếp thành vòng mỏng, màu sẫm Đó vòng gỗ năm Dựa vào đó, ta tính tuổi III - Gỗ dác: có màu sáng, phía ngoài, gồm tế bào mạch gỗ, - có chức vận chuyển nước muối khoáng Gỗ ròng: màu sẫm, rắn dác, nằm phía trong, gồm tế bào chết, vách dày, có chức nâng đỡ CÂY: 1- KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG VÀ HÌNH THÁI CỦA CÂY: - phận thuộc quan dinh dưỡng cây, thực chức dinh dưỡng quan trọng: quang hợp; hô hấp; thoát nước Một số chức chuyển hóa lá: bảo vệ; bẩy bắt thức ăn; sinh - sản; nâng đỡ Các phận lá: đa số hạt kín chia làm phần chính:  Phiến lá: thường dẹt, mỏng, có màu xanh lục, phiến có  • • • nhiều gân nơi mang bó mạch Cuống lá: phần nối phiến với thân cành Góc họp thân cành cuống gọi nách Ở nách mọc chồi Ở số cuống nên gốc đính trực tiếp vào thân cành gọi đính gốc hay không cuống( dừa ) • Có số phần gốc cuống phình to thành bó ôm lấy thân gọi bó ( chuối, mía, lúa )  kèm: phận nhỏ, mỏng, mọc gốc cuống • Hình dạng: hình vảy, hình tam giác, hình sợi,… • kèm ( bẹ ) số loài làm nhiệm vụ che chở cho chồi non, chúng rụng sớm để lại vết sẹo ( thầu dầu, khoai mì,…) Sự có mặt bẹ hình dạng đặc điểm quan trọng phân loại bẹ có loại: Bẹ chìa ( rau râm ); Thìa lìa ( lúa ) - Các dạng lá:  ĐƠN: Cuống không phân nhánh, mang phiến Nách cuống có chồi Khi rụng, cuống phiến rụng lúc, để lại vết sẹo thân cành - Dựa vào hình dạng mép phiến lá, người ta phân biệt sau: nguyên ( mít, xoài ); cưa ( Gai, dâu tằm, hoa hồng,… ); có thùy ( ké hoa đào, mướp,… ); phân thùy ( đu đủ, thầu dầu, cà dại,…); chẻ thùy ( nhái, ngải cứu, khoai mì,…)  KÉP: + có chính, cuống mang nhiều nhỏ gồm có phiến cuống nhỏ chồi gọi chét Ở nách cuống có chồi Khi rụng chét rụng trước, cuống rụng sau Ngoại trừ cau, dừa kép, tàu rụng + Có dạng kép: • KÉP LÔNG CHIM: dọc theo cuống mang hàng lá: + Kép lông chim chẵn: Tận chét như: muồng Nếu chét đính cuống bậc gọi kép lông chim chẵn lần Muồng Xiêm Nếu chét đính cuống bậc hay bậc 3, gọi kép lông chim chẵn lần, lần phượng, Trinh nữ + Kép lông chim lẽ: Tận chét như: Hoa hồng, khế,… • KÉP CHÂN VỊT: Các chét gắn điểm, số lượng chét 3,5,7,… như: cao su gồm chét; gòn từ 5,7 chét,… - Gân lá: nơi tập trung bó mạch mô Tùy theo cách xếp đặt gân phiến lá, ta có kiểu gân sau: • GÂN HÌNH MẠNG: Đặc trưng cho mầm + Mạng lưới lông chim: có gân như: mít, ổi,… + Mạng lưới chân vịt: Có nhiều gân chính, xuất phát từ điểm, từ gân cho gân bên như: thầu dầu, đu đủ,… + Mạng lưới tỏa tròn: Một số gân nhau, xuất phát từ điểm Từ đầu cuống cho gân như: sen,… - Cách đính lá: • • MỌC CÁCH: mấu có lá, như: Mít, sứ,… MỌC ĐỐI: mấu có mọc đối nhau, như: Ổi, mận, cà phê,… Nếu đôi mọc thẳng góc với đôi gọi mọc đối chéo chữ thập, như: Trang, tía tô, húng chanh, kinh giới,… • MỌC VÒNG: mấu có trở lên, như: Trúc đào, - huỳnh anh, hoa sữa,… Biến dạng lá:  VẢY: • Vảy đất: thường mỏng dai, hình dạng màu sắc khác hẳn lá, làm chức bảo vệ, • gặp có thân rễ, như: Củ dong ta, dong riềng,… Vảy dày lên mọng nước: làm chức dự trữ, thân hành: hành, tỏi,… • Cũng có tiêu giảm hoàn toàn, vảy nhỏ, không màu, mọc xung quanh cành, như: phi lao, …  GAI: Sự biến đổi phần toàn kèm thành gai để giảm bớt thoát nước, như: xương rồng  TUA CUỐN: Có thể hình thành phần biến đổi thành  CƠ QUAN BẮT MỒI: Một số biến đổi hình dạng thành quan chuyển hóa, dung để bắt loài sâu bọ nhỏ có khả tiêu hóa chúng Như: bắt ruồi, nắp ấm 2- CẤU TẠO GIẢI PHẨU CỦA LÁ: a- CÂY MẦM: Cuống lá: Mặt phẳng lõm, mặt lồi • BIỂU BÌ: Gồm tế bào hình chữ nhật, có tầng Cutin lỗ khí, có lông che chỡ • MÔ DÀY: Nằm sát lớp biểu bì, mục đích nâng đỡ • MÔ MỀM: Chứa • nhiều lục lạp CÁC BÓ DẪN: Libe ngoài, gỗ Phiến lá: thường có vị trí nằm ngang nên cấu tạo không đồng thể kiểu lưng bụng rõ rệt • BIỂU BÌ: Biểu bì trên: cấu tạo lớp tế bào, biểu bì lục lạp, vách thường có Cutin dày, có khí khổng Biểu bì dưới: Cutin mỏng, có nhiều khí khổng, mặt nước, khí khổng phân bố mặt • MÔ ĐỒNG HÓA ( LỤC MÔ ): Nằm lớp biểu bì phần thịt tế bào mô mềm, đồng hóa, thường có màng mỏng, nội chất phân hóa, bên chứa nhiều lục lạp hạt tinh bột Thịt phân biệt thành phần chính: Lục mô giậu: Thường nằm biểu bì trên,  gồm đến vài lớp tế bào hình ống hình lăng trụ, xếp tương đối khít gần sếp vuông góc với tế bào biểu bì Tế bào mô giậu thường chứa nhiều lục lạp tế bào mô xốp, mà mặt thường xanh mặt (trừ trường hợp ngoại lệ: Trúc đào, đước,… mô giậu nằm mặt cây) Trong tế bào mô giậu, hạt diệp lục thường xếp theo chiều dọc tế bào, khiến chúng nhận ánh sáng đặn, cách xếp lợi cho quang hợp tế bào có chứa lục lạp, tế bào mô giậu có khoảng hở bé, chổ dự trữ khí CO2 cần thiết cho quang hợp Mô giậu có vai trò quang trọng việc quang hợp  xanh Lục mô khuyết ( mô xốp ): Nằm mô giậu, tiếp giáp với biểu bì lá, gồm nhiều lớp tế bào, tế bào tròn cạnh, hình dạng không đều, xếp thưa để hở nhiều khoảng trống chứa khí, khoảng trống thông với phòng lỗ khí, đặc điểm thuận lợi cho việc trao đổi khí môi trường, tang diện tích tiếp xúc khí mô xốp tang lên Vai trò chính: trao đổi khí thoát nước MÔ CƠ:  Hậu mô: Ở biểu bì gân  Cương mô: Nằm quanh bó mạch gân • MÔ DỰ TRỮ ( NHU MÔ ): ít, có gân chính, làm • nhiệm vụ vận chuyển nước, sản phẩm đồng hóa vào bó dẫn • MÔ DẪN: hệ thống bó mạch  Gân chính: bó mạch cắt ngang  Gân bên: bó mạch cắt ngang cắt dọc b- CÂY MẦM: Phiến lá: • MÔ BÌ: Gồm biểu bì biểu bì có lớp Cutin thấm them chất sáp, Sillic có khí khổng Ở • • biểu bì họ lúa có tế bào trương nước to MÔ ĐỒNG HÓA: Thường có loại lục mô khuyết MÔ CƠ: có cương mô gân • xung quanh bó mạch MÔ DỰ TRỮ: Nhu mô gân • MÔ DẪN: Chỉ có loại bó mạch cắt ngang - SO SÁNH CẤU TẠO GIẢI PHẪU Ở CÂY MẦM (LỚP NGỌC LAN ) & CÂY MẦM ( LỚP HÀNH ) c- CÂY HẠT TRẦN: • BIỂU BÌ & HẠ BÌ: Biểu bì thông thường gồm tế bào có màng dày, bề mặt thường có phủ lớp Cutin dày, khoang tế bào gần bịt kín, phía biểu bì lớp hạ bì Hạ bì: Thường làm vòng bao xung quanh tế bào thịt mô dẫn, tế bào hạ bì thường có màng dày Nằm xen kẽ với tế bào biểu bì thường có nhiều lỗ khí, lỗ khí thường nằm sâu bên dưới, có nhiều lỗ khí xếp thành dãy chạy dọc theo bó mạch Biểu bì với hạ bì làm nhiệm vụ che chở phần làm cho cứng • MÔ DIỆP LỤC: Gồm tế bào lớn có màng gấp nếp, bên có chứa nhiều lục lạp, tế bào thường xếp thành dãy ngang, có nhiều khoản gian bào nằm xen kẽ Trong mô diệp lục có chứa nhiều ống tiết nhựa Phía tế bào biểu mô có vòng sợi màng dày bao bọc • HỆ THỐNG DẪN: gân chạy dọc gồm bó mạch, gỗ trước thường bị phá hủy giữ lại quản bào xoắn gỗ sau gồm quản bào điểm Trong bó dẫn, gỗ thường hướng phía gần trục, Libe thường hướng xa trục Bao xung quanh bó mạch, vòng mô dẫn gọi mô chuyển hóa, chủ yếu gồm loại tế bào: mô tế bào sống tế bào có mô mềm không hóa gỗ; Tế bào chết, quản bào có lỗ viền, màng mỏng, hóa gỗ Mô chuyển hóa có vai trò việc vận chuyển vật chất nhu mô mô diệp lục • NỘI BÌ: lớp tế bào xung quanh mô chuyển hóa, gồm tế bào có màng dày, có có chứa tinh bột, lúc đầu tế bào có khung Caspari, sau thấm bần vừa thấm bần lại vừa hóa gỗ ... phát triển đa dạng sinh học thực vật SINH HỌC THỰC VẬT, LÁ CÂY, THÂN CÂY, RỄ CÂY NỘI DUNG A- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SINH HỌC THỰC VẬT: 1- KHÁI NIỆM VỀ THỰC VẬT: - Thực vật: bao gồm sinh vật có đặc... năng: Rễ quan sinh dưỡng thực vật, thực chức thực thụ bám vào đất thể, rễ hút nước chất muối vô hòa tan Ngoài rễ quan dự trữ chất dinh dưỡng, quan sinh sản sinh dưỡng thực vật Rễ không mang lá, ... thụ: Là rễ sinh trình phát triển cây, chúng hoàn toàn phát triển từ rễ sơ sinh • Dựa vào vị trí rễ:  Rễ chính: Chính rễ sơ sinh phát triển thành Việc tồn loại rễ tùy loài thực vật  Rễ phụ:
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh học thực vật, lá cây, thân cây, rễ cây, sinh học thực vật, lá cây, thân cây, rễ cây, sinh học thực vật, lá cây, thân cây, rễ cây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay