bài 43 10 NC cấu tạo virut

3 241 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 19:43

Giáo án tuần: Ngày soạn: 10/3/2017 Người soạn : Xa Thị Thảo Tiết45 - Bài 43 CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I MỤC TIÊU Sau học, HS đạt được: Kiến thức : - Nêu được khái niệm virut , mô tả được loại virut điển hình - Phân biệt được các loại virut - Giải thích được tại virut là dạng sống chứ không phải thể sống Kĩ : - Kĩ tư : phân tích, so sánh - Kĩ học tập : tự học , lập bảng - Kĩ sinh học : quan sát, vận dụng kiến thức vào cuộc sống để giải thích số hiện tượng đời sống Thái độ - Bảo vệ sức khỏe , giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh - Hiểu biết về nguyên nhân và biết cách phòng tránh các loại bệnh virut gây nên II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Giáo án, SGK, tranh ảnh - Các tài liệu có liên quan đến học Chuẩn bị HS - SGK, ghi, giấy nháp - Đọc trước nhà III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp (1 phút) Lớp – Sĩ số: Kiểm tra cũ (9 phút) a Câu hỏi kiểm tra Nêu cách tiến hành nhuộm đơn tế bào nấm men ? tại phải hơ nhẹ tiêu bản ngọn lửa đèn cồn ? b Câu trả lời Dùng que cấy lấy giọt dung dịch nấm men cho vào ống nghiệm có sẵn 5ml nước khuấy đều , dùng que cấy lấy giọt dung dịch này cho lên lam kính , hong khô tự nhiên hoặc hơ nhẹ ngọn lử đèn cồn, dùng pipet nhỏ giọt fuchsin vào vị trí đã nhỏ giọtdung dịch lên men khô 1p rồi sốt nhẹ nước cất ở mép lam kính, hong khô đậy lamen và đưa lên soi ở vật kính x10 , x40 Tiến trình học : Đặt vấn đề : Chương trước chúng ta đã tìm hiểu về sự sinh trưởng và phát triển của VSV , hôm chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dang sống mới đó là virut , chúng có cấu tạo và hình thái thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu bài hôm Bài 43 Cấu trúc các loại virut (1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: - Vấn đáp – tái - Vấn đáp – tìm tòi - Hoạt động nhóm (2) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động GV HS GV : Cho phép học sinh sử dụng điện thoại phút để tìm hiểu về sơ đồ hóa , sơ đồ tư HS : dùng điện thoại tìm hiểu thông tin liên quan về sơ đồ hóa , sơ đồ tư GV : Sau hết phút yêu cầu hs cất điện thoại và đọc toàn bộ nội dung bài HS : Đọc bài GV : Chia lớp thành nhóm vòng 15 phút sử dụng bút màu và giấy A1 sơ đồ hóa toàn bộ kiến thức bài theo chuẩn kiến thức SGK và được phép sáng tạo hình ảnh HS : Hoạt động nhóm, hoàn thành bài của nhóm GV : Hết 15phút yêu cầu các nhóm lên dán bài của mình lên bảng và cử đại diện nhóm trình bày bài HS : Trình bày bài nhóm mình GV : Yêu cầu các nhóm khác nhận xét bài của nhóm trình bày, sau đó chuẩn hóa kiến thức Nội dung I.Khái niệm _Virut là một thực thể sống có kích thước vô cùng nhỏ bé và chưa có cấu tạo tế bào II Hình thái và cấu tạo _Hình thái có loại:dạng xoắn, dạng khối, dạng hỗn hợp _Cấu tạo gồm phần: vỏ protein làm nhiệm vụ bảo vệ, lõi axit nucleic là bộ gen của chúng III.Phân loại virut _Phân loại dựa vào vật chủ : 1.Virut ở người và động vật 2.Virut ở vi sinh vật 3.Virut ở thực vật IV Củng cố - GV : So sánh sự khác biệt giữa virut và vi khuẩn - HS : Hoàn thành bảng so sánh Đáp án Giống : Kích thước nhỏ , sinh sản nhanh, gây bệnh cho vật chủ thời gian ngắn, chiếm đạt vật chất tế bào chủ Tính chất Cấu tạo tế bào Chỉ chứa ADN và ARN Chứa cả ADN và ARN Sinh sản độc lập Sống kí sinh bắt buộc Virut không có không không có Vi khuẩn có không có có không V Hướng dẫn học tập - HS về nhà học bài và làm bài tập chuẩn bị bài trước đến lớp Duyệt, kí ngày Nguyễn Văn Thịnh ... hiểu dang sống mới đó là virut , chúng có cấu tạo và hình thái thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu bài hôm Bài 43 Cấu trúc các loại virut (1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: - Vấn... III.Phân loại virut _Phân loại dựa vào vật chủ : 1 .Virut ở người và động vật 2 .Virut ở vi sinh vật 3 .Virut ở thực vật IV Củng cố - GV : So sánh sự khác biệt giữa virut và vi... động nhóm, hoàn thành bài của nhóm GV : Hết 15phút yêu cầu các nhóm lên dán bài của mình lên bảng và cử đại diện nhóm trình bày bài HS : Trình bày bài nhóm mình GV :
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 43 10 NC cấu tạo virut, bài 43 10 NC cấu tạo virut, bài 43 10 NC cấu tạo virut

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay