mau de thi hoc ki lop 10 mon toan

1 182 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:26

Mẫu đề thi học kỳ môn toán lớp 10 Bài 1: Cho phương trình: Tìm m để phương trình vô nghiệm Bài 2: Giải bất phương trình Bài 3: a b Chứng minh Cho , tính giá trị lượng giác Bài 4: Cho (E): 4x2+9y2=36 Tìm tọa độ tiêu điểm, đỉnh, độ dài trục, tiêu cự phương trình Bài Cho (C) x2+y2-2x+4y+1=0 a b c Xác định tâm I bán kính R (C) Viết phương trình đường thẳng qua I vuông góc với Tính khoảng cách từ tâm I đến
- Xem thêm -

Xem thêm: mau de thi hoc ki lop 10 mon toan , mau de thi hoc ki lop 10 mon toan , mau de thi hoc ki lop 10 mon toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay