DE ON 03 HKII TOAN 10 2016 2017

2 165 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:25

THPT TÁN KẾ ĐỀ ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NH : 20162017 MÔN: TOÁN - KHỐI: 10 - BAN: CƠ BẢN THỜI GIAN: 90’ (Không kể thời gian phát đề) 03 I TRẮC NGHIỆM Nhị thức f ( x ) = 3x + nhận giá trị dương khi: A x < − B x ≥ − C x > − D x > x + x − 21 ta có: x2 − a) f(x) > (–7 < x < –1 hay < x < 3) b) f(x) > (x < –7 hay –1 < x < hay x > 3) c) f(x) > (–1 < x < hay x > 1) d) f(x) > (x > –1) Phương trình : x2 –2 (m + 2)x + m + = vô nghiệm Khi xét dấu biểu thức : f(x) = A với m Cho π < α < B - < m < -1 C -2 ≤ m ≤ -1  m > −1 D   m < −2 3π Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A sin(−α )
- Xem thêm -

Xem thêm: DE ON 03 HKII TOAN 10 2016 2017 , DE ON 03 HKII TOAN 10 2016 2017 , DE ON 03 HKII TOAN 10 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay