de 11

1 135 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:18

TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH TỔ TOÁN – TIN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TOÁN LỚP 11 CB ĐỀ I: Bài ( điểm ) : Tính đạo hàm hàm số sau: 2x + a) y = x + ; b) y = d) y = 2sin 3x + 3cos x x2 − 2x + x −1 c) y = x + ( x + 1) e) y = tan x − tan x + tan x Bài ( điểm ) : Cho hàm số y = x3 − 3x + có đồ thị (C) a) Tính y’ = ? b) Giải bất phương trình y’ > 0; c) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm A( 1; 0); d) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 2010 Bài ( điểm ) : Cho hàm số y = cot2x Cmr : y” + 4.cot2x.y’ =  TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH TỔ TOÁN – TIN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TOÁN LỚP 11 CB ĐỀ II: Bài ( điểm ) : Tính đạo hàm hàm số sau: 2x +1 x2 − 2x −1 c) y = 3x + ( x + 1) x +1 1 d) y = 3sin x + cos 3x e) y = cot x − cot x + cot x Bài ( điểm ) : Cho hàm số y = x − 3x + có đồ thị (C) a) y = x + ; b) y = a) Tính y’ = ? b) Giải bất phương trình y’ > 0; c) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm A( 0; 2); d) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 2010 Bài ( điểm ) : Cho hàm số y = tan2x Cmr : y” - 4.tan2x.y’ =  -
- Xem thêm -

Xem thêm: de 11 , de 11 , de 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay