DE THI THU THPT QG SO 7

5 129 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:08

ĐỀ SỐ 16 Câu 1: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm đoạn [ 1;3] , f (1) = f (3) = Tính I = ∫ f '( x) dx 26 26 I =1 A I = B I = C I = − D 3 Câu 2: Đồ thị sau hàm số y = − x + 3x − 4 -2 -4 -2 A B C D r Câu 3: Mặt phẳng (P) qua A( 2; -2;5) nhận n = (1; 2; −3) làm VTPT có phương trình A 2x-2y+5z+17=0 B x+2y-3z+15=0 C x+2y-3z+17=0 D 2x-2y+5z-3=0 Câu 4: Diện tích hình tròn lớn hình cầu a Một mặt phẳng (P) cắt hình cầu theo đường tròn có bán kính r, diện tích a/2 Biết bán kính hình cầu R, chọn đáp án đúng: R R R R A r = B r = C r = D r = 2 3 Câu 5: Cho số thực dương a, b, với a khác Khẳng định sau đúng: A log 14 (a b) = log a b B log a (ab) = a C log a (a b) = log a b 1 + log a b 4 D log a (ab) = + log a b Câu 6: Tam giác ABC có A(2; 3; 1), B( -1; 2; 0), C(1; 1; -2) có trực tâm H 29   29   29  2  29  A H  ; ; − ÷ B H  − ; ; − ÷ C H  ; − ; − ÷ D H  ; ; ÷  15 15   15 15   15 15   15 15  Câu 7: Cho hàm số: y = x − mx + (2m − 1) x − , có đồ thị (Cm ) Giá trị m để (Cm ) có điểm cực đại, cực tiểu nằm phía trục tung là: m ≠ m ≠ m > 1   A  B C  D m < 1 m = m <  m >   mx + 7m - đồng biến trên khoảng ( 3;+¥ x- m A - < m £ B - < m < C < m £ Câu 8: Hàm số y = ) với m D D  m ≥ Câu 46: Với giá trị m tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = m =1 m=2 m=3 3x − qua điểm M (1;3) 2x − m m = −2 A B C D Câu 47: r Cho mặt phẳng (P) : 2xr y+ 2z -8 =0 Một vectơr pháp tuyến mặt phẳng r (P) là: A n = (2; −1; 2) B n = (−2; −1; −2) C n = (−2; −1; 2) D n = (2; −1; −2) Câu 48: Phương trình log x + log x + − 2m − = có nghiệm thuộc đoạn 1;3  3   A ≤ m ≤ B m ≤ C m ≥ D ≤ m < ( Câu 49: Hàm số y = log x − x A ( −∞;0] ∪ [ 5; +∞ ) ) có tập xác định B ( −∞;0 ) ∪ ( 5; +∞ ) C D = ( 0;5 ) D D = [ 0;5] Câu 50: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a chiều cao hình chóp a Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC Trang 4/5 - Mã đề thi 132 a3 A 12 a3 B a3 C D a3 6 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ... tròn sau dấu phẩy chữ số thập phân) A 0 ,75 cm B 0,67cm C 0,25cm D 0,33cm Câu 24: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thi n: −∞ x –1 y + +∞ - / Trang 2/5 - Mã đề thi 132 +∞ y –∞ –4 Phát biểu sau đúng:... –1) Tích AB AC bằng: A - 67 B 65 C 67 Câu 15: …………………………………………… Câu 16: Tập nghiệm bất phương trình A [0;1] B [0;1) x − 91− x D x=2 D 33 < là: C ( −∞;1] D (0;1] Câu 17: Tìm m để phương trình -... y = x − x + , y = 0, x = quanh trục Ox S= Mπ N ( với M N phân số tối giản) Khi M + N = A 27 B 40 C 37 D 160 Câu 23: Một cốc nước có dạng hình trụ đựng nước chiều cao 12cm, đường kính đáy 4cm,
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT QG SO 7 , DE THI THU THPT QG SO 7 , DE THI THU THPT QG SO 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay