BAI TOAN THUC TEdocx

2 168 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:07

Tải toàn kho đề Thầy cô vào link nhé: http://bit.ly/2oTWQBt Câu Một vật rơi tự với phương trình chuyển động S = gt , g = 9,8m/ s t tính giây ( s) Vận tốc vật thời điểm t = 5s bằng: A 49m/ s B 25m/ s C 10m/ s Câu Cho chuyển động thẳng xác định phương trình S = D 18m/ s ( t - 3t ) , t tính giây ( s) S tính mét ( m ) Vận tốc chuyển động thời điểm t = 4s bằng: A 280m/ s B 232m/ s C 140m/ s D 116m/ s Câu Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình S = t - 3t + t , t tính giây ( s) S tính mét ( m ) Gia tốc chất điểm lúc t = 2s bằng: A 4m/ s B 6m/ s C 8m/ s D 12m/ s Câu Cho chuyển động thẳng xác định phương trình S = t + 3t - 9t + 27 , t tính giây ( s) S tính mét ( m ) Gia tốc chuyển động thời điểm vận tốc triệt tiêu là: A 0m/ s B 6m/ s C 24m/ s D 12m/ s Câu Độ giảm huyết áp bệnh nhân đo công thức G ( x ) = 0, 025 x ( 30 - x ) x ( mg ) x > liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân Để huyết áp giảm nhiều cần tiêm cho bệnh nhân liều lượng bằng: A 15mg B 30mg C 40mg D 20mg Câu Trong tất hình chữ nhật có diện tích S hình chữ nhật có chu vi nhỏ bao nhiêu? A S B S C 2S D 4S Câu Trong tất hình chữ nhật có chu vi 16 cm hình chữ nhật có diện tích lớn bằng: A 36cm B 20cm C 16cm D 30cm Câu Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t f ( t ) = 45t - t (kết khảo sát tháng vừa qua) Nếu xem f ' ( t ) tốc độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ: A 12 B 30 C 20 Câu Câu Một trang chữ sách giáo khoa cần diện tích 384 cm Lề 3cm.Lề trái phải 2cm.Kích thước tối ưu trang giấy là: A Dài 24cm; rộng 16cm B Dài 24cm; rộng 17cm C Dài 25cm; rộng 15,36cm D Dài 25,6cm; rộng 15cm D 15 Tải toàn kho đề Thầy cô vào link nhé: http://bit.ly/2oTWQBt Bài toán thực tế Câu 10 Một ảnh chữ nhật cao 1,4 mét đặt độ cao 1,8 mét so với tầm mắt (tính từ đầu mép hình) Để nhìn rõ phải xác định vị trí · đứng cho góc nhìn lớn Hãy xác định vị trí ? ( BOC gọi góc nhìn) 1,4 B A AO = 2, m B C AO = 2m 1,8 C AO = 2, m A D AO = 3m Câu 11 Một chất điểm chuyển động theo quy luật s = O t - t + 2t - 100, t tính theo giây ; chất điểm đạt giá trị nhỏ thời điểm: A t = B t = 16 C t = D t = Câu 12 Một ti vi hiệu Sony hình hình chữ nhật cao 1,4m đặt độ cao 1,8m so với tầm nhìn bạn AN (tính đầu mép hình ti vi ) Để nhìn rõ AN phải đứng vị trí cho góc nhìn lớn nhất.Hãy xác định vị trí ? A Câu 13 2, 4m B 3, 2m C 3m D 2m Một cá hồi bơi ngược dòng (từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km /h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E(v) = cv3t c số cho trước ; E tính jun Vận tốc bơi cá A Câu 14 A Câu 15 nước đứng yên để lượng cá tiêu hao km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h 2 Một vật chuyển động với vận tốc 10m/s tăng tốc với gia tốc a(t ) = 3t + t (m / s ) Hỏi quảng đường vật khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc ? 6800 4300 5800 m m m 11100 B C D 3 Một cá bơi ngược dòng để vượt khoảng cách 300km, vận tốc nước 6(km/h) Vận tốc bơi nước đứng yên v (km/h) lượng tiêu hao cá t cho công thức : E (v) = cv t , c số, E tính Jun Hỏi vận tốc bơi cá nước đứng yên cho lượng tiêu A hao ? 9(km/h) B 3(km/h) C 6(km/h) Tải toàn kho đề Thầy cô vào link nhé: http://bit.ly/2oTWQBt D 12(km/h)
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TOAN THUC TEdocx , BAI TOAN THUC TEdocx , BAI TOAN THUC TEdocx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay