TÂM lý học GIAO TIẾP

30 135 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:02

TÂM HỌC GIAO TIẾP Câu 1: Trình bày đối tượng của tâm lý học giao tiếp, các hình thức và vai tro của giao tiếp đời sống người Theo tâm lí học, giao tiếp hình thức đặc trưng mối quan hệ người với người, qua nảy sinh tiếp xúc tâm biểu trình thông tin, hiểu biết, rung cảm, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn - Đối tượng nghiên cứu của Tâm lý học giao tiếp là: + Trực tiếp: Đời sống tâm hồn của người tham gia vào hoạt động giao tiếp + Gián tiếp: Hành vi cử chỉ, lời nói của người tham gia vào hoạt động giao tiếp  - • • • Các quy luật tâm lý, đặc điểm tâm lý người quá trình giao tiếp • Sự hình thành, phát triển, biến đổi của quá trình giao tiếp • Đặc điểm tâm lý cá nhân giao tiếp • Giao tiếp nhóm, cộng đồng Các hình thức của giao tiếp: Theo hoạt động Xét hoạt động giao tiếp xã hội người và người hình thành quá trình phát triển xã hội, đó là quan hệ ông bà, cha me, cái, hàng xóm,…và cuối trở thành văn hoá ứng xử riêng xã hội Giao tiếp chức xuất phát từ sự chuyên hoá xã hội, ngôn ngữ,…đó là quy ước, chuẩn mực, thông lệ chung xã hội cho phép người không quen biết nhau, khác thực vai trò xã hội sử dụng kiểu giao tiếp đó (như quan hệ sếp và nhân viên, người bán và người mua, chánh án và bị cáo ) Giao tiếp tự là quy tắc và mục đích giao tiếp không quy định trước khuôn mẫu, nó xuất quá trình tiếp xúc, tuỳ theo sự phát triển của các mối quan hệ Loại hình giao tiếp này cuộc sống thực tế là vô phong phú, sở thông tin có và để giải toả xung đột cá nhân Theo tính chất Xét hình thức tính chất giao tiếp có loại: • • • • - Khoảng cách tiếp xúc có hai loại trực tiếp và gián tiếp Giao tiếp trực tiếp là phương thức mặt đối mặt sử dụng ngôn ngữ nói và phương thức phi ngôn ngữ (cử chỉ, hành động, ) quá trình giao tiếp Giao tiếp gián tiếp là phương thức thông qua một phương tiện trung gian khác như: thư từ, fax, email,… Số người tham dự gồm các loại giao tiếp song phương (hai người giao tiếp với nhau), giao tiếp nhóm (trong tập thể)và giao tiếp xã hội (quốc gia, quốc tế, ) Tính chất giao tiếp gồm hai loại thức và không thức Giao tiếp thức là loại hình giao tiếp có sự ấn định của pháp luật, theo một quy trình thể chế hoá Giao tiếp không thức không có tính ràng buộc hay mang nặng tính cá nhân, phải tuân theo các thông lệ, quy ước thông thường Theo nghề nghiệp giao tiếp sư phạm, giao tiếp ngoại giao, giao tiếp kinh doanh Vai trò của giao tiếp đời sống: Giao tiếp là điều kiện tồn của cá nhân và xã hội - Giao tiếp là điều kiện tồn tại của người Nếu không có giao tiếp với người khác thì người không thể phát triển, cảm thấy cô đơn và có trở thành bệnh hoạn - Nếu không có giao tiếp thì không có sự tồn tại xã hội, vì xã hội là một cộng đồng người có sự ràng buộc, liên kết với - Qua giao tiếp có thể xác định các mức độ nhu cầu, tư tưởng, tình cảm, vốn sống, kinh nghiệm…của đối tượng giao tiếp, nhờ đó mà chủ thể giao tiếp đáp ứng kịp thời, phù hợp với mục đích và nhiệm vụ giao tiếp - Từ đó tạo thành các hình thức giao tiếp cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm hoặc nhóm với cộng đồng Ví dụ: Khi một người sinh chó sói nuôi, thì người đó có nhiều lông, không thẳng mà chân, ăn thịt sống, sợ người, sống hang và có hành động, cách cư xử giống tập tính của chó sói Giao tiếp là nhu cầu sớm của người từ tồn đến - Từ người sinh có nhu cầu giao tiếp, nhằm thỏa mãn nhu cầu của thân - Ở đâu có sự tồn tại của người thì đó có sự giao tiếp người với người, giao tiếp là chế bên của sự tồn tại và phát triển người - Để tham gia vào các quan hệ xã hội, giao tiếp với người khác thì người phải có một cái tên, và phải có phương tiện để giao tiếp - Lớn lên người phải có nghề nghiệp, mà nghề nghiệp xã hội sinh và quy định Việc đào tạo, chuẩn bị tri thức cho nghề nghiệp phải tuân theo một quy định cụ thể, khoa học… không học tập tiếp xúc với người thì không có nghề nghiệp theo nghĩa của nó, muốn hành nghề phải có nghệ thuật giao tiếp với người thì thành đạt cuộc sống - Trong quá trình lao động người không thể tránh các mối quan hệ với Đó là một phương tiện quan trọng để giao tiếp và một đặc trưng quan trọng của người là tiếng nói và ngôn ngữ - Giao tiếp giúp người truyền đạt kinh nghiệm, thuyết phục, kích thích đối tượng giao tiếp hoạt động, giải quyết các vấn đề học tập, sản xuất kinh doanh, thỏa mãn nhu cầu hứng thú, cảm xúc tạo - Qua giao tiếp giúp người hiểu biết lẫn nhau, liên hệ với và làm việc Ví dụ: Từ một đứa trẻ vừa sinh có nhu cầu giao tiếp với ba mẹ và người để thỏa mãn nhu cầu an toàn, bảo vệ, chăm sóc và vui chơi… Thông qua giao tiếp người gia nhập vào các mối quan hệ xã hội, lĩnh hội văn hóa xã hội, đạo đức, chuẩn mực xã hội - Trong quá trình giao tiếp thì cá nhân điều chỉnh, điều khiển hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội, quan hệ xã hội, phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực - Cùng với hoạt động giao tiếp người tiếp thu văn hóa, xã hội, lịch sử biến kinh nghiệm đó thành vốn sống Kinh nghiệm của thân hình thành và phát triển đời sống tâm lý Đồng thời góp phần vào sự phát triển của xã hội - Nhiều nhà tâm lý học khẳng định, nếu không có sự giao tiếp người thì một đứa trẻ không thể phát triển tâm lý, nhân cách và ý thức tốt - Nếu người xã hội mà không giao tiếp với thì không có một xã hội tiến bộ, người tiến bộ - Nếu cá nhân không giao tiếp với xã hội thì cá nhân đó không biết phải làm gì để cho phù hợp với chuẩn mực xã hội, cá nhân đó rơi vào tình trạng cô đơn, cô lập tinh thần và đời sống gặp nhiều khó khăn - Trong giao tiếp với người thì họ truyền đạt cho tư tưởng, tình cảm, thấu hiểu và có điều kiện tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, biết cách ứng xử thế nào là phù hợp với chuẩn mực xã hội Ví dụ: Khi gặp người lớn tuổi mình thì phải chào hỏi, phải xưng hô cho mực, phải biết tôn trọng tất người, dù họ là nữa, phải luôn thể mình là người có văn hóa, đạo đức Thông qua giao tiếp người hình thành lực tự ý thức - Trong quá trình giao tiếp, người nhận thức đánh giá thân mình sở nhận thức đánh giá người khác Theo cách này họ có xu hướng tìm kiếm người khác để xem ý kiến của mình có không, thừa nhận không Trên sở đó họ có sự tự điều chỉnh, điều khiển hành vi của mình theo hướng tăng cường hoặc giảm bớt sự thích ứng lẫn - Tự ý thức là điều kiện trở thành chủ thể hành động độc lập, chủ thể xã hội - Thông qua giao tiếp thì cá nhân tự điều chỉnh, điều khiển hành vi theo mục đích tự giác - Thông qua giao tiếp thì cá nhân có khả tự giáo dục và tự hoàn thiện mình - Cá nhân tự nhận thức thân mình từ bên ngoài đến nội tâm, tâm hồn, diễn biến tâm lý, giá trị tinh thần của thân, vị thế và các quan hệ xã hội - Khi một cá nhân tự ý thức đươc thì xã hội họ thựờng nhìn nhận và so sánh mình với người khác xem họ người khác điểm nào và yếu điểm nào, để nỗ lực và phấn đấu, phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt yếu - Nếu không giao tiếp cá nhân đó không biết gì mình làm có xã hội chấp nhận không, có với gì mà xã hội cần trì và phát huy hay không - Nếu người sinh mà bị bỏ rơi, mà động vật nuôi thì cử chỉ và hành động của thân người đó giống cử chỉ và hành động của vật mà nuôi thân người đó Ví dụ: • Khi tham gia vào các hoạt động xã hội thì cá nhân nhận thức mình nên làm gì và không nên làm việc gì như: nên giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn, tham gia vào các hoạt động tình nguyện, không tham gia các tệ nạn xã hội, chỉ đươc phép tuyên truyền người tác hại của chúng đối với thân, gia đình và xã hội Trình bày các lý thuyết nghiên cứu giao tiếp a Lí thuyết điện tử: nghiên cứu kỹ thuật truyền tin dựa kỹ thuật điện tử Lý thuyết môi trường xã hội (Jurgen Ruesch) biết mã hóa thông điệp phù hợp b vai trò, địa vị của mình và của đối tượng giao tiếp -> nhận biết vai trò, vị trí, nghề nghiệp của đối tượng qua trang phục, lời nói, cư xử, công việc, xóa bỏ khoảng cách c giao tiếp Lý thuyết giao tiếp liên nhân cách (Joseph Luft, Marrington Ingram) cửa sổ Johari - Gặp (tiếp xúc) - Chào hỏi (xã giao) - Gần gũi (thân thiết) Phần công khai Những kiện mà thân mà người khác biết (vóc dáng, màu da, tóc, giới…) Phần che giấu Tự bộc lộ tăng làm giảm phần che giấu thực dựa sự tin tưởng đối tượng giao tiếp + Phần công khai (ô mở) Phần mù Sự phản hồi của người khác làm giảm phần mù Phần không biết Khi có hội giao tiếp làm giảm phần không biết + Phần mù: kiện mà người khác biết ta thân lại không biết + Phần che giấu: kiện mà thân biết rõ che giấu, chưa muốn bộc lộ + Phần không biết: kiện mà cá nhân và người khác không biết Phần này chỉ khám phá cá nhân có hội giao tiếp nhiều Trình bày khái niệm nhu cầu giao tiếp Tháp nhu cầu Maslow - Để thực các công việc và có khoản tiền để thỏa mãn nhu cầu nhất, bạn cần phải giao tiếp, giao tiếp giữ một vai trò quan trọng - Nếu nhu cầu thỏa mãn thì các nhu cầu yêu thương, thừa nhận là một thành viên của một nhóm nào đó xuất - Trong giao tiếp với người khác, trẻ em học hỏi nhiều điều Đồng thời cảm giác yêu thương, thừa nhận, thuộc - Đối với người trưởng thành, nhu cầu yêu thương, thừa nhận càng trở nên rõ nét (nhu cầu lập gia đình) - Giao tiếp vói nhóm để có hội làm việc với người khác để có hội cống hiến, khẳng định mình, có hội sử dụng kỹ năng, tài của thân mình - Được người nhóm thừa nhận, lòng tự trọng tăng lên … Sự khác nhu cầu giao tiếp -Người chỉ tương tác với người khác cần, chủ động -> số người muốn giao tiếp ít, bạn thân - Người chủ động tương tác với người khác: tương tác không chỉ vì công việc mà vấn đề cuộc sống, cởi mở, không khép mình -> người tương tác cao - Người tìm kiếm sự cân lành mạnh, thỏa mãn nhu cầu thông qua các hoạt động gắn kết và tương tác nhóm -> cá nhân tương tác cân Phân tích nội dung và nêu tính ứng dụng của giao tiếp ngôn ngữ Độc thoại và đối thoại • -Độc thoại phức tạp đối thoại vì hoạt động trí tuệ căng thẳng hơn, đòi hỏi sự xác, tích cực, kếp hợp nghe nhớ và tư tốc độ nghe từ 500 từ/phút, nói 100 từ/phút -> ảnh hưởng đến quá trình tri giác ngôn ngữ nói - Đặc điểm ngôn ngữ nói + tốc độ, sự rõ ràng của phát âm + độ mạnh, sâu của giọng nói + tần số, cao độ lời nói + trạng thái cảm xúc người nói + vị trí xh + đặc điểm tính cách, logic tư và xu hướng nghề nghiệp • Từ và truyền đạt nghĩa -Giao tiếp bao gồm việc gửi một thông tin có ý nghĩa và hiểu thông tin nhận thông qua từ và nghĩa của từ + từ là biểu tượng chỉ sự vật, tượng + nghĩa của từ là người gán cho cho nó Vd: một từ có thể người gán cho ý nghĩa khác -Truyền đạt nghĩa của từ là hiểu ý nghĩa của từ, kết hợp từ thành câu sử dụng từ và câu phù hợp tình huống và ý nghĩa thân - Điều kiện phát triển giao tiếp: chủ thể cần sử dụng ngôn ngữ, cần người nào đó giao tiếp và điều gì đó để giao tiếp - Phân tích nội dung và nêu tính ứng dụng của giao tiếp phi ngôn ngữ Vai trò của giao tiếp phi ngôn ngữ cuộc sống Ngôn ngữ nói 78%, giọng điệu 38%, yếu tố phi ngôn ngữ: 55% Freud: “không người nào giữ bí mật Nếu miệng không nói thì ngón tay, - ngón chân động đậy” - Thường người thể giao tiếp không lời một cách vô thức Các loại giao tiếp phi ngôn ngữ: ngôn ngữ thân thể, giọng nói, sử dụng không gian, • - môi trường, thời gian, sự im lặng, trang phục, sự đụng chạm, khoảng cách • loại diễn ta của thân thể - Theo biểu tượng nhằm thay lời nói - Để minh họa + lời nói - Để khuyến khích - Để thích nghi - Để biểu lộ tâm trạng - Theo dáng điệu, cử chỉ: cách đứng, nét mặt, mắt + giao tiếp không lời: phát các thông điệp cử chỉ + giao tiếp mắt (eye contact) là yếu tố quan trọng tạo nét mặt Đôi mắt ví là cửa sổ của tâm hồn, là yếu tố bộc lộ rõ cảm xúc của người Ánh mắt thể sự tự tin Ánh mắt giao tiếp thể sự thân mật Ánh mắt và nụ cười thể sự đồng ý Tuy nhiên với đôi tay đan vào thể sự lưỡng lự Khi không nhìn vào mắt: muốn lảng tránh hoặc che giấu một điều gì đó Giao tiếp mắt quá nhiều có thể xem là sự đối đầu, dọa nạt Yêu cầu sử dụng ánh mắt: phải thể ánh mắt mình muốn truyền tải điều cần nói, đồng thời không nên sử dụng ánh mắt khó chịu, soi mói, chằm chằm… Để thành công giao tiếp cần có ánh mắt và nụ cười vui, thân thiện, vì giao tiếp chỉ có mắt và miệng cử động là có khả biểu cảm cao - Giao tiếp hiệu quả: ý tưởng của người gửi phải tiếp nhận hiểu người gửi đó và ngược lại -Cá nhân chậm việc học giao tiếp hoặc quá trình giao tiếp không tiếp diễn nếu cá nhân gặp khó khăn với bước nào quá trình hiểu và diễn đạt ngôn ngữ -> cần nhận ta nguyên nhân gây khó khăn giao tiếp và tìm cách giải quyết phù hợp • Sự chậm phát triển linh hội ngôn ngữ -Chậm phát triển tiếp xúc với người xung quanh + không có sự tiếp xúc mắt, thời gian ý ngắn, chậm hiểu các biểu tượng + hợp tác giao tiếp, không lắng nghe, không tự tin giữ quan điểm, không lựa chọn ngôn ngữ cho đối tượng khác nhau, không có khả xử lí mâu thuẫn ngôn ngữ -Chậm phát triển phạm vi vốn từ + số lượng từ so với lứa tuổi, sử dụng ý nghĩa của từ quá rộng, chung chung -Chậm phát triển tronng phạm vi ngữ pháp: khó khăn thành lập câu, sử dụng - Chậm phát triển phát âm: khó khăn bộ phận phát âm của thể, phân biệt ngữ âm • Sự gián đoạn quá trình giao tiếp (từ chối giao tiếp) Nguyên nhân - Không thể nói hoặc không thể gửi câu trả lời Chậm phát triển trí tuệ Không thể phát âm rõ ràng, câu quá dài, nói quá nhanh dùng từ lạ -> khó - hiểu Thiếu sự hỗ trợ giao tiếp (không thông cảm, chia sẻ, tôn trọng, kiên - nhẫn…) Thiếu thời gian giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp không thuận lợi Hành vi biểu - Tự rút lui, tránh sự tiếp xúc, từ bỏ giao tiếp, trở nên bị động Thi hút sự ý theo cách định: giả vờ ý giao tiếp Xuất hành bi ứng xử không phù hợp với xh Hành vi ứng xử bất bình thường, hay tức giận và lặp lặp lại hành vi Các biện pháp hạn chế sự gián đoạn giao tiếp Thay đổi môi trường cho phù hợp, hướng dẫn hành vi ứng xử mới, dễ thực - nhu hành vi cũ Truyền thông tin ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, lắng nghe tôn trọng khuyến • khích chủ động giao tiếp, dành thời gian giao tiếp, quan sát, thể cảm xúc phù hợp, giao tiếp chiều, nói dễ hiểu, câu ngắn gọn, tốc độ chậm vừa phải, nhấn - mạnh vào từ quan trọng, sử dụng đồ vật minh họa • Biện pháp phát triển giao tiếp cho trẻ em Trẻ lĩnh hội ngôn ngữ qua các thói quen hàng ngày với người xung quanh Vì vậy người lớn cần trò chơi, hát các thói quen giúp trẻ hiểu và phát triển từ giao tiếp không lời đến lời - Các thói quen kết hợp các hỗ trợ sau + sự tiếp xúc mắt, sự ý + cấu trúc và thứ tự các bước cố định + các kí hiệu và sự ý cao độ thức theo chiều dọc bị coi nhẹ, các thành viên qua mặt cấp để thực công việc hoặc các nhà lãnh đạo phát có các hành động và quyết định thực mà họ không biết Ví dụ: học nhóm Câu 10 Phân tích các hình thức họp, thảo luận nhóm và nêu ứng dụng thực tiễn học tập sinh viên nay? KN nhóm: Nhóm làm việc là nhóm hoạt động tập hợp các cá nhân có lực và kĩ bổ sung cho nhau, có sự cam kết hướng tới mục tiêu chung Nhóm làm việc xác định bở yếu tố - hoạt động của cá nhân có kĩ để bổ sung cho Mỗi thành viên phải có một kĩ nào đó cần thiết cho việc hoạt động của nhóm - các thành viên giao tiếp với với người lãnh đạo để đạt mục tiêu chung Các hình thức họp hay thảo luận.(3 NHÓM) - Nhóm ngang: Là nhóm sau nhận yêu cầu làm bài người nhóm trưởng lập đề cương rồi phân chia phần công việc cho các thành viên, sau đó tổng hợp và hoàn thiện bài tập của nhóm + Ưu điểm: Thành viên thích vì làm ít, không nhiều công sức Phát huy nhiều khả của các thành viên, người rèn luyện kỹ tìm tài liệu, xử lý tài liệu, viết bài + Nhược điểm: Làm hổng kiến thức của sinh viên (người làm phần không hiểu đến các phần 2, 3) Thiếu thông tin từ các phần khác nên khả chồng chéo lên là cao - Nhóm dọc: Nhóm trưởng hiểu rõ lực các thành viên nhóm Nhóm trưởng nhận đề tài sau đó phân chia cụ thể: viết đề cương, tìm tài liệu, xử lý tài liệu, viết bài, phản biện lại bài viết của nhóm, chuẩn bị câu hỏi phản biện lại nhóm khác, là thư ký + Ưu điểm: Mỗi thành viên nắm rõ chủ đề thảo luận Phát huy thế mạnh thành viên Rèn luyện thêm một số kỹ mềm như: lập kế hoạch nhóm, phân công công việc hợp lý + Nhược điểm: Đòi hỏi nhóm trưởng phải thực sự có lực Đòi hỏi lực và sự phối hợp chặt chẽ các thành viên nhóm - Nhóm kết hợp: Tất các thành viên nhóm phải làm tất các công việc + Ưu điểm: Thành viên biết hết kiến thức Sử dụng tối đa thời gian + Nhược điểm: Mất nhiều thời gian, công sức, dễ gây tình trạng chép bài của Như vậy hình thức nhóm làm việc có ưu và nhược điểm riêng Vì vậy, áp dụng các hình thức trên, các nhóm cần phải lựa chọn linh hoạt để đem lại hiệu cao Các bước cho họp hay thảo luận Xác định mục tiêu cụ thể Xác định mục tiêu cụ thể cho kế hoạch bạn lập cần đạt cuộc họp và phương pháp bạn sử dụng để quyết định nếu bạn đạt chúng Viết mục tiêu xuống Để nó đó lúc Đọc lại nó một lần để xác định nó phù hợp và cần thiết Những người đến tham dự: là người thật sự cần thiết có mặt đó để họp hay thảo luận Xác định rõ ràng, ngắn gọn triệt để chương trình thông tin Cung cấp thông tin mong đợi thật vững chắc, chia chương trình nghị sự của cuộc họp vào loại đơn giản, ví dụ: thành lập số đại biểu, cho phép phê duyệt thời gian và chương trình nghị sự; báo cáo uỷ ban; kinh doanh cũ và kinh doanh và các loại khác Với mục, đặt tên phân biệt cho cá nhân chịu trách nhiệm nó, cho biết nó quy định hoạt động các nhóm và cung cấp thời gian ước tính Nếu bạn mong đợi số hoặc tất các thành viên nhóm để hoàn thành nhiệm vụ trước họ đến nơi, chẳng hạn đọc bài báo cáo hoặc tạo các giải pháp có thể là vấn đề, nói với họ một cách rõ ràng chọn địa điểm tốt, không gian thỏa mái thư giãn Đến sớm Đến sớm để xác định không gian và chuẩn bị, xếp lại công cụ công nghệ LCD máy chiếu và laptop chúng bị hỏng hoặc bị lấy để sửa chữa Nếu bạn là người chịu trách nhiệm của cuộc họp, bạn phải biết diễn biến bất ngờ thế này diễn Quan tâm đến điều không đảm bảo cuộc họp của bạn thành công mong muốn của bạn Nếu bạn không ý đến chúng, nhiên, bạn cần phải có cân nhắc khó khăn để đạt mục tiêu đáng kể Ứng dụng LIÊN HỆ TỪNG CÁ NHÂN Câu 11: Phân tích các tượng tâm lý giao tiếp thuyết trình trước công chúng Các yếu tố tâm lý giao tiếp(3 yếu tố) -Tâm thế -ảnh hưởng của quan hệ liên cá nhân đến hiệu giao tiếp - Một số yếu tố cá nhân tác độn lên hiệu giao tiếp tâm thế KN: tâm thế là một trạng thái tâm lí hoàn chỉnh là tâm trạng cá nhân chuẩn bị thực một hành động nhât định Có yếu tố hình thành nên tâm thế - Yếu tố nhu cầu: Nhu cầu nghĩa hẹp(nhu cầu sự vật tượng) và nhu cầu nghĩa rộng(mong muốn mục đích mà cá nhân hướng tới) -Hình ảnh cái của cá nhân: Là hình ảnh tự nhận thức thân mình Hình ảnh này tạo động thực các hành vi phù hợp với nhân cách và quan điểm cá nhân - Thực vật chất: là yếu tố bên ngoài môi trường bên ngoài cá nhân nó bao gồm sự vật và tượng tác động trực tiếp lên cá nhân Những khách thể trừu tượng, không phụ thuộc vào cá nhân và giá trị thẩm mĩ đạo đưc định hướng xã hội của cá nhân đó - yêu cầu xã hội: là yếu tố bên ngoiaf quy định yếu tố Môi tường; văn hóa; xã hội Ảnh hưởng của quan hệ liên nhân cách đến hiệu giao tiếp ảnh hưởng của uy tín đến hiệu giao tiếp: các nhà khoa học chứng minh thông tin phát từ đối tác uy tín thì hiệu càng cao và ngược lại Hiệu ứng người mình cho thấy sự giống các đối tác có ý nghĩa quan trọng giống ngành nghề dân tộc quê quán tính cách sở thích thì hiệu giao tiếp cao một số yếu tố cá nhân - chưa chuẩn bị kĩ, lo lắng, hồi hộp - Nỗi ám ảnh sợ đám đông - chưa trước đám đông bao giờ or it - thiếu tự tin Kĩ trì phát triển giao tiếp Các yếu tố thể chất hình thức bên ngoài + ý tới dáng vè bên ngoài trang phục phù hợp sạch lịch sụ sang trọng => tự tin + cảm xúc tích cực: thường xuyên khen ngợi cảm kích nhũng việc người khác làm Thể sự yêu thương dễ chịu trước người; giữ cho niềm đam mê của mình với đối tác - tính csch tích cực giao tiếp + Tính khoan dung: chấp nhận sự khác biệt… + có tính hài hước: có khả nawg tác phong mang niềm vui nụ cười cho người khác lúc cam go + tính chân thành: Thể sụ thẳng thắn trung thực + Tính linh hoạt giao tiếp: có khả nawg thích nghi điều kiện ôi trường thay đổi giữ cho quá trình giao tiếp hài hòa người nghe và người nói Câu 12: Phân tích các yếu tố tâm lý của lắng nghe và vai trò của lắng nghe giao tiếp Tạo hóa cho người một cái lưỡi lại có đến hai cái tai Nhờ vậy mà có thể nghe gấp đôi gì nói - Trong học giao tiếp ngày có nguyên tắc quan trọng + Nghe các diễn giả có tài => học theo từ ngữ, hiểu tư tưởng cách diễn đạt từ + Đọc sách, dùng từ điển => biết nghĩa của từ, cách từ đồng nghĩa, cách dùng từ - Lợi ích của việc lắng nghe: + Giúp vấn đề sáng tỏ hơn, nắm nhu cầu, tình cảm, tâm trạng, mức độ quan tâm của các thành viên + Giúp giải tỏa ức chế của người nói + Giúp người nói thêm tự tin + Biểu sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng người khác - Những trở ngại của việc lắng nghe: + Xao lãng, không quan tâm + Bình luận người nói chuyện + Bác bỏ vấn đề với lý không thú vị của chủ đề (cảm nhận tiêu cực đề tài) + Không kiên nhẫn lắng nghe (bất cần, tự đề cao thân, kiềm chế kém) + Sự khác tốc độ nói và tốc độ nghe (tối đa nghe 500 từ/phút, tốc độ nói 150-200 từ/phút) - Biểu lắng nghe hiệu quả: + Tiếp nhận nghe và cố gắng hiểu ẩn ý, quan sát các biểu phi ngôn ngữ, có thể ghi chép lại thông tin để nhớ + Cử chỉ tích cực: Vươn người phía trước, giao tiếp mắt, gật đầu, mỉm cười, mở rộng tay, thẳng người, thả lỏng thể + Giải thích, đánh giá điểm của người nói + Phản hồi: đưa câu trao đổi mang tính xây dựng, hướng vào mục đích giao tiếp, thông tin cụ thể và người nhận hiểu rõ điều đó - Kỹ lắng nghe giao tiếp nhóm: Nghe quan trọng nói Tại lắng nghe lại quan trọng nói Có lẽ không bạn cho nếu mình không nói thì người khác không đánh giá người, lực của mình, thế có thể họ cho mình là người không thông minh Đó là suy nghĩ hoàn toàn sai Phần đông chỉ biết nói không biết nghe, người biết lắng nghe thật sự vô Nếu người biết nói có thể tạo ấn tượng trước người khác thì người biết nghe tạo cảm giác quan tâm, gần gũi, thân thiết Nhưng phải nghe thế nào cho để gọi là biết nghe, đó là một câu hỏi mà không người tìm câu trả lời cho mình Lắng nghe ý kiến của người khác một cách cẩn thận Việc lắng nghe người khác cẩn thận thể bạn tôn trọng người nói Khi ý lắng nghe cẩn thận bạn cảm thấy sự đồng cảm và giúp bạn dành lòng tin của người khác Khi lắng nghe người khác một cách cẩn thận bạn có thể họ giải quyết vấn đề Vì thế việc lắng nghe chỉ đơn là cái gật đầu cho có, rồi vội vàng đưa lời khuyên hay góp ý chưa phù hợp với mong muốn của người chia sẻ Hãy nghĩ câu chuyện mà bạn người khác chia sẻ nó vô quan trọng với thân mình, nếu để lọt một chi tiết nào có thể khiến bạn thấy hối tiếc Như vậy chắn bạn lắng nghe câu chuyện một cách cẩn thận Kiên nhẫn lắng nghe Trong nghệ thuật giao tiếp, yêu cầu người lắng nghe phải biết kiên nhẫn Điều đó làm được, có câu chuyện, vấn đề mà bạn không quan tâm và có hứng thú, đó việc lãng nghe là điều không khó tránh khỏi Vậy để thành công bạn nên học cách kiên nhẫn lắng nghe Kiên nhẫn là việc bạn cố gắng nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối mà kết là không hiểu vấn đề của câu chuyện Tất nhiên nếu câu chuyện đó là vấn đề bạn quan tâm thì không thiết phải cố tỏ đồng ý với quan điểm hoặc cố chỉ điểm chưa của đối phương Những lúc vậy bạn thể cái gật đầu hoặc nói: “Tôi hiểu gì bạn suy nghĩ” hoặc “bạn chia sẻ với tất gì bạn băn khoăn, sẵn sàng lắng nghe bạn”… Đặt mình vào vị trí của người nói Việc đặt mình vào vị trí của người nói vô quan trọng, bạn không nên lắng nghe một cách thụ động và để lời nói lọt từ tai này qua tai kia, không đọng lại gì tâm trí của bạn Vậy để hiểu câu chuyện bạn đặt mình vào vị trí của người nói Đặt mình vào vị trí người nói bạn tập trung và tôn trọng câu chuyện của người khác Vì đó bạn xem câu chuyện của họ câu chuyện của mình Đã là câu chuyện của mình thì tất nhiên mình phải quan tâm Tạo dấu hiệu là bạn hứng thú với câu chuyện Khi lắng nghe bạn không nên chỉ đứng yên nhìn chăm chăm vào người nói, bạn cần có hành động để người nói biết bạn hứng thú với câu chuyện họ kể Trong lúc lắng nghe bạn nên có cái gật đầu thể bạn hiểu và quan tâm đến câu chuyện của người nói Bên cạnh đó bạn có thể có phản ứng như: ừ, à, vâng… Những hành động đó nhỏ làm cho người nói biết bạn ý lắng nghe và hứng thú với câu chuyện của họ Chắc bạn hiểu tất câu chuyện bạn nghe Đừng để câu chuyện kết thúc mà bạn không biết người nói nói gì, họ muốn truyền đạt gì tới bạn Điều đó vô nguy hiểm, đó là biểu của sự không tôn trọng người khác Hãy chắn bạn hiểu tất câu chuyện bạn nghe Trong lắng nghe có điểm bạn không hiểu, nếu có thể bạn hỏi lại để hiểu vấn đề, nếu không bạn ghi nhớ và hỏi lại câu chuyện kết thúc Việc làm đó để chắn bạn có quan tâm đến câu chuyện và hiểu ý nghĩa của câu chuyện đó Điều đó cho thấy bạn là một người biết lắng nghe Phản hồi lại ý kiến đó Một việc làm không phần quan trọng kỹ lắng nghe mà bạn cần phải có đó là phản hồi lại ý kiến người nói Có thể bạn hiểu câu chuyện, có thể bạn không hiểu bạn cần phải có phản hồi lại gì bạn nghe Khi hiểu câu chuyện bạn phản hồi cách người nói chia sẻ vấn đề câu chuyện họ nói, không hiểu bạn cần phải hỏi lại như: “Xin lỗi, không hiểu vấn đề này, bạn (anh, chị) có thể nói lại không?” hay “có phải bạn muốn nói vấn đề…” Việc phản hồi lại ý kiến của người khác chứng tỏ bạn lắng nghe họ một cách cẩn thận Bạn đặt mình vào vị trí của người nói để lắng nghe và thấu hiểu họ Không cắt ngang người khác nói Bạn cảm thấy thế nào nếu câu chuyện của bạn bị người khác cắt ngang Chắc chắn là khó chịu không? Vậy người khác nói bạn không nên cắt ngang lời nói của họ Việc cắt ngang lời nói của người khác làm cho họ bị đứt mạch, không hứng thú tiếp với câu chuyện mà thể bạn là người thiếu lịch sự, không tôn trọng họ Phản ứng lại người nói là việc cần làm, việc phản ứng đó phải lúc, chỗ thể bạn là người biết lắng nghe và kiên nhẫn lắng nghe Tôn trọng ý kiến của người khác Hãy lắng nghe ý kiến của người khác và đánh giá một cách chân thật Không nên đả kích hay chê bai ý kiến của họ Làm vậy khiến cho họ cảm thấy không tôn trọng Một ý kiến hay hay dở phải suy nghĩ, cân nhắc trước nói Vì vậy cho dù thế nào nghe nên tỏ thái độ tích cực, nếu không biến mình thành người ích kỷ, nhỏ nhen Nếu kéo dài tình trạng đó không chia sẻ gì với bạn Vì vậy tôn trọng ý kiến của người khác trước bạn muốn họ tôn trọng ý kiến của mình Lắng nghe là kỹ sống quan trọng cuộc sống của người, nó không chỉ giúp bạn kiềm chế cảm xúc của mình mà giúp bạn học hỏi thêm nhiều điều bổ ích Nếu không hài lòng với ý kiến của đó bạn phân tích một cách xác và thuyết phục để người khác công nhận Thay vì đả kích một người không biết suy nghĩ Nếu bạn tôn trọng ý kiến của người khác thì chắn họ tôn trọng ý kiến của bạn và ngược lại Câu 12.2 : Phân tích các yếu tố tâm lý của lắng nghe và vai trò của giao tiếp • - Lợi ích của lắng nghe Giúp vấn đề sáng tỏ hơn, nắm nhu cầu tâm trạng, mức độ quan tâm của • - các thành viên Giúp giải tỏa ức chế của người nói Giúp người nói thêm tự tin Biểu sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng người khác Những trở ngại cho việc lắng nghe Xao lãng, không quan tâm Bình luận người nói chuyện Bác bỏ vấn đề với lí không thú vị của chủ đề (cảm nhận tiêu cực đề - tài) Không kiên nhẫn lắng nghe (bất cần, tự đề cao thân, kiềm chế kém…) Sự khác tốc độ nói và nghe (tốc độ nghe 300 từ/phút, tốc độ nói • - 150-200 từ/phút Những vấn đề gặp phải nghe Bản thân không nắm thông tin, lãng phí thời gian của mình và người - nói Nắm bắt thông tin không đầy đủ -> hiểu sai vấn đề Không tiếp thu hoặc thu thông tin mới, khó có hội để - đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ thân Gây trật tự, ảnh hưởng đến người xung quanh, gây ức chế đối với • - người nói Phân loại lắng nghe Nghe để thu thập thông tin: ý đến ý chính, kiện vấn đề cần - biết, bỏ qua ý phụ Nghe để giải quyết vấn đề: nghe và phân tích vấn đề, cần ghi nhanh các ý, - tổng kết, tóm tắt Nghe để thấu cảm: bắt kịp suy nghĩ của người nói chuyện, hiểu họ, không  • - ngắt lời họ, khuyến khích sự phản hồi Cả loại đòi hỏi tập trung ý cao vào người nói Biểu lắng nghe hiệu Tiếp nhận: nghe và cố gắng hiểu ẩn ý, quan sát các biểu phi ngôn ngữ, có thể ghi chép lại giúp cho lưu lại thông tin và dễ nhớ - Cử chỉ tích cực: vươn người phía trước, giao tiếp mắt, gật đầu, mỉm - cười, mở rộng tay, thẳng người, thả lỏng thể Giải thích, đánh giá điểm của người nói Phản hồi: đưa câu trao đổi mang tính xây dựng hướng vào mục tiêu  giao tiếp Lắng nghe giúp người khác nói hết ra, đồng cảm và quan tâm, lo lắng đến vấn đề gặp phải của người nói chuyện Loại Làm sáng tỏ việc Vd lời nói trao đổi -Bạn có thể nói rõ điều này không - Theo bạn, vấn đề là thế này phải không Trình bày -Giúp mình và người - Như hiểu thì ý của hiểu đối tượng bạn là - Cho thất bạn lắng - Phải là điều nghe bạn quyết định làm - Khuyến khích người nói phân tích các khía cạnh và có thể thảo luận Hưởng ứng -Khuyến khích người nói - Vâng, hiểu, đúng, tiếp tục nói vấn đề này thú vị - Tỏ sự quan tâm đến - À thế người nói Suy nghĩ -Cho thấy bạn hiểu - Bạn cảm thấy rằng… điều họ nói - Bạn có cảm thấy mình - Giúp đối tượng đánh giá khá tự tin không? lại vấn đề và kiềm chế cảm xúc Tóm tắt -Nhằm tóm gọn tất vấn - Đây là ý đề mà bạn trình bày…? - Tạo một khởi đầu để - Mọi việc hiểu thì thảo luận, chuyển sang bạn thấy thế nào? vấn đề khác Những điều nên và không nên làm lắng nghe Nên Tập trung nghe Mục đích -Để có thêm thông tin - Giúp xem xét các khía cạnh của vấn đề Không nên Cãi lại, tranh luận Giao tiếp mắt Kết luận vội vàng Ngôn ngữ tích cực, dễ hiểu Diễn đạt phần lại câu nói của họ Thể điểm Nhận xét trước nghe hết câu Khuyến khích người nói tự giải quyết vấn đề của họ Câu 13: Phân tích kỹ trì, phát triển mối quan hệ xã hội giao tiếp • • - Các yếu tố thể chất, hình thức bên ngoài Cảm xúc tích cực Thường xuyên khen ngợi Thể sự cảm kích việc tốt họ làm và thân người họ (tạo - cảm nhận giá trị thân -> phấn khởi) Thể sự yêu thương, dễ chịu đối tác và mối quan hệ của họ với bạn • - trước người Giữ cho niềm đam mê mình và đối tác Tính cách tích cực giao tiếp Tính khoan dung: chấp nhận sự khác biệt và coi là điều đương nhiên của • • - người Tính hài hước Tính chân thành: thể sự thẳng thắn, trung thực thân Tính linh hoạt Tính cách hấp dẫn giao tiếp Thích tranh cãi Thích so sánh với người khác Tính kiêu ngạo Tính bi quan, lo âu Tín phán xét Nói cắt ngang người nói Tính than phiền Tính buôn chuyện Hành vi ứng xử Lắng nghe, nhạy cảm với nhu cầu của đối tác Nụ cười đơn giản, tự nhiên, ấm áp -> phản ứng dây chuyền Luôn hỗ trợ và khuyến khích đối tác - Đem đến cho họ một không gian an toàn, thoải mái khung - cảnh khắc nghiệt Giữ cho quá trình giao tiếp hài hòa và hai bên tích cực tham gia củng cố mối quan hệ ... với nhau), giao tiếp nhóm (trong tập thể)và giao tiếp xã hội (quốc gia, quốc tế, ) Tính chất giao tiếp gồm hai loại thức và không thức Giao tiếp thức là loại hình giao tiếp... Phân tích các tượng tâm lý giao tiếp thuyết trình trước công chúng Các yếu tố tâm lý giao tiếp(3 yếu tố) -Tâm thế -ảnh hưởng của quan hệ liên cá nhân đến hiệu giao tiếp - Một số... độn lên hiệu giao tiếp tâm thế KN: tâm thế là một trạng thái tâm lí hoàn chỉnh là tâm trạng cá nhân chuẩn bị thực một hành động nhât định Có yếu tố hình thành nên tâm thế -
- Xem thêm -

Xem thêm: TÂM lý học GIAO TIẾP, TÂM lý học GIAO TIẾP, TÂM lý học GIAO TIẾP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay