376 CAU HOI TRẮC NGHIỆM TOAN 12 ÔN THI THPTQG

84 222 1
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 17:46

376 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 12 ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN TOÁN LÀ TÀI LIỆU BỔ ÍCH GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ NHẤT. TÀI LIỆU LÀ BẢN WORD NÊN RẤT TIỆN LỢI CHO CÁC THẦY CÔ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY Chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát vẽ đồ thị hàm số f ′( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ( 0;3) f ( x) Câu Cho hàm số có tính chất x ∈ [ 1; 2] f ′( x) = và Hỏi khẳng định sau khẳng định sai? ( 0;3) f ( x) A Hàm số đồng biến khoảng ( 0;1) f ( x) B Hàm số đồng biến khoảng ( 2;3) f ( x) C Hàm số đồng biến khoảng ( 1; ) f ( x) D Hàm số hàm (tức không đổi) khoảng f ( x) Câu Câu f ′( x) ≤ 0, ∀x ∈ ¡ f ′( x ) = ¡ Cho hàm số có số hữu hạn điểm thuộc Hỏi khẳng định sau khẳng định đúng? f ( x1 ) − f ( x2 ) 0 x1 , x2 ∈ ¡ x1 ≠ x2 x1 − x2 B Với ta có f ( x1 ) − f ( x2 ) x3 f ( x2 ) − f ( x3 ) D Với ta có y = f ( x) = x − x Cho hàm số Hỏi khẳng định khẳng định đúng? ( −∞;1] f ( x) A Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;1] f ( x) B Hàm số [ 1; +∞ ) đồng biến khoảng [ 1; +∞ ) đồng biến khoảng nghịch biến khoảng ( −∞; −1] [ 1; +∞ ) f ( x) C Hàm số nghịch biến khoảng ; đồng biến đoạn [ −1;1] ( −∞; −1] [ 1; +∞ ) f ( x) D Hàm số [ −1;1] đồng biến khoảng ; nghịch biến đoạn Câu y = − x5 + x3 − Tìm khoảng nghịch biến hàm số ( −∞; +∞ ) A C B  3 ;  − ÷ 5÷   D   ; +∞ ÷  ÷     3  ; ; +∞  −∞; − ÷  ÷  ÷ 5÷     y = x− x +2 Câu Tìm khoảng đồng biến hàm số  1  0; ÷ ( 0; )  4 A B C 1   ; +∞ ÷ 4  ( 4; +∞ ) D y = cos x + mx Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số m 1 D tan x − m tan x − y= Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số ¡ đồng biến khoảng  π  0; ÷  4 A Câu Câu m
- Xem thêm -

Xem thêm: 376 CAU HOI TRẮC NGHIỆM TOAN 12 ÔN THI THPTQG, 376 CAU HOI TRẮC NGHIỆM TOAN 12 ÔN THI THPTQG, 376 CAU HOI TRẮC NGHIỆM TOAN 12 ÔN THI THPTQG, Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, Chương 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, Chương 3. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Chương 5. Khối đa diện, Chương 6. Mặt trụ, mặt nón, mặt cầu, Chương 7. Phương pháp tọa độ trong không gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay