BÀI GIẢNG CÂY HỒ TIÊU

46 271 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 17:11

Cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) có nguồn gốc từ bang Tây Ghats và Assam (Ấn Độ), được người Hindu mang tới Java (Indonesia) vào khoảng 600 năm trước công nguyên (Trần Văn Hòa, 2001). Tuy nhiên, Chevalier (1925) cho biết cây hồ tiêu chắc chắn là cây bản địa ở Đông Dương, người ta đã tìm thấy cây hồ tiêu hoang dại ở vùng núi Ba Vì, miền Bắc Việt Nam. Ở Campuchia, người Stiêng đôi khi cũng thu hoạch tiêu trong rừng (Nguyễn Tăng Tôn và ctv., 2005). BÀI GIẢNG CÂY HỒ TIÊU CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Nguồn gốc, phân loại phân bố hồ tiêu 1.1.1 Nguồn gốc hồ tiêu Cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) có nguồn gốc từ bang Tây Ghats Assam (Ấn Độ), người Hindu mang tới Java (Indonesia) vào khoảng 600 năm trước công nguyên (Trần Văn Hòa, 2001) Tuy nhiên, Chevalier (1925) cho biết hồ tiêu chắn địa Đông Dương, người ta tìm thấy hồ tiêu hoang dại vùng núi Ba Vì, miền Bắc Việt Nam Ở Campuchia, người Stiêng thu hoạch tiêu rừng (Nguyễn Tăng Tôn ctv., 2005) Kerala, Karnataka Tamil Nadu bang trồng tiêu Ấn Độ Trong đó, 90% sản lượng hồ tiêu Ấn Độ đến từ bang Kerala Những giống trồng có lẽ có nguồn gốc từ loài hoang dại thông qua trình hóa chọn lọc; 100 giống phát Ấn Độ, hầu hết đến từ Kerala, Karnataka 1.1.2 Phân loại hồ tiêu Cây hồ tiêu, Piper nigrum L., thuộc lớp Magnoliophyta, Piperales, họ Piperaceae, chi Piper Chi tiêu Piper chi quan trọng kinh tế sinh thái học họ tiêu Piperaceae, bao gồm khoảng 1.000 – 2.000 loài thân bụi, thân thảo dây leo Sự đa dạng chi giành quan tâm nghiên cứu tìm hiểu tiến hóa thực vật (Dyer Palmer, 2004) Trong số 100 giống hồ tiêu biết đến, có số giống dần sản xuất nhiều lý do, bị loại bỏ nhiễm nặng sâu bệnh hại, bệnh chết nhanh, chết chậm tuyến trùng; giống hồ tiêu địa thay giống hồ tiêu cao sản sản xuất đại trà (Ravindran ctv., 2000) Việc phân định giống dựa vào phân tích nhiễm sắc thể tốn lúc có điều kiện thực Viện Tài nguyên Di truyền Thực vật Quốc tế (International Plant Genetic Resources Institute) (IPGRI) đưa bảng dẫn dựa vào tiêu hình thái để nhận diện giống tiêu, bao gồm 29 tiêu thân, đặc tính sinh trưởng, 30 tiêu gié (hạt tươi) tiêu hạt (IPGRI, 1995) Ravindran (1991; trích dẫn Ravindran ctv., 2000) Ravindran ctv (1997a, b) tiến hành phân tích hợp phần (Principal Component Analysis) để phân nhóm giống tiêu, xác định tám hợp phần bao gồm: số kích thước lá, chiều dài lá, chiều rộng lá; độ dày lá, độ dày biểu bì lá, độ dày biểu bì lá; chiều dài gié, chiều dài cuống gié, tỉ lệ chiều dài lá/chiều dài gié; chiều dài chiều rộng tế bào bảo vệ (guard cell); kích thước hình dạng quả; hình dạng gốc lá; mật độ khí khổng nồng độ diệp lục; hình dạng cành cho hình dạng dây lươn Trong sản xuất, để phân biệt giống tiêu, chia làm hai nhóm chính, dựa vào kích thước hình dạng lá: tiêu nhỏ tiêu lớn Tuy nhiên trình sản xuất hình thành nên giống có đặc tính trung gian hai nhóm tiêu, nên nông dân gọi tiêu trung (Trần Văn Hòa, 2001) Bảng 1.1 Đặc tính tiêu nhỏ tiêu lớn (Phan Hữu Trinh ctv., 1988) Cây tiêu lớn Cây tiêu nhỏ Lá to, trung bình lúc trưởng thành dài 20 – Lá nhỏ, chiều dài lúc trưởng thành 25 cm, rộng 10 – 12 cm 10 – 20 cm, chiều rộng – 10 cm Phần lớn có màu xanh đậm Cây mọc khoẻ, tán rộng Cành có tán nhỏ, rủ Thân to, dể gãy Thân nhỏ dài Ra hoa muộn, năm trở lên sau Ra hoa sớm, năm sau trồng trồng Gié hoa dài 15 cm, trái nhỏ Gié hoa ngắn – 10 cm, trái to Mau già cỗi Lâu già cỗi Rất kén đất, cho suất cao Ít kén chọn đất, cho suất ổn điều kiện thâm canh định điều kiện quảng canh Dễ nhiễm bệnh thối gốc chết dây 1.1.3 Phân bố hồ tiêu Tương đối nhiễm bệnh héo nhanh Do nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu ngày cao nên quốc gia vùng nhiệt đới nỗ lực phát triển hồ tiêu Đầu tiên, hồ tiêu mang đến trồng Indonesia từ vùng duyên hải Malabar, sau đến quốc gia vùng Thái Bình Dương, Đông Nam Á, sau đến nước Châu Phi Nam Mỹ Hiện nay, tiêu trồng 26 Quốc gia giới; Quốc gia trồng tiêu chính: Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Brazil, Sri Lanka, Madagascar, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, số vùng phía Nam Hàn Quốc Trung Quốc (Ravindran ctv, 2000) Ở Việt Nam, hồ tiêu đưa vào trồng trước năm 1943 Diện tích tiêu nước 27.000 ha, năm gần giá tăng nhanh, kéo theo diện tích tiêu nước tăng lên đáng kể, trước năm 2003 Việt Nam nước xuất tiêu đứng thứ giới sau Ấn Độ, từ năm 2003 đến Việt Nam đứng đầu giới xuất tiêu 1.2 Giá trị hồ tiêu Hạt hồ tiêu sử dụng nhiều đời sống người làm chất gia vị thức ăn, dược liệu (chất cay nóng kích thích dịch vị tiêu hoá, chống lạnh, nôn mửa, tiêu chảy), hương liệu Hạt hồ tiêu dùng làm chất diệt côn trùng Hạt hồ tiêu mặt hàng thương mại, xuất phẩm vật triều cống trước (Phan Hữu Trinh ctv., 1988) So với công nghiệp khác, tiêu chiếm diện tích nhỏ, hiệu kinh tế lại lớn; với đơn giá 15.000 đồng/kg doanh thu hồ tiêu đạt 30.000.000 đồng/ha, cao số loại trồng khác Điều cho thấy, hồ tiêu loại kinh tế người trồng, đem lại nguồn ngoại tệ lớn, góp phần cải thiện đời sống người trồng tiêu phát triển kinh tế Nông nghiệp Nông thôn (Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, 2007) 1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ hồ tiêu Thế giới Việt Nam 1.3.1 Tình hình sản xuất hồ tiêu giới Cây hồ tiêu trồng 41 nước giới với tổng diện tích cho thu hoach năm 2012 539.688 (FAO, 2014) Diện tích phân bổ tập trung chủ yếu nước vùng xích đạo Ấn Độ, Indonesia chiếm gần 70% diện tích hồ tiêu toàn cầu Năng suất hồ tiêu giới khoảng 0,7 tấn/ha tăng chậm Các nước có diện tích hồ tiêu lớn Ấn Độ, Indonesia có suất bình quân năm cao khoảng 0,4 tấn/ha Thái Lan Việt Nam có suất cao bình quân khoảng 2,2 tấn/ha sản lượng tiêu Thái Lan không lớn Tổng sản lượng tiêu giới tăng bình quân khoảng 0,6%/năm 10 năm (2001 - 2010), năm 2010 338.380 Bảng 1.2 Diện tích hồ tiêu cho thu hoạch (ha) giới châu lục 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Africa 12.913 15.842 23.237 35.029 29.122 27.555 Americas 37.521 22.205 24.215 42.092 31.426 27.285 302.088 323.404 367.787 450.114 496.847 483.031 1.931 1.277 1.813 1.815 1.817 1.817 354.453 362.728 417.052 529.050 559.212 539.688 Asia Oceania World Bảng 1.3 Bình quân suất hồ tiêu (kg/ha) giới châu lục Africa Americas Asia Oceania World 1990 1995 2000 2005 2010 2012 379,4 527,6 573,9 540,8 721,6 786,9 2.152,4 1.816,3 2.039,7 2.115,6 1.968,2 1.911,3 668,9 583,1 686,5 749,0 735,8 802,2 76,1 135,5 124,1 92,0 69,3 71,5 812,1 654,6 756,3 841,7 802,1 855,0 Bảng 1.4 Sản lượng hồ tiêu (tấn) giới châu lục 1990 Africa Americas Asia Oceania World 1995 2000 2005 2010 2012 4.899 8.359 13.336 18.942 21.014 21.682 80.760 40.332 49.391 89.050 61.853 52.149 202.059 188.578 252.479 337.120 365.558 387.491 147 173 225 167 126 130 287.865 237.442 315.431 445.279 448.551 461.452 Bảng 1.5 Diện tích thu hoạch hồ tiêu (ha) mười quốc gia sản xuất hồ tiêu giới 1990 1995 2000 2005 2010 2012 171.490 193.300 196.000 228.330 195.920 185.000 Indonesia 74.776 71.500 100.000 115.000 186.296 178.600 Viet Nam 9.196 7.000 14.900 39.400 44.300 47.092 Sri Lanka 15.601 26.990 28.440 31.150 37.340 38.450 Brazil 34.093 18.743 16.217 31.832 23.263 19.427 China 14.060 11.372 12.610 16.820 17.052 17.125 Malaysia 11.512 10.333 13.084 13.400 11.012 11.042 Ethiopia 210 1.125 1.750 2.375 4.800 6.800 4.000 4.500 5.324 5.000 4.020 10.386 6.456 5.000 India Ghana Madagascar 6.800 4.255 Bảng 1.6 Năng suất hồ tiêu (kg/ha) mười quốc gia có suất cao giới (số ngoạc đơn vị trí Ấn Độ Indonesia) 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Costa Rica 1.739,5 4.444,4 1.932,6 1.481,0 6.933,3 6.500,0 Cambodia 4.848,5 6.250,0 6.769,2 6.250,0 5.964,6 6.400,0 4.545,5 4.444,4 4.166,7 4.444,4 Rwanda Thailand 2.036,4 3.571,4 3.406,7 4.434,9 3.210,0 3.750,0 Viet Nam 1.219,0 1.728,6 3.422,8 2.649,5 3.092,6 3.234,1 2.975,6 2.502,0 2.510,2 Peru Malaysia 2.709,4 1.526,0 1.919,2 1.417,9 2.200,1 2.354,7 Brazil 2.292,4 1.806,1 2.385,5 2.485,0 2.241,2 2.231,2 Tajikistan 1.388,9 1.503,8 2.150,0 2.150,0 Ecuador 2.242,4 2.078,8 2.071,4 2.033,9 Indonesia India 934,8 (8) 824,5 (13) 690,9 (22) 681,1 (20) 449,3 (32) 493,8 (31) 321,8 (26) 314,0 (31) 301,0 (37) 319,8 (39) 260,4 (40) 291,9 (39) 1.3.2 Tình hình sản xuất hồ tiêu Việt Nam Hồ tiêu trồng Việt Nam 200 năm mở rộng diện tích từ năm 1990, sau năm 1998 giá hồ tiêu tăng cao với tốc độ tăng diện tích tiêu trung bình 11,7%/năm 6,2%/năm 10 năm Đến hết năm 2010, diện tích trồng tiêu Việt Nam đạt khoảng 51.000 ha, diện tích thu hoạch chiếm 80% Vùng trồng tiêu lớn tập trung tỉnh Đông Nam (Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai); Tây Nguyên (Đăk Nông, Đăk Lắk Gia Lai) Đây vùng có nguồn tài nguyên đất đai, khí hậu thích hợp với tiêu, nhiều tiềm để tăng diện tích suất Năng suất tiêu Việt Nam cao nhiều so với bình quân chung giới, suất thu hoạch bình quân đạt khoảng 2,2 tấn/ha, nhiều nơi đạt - tấn/ha, chí cao hơn, đặc biệt số vùng Gia Lai Sản lượng hạt tiêu tăng đáng kể từ sau năm 1998, từ 15.000 đến lên 110.000 tấn, 1/3 sản lượng tiêu toàn cầu Kể từ năm 2002, Việt Nam trở thành nước đứng đầu sản lượng nhà cung ứng hồ tiêu lớn thị trường tiêu giới Ngoài sản phẩm tiêu đen sạch, chế biến tiêu trắng (tiêu sọ) ngày trọng với tỷ trọng xuất ngày tăng, ba năm gần chiếm đến 17 - 19% tổng sản lượng tiêu xuất Việt Nam Từ năm 2009, xuất tiêu sọ Việt Nam vươn lên hàng đầu đóng góp đến 50% lượng tiêu sọ xuất giới Hạt tiêu Việt Nam có chất lượng hương vị (thơm, cay) cao, không thua tiêu Indonesia Ấn Độ Các vùng tiêu Phú Quốc Bắc Trung có ưu khí hậu giúp tiêu có hạt hương vị đặc trưng Trong niên vụ 2013, ước sản lượng hồ tiêu Việt Nam đạt khoảng 90.000 - 95.000 tấn, giảm 21% so với vụ 2012 (102.025 tấn), sản lượng tiêu xuất ước đạt 90.00095.000 Lý khiến sản lượng tiêu giảm, theo lý giải Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) thời tiết bất lợi, với sâu bệnh hại trồng, đặc biệt nhiều vườn tiêu khai thác 10 năm già cỗi cho suất thấp 1.3.3 Tình tình xuất nhập hồ tiêu giới 1.3.4 Tình hình xuất hồ tiêu Việt Nam Hạt hồ tiêu Việt Nam đến 80 quốc gia vùng lãnh thổ giới Thị trường xuất hồ tiêu Việt Nam đa dạng Trước năm 2000, Việt Nam xuất tiêu chủ yếu sang nước châu Á, đặc biệt Singapore Đến nay, thị trường châu Á phát triển, thị trường châu Âu tăng mạnh, thị trường khác châu Mỹ, đặc biệt Hoa Kỳ (chiếm 15%) nước châu Phi tăng đáng kể Năm 2013, tổng sản lượng hạt hồ tiêu xuất giới 250.000 tấn; đó, Việt Nam chiếm 50%, nên Việt Nam có khả tham gia bình ổn thị trường, giá cả có thống doanh nghiệp xuất khẩu, người trồng hồ tiêu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho giá hạt hồ tiêu thị trường ổn định mức cao Nhìn chung, nguồn cung hồ tiêu cho nhu cầu tiêu thụ giới chủ yếu đến từ nước Việt Nam, Brazil, Indonesia, Maylaysia Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, có khoảng 95% sản lượng hạt hồ tiêu sản xuất nước để xuất đến 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, lại 5% tiêu thụ nước Hiện diện tích trồng tiêu Việt Nam vào khoảng 60.000 Những tỉnh mạnh trồng tiêu là: tỉnh Đông Nam (chiếm 50% diện tích), Tây Nguyên (chiếm 31% diện tích nước), tiếp đến tỉnh miền Trung Hoa Kỳ thị trường xuất hạt tiêu số Việt Nam, với kim ngạch liên tiếp đạt mức tăng trưởng cao, năm 2013 tăng 51,88% so với năm 2012, đạt 182,84 triệu USD Tiếp theo thị trường Đức (80,47 triệu USD, tăng nhẹ 0,08%); Singapore (63,66 triệu USD, tăng 56,28%); Hà Lan (61,51 triệu USD, tăng 4,68% so với năm 2012) Xuất hạt tiêu năm 2013 sang thị trường Hàn Quốc tăng trưởng mạnh tới 196,42%, đạt 54,45 triệu USD; tiếp đến Thái Lan tăng 67,11%; xuất sang Ai Cập sụt giảm mạnh 31% so với năm trước, đạt 25,16 triệu USD Bảng 1.1 Giá trị xuất hạt hồ tiêu (USD) sang thị trường năm 2013 Thị trường Giá trị xuất 2013 (USD) So với năm 2012 (%) Tổng kim ngạch 889.775.608 + 12,12 Hoa Kỳ 182.839.652 + 51,88 Đức 80.466.283 + 0,08 Singapore 63.664.919 + 56,28 Hà Lan 61.512.022 + 4,68 Tiểu Vương quốc ARTN 55.316.907 - 15,48 Hàn Quốc 54.447.003 + 196,42 Ấn Độ 36.190.175 - 5,75 Anh 31.298.683 + 11,83 Nga 25.439.004 +24,56 Ai Cập 25.161.314 - 30,99 Tây Ban Nha 23.101.271 - 19,86 Nhật Bản 16.890.405 + 25,24 Ba Lan 16.670.936 + 35,01 Pakistan 15.491.284 - 18,27 Thái Lan 14.924.964 + 67,11 Philippines 14.327.842 + 18,18 Ucraina 14.123.134 + 7,34 Úc 12.470.404 + 20,76 Nam Phi 12.270.483 + 31,49 Pháp 12.038.869 - 4,34 Ý 10.742.178 + 6,62 Canada 9.383.710 + 9,77 Thổ Nhĩ Kỳ 8.048.506 - 7,07 Malaysia 6.157.097 + 21,10 Bỉ 3.875.703 - 16,57 Kuwait 1.951.996 - 12,33 719.560 - 5,51 Indonesia Theo dự báo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), năm 2014 xuất hồ tiêu Việt Nam đạt kim ngạch 900.000.000 USD Nhu cầu thị trường ổn định tăng nên giá hồ tiêu trì mức cao đến hết 2013 ổn định 2014 Tuy nhiên, cảnh báo từ tổ chức nghiên cứu nông sản giới cho thấy, từ năm 2015 trở đi, sản lượng hồ tiêu giới gia tăng, giá biến động theo chiều hướng giảm Cùng với đó, thị trường nhập đòi hỏi chất lượng hàng ngày khắt khe Giá tiêu đen biến động mạnh từ năm 1970, đến đầu năm 1990 tăng ổn định Từ năm 1998 sản lượng hồ tiêu bắt đầu tăng mạnh giá lại giảm, sau tăng trở lại vào năm 2004 mùa bội thu Việt Nam Suy thoái kinh tế góp phần làm giá hồ tiêu giảm vào năm 2009 phục hồi năm sau Hiện nay, giá xuất hồ tiêu Việt Nam quý I/2013 thấp xa so với giá thị trường Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, ba tháng đầu năm 2013, Việt Nam xuất tới 38.374 (tăng so với kỳ 2012 23,5%), mang lại kim ngạch 254.100.000 USD Tuy nhiên, giá xuất hồ tiêu đen Việt Nam tháng thấp giá giới 498 USD/tấn; giá tiêu trắng thấp 503 USD/tấn hạt hồ tiêu Việt Nam chủ yếu xử lý nước, nên cho sản phẩm tiêu sạch; giá tiêu thấp so với tiêu đạt chuẩn ASTA (khử trùng theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế) khoảng từ 200 - 300 USD/tấn hồ tiêu Việt Nam bị độn nhiều tạp chất (đất, lá, cọng tiêu, kim loại, tiêu xanh không đạt chuẩn…) (nên bị ép giá) 1.4 Đặc điểm ngành sản xuất hồ tiêu Việt Nam 1.5 Định hướng phát triển hồ tiêu Việt Nam Theo VPA, quan chuyên ngành quyền địa phương trồng tiêu cần thống kê lại diện tích thực tế, thời gian qua diện tích hồ tiêu trồng quy hoạch phát triển nhanh vùng đất không phù hợp Đồng thời, VPA cho quan chuyên ngành cần nắm rõ trạng sản xuất điều chỉnh quy hoạch để có sách, giải pháp thích hợp cho sản xuất thương mại Đặc biệt, VPA khuyến cáo nông dân hạn chế mở rộng diện tích nơi điều kiện tự nhiên không phù hợp, chuyển từ phát triển số lượng sang chất lượng, sản xuất theo quy trình sản xuất tốt, xu hướng hữu bền vững Đồng thời, để đáp ứng đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày cao thị trường, nông dân doanh nghiệp chế biến cần nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam xây dựng thành công thương hiệu hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), từ chuyển hướng từ xuất hàng thô giá rẻ sang sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn Hiện nay, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tiếp tục xúc tiến xây dựng thương hiệu hồ tiêu cho Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, Lộc Ninh (Bình Phước) Chương ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CÂY HỒ TIÊU 2.1 Đặc điểm hình thái hồ tiêu 2.1.1 Đặc điểm hệ rể Cây hồ tiêu có bốn loại rễ - Rễ cọc: lý thuyết, rễ cọc có trồng hạt Sau gieo, phôi rễ phát triển thành rễ cọc, đâm sâu vào đất, sâu 2,0 - 2,5 m; có nhiệm vụ giữ đứng vững hút nước chống hạn cho - Rễ cái: rễ phát triển từ hom tiêu (nếu trồng hom) Mỗi hom có từ - rễ cái; nhiệm vụ hút nước chống hạn cho mùa khô Sau trồng năm, rễ ăn sâu tới m - Rễ phụ: rễ phụ mọc từ rễ thành chùm mang nhiều lông hút, tập trung nhiều độ sâu 15 - 40 cm Nhiệm vụ hút nước dưỡng chất để nuôi Đây loại rễ quan trọng hồ tiêu trình sinh trưởng phát triển - Rễ bám (rễ khí sinh, rễ thằn lằn): rễ mọc từ đốt thân cành tiêu, bám vào nọc; có nhiệm vụ giữ bám vào nọc, chức hấp thụ (thẩm thấu) nước dinh dưỡng thứ yếu Trong hệ rễ, phần rễ đất quan trọng phần không khí Hệ thống rễ tầng đất từ - 30 cm quan trọng, nên cải tạo để tầng đất thích hợp cho rễ tiêu phát triển 2.1.2 Đặc điểm thân cành hồ tiêu Cây hồ tiêu thuộc loại thân bò, loại thân tăng trưởng nhanh nhất, đạt - cm/ngày Thân hồ tiêu gồm nhiều bó mạch libe mộc có kích thước lớn, nên có khả vận chuyển nước, muối khoáng từ đất lên thân mạnh Do vậy, thiếu nước bị vấn đề khác tiêu héo nhanh Thân tiêu có màu đỏ nhạt (non) đến nâu xám, nâu xanh, xanh đậm (lúc sung, lớn) Khi già hóa mộc màu nâu sẫm Nếu không bấm mọc dài tới 10 m nhánh ác sớm cắt đọt (thường gặp tiêu trồng từ nhánh thân) để tự nhiên tiêu leo lên nọc Đối với hồ tiêu nhân giống từ dây lươn: sau trồng năm, tiến hành đôn dây - vòng, lấp đất đặt bám vào nọc Một năm sau, tiến hành tạo tỉa thân Khi đôn tiêu nên khoanh chỗ hướng để dễ chăm sóc sau Tuyệt đối không đôn vòng quanh gốc tiêu leo, sau rễ tiêu dể bị tổn thương làm cỏ, bón phân Chỉ nên đôn tiêu vài cặp nhánh ổn định; đôn non cành lươn, phải công bấm ngọn; đôn già khó rễ hay bị rầy trắng công Phải xử lý hết rầy trắng trước đôn Tỉa cành hoa: vào mùa mưa theo dõi tỉa bỏ cành lươn, cành tược mọc khung thân chính, tỉa - lần, nuôi cành tược bổ sung cần thiết Từ năm thứ 10 sau trồng, bắt đầu phát sinh cành ác nhỏ yếu không mang trái cần theo dõi tỉa bỏ kịp thời Sau hoa hình thành trái thường có đợt hoa trễ (tháng - 8) cần tỉa bỏ; không tỉa bỏ, hoa bị rụng, hạt lép, ảnh hưởng đến vụ sau 4.5.5 Kỹ thuật xử lý hồ tiêu hoa tập trung Để cho hồ tiêu cho suất cao, ổn định yêu cầu hồ tiêu phải mạnh khỏe bệnh tật; cung cấp dinh dưỡng hợp lý năm Cây có khỏe mạnh cho suất cao ổn định Trên cành ác, đốt có mầm sinh thực; việc thúc đẩy phân hóa mầm hoa hợp lý cho suất cao; hai biện pháp kỹ thuật quan trọng hãm nước bón phân 4.5.5.1 Kỹ thuật hãm nước Sau thu hoạch, nên xử lý (phun đều) thuốc gốc đồng để tiêu diệt mầm bệnh, diệt nấm có hại (thán thư, địa y), làm cho già, bệnh rụng Tỉa bỏ triệt để cành tăm hương, chồi vô hiệu; cắt bỏ dây lươn cành sát mặt đất; gom già, bệnh rụng đốt nhằm phòng bệnh lây lan tạo điều kiện cho phân hóa mầm hoa Điều cốt lõi việc phân hóa mầm hoa hãm nước Theo nghiên cứu, gặp điều kiện khô hạn khoảng 15 ngày, hàm lượng acid absisic tăng lên, cytokinin acid giberilic giảm xuống; điều kiện tốt kích thích phân hóa mầm hoa để phát triển hình thành hoa; chuyển trình sinh trưởng dinh dưỡng sang trình sinh thực Để xử lý hồ tiêu hoa tập trung, cần hãm nước không tưới; trình hãm nước phải chắn ẩm độ đất đủ để sinh trưởng đủ khô để phân hóa mầm hoa Thường vườn hồ tiêu hãm nước từ 30 đến 45 ngày tùy sức sinh trưởng cây; sinh trưởng tốt tiền đề cho suất cao Nhưng sinh trưởng dinh dưỡng mạnh quá, ức chế phân hóa mầm hoa, cho hai đợt, suất thấp Đối với vườn hồ tiêu sinh trưởng dinh dưỡng (tiêu Ấn Độ), cần tưới theo đợt thúc phân Khi sinh trưởng dinh dưỡng hàm lượng acid absisic có nhiều lúc sẵn sàng cho Lưu ý phải bón phân cân đối không dễ bị tượng sản lượng cách năm Đối với vườn hồ tiêu sinh trưởng dinh dưỡng tốt, phải ý từ thu hoạch; tưới nước thu hoạch, phải điều chỉnh lượng nước tưới hợp lý trình thu hoạch Mặc dù tiêu tốt không hãm nước tạo điều kiện phân hóa mầm hoa Sau hãm nước xong nên tưới lại ướt đẫm cho hồi phục Không tưới gốc mà phải tưới tán cây, rễ hồ tiêu ăn rộng Phun phân bón kích thích hoa non tập trung trước bón phân vào gốc Nếu bón phân lần tưới (sau hãm nước) không không hấp thu được, làm tổn thương rễ lãng phí phân bón Khó khăn kỹ thuật hãm nước cho hồ tiêu hoa tập trung mưa sớm bất thường; khắc phục cách phun thuốc phân hóa mầm hoa, thay thuốc gốc đồng (lá rụng khoảng 15 - 30%) Sau khoảng - tuần, phun lại phân bón kích thích hoa non tập trung Trong trình xử lý hồ tiêu hoa tập trung phải đảm bảo sinh trưởng tốt, khỏe 4.5.5.2 Phân bón trình xử lý hoa tập trung Bón phân cân đối, liều lượng tiều đề quan trọng để hồ tiêu cho suất cao Giai đoạn phân hóa mầm hoa, cần lượng phân lớn, bao gồm tất yếu tố hữu cơ, đa, trung vi lượng Để sử dụng phân bón hiệu quả, nên chia phân nhiều lần bón Sau hãm nước, vườn hồ tiêu tưới ướt đẫm cho hồi phục Nên phun phân bón trước, tuân sau xử lý phân hữu gốc cho hồi phục rễ, có kết hợp thuốc trị tuyến trùng, rệp sáp Sau – 10 ngày tiếp tục xử lý phân bón kết hợp phun thuốc ngăn ngừa rầy nâu, bọ trĩ, bọ cánh cứng cắn chích hút hoa non Khi quan sát thấy nhú mắt cua non, nên sử dụng phân hữu sinh học NPK phù hợp cho hồ tiêu Đây lần làm chính, cần nhiều dinh dưỡng đa, trung vi lượng Khi bón phân nên bón tán (cách gốc từ 40 – 60 cm) tránh không phạm rễ; nên bón vào sáng sớm chiều mát Sau hai tuần, tiến hành bón phân chuồng, phân hữu hoai mục có ủ chung với nấm Trichoderma, bỏ thêm vôi cho đất Ngoài ra, sử dụng phân hữu vi sinh khoáng đậm đặc bổ sung dinh dưỡng cho hồ tiêu 4.5.5.3 Những điểm lưu ý xử lý hồ tiêu hoa tập trung Khi hoa nở, tuyệt đối không phun phân bón lá; làm ảnh hưởng đến thu phấn; làm cho hoa trổ bị thưa, bồ cào Khi tiêu hoa cần làm cho độ ẩm không khí vườn tăng lên cách tưới gốc dùng máy phun nước vào không khí xung quanh hồ tiêu (ba ngày/lần); tuyệt đối không phun lên hoa Khi độ ẩm không khí tăng cao đầu nhụy hoa lưỡng tính cương lên dễ bám dính hạt phấn, làm tăng khả thụ phấn Thời gian hoa hồ tiêu kéo dài từ 10 - 20 ngày Đó lý hồ tiêu trổ muộn (tiêu Sẻ, Sẻ mỡ) hay tiêu trổ đợt hạt to hạt hơn; giống trổ sớm (tiêu Ấn Độ) hay bị bồ cào Với giống tiêu Ấn Độ, nâng lượng hữu lên 150% so với bình thường để đảm bảo suất cao ổn định mà quan tâm nhiều tới việc phân hóa mầm hoa, nhiều hoa Để có suất cao ổn định, hoa tập trung, mà phải đảm bảo dinh dưỡng cho hồ tiêu suốt chu kỳ; thiếu dinh dưỡng bị rụng trái non, thối trái non Tùy theo sinh trưởng hồ tiêu, phun bổ sung loại phân bón theo thời kỳ phát triển hồ tiêu sau: nuôi hoa non, cần sử dụng loại phân bón có hàm lượng N cao sau giảm dần; vào hạt, nên sử dụng loại phân bón có hàm lượng N ít, chủ yếu P K +TE để tránh không cho tiêu non Đặc tính hồ tiêu non dù hay nhiều hoa Khi chuẩn bị thu hoạch, nên bón phân hữu vào gốc 4.5.6 Các chăm sóc khác Kích thước tính chất mô đất vùng thấp hay hốc trồng vùng đóng vai trò định đời sống suất hồ tiêu Cây hồ tiêu thích ẩm mà không úng Muốn có mô hay hốc ẩm mà không úng mô đất phải có nhiều chất hữu cơ, tơi xốp, gia tăng khả giữ nước mà lại thoát nước tốt; mùa mưa mô hay hốc không bị đọng nước, gây úng cho rễ Hàng năm nên có kế hoạch tăng dần kích thước mô hay hốc cách dùng đất mặt tốt, có nhiều chất hữu cộng thêm với phân chuồng, phân rác mục, tro trấu để đắp thêm cho mô hay hốc để gia tăng diện tích hoạt động rễ, giúp tiêu sinh trưởng mạnh, cho suất cao Việc tưới nước cho hồ tiêu mùa nắng quan trọng để giúp cho trái no tròn, thiếu nước trái lép nhiều không lớn được, đưa đến suất thấp Ngoài tưới nước, việc tủ gốc cho tiêu mùa nắng để giữ ẩm khơi gốc màu mưa để tránh cho tiêu bị úng cần thiết Tại vùng có giới hạn nước tưới (miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên) biện pháp tủ gốc giữ ẩm cho phép tiết kiệm lượng nước đáng kể Vật liệu dùng để tủ gốc thường xác cỏ, thân cây, phân xanh, rơm rạ, trấu, tro dừa, than bùn, rừng… Chiều dày lớp tủ khoảng từ – 15 cm khoảng cách gốc tiêu từ 15 – 20 cm Làm cỏ xới xáo vun gốc: làm cỏ tạo thành băng cỏ; vào mùa mưa - tháng/lần, mùa khô - tháng/lần Đầu cuối mùa mưa cày xới quanh gốc tránh làm tổn thương đến rễ Chương THU HOẠCH VÀ SƠ CHẾ HỒ TIÊU 5.1 Thu hoạch bảo quản hạt hồ tiêu Cây hồ tiêu trồng từ dây thân khoảng hai năm bắt đầu cho trái Từ (phát hoa) trái chín khoảng chín tháng Mùa thu hoạch vùng có khác đôi chút: Kiên Giang từ tháng – 3, miền Đông nam từ tháng – 3, Tây Ninh từ tháng 12 – chậm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vào khoảng tháng Trong thời gian thu hoạch, nên hái trái làm nhiều lần, lần cách khoảng – tuần (đảm bảo hái trái chín) Không nên thu hoạch tiêu chưa chín sinh lý, thời điểm tốt để thu hoạch tiêu đen chùm có 5% chín (gié trái có – trái chín) làm tiêu sọ chùm có 20% chín Ở lần hái cuối cùng, tất gié lại hái hết để làm tiêu đen Tiêu thu hái xong phơi làm tiêu đen ủ - ngày mát cho tiêu tiếp tục chín để làm tiêu sọ Trong trình ủ phải thường xuyên trộn để chín đạt độ đồng cao, tách hạt khỏi gié sau phơi - nắng Có thể phơi tiêu sân xi măng, bạt, nong tre… Nếu nắng to cần phơi - nắng đạt Độ ẩm hạt phải đảm bảo 15% Có thể dùng máy sấy để sấy tiêu, nhiệt độ ổn định buồng sấy khoảng 50 - 60oC hạt tiêu khô Sau phơi, sấy hạt tiêu cần làm tạp chất, lá, gié sàng, quạt Hạt tiêu bảo quản vào bao có hai lớp, lớp bao nilon (PE) để chống ẩm, lớp bao PP bao bố Cất giữ kho nơi thông thoáng, không nóng không ẩm 5.2 Kỹ thuật sơ chế hồ tiêu 5.2.1 Kỹ thuật sơ chế tiêu đen Sau hái, gié chất thành đống ủ giờ, sau đem phơi – ngày, tiêu héo mặt trở thành màu đen Đem đạp hay chà để lấy hạt Xong đem phơi lại cho thật khô (ẩm độ 15%) Ngoài để giảm thời gian phơi hạt tiêu có màu đen bóng đẹp, sau thu hoạch, hạt hồ tiêu đem tách hạt khỏi gié, nhúng nước gần sôi (80 – 90 oC) khoảng phút, xong để trải phơi 100 kg tiêu tươi cho khoảng từ 30 – 35 kg tiêu đen khô ẩm độ 15% 5.2.2 Kỹ thuật sơ chế tiêu sọ Tiêu sọ có giá trị cao tiêu đen, nhiên chế biến tiêu sọ khó tiêu đen - Tại đảo Bangka, tiêu chín thu hoạch, chùm đưa vào túi, nén chặt, cột chặt ngâm nước hồ (có thể thay nước được) ngâm nước chảy - 10 ngày Khi phần trung bì mềm, tách cách dễ dàng, hạt hồ tiêu vớt rửa sạch, lọc bỏ cộng gié, vỏ tạp chất khác; hạt tiêu lại đem phơi - ngày nắng cho thật khô Khi rửa hạt tiêu có màu xám khô có màu trắng sữa - Tại Ấn Độ người ta ngâm tiêu đen - ngày chà tiêu hai thảm làm sợi dừa để loại bỏ vỏ tiêu, sau đem phơi khô - Tại Campuchia vùng trồng tiêu nước ta chế biến tiêu trắng từ tiêu đen cách: lấy lớn sau chọn lọc, đóng ¾ bao ngâm nước lợ từ 10 - 15 ngày, vỏ phồng lên, mục nát, sau vớt đưa vào ½ thúng, ngâm nước, lấy chân đạp cho vỏ tróc cuối đãi bỏ vỏ, rửa đem phơi, sấy khô 5.2.3 Quy trình công nghệ chế biến tiêu đen - Sản phẩm thu được: tiêu đen đạt tiêu chuẩn ASTA - Công suất: 4.000 tấn/năm Sơ đồ quy trình công nghệ: * Công đoạn 1: Làm Hạt hồ tiêu nguyên liệu đưa vào hộc nạp liệu xây chìm đất chuyển vào sàng tạp chất thông qua gầu tải Sàng tạp chất hoạt động dựa nguyên lý khí động học, nguyên lý phân cách trọng lượng nguyên lý phân cách thể tích Do vậy, sàng tạp chất tách khoảng 90% lượng tạp chất lẫn hạt tiêu gồm: tạp chất nhỏ hạt tiêu, tạp chất lớn hạt tiêu tạp chất nhẹ hạt tiêu (bao gồm bụi) Ngoài ra, có gắn phận từ tính nên sàng tạp chất có tác dụng tách sắt thép lẫn nguyên liệu Hạt tiêu nguyên liệu sau rời khỏi sàng tạp chất có kích thước khoảng 2,5 - 6,5 mm * Công đoạn 2: Phân loại theo kích cỡ Sau tách tạp chất, hạt hồ tiêu gầu tải chuyển vào sàng đảo phân loại Sàng đảo phân loại bao gồm ba lưới sàng có kích cỡ: 4,5 mm; 4,9 mm 5,5 mm Hạt hồ tiêu sau làm phân làm bốn dòng sản phẩm: hạt có kích thước từ Ø 2,5 mm - Ø 4,5 mm; hạt có kích thước từ Ø 4,5 mm - Ø 4,9 mm; hạt có kích thước từ Ø 4,9 mm - Ø 5,5 mm hạt có kích thước lớn Ø 5,5 mm Hạt hồ tiêu phân loại kích cỡ đưa vào bốn thùng chứa Từ bốn thùng chứa này, phối trộn loại hạt theo yêu cầu thành phẩm để xuất tiếp tục đưa vào chế biến * Công đoạn 3: Tách đá sạn Hạt hồ tiêu trước vào máy tách đá sạn lẫn hạt sạn kích cỡ với hạt tiêu Máy tách đá sạn hoạt động dựa nguyên lý khác biệt tỷ trọng hạt hồ tiêu kích cỡ Hạt hồ tiêu nhẹ luồng khí nâng lên tạo thành dòng chảy song song với lưới sàng để chảy Trong hạt đá sạn nặng rơi xuống va đập với cạnh rãnh lưới nhảy ngược sau để thoát * Công đoạn 4: Phân loại khí động học Hạt hồ tiêu sau rời máy tách đá sạn hạt tiêu xốp không bị loại kích cỡ Hạt hồ tiêu đưa vào thiết bị phân loại khí động học gọi Catador Trong thiết bị có dòng khí thổi từ lên theo chiều thẳng đứng Do vậy, hạt tiêu xốp nhẹ nâng lên thoát hạt lơ lửng tách theo đường khác Dòng khí catador điều chỉnh lưu lượng tùy theo chất lượng hạt tiêu * Công đoạn 5: Phân loại tỷ trọng xoắn ốc Hạt hồ tiêu sau trình làm sạch, phân loại theo kích cỡ, tách đá sạn phân loại khí động học khác hình dạng: móp méo tròn hay lẫn cọng tiêu Máy phân loại hình dạng kiểu xoắn ốc cấu tạo vách ngăn xoắn ốc quanh trục thẳng đứng Hỗn hợp hạt tiêu gồm hạt tiêu biến dạng hạt tròn nạp vào miệng máy phân loại Bởi hạt tiêu chảy xuống theo chiều xoắn ốc tác động trọng lực Các hạt tròn xoay tròn nên gia tốc tăng dần đến điểm mà chúng xoay tròn theo độ nghiêng vách ngăn nằm rìa tách ra, hạt biến dạng rơi tự máng xoắn ốc bị lực ma sát cao tốc độ dòng chảy không hạt tròn Do hạt biến dạng chảy gần trục máy xoắn ốc đưa * Công đoạn 6: Rửa xử lý vi sinh nước Để khử vi sinh vật có hại, khuẩn Salmonella, sử dụng nước với áp suất từ – kg/cm2 có nhiệt độ từ 120oC – 140oC để phun vào hạt tiêu thời gian ngắn (20 - 40 giây) Trong trình hấp thụ nước nóng hạt tiêu chuyển tải qua trống trích ly nước trước qua hệ thống sấy * Công đoạn 7: Sấy Hệ thống sấy sử dụng hai cấp liên tục gồm hai tháp sấy tầng: tầng nhập liệu tầng sấy Năng suất sấy hạt tiêu điều chỉnh phù hợp với ẩm độ nguyên liệu để đạt hiệu suất cao nhờ hệ thống vít xả trái khế Để bảo đảm mùi hương hạt tiêu, hệ thống gia nhiệt sử dụng đầu đốt gas với béc phun đốt gas tự động bảo đảm hệ thống an toàn lao động cháy nổ * Công đoạn 8: Làm nguội sau sấy phân loại Sau sấy, hạt hồ tiêu đưa vào thùng làm nguội lần hạt hồ tiêu đưa qua catador để tách tạp chất bao gồm bụi vỏ hạt tiêu phát sinh sau trình sấy Sau hạt hồ tiêu đưa vào máy phân loại hình dạng kiểu xoắn ốc (lần 2) * Công đoạn 9: Cân định lượng tự động Hạt tiêu thành phẩm đưa vào thùng chứa để trữ đưa vào hệ thống cân tự động định lượng theo yêu cầu Cân định lượng tự động hóa, điều khiển hệ thống điện tử có hiển thị số từ 30 – 60 kg sai số cho phép ± 45 g/50 kg, suất 200 bao/giờ PHỤ LỤC Tiêu chuẩn Việt Nam Hạt tiêu đen (Piper nigrum L.) – Quy định kỹ thuật Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định kỹ thuật hạt tiêu đen (Piper nigrum L.) dạng nguyên hạt dạng bột giai đoạn sau: a Hạt tiêu chưa qua trình làm làm phần, chưa chế biến phân loại gọi “Hạt tiêu chưa chế biến (NP) sơ chế (SP)”; b Hạt tiêu sau làm sạch, chế biến và/hoặc phân loại gọi “Hạt tiêu chế biến (P)”, trường hợp cụ thể chúng bán trực tiếp cho người tiêu dùng Khi thuật ngữ “hạt tiêu đen” sử dụng độc lập có nghĩa quy định áp dụng cho hai loại mà phân biệt Tiêu chuẩn viện dẫn - ISO 5564 : 1982 Black pepper and white, whole or ground – Determination of piperine content – Spectrophotometric method (Hạt tiêu đen hạt tiêu trắng nguyên hạt dạng bột – Xác định hàm lượng piperin – Phương pháp so màu phân quang) - TCVN 4045 : 1993 Hạt tiêu – Phương pháp thử - TCVN 4829 : 2001 (ISO 6579 : 1993) Vi sinh vật học – Hướng dẫn chung phương pháp phát Salmonella - TCVN 4830 - 89 (ISO 6888 : 1983) Vi sinh vật học Hướng dẫn chung phương pháp đếm vi khuẩn Staphylocuccus aureus Kỹ thuật đếm khuẩn lạc - TCVN 4882 : 2001 (ISO 4831 : 1991) Vi sinh vật học – Hướng dẫn chung định lượng coliform – Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn - TCVN 4889 – 89 (ISO 948 : 1980) Gia vị - Lấy mẫu - TCVN 4891 – 89 (ISO 927 : 1982) Gia vị - Xác định hàm lượng chất lượng ngoại lai - TCVN 5103 – 90 (ISO 5498 : 1981) Nông sản thực phẩm – Xác định hàm lượng xơ thô – Phương pháp chung - TCVN 5484 : 2002 (ISO 930 : 1997) Gia vị - Xác định tro không tan axit - TCVN 5486 : 2002 (ISO 1108 : 1992) Gia vị - Xác định chất chiết ete không bay - TCVN 6846 : 2001 (ISO 7251 : 1993) Vi sinh vật học – Hướng dẫn chung định lượng E.coli giả định – Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn - TCVN 6848 : 2001 (ISO 4832 : 1991) Vi sinh vật học – Hướng dẫn chung định lượng coliform – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc - TCVN 7038 : 2002 (ISO 928 : 1997) Gia vị - Xác định hàm lượng tro tổng số - TCVN 7039 : 2002 (ISO 6571 : 1984) Gia vị rau thơm – Xác định hàm lượng dầu bay - TCVN 7040 : 2002 (ISO 939 : 1980) Gia vị - Xác định độ ẩm – Phương pháp chưng cất lôi Định nghĩa Trong tiêu chuẩn áp dụng cho định nghĩa sau đây: 3.1 Hạt tiêu đen (black pepper): Quả khô nguyên vỏ, Piper nigrum Linneaus 3.2 Hạt tiêu đen chưa chế biến [black pepper, non – processed (NP)]: Hạt tiêu chưa qua trình làm sạch, chế biến phân loại trước bán thỏa mãn yêu cầu tiêu chuẩn 3.3 Hạt tiêu đen sơ chế [black pepper, semi – processed (SP)]: Hạt tiêu đen qua trình làm chưa chế biến phân loại trước bán thỏa mãn yêu cầu tiêu chuẩn 3.4 Hạt tiêu đen qua chế biến (black pepper processed): Hạt tiêu chế biến (đã làm sạch, phân loại, chế biến…) trước bán thỏa mãn yêu cầu tiêu chuẩn 3.5 Hạt tiêu đen dạng bột (black pepper, ground), [đôi gọi hạt tiêu xám (grey pepper)]: Hạt tiêu đen nghiền thành bột không bổ sung chất khác thỏa mãn yêu cầu tiêu chuẩn 3.6 Hạt lép (light berry): Hạt có hình dạng bên bình thường nhân 3.7 Hạt đầu đinh (pinhead): Hạt có kích thước nhỏ, không phát triển 3.8 Hạt vỡ (broken berry): Hạt bị tách thành mảnh 3.9 Tạp chất lạ (extraneous matter): Tất chất không hạt tiêu đen Chú thích: Hạt lép, hạt đầu đinh, hạt vỡ không coi tạp chất lạ Mô tả Hạt tiêu đen nguyên hạt Piper nigrum L nguyên, thường lấy trước chúng chín hoàn toàn Hạt tiêu đen thường có đường kính từ mm đến mm có màu nâu, màu xám màu đen có vỏ nhăn Tùy thuộc vào khối lượng theo thể tích mà hạt tiêu đen chưa chế biến (NP) sơ chế (SP) chia thành bốn loại: loại đặc biệt, loại 1, loại loại Hạt tiêu đen dạng bột hạt tiêu đen nghiền nhỏ, không chứa tạp chất lạ Yêu cầu kỹ thuật 5.1 Yêu cầu cảm quan - Mùi vị: Khi nghiền thành bột có mùi thơm đặc trưng hạt tiêu đen, cay mùi vị lạ - Hạt tiêu đen nấm mốc, côn trùng phần xác côn trùng nhìn thấy mắt thường (kể kính lúp) 5.2 Yêu cầu lý – hóa 5.2.1 Các tiêu vật lý hạt tiêu đen, quy định Bảng Bảng Các tiêu vật lý hạt tiêu đen Mức yêu cầu Tên tiêu Hạt tiêu đen NP SP Loại đặc biệt Loại Loại Loại Hạt tiêu chế biến Tạp chất lạ, % khối lượng, không lớn 0,2 0,5 1,0 1,0 0,2 Hạt lép, % khối lượng, không lớn 10 18 2,0 Hạt đầu đinh hạt vỡ, % khối lượng, không lớn 2,0 2,0 4,0 4,0 1,0 Khối lượng theo thể tích, g/L, không nhỏ 600 550 500 450 600 5.2.2 Các tiêu hóa học hạt tiêu đen, quy định Bảng Bảng Các tiêu hóa học hạt tiêu đen Mức yêu cầu Các tiêu Độ ẩm,% khối lượng, không lớn Hạt tiêu đen NP Hạt tiêu chế Hạt tiêu bột SP biến 13,0 12,5 12,5 Tro tổng số, % khối lượng theo chất khô, không lớn 7,0 6,0 6,0 Chất chiết ete không bay hơi, % khối lượng tính theo chất khô, không nhỏ 6,0 6,0 6,0 Dầu bay hơi, % (mL/100 g) tính theo chất khô, không nhỏ 2,0 2,0 1,0 Piperin, % khối lượng tính theo chất khô, không nhỏ 4,0 4,0 4,0 Tro không tan axit, % khối lượng tính theo chất khô, không lớn - - 1,2 Xơ thô, số không hòa tan, % khối lượng tính theo chất khô, không nhỏ - - 17,5 5.3 Yêu cầu vi sinh vật Các tiêu vi sinh vật hạt tiêu chế biến, quy định Bảng Bảng Các tiêu vi sinh vật hạt tiêu đen chế biến Tên tiêu Coliform, số vi khuẩn g sản phẩm Mức giới hạn 102 E coli, số vi khuẩn g sản phẩm Salmonella, số khuẩn lạc 25 g sản phẩm S aureus, số vi khuẩn g sản phẩm Phương pháp thử 6.1 Lấy mẫu, theo TCVN 4889 – 89 (ISO 948 : 1980) 6.2 Xác định tạp chất lạ, theo TCVN 4891 – 89 (ISO 927 - 1982) 6.3 Xác định hạt đầu đinh hạt vỡ, theo TCVN 4045 : 1993 6.4 Xác định hạt lép, theo TCVN 4045 : 1993 6.5 Xác định khối lương theo thể tích, theo TCVN 4045 : 1993 102 6.6 Xác định hàm lượng tro tổng số, theo TCVN 7038 : 2002 (ISO 928 : 1997) 6.7 Xác định tro không tan axit, theo TCVN 5484 : 2002 (ISO 930 : 1997) 6.8 Xác định độ ẩm, theo TCVN 7040 : 2002 (ISO 939 : 1980) 6.9 Xác định chất chiết ete không bay hơi, theo TCVN 5486 : 2002 (ISO 1108 : 1992) 6.10 Xác định xơ thô, theo ISO 5103 : 1990 6.11 Xác định hàm lượng piperin, theo ISO 5564 : 1982 6.12 Xác định hàm lượng dầu bay hơi, theo TCVN 7039 : 2002 (ISO 6571 : 1984) 6.13 Xác định Coliform, theo TCVN 6848 : 2001 (ISO 4832 : 1991) TCVN 4882 : 2001 (ISO 4831 : 1991) 6.14 Xác định E coli, theo TCVN 6846 : 2001 (ISO 7251 : 1993) 6.15 Xác định Salmonella, theo TCVN 4829 : 2001 (ISO 6579 : 1993) 6.16 Xác định S aureus, theo TCVN 4830 – 89 (ISO 6888 : 1983) Ghi nhãn - bao gói - vận chuyển bảo quản 7.1 Ghi nhãn: Theo định 178/1999/QDD-TTg ghi nhãn hàng hóa, nhãn phải ghi rõ tên sản phẩm theo điều tiêu chuẩn 7.2 Bao gói: Hạt tiêu bột hạt tiêu đựng bao bì khô, sạch, bảo vệ sản phẩm không bị hấp thụ ẩm thất thoát chất bay 7.3 Bảo quản: Bảo quản sản phẩm hạt tiêu nơi khô, mát 7.4 Vận chuyển: Phương tiện vận chuyển phải khô, sạch, mùi lạ, không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ... Nông nghiệp Nông thôn (Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, 2007) 1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ hồ tiêu Thế giới Việt Nam 1.3.1 Tình hình sản xuất hồ tiêu giới Cây hồ tiêu trồng 41 nước giới với tổng... trồng tiêu Chương KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY HỒ TIÊU 4.1 Giống Kỹ thuật nhân giống hồ tiêu 4.1.1 Giống tiêu Hiện nước ta có nhiều giống hồ tiêu tốt chọn trồng; tên giống thường đặt theo địa phương: tiêu. .. gốc chết dây 1.1.3 Phân bố hồ tiêu Tương đối nhiễm bệnh héo nhanh Do nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu ngày cao nên quốc gia vùng nhiệt đới nỗ lực phát triển hồ tiêu Đầu tiên, hồ tiêu mang đến trồng Indonesia
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG CÂY HỒ TIÊU, BÀI GIẢNG CÂY HỒ TIÊU, BÀI GIẢNG CÂY HỒ TIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay