Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GDĐT Móng Cái, Quảng Ninh năm học 2016 2017

4 158 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:54

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2016 - 2017 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 45 phút Câu (3,0 điểm) Em chọn phương án trả lời ghi vào làm Dãy kim loại sau xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần? A Cu, Ag, Fe, Al, Mg, K B K, Mg, Al, Fe, Cu, Ag C Ag, Cu, Fe, Al, Mg, K D K, Mg, Al, Cu, Ag, Fe Chỉ dùng thuốc thử sau phân biệt đồng thời chất khí để riêng biệt: Oxi, Clo, Hiđro chorua? A Dung dịch axit clohiđric B Dung dịch bạc nitrat C Dung dịch bari clorua D Quỳ tím ẩm Cặp chất sau phản ứng tạo dung dịch có màu vàng nâu? A Fe dung dịch HCl B CuO dung dịch HNO3 C Fe(OH)3 dung dịch H2SO4 D Fe(OH)2 dung dịch H2SO4 Khí CO dùng làm chất đốt công nghiệp bị lẫn tạp chất khí CO2, SO2, Cl2, HCl Để làm khí CO người ta dùng A dung dịch Ca(OH)2 dư B dung dịch NaCl dư C dung dịch HCl dư D nước dư Cho từ từ dung dịch NaOH vào dd FeCl3, lọc lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn A Chất rắn A là: A Fe(OH)2 B Fe2O3 C FeO D Fe3O4 Dung dịch nhôm clorua bị lẫn tạp chất dung dịch CuCl2 ZnCl2 Dùng chất sau để làm dung dịch nhôm clorua? A Fe B Cu C Ag D Al Câu (2,5 điểm) Viết phương trình hoá học thực chuyển đổi hoá học sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) Cu  CuO  CuSO4  CuCl2  Cu(NO3)2  Cu(OH)2 Câu (4,0 điểm) Cho 23,5 gam K2O vào nước để thu 500 ml dung dịch bazơ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Tính nồng độ mol dung dịch bazơ thu b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần để trung hòa dung dịch bazơ nói c) Nếu cho 100 ml dung dịch CuCl2 1M vào dung dịch bazơ nói thu gam kết tủa? Câu (0,5 điểm) Tại không nên dùng đồ vật nhôm để đựng vôi tôi, vữa xây dựng? (Cho: K = 39, H = 1, Cu = 64, Cl = 35,5, S = 32, O = 16) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP Câu Sơ lược đáp án 1-B Điểm 0,5 x 2-D 3-C -A 5-B 6-D to t Cu + O2  CuO 0,5 x CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O CuSO4 + BaCl2  CuCl2 + BaSO4 CuCl2 + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + AgCl Cu(NO3)2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + NaNO3 a) nK O = 23,5/94 = 0,25 mol 0,25 PTHH: K2O + H2O  KOH (1) 0,5 0,25 0,5 (mol) => CM(NaOH) = 0,5/0,5 = 1M 0,25 b) PTHH: KOH + H2SO4  K2SO4 + H2O (2) 0,5 0,5  0,25 (mol) 0,25 0,25 m H SO = 0,25 98 = 24,5 g 0,25 mdd H SO = 24,5 100/20 = 122,5 g 0,25 c) nCuCl = 0,1 = 0,1 mol 0,25 PTHH: CuCl2 + 2KOH  Cu(OH)2 + KCl (3) 0,5 Ta có: nCuCl2  n 0,1 0,5  0,1  KOH   0, 25 2 => KOH dư, tính theo CuCl2 0,25 nCu(OH) = nCuCl = 0,1 mol 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí => mCu(OH) = 0,1 98 = 9,8 g 0,25 Vì nhôm phản ứng với Ca(OH)2 có vôi tôi, vữa xây 0,5 dựng Các ý chấm: Hướng dẫn chấm trình bày sơ lược cách giải Bài làm học sinh tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán xác điểm tối đa Các cách giải khác cho điểm Tổ chấm trao đổi thống điểm chi tiết không vượt số điểm dành cho câu phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GDĐT Móng Cái, Quảng Ninh năm học 2016 2017, Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GDĐT Móng Cái, Quảng Ninh năm học 2016 2017, Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GDĐT Móng Cái, Quảng Ninh năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay