BCTT nước mắm 40 độ đạm

152 193 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:52

quy trình sản xuất nước mắm 40 độ đạm,xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn haccp, gmp, soop tại công ty tm dv minh hà ở tp.Hồ Chí Minh.nước mắm làm từ nguyên liệu chính là cá cơm và muối. công ty nhập nguyên liệu nước mắm bán hành phẩm từ công ty mẹ Thanh HÀ về pha đấu BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HACCP CHO SẢN PHẨM NƯỚC MẮM 400N TẠI CÔNG TY TNHH TM- SX- DV MINH HÀ GVHD:TS NGUYỄN PHÚ ĐỨC SVTH: TRƯƠNG THANH NHÀN 2022130004 NGÔ THỊ BÍCH HÒE 2022130020 LỚP: 04DHDB1 TP HCM, tháng , năm 2017 GVHD: Nuyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Công ty TNHH SX- TM- DV Minh Hà tạo hội cho em thực tập, trao dồi học hỏi bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tế bổ ích cho công việc em sau Đặc biệt, em xin gởi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty tập thể anh chị nhân viên, công nhân công ty tận tình bảo giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian thực tập vừa qua Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức chuyên môn quý báu cho em thời gian em học tập trường Nhờ đó, mà em nắm bắt tảng kiến thức để hoàn thành tốt trình thực tập vừa Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Phú Đức tận tình hướng dẫn cố vấn em suốt trình hoàn thành báo cáo thực tập Bài báo cáo thực tập với đề tài:” Xây dựng hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn HACCP CODEX cho quy trình sản xuất nước mắm 40ON công ty TNHH SX TM DV Minh Hà “ học mà em tìm hiểu suốt trình thực tập công ty Ngoài ra, với trải nghiệm kiến thức thực tế trình thực tập yếu tố hữu ích cho công việc em sau trường Mặc dù em cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập hoàn thành xong thời gian thực tập không tránh khỏi sai sót Vậy nên, em mong quý thầy cô Ban lãnh đạo với anh chị công ty thông cảm giúp đỡ cho em hoàn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Nhóm SVTT Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY TNHH SX- TM- DV MINH HÀ Tp.HCM, ngày….tháng…năm 2017 ĐẠI DIỆN CÔNG TY (Ký ghi rõ họ tên) Nhóm SVTT Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tp.HCM, ngày….tháng…năm 2017 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) Nhóm SVTT Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Tp.HCM, ngày….tháng…năm 2017 GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (Ký ghi rõ họ tên) Nhóm SVTT GVHD: Nuyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY TNHH SX- TM- DV MINH HÀ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 11 DANH MỤC HÌNH ẢNH 12 DANH MỤC BIỂU MẪU 14 DANH MỤC BẢNG 15 LỜI MỞ ĐẦU 16 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ NGUYÊN LIỆU 17 1.1 Giới thiệu chung 17 1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 17 1.3 Chức nhiệm vụ công ty 18 1.3.1 Chức 18 1.3.2 Nhiệm vụ 19 1.4 Sơ đồ bố trí mặt công ty 20 1.5 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 21 1.5.1 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân 21 1.5.2 Nhiệm vụ chức phận 21 1.6 Tình hình sản xuất kinh doanh 24 Nhóm SVTT Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức 1.7 An toàn lao động phòng cháy chữa cháy 24 1.7.1 An toàn lao động 25 1.7.2 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy 26 1.7.2.1 Khu vực sản xuất 26 1.7.2.2 Khu vực kho hàng 27 1.7.2.3 Khu văn phòng 27 1.7.3 Xử lý phế thải vệ sinh công nghiệp 27 1.7.3.1 Xử lý phế thải 27 1.7.3.2 Vệ sinh công nghiệp 27 1.8 Sản phẩm công ty 28 1.8.1 Nước mắm nhĩ 28 1.8.1.1 Nguồn gốc 28 1.8.2 Các tiêu đánh giá nước mắm 28 1.8.2.1 Các loại nước mắm nhĩ công ty 29 1.8.2.2 Các sản phẩm khác 29 CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ THÀNH PHẨM 31 2.1 Nguyên liệu chính 31 2.1.1 Cá cơm 31 2.1.2 Một số loại cá cơm 32 2.1.3 Thành phần hóa học cá 33 Nhóm SVTT Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức 2.1.4 Giá trị dinh dưỡng cơm 39 2.1.5 Phân loại đánh giá chất lượng cá cơm 40 2.1.6 Muối 41 2.1.7 Giá trị tiêu chuẩn cá cơm 44 2.1.8 Tiêu chuẩn nước mắm 46 2.1.9 Các phương pháp ướp muối: 52 2.2 Tổng quan sản phẩm 52 2.2.1 Nguồn gốc 52 2.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng nước mắm, theo TCVN 5107-2003 53 2.2.3 Các loại nước mắm công ty 54 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM 57 3.1 Quy trình sản xuất 57 3.2 Thuyết minh quy trình 58 3.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu 58 3.2.2 Pha đấu 59 3.2.3 Bơm lên bồn chiết 60 3.2.4 Chiết chai 61 3.2.5 Đóng nắp- tròng co 65 3.2.6 Phun date 66 3.2.7 Sấy màng co 67 Nhóm SVTT Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức 3.2.8 Dán nhãn 68 3.2.9 Kiểm tra 69 3.2.10 Đóng thùng 69 3.2.11 Lưu kho 71 3.3 Các biến đổi nước mắm thời gian bảo quản 72 CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHO SẢN PHẨM NƯỚC MẮM 40ON 73 4.1 Quy phạm sản xuất- GMP 73 4.2 Quy phạm vệ sinh chuẩn-SSOP 86 4.3 Xây dựng kế hoạch haccp cho quy trình sản xuất nước mắm 400N 121 4.3.1 Thành lập đội HACCP 121 4.3.2 Mô tả sản phẩm 122 4.3.3 Xác định mục đích sử dụng 125 4.3.4 Sơ đồ quy trình sản xuất 125 4.3.5 Thẩm tra sơ đồ quy trình sản xuất 130 4.3.6 Tiến hành phân tích mối nguy 130 4.3.7 Xác định điểm kiểm soát tới hạn CCP 136 4.3.8 Xác định giới hạn tới hạn hệ thống giám soát cho CCP 139 4.3.9 Thiết lập hành động khắc phục 142 4.3.10 Thiết lập thủ tục thẩm tra xác nhận 142 4.3.11 Thiết lập tài liệu lưu trữ hồ sơ HACCP 146 Nhóm SVTT Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 151 5.1 Kết luận 151 5.2 Kiến nghị 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 Nhóm SVTT 10 GVHD: Nuyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp CÔNG TY TM-DV-SX MINH HÀ Lô C 42/I, đường số 7, KCN Vĩnh LỘC, H.Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh Bảng 14 Xác định điểm kiểm soát tới hạn Công Mối Câu hỏi Câu hỏi 2: Tại Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: CCP đoạnchế nguy 1: biến công Tại công đoạn Liệu Bước có thiết nhiễm bẩn biến chế tiếp đoạn kế đặc biệt để mối theo có loại biện loại trừ hay nguy bỏ pháp làm giảm khả xác mối nguy kiểm xảy định soát mối nguy mức có định hay làm phòng xuống mức thể ngừa chấp không? có không? vượt xác chấp giảm khả nhận nhận hay có hay thể tăng đến chúng xuống mức không tới mức chấp chấp nhận nhận hay không? không? Tiếp nhận nước mắm Sinh học C K C K C Hóa học C K C K C Vật lý C K K K K C K K K K Vật lý C K K K K Vật lý C K K K K Pha đấu Sinh học Bơm lên bồn Nhóm SVTT 138 GVHD: Nuyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp chiết Vật lý C K K K K - - - - - - - - - - - - Sấy co - - - - - - Dán - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chiết chai Đóng nắp, tròng co Phun date nhãn Kiểm tra Đóng thùng Lưu kho Ngày phê duyệt :…………… Người phê duyệt:…………… 4.3.8 Xác định giới hạn tới hạn hệ thống giám soát cho CCP Nhóm SVTT 139 GVHD: Nuyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp CÔNG TY TM-DV-SX MINH HÀ Lô C 42/I, đường số 7, KCN Vĩnh LỘC, H.Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh Bảng 15: Xác định giới hạn tới hạn hệ thống giám soát cho CCP Phương pháp giám sát CC Phương pháp phòng P ngừa Ngưỡng tới hạn Thông số Thủ tục giám Tần suất giám Trách nhiệm giám giám sát giấy chứng -Hàm lượng: số khuẩn lạc -Hàm lượng CC Xem P1 nhận, chứng từ, tờ 1ml khai xuất xứ nguyên liệu chứng minh đạt sát sát sát -kiểm tra, phân -Giám sát Nhân tích lô viên tiếp nhận + tổng số vi sinh vật hiếu khí: 105 tiêu +Coliform: 102 Lấy mẫu kiểm tra, phân tích hàm lượng +E.coli: kim loại nặng, + Cl.perfrigens: 10 histamine + S.aureus:0 + tổng số bào tử nắm men, nắm mốc: 10 Nhóm SVTT 140 KCS GVHD: Nuyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp Histamine: < 200mg/l Ngày phê duyệt :…………… Người phê duyệt:…………… Nhóm SVTT 141 GVHD: Nuyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4.3.9 Thiết lập hành động khắc phục Hành động khắc phục Bảng 16: Hành động khắc phục CCP1 Hành động sửa chữa, khắc phục Sự cố Hàm lượng, vi sinh vật, histamine vượt mức cho phép 4.3.10 Không nhận lô nguyên liệu Thiết lập thủ tục thẩm tra xác nhận Mục đích thẩm tra nhằm tạo lòng tin vào kế hoạch HACCP xây dựng nguyên lý khoa học vững chắc, phù hợp để kiểm soát mối nguy liên quan đến sản phẩm áp dụng hiệu Các hình thức thẩm tra  Thẩm tra nội (tự thẩm tra)  Thẩm tra từ bên  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền  Các quan chứng nhận  Khách hàng bên thứ ủy quyền Thẩm tra đánh giá nội Nhà máy đánh giá nội định kỳ để đánh giá phù hợp tính hiệu lực hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, qua giúp lãng đạo nhà máy đề hoạt động cải tiến Các chuyên gia đánh giá phải lựa chọn sở khách quan, không đánh giá công việc  Chuẩn bị:  Kế hoạch đánh giá nội Nhóm SVTT 142 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức  Danh sách tham gia đánh giá nội  Các biểu mẫu báo cáo không phù hợp mẫu báo cáo kết đánh giá nội  Thực hiện:  Đoàn đánh giá phải xác định phạm vi, tần suất, tiêu chuẩn phương pháp đánh giá  Việc đánh giá tiến hành khách quan  Sự không phù hợp phát phải lập thành báo cáo gửi tới phận liên quan  Thông tin phù hợp sản phẩm dựa báo cáo sản phẩm không phù hợp  Phòng kế hoạch cung ứng: Các thông tin nhà cung cấp, ban phòng dựa tổng hợp hợp đồng cung ứng  Các phòng ban phân xưởng khác: Sự phù hợp quy trình liên quan tới hoạt động phụ trách  Việc báo cáo phải thực hàng tháng Dựa báo cáo đại lạnh đạo phải tổng hợp lập báo cáo lên lãnh đạo nhà máy hàng quý  Tần suất đánh giá: kế hoạch đánh giá nhà máy lập năm dựa tình trạng, tầm quan trọng hoạt động đánh giá dựa kết đánh giá trước Xem xét hồ sơ xem giới hạn chấp nhận có bị vượt không Kiểm tra chất lượng sản phẩm có đạt yêu cầu hay không để có các biện pháp giải phù hợp  Chuẩn bị: Nhóm SVTT 143 Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Bảng phân tích mối nguy  Hướng dẫn đánh giá mức độ đáng kể mối nguy  Hồ sơ giám sát sản xuất  Hồ sơ xử lí sản phẩm không phù hợp  Tiêu chuẩn tài liệu kĩ thuật có liên quan  Văn pháp luật có liên quan GVHD: Nuyễn Phú Đức  Thực hiện:  Tiến hành rà soát kiểm tra đầy đủ mối nguy xác định dựa vào tài liệu, hồ sơ nêu  Xem xét công đoạn, thành phần/ đối tượng tham gia vào công đoạn để đánh giá mối nguy có  Xem xét phù hợp mối nguy đáng kể xác định  Tần suất  Sau công đoạn thực  Khi có lý xác đáng như:  Thay đổi nguyên liệu  Thay đổi sản phẩm quy trình  Phát sai lỗi trình  Khắc phục sai lỗi  Có thông tin mối nguy hay biện pháp kiểm soát  Khi có thay đổi cách thức sử dụng phân phối Nhóm SVTT 144 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức Xem xét khiếu nại quan có thẩm quyền khách hàng Các khiếu nại có đầy đủ thông tin phù hợp hay không Xem nguyên nhân dẫn đến khiếu nại để đưa cách giải nhanh  Thực hiện:  Đánh giá thông tin khiếu nại  Tiến hành thu thập thông tin mặt hàng, mức độ, phạm vi, với việc nhận diện sản phẩm  Tiến hành kiểm tra, sau đưa hoạt động triệu hồi hay sửa chữa sản phẩm  Tần suất: có khiếu nại Xem xét cố thu hồi triệu hồi sản phẩm Xem xét mức độ ảnh hưởng cố dẫn đến triệu hồi thu hồi để đưa cách thức xử lý lô hàng tiêu hủy lô hàng, tái chế lại hay chuyển mục đích sử dụng  Chuẩn bị: Để tạo điều kiện cho việc thu hồi triệu hồi sản phẩm không an toàn kịp thời lãnh đạo cao định người có đủ quyền hạn định thu hồi triệu hồi người có trách nhiệm thực công việc nhà máy thiết lập trì thủ tục dạng văn  Thực hiện:  Thông báo tới bên liên quan (cơ quan thẩm quyền, khách hàng và/hoặc người sử dụng)  Xử lý sản phẩm bị ảnh hưởng lưu kho  Các bước hành động thực  Việc thu hồi sản phẩm phải đảm bảo giám sát chúng Nhóm SVTT 145 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức hủy bỏ, sử dụng cho mục đích khác, xác định an toàn cho sử dụng chế biến lại đảm bảo an toàn  Nguyên nhân phạm vi ảnh hưởng kết hủy bỏ/thu hồi phải ghi chép lại báo cáo lãnh đạo cao nhất, coi thông tin đầu vào cho việc xem xét lãnh đạo  Tần suất: xảy cố thu hồi triệu hồi Thẩm tra CCP  Kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị giám sát nhằm đảm bảo:  Thiết bị dụng cụ đo lường xác  Việc kiểm tra hiệu chỉnh thực phù hợp (đúng quy trình, thiết bị, tần suất phù hợp, có liên kết chuẩn)  Lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm đảm bảo:  Các giới hạn tới hạn thiết lập thích hợp  Chương trình HACCP hoạt động hiệu  Xem xét hồ sơ: hồ sơ hiệu chỉnh thiết bị, hồ sơ giám sát CCP, GMP, SSOP:  Hoạt động giám sát thực đủ: vị trí, tần suất  Trang thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh với tần suất nêu kế hoạch HACCP  Các hành động sửa chữa thực kết giám sát cho thấy có vi phạm giới hạn tới hạn  Kế hoạch HACCP tuân thủ thực thi 4.3.11 Thiết lập tài liệu lưu trữ hồ sơ HACCP Hệ thống ghi chép cần nêu rõ: Nhóm SVTT 146 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức  Hồ sơ lưu trữ đâu?  Ai chịu trách nhiệm?  Thời điểm thời gian lưu trữ? Các tài liệu cần tập hợp hồ sơ chương trình HACCP:  Các tài liệu sở cho việc xây dựng chương trình HACCP  Các ghi chép, báo cáo phát sinh từ hệ thống HACCP  Các tài liệu phương pháp, thủ tục áp dụng  Tài liệu, báo cáo chương trình đào tạo hệ thống HACCP sở  Các tài liệu sở Tất thông tin số liệu sở để xây dựng chương trình HACCP cần tập trung hồ sơ văn pháp quy có liên quan, số liệu khoa học (như thời gian sử dụng sản pẩm, giới hạn tối đa chất nhiễm bẩn, phụ gia thực phẩm ) Tài liệu sở gồm:  Danh sách nhóm công tác HACCP cộng tác viên (quyết định thành lập lãnh đạo; quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm, chế độ nhóm công tác HACCP cộng tác viên )  Tất biểu mẫu điều tra, phân tích trình xây dựng chương trình HACCP (mô tả sản phẩm, mục đích sử dụng, dây chuyền sản xuất ) Các báo cáo, ghi chép phát sinh trình áp dụng hệ thống HACCP thường bao gồm:  Các báo cáo hệ thống giám sát CCP  Tên  Ngày tháng thời gian (khoảng) Nhóm SVTT 147 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức  Các đặc trưng sản phẩm  Các ngưỡng tới hạn  Các ngưỡng vận hành  Phương pháp giám sát  Người giám sát  Các ghi chép soát xét phương pháp giám sát dựa hiệu hoạt động khắc phục có cố sai lệch  Người thời gian soát xét  Các báo cáo sai lệch hoạt động khắc phục  Xác định lô hàng, sản phẩm chịu ảnh hưởng sai lệch (bao gồm số lượng mức ảnh hưởng)  Mô tả chất nguyên nhân sai lệch  Mức độ xử lý sản phẩm/lô  Mô tả hành động khắc phục (bao gồm tính hiệu thời gian cần thiết để điều chỉnh trình trở lại trạng thái ban đầu trước xảy sai lệch)  Các báo cáo thẩm định, đánh giá  Xác định tính hiệu hệ thống HACCP  Thống kê tài liệu phương pháp sử dụng để thẩm định, đánh giá  Phương pháp, thiết bị dùng để giám sát  Tần suất việc theo dõi, giám sát hiệu thực tế  Mô tả thủ tục lưu trữ hồ sơ, phương thức thông tin, hiệu phản ứng điều chỉnh Nhóm SVTT 148 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nuyễn Phú Đức có cố  Mô tả thủ tục thẩm định, đánh giá kết  Các báo cáo, tài liệu chương trình đào tạo Báo cáo chương trình đào tạo bao gồm: Nội dung đào tạo  GMP, GHP, đặc biệt vệ sinh cá nhân nội quy làm việc phân xưởng chế biến  Các kỹ thuật phương pháp thực bước HACCP cho đối tượng có liên quan  Thời gian, tài liệu đào tạo  Phương pháp đào tạo, đánh giá kết  Soát xét điều chỉnh chương trình đào tạo Nhóm SVTT 149 GVHD: Nuyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng 17: Bảng tống hợp kế hoạch HACCP Phương pháp giám sát Người pháp Ngưỡng tới Thông Hành động C Phương chịu trách Hồ sơ Thủ tục Tần suất giám Trách nhiệm khắc phục C phòng ngừa hạn số giám nhiệm giám sát sát giám sát P sát C Có thõa thuận -Hàm lượng: C Cam kết với nhà P +Histamine: cung cấp nguyên < 200mg/l liệu Lấy mẫu kiểm tra, phân tích hàm lượng kim loại nặng, histamine Nhóm SVTT -Hàm -kiểm tra, -Giám lượng phân tích lô sát Nhân KCS nhận viên Chỉ nhận ô hàng có giấy tiếp chứng nhận, chứng từ chứng minh lô hàng đạt chất lượng Nhóm thẩm định HACCP (tuần/lần) Hồ sơ nhập nguyên liệu: Giấy chứng nhận nhà cung cấp, báo cáo giám sát khâu tiếp nhận nguyên liệu 150 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong thời gian thực tập công ty, thời gian dài chúng em xin phép đưa số nhận xét công ty: Công ty đặt vấn đề chất lượng vệ sinh lên hàng đầu nên kĩ nguyên liệu đầu vào quy trình đóng gói Phân xưởng sản xuất trang bị đầy đủ dụng cụ đồ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân Quy trình vệ sinh công nhân KCS giám sát chặt Công ty có quản lý xếp thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi Hệ thống công ty có phân bố hợp lý sở sản xuất kho thành phẩm , kho phụ liệu công trình khác nhà ăn, nhà xe,… tạo cảm giác thoản mái cho tất người làm việc nghỉ ngơi Đội ngũ cán công nhân viên công ty tuyệt đối tuân thủ quy định công ty, đảm bảo quy định an toàn vận hành thiết bị sản xuất 5.2 Kiến nghị Từ kiến thức học nhận biết thực tế công ty, em xin có số ý kiến nhỏ để đóng góp cho phát triển công ty Công ty nên: - Có biện pháp công nghệ hóa trang thiết bị thay cho trình sản xuất thủ công để đảm bảo suất tốt - Các phòng sản xuất nên cách âm ngăn mùi tốt - Nâng cao trình độ cho phân xưởng sản xuất: tạo điều kiện cho anh chị em công nhân nâng cao trình độ sản xuất, nâng cao trình độ vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp cho anh chị công nhân hiểu rõ ứng dụng HACCP công nghệ chế biến, mở lớp tập huấn, huấn luyệ vệ sinh an toàn thực phẩm cho công nhân GVHD: Nguyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tài liệu từ công ty TNHH-TM-DV Minh Hà [2] www.Thanhhaco.vn [3].http://xemtailieu.com/tai-lieu/bai-tap-chuyen-de-de-tai-he-thong-quan-ly-chat-luong-n uoc-mam-phu-quoc-187062.html [4] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2003 Nước mắm Nhóm SVTT 152 ... mắm 400 N Nước mắm 350N Nước mắm 250N Nước mắm 300N Nước mắm 200N Hình 4: Các sản phẩm nước mắm nhĩ Các sản phẩm nước mắm công ty đa dạng nhiều nồng độ đạm thể tích khác như: Nước mắm 20ON: 682... mắm can, bồn - Độ đạm nước mắm - Cảm quan nước mắm mắt vi giác Nhóm SVTT 28 GVHD: Nuyễn Phú Đức Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Chỉ tiêu vi sinh 1.8.2.1 Các loại nước mắm nhĩ công ty Nước mắm 400 N... phân phối loại nước mắm Phú Quốc mang nhãn hiệu Thanh Hà, công ty phân phối loại nước mắm cá cơm Phú Quốc, nước mắm pha sẵn, loại mắm: mắm cá lóc, mắm cá linh…và nhiều loại mắm khác Ngoài công
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTT nước mắm 40 độ đạm, BCTT nước mắm 40 độ đạm, BCTT nước mắm 40 độ đạm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay