Tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển bạc liêu

27 28 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:48

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯƠNG THU TRANG TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN VÙNG VEN BIỂN BẠC LIÊU Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 62 31 06 40 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC HÀ NỘI - 2017 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quỳnh Phương TS Trần Văn Nam Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Xuân Kính Phản biện 2: GS.TS Đỗ Quang Hưng Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Phú Lợi Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, phòng … vào hồi … ngày … tháng … năm 2017 Có thể tìm đọc luận án tại: - Thư viện Học viện Khoc học xã hội - Thư viện Quốc gia Việt Nam CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ Tục cúng biển người Khmer Bạc Liêu – hình thức tôn giáo nguyên thủy, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4, trang 33-37, năm 2015 Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu: hòa trộn độc đáo sắc thái văn hóa, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1, trang 14-17, năm 2016 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kể từ loài người xuất hiện, hình thức tôn giáo, tín ngưỡng, phận thiếu sống người, nhu cầu tinh thần nhân dân Tôn giáo, tín ngưỡng phản ánh nếp cảm, nếp nghĩ người trước vũ trụ khôn cùng; phản ánh nỗi sợ hãi lòng ước mong sống tốt đời đẹp đạo Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng giúp hiểu sâu sắc tầm tư duy, nhận thức, quan niệm người giới xung quanh Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng nói chung tôn giáo, tín ngưỡng vùng biển đảo nói riêng từ lâu nhận quan tâm nhiều nhà khoa học Thực tế sống chứng minh, đời sống nhiều bất an, may rủi khôn lường, đời sống ngư dân cư dân ven biển, hoạt động cầu cúng diễn dày đặc Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng cư dân ngư dân biển đảo giúp lý giải nhiều chiều cạnh thực tế sống họ Bạc Liêu tỉnh thuộc duyên hải vùng đồng sông Cửu Long, sở hữu đường bờ biển dài 56km, qua huyện thị: Thành phố Bạc Liêu, Hòa Bình, Đông Hải; vùng lãnh hải rộng 20.000km2 Đây tỉnh có thành phố ven biển.Vùng ven biển vùng đất mà cư dân đến vùng đất khai phá chọn để định cư Đến nay, vùng ven biển Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu – thành phố cách biển 8km, nơi tập trung hầu hết hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội sôi động tỉnh Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ven biển trội nhất, nhiều người dân tỉnh quan tâm Trong trình sinh sống đây, nhận thấy số tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển lúc thu hút khách phương xa chiêm bái, cầu cúng Đặc biệt, vài năm trở lại đây, số lượng khách tham gia hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ven biển lúc gia tăng nhanh Hiện tượng để lại nhiều câu hỏi Thứ nhất, có gia tăng đáng kể số lượng người đến tín ngưỡng? Đời sống người dân nhiều bất an nên họ phải đến cầu an, giải nạn, hay đời sống kinh tế tốt nên họ có nhu cầu du lịch tâm linh? Thứ hai, số tôn giáo, tín ngưỡng vốn tôn giáo, tín ngưỡng vùng biển ven biển, tín ngưỡng Quán Âm Nam Hải, lại trở thành tôn giáo, tín ngưỡng chung cho tất người dân tỉnh? Người dân không thờ cúng Mẹ Nam Hải với mục đích phò trợ cho ngư dân khơi, mà xem vị Đức Phật có khả cứu rỗi cho tất chúng sinh, nên không dịp lễ hội, mà ngày thường có đông đảo người dân đến thực hành tôn giáo, tín ngưỡng Nguyên biến đổi, trình biến đổi, biến đổi làm nên đặc trưng cho tôn giáo, tín ngưỡng ven biển nơi đây? Thứ ba, vùng tín ngưỡng thờ Mẫu Nữ thần trội; lễ hội, vía bà lễ hội Quán Âm Nam Hải, vía Bà Thiên Hậu, vía Bà Chúa Xứ, vía Vạn Ban Ngũ Hành, vía Bà Thủy, phần lớn chọn 23 tháng âm lịch hàng năm, mà vốn ngày sinh Bà Thiên Hậu – vị nữ thần vốn người Hoa Vùng ven biển Bạc Liêu có cộng cư lâu đời ba dân tộc: Kinh – Khmer – Hoa Qua trình mở mang bờ cõi, suốt trăm năm họ chịu ảnh hưởng tôn giáo, tín ngưỡng Vậy trội nhân vật Bà Thiên Hậu giải thích từ góc độ giao lưu tiếp biến văn hóa? Với tất câu hỏi trên, luận án chọn đề tài “Tôn giáo, tín ngưỡng cư dân vùng ven biển Bạc Liêu” nhằm khám phá vị trí, vai trò, chức năng, tầm quan trọng thực hành tôn giáo, tín ngưỡng đời sống văn hóa đời sống tâm linh người dân đây; đồng thời tìm hiểu biểu giao lưu tiếp biến văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng, từ góp phần nhận diện đặc trưng văn hóa biển Bạc Liêu nói riêng, nước nói chung Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án “Tôn giáo, tín ngưỡng cư dân vùng ven biển Bạc Liêu” từ việc nhận diện lý giải tượng tôn giáo, tín ngưỡng nơi đây, tìm hiểu sắc thái văn hóa tộc người chiều cạnh khác sống mưu sinh người nơi vùng đất mới, góp thêm nghiên cứu trường hợp cho khám phá vai trò tôn giáo, tín ngưỡng đời sống văn hóa cư dân ven biển Để đạt mục đích nghiên cứu nêu luận án đặt nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nhận diện khái quát tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu - Phân tích đặc điểm, vai trò chức tôn giáo, tín ngưỡng nơi đời sống cư dân ngư dân ven biển - Tìm hiểu biểu giao lưu tiếp biến văn hóa qua thực hành tôn giáo, tín ngưỡng ven biển Bạc Liêu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các truyền thuyết, lễ hội, di tích thực hành liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng cư dân ngư dân ven biển Bạc Liêu, đặc biệt tập trung vào tôn giáo, tín ngưỡng có ảnh hưởng nhiều như: Quán Âm Nam Hải, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Thờ Cúng Cá Ông Thần Biển - Khách thể nghiên cứu: Cư dân vùng ven biển Bạc Liêu Cư dân xác định cộng đồng ba dân tộc Kinh – Khmer – Hoa Những cư dân sống phạm vi ven biển (bán kính 10km tính từ mép nước biển lên đất liền), phần lớn ngư dân, lại làm số nghề nghiệp khác - Phạm vi nghiên cứu: Vùng ven biển Bạc Liêu (được xác định vùng địa lý trải dài 56 km đường bờ biển, bán kính 10km tính từ mép nước biển lên đất liền, qua ba huyện thị là: Thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình huyện Đông Hải) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Để có nhìn cụ thể chân thực hình thức thực hành tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra, đề tài sử dụng cách tiếp cận liên ngành, đặc biệt sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính điền dã dân tộc học, quan sát, vấn sâu Đóng góp khoa học luận án - Luận án công trình nghiên cứu chuyên sâu tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu Trên sở phân tích, so sánh đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu với đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển khác Việt Nam, luận án nhận diện đặc trưng, điểm đặc biệt tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu, qua góp phần khái quát nên diện mạo văn hóa ven biển Bạc Liêu - Qua việc tìm vai trò, chức thực hành tôn giáo, tín ngưỡng đời sống văn hóa, đặc biệt đời sống tâm linh người dân ven biển Bạc Liêu, luận án góp phần lý giải tượng năm gần có số tượng tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu ngày thu hút đông đảo đối tượng khác tham gia - Luận án nghiên cứu trường hợp sức sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển, từ hiểu vai trò tôn giáo, tín ngưỡng đời sống Việt nam đương đại Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Ý nghĩa lý luận: Luận án góp nhìn việc lý giải ý nghĩa thực hành tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu nói riêng, nước nói chung Luận án đóng góp mặt lý luận xoay quanh vấn đề giao lưu tiếp biến văn hóa tộc người khác nhau, cư dân đến từ nhiều vùng đất khác nhau, loại hình, thực hành tôn giáo, tín ngưỡng khác Ngoài ra, luận án góp phần nhận diện số khía cạnh văn hóa biển Việt Nam biến đổi văn hóa biển đời sống đương đại - Ý nghĩa thực tiễn: Luận án nguồn tài liệu tham khảo cho nhà quản lý văn hoá, cho công việc giảng dạy nghiên cứu có liên quan vấn đề văn hóa biển, tôn giáo, tín ngưỡng ven biển Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án bố cục gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, sở lý luận địa bàn nghiên cứu Chương 2: Nhận diện tôn giáo, tín ngưỡng cư dân vùng ven biển Bạc Liêu Chương 3: Đặc điểm chức tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu Chương 4: Giao lưu tiếp biến văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu CHƯƠNG TỐNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Một số công trình nghiên cứu vấn đề bản, mang tính lý luận tôn giáo, tín ngưỡng, như: Tôn giáo – Lý luận xưa (Nhiều tác giả, 2005), Lý giải tôn giáo (Trác Tân Bình 2007), Tôn giáo học nhập môn (Đỗ Minh Hợp chủ biên, 2009), Lý luận tôn giáo tình hình tôn giáo Việt Nam (Đặng Nghiêm Vạn 2001), “Nhìn lại kỉ nghiên cứu tín ngưỡng dân gian” Ngô Đức Thịnh Phạm Quỳnh Phương (2007), Vấn đề tôn giáo cách mạng Việt Nam – Lý luận thực tiễn (Đỗ Quang Hưng 2008), Một số tôn giáo Việt Nam (Nguyễn Thanh Xuân 2008), Tín ngưỡng tôn giáo thực sách tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam (Nguyễn Minh Khải 2013) Những công trình này, từ nhiều góc độ khác nhau, lý giải rõ khái niệm, chất, đặc trưng, chức năng, vai trò tôn giáo, tín ngưỡng Bên cạnh đó, nghiên cứu văn hóa biển tôn giáo, tín ngưỡng ven biển Việt Nam chưa nhiều đến có nhiều thành tựu Nhiều công trình ý khảo sát thực địa, điền dã dân tộc học để nắm thực tiễn.Tìm hiểu văn hóa biển Việt Nam có nhiều công trình quan tâm đến khía cạnh khác lý giải nhận thức văn hóa biển, đảo (Phan Ngọc 2006, Nguyễn Thị Hải Lê 2010, Nguyễn Văn Kim 2011); Nghiên cứu lịch sử vùng biển, đảo Việt Nam (Nguyễn Công Bằng 2007, Dư Văn Toản 2010, Lâm Thị Mỹ Dung 2011, Lại Văn Tới 2011); Khảo sát đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc điểm, văn hóa ứng xử với biển ngư dân cư dân ven biển (Trần Hồng Liên 2004, Phan Thị Yến Tuyết 2010, Nguyễn Hữu Nghị 2010); Tìm hiểu phương tiện phương thức di chuyển, khai thác nguồn lợi từ biển (Ngô Đức Thịnh - Nguyễn Việt 1984, Li Tana 2002, Nguyễn Viết Trung 2007).v.v… Riêng Bạc Liêu, với tuổi đời trẻ, 300 năm cho vùng đất chưa thể gọi dài để có bề dày lịch sử văn hóa truyền thống đậm đặc vùng đất thuộc tuyến đầu tổ quốc, cộng với điều kiện, đặc trưng kinh tế, xã hội vùng đất này, nên khảo sát, nghiên cứu Bạc Liêu chưa nhiều, không muốn nói nhiều khoảng trống Có thể kể đến số công trình tiêu biểu như: Văn học dân gian Bạc Liêu (Chu Xuân Diên, 2005), Bạc Liêu mắt (Phan Trung Nghĩa, 2012), số nghiên cứu tác giả Trần Thuận: Bước đầu tìm hiểu chùa Bạc Liêu kỷ XVII – XIX (2002); Một số đặc điểm tín ngưỡng dân gian Bạc Liêu (2007); Tín ngưỡng dân gian Bạc Liêu (2012) Như vậy, Bạc Liêu, chưa có công trình sâu khai thác Tôn giáo, tín ngưỡng cư dân vùng ven biển Bạc Liêu, số công trình nghiên cứu nêu sở quan trọng để tìm hiểu vấn đề nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, quan tâm đến bốn vấn đề có tính lý luận: khái niệm tôn giáo, tín ngưỡng; chức tôn giáo; giao lưu tiếp biến tôn giáo; mối quan hệ tôn giáo với tác nhân bên Thứ nhất, khái niệm tôn giáo, tín ngưỡng, đến gây tranh luận, phổ biến hai khuynh hướng Khuynh hướng thứ tách biệt tôn giáo, tín ngưỡng thành hai phạm trù riêng biệt, tín ngưỡng phát triển cấp độ thấp tôn giáo (Ngô Đức Thịnh 2001, Nguyễn Thanh Xuân 2008) Khuynh hướng thứ hai cho không nên có phân biệt rạch ròi hai khái niệm, nói tín ngưỡng, tín ngưỡng tôn giáo, niềm tin tôn giáo, nghĩa đồng tín ngưỡng với tôn giáo gọi chung tôn giáo (Cadiere 1997, Đặng Nghiêm Vạn 2001, Nguyễn Quốc Tuấn 2011, Nguyễn Thị Hiền 2012) Luận án theo quan điểm cho không nên phân biệt cao – thấp, coi tôn giáo hình thức phát triển cao tín ngưỡng Chúng không cho tín ngưỡng tôn giáo hai phạm trù hoàn toàn riêng biệt Việc luận án sử dụng lúc hai từ “tôn giáo” “tín ngưỡng” Pháp lệnh Tôn giáo Tín ngưỡng (2004) sử dụng hai cụm từ này, đồng thời nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam dùng song song thế; Trong bối cảnh tồn tranh luận khái niệm, nội hàm hai từ “tôn giáo” “tín ngưỡng”, nên chọn cách sử dụng song song hai cụm từ XVII đến kỷ XIX có đông người đến Bạc Liêu phồn thịnh.Vùng đất mà cư dân đến định cư vùng ven biển Bạc Liêu Đời sống cư dân ngư dân ven biển buổi đầu khai hoang gặp nhiều nguy hiểm Bởi đời sống khơi hiểm nguy nên ngư dân đặc biệt yêu thương nhau, tương trợ lẫn nhau, thương ruột thịt, họ sống với tinh thần xả thân nghĩa Cũng đời sống may rủi không lường, chết lửng lơ treo nơi đầu sóng gió, dễ dàng nhận lấy, nên việc tín ngưỡng, cúng bái thường xuyên với họ 1.3.3 Các tộc người vùng ven biển Bạc Liêu Vùng ven biển Bạc Liêu dân tứ xứ đổ về, người dân hay nói đùa người nước khác tới 63 tỉnh thành có người đại diện đến sinh sống Các tộc người vùng ven biển Bạc Liêu gồm có Kinh, Hoa, Khmer, Chăm Tuy nhiên nơi có cộng cư ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, dân tộc Chăm chiếm số lượng ít, vài hộ dân Do trình nghiên cứu tộc người nơi đây, nghiên cứu sâu ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer Đây dân tộc có đóng góp yếu vào trình khai hoang mở đất, trình phát triển Bạc Liêu ngày TIỂU KẾT CHƯƠNG Tôn giáo, tín ngưỡng, thuộc lĩnh vực văn hóa tâm linh, vốn có sức hút mạnh mẽ nhiều nhà nghiên cứu Bởi tôn giáo, tín ngưỡng phận thiếu đời sống người, quan trọng yếu tố vật chất cần thiết cho người Do đến có nhiều công trình nghiên cứu xoay quanh lĩnh vực Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, luận án quan tâm đến tài liệu luận khái niệm tôn giáo, tín ngưỡng; vai trò chức tôn giáo, tín ngưỡng; giao lưu tiếp biến văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng; số vấn đề khác có liên quan Bạc Liêu vùng đất khai phá muộn màng.Tuy khai phá vào kỷ XVII đến kỷ XIX có đông người 10 đến Bạc Liêu phồn thịnh.Vùng đất mà cư dân đến định cư vùng ven biển Bạc Liêu.Vùng đất giàu tôm cá khó khăn nhiều khắc nghiệt.Chủ yếu người dân đến sống nghề biển Bởi đời sống khơi hiểm nguy nên ngư dân đặc biệt yêu thương nhau, tương trợ lẫn nhau, thương ruột thịt, họ sống với tinh thần xả thân nghĩa Đấy điều kiện cho việc giao lưu tiếp biến văn hóa tộc người ven biển CHƯƠNG NHẬN DIỆN TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN VÙNG VEN BIỂN BẠC LIÊU 2.1 Khái quát chung tôn giáo, tín ngưỡng cư dân vùng ven biển Bạc Liêu Vùng ven biển Bạc Liêu từ thưở khai hoang vốn có cộng cư ba dân tộc Kinh – Hoa – Khmer Trên bước đường tìm vùng đất mới, lưu dân xa xứ mang theo bên vốn văn hóa vùng đất tổ, có tôn giáo, tín ngưỡng, đến đây, vốn văn hóa hòa nhập với văn hóa địa, tạo nên đa dạng, phong phú sinh hoạt văn hóa, đồng thời làm nảy sinh nhiều dạng thức Phật giáo tôn giáo lớn, phổ biến Việt Nam Tại Bạc Liêu, với trình khai phá muộn màng, Phật giáo vào Bạc Liêu muộn nơi khác (khoảng kỷ XVIII), tôn giáo phát triển mạnh mẽ nhất, chi phối sâu sắc đến đời sống tâm linh người Bạc Liêu nói chung, cư dân vùng ven biển Bạc Liêu nói riêng Có thể thấy đa dạng, phong phú loại hình tôn giáo, tín ngưỡng nơi Chẳng hạn như: Thờ Phật, có Bắc tông Nam tông; Thờ mẫu nữ thần; Thờ cá Ông; Tín ngưỡng Thần Biển; Tín ngưỡng thờ Thủy Tổ Ngư Nghiệp; Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng; Tín ngưỡng thờ Tiền Hiền – Hậu Hiền; Tín ngưỡng thờ Cậu 11 Tài – Cậu Quý; Tín ngưỡng thờ Na Tra - Hồng Hài Nhi; Tín ngưỡng thờ Thần Tài – Thổ Địa; Tín ngưỡng thờ Hổ; Tín ngưỡng thờ Thạch Thần; Tín ngưỡng thờ cây… Tuy nhiên, mô tả công trình này, phần phạm vi nghiên cứu mục đích nghiên cứu đề cập, khảo sát, mô tả tôn giáo, tín ngưỡng đặc thù cư dân miền ven biển, để thấy nét đặc thù tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu, qua góp phần nhận diện văn hóa biển Việt Nam Cụ thể, luận án này, tập trung mô tả nhiều tôn giáo, tín ngưỡng như: Quán Âm Nam Hải, Thiên Hậu, Cá Ông Thần Biển Vì hình thức tôn giáo, tín ngưỡng có ảnh hưởng nhiều đến đời sống tôn giáo, tín ngưỡng cư dân vùng ven biển Bạc Liêu Đồng thời hình thức có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất, thu hút đông đảo người dân tỉnh tham gia 2.2 Một số tôn giáo, tín ngưỡng tiêu biểu 2.2.1 Quán Âm Nam Hải Ở Bạc Liêu, tôn tượng Quán Âm Nam Hải đứng uy nghi trời xanh mây trắng, hướng nhìn biển đông lộng gió, nét mặt tĩnh tại, an nhiên, tay phải cầm nhành dương liễu, tay trái cầm Thanh tịnh bình, sẵn sàng rưới nước cam lồ cứu khổ khắp nhân gian Hoạt động tín ngưỡng Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu diễn rộng khắp với nhiều nghi lễ lễ hội Quán Âm Nam Hải ngày thường Trong tâm thức người dân Bạc Liêu nói riêng, người dân khắp vùng miền khác nói chung, Quán Âm Nam Hải có vị trí vô đặc biệt đời sống tâm linh họ 2.2.2 Thiên Hậu Thánh Mẫu Vùng ven biển Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu có đông người Hoa sinh sống Hơn đến lập nghiệp, người Hoa chọn vùng ven biển để định cư, nên tín ngưỡng Thiên Hậu phổ biến mạnh mẽ vùng Suốt từ xã Hiệp Thành đến thị trấn Gành Hào, nghĩa dọc theo 56km đường bờ biển Bạc Liêu có 12 Miếu thờ Thiên Hậu Mỗi năm người Hoa làm lễ vía Thiên Hậu Thánh Mẫu vào 23 tháng âm lịch Lễ vía tổ chức trọng thể Sau người Việt trông coi số miếu Bà Thiên Hậu giữ lệ 2.2.3 Thờ Cá Ông Thờ cúng cá Ông tín ngưỡng đặc thù cư dân vùng biển từ duyên hải miền Trung đến miền Nam Việt Nam Dọc theo đường bờ biển, đảo, có sở thờ tự cá Ông Tại Bạc Liêu, dọc theo vùng ven biển có chiều dài 56km, có ba sở thờ tự cá Ông Trong Lễ hội Nghinh Ông diễn hai nơi thuộc xã Vĩnh Thịnh thị trấn Gành Hào 2.2.4 Cúng Thần Biển Tại Bạc Liêu, tín ngưỡng Quán Âm Nam Hải, tín ngưỡng Cá Ông, đó, người dân trao truyền niềm tin vào đối tượng cụ thể, có hình hài cụ thể Duy xã Hiệp Thành, Thành Phố Bạc Liêu, người dân gửi niềm tin tâm linh vào vị Nhiên thần, Thần Biển Một điểm đặc biệt là, có người Khmer ven biển Bạc Liêu tin tưởng tôn thờ vị thần này, người Việt người Hoa tín ngưỡng Quán Âm Nam Hải Cá Ông Lễ cúng thần Biển diễn hai ngày, 15 16 tháng âm lịch năm TIỂU KẾT CHƯƠNG Vùng ven biển Bạc Liêu từ thưở khai hoang vốn có cộng cư ba dân tộc Kinh – Hoa – Khmer Trên bước đường tìm vùng đất mới, lưu dân xa xứ mang theo bên vốn văn hóa vùng đất tổ, có tôn giáo, tín ngưỡng, đến đây, vốn văn hóa hòa nhập với văn hóa địa, tạo nên đa dạng, phong phú sinh hoạt văn hóa, đồng thời làm nảy sinh nhiều dạng thức Có thể thấy đa dạng, phong phú loại hình tôn giáo, tín ngưỡng nơi Chẳng hạn như: Thờ Phật, có Bắc tông Nam tông; Thờ mẫu nữ thần; Thờ cá Ông; Tín ngưỡng Thần Biển; 13 Tín ngưỡng thờ Thủy Tổ Ngư Nghiệp; Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng; Tín ngưỡng thờ Tiền Hiền – Hậu Hiền; Tín ngưỡng thờ Cậu Tài – Cậu Quý; Tín ngưỡng thờ Na Tra - Hồng Hài Nhi; Tín ngưỡng thờ Thần Tài – Thổ Địa; Tín ngưỡng thờ Hổ; Tín ngưỡng thờ Thạch Thần; Tín ngưỡng thờ cây… Ở Bạc Liêu, tín ngưỡng Quán Âm Nam Hải đặc biệt phổ biến mạnh mẽ vùng ven biển, sau lan khu vực lân cận Và đặc biệt hơn, theo tìm hiểu chúng tôi, riêng Bạc Liêu tổ chức lễ hội Quán Âm Nam Hải cách tổ chức lễ hội lại có đặc trưng riêng, giàu giá trị văn hóa CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG VÙNG VEN BIỂN BẠC LIÊU 3.1 Đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu 3.1.1 Thể tính trọng Mẫu nữ thần vùng biển Khảo sát tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu, điều lưu ý tổng số 16 sở thờ tự ven đường bờ biển dài 56km, có đến sở thờ Mẫu Nữ Thần biển Trong sở lại, có sở thờ cúng Cá Ông, sở lại thờ Phật Như vậy, tất có 10 sở thờ tự thờ đối tượng theo tín ngưỡng dân gian, Mẫu, Nữ Thần biển Cá Ông Riêng Thần Biển người Khmer sở thờ tự Kể thờ Cá Ông, người Bạc Liêu nhìn thấy Cá Ông hình tượng Mẹ Nam Hải, vị Bồ Tát xé áo cà sa rải xuống biển để cứu độ ngư dân gặp hiểm nguy nơi đầu sóng gió.Trừ lễ hội Cúng Biển người Khmer, lễ hội lại vùng ven biển Bạc Liêu có ý thức tôn sùng tính Mẫu 3.1.2 Thể triết lý âm dương Những thực hành tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu thể rõ triết lý âm dương, dương có âm, âm có dương, hai phạm trù gắn bó mật thiết với thể 14 rõ nét cách phối thờ, cách bày trí không gian thờ tự thực hành nghi lễ 3.1.3 Thể tôn vinh văn hóa truyền thống dân tộc Trong số thực hành văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu, nhận thấy phương cách tổ chức lễ hội Quán Âm Nam Hải có điểm hay, đặc biệt lưu ý đến “Phiên chợ xưa” tổ chức ba đêm diễn lễ hội Đúng với tên gọi, phiên chợ tái tôn vinh văn hóa truyền thống dân tộc 3.2 Chức tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu 3.2.1 Sự bảo trợ thiêng liêng huyền bí Chính người dân ven biển Bạc Liêu khẩn hoang điều kiện thâm u, bất trắc, nhiều nguy hiểm nơi biển nên việc cúng bái diễn thường xuyên Tôn giáo, tín ngưỡng lúc với họ trở thành nhu cầu thiết yếu Do mà vùng ven biển Bạc Liêu, nhiều dạng thức tôn giáo, tín ngưỡng gắn liền với đời sống người dân ven biển hình thành tồn ngày Đó tôn giáo, tín ngưỡng như: Thờ cúng Quán Âm Nam Hải; Thờ cúng Cá Ông; Cúng Thần Biển; Thờ cúng Cây Xoài 300 năm tuổi… Những hoạt động cầu cúng dạng tôn giáo, tín ngưỡng kể phong phú, đa dạng, không dịp lễ hội mà sống thường ngày 3.2.2 Hòa hợp tộc người kết nối cộng đồng Quá trình khai hoang mở cõi Bạc Liêu vùng ven biển từ chung tay góp sức ba dân tộc Kinh – Hoa – Khmer Điều kiện khắc nghiệt thời mở đất chuyến đánh bắt chốn xa khơi đẩy hiểm nguy hình thành nhu cầu kết nối cộng đồng, hòa hợp dân tộc để tương thân tương ái, vượt qua cảnh rừng thiêng nước độc, thú bầy đàn, cảnh đánh bắt chốn biển khơi ngư cụ thô sơ Nơi đây, tôn giáo, tín ngưỡng, chất keo gắn kết cộng đồng Ngoài niềm tin tôn giáo, chức nối kết 15 cộng đồng đậm tính nhân văn, thể vẻ đẹp truyền thống tình đoàn kết keo sơn từ bao đời dân tộc ta 3.2.3 Khẳng định bảo tồn sắc tộc người Trên bước đường mở đất, người mang theo nguồn cội văn hóa quê nhà, có văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng Những thực hành tôn giáo, tín ngưỡng giúp họ khẳng định dấu ấn dân tộc vùng đất mới, quê hương mới, họ mong muốn giữ gìn dấu ấn ấy, giữ gìn sắc văn hóa, giữ gìn nguồn cội Người Hoa, người Khmer thờ tự, tổ chức lễ hội thường ý giữ nguyên nghi lễ để truyền lại cho cháu sắc văn hóa dân tộc 3.2.4 Điều chỉnh hành vi bồi dưỡng tình cảm đạo đức Ở vùng ven biển Bạc Liêu, tôn giáo, tín ngưỡng chi phối, ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống người Có thể nói gắn bó thiết thân với hoạt động thường ngày cư dân ven biển Tại xã Vĩnh Trạch Đông, thuộc Thành phố Bạc Liêu, xã có đông đồng bào Khmer sinh sống, Phật giáo Nam Tông chiếm vị trí đặc biệt đời sống người dân Ngôi chùa với người Khmer vừa trường học, vừa nơi cử hành lễ hội, nơi gìn giữ phong tục tập quán dân tộc Bên cạnh đặc thù lễ hội Nghinh Ông – Lễ hội miền biển, nên người dân chọn tôm giống để phóng sinh, vừa tích lũy công đức, vừa tái tạo nguồn lợi thủy sản Như tôn giáo, tín ngưỡng có tác động, giúp điều chỉnh hành vi, để người dân miền biển biết thực nhiều hoạt động có lợi cho môi trường, sau cho sống họ 3.2.5 Du lịch tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu đời sống đương đại Hiện vùng ven biển Bạc Liêu, đời sống đại, việc đánh bắt xa bờ hỗ trợ nhiều trang thiết bị đại, tôn giáo, tín ngưỡng vô cần thiết Bởi lan tỏa mạnh mẽ tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu từ xưa đến nay, đặc biệt 16 dịp lễ hội, nên Bạc Liêu quy hoạch thực việc phát triển du lịch tôn giáo, tín ngưỡng Hiện Bạc Liêu, lễ hội tâm linh nguồn tài nguyên du lịch văn hóa hấp dẫn khai thác tốt TIỂU KẾT CHƯƠNG Tôn giáo, tín ngưỡng thành tố đặc biệt quan trọng đời sống văn hóa người Mỗi tôn giáo, tín ngưỡng có vai trò, chức khác đời sống xã hội, tham gia bình ổn xã hội, ổn định tâm lý, thỏa mãn nhu cầu tâm lý người Mỗi tôn giáo, tín ngưỡng có giá trị riêng Các thực hành tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động gần thiếu đời sống văn hóa người, đặc biệt người dân vùng biển đảo Ở vùng ven biển Bạc Liêu, từ buổi đầu mở đất, sống nơi đất khó khăn khắc nghiệt nguyên nảy sinh nhiều hoạt động ma thuật Đây lại nơi cộng cư nhiều tộc người đến từ nhiều vùng miền khác nhau, kể nước, nên vùng đất tập hợp vô phong phú loại hình tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, tất tạo nên tranh tôn giáo, tín ngưỡng đa chiều, vừa thể dung hòa, giao lưu tiếp biến, hòa hợp dân tộc, lại vừa khẳng định nét riêng, giữ gìn sắc tộc người 17 CHƯƠNG GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN VĂN HÓA QUA TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG VÙNG VEN BIỂN BẠC LIÊU 4.1 Những biểu giao lưu tiếp biến văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu 3.2.1 Truyện tích nguồn gốc tôn giáo, tín ngưỡng Một biểu giao lưu văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu việc tiếp nhận thần tích đối tượng thờ cúng Ba dân tộc Kinh – Hoa – Khmer cần lý giải nguồn gốc vị thần, phật, họ kể tất truyện tích lưu truyền dân gian, sau tùy dân tộc biến đổi số tình tiết truyện cho phù hợp với tâm thức dân tộc mình, đồng thời cho thấy vị thần, phật vốn có nguồn gốc dân tộc Quá trình biến đổi tình tiết truyện trình “dân tộc hóa” vị thần, phật thờ cúng Xu hướng “dân tộc hóa”, “bản địa hóa” đối tượng thờ cúng thông qua truyện tích kể, chứng tỏ tâm mong muốn “làm chủ”, mong muốn khẳng định quyền lực, chi phối, hay nói tầm quan trọng tộc người, hay nhóm người đến từ nhiều vùng miền khác tộc người khác, hay nhóm người khác Việc làm vừa có mục đích lý giải, huyền thoại hóa nguồn gốc đối tượng thờ cúng, vừa giúp người kể chuyện khẳng định sắc tộc người 3.2.2 Các hình thức phối thờ Việc phối thờ sở thờ tự vùng ven biển Bạc Liêu phổ biến Riêng Đồng Sông Cửu Long, việc phối tự đình, chùa, miếu… đậm đặc cả.Vùng ven biển Bạc Liêu không ngoại lệ Chúng ta dễ dàng bắt gặp vị thần, phật khác thờ cúng sở thờ tự 3.2.3 Nghi lễ lễ hội Một biểu rõ nét việc giao lưu văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu thực hành nghi lễ ba dân tộc Kinh – Hoa – Khmer vùng Khảo sát 18 sở thờ tự dịp lễ hội lẫn ngày thường, nhận thấy người dân đa phần có hành vi tín ngưỡng, thực hành nghi lễ tương tự Chẳng hạn nghi lễ xoa nước từ đài sen tượng Quán Âm Nam Hải hay xoa tay vào cá Ông… Tất nghi thức nói người dân tự nguyện thực hiện, tự nguyện học hỏi nhau, theo kiểu “nhập gia tùy tục”, “cưỡng văn hóa”, không theo chủ định hướng dẫn Họ thực hành nghi lễ để tìm kiếm bình an, tránh bị qưở phạt, theo kiểu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” Có thể thấy, giao lưu văn hóa trở thành nhu cầu dân tộc sống cạnh Tuy nhiên trình giao lưu, tiếp nhận tín ngưỡng nhau, dân tộc thường dùng nhiều cách khác nhau, có việc chuyển đổi tình tiết truyện để biến cải tín ngưỡng cho gần gũi nhất, phù hợp với dân tộc Đồng thời để dân tộc khác thấy tầm quan trọng dân tộc trình cộng cư Tuy nhiên điều nguyên nhân gây nên tượng đan xen, chồng chất lớp văn hóa, khiến người đời sau gặp khó khăn bóc tách lớp văn hóa để nghiên cứu văn hóa địa tộc người, hay nghiên cứu, truy nguyên nguồn gốc tập tục, tín ngưỡng dân gian tồn lâu đời 4.2 Những nhân tố tác động đến giao lưu tiếp biến văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu Gồm có nhân tố yếu như: Sự tác động chế sách Bạc Liêu vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng vấn đề dân tộc; Quá trình di chuyển định cư cư dân vùng ven biển; Tâm thức cộng cư để sinh tồn 4.3 Sự biến đổi tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu số vấn đề đặt 4.3.1 Sự biến đổi tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu 19 Ngày nay, tôn giáo, tín ngưỡng cư dân ven biển Bạc Liêu lan tỏa ngày mạnh mẽ đến toàn thể người dân tỉnh số tỉnh thành khác Chủ yếu tôn giáo, tín ngưỡng người Việt người Hoa, như: Quán Âm Nam Hải, Cá Ông, Thiên Hậu Hiện nay, khu Quán Âm Phật Đài, không dịp lễ tết, mà ngày thường, thường xuyên có người dân tỉnh đến thắp hương, cầu nguyện Đối tượng khách đến chùa thuộc tất tầng lớp khác xã hội, thuộc tất ngành nghề khác nhau, họ đến cầu nguyện tất việc xảy đời sống họ Vậy từ vị Bồ Tát đóng vai trò chỗ dựa linh thiêng cho cư dân ven biển, chuyển đổi vị thế, trở thành vị Bồ Tát tất người Điều kiện kinh tế - xã hội đại, hình thức tôn giáo, tín ngưỡng thay đổi để phù hợp thời đại 4.3.2 Một số vấn đề đặt Hiện nay, việc tổ chức lễ hội vùng ven biển Bạc Liêu biến đổi theo hướng “đồng hóa” hoạt động lễ hội Nghĩa lễ hội thường có sẵn kịch bản, thuê người viết kịch lễ hội Bên cạnh đó, Ban Tổ chức lễ hội thường đến nơi có lễ hội giống lễ hội địa phương để học hỏi kinh nghiệm, học cách tổ chức lễ hội, học nghi thức, hoạt động diễn lễ hội Chẳng hạn đến với lễ hội Nghinh Ông Gành Hào, thấy giống với Nghinh Ông Vĩnh Thịnh, giống với Nghinh Ông Sông Đốc – Cà Mau Điều Ban Tổ chức giải thích biểu giao lưu văn hóa nơi khác nhau, thật giao lưu biểu “hòa tan”, rập khuôn thực hành tôn giáo, tín ngưỡng Do nói, việc học hỏi lẫn lễ hội trở thành thói quen Tuy điều làm phong phú hoạt động lễ hội, thu hút khách du lịch, làm đặc trưng lễ hội nơi Ngoài ra, vấn đề khác cần phải nói thêm, có nhiều sở thờ tự ven biển tổ chức vía Bà ngày 23 tháng âm 20 lịch, điều thể giao lưu, tiếp biến văn hóa tộc người, chi tiết ngày cúng 23 tháng 3, tạo nên cách tổ chức “ăn theo”, đánh sắc đối tượng thờ cúng lễ hội Đồng thời việc nhiều sở thờ tự tổ chức lễ hội ngày tạo nên mùa lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng nhộn nhịp, làm nảy sinh số vấn đề an ninh lễ hội, lựa chọn người lễ sở thờ tự Điều có khả xảy lôi kéo lượng khách đến với lễ hội sở thờ tự nhiều cách, cách tổ chức nhiều hoạt động thương mại không nhằm mục đích tâm linh, điều làm vẻ đẹp, giá trị, ý nghĩa vốn có lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng TIỂU KẾT CHƯƠNG Nguồn gốc cư dân vùng ven biển Bạc Liêu có hòa trộn từ nhiều tộc người, cư dân đến từ nhiều vùng văn hóa khác Với chung sống, tiếp xúc lâu dài không gian cộng cư vùng ven biển, trình giao lưu tiếp biến văn hóa diễn vô mạnh mẽ, có giao lưu tiếp biển văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng Tại vùng ven biển Bạc Liêu, giao lưu tiếp biến văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng biểu đồng hóa, phản ứng nghịch, mà có tiếp nhận cách tự nguyện, tinh thần dung hòa loại hình tôn giáo, tín ngưỡng tộc người khác khu vực, làm giàu cho vốn văn hóa địa phương Sự giao lưu tiếp biến văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng nơi biểu chủ yếu qua truyện tích nguồn gốc tôn giáo, tín ngưỡng; qua hình thức phối thờ; qua nghi lễ lễ hội Bởi lan tỏa mạnh mẽ tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu từ xưa đến nay, đặc biệt dịp lễ hội, nên Bạc Liêu quy hoạch thực việc phát triển du lịch tôn giáo, tín ngưỡng Điều đạt nhiều kết tốt đẹp 21 nguyên nhân khiến cho tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu ngày lan tỏa đến nhiều miền tổ quốc Hiện nay, tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu đông đảo người dân tỉnh tham gia không tôn giáo, tín ngưỡng riêng cư dân ngư dân vùng ven biển Bạc Liêu KẾT LUẬN Trải qua trình cộng cư, người dân vùng ven biển Bạc Liêu dần hình thành phát triển văn hóa truyền thống địa phương Trên bước đường khai hoang mở đất, lưu dân mang theo bên vốn văn hóa quê cha đất tổ, vậy, văn hóa vùng ven biển Bạc Liêu nói chung, tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu nói riêng, có nhiều nét tương đồng với tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển khác nước Chẳng hạn cư dân ven biển Bạc Liêu có tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông, tín ngưỡng thờ Thủy Thần, tín ngưỡng thờ Cậu, tục cúng âm hồn biển.v.v… Tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu thực nhiều chức quan trọng Đó chức như: Sự bảo trợ thiêng liêng huyền bí; Hòa hợp tộc người kết nối cộng đồng; Khẳng định bảo tồn sắc tộc người; Điều chỉnh hành vi bồi dưỡng tình cảm đạo đức; Du lịch tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu đời sống đương đại.Trong chức bảo trợ thiêng liêng huyền bí có tầm quan trọng đặc biệt Hầu hết người lễ, du lịch đến sở thờ tự bảo họ muốn đến thắp hương khấn nguyện trước thực hoạt động khác.Thực hành tôn giáo, tín ngưỡng giúp lòng họ thư thái, có động lực để tiếp tục sống làm việc Song song đó, tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu đóng vai trò quan trọng việc giữ vững làm phong phú đời sống văn hóa cư dân ven biển, định hướng phát triển du 22 lịch vùng ven biển vai trò hỗ trợ hoạt động kinh tế - văn hóa – xã hội vùng ven biển Một số hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu góp phần gìn giữ văn hóa truyển thống, giáo dục nếp sống văn hóa cho người dân Các lễ hội vùng ven biển góp phần định hình khuynh hướng phát triển du lịch vùng đất này, nâng cao hiệu kinh tế, đa dạng hóa hoạt động kinh tế người dân Đồng thời, nghi lễ, tập tục vùng ven biển Bạc Liêu, hoạt động trợ giúp đồng bào gặp cảnh khó khăn sở thờ tự giúp cho hoạt động an sinh xã hội nâng cao, hiệu vượt trội Qua khảo sát, nghiên cứu thực trạng, nhận thấy tôn giáo, tín ngưỡng cư dân ven biển Bạc Liêu có giao lưu, tiếp biến văn hóa đặc biệt, người Việt Vì nhiều nguyên nhân khác phân tích, người Việt có tiếp nhận cao độ hình thức tôn giáo, tín ngưỡng tộc người khác Chẳng hạn người Việt thờ Thiên Hậu người Hoa, thờ Ông Tà người Khmer xem vị thần dân tộc Lâu dần, cháu người Việt không quan tâm đến nguồn gốc đối tượng thờ cúng, mà xem vị thần địa người Việt Riêng với người Khmer người Hoa, phần họ muốn giữ lại nét văn hóa đặc trưng dân tộc, phần khác lại muốn hòa nhập, giao lưu Với tôn giáo, tín ngưỡng vậy, người Hoa người Khmer tiếp nhận tôn giáo, tín ngưỡng người Việt giao lưu văn hóa với Người Khmer bắt đầu tin vào Quan Thế Âm Bồ Tát, tham dự lễ hội người Việt, người Hoa Các lễ hội có giao thoa nghi lễ ba dân tộc, tạo nên nét độc đáo riêng cho sắc màu lễ hội dân gian ven biển Bạc Liêu 4.Chính giao lưu văn hóa tạo nên biến đổi tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu Càng sau, lớp trẻ khó thể phân biệt nghi lễ dân tộc nguồn gốc thật đối tượng thờ cúng Vì nhiều lý do, có lý 23 du lịch, Lễ hội Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu trở thành lễ hội chung tất dân tộc cộng cư nơi Đồng thời lễ hội trở thành ngày hội chung tất cư dân vùng miền khác tỉnh, gồm cán công chức, thương buôn, người làm nghề tự do…chứ không riêng lễ hội người dân biển Sự biến đổi nói làm thay đổi đáng kể diện mạo vài tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Điều vừa giúp hình thành nên đặc trưng mới, vừa có khả xóa nhòa vài giá trị truyền thống Do để tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu phát triển theo hướng bền vững, cần có phân tích thấu đáo nhà nghiên cứu, từ có giải pháp sát hợp để gìn giữ phát huy giá trị văn hóa vùng ven biển Bạc Liêu, có tôn giáo, tín ngưỡng cư dân nơi 24 ... TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN VÙNG VEN BIỂN BẠC LIÊU 2.1 Khái quát chung tôn giáo, tín ngưỡng cư dân vùng ven biển Bạc Liêu Vùng ven biển Bạc Liêu từ thưở khai hoang vốn có cộng cư ba dân tộc... NĂNG CỦA TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG VÙNG VEN BIỂN BẠC LIÊU 3.1 Đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu 3.1.1 Thể tính trọng Mẫu nữ thần vùng biển Khảo sát tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển. .. tôn giáo, tín ngưỡng cư dân vùng ven biển Bạc Liêu Chương 3: Đặc điểm chức tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu Chương 4: Giao lưu tiếp biến văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển bạc liêu , Tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển bạc liêu , Tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển bạc liêu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay