Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2016 2017

16 130 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:46

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ ĐỀ THI HỌC MÔN VẬT LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT HOÀNH BỒ ĐỀ KIỂM TRA HỌC I TRƯỜNG TH&THCS KỲ THƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Vật Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I/ Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Câu Định luật Jun-Len xơ cho biết điện biến đổi thành: A Cơ B Hóa C Năng lượng ánh sáng D Nhiệt Câu Biểu thức định luật Ôm: A I = U.R B R  U I C I  U R D U = I.R Câu Trong mạch gồm điện trở R1 =  ; R2 = 12  mắc nối tiếp Điện trở tương đương đoạn mạch là: A  B  C  D 18  Câu Vật sau ứng dụng hoạt động từ dòng điện? A Bàn B Bóng đèn dây tóc C Động điện D Nồi cơm điện Câu Chọn câu sai: Các đặc điểm từ phổ nam châm là: A Càng gần nam châm đường sức từ gần B Các đường sức từ đường cong khép kín C Mỗi điểm có nhiều đường sức từ qua D Chỗ đường sức từ dày từ trường mạnh, chỗ đường sức từ thưa từ trường yếu Câu Nam châm điện sử dụng dụng cụ đây? A Chuông điện B Máy tính bỏ túi C Bóng đèn điện D Đồng hồ đeo tay II/ Tự luận (7,0 điểm) Câu (3,0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: Khi đóng khóa K kim nam châm bị hút vào ống dây VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a, Hãy vẽ đường sức từ bên ống dây chiều đường sức từ b, Xác định từ cực ống dây kim nam châm c, Nêu cách để làm tăng từ trường ống dây Vẽ lại hình vào làm Câu (4,0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ R2 Bóng đèn ghi 12V - 6W; R2 = R3 = 20  , UAB = 15V R1 a) Cho biết ý nghĩa số ghi đèn tính R3 điện trở bóng đèn A b) Tính điện trở tương đương đoạn mạch số ampe kế A B ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN VẬT LỚP Câu Hướng dẫn chấm Điểm D C D C C A 3,0 a, Vẽ chiều dòng điện mạch điện từ cực (+) qua vật dẫn đến cực (-) nguồn điện - Xác định chiều đường sức từ 1,0 b, Xác định từ cực ống dây - Xác định từ cực kim nam châm 1,0 c, Tăng cường độ dòng điện chạy qua ống dây - Tăng số vòng dây 1,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a, 12V - 6W Hiệu điện định mức công suất định mức bóng đèn Đèn hoạt động bình thường dùng hiệu điện định mức công suất tiêu thụ bóng công suất 1,0 định mức b, Điện trở R1 bóng đèn là: U2 U2 Từ công thức: P = => R1 = = 122: = 24  R P 1,0 Điện trở tương đương đoạn mạch là: 1,0 Vì R1 nt ( R2//R3) nên Rt đ = R1 + R2 R3 20.20 = 24 + = 34  20  20 R2  R3 U Số ampe kế là: I = = 15: 34 = 0,44A R 1,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT BÙ ĐĂNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT Năm học 20162017 Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM: Chọn ý (3,0 điểm) Câu 1: Hệ thức định luật Ôm A I = U.R B I = U R C R =U.I D U = I.R Câu 2: Mắc hai điện trở 10Ω 20Ω nối tiếp với vào hai điểm có hiệu điện 12V Cường độ dòng điện mạch A 0,4A B 0,3A C 0,6A D 12A Câu 3: Hai bóng đèn mắc song song mắc vào nguồn điện Để hai đèn sáng bình thường, phải chọn hai bóng đèn: A Có hiệu điện định mức B Có cường độ dòng điện định mức C Có điện trở D Có công suất định mức Câu 4: Một dây dẫn Nikenli dài 20m, tiết diện 0,05mm2 Điện trở suất Nikenli 0,4.10-6Ωm Điện trở dây dẫn A 40Ω B 80Ω C 160Ω D 180Ω Câu 5: Ký hiệu đơn vị đo công dòng điện A J B kW.h C W D V Câu 6: Mạch điện gồm bếp điện có điện trở Rb (Rb thay đổi) mắc nối tiếp với điện trở r = 30Ω Biết hiệu điện hai đầu mạch 220V Để công suất tiêu thụ bếp 320W, điện trở Rb có giá trị bằng: A 220Ω B 30Ω C 11,25Ω D 80Ω II TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày cấu tạo nam châm điện nêu cách làm tăng lực từ nam châm điện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2: (1,0 điểm) Phát biểu quy tắc bàn tay trái Câu 3: (2,0 điểm): Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ (Hình 1) Biết: R1 = 8Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω; Ampe kế 1,5A A+ R1 R2 A + Tính RAB, U2 UAB - R3 Câu 4: (3,0 điểm) Một quạt điện dùng xe ôtô có (Hình 1) ghi 12V - 15W a/ Cho biết ý nhĩa của số ghi b/ Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt quạt hoạt động bình thường c/ Tính điện quạt sử dụng chạy bình thường d/ Tính điện trở quạt Biết hiệu suất quạt 85% ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN VẬT LỚP I/ TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu Đáp án B A A C A, B C, D Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II/ TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Câu Nội dung Điểm Cấu tạo: Gồm ống dây dẫn có lõi sắt non 0,5 Cách làm tăng lực từ nam châm điện: Tăng cường độ dòng điện 0,5 chạy qua cuộn dây tăng số vòng ống dây Câu Câu GSK trang 74 R23 = 1,0 1,0 12Ω RAB = R1 + R23 = + 12 = 20Ω U2 = IA.R2 = 1,5.20 = 30V 0,5 50V 0,5 B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu a/ 12V hiệu điện định mức quạt 0,5 15W công suất định mức quạt 0,5 b/ Cường độ dòng điện chạy qua quạt: I = 15/12 = 1,25A 0,5 c/ Điện quạt sử dụng 1,0 A = P.t = 15.3600 = 54000J d/ Công suất hao phí 15% công suất toàn phần I2R = 0,15UI => R = 0,15U/I = 0,15.12/1,25 = 1,44Ω 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ Phòng GD&ĐT Thanh Oai ĐỀ THI HỌC I NĂM HỌC 2016 - 2017 Trường THCS Cự Khê Môn Vật lí Họ tên…… Thời gian 45 phút Lớp: I TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Câu Hai bóng đèn có ghi (220V – 50 W) (220V – 60W) mắc vào mạng điện có hiệu điện 220V Hãy chọn câu trả lời A Khi mắc song song đèn 50W sáng đèn 60W B Khi mắc song song đèn 60W sáng đèn 50W C Khi mắc song song cường độ dòng điện qua hai đèn D Khi mắc song song cường độ dòng điện qua đèn 50W lớn Câu Cường độ dòng điện chạy qua điện trở  20mA thời gian phút công thực dòng điện bao nhiêu? A 0,192J B 1,92J C 1,92W D 0,192W Câu Có sắt nam châm hoàn toàn giống Để xác định là nam châm ,thanh sắt, ta đặt nằm ngang, lại cầm tay đặt đầu vào nằm ngang thấy hút mạnh Kết luận đúng? A Thanh cầm tay nam châm B Không thể xác định thannh nam châm, thanh sắt C Phải hoán đổi hai lần xác định D Thanh nằm ngang nam châm Câu Cho hai điện trở R1 = 20  mắc nối tiếp với điện trở R2 = 30  vào hiệu điện thế, hiệu điện hai đâu R1 10V hiệu điện hai đầu R2 là: A 20V B 40V C 30V D 15V II/ TỰ LUẬN (8,0 điểm) Bài (3,0 điểm) Có hai đèn ghi Đ1 (12V – 12W), Đ2 (6V – 9W) nguồn điện có hiệu điện không đổi U = 18V VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Tính cường độ dòng điện định mức hai đèn? b) Để đèn sáng bình thường mắc vào hiệu điện U phải dùng biến trở R biến trở mắc nào? Vẽ sơ đồ mạch điện? c) Nếu có hai bóng đèn mắc nói tiếp với hiệu điện lớn đoạn mạch bao nhiêu? Tính công suất đèn? Bài (3,0 điểm) Một cuộn dây nikêlin có tiết diện 0,2mm2; chiều dài 10m có điện trở suất 0,4.10  m mắc vào hiệu điện 40V a) Tính điện trở cuộn dây b) Tính cường độ dòng điện qua cuộn dây c) Xác định cực ống dây Vẽ xác định chiều đường sức từ + - Bài (2,0 điểm) Xác định lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện, xác định cực nam châm cho hình vẽ sau: Hình 1: N  Hình 2: + S VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN VẬT LỚP I/ Trắc nghiệm: (2,0 điểm) Mỗi câu: 0, 5điểm Câu Đáp án B A A D II/ Tự luận (8,0 điểm) Bài (3,0 điểm) Mỗi ý 1,0 điểm a) I1 = Pđm1/Uđm1 = 1A 0,5 I2 = Pđm2/Uđm2 = 1,5A 0,5 a) b) b) Giải thích 0,25 Vẽ sơ đồ 0,75 c) c) d) Hiệu điện đoạn mạch cường độ dòng điện lớn qua mạch 0,25 Imax = I1 = 1A Điện trở đèn 0,25 R1 = U2đm1/Pđm1 = 12  R2 = U2đm2/Pđm2 =  Hiệu điện tối đa đoạn mạch hai đèn mắc nối tiếp là: 0,25 Umax = I max.(R1 + R2) = 16V Công suất đèn 12W 0,25 Công suất đèn Imax.R2 = 1.4 = 4W Bài (3,0 điểm) Mỗi ý điểm Điện trở cuồn dây là: R   l S 1,0  20 Cường độ dòng điện qua cuộn dây là: I  Vẽ hai đường cong khép kín đối xứng U  2A R 0,5 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Xác định cực của ống dây Xác định chiều đường sức từ 0,5 0,5 Bài (2,0 điểm) Hình Đặt bàn tay trái cho đường sức từ vào lòng bàn tay Chiều từ cổ tay đến ngón tay theo chiều dòng điện 0,5 Vẽ lực từ F chiều từ phải sang trái 0,5 Hình Xác định chiều đường sức từ (trái sang phải) 0,5 Xác định cực nam châm: Trái (N); Phải (S) 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 VĨNH TƯỜNG Môn: Vật - Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I Trắc nghiệm (2,0 điểm) Chọn đáp án phương án trả lời sau Câu Hệ thức sau hệ thức cua định luật ôm: A R = U I B I = U R C U = I R D I = U.I Câu Trên nam châm vị trí hút sắt mạnh nhất? A Phần B Chỉ có từ cực bắc C Cả hai từ cực D Mọi chỗ hút sắt mạnh Câu Từ trường không tồn đâu? A Xung quanh nam châm B Xung quanh dòng điện C Xung quanh điện tích đứng yên D Xung quanh Trái Đất Câu Hai đèn Đ1(6V - 6W), Đ2(6V - 3W) sáng bình thường Tỉ số dòng điện I1:I2 chạy qua hai dây tóc đèn là: A : B : C 1: D : I Tự luận (8,0 điểm) Câu Giữa hai điểm A, B có hiệu điện không đổi U = 12 V, người ta mắc nối tiếp điện trở R1 = 25  biến trở có điện trở lớn R2 = 15  a) Khi R2 = 15  Tính điện trở tương đương mạch cường độ dòng điện chạy qua điện trở b) Biến trở R2 dây dẫn đồng chất có tiết diện S = 0,06 mm2 có điện trở suất  = 0,5.10-6  m Hãy tính chiều dài dây dẫn quấn biến trở c) Mắc thêm bóng đèn Đ(6V - 3W) song song với điện trở R1 mạch Điều chỉnh biến trở để đèn sáng bình thường.Tính điện trở biến trở Câu Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80  cường độ dòng điện qua bếp I = 2,5 A a Tính công suất tỏa nhiệt bếp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Dùng bếp điện để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu 25oC thời gian đun nước 20 phút Coi nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước có ích Tính hiệu suất bếp Cho biết nhiệt dung riêng nước c = 4200J/kg.K Câu a) Phát biểu qui tắc nắm tay phải? b) Treo kim nam châm gần ống dây (hình bên) Hiện tượng xảy với kim nam châm ta đóng khoá K? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN VẬT LỚP I Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án B C C B II Tự luận (8,0 điểm) Câu Nội dung cần đạt Điểm a Điện trở tương đương mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40  1,0 (3,0 điểm) Cường độ dòng điện qua điện trở là: I= U 12   A R1  R2 25  15 b Đổi S = 0,06 mm2 = 0,06.10-6 m2 Công thức tính điện trở: R   1,0 l RS l  S  Thay số vào: l = (15.0,06.10-6 )/0,5.10-6 = 9/5 = 1,8 m c Cường độ dòng điện định mức đèn: I đm = P = = 0,5A U Vì đèn sáng bình thường nên hiệu điện hai đầu R1 6V Vậy hiệu điện hai đầu biến trở là: Ub = U - Uđ = 12- = 6V Cường điện dòng điện chạy qua R1 là: I1 = 6/25 = 0,24A Cường điện dòng điện chạy qua biến trở là: Ib = I1 + Iđm = 0,74 A 1,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vậy điện trở biến trở là: Rb = Ub = Ib 0,74 = 8,12  Đổi 1,5 l = 1,5.10-3 m3 => m = D.V = 1000.1,5.10-3 = 1,5 kg 0,75 (3,0 điểm) Đổi 20 phút = 1200 giây a) Công suất tỏa nhiệt bếp là: P = I2.R = 2,52.80 = 500 (W) 0,75 b) Nhiệt lượng thu vào nước từ 250C đến 1000C là: Q1 = m.c.(to2 - to1) = 1,5.4200.(100 - 25) = 472500 (J) 0,75 Nhiệt lượng mà bếp tỏa 20 phút là: Qtp = I2 R.t = 2,52.80.1200 = 600000(J) Hiệu suất bếp là: H = Q1 472500 100%  100%  78, 75% Qtp 600000 0,75 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2016 - 2017 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Môn: VẬT LÍ Thời gian 45 phút I Phần trắc nghiệm (4,0 điểm) Câu Đơn vị đơn vị đo điện tiêu thụ? A J/s B W/s C Jun D kW/h Câu Định luật Jun-Len xơ cho biết điện biến đổi thành: A Nhiệt B Quang C Hoá D Cơ Câu Một đèn có ghi 220V - 100W Điện trở dây tóc bóng đèn hoạt động bình thường là: A 22  B 484  C 5/11  D 480 Câu Khi đặt hiệu điện 6V vào hai đầu dây dẫn dòng điện qua dây dẫn có cường độ 0,4 A Nếu tăng hiệu điện thành 9V dòng điện qua dây dẫn có cường độ là: A 0,6A B 0,7 A C 0,8 A D 0,9 A Câu Lõi nam châm điện thường làm bằng: A Gang B Sắt già C Thép D Sắt non Câu Ta nói điểm A không gian có từ trường khi: A Một vật nhẹ để gần A hút phía A B Một đồng để gần A bị đẩy xa A C Một nam châm đặt A bị quay lệch khỏi hướng Nam - Bắc D Một nam châm đặt A bị nóng lên Câu Theo quy tắc nắm tay phải thì: A.Chiều từ cổ tay đến ngón tay hướng theo chiều dòng điện B Ngón tay choãi 900 chiều đường sức từ lòng ống dây C Bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua vòng dây D Nắm đặt bàn tay phải cho chiều đường sức từ hướng vào lòng bàn tay Câu Đoạn mạch gồm hai đèn mắc song song thì: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Hiệu điện hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện đèn B Cường độ dòng điện đèn C Hiệu điện hai đầu đèn D Hiệu điện hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện đèn II Phần tự luận (6,0 điểm) Câu (1,0 điểm) Cho hai điện trở R1 = 30  ; R2 = 20  Tính điện trở đoạn mạch mắc song song mắc nối tiếp? Câu 10 (2,0 điểm) a/ Phát biểu quy tắc bàn tay trái? b/ Hãy xác định chiều dòng điện chiều lực điện từ hình vẽ sau Câu 11 (2,0 điểm) Một bóng đèn có ghi 220V - 100 W mắc vào hiệu điện 220V a/ Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn bóng sáng bình thường? b/ Tính điện mà bóng tiêu thụ tháng (30 ngày), ngày dùng trung bình Câu 12 (1,0 điểm) Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 R2 vào hiệu điện 12V dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A Nếu mắc song song hai điện trở vào hiệu điện 12V dòng điện mạch có cường độ I’ = 1,6A Hãy tính R1 R2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN VẬT LỚP I Phần trắc nghiệm (4,0 điểm) Câu Đ/án C A B A D C C C II Phần tự luận (6,0 điểm) Câu Đáp án Đoạn mạch gồm R1//R2 nên: Điểm 0,5 Rtđ = (R1.R2)/(R1 + R2) Thay số: Rtđ =(30.20)/(30 + 20) = 12  Đoạn mạch gồm R1 nt R2 0,5 Rtđ = R1 + R2 = 30 = 20 = 50  10 11 a/ Phát biểu quy tắc bàn tay trái 1,0 b/ Lực điện từ hướng sang phải 0,5 Dòng điện sau trước 0,5 a/ Cường độ dòng điện qua bóng đèn là: 1,0 I = P/U = 100/220 = 0,45 A b/ Điện bóng đèn tiêu thụ là: 1,0 A = P.t = 100(30.4.3600) = 43200000J 12 R1 + R2 = U/I = 40 0,25 (R1.R2)/(R1 + R2) = U/I’ =7,5 0,25 Giải hệ pt theo R1; R2 ta R1 = 30  ; R2 = 10  0,25 Hoặc R1 = 10  ; R2 = 30  0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2016 2017 , Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2016 2017 , Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay