Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, chỉ số đầu mặt ở một nhóm người việt độ tuổi từ 18 25 có khớp cắn bình thường và khuôn mặt hài hòa

28 170 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ −  − TRẦN TUẤN ANH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, CHỈ SỐ ĐẦU-MẶT MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT ĐỘ TUỔI TỪ 18-25 KHỚP CẮN BÌNH THƯỜNG KHUÔN MẶT HÀI HOÀ Chuyên ngành : Răng hàm mặtsố : 62720601 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2017 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương GS.TS Lê Gia Vinh Phản biện 1: PGS.TS Ngô Văn Thắng Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Văn Huy Phản biện 3: GS.TS Trịnh Đình Hải Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp Trường Đại học Y Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm thể tìm hiểu luận án - Thư viện Quốc gia - Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội - Thư viện Thông tin Y học Trung Ương CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Võ Trương Như Ngọc (2014) Nhận xét mối tương quan xương-răng phim sọ nghiêng từ xa nhóm sinh viên người Việt tuổi từ 18-25 khớp cắn bình thường Tạp chí Y Học Việt Nam, Số CĐ – tập 466, 75-81 Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Võ Trương Như Ngọc (2014) Mối liên quan tình trạng lệch lạc khớp cắn với hình dạng khuôn mặt nhóm người Việt độ tuổi từ 18-25 Tạp chí Y Học Thực Hành, Số 11(941), 115-119 Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Võ Trương Như Ngọc cộng (2016) Nghiên cứu số số, số đo, kích thước đầu mặt phim sọ nghiêng từ xa nhóm sinh viên người Việt tuổi từ 18-25 khớp cắn bình thường Tạp chí Y Học Việt Nam, Số CĐ – tập 466, 56-62 Trần Tuấn Anh, Nguyễn Phan Hồng Ân, Võ Trương Như Ngọc (2016) Đặc điểm hình dạng khuôn mặt nhóm sinh viên người Việt tuổi từ 18-25 khớp cắn bình thường khuôn mặt hài hòa ảnh chuẩn hóa kỹ thuật số Tạp chí Y Học Việt Nam, Số CĐ – tập 466, 68-74 Tran Tuan Anh, Nguyen Thi Thu Phuong, Vo Truong Nhu Ngoc (2016) Cephalometric norms for the Vietnamese population Journal Asian Pacific Orthodontic Society, Vol -Issue 4, 200-204 Tran Tuan Anh, Truong Manh Dung, Nguyen Thi Thu Phuong (2016) The Study of Some Anteroposterior Cranial Indicators on Cephalometric in a Vietnamese group Age 1825 with Normal Occlusion European Journal of Medicine, Vol(11)- Issue, 134-39 ĐẶT VẤN ĐỀ Xã hội ngày một phát triển, mức sống người dân ngày nâng cao, vẻ đẹp hoàn thiện trở thành mối quan tâm hàng đầu người thẩm mỹ khuôn mặt thành tố quan trọng góp phần tạo nên vẻ đẹp hoàn thiện đồng thời tạo nên đặc điểm, tính cách riêng cho cá nhân, từ hình thành nên nét đặc trưng riêng cho chủng tộc khác Để phân tích giống khác hình thái khuôn mặt chủng tộc, nhiều phương pháp đo đạc phân tích Trong đó, phân tích qua phim X-quang chụp theo kỹ thuật từ xa ảnh chụp chuẩn hóa kỹ thuật số sử dụng nhiều tính khách quan cao, phân tích mô cứng mô mềm, dễ dàng lưu trữ thông tin Đặc biệt, với phát triển không ngừng công nghệ số với phần mềm đo đạc chuyên dụng độ xác cao Trên giới, nhiều tác giả khác nghiên cứu vấn đề như: Steiner, Downs, Ricketts, Tweed , đưa số bác sĩ chỉnh nha phẫu thuật tạo hình sử dụng để lập kế hoạch điều trị Tuy nhiên, nghiên cứu trước thường tập trung người Caucasian kết đưa thường để áp dụng cho người Caucasian Việt Nam, số tác giả nghiên cứu Hoàng Tử Hùng, Lê Gia Vinh, Đỗ Thị Thu Loan, Võ Trương Như Ngọc … tiến hành nhóm cộng đồng Tuy nhiên, chưa nghiên cứu đại diện cho nhóm đối tượng chuẩn người Việt lứa tuổi trưởng thành khuôn mặt hài hòa khớp cắn bình thường, để xác định số đầu-mặt làm tiêu chuẩn cho người Việt Để giải vấn đề này, cần phải nghiên cứu rộng số sọ mặt tiến hành nhóm đối tượng phù hợp với quan điểm thẩm mỹ khuôn mặt người trưởng thành Việt Nam lý đó, tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, số đầu-mặt nhóm người Việt độ tuổi từ 18-25 khớp cắn bình thường khuôn mặt hài hòa” với mục tiêu sau: Mô tả mộ t số đặ c điể m hì nh thá i đầ u-mặ t củ a mộ t nhó m ngườ i Việ t độ tuổ i từ 18-25 có khớ p cắ n bì nh thườ ng và khuôn mặ t hà i hò a phim sọ thẳng từ xa và ả nh chuẩ n hó a thẳng Xá c đị nh mộ t số số đầ u-mặ t củ a mộ t nhó m ngườ i Việ t độ tuổ i từ 18-25 có khớ p cắ n bì nh thườ ng và khuôn mặ t hà i hò a phim sọ nghiêng từ xa và ả nh chuẩ n hó a nghiêng NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài nghiên cứu thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang 100 đối tượng chọn lựa từ 4625 người độ tuổi từ 18-25 tuổi khớp cắn bình thường khuôn mặt hài hòa hay nói cách khác đối tượng tiêu chuẩn Bằng phương pháp đo đạc phim sọ mặt từ xa kỹ thuật số ảnh chuẩn hóa kết hợp với hệ thống phần mềm chuyên dụng để phân tích, đề tài đưa số kết sau: Mô tả số đặc điểm, hình thái đầu - mặt xác định số kích thước, số đo, số đầu - mặt nhóm người Việt tiêu chuẩn phim sọ nghiêng, sọ thẳng từ xa ảnh chuẩn hóa, từ nêu bật điểm tương đồng khác người Việt trưởng thành với số dân tộc khác giới độ tuổi Số liệu thu giá trị đóng góp cho chuyên ngành để xây dựng nên số vùng đầu mặt tiêu chuẩn cho người Việt Nam giúp ứng dụng lĩnh vực y học như: ngành hàm mặt, ngoại khoa, phẫu thuật tạo hình hàm mặt, phẫu thuật thẩm mỹ… mà lĩnh vực khác như: làm tiêu chuẩn sàng lọc cho thi người đẹp, chế tạo đồ bảo hộ lao động, nhận dạng hình sự, hội họa, điêu khắc… riêng người Việt Nam Chương TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm khớp cắn Khớp cắn danh từ dùng để tiếp xúc bề mặt hàm hàm thực chức sinh lý ngậm, cắn hay không sinh lý nghiến 1.1.1 Khớp cắn lý tưởng Khớp cắn lý tưởng khớp cắn tương quan răng-răng theo mô tả lý thuyết, quan hệ giải phẫu chức hài hòa với cấu trúc khác hệ thống nhai tình trạng lý tưởng Trước đây, khớp cắn thường gọi lý tưởng giải phẫu, tương quan răng-răng, múi trũng theo mô tả lý tưởng Nhưng vậy, dựa quan niệm định hướng theo mà không quan tâm đến thành phần khác hệ thống nhai Về mặt thực hành lâm sàng, khớp cắn lý tưởng mục tiêu mong muốn đạt đến, không tính đến khả điều trị thực tế 1.1.2 Quan niệm khớp cắn bình thường Andrew Theo quan niệm Andrews: khớp cắn bình thường khớp cắn tiếp xúc với mặt gần mặt xa, ngoại trừ khôn Trục hàm trên: sau nghiêng phía ngoài, hàm nghiêng phía Trục gần xa răng: hàm trước nghiêng gần sau nghiêng xa, hàm dưới: trước sau nghiêng gần Độ cắn chìa bình thường 2-3mm, độ cắn phủ bình thường 1-2mm Đường cong Spee không sâu 1,5mm Khi hai hàm cắn lại với nhau, hai hàm khớp với hai hàm đối diện 1.1.3 Khớp cắn bình thường theo Angle Theo Angle, khớp cắn bình thường khớp cắn múi gần hàm lớn vĩnh viễn hàm khớp với rãnh gần hàm lớn vĩnh viễn thứ hàm dưới, cung hàm xếp theo đường cắn khớp đặn 1.2 Các phương pháp phân tích kết cấu sọ-mặt Những thay đổi hệ thống xương – – mô mềm vùng hàm mặt phức tạp Dạng tăng trưởng khuôn mặt cá nhân ảnh hưởng yếu tố di truyền riêng biệt yếu tố môi trường bên Đó lý làm thêm đa dạng hình thái hệ thống sọ mặt sau tuổi dậy Mẫu tăng trưởng chủng tộc dân tộc thường khuynh hướng khác 1.2.1 Đo trực tiếp lâm sàng Phương pháp đánh giá qua đo trực tiếp khuôn mặt cho ta biết xác kích thước thật, số trung thực Tuy nhiên phương pháp nhiều thời gian cần nhiều kinh nghiệm để xác định điểm chuẩn xác mô mềm 1.2.2 Đo ảnh chụp Phân tích ảnh chụp thực ảnh chụp thẳng nghiêng Đây phương pháp sử dụng phổ biến nhiều lĩnh vực khác với ưu điểm: rẻ tiền giúp đánh giá tốt tương quan cấu trúc sọ gồm mô mềm Qua ảnh, đánh giá định tính đẹp hay không đẹp, từ yêu cầu phương pháp khoa học để đánh giá định lượng 1.2.3 Đo phim X-quang Ưu điểm vượt trội đo phim sọ-mặt đánh giá mô xương bên mối tương quan mô cứng mô mềm, vấn đề đánh giá mô mềm hạn chế Khi đánh giá thẩm mỹ, các tác giả thường sử dụng các góc mô mềm các đường thẩm mỹ đường S E, góc H góc Z 1.4 Các quan niệm thẩm mỹ khuôn mặt 1.4.1 Định nghĩa thẩm mỹ khuôn mặt Thuật ngữ thẩm mỹ lần Baumgarten sử dụng để khoa học cảm giác mà nghệ thuật tạo cho Từ đó, thuật ngữ thẩm mỹ trải qua chặng đường phát triển dài từ Platon đến Aristote, Hegel Mỗi triết gia định nghĩa khác thẩm mỹ, nhìn chung thống để thẩm mỹ cần phải cân xứng hài hoà Theo Hegel, đặn, hài hoà trật tự đặc tính thẩm mỹ 1.4.2 Quan niệm thẩm mỹ giới theo chuyên ngành 1.4.2.1 Quan niệm chỉnh hình Angle người đặt móng cho ngành chỉnh hình Angle nghĩ khớp cắn thẩm mỹ mặt bình thường, ông mô tả nhiều trường hợp bất thường nhỏ khớp cắn mặt bất thường đáng kể Steiner đưa đường S để đánh giá thẩm mỹ mô mềm mặt Theo Ricketts, đánh giá khuôn mặt cần phân tích ba chiều không gian Ông cho số tuyệt đối lý tưởng mà mối tương quan bình thường nằm khoảng rộng Khi phân tích mặt nghiêng, ông đưa khái niệm đường thẩm mỹ E 1.4.2.2 Quan niệm nhà phẫu thuật Các nhà phẫu thuật thường dùng số liệu bình thường sẵn phẫu thuật để làm phù hợp với giá trị sẵn Do đó, sai lầm áp dụng số liệu chuẩn không phù hợp từ phân tích trước vào dân tộc khác 1.4.2.3 Quan niệm hoạ sĩ nhà điêu khắc Fra Paccioli di Borgio xuất sách viết tỷ lệ thẩm mỹ, ông nhấn mạnh đến “tỷ lệ vàng” để phân chia đánh giá khuôn mặt đẹp Đó tỷ lệ vô tỷ: tỷ lệ phần lớn phần nhỏ phần tỷ lệ phần với phần lớn nhất, (a+b)/b = b/a Qui luật có thể đạt đoạn nhỏ 0,618 đoạn lớn 1, đoạn 1,618 1.5 Tình hình nghiên cứu thẩm mỹ khuôn mặt phim sọ mặt chụp theo kỹ thuật từ xa giới Việt Nam 1.5.1 Các nghiên cứu thẩm mỹ khuôn mặt giới Năm 2002, Farkas L.G., Le T.T cộng dùng chuẩn tỷ lệ mặt tân cổ điển để đánh giá khuôn mặt người Mỹ gốc Á Âu Kết cho thấy không phù hợp với tiêu chuẩn tân cổ điển người gốc châu Á cao người gốc Mỹ cách ý nghĩa Các đặc điểm bật khuôn mặt người Á khoảng gian mép mí rộng khe mí ngắn hơn; phần mềm mũi rộng bối cảnh mặt rộng, chiều rộng miệng nhỏ chiều cao mặt nhỏ so với chiều cao trán Năm 2004, Bisson Marcus dùng phương pháp phân tích ảnh để đánh giá kích thước cân xứng môi nhóm người mẫu người bình thường Năm 2004, Jain SK, Anand C Ghosh SK với nghiên cứu “Phân tích khuôn mặt qua ảnh” dùng chuẩn tân cổ điển phương pháp so sánh cho thấy, kích thước tầng mặt nhóm đối tượng nghiên cứu lớn so với tầng mặt 1.5.2 Tại Việt Nam Năm 1995, Hoàng Tử Hùng nghiên cứu số sọ-mặt 10 đối tượng độ tuổi 21-25 nhận xét độ nhô cửa người Việt lớn so với người châu Âu Năm 1999, Hà Hồng Diệp nghiên cứu phim sọ-mặt nghiêng 60 sinh viên người Việt lứa tuổi 18-25, thấy hầu hết khác biệt nam nữ số mặt, khác biệt chủ yếu với người phương Tây mối tương quan xương, răng, vị trí môi môi đối tượng nghiên cứu vượt khỏi đường thẩm mỹ E, góc liên cửa nhỏ Năm 1999, Hồ Thị Thuỳ Trang nghiên cứu 62 sinh viên qua ảnh chụp, tuổi từ 18-25, kết cho thấy tầng phần mũi bẹt, mũi sống mũi nhóm người Việt thấp hơn, đỉnh mũi hơn; phần trán nhô trước đặc biệt nữ Tầng mặt nhô nhiều trước, hai môi nhô trước, môi nằm trước đường thẩm mỹ môi gần chạm đường thẩm mỹ Môi dày chiều cao cằm ngắn tương đối so với tầng mặt dưới, cằm lùi đặc biệt nữ Đỗ Thị Thu Loan, Mai Đình Hưng (2008) cho đánh giá khuôn mặt đẹp khớp cắn chuẩn cần nhiều yếu tố, tương quan chiều trước sau yếu tố quan trọng, tác giả đưa số liệu chuẩn cho nhóm tuổi 18 – 19 nhận xét người Việt Nam xương nhô trước Võ Trương Như Ngọc (2010) tiến hành nghiên cứu 143 sinh viên để xác định kích thước số sọ-mặt trung bình phương pháp nghiên cứu nhân trắc: đo trực tiếp, đo ảnh chuẩn hóa thẳng, nghiêng đo phim sọ mặt thẳng, nghiêng từ xa kỹ thuật số Nguyễn Thị Thu Phương cộng (2013) nghiên cứu tiến hành sinh viên khớp cắn Angle I cho nhóm nghiên cứu môi nhô dày hơn, độ nhô môi lớn người Châu Âu Góc mũi–môi góc hai môi nhỏ giá trị chuẩn người da trắng, mũi nam giới cao nữ giới, môi dày Ngoài cũng có số nghiên cứu khác phim sọ-mặt nghiêng từ xa thường qui chủ yếu nghiên cứu mô cứng để xác định các giá trị trung bình, chưa nghiên cứu nhiều đến mô mềm khuôn mặt hài hòa, chưa có nghiên cứu thực phim sọ-mặt từ xa kỹ thuật số Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu từ tháng 05/2014 đến 05/2016 - Địa điểm nghiên cứu: Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội 2.2 Đối tượng nghiên cứu - Người Việt độ tuổi từ 1825 học tập Trường Đại học Y Hà Nội • Tiêu chuẩn chọn: * Tiêu chuẩn chung: Độ tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi, đủ vĩnh viễn ít nhất 28 răng, hình thể bình thường dị dạng bố mẹ, ông bà nội ngoại người Việt Hợp tác nghiên cứu * Tiêu chuẩn ngoài mặt: Cân đối tầng mặt thẳng, mặt trông nghiêng phẳng khuôn mặt hài hòa * Tiêu chuẩn miệng:Khớp cắn loại I hàm lớn thứ nanh, cung hàm đối xứng bên, các mọc đều đặn liên tục, không xoay không khe thưa, xếp đặn theo đường cắn, độ cắn chùm cắn chìa giới hạn bình thường (2-4mm) * Tiêu chuẩn khuôn mặt hài hòa: Khuôn mặt hài hoà hai nhìn thẳng nhìn nghiêng qua ảnh chụp chuẩn hóa * Tiêu chuẩn mẫu hàm: Mẫu hàm bọng răng, mẫu nguyên vẹn không vỡ hỏng, các không vỡ, mẫu hàm phải có và múi rãnh rõ ràng • Tiêu chuẩn loại trừ: - Đối tượng mắc bệnh ảnh hưởng đến phát triển răng, cung hàm mặt Đối tượng điều trị nắn chỉnh phẫu thuật tạo hình khác 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang 2.3.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu nghiên cứu Cỡ mẫu: xác định công thức ước tính cỡ mẫu cho giá trị trung bình quần thể: 11 2.10 Sai số cách khắc phục - Sai số trình chụp phim X quang Khắc phục: cố định khoảng cách máy chụp phim, hệ thống định vị đầu phim; thiết kế đoạn thước dây kim loại để giúp xác định độ phóng đại phim - Sai số trình xác định điểm mốc Khắc phục: lựa chọn dụng cụ đo đạc hệ thống máy chụp đo đạt chất lượng tốt, tính xác cao, cải thiện chất lượng hình ảnh, để tăng độ sắc nét tương phản, giảm nhiễu - Sai số trình đo đạc, gây sai số phép đo người đo khác hay người đo đo nhiều lần Khắc phục: tập huấn đo đạc nhóm người đo trước tiến hành nghiên cứu 2.11 Xử lý số liệu phân tích số liệu - Đo kích thước, số ảnh chuẩn hóa kỹ thuật số phần mềm IMAGE PRO PLUS 7.0 quyền đo số sọmặt thẳng nghiêng phim Xquang phần mềm đo sọ mặt chuyên dụng quyền PLANMENCA ROMEXIS CEPALOMETRIC ANALYSIS 3.8.1.R - Xử lý số liệu bằng phần mềm Epi-info 6.0, phân tích số liệu phần mềm STATA 12.0 Thống kê mô tả bao gồm: tỷ lệ, trung bình, độ lệch chuẩn Thống kê suy luận bao gồm: kiểm định so sánh giá trị trung bình số cho nhóm nam nữ, so sánh với số liệu tác giả khác kiểm định t-test (với biến phân bố chuẩn) Nếu so sánh giá trị trung bình số nhóm trở lên sử dụng oneway-ANOVA test phương sai đồng nhất, sử dụng Kruskal-Wallis test phương sai không đồng Sử dụng phân tích tương quan Pearson test thông qua tính hệ số tương quan r biến định lượng (biến phân bố chuẩn) 2.12 Đạo đức nghiên cứu - Giải thích rõ cho đối tượng nghiên cứu mục đích nghiên cứu, trách nhiệm người nghiên cứu, trách nhiệm quyền lợi người tham gia nghiên cứu - Nghiên cứu tiến hành đối tượng tự nguyện tham gia nghiên cứu tinh thần hợp tác, không ép buộc - Toàn thông tin thu thập phục vụ mục đích nghiên cứu mà không phục vụ mục đích khác 12 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Qua trình khám sàng lọc 4625 sinh viên lứa tuổi từ 18 đến 25 Trường Đại Học Y Hà Nội, chọn 516 đối tượng khớp cắn bình thường Nhờ hội đồng chuyên gia đánh giá, lựa chọn 100 đối tượng nghiên cứu (50 nam, 50 nữ) Bằng phương pháp đo phim sọ mặt từ xa kỹ thuật số ảnh chuẩn hóa, thu số kết sau: 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu *Tỷ lệ giới tính: Trong 100 đối tượng nghiên cứu, tỉ lệ nam giới tương đương với tỷ lệ nữ giới, chiếm 50% 3.2 Một số đặc điểm hình thái đầu-mặt ảnh chuẩn hóa thẳng phim sọ thẳng từ xa p = 0,419 (χ test) Biểu đồ 3.1: Phân loại hình dạng khuôn mặt đối tượng Dạng khuôn mặt thường gặp hình ovan (65,0%), gặp hình tam giác (12%), khác biệt nam nữ (p>0,05, χ2 test) Bảng 3.1: Các kích thước ngang khuôn mặt (mm) theo giới đo ảnh chuẩn hóa Kích thước Nam Nữ p (mm) (t-test) SD SD X X ft-ft 142,27 6,58 139,06 5,35 0,009 zy-zy 147,15 6,81 144,38 6,53 0,040 go-go 126,94 6,27 124,12 5,35 0,017 al-al 42,71 3,62 40,33 3,22 0,002 en-en 37,85 3,18 37,13 3,48 0,284 en-ex 35,98 2,13 34,68 2,45 0,006 Các kích thước ngang khuôn mặt ft-ft, zy-zy, go-go al-al nam cao nữ, khác biệt ý nghĩa thống kê (p0,05, χ2 test) 15 Bảng 3.6: Các giá trị trung bình đo phim sọ mặt thẳng từ xa Phép đo Đơn vị Nam Nữ Chung X (SD) X (SD) X (SD) 61,04 59,16 60,10 (2,79) (2,88) (2,98) 87,7 85,78 86,74 Z-Z mm (3,29) (2,88) (3,22) 132,54 127,31 129,93 Zy-Zy mm (6,32) (5,92) (6,63) 89,21 85,64 87,43 Ag-Ag mm (4,68) (4,83) (5,06) 0,92 0,86 0,89 A1-Cg mm (0,66) (0,66) (0,66) 1,46 1,36 1,41 B1-Cg mm (0,75) (0,93) (0,84) 1,85 1,59 1,72 Me-Cg mm (0,94) (1,00) (0,98) 33,98 32,04 33,01 Nc-Nc mm (3,31) (3,19) (3,38) 108,14 105,45 106,8 Ma-Ma mm (5,78) (6,53) (6,28) 47,64 44,96 46,30 Agr-Me mm (2,95) (3,29) (3,39) 47,89 45,24 46,56 Agl-Me mm (2,73) (3,15) (3,22) Ag-Ag/ 0,67 0,67 0,67 Zy-Zy (0,04) (0,05) (0,05) Hầu hết kích thước đo nam thường lớn nữ t-test) Chỉ trừ A1-Cg, B1-Cg, Me-Cg, Ag-Ag/Zy-Zy O-O mm p (t-test) 0,001 0,003 0,000 0,000 0,646 0,555 0,172 0,004 0,032 0,000 0,000 0,746 (p0,05, t-test), trừ góc NSnPg (p0,05) Bảng 3.18: Giá trị trung bình số góc mô mềm khoảng cách từ môi đến đường thẩm mỹ phim sọ nghiêng (N=100) Các góc (độ) Nam Nữ X ± SD X ± SD p Sn-Ls/Li-Pg’0 139,87±8,76 140,91±7,36 0,521 Pn-N’-Pg’0 27,44±2,20 25,77±2,22 0,000 Sn-Pn-N’ 101,25±4,49 104,95±5,03 0,000 Li-B’-Pg’ 133,43±9,34 134,87±8,49 0,422 Cm-Sn-Ls 90,48±6,29 94,55±6,18 0,002 Pn-N’-Sn 19,61±2,51 19,89±2,74 0,601 N’-Sn-Pg’0 161,14±4,53 164,38±4,54 0,001 N’-Pn-Pg’ 136,10±4,9 138,20±3,84 0,019 Góc Z 75,85±4,7 77,33±4,41 0,109 Li-S (mm) 3,25±2,12 3,06±2,05 0,655 Ls-S (mm) 2,43±1,70 2,14±1,47 0,372 Li-E (mm) 2,08±2,26 1,98±1,93 0,813 Ls-E (mm) 0,23±2,04 0,15±2,00 0,841 Hầu hết góc mô mềm nữ cao nam, 5/9 góc khác biệt ý nghĩa thống kê (p0,05) 20 Bảng 3.22: Các phương trình hồi qui biến khoảng cách góc Kích y : đo phim XQ, x: đo ảnh Phương trình p (t-test) r r2 thước N-Gn y= 1,08*x – 10,08 0,000 0,8767 76,86% N-Sn y= 0,89*x + 7,55 0,000 0,8663 75,05% Sn-Gn y= 1,07*x – 7,98 0,000 0,8771 76,93% Gl-Sn y= 1,03*x – 5,68 0,000 0,890 79,21% Li-E y= 1,00*x + 0,02 0,000 0,8451 71,42% Li-S y= 0,97*x + 0,03 0,000 0,7929 62,87% Ls-E y= 0,90*x + 0,09 0,000 0,7509 56,39% Ls-S y= 0,77*x + 0,38 0,000 0,7472 55,83% Gl-Sn-Pg y= 0,86*x + 22,51 0,000 0,7630 58,22% Li-B-Pg y= 1,15*x – 19,44 0,000 0,7920 62,73% Pn-N-Pg y= 0,82*x + 5,73 0,000 0,7344 53,93% N-Sn-Pg y= 1,12*x – 18,57 0,000 0,8283 68,61% Pn-N-Sn y= 1,14*x – 2,08 0,000 0,8135 66,18% Sn-Pn-N y= 1,14*x – 14,24 0,000 0,7472 55,83% N-Pn-Pg y= 0,97*x + 4,77 0,000 0,8679 75,33% Khi dùng kết khoảng cách góc đo ảnh để dự đoán giá trị phim sọ mặt, phương trình dự báo ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, chỉ số đầu mặt ở một nhóm người việt độ tuổi từ 18 25 có khớp cắn bình thường và khuôn mặt hài hòa , Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, chỉ số đầu mặt ở một nhóm người việt độ tuổi từ 18 25 có khớp cắn bình thường và khuôn mặt hài hòa , Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, chỉ số đầu mặt ở một nhóm người việt độ tuổi từ 18 25 có khớp cắn bình thường và khuôn mặt hài hòa , Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, *Tỷ lệ giới tính: Trong 100 đối tượng nghiên cứu, tỉ lệ nam giới tương đương với tỷ lệ nữ giới, đều chiếm 50%.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay